Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Centrum Medyczno-Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT

Certyfikat:

ANC 14664

ważny do: 25 Marzec 2018 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: śląskie

data wpisu do rejestru: 25.03.2013

miejscowość: Leśnica

kod: 47-150

ulica: Powstańców Śląskich 13

kom: 601 538 329

www: artimex.com.pl

NIP: 7561978385

REGON: 004532596

e-mail: info@artimex.com.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

logo 

 

 

Artimex Eurodent

 

 

Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT

Organem założycielskim Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej EURODENT oraz Centrum Medyczno-Diagnostycznego ARTIMEX – EURODENT jest przedsiębiorstwo ARTIMEX.


NZOZ EURODENT rozpoczął swoją działalność w 1993 roku od założenia placówki wGliwicach, następnie w 2007 roku uruchomiona została filia w Zdzieszowicach. W placówkach tych świadczone są głównie usługi z zakresu stomatologii: zachowawczej z endodoncją, dziecięcej, estetycznej, protetyki i chirurgii stomatologicznej jak i rentgenowskiej diagnostyki stomatologicznej – analogowej i cyfrowej. Również w 2007 roku została uruchomiona rentgenowska pracownia stomatologiczna w Wodzisławiu Śląskimpod nazwą ARTIMEX Rentgeny Stomatologiczne.


W 2009 roku została otwarta nowa filia w Kędzierzynie-Koźlu, która obecnie figuruje pod nazwą „Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX – EURODENT".

Po sukcesie jaki osiągnęliśmy w Kędzierzynie-Koźlu postanowiliśmy otworzyć kolejną filię tym razem w Raciborzu pod tą samą nazwą. Z również szerokim wachlarzem usług.

Od 2013 roku pod nazwą EURODENT Sp. z o.o. oferujemy również wykonywanie badań metodą rezonansu magnetycznego.
Sprzęt jakiego używamy w naszych placówkach, to sprzęt najwyższej jakości, który nie tylko wspomaga prace personelu, ale również w sposób jak najbardziej bezpieczny dla pacjenta pozwala wykonać daną usługę bądź zlecone badanie.

Pracują dla nas zarówno specjaliści jak i bardzo dobrze wyszkolony personel, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Jako jedna z nielicznych placówek zatrudniamy fizyka medycznego, który nadzoruje prawidłowe działanie naszego sprzętu rentgenowskiego.

Nasza jednostka w Gliwicach posiadamy akredytację Śląskiej Izby Lekarskiej na prowadzenie staży dla stomatologów. Staż mogą u nas odbywać również asystentki stomatologiczne.

Uznaniem naszych dotychczasowych starań było przedłużenie nam bez zastrzeżeń w 2013 roku na okres kolejnych 3 lat Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 przez niezależną firmę certyfikującą Bureau Veritas Certification.

O wysokiej jakości świadczonych przez nas usług świadczą również zdobyte przez nas nagrody i certyfikaty
  • Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia" 2013r.
  • I miejsce w konkursie Opolski Hipokrates w kategorii „Najbardziej przyjazna placówka medyczna" 2010 – 2013r.
  • I miejsce i złota statuetka w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny" w kategorii „Stomatologia i protetyka" 2012r.
  • Opolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia" 2012r.
II miejsce w konkursie Opolski Hipokrates w kategorii „Najbardziej przyjazna placówka medyczna" 2009r.
 
 
 

Rezonans magnetyczny (MRI)


 


 


Zapraszamy do nowootwartej placówki w Raciborzu, oferującej  szeroką diagnostykę w zakresie rezonanasu magnetycznego.

Badanie nazywane jest również: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Nazwa zwyczajowa: Rezonans


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. Powoduje to, że linie pola magnetycznego jąder atomów - w organizmie człowieka - ustawiają się równolegle do kierunku wytworzonego pola magnetycznego. Dodatkowo sam aparat emituje fale radiowe, które docierając do pacjenta i jego poszczególnych tkanek wzbudzają w nich powstanie podobnych fal radiowych (to zjawisko nazywa się rezonansem), które z kolei zwrotnie są odbierane przez aparat. W praktyce jako "rezonator" wykorzystuje się jądro atomu wodoru. Liczba jąder wodoru w poszczególnych tkankach jest różna, co między innymi umożliwia powstawanie obrazu. Komputer dokonując skomplikowanych obliczeń, na ekranie przedstawia uzyskane dane w formie obrazów struktur anatomicznych. Komputer na żądanie operatora może dokonać też obliczeń w taki sposób, aby przedstawić obraz anatomiczny w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Obrazy badanych struktur u poszczególnych pacjentów zapamiętywane są w pamięci stałej komputera, tj. na dyskach optycznych. Obrazy te są także przez specjalną kamerę naświetlane na zwykłej folii rentgenowskiej.
 
Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Obecnie badanie za pomocą rezonansu magnetycznego należy do najdroższych badań w radiologii.
 
CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie to umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie i także trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Badanie służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń całego organizmu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego). W angiografii rezonansu magnetycznego przy pomocy aparatu do rezonansu magnetycznego i bez użycia środka kontrastowego (w sposób nieinwazyjny) można otrzymać obraz naczyń krwionośnych i ocenić ewentualne patologie (np. tętniaki, naczynia patologiczne, itp.). Uruchamiając odpowiedni program w komputerze można uzyskać obraz układu tętnic lub żył organizmu.
 
 
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego
• Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane).
• Choroby otępienne (np. choroba Alzheimera).
• Nowotwory mózgu trudne do oceny w innych badaniach.
• Ocena struktur okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnego dołu mózgu.
• Guzy kanału kręgowego.
• Ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego.
• Zmiany popromienne w ośrodkowym układzie nerwowym.
• Zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii.
• Inne.

Ze strony tkanek miękkich
• Guzy tkanek miękkich.
• Urazy tkanek miękkich (stawów, mięśni, więzadeł).
• Inne.

Ze strony klatki piersiowej, śródpiersia i miednicy
• Guzy serca.
• Choroby dużych naczyń.
• Guzy płuc naciekające ścianę klatki piersiowej.
• Nowotwory narządów rodnych u kobiet i gruczołu krokowego (prostaty) u mężczyzn.
• Inne.
Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
 
Do badania należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W przypadku badania jamy brzusznej wskazane jest wcześniejsze zastosowanie środków hamujących ruchy (perystaltykę) jelit (np. Buscopan). Małym dzieciom przed badaniem podaje się środki uspokajające. Wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym jest możliwe jedynie wtedy gdy, gabinet wyposażony jest w specjalną aparaturę przystosowaną do pracy w polu magnetycznym.
Do pomieszczenia w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami (np. klucze, breloczki itp.), gdyż te mogą zostać przyciągnięte przez magnes i mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta. Nie wolno także wchodzić do pomieszczenie z magnesem,, zegarkiem oraz z kartami magnetycznymi (karty bankomatowe, kredytowe itp.) gdyż te mogą ulec rozmagnesowaniu.
 
Wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu (np. w przypadku badania oczodołów należy zmyć makijaż, w którym znajdują się drobiny metali kolorowych).
Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała. Badania nie wykonuje się u osób mających wszczepiony rozrusznik serca oraz pooperacyjne metalowe klipsy na tętniakach w mózgowiu.
Wskazane jest podanie środka uspokajającego
 

BADANIA POPRZEDZAJĄCE
 
W niektórych przypadkach pacjent powinien być poddany wstępnej ocenie w innych prostszych i tańszych badaniach radiologicznych (np. tomografii komputerowej). Wyniki wszystkich poprzedzających badań dodatkowych powinny być dostarczone przed wykonaniem badania rezonansu magnetycznego.
 

OPIS BADANIA
 
Pacjent nie musi się rozbierać do badania i układany jest na ruchomym stole, na którym przesuwany jest do środka aparatu - tzw. gantry (ryc. 17-2). Podczas trwania całego badania (średnio około 40 minut) pacjent nie może się ruszać, gdyż jakiekolwiek ruchy powodują niemożność prawidłowego odczytania obrazu. Trudność sprawiają badania małych dzieci, którym trudno jest leżeć nieruchomo przez cały czas badania. W niektórych sytuacjach do pełniejszej oceny wymagane jest podanie dożylnego środka cieniującego.
 
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi zdjęciami rentgenowskimi.
Ryc.17-2 Badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego
 
 
CZAS
 
Badanie trwa zwykle około godziny, choć może się przedłużyć nawet do 3 godzin
 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
 
Przed badaniem
 
• Posiadanie rozrusznika serca, metalowych klipsów na tętniaku w mózgu, lub innych metalowych części w organizmie.
• Rozpoznanie wcześniej alergii lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe.
• Wyniki wszystkich poprzedzających badań.
• Klaustrofobia.
• Skłonność do krwawień (skaza krwiotoczna)
• w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych.
 
W czasie badania
 
Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia w hermetycznym pomieszczeniu, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi. W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać:

• Wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii).
• Jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności).
 
 
JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
 
Nie ma specjalnych zaleceń.
 

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
 
Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u chorych w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.
 
Opracowano na podstawie:
dr n. med. Ryszard Hermann, lek. med. Maciej Hermann, Rezonans magnetyczny, "Encyklopedia Badań Medycznych", Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996
 
 

Radiologia ogólnodiagnostyczna

Na czym polega pośrednia radiografia cyfrowa?


 

 

Klasyczny obraz radiograficzny jest uzyskiwany zazwyczaj na błonie rentgenowskiej dzięki czemu może być oglądany i analizowany bezpośrednio za pomocą negatoskopu. W pośredniej radiografii cyfrowej zamiast filmów rentgenowskich używa się fosforowych folii pamięciowych pełniących funkcję detektorów promieniowania. Po naświetleniu folii pamięciowej promieniowaniem rentgenowskim powstaje w niej obraz utajony, który zostaje następnie odczytany za pomocą skanera i zapisany w postaci cyfrowej w pamięci komputera. Dodatkowo komputer może być sprzężony z systemem nagrywającym płyty CD lub drukarką laserową (pacjent otrzymuje zdjęcie w formie elektronicznej na płycie CD lub na błonie fotograficznej).

Dlaczego zdecydowaliśmy się na taką metodę badań?
Ponieważ pośrednia radiografia cyfrowa ma wiele zalet jak np.:
• pozwala zmniejszyć dawkę promieniowania w stosunku do konwencjonalnej radiografii,
• obraz w postaci cyfrowej może być przetwarzany, kopiowany, korygowany oraz łatwo archiwizowany,
• umożliwia przesyłanie zarchiwizowanych wyników badań na odległość (przez Internet),
• archiwizacja prowadzona jest na dowolnych nośnikach komputerowych (płyty CD, DVD, dyski twarde, itp.),
• podnosi jakości pracy oraz uzyskiwanych obrazów,
• skraca czas oczekiwania na zdjęcie.

Czy badanie jest szkodliwe?
Dawka promieniowania podczas badania nie obciąża w znaczący sposób organizmu. Dodatkowo pacjenci podczas wykonywania zdjęć zostają zaopatrzeni w osłony osobiste typu fartuchy, osłony na gonady czy tarczycę (w zależności od rodzaju wykonywanych badań) wykonane z ultralekkiego bezołowiowego materiału Xenolite.
 
W jakiej formie otrzymam wynik badania?
Po badaniu otrzymasz płytę CD, kliszę oraz opis lekarza radiologa. W przypadku wykonania badania CITO - opis do odbioru w późniejszym terminie.
Oczekiwanie na opis trwa zwykle do dwóch dni, w uzasadnionych przypadkach ulega wydłużeniu lub skróceniu.
Szczegółowych informacji chętnie udzielimy po badaniu, w rejestracji. W rejestracji możesz również odebrać wyniki.
 
Uwagi dotyczące badania
1. Sprawdź czy posiadasz poprzednie zdjęcie badanej części ciała (jeśli jest to np. zdjęcie płuc). Poprzednie zdjęcia pozwolą ocenić czy zmiany mają charakter progresywny czy regresywny, inczej czy no zapalenie płuc się cofa czy postępuje.
2. Jeśli jest to zdjęcie jamy brzusznej lub kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego na badanie przyjdź na czczo, nie pal papierosów i nie pij kawy. Warto też zażyć łagodny środek przeczyszczający wieczorem dnia poprzedniego.
3. Ubierz wygodną i luźną odzież w dniu badania którą możesz szybko i łatwo zdjąć. W trakcie badania będziesz proszony o zdjęcie wszelkiej odzieży do pasa jeśłi badanie dotyczycy klatki piersiowejm lub odcinka kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego albo lędźwiowo-krzyżowego.
4. Jeśli prześwietlony ma być kręgosłup szyjny, zatoki lub czaszka zdejmij kolczyki, ozdoby z szyi oraz włosów.

 

Radiologia stomatologiczna

Gabinety w których wykonujemy zdjęcia rentgenowskie stomatologiczne:
Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT w Kędzierzynie-Koźlu
NZOZ EURODENT w Gliwicach
ARTIMEX w Wodzisławiu Śląskim
Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT w Raciborzu

 

 W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi.

 

 
 
Dzięki pantomografowi Orthopantomograph OC 200 z przystawką cefalometryczną, fińskiej firmy Instrumentarium Dental, mamy możliwość wykonywania doskonałej jakości zdjęć:
• pantomograficznych konwencjonalnych,
• zatok szczękowych,
• stawów skroniowo-żuchwowych oraz niezbędnych w ortodoncji zdjęć telerentgenograficznych.
Jest to aparat najnowszej generacji, który pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć dawkę promieniowania otrzymywaną przez pacjenta w stosunku do aparatów starszej generacji.
Za pomocą aparatu Planmeca Intra, fińskiej firmy PLANMECA, wykonujemy zdjęcia wewnątrzustne pojedynczych zębów, jak również zdjęcia zgryzowe oraz skrzydłowo-zgryzowe. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoliło zmniejszyć dawkę promieniowania otrzymywaną przez pacjenta oraz wyeliminować promieniowanie miękkie, nieprzydatne diagnostycznie a pochłaniane przez pacjenta.
Zdjęcia rentgenowskie zębów we wszystkich projekcjach
Ten typ zdjęć rentgenowskich znajduje zastosowanie właściwie we wszystkich dziedzinach stomatologii: od wykrywania ognisk próchnicy w stomatologii zachowawczej począwszy na ocenie stopnia osteointegracji implantów skończywszy. Zdjęcia zębowe dają najwięcej informacji radiologicznych o stanie pojedynczych zębów i charakteryzują się największą dokładnością w odwzorowaniu szczegółów.

Zdjęcia pantomograficzne
Technika pantomograficzna pozwala na jednoczesne uwidocznienie całego uzębienia, kości szczęk oraz struktur sąsiednich na jednym zdjęciu, przy dawce promieniowania, odpowiadającej 4-5 zdjęciom zębów. Pomimo tego, że wykazują mniejszą dokładność niż zdjęcia zębów, pozwalają na całościową ocenę stanu uzębienia, co tłumaczy ich znaczną użyteczność w procesie diagnostycznym, planowaniu leczenia i ocenie jego wyników. Wśród zalet zdjęć pantomograficznych wymieniane są również: brak uciążliwości dla pacjenta, możliwość wykonania badania u pacjenta niezdolnego do otwarcia ust, zrozumiałość uzyskanego obrazu dla pacjenta. Obecnie zdjęcia pantomograficzne są rutynowo wykonywane, jako badania wstępne przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego.

Zdjęcia cefalometryczne (odległościowe twarzoczaszki)
Są to zdjęcia rentgenowskie głowy wykonywane ze znacznej odległości aparatu rentgenowskiego od pacjenta, mające szczególne zastosowanie w diagnostyce ortodontycznej. Szczegółowa analiza tych zdjęć pozwala na ocenę stosunków przestrzennych zębów i szczęk oraz innych struktur czaszki pacjenta i jest niezbędna do prawidłowego rozpoznania wady zgryzu i zaplanowania leczenia. Porównanie badań wykonanych przed leczeniem i po jego zakończeniu pozwala na ocenę wyników leczenia.

Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych
Badania rentgenowskie stawów skroniowo-żuchwowych są nieocenioną pomocą w diagnostyce schorzeń tych struktur organizmu. Stanowią one badania dodatkowe w chirurgii stomatologicznej, protetyce oraz ortodoncji, gdyż każda z tych dziedzin zajmuje się leczeniem chorób stawów skroniowo-żuchwowych, choć z innej perspektywy. Objawy chorobowe dotyczące stawów są często dyskretne i niejednoznaczne, zaś badanie radiologiczne może dostarczyć wielu informacji odnośnie przyczyny, lokalizacji i postaci nieprawidłowości.

Zdjęcia zatok szczękowych
Obraz rentgenowski zatok szczękowych, pozwala nie tylko na rozpoznanie nieprawidłowości dotyczących samych zatok, ale na wyeliminowanie jednej z przyczyn dolegliwości bólowych zębów, jaką jest stan zapalny zatok szczękowych.

 

Mammografia

Gabinety w których wykonujemy badania mammograficzne:
- Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT w Kędzierzynie-Koźlu
- Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT w Raciborzu


 
  

Jak wygląda badanie?

Badanie rozpoczyna się od wypełnienia ankiety czyli odpowiedzi na kilka istotnych dla opisującego lekarza radiologa pytań. Dotyczą one m.in. liczby ciąż, porodów, czasu karmienia piersią, przypadków nowotworów w rodzinie.

Po wypełnieniu ankiety pacjentka rozbiera się do połowy, należy również zdjąć wszelkie ozdoby z szyi oraz uszu.
Samo badanie polega na ucisku kolejno każdej piersi w mammomacie pomiędzy dwoma płytkami. Ucisk musi być odpowiednio silny, aby zdjęcia były miarodajne i diagnostyczne. Nie jest to bolesne, może być trochę nieprzyjemne, bywa to dla wrażliwych pań pewien dyskomfort.
 
Robione są zdjęcia każdej z piersi w dwóch projekcjach - L (lub R)-cc i L (lub R)-mlo. Wieszane są następnie na negatoskopie, gdzie ocenia je lekarz radiolog.
 
Na podstawie ankiety, poprzednich zdjęć (jeśli jest to kolejne badanie), utkania piersi, ewentualnych zmian lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce (w postaci zdjęć celowanych lub usg piersi). Jeśli wynik badania jest bezzmianowy radiolog zaleca zwykle kontrolne badanie za dwa lata.
 
Uwagi dotyczące badania
1. Sprawdź czy posiadasz Twoje zdjęcia mammograficzne z poprzedniego badania, jeśli tak to dostarcz nam. Pozwoli to nam na szybkie porównanie z obecnymi zdjęciami.. Wyniki Twojego badania mogą się opóźnić jeśli będziemy zmuszeni czekać na dostarczenie zdjęć z poprzedniego badania.
2. W dniu badania nie stosuj dezodorantu lub zasypki, pudru itp. Odnosi się to szczególnie do dołu pachowego i podbiuścia. Środki te mogą spowodować zmiany obrazu mammograficznego a także konieczność wykonania ponownego badania.
3. Ubierz wygodną i luźną odzież w dniu badania którą możesz szybko i łatwo zdjąć. W trakcie badania będziesz proszona o zdjęcie wszelkiej odzieży do pasa.
4. Prosimy w dniu badania unikać ubierania wszelkich ozdób i biżuterii (na szyi, w uszach i podobnych.)
5. Terminarz Twojego badania powinien przypadać w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego aby zminimalizować dyskomfort. Jeśli masz piersi wrażliwe, obolałe, unikaj w jakiejkolwiek postaci kofeiny na dwa dni przed badaniem. Jeśli Twoje piersi są szczególnie wrażliwe lub obolałe, rozważ wzięcie jakiś środków przeciwbólowych przed badaniem.

Czy badanie jest szkodliwe?
Dawka promieniowania podczas badania nie obciąża w znaczący sposób organizmu.
Badanie profilaktyczne powinno się wykonywać co 2 lata chyba, że są wskazania lekarskie, aby robić to częściej.
Radiolog zwykle zaleca wykonanie pomiędzy mammografiami usg piersi.
Mammografia jest badaniem, którego wykonanie, poza uzasadnionymi przypadkami, najlepiej rozpocząć około 40 roku życia, wcześniej najlepiej kontrolować piersi za pomocą usg.

 

USG + Doppler

Wykaz oferowanych badań w zakresie ultrasonografii.
 
Gabinety w których wykonujemy badania ultrasonograficzne i dopplerowskie:

- Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT w Kędzierzynie-Koźlu
Badania wykonywane są przez pana doktora Grzegorza Owsiaka

- Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT w Raciborzu
Badania wykonywane są przez pana doktora Piotra Lanusznego oraz doktora Wieńczysława Kuklewicza
 
 

 


Nieinwazyjne badania ultrasonograficzne (USG)

Dzięki sprzętowi wysokiej jakości szybko i prawnie oceniamy stan narządów jamy brzusznej, tarczycy i naczyń krwionośnych.
Bezboleśnie, szybko i łatwo wnikniemy w głąb narządów jamy brzusznej oceniając Twoją wątrobę, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, trzustkę, śledzionę i nerki.

U mężczyzn ocenimy stan prostaty, a u kobiet narządu rodnego.

Wykluczymy bądź potwierdzimy obecność zmian morfologicznych tarczycy.

Ocenimy budowę piersi jako badanie niezależne od mammografii oraz badanie uzupełniające dla badania RTG mammograficznego.

Przeprowadzimy diagnostykę dopplerowską układu tętniczego i żylnego kończyn oraz tętnic szyjnych.


Jak się przygotować?

Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki narząd będzie badany. W przypadku USG jamy brzusznej lekarze zalecają wcześniejsze przeczyszczenie jelit oraz zażycie środka przeciw wzdęciom w przeddzień badania (np. Espumisan, Ceolat itp.). Ułatwi to zwłaszcza ocenę trzustki, która u osób źle przygotowanych jest niewidoczna (i wówczas opis brzmi: "...trzustka przesłonięta gazami").
 
Duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie się do USG pęcherza moczowego - należy bowiem powstrzymać się z oddawaniem moczu i przyjść z pełnym pęcherzem na badanie. Umożliwia to ocenę tego narządu (pusty pęcherz jest zapadnięty i niewiele można zobaczyć), a poza tym wypełniony pęcherz jest "oknem akustycznym" pozwalającym określić stan narządów miednicy małej. Można też łatwo stwierdzić, czy coś uciska pęcherz (np. powiększony gruczoł krokowy), oraz określić, ile moczu zostaje w pęcherzu po jego opróżnieniu (stanowi to pośredni dowód na istnienie zaburzeń w odpływie moczu).
W przypadku USG transrektalnego wykonuje się przed badaniem głęboką lewatywę w celu oczyszczenia końcowego odcinka jelita grubego.
 

Jak wygląda badanie?

Poza wyjątkowymi sytuacjami (USG endorektalne, endowaginalne) badanie jest szybkie, niebolesne i mało kłopotliwe. Po wejściu do gabinetu przekazujemy lekarzowi lub pielęgniarce skierowanie (choć nie zawsze jest ono konieczne). Następnie rozbieramy się, odsłaniając odpowiednią część ciała (brzuch, szyję itp.), i kładziemy na leżance w sposób wskazany przez osobę przeprowadzającą badanie "na wznak" lub na lewym czy prawym boku. Wyjątkowo (np. do nakłucia nerki) kładziemy się na brzuchu. Lekarz pokrywa skórę albo głowicę aparatu żelem (może być to jedyny przykry moment, gdyż żel bywa zimny). Potem już tylko wykonujemy polecenia (np. nabieramy i zatrzymujemy na dłuższy czas powietrze). Wyjątkowo możemy odczuwać jakiś ból, gdy zostanie silniej naciśnięte głowicą miejsce, które nas boli. USG może trwać od 5 minut do jednej godziny - w zależności od rodzaju diagnozowanego narządu.
 
Po badaniu wycieramy się z żelu i czekamy na wynik, który otrzymujemy po kilku minutach.

Czy USG jest szkodliwe?

Nawet najprostszy zabieg jest zawsze obarczony pewną dozą ryzyka. W przypadku USG nie jest ono zbyt duże. Energia fal ultradźwiękowych jest niewielka, dlatego możliwość uszkodzenia narządów wewnętrznych jest znikoma. Nie oznacza to jednak, że można i bez specjalnych powodów wykonywać tego typu badanie. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży. Nie ma sensu robienie co miesiąc USG płodu tylko po to, żeby się przekonać, czy "na pewno wszystko jest w porządku". Struktura młodego ludzkiego życia jest zbyt delikatna, żeby ją niepotrzebnie narażać, nawet jeżeli ryzyko uszkodzeń nie jest duże.

 

Densytometria 

Gabinety w których wykonujemy badania ultrasonograficzne i dopplerowskie:
- Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT w Kędzierzynie-Koźlu
- Centrum Medyczno - Diagnostyczne ARTIMEX-EURODENT w Raciborzu

 

 

 Wykonywane badania densytometryczne:

Densytometria części (L1-L4) kręgosłupa                                            

Densytometria kości udowej                                                             

Densytometria kręgosłupa i kości udowej                                     

Densytometria obu kości udowych                                                     

Densytometria wokół endoprotezy kości udowej                             

Densytometria części (L1-L4) kręgosłupa i obu kości udowej        

Densytometria całego kośćca (total body)                                          

Ocena składu ciała – zawartości tkanki tłuszczowej i mięśniowej    

 

Jak wygląda badanie?
Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut, jest zupełnie bezbolesne i nieszkodliwe dla zdrowia.
Do samego badania densytometrycznego nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Pacjent nie musi się też rozbierać. W polu badania nie mogą jednak znaleźć się żadne metalowe części takie jak: suwaki, klamry od pasków, guziki, napy, ćwieki, biżuteria. Dla wygody pacjenta i jakości badania należy przyjść ubranym w strój nieograniczający ruchu i pozbawiony wyżej wymienionych metalowych elementów.
Do badania należy położyć się na specjalnym stole/łóżku, w zależności od rodzaju badania trzeba przyjąć odpowiednią pozycję (np. na plecach lub na boku ). Ramię densytometru przesuwa się nad ocenianym fragmentem kośćca. Na ekranie komputera pojawia się obraz kości i dokonywany jest pomiar gęstości kości mineralnej. Wynik przedstawiony jest w formie wykresu i tabeli i podawany w g/cm2.

Zakres badań.
Dysponujemy dużym, światowej klasy, stacjonarnym aparatem LUNAR PRODYGY ADVANCE FULL z wiarygodną referencyjną bazą danych. Obecnie uznaje się, że podstawowym i preferowanym miejscem oceny densytometrycznej powinno być badanie nasady bliższej kości udowej, głównie z oceną szyjki kości udowej oraz oceną części lędźwiowej kręgosłupa w obrębie kręgów L1-L4.
BMD w obrębie przedramienia powinno być oceniane tylko w sytuacjach: -gdy nie można wykonać lub zinterpretować oceny BMD w obrębie kręgosłupa lędźwiowego lub obrębie końca bliższego kości udowej-przy nadczynności przytarczyc-przy znaczącej otyłości .
Densytometria całego kośćca i badanie składu ciała (Total Body).
• W badaniu Total Body ocenie poddana zostaje masa tkanki kostnej całego szkieletu poprzez wyznaczenie gęstości w g/cm². Następnie dzięki specjalnemu oprogramowaniu aparat Lunar – Prodigy porównuje wynik do wartości szczytowych dla danej płci lub kontrolnej grupy rówieśniczej.
• Możliwa jest również ocena mineralizacji tkanki kostnej w poszczególnych segmentach szkieletu.
• Podczas badania densytometrycznego całego kośćca analizie poddany zostaje także skład ciała z wyznaczeniem masy tkanki tłuszczowej (Fat mass) oraz jej procentowego udziału względem masy ciała (% Fat), a także rozkładu percentylowego względem populacji referencyjnej.
• Możliwa jest również ocena masy tkanki mięśniowej (wyznaczenie Lean Body Mass).


Pomiar składu ciała.
Pomiar składu ciała (body composition, BD) pozwala na określenie m.in. procentowej zawartości poziomu tkanki kostnej, tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej u człowieka.


Kto może skorzystać z badania?
• sportowcy
• osoby uprawiające sport rekreacyjnie
• wszyscy dbający o zdrowie i dobrą kondycję fizyczną
• ćwiczący na siłowni
• osoby na diecie odchudzającej


Wykonując badanie Total Body uzyskujemy istotne informacje pozwalające na:
• ocenę ogólnego stanu zdrowia
• kontrolowanie postępów leczenia u osób będących na diecie
• ułożenie strategii cyklu treningowego i ustalenie obciążeń
• ocenę efektywności treningów
• kontrolowanie przyrostu tkanki mięśniowej w konkretnych miejscach ciała (np. bicepsy, uda, łydki)
• kontrolowanie ubytku tkanki tłuszczowej w konkretnych miejscach ciała (np. talia, biodra, uda)

 

Warto pamiętać, że realnym wskaźnikiem zdrowia i kondycji fizycznej powinien być poziom zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka a nie waga ciała.

 

 

 

Zabiegi ortopedyczne

 

Centrum Medyczno- Diagnostyczne Artimex- Eurodent oferuje szeroki wachlarz zabiegów ortopedycznych.

Istotnym obszarem naszej działalności stały się liczne zabiegi w zakresie rekonstrukcji narządu ruchu jak i wiele innych.

Oferowane w naszej placówce zabiegi operacyjne oparte są na wiedzy doskonałych specjalistów jak i najnowocześniejszych metodach leczenia.

W naszej ofercie znajdują się zabiegi z zakresu:

Staw kolanowy:

- artroskopia kolana,
- szycie łąkotki,
- przeszczep łąkotki implantem kolagenowym,
- rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL),
- rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL),
- rekonstrukcja więzadła bocznego (LCL),
- rekonstrukcja więzadła przyśrodkowego (LCM),
- operacja niestabilności rzepki.
 

Staw skokowy:

- artroskopia stawu skokowego,
- odbarczenie i rekonstrukcja ścięgna Achillesa,
- rekonstrukcja więzadeł bocznych.
 

Staw barkowy:

- artroskopia barku,
- rekonstrukcja stawu obojczykowo-barkowego,
- operacja niestabilności barku sp. sp. Bristow-Latarjet
 

Nadgarstek:

- odbarczenie zespołu kanału nadgarstka,
- przykurcz Dupuytrena,
- zespół nerwu łokciowego,
- entezopatie,
- uszkodzenie ścięgien i nerwów obwodowych.
 

Stopa:

- paluch koślawy (hallux), palce młotkowate, szponiaste,
- operacja palucha bolesnego sztywnego,
- operacja rekonstrukcji stopy.

 

Leczenie osoczowymi czynnikami wzrostu (PRT)

Czynniki wzrostu są to białka, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych i regeneracyjnych tkanek po uszkodzeniu, gdyż pobudzają one migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

W ortopedii czynniki wzrostu (osocze bogatopłytkowe) są stosowane do przyśpieszenia zrostu kostnego i gojenia tkanek miękkich, takich jak mięśnie i ścięgna. W warunkach operacyjnych stosuje się czynniki wzrostu jako działanie wspomagające w leczeniu stawów rzekomych kości, w rekonstrukcjach więzadeł w kolanie, czy szyciu zerwanego ścięgna Achillesa. Najczęściej jednak stosujemy czynniki wzrostu w ambulatoryjnym leczeniu zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych.

Terapię czynnikami wzrostu stosuje się w szczególności w związku z następującymi problemami zdrowotnymi:

zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa

zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych

choroby przyczepów ścięgien do kości

- łokieć tenisisty

- łokieć golfisty

- kolano skoczka

- urazy mięśni.

Przebieg leczenia

Po zakwalifikowaniu przez lekarza prowadzącego, od pacjenta pobierane jest około 40 ml krwi żylnej, z której uzyskuje się frakcje osocza o wysokiej koncentracji płytek krwi, (osocze bogatopłytkowe) zawierające czynniki wzrostu. Dzięki wykorzystaniu USG powstały preparat podawany jest bezpośrednio w uszkodzone miejsce, co ma istotne znaczenie ze względu na lokalne działanie czynników. Terapia czynnikami wzrostu jest dla organizmu pacjenta bezpieczna, ponieważ są one wytwarzane wyłącznie z krwi samego pacjenta, więc nie dochodzi do transmisji chorób wirusowych czy reakcji uczuleniowej

 

Racibórz

47-400 Racibórz
ul. J. Bema 5 (stary szpital)
wejście od ul. ks. St. Staszica
tel. 32 415 41 13,
pn.-pt.: 9:00-19:00
 
PORADNIA LEKARZ
NEFROLOGICZNA 

lek. med. DARIUSZ LESIK

specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog                         

CHIRURGICZNA I CHORÓB SUTKA

lek. med. WIEŃCZYSŁAW KUKLEWICZ

specjalista chirurgii ogólnej

CHORÓB NACZYNIOWYCH

dr n. med. KRZYSZTOF PARUZEL

specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej

ORTOPEDYCZNA

lek. med. MICHAŁ SEEMANN

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. med. DEJAN SIMIĆ

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. med. ROBERT STROKA

specjalista chirurg ortopeda, traumatolog

UROLOGICZNA

 dr n.med. ANDRZEJ POTYKA

specjalista chirurgii ogólnej, urolog

REUMATOLOGICZNA

I LECZENIA OSTEOPOROZY

dr n. med. JOANNA GŁOGOWSKA - SZELĄG

specjalista reumatolog, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, internista, leczenie chorób tarczycy.

 
Poza tym:
- lekarze radiolodzy
- rezonans magnetyczny
- pracownie rentgenowskie
- zdjęcia mammograficzne,
- ogólnomedyczne,
- stomatologiczne,
- USG
- badania densytometryczne
- mammografia
 


 

 

 

Zdzieszowice


 
ul. Filarskiego 19,
47-330 Zdzieszowice
tel.: 77 463 53 16,
pn.-pt.: 8.00-19.00
 
- lekarze stomatolodzy,
 
zakres usług stomatologicznych:
- leczenie zachowawcze (dzieci, młodzież, dorośli);
- chirurgia stomatologiczna;
- endodoncja mikroskopowa;
- protetyka - w pełnym zakresie;
- profilaktyka:
- usuwanie kamienia nazębnego;
- lakowanie zębów;
- wybielanie zębów;
 
Zdjęcia RTG wykonujemy pacjentom na miejscu.

 

Gliwice

pl. Piastów 6 A,
44-100 Gliwice
tel.: 32 238 80 45,
fax.: 32 230 47 57,
pn.-pt.: 8.00-20.00
 
- lekarze stomatolodzy,
zakres usług stomatologicznych:
- leczenie zachowawcze (dzieci, młodzież, dorośli);
- chirurgia stomatologiczna;
- endodoncja mikroskopowa;
- protetyka - w pełnym zakresie;
- profilaktyka:
- usuwanie kamienia nazębnego;
- lakowanie zębów;
- wybielanie zębów;
- radiologia stomatologiczna
- zdjęcia wewnątrzustne,
- panoramiczne,
- cefalometryczne

  

 

Wodzisław Śl.

 
ul. Kubsza 28A (III piętro) 
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 55 49
fax: 32 455 55 49
pn.-pt.: 10.00-18.00 
 
- radiologia stomatologiczna
- zdjęcia wewnątrzustne,
- panoramiczne,
- cefalometryczne

 

 Kędzierzyn Koźle

 
pl. Gwardii Ludowej 1,
47-224 Kędzierzyn-Koźle
 tel.: 77 481 05 92,
pn.-pt.: 8:30-18:30
 
 PORADNIA LEKARZ

REUMATOLOGII I LECZENIA OSTEOPOROZY

Dr n. med. JOANNA GŁOGOWSKA - SZELĄG

specjalista reumatolog, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, internista.

ENDOKRYNOLOGII

Prof. dr n. med. BOGDAN MAREK

specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

Dr hab. n. med. DARIUSZ KAJDANIUK

specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog.

 
- lekarze radiolodzy
- pracownie rentgenowskie
- zdjęcia mammograficzne,
- ogólnomedyczne,
- stomatologiczne,
- USG
- endokrynologia
- badania densytometryczne

  

 

 

Poradnia osteoporozy i chrób reumatycznych

Miejsce

Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47-400 Racibórz ul. Gen. J. Bema 5
 
Lekarze przyjmujący w poradni osteoporozy i chorób reumatycznych
dr n. med. JOANNA GŁOGOWSKA - SZELĄG specjalista reumatolog, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, internista, leczenie chorób tarczycy.
 
Informacje i rejestracja
W poradni profilaktyki osteoporozy i chorób reumatycznych obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, przez osoby trzecie lub  telefonicznie 32 / 415 41 13
 
W dniu wizyty należy zgłosić się do recepcji z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie
 
 
 

 
Miejsce
Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47-224 Kędzierzyn-Koźle pl. Gwardii Ludowej 1
 
Lekarze przyjmujący w poradni ortopedycznej
dr n. med. JOANNA GŁOGOWSKA - SZELĄG specjalista reumatologii, balneologii i medycyny fizykalnej, endokrynolog
 
Informacje i rejestracja
W poradni profilaktyki osteoporozy i chorób reumatycznych obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, przez osoby trzecie lub  telefonicznie 77 / 481 05 82
 
W dniu wizyty należy zgłosić się do recepcji z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie

 

Poradnia nefrologiczna

Miejsce

Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47 – 400 Racibórz ul.Gen.J.Bema 5
 
Lekarze przyjmujący w poradni nefrologicznej
lek. med. DARIUSZ LESIK specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
Godziny przyjęć: wtorek od 15.00
 
Informacje i rejestracja
W poradni nefrologicznej obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie 32 / 415 41 13
 
W dniu wizyty należy zgłosić się do recepcji z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie

 

Poradnia chorób naczyniowych

Miejsce
Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47 – 400 Racibórz ul.Gen.J.Bema 5
 
Lekarze przyjmujący w poradni chorób naczyniowych
dr n. med. KRZYSZTOF PARUZEL specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej
 
Informacje i rejestracja
W poradni chorób naczyniowych obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty, telefonicznie
 
W dniu wizyty należy zgłosić się z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie

 

Poradnia chirurgiczna i chorób sutka

Miejsce

Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47 – 400 Racibórz ul.Gen.J.Bema 5
 
 

 Lekarze przyjmujący w poradni chirurgicznej i chorób sutka
lek. med. WIEŃCZYSŁAW KUKLEWICZ specjalista chirurgii ogólnej
Godziny przyjęć: wtorek od 15.30
 
Informacje i rejestracja
W poradni chirurgicznej i chorób sutka obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie 32 / 415 41 13
 
W dniu wizyty należy zgłosić się do recepcji z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie

 

 

Poradnia ortopedyczna

Miejsce

Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47 – 400 Racibórz ul.Gen.J.Bema 5
 
Lekarze przyjmujący w poradni ortopedycznej
lek. med. MICHAŁ SEEMANN specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Godziny przyjęć: poniedziałek od 14.00
 
lek. med. ROBERT STROKA specjalista chirurg ortopeda, traumatolog
Godziny przyjęć: środa od 16.30
 
lek. med. DEJAN SIMIĆ specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Godziny przyjęć: piątek od 15.00
 
Informacje i rejestracja
W poradni ortopedycznej obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie 32 / 415 41 13
 
W dniu wizyty należy zgłosić się do recepcji z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie

 

Poradnia urologiczna

Miejsce

Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47 – 400 Racibórz ul.Gen.J.Bema 5
 
Lekarze przyjmujący w poradni urologicznej
dr n.med. ANDRZEJ POTYKA specjalista chirurgii ogólnej, urolog
Godziny przyjęć: piątek od 13.30
 
dr n.med. JACEK WĘGLORZ specjalista chirurgii ogólnej, urolog
Godziny przyjęć: poniedziałek od 14.30, czwartek
 
Informacje i rejestracja
W poradni urologicznej obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie 32 / 415 41 13
 
W dniu wizyty należy zgłosić się do recepcji z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie

 

Poradnia endokrynologiczna

Miejsce
Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47 – 400 Racibórz ul.Gen.J.Bema 5
 
Lekarze przyjmujący w poradni endokrynologicznej
dr n. med. JOANNA GŁOGOWSKA - SZELĄG specjalista reumatologii, balneologii i medycyny fizykalnej, internista.
 
Informacje i rejestracja
W poradni endokrynologicznej obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie 32 / 415 41 13
 
W dniu wizyty należy zgłosić się do recepcji z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie

 

 
Miejsce
Centrum Medyczno – Diagnostyczne ARTIMEX - EURODENT
47-224 Kędzierzyn-Koźle pl.Gwardii Ludowej 1
 
Lekarze przyjmujący w poradni endokrynologicznej
dr hab. n. med. DARIUSZ KAJDANIUK specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
Godziny przyjęć: ...............
prof. dr hab. n. med. BOGDAN MAREK specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
Godziny przyjęć: ...............
 
Informacje i rejestracja
W poradni endokrynologicznej obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie 77 / 481 05 82
 
W dniu wizyty należy zgłosić się do recepcji z dowodem tożsamości w celu założenia lub wyciągnięcia kartoteki pacjenta.
 
Wyżej wymieniona poradnia świadczy usługi tylko komercyjnie

 

 

 

 

 

    • Wszystkie usługi medyczne

Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.