Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Wódki Raciborskie” Andrzej Kostyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14658

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Dom Pomocy Społecznej w Bochni dyr. Barbara Hałas

Certyfikat:

ANC 14159

ważny do: 27 Listopad 2020 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: małopolskie

data wpisu do rejestru: 27.08.2013

miejscowość: Bochnia

kod: 32-700

ulica: Karolina 14 G

telefon: 14 612 59 90

www: www.dpsbochnia.pl

NIP: 8681020426

REGON:

e-mail: dps@powiat.bochnia.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Witaj! 


Dom Pomocy Społecznej w Bochni ma siedzibę w Bochni przy ul. Karolina 14G jest domem stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle psychicznie chorych.

Prowadzenie poszczególnych profilów ma miejsce w oddzielanych obiektach Domu.

Dla osób w podeszłym wieku jest przeznaczonych 90 miejsc stałego pobytu, dla przewlekle psychicznie chorych 67 miejsc stałego pobytu.

 

Dom Pomocy Społecznej w Bochni

 

 

DPS w Bochni ma siedzibę w Bochni przy ul. Karolina 14G. jest domem stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle psychicznie chorych. Prowadzenie poszczególnych profilów ma miejsce w oddzielanych obiektach Domu.

Dla osób w podeszłym wieku jest przeznaczonych 90 miejsc stałego pobytu, dla przewlekle psychicznie chorych 67 miejsc stałego pobytu. Osoby w podeszłym wieku od lipca br. mieszkają w pięknym nowoczesnym obiekcie dostosowanym do potrzeb użytkowników oraz europejskich standardów, wybudowanym przy udziale środków unijnych.

Osoby przewlekle psychicznie chore mieszkają w sąsiednim pawilonie wybudowanym w latach 2003 - 2005. Podopieczni mieszkają w jedno - i dwuosobowych pokojach wyposażonych w łazienki, w Domu znajdują się wszystkie wymagane pomieszczenia dla mieszkańców, mają do dyspozycji świetlicę, kaplicę, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia oraz kuchenki samodzielności na kondygnacjach.

W skład nieruchomości wchodzi ogród o powierzchni ok. 2 hektary, dostosowany do potrzeb mieszkańców (są alejki spacerowe, altana drewniana), który sprzyja aktywnej rekreacji. Podopieczni mogą odpoczywać w otoczeniu pięknej przyrody, która uspokaja i wprowadza w pogodny nastrój.

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych opiekuńczych i wspomagających zgodnie z wymaganym standardem. Świadczymy usługi mieszkańcom w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb. Podopieczni mają zapewnioną pielęgnację, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, rehabilitację, terapię zajęciową, możliwość korzystania z biblioteki i prasy, dostęp do kultury, oświaty i rekreacji.

Zaspokajamy potrzeby religijne zgodnie z wyznaniem mieszkańca, ułatwiamy kontakt z rodziną oraz z osobami ze środowiska lokalnego. Nasz Dom zapewnia mieszkańcom stałą opiekę pielęgniarską oraz usługi rehabilitacyjne. Prowadzona jest rehabilitacja ogólnokondycyjna dla wszystkich mieszkańców oraz lecznicza na zlecenia lekarskie.

Mieszkańcy mają także dostęp do usług finansowanych ze środków NFZ:

• mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistów w placówkach służby zdrowia,

• korzystają ze specjalistycznych usług rehabilitacyjnych świadczonych przez gabinety rehabilitacji na zewnątrz,

• korzystają z usług pielęgniarek środowiskowych,

• korzystają z usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

 

Dom Pomocy Społecznej pokrywa także opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki i środki pomocnicze. Na terenie Domu jest prowadzona terapia zajęciowa, która ma za zadanie usprawnienie fizyczne i psychiczne, poprzez zastosowanie celowych i planowych zajęć manualnych dobieranych według zainteresowań i potrzeb mieszkańców.

 

Prowadzone są u nas zajęcia z zakresu:

 

• ergoterapii – prace techniczne, ogrodnictwo, krawiectwo;

• socjoterapii – pracownia samodzielności, rehabilitacja, trening umiejętności społecznych, rekreacja, terapia ruchem;

• arteterapii – sztuki graficzne, rękodzieło, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, choreoterapia.

 

W pracowniach można obejrzeć prace podopiecznych wykonane w trakcie zajęć terapeutycznych, prace te zdobią wnętrza naszego Domu. Ponadto mieszkańcy po raz kolejny mogli zaprezentować swoje prace na organizowanych wystawach.

 

Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjna prowadzona przez Dom obejmuje:

wycieczki

pielgrzymki do miejsc kultu religijnego

wieczory poetyckie i filmowe

spotkania okolicznościowe

zabawy

ogniska

spotkania integracyjne z osobami ze środowiska

spotkania integracyjne z rodzinami i przyjaciółmi podopiecznych

spotkania społeczności DPS w ramach tzw. kawiarenki

zajęcia sportowe

zajęcia edukacyjne

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem podanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń, różnorodność zajęć daje możliwość wyboru. W naszej działalności opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, kierujemy się wspólnie wyznaczonymi wartościami ważnymi dla mieszkańców, a także ważnymi dla pracowników.

Są one naszym fundamentem, naszym drogowskazem. Kształtują właściwe relacje i serdeczną, rodzinną atmosferę pracy.

Tak jak w nowoczesnej firmie pracujemy w oparciu o cele strategicznego działania. Taka praca daje lepsze efekty, decyduje o jakości życia mieszkańców i personelu. Wkładamy wiele trudu aby stworzyć mieszkańcom warunki wręcz domowe, gdzie każdy czuje się dobrze i bezpiecznie, czuje się u siebie.

 

Dom Pomocy Społecznej w Bochni przeznaczony jest dla 80 osób w podeszłym wieku i 55 osób przewlekle psychicznie chorych. Nasz Dom położony jest na uboczu miasta. Duża przestrzeń wokół Domu, ogród, w którym mieszkańcy mogą spędzać mile swój wolny czas to niezaprzeczalny atut tego miejsca. 


Oddziały dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych mieszczą  się w oddzielnych budynkach, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom dla osób podeszłym wieku mieści się w budynku 14 c, na trzech kondygnacjach, natomiast Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych znajduje się w budynku 14 f na dwóch kondygnacjach.


Oddziały dysponują pokojami jedno, dwu i trzy osobowymi, które wyposażone są w podstawowe sprzęty. W każdym budynku jest jadalnia, świetlica, pracownia terapii zajęciowej, rehabilitacja i biblioteka, a ponadto wspólna kaplica, pralnia i kuchnia. Mieszkańcy mają możliwość samodzielnego wyposażenia pokoi oraz przygotowania posiłków w podręcznych kuchniach. W ramach usług kulturalno - oświatowych organizowane są dla mieszkańców wycieczki, pielgrzymki do miejsc kultu religijnego wieczory poetyckie i filmowe, spotkania integracyjne z rodzinami, imprezy okolicznościowe oraz spotkania społeczności DPS w ramach tzw. "kawiarenki". Na terenie Domu jest prowadzona terapizajęciowa, która ma zazadanie usprawnienie fizyczne psychiczne, poprzez zastosowanie celowycplanowych zajęć manualnych dobieranych wedługzainteresowań i potrzeb mieszkańców. W celu zapewnienia lepszej opieki nad mieszkańcami, powołane zostały Zespoły Opiekuńczo - Terapeutyczne oraz funkcja "pracownika pierwszego kontaktu", będącego łącznikiem między mieszkańcem, a zespołem pracowników. Pracownik pierwszego kontaktu współpracując z mieszkańcem wspiera go we wszystkich jego poczynaniach oraz zachęca do udziału w zajęciach kulturalnych,terapeutycznychrehabilitacyjnych oraz religijnych na terenie Domu i poza nim. Rozpoznanie potrzeb każdego mieszkańca służy opracowaniu "Indywidualnego Planu Wsparcia"


W naszej działalności opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, kierujemy się wspólnie wyznaczonymi wartościami ważnymi dla mieszkańców a także ważnymi dla pracownikówSą one Naszym fundamentem, Naszym drogowskazemTak jak w nowoczesnej firmie pracujemy w oparciu o cele strategicznego działania. Taka praca daje lepsze efekty, wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i personelu. Dom gwarantuje sumienność i uczciwość w realizacji obowiązków wynikających z opieki nad osobami starszymi i przewlekle psychicznie chorymiDom jest jednostką zapewniającą Imieszkańcom opiekę całodobową oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczychspołecznych i religijnych w formachzakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu. 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Dom Pomocy Społecznej w Bochni

Adres:
ul. Karolina 14d 
32-700 Bochnia


Telefon / fax:
(14)  612 59 90banner2jpg.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI 

ul. Karolina 14G

32-700 Bochnia

powiat: bocheński

woj. małopolskie

 


 


ikona_telefon_1jpg tel.: 14 612 59 90

ikona_telefon_1jpg FAX: 14 612 59 90 (wew. 24)

e-mail: dps@powiat.bochnia.pl

e-puap:/dpsbochnia/skrytka

strona BIP: https://bip.malopolska.pl/dpswbochni

 


 

 

Dyrektor Domu - wew. 22

Dziennik Podawczy - wew. 20

Główny księgowy, kadry - wew. 23
Zaopatrzenie - wew. 24

 

 

Inspektor Danych Osobowych-

e-mail: ido@dpsbochnia.pl

Oddział dla osób w podeszłym wieku
Kierownik Działu T.O. - wew. 28
Dyżurka pielęgniarska - wew. 27
Pracownicy socjalni - wew. 30

Oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych
ikona_telefon_1jpg tel.: 14 611 36 25
Kierownik Działu T.O. / Dyżurka pielęgniarska - wew. 100
Pracownicy Socjalni / Psycholog - wew. 103


 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.