Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14353

przeczytaj więcej

Sieć Pizzerii Biesiadowo działający w branży Hotelarstwo, gastronomia, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 13759

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach

Certyfikat:

ANC 12614

ważny do: 11 Kwiecień 2022 r.

branża: Finanse i ubezpieczenie

województwo: pomorskie

data wpisu do rejestru: 11 października 2012

numer KRS: 0000037694

miejscowość: Sierakowice

kod: 83-340

ulica: Kartuska 3

fax: 586846739

telefon: 586846730

www: www.bssierakowice.pl

NIP: 5891002539

REGON: 000495852

e-mail: bssierakowice@wp.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Logo - kliknij aby przejść do strony głównej serwisu

Bank Spółdzielczyw Sierakowicach

 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach od ponad stu lat buduje swoją pozycję na rynkach finansowych w oparciu o polski, lokalny kapitał. Posiada wymagane ustawą o bankach spółdzielczych fundusze własne, dzięki czemu jest dziś kilkuoddziałowym bankiem, zrzeszonym w Spółdzielczej Grupie Bankowej, utworzonej przy Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nowa struktura bankowości spółdzielczej, utworzona w 2001 r., zapewnia stabilność działania oraz chroni interesy klientów. 

Wyniki ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Sierakowicach (w tym fundusze własne w wysokości ponad 17 mln zł), plasują go na czołowym miejscu w SGB. Są one zasługą rosnącej z roku na rok liczby udziałowców, stanowiących także najwierniejszą grupę klientów oraz dużej operatywności, rzetelności i sprawności działania Banku.

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Sierakowicach posiadają wysoki poziom wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do wykonywania obsługi finansowej osób fizycznych oraz podmiotów instytucjonalnych. Poprzez systematyczny udział w specjalistycznych szkoleniach podnoszą swój profesjonalizm, co w codziennej praktyce przekłada się na sprawną obsługę klientów.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Bank inwestuje w nowoczesne technologie, warunkujące poszerzenie katalogu oferowanych usług, kładąc duży nacisk na rozwój bankowości elektronicznej. Najważniejszym celem wszelkich działań podejmowanych przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sierakowicach jest korzystny wynik ekonomiczny zapewniający stabilny i dynamiczny rozwój, satysfakcjonujący udziałowców i klientów Banku. Strukturę organizacyjną Banku tworzy Centrala, 3 oddziały  i 2 punkty kasowe.

Historia

Bank Ludowy w Sierakowicach rozpoczął działalność 6 grudnia 1899 roku pod przewodnictwem księdza Bernarda Łosińskiego i z jego inicjatywy odbyto się założycielskie Walne Zgromadzenie Banku Ludowego w Sierakowicach. Jest to historycznie 6-ty bank w naszym województwie, 4-ty istniejący do dzisiaj. Do dziś zachowała się książka protokołów, która jest dokumentem historycznym, ilustrującym działalność Banku od dnia założenia do chwili obecnej. Niewiele naszych banków może się pochwalić posiadaniem takich dokumentów. W czasach zaborów pruskich była ona, prowadzona w dwóch językach: niemieckim oraz polskim. Protokół z zebrania założycielskiego stwierdza, iż w skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzili: Zielke Bazyli, Stencel Leon, Kitowski Jan, Brzeski Albert, Sychta Jan, Hopa Jan, Bronk Leon, Wenta: Józef, Czapiewski Anastazy. Przy założeniu obecny był Ks. Prałat Wawrzyniak z Poznania co jest udokumentowane w księdze założycielskiej banku. Bank mógł przyjmować oszczędności do wysokości 100.000 marek i udzielać pożyczek członkom w wysokości najwyżej 3.000 marek. Bank w pierwszych latach był niedużą placówką. Zysk do protokołu w 1902 r. wyniósł 578 marek, a w latach następnych 470 marek (1903 r.), 879 marek(1904 r.), 1.513 marek (1905 r.); Jak z tego widać czysty zysk z roku na rok wzrastał, a działalność Banku rozszerzała się. W roku 1939 Bank liczył 47 członków. 

Lata okupacji

W latach okupacji zarządzeniem, władz hitlerowskich działalność Banku została zawieszona. Jednakże juz 16września 1945 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Banku, które wznawia jego działalność. W roku tym powołano nową Radę Nadzorczą w składzie: Klasa Leon, Pioch Jakub, Wenta Leon, Bigus Franciszek, Bigus Jan, Koszatka Jan, Jeliński Józef, Peta Józef. 

Lata powojenne

Przezwyciężając trudności pierwszych lat powojennych Bank w Sierakowicach rozwijał swą działalność. Kolejne składy Zarządów. BS po roku 1945 to : Jan Kiedrowski - Prezes, Robert Kolka; Jan Koszałka (1945 r:.), Jan Kiedrowski -Prezes Jan Koszatka, Leyk Jakub (1947 r.), Jan Kiedrowski - Prezes, Leyk Jakub, Kistowśki Alfons (1948 r.), Leyk Jakub - Prezes, Kostuch Benedykt, Grzenkowicz Helena (1949 r.), Grzenkowicz Helena - Prezes, Kobiela Kazimiera, Kostuch Benedykt (1951 r.). 

Powołanie nowego Zarządu 1953

W 1953 r. ustępuję cały Zarząd BS i zostaje powołany nowy Zarząd w składzie:
Grzenkowicz Helena - Prezes, Jarmuż Kazimiera, Muzyka Józef oraz zastępcy członków Zarządu: Konkel Leon, Konkel Józef.
Skład Zarządu w latach następnych:
Grzenkowicz Helena- Prezes, Konkel Leon, Moś Helena oraz zastępcy:- Jarmuż Kazimiera, Konkel Józef (1954 r.),
Grzenkowicz Helena, Konkel.Lęon, Jarmuż Kazimiera (1955 r.),
Grzenkowicz Helena, Piotrowski Brunon, Konkiel Leon i zastępcy: Masowa Leon, Sadowski Antoni, Kwidziński Alojzy (1956 r.),
Grzenkowicz Helena, Piotrowski Brunon, Konkiel Leon (1958 r.),
Konkel Leon - Prezes, Andryskowski Leon, Piotrowski Brunon (1959 r.),
Konkel Leon - Prezes, Andryskowski Leon, Dułak Wacław (1961 r.),
Lejk Michał - Prezes, Andryskowski Leon, Dułak Wacław (1977 r.),
Lejk Michał - Prezes, Dułak Wacław, Puzdrowski Józef (1985 r.). 

Zarząd w latach 1986-1992

W roku 1986 poszerzono skład Zarządu do pięciu osób i skład niniejszy pracował do 1992.r.:
Lejk Michał - Prezes,
Puzdrowski Józef - Z-ca Prezesa,
Gojtowski Władysław - Członek Zarządu,
Konkiel Edward - Członek Zarządu,
Trepczyk Stanisław - Członek Zarządu.
Od 1992 skład Zarządu jest następujący:
Roman Dawidowski - Prezes Zarządu,
Gabriela Koszałka - V-ce Prezes Zarządu,
Wenta Kazimierz - Członek Zarządu.

Prezesi i zasłużeni działacze Banku

Pracami Banku kolejno kierowali: Grzenkowicz Helena (1949 -1959), Leon Andryskowski (1959 -1981), Kazimierz Rogalewski (1981 -1984), Roman Dawidowski (od 1985 r. i dalej).
Do grona zasłużonych działaczy tego Banku zaliczyć należy również przewodniczących Rad Nadzorczych. Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej w roku 1945 był Klasa Leon, a w skład Rady ponadto wchodzili: Pioch Jakub, Wenta Leon, Bigus Franciszek, Bigus Jan, Koszatka Jan, Jeliński Józef, Wenta Leon, Petta Józef. Udział w 1945 roku wynosił 100 zł., a wpisowe 5 zł.
W dniu 24.10.1946 r. odbyto się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rewidujące postanowienia Walnego Zebrania z dnia 16.09.1945 r. i zostaje wybrana nowa Rada Nadzorcza Banku w Składzie: ks. Edmund Kamiński, Koss Franciszek, Zalewski Teodor, Kobiela Nikodem, Bigus Franciszek, Gierszewskj Stanisław, Bronk Izydor, Wenta Leon, Bojanowski Juliusz.
W roku 1947 Przewodniczącym. Rady Nadzorczej zostaje Bigus Franciszek, który pozostaje na tym stanowisku do 1977 r.
W roku 1949 zostaje powołana, Rada w składzie: Bigus Franciszek, Karczewski. Jan, Myszk Jan, Okrój Józef, Elwart Jan, Mielewczyk Franciszek, Kostuch. Benedykt, Hopa Leon.
W roku 1950 do .Rady Nadzorczej wchodzą :Bigus Franciszek, Elwart Jan, Hopa Leon, Dejk Władysław, Okrój Józef, Formela Bernard, Gajecki Konrad, Dąbrowską Bronisława, Markowska Helena.
W latach następnych w skład Rady Nadzorczej bądź -Komisji Rewizyjnej wchodzili; Sadowski Antoni, Kleba Alfons, Moś Helena, Szymichowski.Józef, Dyszer Konrad, Terman Leon, Lejk Jakub. 

Powołanie Rady Kasy Spółdzielczej 1956

W roku 1956 powołana zostaje Rada Kasy spółdzielczej
w składzie: Bigus Franciszek, Moś Helena, Elwart Jan, Hoppa Leon, Witka Bernard, Konkol Józef, Zielonka Jan, Złoch Bernard, Woźniak Jan, Joskowski Józef.
W następnych latach w skład Rady Kasy wchodzili: Koszałka Brunon, Spretka Leon, Krefta Lucjan, Paszkiewicz Artur, Grucza Bernard, Kobiela Leon, Mischke Irena,Telega Władysława, Treder Maria, Szmidt Helena, Formela Janina, Fierka Brunon, Węsierski Antoni, Bigus Kazimierz, Szmidtke Zygfryd, Kobiela Jerzy, Laskowskj Mirosław, Pranczk Paweł, Gojtkowski Alfons, Warmowski Władysław, Formela Jozef, Gojtkowski Władysław, Łącki Stanisław, Zalewski Marian, Ziegiert Bolesław, Ramczyk Henryk, Miotk Zygmunt. 

Przyłączenie Banku Spółdzielczego w Lini

W roku 1975 zostaje podjęta decyzja o przyłączeniu do naszego Banku BS w Lini.
Rada Nadzorcza BS zostaje poszerzona o 2 osoby z terenu Lini Stefanowska Regina i Kaleniak Bronisława.
W 1977 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Węgierski Antoni, który jej przewodniczącym jest do roku 1988 .W roku 1988 Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Formela Józef; a jego miejsce w rok później zajmuje Witold Brzeski. 

Wzloty i upadki

W swej działalności gospodarcze} Bank miał zarówno lata dynamicznego wzrostu, jak i upadków. Okres po wznowieniu działalności byt okresem stosunkowo trudnym. Zyski osiągane przez Bank byty niskie. Dopiero od roku 1957 następuje dynamiczny wzrost dochodów, które systematycznie rosną. Trudny okres przeżywał Bank w latach 1982-1986, kiedy to w wyniku nieprawidłowych decyzji kredytowych i wzrostu kredytów, przeterminowanych sytuacja Banku., stała się nie najlepsza: Jednak po tym okresie systematyczna praca pozwoliła przezwyciężyć trudności, co w efekcie procentuje coraz lepszymi wynikami finansowymi Banku. W latach 1990 -1997 następuje dalszy dynamiczny rozwój Banku. Osiąga on bardzo dobre wyniki finansowe i awansuje do czołówki najlepszych banków woj. Gdańskiego. Bank aktywnie uczestniczy w zmianach strukturalnych jakie dokonują się wśród BS i BGŻ. 

1995 - Bank zrzeszony w Pomorsko -Kujawskim Banku Regionalnym S.A w Bydgoszczy

Od 1995 r. Bank jest zrzeszony w Pomorsko -Kujawskim Banku Regionalnym S.A w Bydgoszczy. Prezes Zarządu BS w Sierakowicach Roman Dawidowski zostaje wybrany do Rady Zrzeszenia Prezesów BS przy w/w Banku Regionalnym. W tymże roku zostaje uchwalony Statut Banku - w wyniku czego zostaje zmniejszony skład Rady Nadzorczej z 15 do 10 osób. W 1997 roku Rada Nadzorcza zostaje wybrana w następującym składzie:
- Przewodniczący Rady - Woźniak Kazimierz
- Z-ca Przewodniczącego - Damps Jerzy
- Sekretarz Rady - Krefta Brunon
Członkowie Rady: Roszkowski Zbigniew, Woźniak Jerzy, Brzeski Witold, Bigus Kazimierz, Kotłowski Jan, Czają Andrzej, Kuper Zygfryd.

Przyłączenie Banku Spółdzielczego w Chmielne

W roku 1997 Bank rozszerza swą działalność o teren gminy Chmielne przyłączając tamtejszy Bank Spółdzielczy do Banku w Sierakowicach.
W roku 1999 bank obchodzi jubileusz 100 lat swej działalności i zostaje wyróżniony honorowym wyróżnieniem "Zasłużony dla gminy Sierakowice". 

Decyzja o zrzeszeniu w SGB

W roku 2001 w związku z przyłączeniem PKBR SA w Bydgoszczy do Gospodarczego Baku Wielkopolski SA w Poznaniu, bank podejmuje strategiczna decyzję o zrzeszeniu w Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu w której to grupie jest zrzeszony do chwili obecnej. Prezes Zarządu BS w Sierakowicach Roman Dawidowski zostaje wybrany do Rady Zrzeszenia Prezesów BS przy w/w Zrzeszeniu. 

2005 - Roszerzenie terenu działalności Banku o gminę Sulęczyno

W roku 2005 miesiącu sierpniu Bank rozszerza swą działalność o teren gminy Sulęczyno przejmując na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego NBP tamtejszy Bank Spółdzielczy w Sulęczynie.
W 2005 roku Rada Nadzorcza zostaje wybrana w następującym składzie:
- Przewodniczący Rady - Woźniak Kazimierz
- Z-ca Przewodniczącego - Damps Jerzy
- Sekretarz Rady - Krefta Brunon
Członkowie Rady: Konkel Edward, Woźniak Jerzy, Brzeski Witold, Bigus Kazimierz, Formela Józef, Zygmunt Wenta, Kuper Zygfryd i działa w tym składzie do chwili obecnej. 

2007 - Rok nowych produktów i usług

W 2007 roku Bank Spółdzielczy w Sierakowicach poszerzył działalność o:
- Punkt Kasowy w Sierakowicach w siedzibie Urzędu Gminy
- Punkt Kasowy w Kartuzach w Siedzibie Urzędu Skarbowego
Dodatkowo wprowadzono nowe usługi i produkty m.in. Internet Banking, własne bankomaty na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego... 

2008 - Zmiana składu Zarządu

Obecny skład Zarządu jest następujący:
Roman Dawidowski - Prezes Zarządu, Gabriela Koszałka - V-ce Prezes Zarządu, Paweł Grunau - V-ce Prezes Zarządu,
Wenta Kazimierz - Członek Zarządu,
W roku 2006 następuje jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej w zamian za zmarłego Członka rady p. Zygfryda Kupper w skład rady wybrany zostaje p. Witt Edmund. 

2010 - Zmiana składu Zarządu

Obecny skład Zarządu jest następujący:
 

Roman Dawidowski - Prezes Zarządu,
Gabriela Koszałka - V-ce Prezes Zarządu,
Barbara Bronk - V-ce Prezes Zarządu,
Wenta Kazimierz - Członek Zarządu,
 
 

 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach (Centrala)
ul. Kartuska 3
83-340 Sierakowice
Tel.: +48.058-684-67-30
Fax.: +48.058-684-67-39
E-mail: bssierakowice@wp.pl
 
Oddział w Lini
Ul. Turystyczna 9
84-223 Linia
Tel.: +48.058-676-85-84
 
Oddział w Chmielnie
Ul. Gryfa Pomorskiego 37
83-333 Chmielno
Tel.: +48.058-684-22-76
 
Oddział w Sulęczynie
Al. Zwycięstwa 1
83-320 Sulęczyno
Tel.: +48.058-684-40-10
 
Punkt Kasowy w Kartuzach
Ul. Kościerska 13
83-300 Kartuzy
Tel.: +48.058-684-06-34
 
Punkt Kasowy w Sierakowicach
Ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
Tel.: +48.058-684-67-76

 

 

 


Certyfikaty:

 

 

Podziękowania i gratulacje

 

 
HIT 2020 Statuetka   HIT 2020 GRAND PRIX    HIT 2020 dyplom 2 
 
 
 
HTI 2020 dyplom   Podziękowanie - GOKSIR Chmielno   Podziekowanie  
 
 
 
Podziekowanie   podziekowanie   Podziekowanie - Dzien Dziecka 
 
 
 
Wyróżnienie w rankingu Banków Spółdzielczych    Podziękowanie od GDK w Linii   Podziękowanie od CARITAS w Sulęczynie 
 
 
 
Podziękowanie od szkoły w Jelonku   Podziękowanie od szkoły w Kożyczkowie   Podziękowanie - KRS   
Podziękowanie - Szkoła Podstawowa w Pobłociu   Podziękowanie - Dom Kultury w Chmielnie   Podziękowanie - Chmieleńskie Spotkania z Mikołajem 
 
 
 

Podziękowanie - Gmina Chmielno   1   Podziękowanie Wójt Gminy Chmielno 

 

 

 

 Podziękowanie - parafia Chmielno   Podziękowanie I LO Kartuzy   Podziękowanie od Caritas 

 

 

 

sp_kamienica   discantus    

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

   

        

 

 

 

       

 

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

        

 

 

 

     

 

 

 

.

 

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.