Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Wódki Raciborskie” Andrzej Kostyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14658

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Befaszczot Sp. z o.o.

Certyfikat:

ANC 14496

ważny do: 26 Marzec 2021 r.

branża: Przemysł

województwo: śląskie

data wpisu do rejestru: 26 lutego 2014

numer KRS: 0000165688

miejscowość: Bielsko-Biała

kod: 43-300

ulica: Paderewskiego 7

fax: 338125186

telefon: 338190040

www: www.befaszczot.com.pl

NIP: 9372661808

REGON: 431192483

e-mail: befaszczot@befaszczot.com.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Befaszczot - pędzle, szczotki, narzędzia malarskie, befaszczot, budowlane

 

 

TYLKO MY DOSTARCZYMY:

 • najbogatszą ofertę,
 • najwyższej jakości towar,
 • realizację zamówienia do 5 dni,
 • pomoc przy doborze asortymentu i urządzeniu ekspozycji,
 • ulgi na PFRON,
 • długookresową stabilność cen,
 • sprzedaż promocyjną z ogromnymi upustami,
 • znaną i zarejestrowaną od 130 lat markę na swoje wyroby.

To fakty, (a nie reklama) stanowią, iż jesteśmy najstarszym i największym w Polsce producentem narzędzi malarskich i budowlanych, szczotek gospodarczych i kosmetycznych, a od niedawna galanteri hotelowej. Nasza 130 letnia tradycja w produkcji i sprzedaży stanowi gwarancję dostaw tylko sprawdzonych jakościowo wyrobów. Posiadamy największą koncentrację nowoczesnych maszyn do produkcji szczotek i pędzli w Polsce.


Stałe modernizowanie parku maszynowego daje gwarancję powtarzalności doskonałej jakości naszych produktów. Gwarancją jakości jest również doświadczenie, wykształcenie i wiedza praktyczna Zarządu, Dyrekcji, Rady Nadzorczej oraz doskonalenie zawodowe sześciu pokoleń pracowników.


Od 30 lat jesteśmy zakładem zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Jako Zakład Pracy Chronionej udzielamy ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wasza współpraca z naszym zakładem to tworzenie następnych stanowisk pracy dla niepełnosprawnych osób.

 

 

 

HISTORIA


Rok 1876. Miejscowość Biała koło Bielska.
Bracia Albert i Erich Sennewaldt uruchamiają
fabrykę szczotek i pędzli. Fabryka ta będzie
należeć do tej rodziny aż do 1945 roku.
Od początku właściciele stawiają na jakość
i nowoczesność odpowiednią do czasów, w których żyli...


 

Dwaj bracia Albert i Erich SENNEWALDT w 1876 roku uruchamiają w Białej koło Bielska austriacką fabrykę o nazwie: Fabryka Szczotek i Pędzli. Byli oni jednocześnie właścicielami od 1859 roku "Interesu Towarów Żelaznych i Metalowych" w Wilnie. Z dokumentów wynika, że Albert Sennewaldt zarządzał Fabryką Szczotek i Pędzli w Białej, a jego brat "Interesem..." w Wilnie. Obie placówki stanowiły współwłasność.


 

14 lutego 1884 roku umiera w 47 roku życia Albert Sennewaldt, pozostawiając dwóch niepełnoletnich synów Oskara i Hugona. Wówczas brat zmarłego Erich przenosi się do Białej i prowadzi firmę wspólnie z synami zmarłego aż do 1893 roku. W tym roku następuje podział wspólnego przedsiębiorstwa na dwa odrębne. Skład Żelaza i Wyrobów Metalowych prowadzi na własny rachunek Erich Sennewaldt. Właścicielami Fabryki Szczotek i Pędzli w Białej zostali Oskar i Hugon Sennewaldt.


 

Fabryka braci Sennewaldt już od narodzin produkowała duży asortyment szczotek i pędzli. Zatrudniono fachowców z Niemiec i Austro-Węgier, którzy produkowali szczotki i pędzle sposobem ręcznym. Początek XX wieku wraz z rewolucją techniczną wniósł do fabryki postęp również w zakresie technologii produkcji. Zaczęto stosować pierwsze maszyny wtłaczarskie, oraz maszyny do obróbki drewna. Technikę wykonywania szczotek i pędzli w krótkim czasie opanowali pracownicy zatrudnieni z terenu Białej oraz Bielska. Produkcja obejmowała już; szczoteczki do zębów, szczotki do ubrań, do włosów, do połysku, do błota, do koni, pędzle malarskie, ławkowce, pędzle do golenia. Jako jedyny zakład w Europie fabryka była dostawcą szczotek między innymi na dwór cesarza Franciszka Józefa, na wyposażenie czołowych europejskich hoteli, na dwory arystokracji. O randze zakładu świadczy fakt, że już w 1930 roku na Targach w Poznaniu zdobył "Państwowy i Wystawowy Medal Złoty" za produkcję swoich wyrobów.


 

W latach 1914 - 1918 nastąpił dynamiczny rozwój fabryki spowodowany zamówieniami wojskowymi związanymi z prowadzeniem I wojny światowej, co wpłynęło na wzrost zatrudnienia do 400 osób. Powstał nowy III piętrowy budynek, podwyższono pozostałe budynki. Po pierwszej wojnie światowej gospodarcza stagnacja odbija się ujemnie także na działalności fabryki. W 1926 roku fabryce groziła upadłość. Nastąpiły redukcje etatów. Zatrudnienie w okresie kryzysu spadło do około 250 pracowników. Dopiero od 1935 roku następuje poprawa sytuacji gospodarczej kraju i fabryka zwiększa produkcję oraz stan zatrudnienia. Do wybuchu II wojny światowej w fabryce pracuje około 450 pracowników, w tym około 40 urzędników. W okresie tym w fabryce zatrudnionych było 100 Polaków, w tym jeden pracował w charakterze tłumacza.


 

Dnia 3 września 1939 roku wojska hitlerowskie wkroczyły na teren Bielska. Rozpoczął się ciężki okres dla Polaków zatrudnionych w fabryce. Przez okres pierwszego tygodnia fabryka była nieczynna. Po jej uruchomieniu do pracy przyjmowano tylko Niemców. W szybkim jednak czasie produkcja fabryki przestawiona została na potrzeby wojskowe. Dzięki temu po paru miesiącach zaczęto przyjmować Polaków. Stan zatrudnienia w okresie okupacji wynosił w fabryce około 600 pracowników w tym około 100 Polaków.


 

W tym okresie fabryka zmieniła właścicieli. Przed 1942 rokiem zmarli Oskar i Hugo SENNEWALDT. Po śmierci dotychczasowych właścicieli przedsiębiorstwo objęły córki Hugona SENNEWALDTA Erna i Gertruda oraz zięć Otto BITTNER. Do 1945 roku fabryką zarządzał bezpośrednio Otto BITTNER. W styczniu 1945 roku cała rodzina BITTNERÓW przeniosła się do Wiednia.


 

Od 1930 roku równolegle z działalnością fabryki " Braci SENNEWALDT" rozpoczęła działalność Fabryka Szczotek i Pędzli " SANAX" zlokalizowana przy ul. Sukienniczej, (obecnie ul. Szkolna 14). Założycielami jej i właścicielami do 1939 r. byli bracia żydowskiego pochodzenia - Henryk i Wolf GOLBERGOWIE. Była to mała fabryka zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników. W 1939 r. Henryk GOLBERG wyjechał do Ameryki na wystawę światową i tam zastała go wojna. Wolf GOLBERG uciekł przed okupantem do ZSRR, a stamtąd wywędrował przez Palestynę do Meksyku, gdzie założył fabrykę szczotek i pędzli.Po wkroczeniu radzieckich wojsk
 na teren Bielska i Białej w styczniu 1945 roku do fabryki zgłosiło się 15 jej byłych pracowników, by kontynuować pracę. Pierwszym ich zadaniem było zabezpieczenie zdewastowanego mienia. W trakcie działań wojennych parkmaszynowy został zdekompletowany, a pisaną w języku niemieckim dokumentację techniczną niszczyły wojska radzieckie. Tylko nieliczne egzemplarze albumów, katalogów i ofert z okresu do 1945 roku zdołano uratować. Wywieziono z zakładu obrabiarki do metali, pasy transmisyjne, maszyny do pisania i liczenia, sieć łączności, dokumentację techniczną zakładu i parku maszynowego. Do rozpoczęcia produkcji pozostało niewiele surowców, pusty był magazyn wyrobów gotowych. Na terenie fabryki zakwaterowała się radziecka jednostka wojskowa. Pod nadzorem kapitana jednostki rozpoczęto w bardzo trudnych warunkach produkcję pędzli w miesiącu marcu 1945 roku. Przejęta przez władze polskie w 1945 roku fabryka posiadała przestarzałe oraz zdewastowane maszyny i urządzenia. Brak było gazu do podgrzewania pieców z kalafonią, używano więc węglowych piecy żelaznych. Przejęte obiekty, które tylko pozornie stanowiły zwartą całość, wymagały już od pierwszej chwili działalności fabryki w wyzwolonej Ojczyźnie poważnych remontów, a przede wszystkim naprawy stropów i dachów. Równolegle z podjęciem prac nad usuwaniem zniszczeń w fabryce przystąpiono do kompletowania i uzupełnienia dokumentacji oraz zabezpieczenia surowców dla szybko uruchamianej produkcji szczotek i pędzli. Już w miesiącu marcu w ciężkich warunkach rozpoczęto pro
dukcję pędzli.Pracownicy otrzymali 200,- zł tytułem zaliczki z Komendy Miasta. W kwietniu uruchomiono produkcję szczotek do koni i do tej produkcji maszyny; piłę tarczową, frezarkę, strugarkę i wtłaczarkę. W fabryce zatrudnionych jest już 50 pracowników. W maju 1945 roku uruchomiono dalszą produkcję szczotek do: ubrań, butów, rąk i do zębów. Dużym zakłóceniem w rozruchu zakładu był pożar w składzie celuloidu, który zniszczył parterowy magazyn z wyrobami gotowymi, surowcami i półfabrykatami. W tym samym miesiącu po opuszczeniu fabryki przez wojsko zakład został przejęty przez Zarząd Przemysłu Galanteryjnego w Katowicach. Fabryka otrzymała nazwę Fabryka Szczotek i Pędzli "BRACIA SENNEWALDT"- pod zarządem państwowym - Biała Krakowska, ul. Paderewskiego 7. Załoga wybrała na dyrektora byłego pracownika Oddziału Obróbki Drewna Jana NIEMCZYKA. Kierownikiem produkcji został Józef ADAMSKI - a fabryka zatrudniała już 80 osób. Do 1947 roku fabryka dynamicznie się rozwija zwiększając potencjał produkcyjny i zatrudnienie. W roku 1947 zakład przejęła Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Krakowie, która zarządzała również Fabryką Szczotek i Pędzli "SANAX". 22 września 1950 roku Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Krakowie dokonała połączenia dawnych firm "BRACIA SENNEWALDT" i "SANAX" w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą PAŃSTWOWA FABRYKA SZCZOTEK i PĘDZLI Bielsko-Biała. W latach 1950-1976 Zakład przechodzi dalsze przeobrażenia organizacyjne. W kwietniu 1951 roku zakład przeszedł pod Zarząd Przemysłu Drzewnego i Szczotkarskiego w Bydgoszczy, który sprawował nadzór nad przedsiębiorstwem do dnia 30 czerwca 1954 roku. Od dnia 1 lipca 1954 roku do 31 października 1958 roku jednostką zwierzchnią przedsiębiorstwa był Zarząd Drobnego Przemysłu Chemicznego w Gliwicach. Od 1 listopada 1958 roku do 31 grudnia 1975 roku zakład podlegał Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Państwowych Przemysłu Terenowego w Katowicach. W tym czasie zakład otrzymuje nazwę: BIELSKA FABRYKA SZCZOTEK I PĘDZLI Przemysłu Terenowego, BIELSKO-BIAŁA, ul. Hibnera 7.


 

Jak wynika z dotychczasowych informacji, pierwszy okres charakteryzuje się stosunkowo małymi zmianami. Przez 69 lat firma "BRACIA SENNEWALDT" była w posiadaniu tejże rodziny. Okres wojenny tak dla firmy "BRACIA SENNEWALDT" jak i "SANAX" to w zasadzie zarząd okupacyjny. W okresie powojennym do 1975 roku następuje wiele zmian organizacyjnych. Zbyt częste zmiany w konsekwencji miały ujemny wynik w działalności fabryki. Zmiany w podporządkowaniu spowodowane doraźnymi i przemijającymi względami podnosiły koszty i marnotrawiły majątek. Jednak już od roku 1950 następuje stały wzrost produkcji globalnej. W tym okresie najmocniej zaznaczył się w latach 1950-1955, gdzie notuje się wzrost produkcji o 250% w stosunku do okresu lat poprzednich. W latach 1956-1970 wzrost produkcji wynosił od 114% do 194%. W latach 1971-1975 produkcja wzrasta do 134%. Efekty te osiągnięte zostały w znacznym stopniu dzięki wzrostowi wydajności pracy na jednego zatrudnionego, oraz wprowadzeniu postępu technicznego. Ranga Fabryki wzrasta nie tylko ze względu na wielkość produkcji, ale również z uwagi na jej miejsce w eksporcie, który rozpoczęto w 1958 roku. Wyroby trafiały do krajów socjalistycznych, do krajów wysoko gospodarczo rozwiniętych i do krajów "trzeciego świata".Dotychczasowe sukcesy w eksporcie osiągane są przez utrzymywanie wysokiej jakości poszczególnych wyrobów i zachowanie dużej elastyczności w przyswajaniu nowych rozwiązań technologicznych odpowiadającym życzeniom zagranicznych odbiorców. Należy zaznaczyć, że już firma "BRACIA SENNEWALD" dostarczała swe wyroby na obszar całych Austro-Węgier. Posiadała tytuł "DOSTAWCY DWORU CESARSKIEGO W WIEDNIU". Znakiem towarowym jakości wyrobów firmy był wizerunek leżącego jelenia POLONIA, a dla odbiorców zagranicznych rejestrowaną marka ochronna i znak towarowy to FAVORITE. Tym znakiem posługiwano się jako zarejestrowaną marką ochronną i wyróżniającą wyroby. 

 

Reorganizacja administracyjna kraju, jaka nastąpiła w 1975 roku, spowodowała zmiany w organizacji uspołecznionej drobnej wytwórczości. Zmiany te nie ominęły również Bielskiej Fabryki Szczotek i Pędzli. Uchwałą Nr 235/75 Rady Ministrów z 17.12.1975 roku, decyzją Nr 36/OR Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z 19.12.1975 roku, Wojewody Bielskiego z dnia 9.01.1976 r., oraz Prezesa Związku Spółdzielni Inwalidów w Warszawie z dnia 5.02.1976 roku fabryka została podporządkowana Regionalnemu Związkowi Spółdzielni Inwalidów w Katowicach.Urząd Wojewódzki dnia 10.05.1976 roku wydał oświadczenie o celowości jej założenia. Kolejny akt normatywny sankcjonujący powstanie Spółdzielni zawarty jest w Uchwale Zarządu ZSI w sprawie celowości założenia Spółdzielni Inwalidów z dnia 25.06.1976 r. Do rejestru Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wpisana została Spółdzielnia w dniu 6.07.1976 roku. Pierwsze założycielskie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 22.04.1976 roku, na tym zebraniu członkowie założyciele nadali spółdzielni nazwę:
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "BIELSKA FABRYKA SZCZOTEK I PĘDZLI"

 

Tak rozpoczął się nowy etap w życiu zakładu, etap przekształcania przedsiębiorstwa w spółdzielnię - spółdzielnię inwalidów. Od tej chwili Spółdzielnia zaczyna się dynamicznie rozwijać. Powstaje zakład Obróbki Drewna w Kozach, a tym samym usamodzielnienie się w zakresie pozyskiwania półfabrykatów z drewna. Szereg inwestycji i remontów, jakie zostały przeprowadzone w latach 1976 - 1999 zmieniły w sposób zasadniczy wygląd Spółdzielni. Niezmiernie ważnym zadaniem dla całej załogi było dostosowanie Spółdzielni do potrzeb rehabilitacji zawodowej. W tym celu większość stanowisk pracy została zaadaptowana do możliwości pracy inwalidów, których procent zatrudnienia z roku na rok wzrasta. Również dla pełnego zaspokojenia opieki zdrowotnej, Spółdzielcy ze środków własnych zorganizowali Przychodnię Rehabilitacji. Przychodnia obecnie świadczy pomoc w zakresie fachowej opieki lekarskiej, stomatologicznej oraz rehabilitacji. Spółdzielcza postawa całej załogi charakteryzująca się dbałością o miejsce pracy jako wspólne dobro dała oczekiwane rezultaty. Spółdzielnia uległa dużej metamorfozie, z niedoinwestowanego przedsiębiorstwa przemysłu terenowego, stała się dobrze funkcjonującym ośrodkiem rehabilitacji zawodowej, a także liczącym się w kraju i na świecie producentem wyrobów szczotkarskich.

 

 

 

POŁOŻENIE ZAKŁADU I JEGO OBIEKTY.

Spółdzielnia od jej założenia w 1876 roku mieści się w Bielsku-Białej w granicach ulic Paderewskiego, Legionów, Komorowickiej i Piłsudskiego. W skład lokalny Spółdzielni wchodzi ponadto budynek przy ulicy Szkolnej nr 14, po byłej firmie "SANAX" - przejęty 22.09.1950 roku. Główna siedziba zakładu wraz z administracją znajdują się przy ulicy Paderewskiego 7. Około 50% substancji budowlanej powstała przed II wojną światową.


Druga część posiadanych przez Spółdzielnię budynków i pomieszczeń to efekty dynamicznej rozbudowy Zakładu po II wojnie światowej. Wybudowane przed II wojną światową budynki były kilkakrotnie remontowane i modernizowane do potrzeb produkcyjnych Spółdzielni. W okresie od 1946 do 1999 roku dokonano całkowitej modernizacji budynków i pomieszczeń: węzła cieplnego wraz z szatnią i pomieszczeniem sortowni, pędzli pierścieniowych, obcinalni i wtłaczalni, ślusarni, magazynu drewienek, administracji, kontroli jakości.


W tym okresie na terenie zakładu w Bielsku-Białej wybudowano: budynek sortowni, wiatę garażową, budynek nakładztwa i Głównego Mechanika, suszarnię drewna przy ulicy Komorowickiej, kiosk zakładowy wraz z portiernią, cztery wiaty stalowe, przewiązkę dwukondygnacyjną między budynkami.


ZAPLECZE TECHNICZNE.

W początkowym okresie firma "BRACIA SENNEWALDT" miała nie tylko skromne zabudowania, była również skąpo wyposażona w maszyny. Przełomowym okresem w tym względzie jest rok 1893, w którym powiększono fabrykę i uruchomiono w niej warsztaty do budowy maszyn dla przemysłu szczotkarskiego. Około 1913 r. zaznaczył się dalszy postęp w zakresie wprowadzania większej ilości maszyn. Przykładem może tu być oddział Obróbki Drewna na którym zainstalowano: dwie gryzarki, dwie piły taśmowe, dwie piły tarczowe, trzy ręczne tokarki, dwie maszyny do produkcji szczotek do zębów, maszynę do produkcji szczotek do ubrań, oraz maszynę do produkcji szczotek do włosów. Powstał wówczas warsztat remontowy i stolarski.


W okresie okupacji park maszynowy uległ dewastacji. Bezpośrednio po wojnie maszyny i urządzenia były przestarzałe i brak było do nich części zamiennych oraz odpowiednich narzędzi. Stopniowo rozpoczęto wymieniać stare maszyny i urządzenia na nowe, ale postęp w tym względzie nastąpił w połowie lat sześćdziesiątych po wymianie napędu maszyn z pasów transmisyjnych na indywidualny napęd maszyn silnikami elektrycznymi. Sprowadzono wówczas szereg automatów, półautomatów do produkcji szczotek galanteryjnych i innych maszyn specjalistycznych na przykład do produkcji szczotek do zębów, szczotek gospodarczych, mioteł, zmiotek itp.


Największy postęp we wprowadzeniu nowego zaplecza technicznego w historii zakładu datuje się na lata 1976 - 1998. W latach tych oddano do użytku nowy zakład Obróbki Drewna w Kozach z pełnym zapleczem socjalnym i wyposażeniem technicznym. Modernizując zakład w Bielsku zakupiono szereg maszyn i urządzeń, które wpłynęły na wzrost wydajności pracy, jakość produkowanych wyrobów, a równocześnie zmniejszyły uciążliwość pracy. Mając na uwadze specyficzne warunki pracy prawie wszystkie maszyny i urządzenia zostały dostosowane do potrzeb i możliwości pracy zatrudnionych inwalidów. Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy nie ograniczała się tylko do zakupu nowych urządzeń, lecz poprzez szereg działań służb remontowych (jak m. innymi tworzenie indywidualnych wyciągów stanowiskowych, instalowania oświetlenia przy stanowiskach pracy, uruchomieniu windy itp.), dostosowano warunki pracy tak, że obecnie w Spółdzielni nie występują stanowiska szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia. Aby produkcja mogła biec rytmicznie, a maszyny wykorzystywane były w sposób zadawalający, rozwinięto zaplecze techniczne służb remontowych uzbrajając je równocześnie w szereg niezbędnych maszyn i urządzeń. Wyposażono warsztaty remontowe między innymi w nowoczesne frezarki, tokarki, wiertarki stołowe i inne urządzenia. W celu zmniejszenia uciążliwości pracy wprowadzono wózki widłowe i wysięgniki elektryczne. Powyższe przykłady świadczą o tym jak dużą wagę Spółdzielnia przedkłada do postawienia zakładu nie tylko w czołówce krajowej branży szczotkarsko-pędzlarskiej, ale również przodującego zakładu rehabilitacyjnego.


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Posiadając tak znaczne zaplecze techniczne oraz zaangażowaną załogę możliwe było osiągnięcie efektów produkcyjnych i finansowych, które stawiają naszą Spółdzielnię na czele branży szczotkarsko-pędzlarskiej w kraju. Spółdzielnia produkuje obecnie ponad 10 mln. sztuk wyrobów w około 750 asortymentach. Na uwagę zasługuje fakt, że dopiero w okresie ostatniego dziesięciolecia tj.: w latach 1976 - 1986 Spółdzielnia uzyskuje największą dynamikę produkcji. Fakt ten bezpośredni jest związany z przejściem zakładu do Spółdzielczości Inwalidzkiej i zmianami w organizacji zarządzania. Należy zwrócić uwagę, że lata 1980 - 1992 nie są okresem najłatwiejszym w życiu Spółdzielni. Na sytuację tą złożyły się: ogólna sytuacja zaopatrzeniowa kraju, kryzys społeczno-polityczny, oraz duża fluktuacja kadr. Mimo tych trudności Spółdzielnia z roku na rok zwiększała ilościowo, a nie tylko wartościowo produkcję. Dynamikę przyrostu na jednego zatrudnionego jaką uzyskała Spółdzielnia w latach 1981 - 1999 nie może poszczycić się zbyt wiele przedsiębiorstw. Osiągnięta ona została dzięki poprawie organizacji pracy a także sumiennemu wykonywaniu obowiązków przez wszystkich członków i pracowników. Nawet w najtrudniejszych latach nie zanotowano spadku produkcji. Jedynie eksport miał tendencje zniżkowe. Spółdzielnia co roku wprowadza nowe uruchomienia, dostosowując produkcję do stale rosnących wymagań rynku krajowego jak i eksportu. Na gamę produkowanych obecnie wyrobów składają się:

 • szczotki gospodarcze: szczotki do zamiatania, zmiotki, szczotki do połysku, do błota, do ubrań, do czyszczenia zwierząt, szczotki do szorowania, do zamiatania ulic, do mycia samochodów, komplety do ubrań, szczotki do kapeluszy, szczotki do dywanów, szczotki do sufitów, do butelek, szczotki do naczyń, do ciast,
 • szczotki kosmetyczne: pędzle do golenia, szczotki do włosów, do ciała, do sauny, do rąk, szczoteczki do zębów, szczotki lekarskie,
 • narzędzia malarskie: pędzle skuwkowe, pierścieniowe, płaskie, akrylowe, do kaloryferów, ławkowce smolne i wtłaczane, pędzle do nakrapiania, szczotki druciane, wyciory do pieców, szczotki kominiarskie, wiadra malarskie, folia malarska, euromale, wałki malarskie: futrzane, poliuretanowe, flockowe, do sufitów, gąbkowe, perlonowe, malerstreif, girpant, strukturalne, welurowe, sznurkowe, ze skóry jagnięcia, pędzle szkolne, do pasków, szczotki do tapet,
 • narzędzia budowlane: pace tynkarskie styropianowe, z tworzywa sztucznego, ze stali nierdzewnej, kielnie trójkątne i trapezowe, kielnie do spoin, kasty i pojemniki budowlane, mieszalniki do farb, łaty tynkarskie i inne,
 • galanteria hotelowa: pantofle, igielniki, mydełka jednorazowe, szampony, torby, zapałki reklamowe, kubki, szpadki i inne.

Na indywidualne zapotrzebowania Spółdzielnia produkuje szczotki do myjni samochodowych, do sokowirówek, do czyszczarek, do mycia konwi i szereg innych asortymentów.


 

PRODUKCJA

 

Posiadając znaczne zaplecze techniczne oraz wykształconą i doświadczoną przez pięć pokoleń załogę, możliwe jest osiąganie efektów produkcyjnych i finansowych, które stawiają Bielską Fabrykę Szczotek i Pędzli na czele branży szczotkarsko-pędzlarskiej w kraju.

Spółdzielnia produkuje obecnie ponad 10 milionów sztuk wyrobóww około 750 asortymentach. Mimo trudnościSpółdzielnia z roku na rok zwiększa ilościowo, a nie tylko wartościowo produkcję. Dynamiką przyrostu na jednego zatrudnionego jaką uzyskuje Spółdzielnia nie może poszczycić się zbyt wiele przedsiębiorstw.

Osiągnięta ona została dzięki poprawie organizacji pracy, a także sumiennemu wykonywaniu obowiązków przez wszystkich członków i pracowników Spółdzielni. Spółdzielnia co roku wprowadza nowe uruchomienia, dostosowując produkcję do stale rosnących wymagań rynku krajowego jak i eksportu.

Zakład posiada własną sieć Hurtowni Patronackich,współpracuje z sieciami handlowymi w Polsce. Ranga Spółdzielni jest bardzo wysoka nie tylko ze względu na udział w produkcji rynkowej, alerównież z uwagi na jej miejsce w eksporcie. Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli eksportuje swe wyroby z produkcji całej branży.

Duże sukcesy w produkcji rynkowej i eksporcie osiągnięto głównie poprzez podniesienie jakości poszczególnych wyrobów i dużej elastyczności w przyswajaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych odpowiadających życzeniom krajowych i zagranicznych klientów.

 

 

 
 

Promocje BEFASZCZOT    
  BEFASZCZOT.


Certyfikaty:

 1899 - Wiedeń 
Nadanie tytułu
Dostawca Dworu Cesarskiego w Wiedniu

1930 - Poznań 
Państwowy i Wystawowy Medal Złoty
Za całokształt produkcji i działalność wystawienniczą

1995 - Katowice
Złoty Spodek
Za najciekawszą aranżację stoiska na targach "OPRECH '95"

1996 - Poznań 
Złota Plakieta "Dobry Wyrób Merkury"

1996 - Poznań 
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

1996 - Poznań 
Złota Plakieta "Dobry Wyrób Merkury"

1996 - Zabrze 
Złota Plakieta "OPRECH" 
Za najciekawszą aranżację stoiska na Targach "OPRECH '96"

1996 - Poznań 
Nagroda Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej
Za nowatorskie rozwiązania

1997 - Poznań 
Srebrna Plakieta - Medal Dobry Wyrób Merkury '97

1997 - Poznań 
Wyróżnienie
Za najlepszą aranżację i wystrój stoiska na Targach Poznańskich "Domexpo '97"

1997 - Poznań 
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

2003 - Warszawa 
Castorama Polska
Nagroda specjalna za profesjonalną i partnerską współpracę

 
2004 - Warszawa
Castorama Polska
Nagroda specjalna za profesjonalną i partnerską współpracę
2004 - Ceryfikat "Najlepsze w Polsce" za Pędzle Malarskie
Laureat II Edycji Konsumenckiego Konkursu JakościProduktów

2005 - Poznań 
Złoty Medam Międzynarodowych Targów Poznańskich
Nagroda specjalna za profesjonalną i partnerską współpracę

2006 - Warszawa
Castorama Polska
Nagroda specjalna za profesjonalną i partnerską współpracę
2007 - Poznań 
Lider Eksportu
na Wschód
Laureat II Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów

2007 - Poznań 
Medal GRAND MERCUREMiędzynarodowych Targów Poznańskich
Za wybitną działalność marketingową


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.