Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Wódki Raciborskie” Andrzej Kostyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14658

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Certyfikat:

ANC 14592

ważny do: 03 Listopad 2020 r.

branża: Finanse i ubezpieczenie

województwo: wielkopolskie

data wpisu do rejestru: 3 listopada 2014

numer KRS: 0000029912

miejscowość: Jastrowie

kod: 64-915

ulica: ul. Poznańska 53

fax: 672662141

telefon: 672662159

www: www.bsjastrowie.pl

NIP: 7650007134

REGON: 000498856

e-mail: sekretariat@bsjastrowie.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

Historia

Miasto Jastrowie po 173 latach wróciło do Polski i zaczęło się ożywiać po wojennej zawierusze. Napłynęli nowi mieszkańcy, powstały zakłady produkcyjno-usługowe i placówki handlowe. Z naturalnej potrzeby w mieście musiała powstać instytucja finansowa z prawdziwego zdarzenia.

 


Protokół zgromadzenia założycielskiego spółdzielni

 

Początki Banku Spółdzielczego w Jastrowiu sięgają połowy XX w., kiedy to 25 czerwca 1950 r., przy obecności 34 osób, odbyło się zgromadzenie założycielskie powołujące Gminną Kasę Spółdzielczą w Jastrowiu, na którym między innymi przyjęto statut spółdzielni, dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ustalono wysokość wpisowego na sumę 100 złotych. Udział wynosił 1 000 złotych. Pierwszy Zarząd Banku reprezentowali: Tadeusz Suski, Stanisław Hałaburda i Maria Popowska.

 

 
Postanowienie Sądu Okręgowego w Wałczu w sprawie rejestracji spółdzielni

 

Rejestracji spółdzielni dokonano w Sądzie Okręgowym w Wałczu dnia 20 września 1950 r. i wpisano do rejestru spółdzielni pod numerem I.RS.174. Teren, jaki objęto swym zasięgiem działalności gospodarczej zgodnie z zapisem statutu to miejscowości położone w gminach: Jastrowie, Sypniewo i Wałcz.

W kolejnych latach Spółdzielnia działała pod nazwami:

  • 1950 – 1956 r. – Gminna Kasa Spółdzielcza
  • 1957 – 1960 r. – Kasa Spółdzielcza
  • 1960 – 1961 r. - Bank Ludowy
  • od 1961 roku do dziś - Bank Spółdzielczy

 

W latach 1957 – 1972 Bank powiększa swój obszar działania o Skrzatusz tworząc tam Punkt Kasowy. Rok 1972 to rok przemian, gdzie BS w Wałczu przejmuje obsługę na terenie gmin: Szwecja, Stara Łubianka, Broczyno, a do BS w Pile przechodzą gminy Skrzatusz i Krępsko. W Sypniewie powstaje oddział, który istnieje do 1987 r. W roku 1977 BS przejmuje cztery wsie z Gminy Tarnówka: Ptusza, Piecewo, Osówka, Płytnica, które ponownie odchodzą do reaktywowanej Gminy Tarnówka w roku 1981.

W latach 1950 – 1956 Bank nadzorowany jest przez NBP w Koszalinie i Bank Rolny. Następnie od 1957 do 1974 roku Bank podlega pod Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych Oddział w Koszalinie, a w latach 1975 - 1990 rolę centrali Banku pełni BGŻ. BS w Jastrowiu podlega pod BGŻ o/w w Pile z siedzibą w Wałczu. Od roku 1992 Bank współpracuje z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu, a w 1997 roku Bank podpisuje umowę zrzeszenia.

 

W 1987 r. Bank przenosi swą siedzibę z ulicy Kilińszczaków 1 do nowo wybudowanej siedziby przy ulicy Kieniewicza 53.

 


Siedziba Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

 

Mimo zawiłej i trudnej sytuacji ekonomicznej lat dziewięćdziesiątych, rosnącej konkurencji na rynku - Bankowi Spółdzielczemu w Jastrowiu przybywało klientów, a każdy rok kończono dobrymi wynikami finansowymi.

Uchwałą nr 1/NZP/97 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrowiu i 6/97 Banku Spółdzielczego w Szczecinku dokonano połączenia spółdzielni. W roku 1998 BS w Jastrowiu przyłączył Bank Spółdzielczy w Szczecinku tworząc tam swój Oddział.

 W roku 2006 Oddział Banku w Szczecinku przenosi się z ulicy 1-go Maja do nowej siedziby przy ulicy Bohaterów Warszawy 53.

 


Siedziba Banku Spółdzielczego Oddziału w Szczecinku

 

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu posiada następujące placówki:

  • Centrala z siedzibą w Jastrowiu,
  • Oddział z siedzibą w Szczecinku,
  • Dwa punkty kasowe z siedzibą w Jastrowiu i w Sypniewie.

Wśród rzeszy działaczy na przestrzeni lat na wyróżnienie zasługują: Tadeusz Suski, Stanisław Ośka, Wawrzyniec Dyczkowski, Stanisław Pitkiewicz, Leon Pokajewicz.

 

Organy Banku

Skład  Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

1. Monika Maksymowska           Prezes Zarządu
2. Sylwia Sikora-Sparniuk          Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka  Lewandowska     Członek Zarządu


Skład  Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

1. Andrzej Kacprzak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Anna Sujecka - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tadeusz Bogucki - Sekretarz  Rady Nadzorczej
4. Urszula Żmudzińska-Czerwonka - Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Fortuna - Członek Rady Nadzorczej
6. Jakub Juniewicz - Członek Rady Nadzorczej
7. Stanisława Kotarska - Członek Rady Nadzorczej
8. Małgorzata Kowalska - Członek Rady Nadzorczej
9. Lucyna Brożko-Juriewicz - Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Centrala

ul. Poznańska 53
64-915 Jastrowie

tel.: 67 266 21 59   
fax: 67 266 21 41

powiat złotowski
woj. wielkopolskie
 
e-mail:
sekretariat@bsjastrowie.pl

czynna:
w poniedziałki
w godz. 9:00 - 17:30

od wtorku do piątku
w godz. 8:30 - 16:00

 

Oddział w Szczecinku

ul. Boh. Warszawy 53
78-400 Szczecinek

tel.: 94 374 02 23
fax: 94 374 02 23

powiat szczecinecki
woj. zachodniopomorskie 
  

 

czynny:
w poniedziałki
w godz. 9:00 - 17:30

od wtorku do piątku
w godz. 8:30 - 16:00

 

 Punkt Kasowy w Sypniewie

ul. Mickiewicza 44, Sypniewo
64-915 Jastrowie 

tel.:  67 266 12 39

powiat złotowski
woj. wielkopolskie

czynny:
w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 8:00 - 15:30

Punkt Kasowy w Szczecinku

ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

tel.: 94 372 28 35

powiat szczecinecki
woj. zachodniopomorskie 
  
czynny:

w poniedziałki, wtorki,
środy i piątki
w godz. 7:30 - 15:00

w czwartki
w godz. 8:00 - 15:30

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu jest p. Krystyna Bołbot, z którą można się kontaktować elektronicznie pod adresem: iod@bsjastrowie.pl lub pisemnie: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu, ul. Poznańska 53, 64-915 Jastrowie.

 

SWIFT CODE: GBWCPLPP

 

 

 

 

 

.

 


Certyfikaty:

 

Osiągnięcia

W piątek, 12 grudnia 2008 roku, tradycyjnie już w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość zakończenia X Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”.

Konkurs ten jest kontynuacją znanego od 1992 roku konkursu „Dobre, bo polskie" (XVII edycji). To rodzaj plebiscytu konsumenckiego, w którym o wyróżnieniu decyduje ilość oddanych przez konsumentów głosów, oceniających walory użytkowe i jakość produktów. Wypowiadają się oni poprzez nadsyłanie kuponów konkursowych zamieszczanych na łamach Głosu Wielkopolskiego, na stronie internetowej Fundacji, a także poprzez głosowanie telefoniczne.

Uroczystość zgromadziła przybyłych z całego kraju laureatów, a także licznych gości: przedstawicieli władz regionalnych, parlamentarzystów, naukowców, przedstawicieli biznesu i przedsiębiorczości polskiej. Nie zabrakło też prasy, radia i TV.

Wyłonione w drodze głosowania konsumentów firmy otrzymały nagrody w postaci dyplomów oraz Certyfikaty "NAJLEPSZE W POLSCE” („THE BEST IN POLAND”), które laureatom wręczał prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król w towarzystwie współorganizatorów konkursu.

Z dumą informujemy naszych klientów, że jednym z laureatów Konkursu został Bank Spółdzielczy w Jastrowiu. Nasz Bank otrzymał Certyfikat Jakości za usługi bankowe dla ludności na poziomie europejskim.

 
     
Otrzymany Certyfikat 
(kliknij aby powiększyć)
  Pani Prezes Naszego Banku z wręczonym Certyfikatem 
(kliknij aby powiększyć)

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.