Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Certyfikat:

ANC 14573

ważny do: 10 Październik 2020 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 25.09.2014

miejscowość: Warszawa

kod: 01-401

ulica: Górczewska 89

telefon: 22 321 12 11

www: www.attis.com.pl

NIP: 5272699583

REGON: 016441803

e-mail: elzbieta.sadza@attis.com.pl ; zarzad@attis.com.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

 

Slide2

W Centrum ATTIS świadczymy usługi medyczne już od ponad 40 lat. Jesteśmy prawnym spadkobiercą Ośrodka Medycyny Pracy Budowlanych, które powstało w 1968 roku.

Dzisiaj Centrum ATTIS jest nowoczesnym zakładem opieki zdrowotnej. Posiadamy pięć ogólnodostępnych Poradni na terenie Warszawy, Centrum Opieki nad Rodziną, Szpital Opieki Krótkoterminowej oraz Aptekę Ogólnodostępną. Naszym pacjentom oferujemy: medycynę pracy, opiekę pediatryczną i internistyczną, konsultacje i porady lekarzy specjalistów, rehabilitację leczniczą, zabiegi operacyjne, leczenie szpitalne, diagnostykę laboratoryjną i medyczną, profilaktyczne i lecznicze usługi stomatologiczne, programy profilaktyczne i szczepienia ochronne.

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WDROŻONY W
 CENTRUM ATTIS Sp. z o.o.
 JEST ZGODNY Z NORMĄ

 
ISO 9001:2008

 
Centrum ATTIS jest jednostką współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 
      

KONTAKT

 
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Regon: 016441803;
KRS: 0000476231 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie;
NIP 5272699583;
Kapitał zakładowy 70 155 000 zł wpłacony w całości;
Siedziba spółki: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89

Telefoniczna Obsługa Pacjenta


Umawianie wizyt i informacja dotycząca wszystkich Poradni Centrum Attis Sp. z o.o.

+48 22 321 12 11

 


 

Siedziba Centrum ATTIS

 

 

Prezes Zarządu
Wiktor Masłowski: +4822 321 14 00,
zarzad@attis.com.pl

Prokurent
Andrzej Wiśniewski: +4822 321 14 00,
andrzej.wisniewski@attis.com.pl

Dyrektor Medyczny
Wojciech Kłosiński +4822 321 14 00,
wojciech.klosinski@attis.com.pl

Główny Księgowy: Jerzy Kowalski +48(22) 321 14 60
jerzy.kowalski@attis.com.pl

Rzecznik Pacjenta +4822 321 13 48,
rzecznik.pacjenta@attis.com.pl

Dział Świadczeń Zdrowotnych (umowy i kontrakty):+4822 321 14 43,
karol.sosnowski@attis.com.pl

Specjalista promocji i marketingu:+4822 321 14 40,
elzbieta.sadza@attis.com.pl

Dział Obsługi Klienta:
Kierownik, +4822 321 12 18, rejestracja@attis.com.pl
Rejestracja telefoniczna, +4822 321 12 11
Informacja telefoniczna, +4822 321 12 15

Centrala telefoniczna: +4822 321 12 10 w dni powszednie w godzinach 7:00 18:00

 

 

 


PORADNIE UL. GÓRCZEWSKA 89
czynna w dni powszednie w  godzinach 7:00 - 18:00
Informacja ogólna: +4822 321 12 00
Zapisy i rejestracja do lekarzy:+4822 321 12 11 lub +4822 321 12 00
MEDYCYNA PRACY UL. GÓRCZEWSKA 89
Recepcja: +4822 321 12 38 lub +4822 321 12 20

PORADNIE UL.GROCHOWSKA 278
czynna w dni powszednie w  godzinach 7:00 - 18:00
Rejestracja ogólna i informacja +4822 813 68 83
Rejestracja stomatologiczna +4822 870 66 04
Pielęgniarka Koordynująca +4822 810 68 35
MEDYCYNA PRACY ul. Grochowska 278, +4822 870 65 64

 

PORADNIE UL. PAWIŃSKIEGO 2
czynna w dni powszednie w godzinach 7:00 - 18:00
Rejestracja ogólna i informacja +4822 321 12 11
Stomatologia +4822 257 04 12
Pielęgniarka Koordynująca +4822  257 04 14
MEDYCYNA PRACY ul. Pawińskiego 2, +4822  823 13 43

 

PORADNIE UL. ŚLISKA 5
czynna w dni powszednie w  godzinach 7:00 - 19:00
Rejestracja ogólna i informacja 22 620 70 95 
Pielęgniarka Koordynująca 22 620 70 95 wew. 14

 

PORADNIE UL. NOWOGRODZKA  62 A
czynna w dni powszednie w  godzinach 7:00 - 19:00
Rejestracja ogólna i informacja +4822 463 80 90 
Rejestracja Poradni Onkologicznej +4822 831 60 12

Pielęgniarka Koordynująca +4822 463 81 03

MEDYCYNA PRACY ul. Nowogrodzka 62 A 4 piętro  22 463 80 95

 

CENTRUM OPIEKI NAD RODZINĄ, ul. Górczewska 89
czynne w dni powszednie w godzinach 8:00 - 18:00
Rejestracja Dzieci Zdrowych +4822 321 14 99
Rejestracja Dzieci Chorych +4822 321 14 97
Recepcja Rehabilitacji +4822 321 13 40

  

PORADNIA PSYCHOLOGII  PRACY  ul. Pawińskiego 2
czynna w dni powszednie w  godzinach 8:00 - 15:30
Rejestracja  i informacja +4822 257 04 34

 

  

 

APTEKA CENTRUM ATTIS 

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 08.00 - 19.00


KONTAKT: 
Warszawa, ul. Górczewska 89
telefon:  22 – 32- 11 – 390 oraz  22 -  32 – 11 - 391
e-mail:  apteka@attis.com.pl NASZ SZPITAL


Szpital Centrum ATTIS ma status szpitala opieki krótkoterminowej i mieści się przy ul. Górczewskiej  89.

Telefony kontaktowe  

IZBA PRZYJĘĆ całodobowo:  22 321 13 02


IZBA PRZYJĘĆ ODDZIAŁÓW OPERACYJNO – ZABIEGOWYCH, w dni robocze w godz. 7:00 – 18:00, tel. : 22 321 14 14


REHABILITACJA   LECZNICZA  - recepcja:   22 321 13 40 więcej >>


LECZENIE URAZOWO - ORTOPEDYCZNE - INFORMACJA 22 321 14 83


CHOROBY  WEWNĘTRZNYCH więcej >>
SEKRETARIAT ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:  22 32 11 330 KANCELARIA SZPITALA czynna w godz. 8.00 – 15.30, tel.  22 321 13 10

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA

Uprzejmie informujemy, że w Centrum ATTIS wykonujemy szeroki panel usług z zakresu diagnostyki  laboratoryjnej.  Laboratorium zlokalizowane jest na terenie siedziby Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89, a PUNKTY POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ znajdują się we wszystkich naszych poradniach,tj.przy ul.Górczewskiej 89, ul. Grochowskiej 278, ul.Pawińskiego 2,ul.Nowogrodzka 62,.

Materiał do badań pobierany jest w dni powszednie w godzinach 7:00 – 10:00,
w Punkcie Pobrań Materiału, po uprzedniej rejestracji w Recepcji.
Wyniki badań wydawane są w dni powszednie w godzinach  7.30 – 18.00.
Większość wyników wydajemy w tym samym dniu lub dnia następnego. 
Istnieje możliwość wykonania badań w trybie cito! 


Wszystkie badania w naszym Laboratorium mogą być wykonane odpłatnie, bez skierowania.         

Badania bezpłatne wykonywane są pacjentom na podstawie skierowania od lekarza z Centrum ATTIS lub pacjentom uprawnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Wykonujemy badania podstawowe i specjalistyczne z zakresu:
Biochemii klinicznej
Hematologii
Diagnostyki hormonalnej
Analityki ogólnej
Serologii (grupy krwi)
Toksykologii (w tym poziom metali w  krwi i moczu)
Bakteriologii

 DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

 

W Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89 wykonujemy
Badania Radiologiczne
Badania USG
Badania Mamograficzne
Badania EKG, spirometrię, palestezjometrię, próbę oziębieniową
Echo serca
Badania Holtera
Badania EEG
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - 

 

W Centrum ATTIS przy ul. Nowogrodzkiej 62A wykonujemy
Badania Radiologiczne
Badania USG
Badania Mamograficzne

 

W Centrum ATTIS przy ul. Śliskiej 5 wykonujemy
Badania USG
Badania EKG
Badania Holtera
Próba wysiłkowa
Badania EEG 


Badania wykonujemy na terenie Poradni i Szpitala przy ul. Górczewskiej 89.  

Wszystkie badania mogą być wykonane odpłatnie, bez skierowania lub -  jeżeli wymagają tego przepisy - na podstawie skierowania lekarza z gabinetu prywatnego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Wszystkim pacjentom ubezpieczonym w NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wykonujemy bezpłatnie Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego oraz Badania Dopplera, na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ubezpieczonym w NFZ pacjentom Centrum ATTIS, na podstawie skierowania uprawnionego lekarza Centrum ATTIS wykonujemy bezpłatne badania z zakresu diagnostyki medycznej. na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Pracowni Mammografii wykonujemy bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w wieku od 50 do  69 lat -  na zasadach i warunkach zgodnych z dyspozycjami NFZ.  

Rejestracja pacjentów na badania odbywa się poprzez właściwe recepcje lub bezpośrednio w pracowniach. Pracownicy recepcji oraz personel medyczny poszczególnych pracowni, informuje pacjentów o sposobie przygotowania się do badań i o terminie wykonania badań.  

Zdjęcia kostne i zębowe oraz klatki piersiowej wykonywane są na bieżąco w dni powszednie w godzinach 8:00 - 18:00

  


 

 

Reklama

 

 

 

 

 

.


Certyfikaty:

 

Reklama   

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.