Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14353

przeczytaj więcej

Sieć Pizzerii Biesiadowo działający w branży Hotelarstwo, gastronomia, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 13759

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Certyfikat:

ANC 12403

ważny do: 09 Kwiecień 2022 r.

branża: Finanse i ubezpieczenie

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 14 sierpnia 2012

numer KRS: 0000239710

miejscowość: Białobrzegi

kod: 26-800

ulica: Szkolna 6

fax: 486132285

telefon: 486132544

telefon: 486134556

www: bsbialobrzegi.pl

NIP: 7980004400

REGON: 000497325

e-mail: sekretariat@poczta.bsbialobrzegi.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOBRZEGACH


Historia Banku Spółdzielczego w Białobrzegach sięga roku 1911, kiedy to wlistopadzie tegoż roku rozpoczęto prace organizacyjne nad powołaniem do życia Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczko-wego. Wdniu 17 Iistopada 1911 roku odbyło się pierwsze protokołowane posiedzenie nowo powstałej instytucji pod nazwą "Białobrzeskie Towarzystwo Oszczędnościowo -Pożyczkowe". Na posiedzeniu tym dokonano wyboru Zarządu w składzie: ks Hieronim Cieślakowski, dr Stefan Kamiński, Marian Cybulski, Jan Sobieraj, Adam Ziółek. Podjętą także decyzją o powiadomieniu Radomskiego Komitetu Gubernialnego w Radomiu dotyczącą rozpoczęcia działalności  i zarejestrowania Białobrzeskiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w terminie do dnia 24 listopada 1911 roku.


W dwanaście lat później w 1923 r. zmieniono nazwę Towarzystwa na „Kasa Spółdzielcza” by w 1927 roku ponownie dokonać zmiany na „Kasa Stefczyka w Białobrzegach”. Pod tą nazwą spółdzielnia przetrwała do 1950 roku. Z nielicznych dokumentów, które zachowały się z czasów sprzed II wojny Światowej wynika, iż w 1937 r. członkami Kasy było 537 osób, wkłady członkowskie wynosiły 22.175 zł, natomiast fundusze - 24.552 zł (udziałowy) i 26.009 zł (zasobowy). Pożyczki wekslowe na ten rok przekroczyły 46 tys. zł. a suma b,lansowa zamknęła się kwotą 152.459 zł. Kasa uzyskała niewielką nadwyzkę bllansową wynoszącą 400 zł.


W latach powojennych z Kasy Stefczyka w Białobrzegach utworzona została Gminna Kasa Spółdzielcza, podporządkowana - podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju - Bankowi Rolnemu, zaś później Narodowemu Bankowi Polskiemu. W 1956 roku, w wyniku reform rządowych, ożywienia działalności i rozszerzenia uprawnień placówek spółdzielczych, GKS w Białobrzegach powróciła do swej nazwy - Kasa Spółdzielcza.


Wlatach 1961-1975 białobrzeski Bank, funkcjonując pod nazwą "Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Białobrzegach", podlegała Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Kielcach. Od 1975 roku spódzielnia przekształcona została na Bank Spółdzielczy w Białobrzegach podlegający Bankowi Gospodarki żywnościowej Oddział Wojewódzki w Radomiu zcentralą w Warszawie.Od 26.10.2001 r. Bank zrzeszony jest w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie. Obecnie Bank Spółdzielczy w Białobrzegach prowadzi działalność na terenie pięciu gmin: miasto i gmina Białobrzegi, miasto i gmina Wśmierzyce, gmina Promna, gmina Radzanów, gmina Przytyk oraz na obszarze Województwa Mazowieckiego.


SKŁAD OSOBOWY

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOBRZEGACH

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

PEŁNIONA FUNKCJA
1. Elżbieta Karasek Prezes Zarządu
2. Janina Piwowarczyk Zastępca Prezesa
3. Anna Ofiara Zastępca Prezesa

  

SKŁAD OSOBOWY

RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOBRZEGACH OD 30 MAJA 2015 ROKU

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkacja
1. Piotr Cergowski Przewodniczący
2. Stanisław Zgiep Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Radecki Sekretarz
4. Grzegorz Błoński Członek
5. Sylwester Dworski Członek
6. Jan Piasek Członek
7. Jan Świąder Członek

 

 

KONTAKT

 

CENTRALA

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Tel:     +48 613 27 85 - Sekretariat

+48 613 45 56 - Kadry

+48 613 25 44 – Sala operacyjna

Fax:     +48 613 22 85

e-mail: sekretariat@poczta.bsbialobrzegi.pl

 

ODDZIAŁY

Oddział Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

Tel:     +48 613 41 05    Fax:     +48 613 41 06

e-mail: oddzial.bialobrzegi@bsbialobrzegi.pl

 

Oddział Banku Spółdzielczego w Promnie

Tel:     +48 615 10 05   Fax:     +48 615 14 77

e-mail: oddzial.promna@bsbialobrzegi.pl

 

Oddział Banku Spółdzielczego w Przytyku

Tel:     +48 618 00 13     Fax:     +48 618 00 13

e-mail: oddzial.przytyk@bsbialobrzegi.pl

 

Oddział Banku Spółdzielczego w Radzanowie

Tel:   +48 613 62 20 / 63 92    Fax:   +48 613 62 20

e-mail: oddzial.radzanow@bsbialobrzegi.pl

 

Oddział Banku Spółdzielczego w Starej Błotnicy

Tel:     +48 619 70 11      Fax:     +48 619 70 42

e-mail: oddzial.starablotnica@bsbialobrzegi.pl

 

Oddział Banku Spółdzielczego w Wyśmierzycach

Tel:     +48 615 70 05    Fax:     +48 615 70 05

e-mail: oddzial.wysmierzyce@bsbialobrzegi.pl

 

PUNKTY KASOWE

Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

Tel:     +48 613 22 43       Fax:     +48 613 22 43

 

Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Promnie

Tel:     +48 615 10 39        Fax:     +48 615 10 39

 

Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego Przybyszewie

Tel:     +48 615 21 54         Fax:     +48 615 21 54

e-mail: przybyszew@poczta.bsbialobrzegi.pl

 .

Certyfikaty:

 

 

 

 

Nagroda w konkursie

Bank Spółdzielczy Roku 2014

dla

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej

 

 

 

 

STATUETKA GEPARD BIZNESU 2014

MAGAZYNU PRZEDSIĘBIORCÓW „EUROPEJSKA FIRMA”

dla

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

KATEGORIA:  WZROST WARTOŚCI RYNKOWEJ

 

 

 

 

 

II NAGRODA

MAZOWIECKA FIRMA ROKU 2014

W PLEBISCYCIE ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

dla

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

KATEGORIA: USŁUGI FINANSOWE

 

 

 

 

 

Przedłużenie licencji do używania wizerunku

Orła Agrobiznesu w działalności promocyjno-reklamowej

na okres od 10.12.2014 do 9.12.2016

„Za sukces rynkowy”

dla

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS

w Warszawie

 

 

 

 

 

NOMINACJA

DO GODŁA LIDERÓW JAKOŚCI W POLSCE

 „POLISH EXCLUSIVE 2014”

dla

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej

 

 

 

GODŁO BANK SPÓŁDZIELCZY ROKU 2013

dla

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

laureata konkursu

„Instytucje i Produkty Finansowe Roku 2013"
Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej

 

 

  Laur Społecznego Zaufania  

Laur społecznego zaufania dla Banku Spółdzielczego w Białobrzegach!!!

Zaufanie to podstawa. Stanowi jeden z filarów funkcjonowania rynku oraz przejawia nieocenioną wprost wartość dla przedsiębiorcy – jest wiodącym wskaźnikiem jego rzetelności niezależnie od branży.

Laur Społecznego Zaufania to prestiżowa i jedyna w swoim rodzaju nagroda jaką został uhonorowany Bank Spółdzielczy w Białobrzegach. Wskazuje ona podmioty o najwyższej w ocenie klientów i konsumentów reputacji rynkowej. Przyznawana od roku 2016 pozwala wskazać i wyróżniać podmioty o znaczącym zaufaniu społecznym, które są swoistymi rynkowymi liderami ze względu na rzetelność oraz najwyższą jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

Dziękujemy za zaufanie!

                                                                                                                                                                              

  57 Edycja Orłów Agrobiznesu – grudzień 2016  

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach "Orłem Agrobiznesu 15-lecia"!!!

Nagroda Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS dla Banku Spółdzielczego w Białobrzegach wspierającego agrobiznes oraz za sukces rynkowy.

Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu po analizie i weryfikacji przedstawionych przez Bank Spółdzielczy w Białobrzegach informacji dotyczących sukcesu rynkowego i na podstawie wizytacji w terenie jego działania na posiedzeniu w dniu 19 listopada  2016 r. podjęła decyzję o wznowieniu licencji uprawniającej do używania znaku Orzeł Agrobiznesu na kolejne dwa lata tj. do grudnia 2018 r.                        

Decyzja o przyznaniu nagrody wiązała się z dobrą, wieloletnią współpracą z Kapitułą i organizatorem konkursu, doskonałymi sukcesami rynkowymi, dobrej jakości produktami  bankowymi, pozytywnymi opiniami  o  banku ze strony klientów i czytelników czasopisma  Propozycja Targowa i  Konsumencka.

Z prawdziwą przyjemnością Bank odebrał przedłużenie licencji Orła Agrobiznesu, która połączona została z 15-leciem istnienia nagrody. Uroczyste nadanie jubileuszowego tytułu odbyło się  19 grudnia 2016 roku w Sali „Stokrotka” Hotelu „Gromada” Centrum w Warszawie.

W uroczystości wziął udział honorowy patron Orłów Agrobiznesu Poseł do Parlamentu Europejskiego - Pan Jarosław Kalinowski.

  Galeria zdjęć  
 • Przedłużona licencja dla Banku Spółdzielczego w...
  Przedłużona licencja dla Banku Spółdzielczego w Białobrzegach. Odbiera Prezes Zarządu Elżbieta Karasek
 • dla Banku Spółdzielczego w Białobrzegach Prezes Zarządu...
  dla Banku Spółdzielczego w Białobrzegach Prezes Zarządu Elżbieta Karasek
 • zbiorowe zdjęcie zdobywców tytułów Orłów Agrobiznesu...
  zbiorowe zdjęcie zdobywców tytułów Orłów Agrobiznesu 15-lecia

                                                                                                                                                                              

  Bank Spółdzielczy Dobrze Zarządzany  
 • Statuetka
 • Statuetkę odebrała Pani Elżbieta Syta - Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
 • Nagrodzeni
 

17 czerwca 2015 r. w warszawskim Teatrze Sabat odbyło się przyznanie wyróżnień w konkursie Firma Dobrze Zarządzana, organizowanym przez redakcję Magazynu Gospodarczego Fakty. Nagrodzono 30 podmiotów gospodarczych i instytucji, w tym Bank Spółdzielczy w Białobrzegach!

Celem konkursu było wyróżnienie dobrze zarządzanych przedsiębiorstw, placówek medycznych i jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący galę Cezary Pytlos, redaktor „Dziennika Gazety Prawnej” zwrócił uwagę, że nowoczesne zarządzanie jest dziś koniecznością, żeby przetrwać na wymagającej biznesowej arenie. Koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana Cezary Głogowski przyznał, że za pomocą konkursu FDZ wydawnictwo kieruje uwagę biznesu na znaczenie dobrego, mądrego, skutecznego zarządzania, gospodarowania zarówno zasobami ludzkimi, jak i materialnymi. Bez tego nie ma szans na pełnoprawne uczestnictwo w rywalizacji rynkowej.

 

 

  Bank Spółdzielczy Orłem Polskiej Przedsiębiorczości  
 • Statuetka - I nagroda Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości
 • Dyplom

Jak co roku w warszawskim hotelu Gromada odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” podczas której przedstawiono Laureatów projektów realizowanych  w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość, którego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

W sobotni wieczór – 28 listopada 2015 – poznaliśmy werdykt o zdobyciu I nagrody Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii: Usługi Finansowe.

Kapituła konkursu wyróżniała produkty, usługi, technologie, liderów w swoich dziedzinach, którzy znacząco odznaczają się na tle konkurencji.

Bank został uznany za podmiot, który odnosi znaczące sukcesy na lokalnym rynku, jest wzorowo zarządzany i rozwija się w dynamiczny sposób.

Śmiało można powiedzieć, że staliśmy się wizytówką polskiej gospodarki.  

 

 

  Lider Bezpiecznej Pracy  
 • Certyfikat
  Certyfikat "Lider Bezpiecznej Pracy"
 

Tytuł „Lider Bezpiecznej Pracy” jest dla nas oznakiem prestiżu. Stanowi uhonorowanie działań na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz higienicznych i przyjaznych warunków pracy. Potwierdzeniem jego nadania jest unikatowy Certyfikat, który promuje firmy szanujące swoich pracowników oraz stale dbających o ich komfort i bezpieczeństwo pracy.

Nadanie tytułu „Lider Bezpiecznej Pracy” to to także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy.

http://www.liderpracy.com/woj-mazowieckie/713-bank-spoldzielczy-w-bialobrzegach

 

 

  Najlepszy Bank Orzeł Agrobiznesu 2015  
 • Statuetka - I nagroda w konkursie
  Statuetka - I nagroda w konkursie
 • Dyplom
  Dyplom

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki oddanym głosom nasz Bank został laureatem

I nagrody konkursu czytelniczego pt. "Najlepszy Bank Orzeł Agrobiznesu 2015"

Limit głosów dla uzyskania I nagrody wynosił 1000 głosów. Bank Spółdzielczy w Białobrzegach otrzymał ich aż 1120!!!

W podziękowaniu za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście głosując na nasz Bank, przygotowaliśmy 10 wyjatkowych prezentów, które są symbolem wdzięczności i przyjaznej więzi z Klientem.

Lista wylosowanych Zwycięzców dostępna jest w magazynie "Propozycja Targowa i Konsumencka" nr 126 w Centrali Banku oraz Oddziałach i Punktach Kasowych. O zdobytej nagrodzie wylosowane osoby zostaną zawiadomione również pisemnie.

Zwycięzcom gratulujemy!!! A wszystkim głosującym serdecznie dziękujemy!!!

Miło nam gościć Was w gronie swoich Klientów.

 

  Nagroda Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość  
 • Statuetka Uczestnika Programu
  Statuetka Uczestnika Programu
 • Dyplom Rekomendacyjny
  Dyplom Rekomendacyjny

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług w Warszawie w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość wyróżniło Bank Spółdzielczy w Białobrzegach przyznając Dyplom Rekomendacyjny oraz Statuetkę Uczestnika Programu.

Otrzymane wyróżnienie jest potwierdzeniem istotnego wpływu Banku w rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Dziękujemy za zaufanie

  Europejski Rejestr Renomowanych  
 • Certyfikat Europejski Rejestr Renomowanych
  Certyfikat Europejski Rejestr Renomowanych

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach otrzymał przedłużenie licencji na Godło Euro Renoma oraz wpis do Europejskiego Rejestru Renomowanych (CERTYFIKAT o numerze ANC 12403)

Godłem Euro Renoma posługuje się już ponad 3 tys. podmiotów w całym kraju. Od trzech lat działa prezentacja Banku Spółdzielczego w Białobrzegach na portalu EuroRenoma.pl

Przystępując do Programu wyróżniliśmy się na tle konkurencji podkreślając wysoki poziom swojej działalności oraz zwiększając zaufanie potencjalnych klientów.

Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera przedsiębiorstwa i instytucje, dla których celem jest ciągły rozwój oparty na zasadach etyki w biznesie.

Jego celem jest wspieranie podmiotów w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji, a także zwiększenie liczby firm działających zgodnie z prawem, z odpowiedzialnością prawną i cywilną oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumiały dla każdego.

Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych jest dla Nas oznaką prestiżu, pomaga kreować pozytywny wizerunek działalności oraz wzbudza zaufanie potencjalnych Klientów oraz partnerów biznesowych.

 
 
  Galeria zdjęć - Wielka Gala "Rzetelni w Biznesie 2015"  
 
Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie 2015”

W warszawskim hotelu Gromada 20 czerwca 2015r. odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Podczas uroczystości zostali wyłonieni Laureaci prestiżowego projektu „RZETELNI”, przedsięwzięcia realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, którego organizatorem jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. Uroczystość prowadzona była przez Paulinę Chylewską oraz Jacka Kawalca, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów, świata polityki i kręgów biznesu.

 
Na uroczystej Gali, Bank Spółdzielczy w Białobrzegach otrzymał prestiżowy tytuł „Rzetelni w Biznesie 2015”.
Certyfikat oraz statuetkę odebrała Prezes Zarządu Pani Elżbieta Karasek.

Tytuł „Rzetelni w Biznesie 2015” jest wyrazem uznania, będącym podkreśleniem systematycznego i długotrwałego budowania wiarygodności, a także poświadczeniem podejmowania odpowiednich działań kierujących się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania. Dzięki realizacji Programu Bank Spółdzielczy w Białobrzegach jeszcze bardziej wpisał się w krajobraz gospodarczy kraju.
Jakość, kompetencja, solidność i dokładność wykonywanych przez nas produktów i usług stała się marką, elementem wyróżniającym nasz Bank.

.

GODŁO BANK SPÓŁDZIELCZY ROKU 2012

dla

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

Nagroda w konkursie Bank Spółdzielczy Roku
Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej

 

 

ORZEŁ AGROBIZNESU 2012

"Za wybitne sukcesy rynkowe

i wspieranie Agrobiznesu”

dla

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS
w Warszawie

 

 

 

III miejsce

dla Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

nagroda w konkursie czytelniczym czasopisma

Propozycja Targowa i Konsumencka

pt. NAJLEPSZY BANK ORZEŁ AGROBIZNESU

Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS
w Warszawie

 

 

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

otrzymał

certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych

o numerze ANC 12403


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.