Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

PHU Janosikówka działający w branży Hotelarstwo, gastronomia, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14569

przeczytaj więcej

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego UNISŁAW działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14568

przeczytaj więcej

ARBOR LAPIS Pracownia Kamieniarska-Krzysztof Pasella działający w branży Pozostałe gałęzie produkcji materialnej , dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14567

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Jeżewo

Certyfikat:

ANC 14299

ważny do: 15 Październik 2014 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: kujawsko-pomorskie

data wpisu do rejestru: 15.10.2013

miejscowość: Jeżewo

kod: 86-331

ulica: Świecka 12

telefon: 523318025

www: ug-jezewo.lo.pl

NIP: 5591130658

REGON:

e-mail: sekretariat@ug-jezewo.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Gmina Jeżewo


 

 

Gmina Jeżewo leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim. Obszar gminy zajmuje część Wysoczyzny Świeckiej i Borów Tucholskich, które wchodzą w skład Pojezierza Południowobałtyckiego. Etnograficznie gmina należy do Kociewia. Tereny obecnej Gminy Jeżewo w XII wieku stały się miejscem trwałego osadnictwa człowieka – w zdecydowanej większości powstawały tu osady rycerskie. Obecnie gmina skupia 14 sołectw na powierzchni 156 km2. Liczba mieszkańców wynosi 7823 (koniec 2007r.). Jednym z głównych zajęć ludności gminy jest rolnictwo ukierunkowane przede wszystkim na hodowlę trzody chlewnej i bydła. W uprawie dominuje uprawa zbóż. W związku z obfitością lasów (ok. 53% powierzchni gminy) dynamicznie rozwija się obróbka i przetwórstwo drewna. 

Główne walory gminy to zasoby naturalne – lasy i bogata sieć hydrologiczna z jeziorami, między innymi Stelchno, Bielskie i Sinowa oraz trasami wodnymi -  rzeką Wdą i Mątawą, które stanowią sieć szlaków turystycznych przechodzących przez Gminę ze Świecia do Osia, Śliwic i Czerska. Turystyczne zasoby gminy wzbogacają obiekty kultury materialnej na czele z kościołem Św. Trójcy w Jeżewie (bogaty wystrój barokowy), współczesnym zespołem obiektów Zakonu Księży Werbistów w Laskowicach (z kaplicą, muzeum misyjno-etnograficznym, księgarnią) oraz podworskimi zespołami pałacowo-parkowymi w Taszewie, Krąplewicach i Laskowicach.
Gmina Jeżewo otwarta jest na różne formy współpracy gospodarczej, drobnej wytwórczości i turystyki. Przyszłość na płaszczyźnie gospodarczej należy wiązać z unowocześnianiem lokalnej gospodarki i rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym motorem rozwoju mają być posiadane przez gminę w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne przy drogach wojewódzkich, niedaleko węzłów kolejowych oraz z dostępem do powstającej autostrady A1. Rozwój turystyki ma zapewnić optymalne wykorzystanie rekreacyjne terenów zielonych, jezior, rzek, obszarów leśnych wzmacniając jednocześnie sektor usług turystycznych.Największe sukcesy samorządu mieszkańców Gminy Jeżewo (po 1989r.) to realizacja budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na obszarze sołectw Jeżewo, Laskowice, Czersk Świecki, Krąplewice oraz opracowanie i wdrożenie Programu Ochrony Środowiska, co zaowocowało zdobyciem nagród i wyróżnień z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jak również rozbudowanie poczucia więzi i tożsamości z małą ojczyzną poprzez popularyzację dziejów minionych (foldery, monografia Gminy Jeżewo).


Owocem prac samorządu jest tytuł laureata konkursu „Teraz Polska” dla gmin wiejskich plasując się na 29 miejscu w 2007 roku i na 18 w roku 2008. Po raz kolejny Gmina uzyskała tytuł Laureata w kategorii „Najlepsza gmina Wiejska” w rankingu organizowanym przez „Rzeczpospolitą” w 2008 roku. Gmina co roku plasuje się w czołówce kraju w rankingu „Wydatków na administrację”. Gmina może się również poszczycić przyznanym tytule „HIT 2009 za działania proekologiczne, organizacyjne i gospodarcze Gminy”.

 

 

 

HISTORIA


 

Dzieje Gminy Jeżewo sięgają 5000-3000 lat przed Chrystusem – z tego okresu pochodzą znaleziska archeologiczne z Belna, Taszewa, Buczka, Białego i Lipienek (groby skrzynkowe, kamienne narzędzia i broń). Według tradycji w 997 roku wędrował przez Leosię, Lipno, Lipienki i Jeżewo Święty Wojciech i już w XI wieku prawdopodobnie miano utworzyć parafię jeżewską. Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowościach leżących na terenie obecnej gminy Jeżewo pochodzą z XII - XV wieku: Białe (1198r.), Taszewo (1198r.), Krąplewice (1273r.), Jeżewo (1293r.), Belno (1328r.), Laskowice (1328r.). Osłowo (1328r.), Piskarki (1338r.), Lipienki (1402r.), Lipno (1409r.), Buczek (1402-1409r.), Większość tego obszaru w czasach średniowiecza była własnością rycerską czyli szlachecką (poza Jeżewem, które do końca XVIII wieku należało do Biskupa Włocławskiego). Losy Jeżewa i okolicznych terenów wiązą się z dziejami Pomorza Gdańskiego. Do 1309 r. obecne ziemie były w posiadaniu książąt pomorskich. W latach 1309-1466 przeszły w ręce Krzyżaków, następnie zostały włączone do Królestwa Polskiego. W wyniku I rozbioru teren gminy dostał się do niewoli pruskiej. W związku z rozwojem kolei w II poł. XIX wieku nasiliło się osadnictwo - gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców Jeżewa i Laskowic. W odpowiedzi na politykę germanizacyjną zaborcy na przełomie XIX/XX stulecia zaktywizowała się społeczność polska (ziemiaństwo, duchowieństwo, bogate chłopstwo), co doprowadziło do wielorakiej działalności patriotycznej, której efektem było między innymi założenie polskiego banku (1907r.) i spółdzielni handlowej (1907r.), towarzystw polskich, upowszechnienia oświaty. Patriotyczne ziemiaństwo reprezentowały rody Liszkowskich, Parczewskich, Sas-Jaworskich i Wolszlegier, chłopstwo – Kloneccy, Urbańscy, Erdmańscy, Gackowscy, Boruccy, Chmielewscy. Wśród księży niestrudzoną aktywnością wyróżniał się Józef Dembieński. 25 stycznia 1920r. gmina Jeżewo wróciła do Polski. W okresie między wojennym nastąpił jej rozwój. W wyniku reformy rolnej, przeprowadzonej w latach 1925-1933, rozrosły się Laskowice. W Jeżewie gruntownie przebudowano kościół parafialny, którego kształt przetrwał do dziś. W 1934 r. Laskowice i Jeżewo zostały zelektryfikowane. W 1938 r. społeczeństwo Jeżewa oddało do użytku nowoczesny budynek szkolny. W dniach 3-4 września 1939 r. przez gminę Jeżewo wycofywały się wojska polskie z rejonu Borów Tucholskich. Tragicznym skutkiem tego odwrotu była śmierć ponad 100 polskich żołnierzy. Pochowano ich na cmentarzach parafialnych w Jeżewie i Laskowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej tereny gminy włączono do Rzeszy Niemieckiej. Najaktywniejszych Polaków dosięgły prześladowania okupanta ale mimo terroru, na terenie gminy istniały grupy konspiracyjne. We wrześniu 1944 r. partyzanci AK skutecznie zaatakowali Niemców w Czersku Świeckim. Wyzwolenie Gminy nastąpiło w lutym 1945r. Przyniosło kolejny czas represji – prawie 200 mieszkańców aresztowało NKWD i wywiozło w głąb ZSRR, ponad 40 osób straciło życie. W okresie po II wojnie światowej nastąpił dalszy rozwój gminy Jeżewo. Pod koniec lat pięćdziesiątych w Jeżewie i Laskowicach rozpoczęto budowę ponad 200 domów prywatnych. W Laskowicach oddano do użytku nową szkołę i dom kultury.  W latach sześćdziesiątych Jeżewo i Laskowice wyposażono w sieć wodociągową. Przy dużym udziale społeczeństwa w Jeżewie i Laskowicach upiększono stare ulice, układając chodniki i asfaltując jezdnie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wyasfaltowano drogi łączące gminę Jeżewo ze Świeciem i innymi miejscowościami. W tym samym okresie powstała baza sportowa – stadion piłkarski w Laskowicach, kort tenisowy w Krąplewicach i Jeżewie, kąpieliska nad jeziorem Stelchno (Buczek, Borce). W latach osiemdziesiątych XX wieku wybudowano w Jeżewie ośrodek zdrowia i dom kultury. Największe sukcesy samorządu mieszkańców Gminyu Jeżewo po 1989r. to budowa obiektu szkolnego dla klas I-III w Laskowicach (obecnie siedziba Gimnazjum w Laskowicach), budowa szkoły podstawowej w Jeżewie, budowa Szkoły Podstawowej w Krąplewicach, oddanie do użytku pełnowymiarowej hali sportowej w Jeżewie, budowa sali sportowej w Laskowicach, telefonizacja Gminy (założenie centrali telefonicznej dla ponad 400 mieszkańców), modernizacja dróg w Laskowicach i Jeżewie poprzez ich asfaltowanie, realizacja budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na obszarze sołectw Jeżewo, Laskowice, Czersk Świecki, Krąplewice oraz opracowanie i wdrożenie Programu Ochrony Środowiska, co zaowocowało zdobyciem nagród i wyróżnień z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jak również rozbudowanie poczucia więzi i tożsamości z małą ojczyzną poprzez popularyzację dziejów minionych (foldery, monografia Gminy Jeżewo).Obszar Gminy dzielony jest przez dwie parafie: jeżewską – liczącą ponad 700 lat i laskowicką, której początki sięgają 1938r. W wyniku reformy administracji kościelnej Jeżewo od 1992r. zostało stolicą dekanatu.


            Obecnie gmina skupia 14 sołectw na powierzchni 156 km2. Liczba mieszkańców wynosi 7894 (styczeń 2009). Jednym z głównych zajęć ludności gminy jest rolnictwo ukierunkowane przede wszystkim na hodowlę trzody chlewnej i bydła. W uprawie dominuje uprawa zbóż. W związku z obfitością lasów (ok. 54% powierzchni gminy) dynamicznie rozwija się obróbka i przetwórstwo drewna. Główne walory gminy to zasoby naturalne – lasy i bogata sieć hydrologiczna z jeziorami, między innymi Stelchno, Bielskie i Sinowa oraz trasami wodnymi -  rzeką Wdą i Mątawą, które stanowią sieć szlaków turystycznych przechodzących przez Gminę ze Świecia do Osia, Śliwic i Czerska. Turystyczne zasoby gminy wzbogacają obiekty kultury materialnej na czele z kościołem Św. Trójcy w Jeżewie (bogaty wystrój barokowy), współczesnym zespołem obiektów Zakonu Księży Werbistów w Laskowicach (z kaplicą, muzeum misyjno-etnograficznym, księgarnią) oraz podworskimi zespołami pałacowo-parkowymi w Taszewie, Krąplewicach i Laskowicach. 

 

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

 

Jezioro StelchnoJezioro Stelchno jest zlokalizowane na terenie gminy Jeżewo. Jezioro jest usytuowane w sąsiedztwie znanych chronionych form przyrody takich jak: Wdecki Park Krajobrazowy od północnego – zachodu, od północnego wschodu z obszarem leśnym Borów Tucholskich, od południa z Parkiem Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły i od południowego zachodu ze Świeckim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Według regionalizacji jezior Stelchno jest położone w makroregionie Pojezierza południowo – pomorskiego, a w mezoregionie Wysoczyzny Świeckiej. Jezioro jest położone w zlewni rzeki Wdy, jego współrzędne geograficzne wynoszą 53o31,4’N oraz 18o27,8’E.


Zdjęcie autorstwa Stanisława Sołtysiaka z Krąplewic - jezioro Stelchno z motolotni - wyspy


Stelchno ma powierzchnię 154,5 ha, objętość 7968,7 tyś3, maksymalną głębokość 10,3 m, głębokość średnia 5,1m. To jeden z większych w województwie zbiorników wodnych na pojezierzu zachodnio – pomorskim.  Na powierzchni jeziora znajdują się dwie wyspy o łącznej powierzchni 1,2 ha i 700 m długości linii brzegowej, do których bez większych problemów można dopłynąć i wejść na ich powierzchnię. Jeziora ma też trzy zatoczki,  dwie od strony północnej o maksymalnej głębokości 6,9 m i 2,0 m i zachodnią o maksymalnej głębokości 2,5 m. Całkowita długość jeziora wynosi 2250 m, szerokość 1335m, łączna długość linii brzegowej wynosi 7600 m. Jezioro jako nieliczne w regionie może pochwalić się I klasą czystości wód. Wpływają na to między innymi takie czynniki jak przejrzystość między 3 – 5m – określone jako powyżej stanu dobrego jakości wód.


Stelchno posiada jedno duże kąpielisko połączone z plaż komercyjną zlokalizowaną na południowej strony jeziora. Plaża z racji wyjątkowej czystości wody, łagodnego piaszczystego brzegu i sporych połaci zieleni wokół, jest w sezonie letnim odwiedzane przez setki turystów z okolicznych miejscowości.  Najprościej do niej trafić kierując się na wieś gminną Jeżewo. Kąpielisko jest usytuowane przy drodze Jeżewo – Czersk Świecki – Osie, w pobliżu osady zwanej „Borce”. Z obydwu kierunków dojazdowych, poprzedzać je będzie dość charakterystyczna zabudowa jednorodzinnych domków rekreacyjno – turystycznych. Przy plaży w sezonie letnim jest czynny punkt gastronomiczno – usługowy, pole namiotowe, parking i toalety, jest również możliwość wypożyczenia małych jednostek pływających takich jak rowerki wodne czy kajaki. Drugie kąpielisko zwane „laskowickim”, jest często uczęszczane przez okolicznych mieszkańców, zlokalizowane przy północnej stronie jeziora. Niestety ta plaża nie posiada żadnego zaplecza infrastrukturalnego jest o wiele mniejsza ale za to bardziej spokojna i cicha.  Nazwa kąpieliska jest dość mylna, jest ono oddzielona od centrum wsi Laskowice  o około 3 km, poza tym na krzyżówce Jeżewo – Krąplewice – Laskowice – Buczek, należy skręcie nie w lewo w kierunku do Laskowic, a wręcz przeciwnie w prawo w kierunku na Buczek. Po przejechaniu około 1,5 km po prawej stronie będzie parking, to znak, że jesteśmy na miejscu. Do jeziora trzeba jeść w dół malowniczym wąwozem. Wokół jeziora jest jeszcze kilka mniejszych „kąpielisk dzikich” i kilkadziesiąt pomostów wędkarskich.


Z racji czystości i przejrzystości wód Stelchno jest bogate w piaszczysto dno z niespotykanymi gatunkami fauny i flory, dla tego też nad jeziorem jest bardzo mocno rozwinięte wędkarstwo, płocie, karasie, okonie, leszcze, szczupaki, lin, a nawet węgorze i pstrągi to najczęściej spotykane gatunki ryb zasiedlające wody jeziora. W wodach Stelchna zamieszkują rzadkie gatunki żółwia błotnego, całkowicie wymarłego na powierzchni ziemi Świeckiej. Jezioro jest bardzo bogate we wszelkiego rodzaju gady i płazy, raki i mięczaki. Można tu spotkać jaszczurki zwinki i żyworodne oraz jedyną beznogą jaszczurkę – padalca. Przy okazji tak zwanych żyjątek wężowych, tereny podmokłe przyjeziorne zamieszkują zaskrońce, należy również wspomnieć o żmii zygzakowatej. Z płazów bardzo często spotykane są popularne żaby zielone, rzekotki drzewne, kumki niezinne, a nawet trzy gatunki ropuch szarą, zieloną i paskówkę. Tereny podmokłe i lasy z gęstym i wilgotnym podszyciem w okół jeziora zamieszkują traszki zwyczajne i grzebieniaste. Całość bogatej wodnej fauny jeziornej zamyka niezliczona ilość różnorodnych gatunków owadów, motyli, a nawet chrząszczy.
W wokół malowniczo otoczonej czcinami i lasem liściastym tafli jeziora,  zamieszkują między innymi takie gatunki ptaków jak perkozy, kaczki pospolite głowinki, krzyżówki, czernice, pięknego gągoły, a nawet malutkie cyraneczki. W czciach swoje gniazdo maja popularne łabędzie nieme.   Pod wieczór na przemian z żabim rechotem swój koncert dają czaple – bączki. W czciach zamieszkają również popularne łyski, bekasy i czajki. Nad taflą wody często latają rybitwy zwyczajne i czarne, mewy śmieszki, a nawet niebiesko – seledynowy zimorodek.  Z ptaków drapieżnych można spotkać błotniaki i myszołowy. W trochę gęstszym lesie miejscami szczelnie oplatającym jezioro, polują jastrzębie gołębiarze i krogulce. Na terenach wokół jeziora często można spotkać czaple szarą przylatującą z nad jeziora Pleśno,( teren gminy Jeżewo) gdzie mają swoją kolonię zwaną czaplińcem. Również popularny bocian biały i żuraw chętnie tu stacjonują, głównie w poszukiwaniu pożywienia. Z racji bardzo duże czystości wód w przelocie często na tak zwaną chwilę zatrzymują się nad Stelchnem tracze nurogęsi, nury czarnoszyie oraz bardzo szybki w swoim locie sokół kobuz.


Jezioro Stelchno cechuje bardzo urozmaicone dno z licznymi przegłębieniami przeplatają się z wypłaceniami oraz ciekawa linia brzegowa, którą obejmującą trzy zatoki z ciekawą roślinnością. Dlatego od niedawno jezioro Stelchno zaczęło być odwiedzane przez amatorów nurkowania, jak twierdzą sami zainteresowani to bardzo dobre miejsce dla początkujących. Można tu uprawiać tak zwane pływanie po powierzchni, pływanie swobodne i rekreacyjne. Widoczność pod woda dochodzi nawet do 7 m, średnia widoczność oscyluje w okolicach 5 m, można pooglądać ciekawą faunę i florę. Godna polecenia są zatoka po południowo – wschodniej stronie jeziora, zatoka po południowej stronie jeziora i kąpielisko od strony Laskowic.Wody jeziora Stelchno wraz z przylegającym 50 m pasmem terenu okalającego jezioro, wchodzące w obszar chronionego krajobrazu wyznaczonego przez Radę Gminy Jeżewo (Uchwałą Nr 170 /XXVII/94). Jezioro to leży również w strefie ciszy, co oznacza, że obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych i uprawiania sportów motorowych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 97/2000 woj. Kujawsko – pomorskiego z dnia 24.05.2000r.
 
Niektóre dane opublikowanie na podstawie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opracowane przez mgr Dawida Szatten i publikacji Jacka Warczaka zawartej w lokalnym biuletynie "Wieści".

 

 

WÓJT

 

MIECZYSŁAW PIKUŁA

 

URZĄD GMINY

ul. ŚWIECKA 12

86-131 JEŻEWO

 

sekretariat@ug-jezewo.lo.pl

ugjezewo@ug-jezewo.lo.pl

 

NR TEL.: (0-52) 3318025, 3318088

NR FAX: (0-52) 3318068SKŁAD

RADY GMINY JEŻEWO:

 

PRZEWODNICZĄCY RADY:

Wiśniewski Marek

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY:

Ziółkowski Grzegorz

Żebrowski Kazimierz

 

CZŁONKOWIE:

1. Banaszak Tomasz

2. Boguń Paweł

3. Kaniecki Leszek

4. Kempiński Lech

5. Macura Angelika

6. Makowski Tadeusz

7. Manikowska Józefa

8. Romanowski Marian

 

9. Smoczyk Józef

10. Śpica Józef

11. Winklarz Jerzy

12. Ziółkowska Wiesława


 

KONTAKT


 

URZĄD GMINY

UL. ŚWIECKA 12

86-131 JEŻEWO

 

TEL.: (052) 3318025, 3318077, 3318451
FAX: (052) 3318068

ugjezewo@ug-jezewo.lo.pl

sekretariat@ug-jezewo.lo.pl

 

 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY

W JEŻEWIE

pn. - 7.15 - 15.00

wt. - 7.15 - 16.00

śr. - 7.15 - 15.00

cz. - 7.15 - 15.00

pt. - 7.15 - 15.00

 

NUMER NIP URZĘDU GMINY

W JEŻEWIE

559-18-98-307

Nr konta

26 8173 0005 2003 0000 2785 0003


Kod banera:
[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Wojciech Michna: Program promocyjny Euro Renoma ujmuje konsekwentnym odświeżaniem wizerunku podmiotów i instytucji (moja firma cztery razy w ciągu roku aktualizowała stronę na portalu), doskonałym pozycjonowaniem stron i niską ceną! Rekomenduję z pełną odpowiedzialnością.
Barbara Stefanska: Tym, co decyduje o wyjątkowym charakterze publikacji Audyt z Renomą, jest sposób dostępu użytkownika do przedstawionych tu treści. Poza płytą CD z pełną wersją programu każdy nabywca otrzymuje również indywidualny kod dostępu do wersji on-line która jest na bieżąco aktualizowana przez zespół specjalistów prawników. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do Audytu z Renomą z każdego miejsca i o każdej porze, ze świadomością, że żadna zmiana przepisu go nie ominie! Jest to szczególnie ważne dla osób, które w krótkim czasie muszą podjąć jakąś ważną decyzję biznesową w oparciu o aktualne rozporządzenia i przepisy!
Krzysztof Wackiewicz: Najwspanialszy program ! Wyszliśmy z kryzysu i wszystko jest OK! dziękujemy! Ktoś tutaj kiedyś napisał:..."Wys­pa nadziei w morzu niejakości ."... - Tak właśnie uważam . To co robi rejestr, to co Państwo robicie, to wspaniała rzecz.
tomek: polecam
Radosław Kaliński: Chciałem polecić wszystkim materiały z Akademii Euro Renomy: przejrzyste, zwięzłe i ciekawe. Moi pracownicy chętnie z nich korzystają.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.