Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Bejsce

Certyfikat:

ANC 12786

ważny do: 07 Luty 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: świętokrzyskie

data wpisu do rejestru: 29 listopada 2012

miejscowość: Bejsce

kod: 28-512

ulica: Bejsce 252

fax: 413511010 w.22

telefon: 413511010

www: www.bejsce.com.pl

NIP: 6050053728

REGON: 291009952

e-mail: ugbejsce@poczta.onet.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Gmina Bejsce położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, na obszarze Niecki Nidziańskiej, w pobliżu rzeki Nidzicy. Drogi lokalne prowadzące do Kazimierzy Wielkiej i Opatowca zapewniają połączenie ze szlakami komunikacyjnymi wiodącymi do Krakowa, Kielc  i Sandomierza.

Bejsce są gminą rolniczą i uprawa ziemi jest głównym zajęciem jej mieszkańców. Brak przemysłu i dogodny klimat sprzyjają produkcji zdrowej żywności i rozwojowi agroturystyki. Na żyznych glebach uprawia  się warzywa gruntowe, zboża, tytoń, fasolę, rośliny okopowe   i pastewne. Bliskość Krakowa, który zapewnia rynek zbytu płodów rolnych jest atutem dla rozwoju przechowalni i handlu.

Bejsce od północy otoczone są pasmem wzgórz, co podkreśla ich piękne położenie. W pobliżu przepływa Nidzica. Szlak turystyczny prowadzi  z Bejsc przez Rogów do Opatowca.


W Bejscach można podziwiać 
kościół z XIV w. p.w. św. Mikołaja,  z którym sąsiaduje renesansowa kaplica Firlejów. Stanowi ona jeden z najcenniejszych zabytków małej architektury sakralnej w Polsce. Znajdujący się w niej nagrobek Firlejów jest przykładem europejskiej sztuki, renesansowej.  W Bejscach jest również klasycystyczny pałac  z XIX w., którego kopii jest warszawski Belweder. Te dwa obiekty zbudował ten sam architekt.  Kilometr od Bejsc znajduje się kurhan  z epoki brązu. Ziemie te położone są w sercu Małopolski, dzięki temu ich mieszkańcy najwcześniej przyjęli chrzest. Przez wieki właścicielami Bejsc byli m.in. Firlejowie i Potoccy.


Wieśœ o 1000-letniej tradycji, w X w. istniał tu prawdopodobnie gródek rycerski z kaplicš, potem koœciołem. W dokumencie biskupa krakowskiego Lamberta z r. 1063 jest informacja o dziesięcinie dla koœcioła bejskiego. Kolejny, większy koœciół był konsekrowany przez biskupa krakowskiego Pełkę w r. 1190. Wreszcie, w roku 1340 Ostasz z rodu Firlejów ufundował obecny koœciół pw. œw. Mikołaja, który w kolejnych wiekach został rozbudowany (najstarsza częœć to dzisiejsze prezbiterium z zakrystiš) i poszerzony – najpierw o póŸnorenesansowš kaplicę pw. NMP (Firlejowskš), konsekrowanš w r. 1600 oraz – pochodzšcš z połowy XVII w., barokowš kaplicę œw. Anny. W prezbiterium odkryto duże fragmenty polichromii gotyckiej z około 1400 r., obecnie po konserwacji, przedstawiajšce sceny biblijne, ilustrujšce mękę Chrystusa oraz alegoryczne malowidła obrazujšce grzechy główne. Kaplica pw. NMP jest kaplicš grobowš wojewody krakowskiego Mikołaja Firleja i jego żony Elżbiety z Ligęzów i jest bardzo podobna do starszej, wawelskiej Kaplicy Zygmuntowskiej. Historycy sztuki zaliczajš jš do najpiękniejszych kaplic renesansowych w Polsce.
Właœcicielami Bejsc było pięć rodów: Firlejowie (do 1678), Potoccy (do ok. 1767), ks. Hieronim Sanguszko (do ok. 1796), Badeniowie (do 1878), wreszcie Byszewscy.
Nazwa wsi nie pochodzi – jak twierdzš niektórzy – od jakowegoœ „beja”. Naukowcy wskazujš dwa Ÿródła pochodzenia nazwy:
• od Benedykta (zdrobniale „Biech” lub „Beszek”, a jego dobra „Biech-skie” lub „Biesz-skie” – po przekształceniach – Beszcze, Bescze – w końcu Bejsce)
• od „bzu” – odmiana „Bez” – „BeŸce” – „Bejsce”. Przyjęcie nazwy od „bzu” rekomendował prof. Rymut, analizujšc nazwę wsi, występujšcš w różnych dokumentach i zapisach.

• Gotycki koœciół œw. Mikołaja 
• Klasycystyczny pałac wybudowany w 1802 r. przez Jakuba Kubickiego dla Marcina Badeniego, póŸniejszego ministra sprawiedliwoœci Królestwa Polskiego. W pałacu (dzisiaj: Domu Opieki dla Dorosłych) oglšdać można zdobione m.in. technikš chiaroscuro – owalny salon oraz gabinety. Pałac znajduje się w parku krajobrazowym, według założeń Francuza Augustyna Denizot, z połowy XIX w.

Obecnie Siedziba Władz Gminy Bejsce.

Posiada 16 sołectw:

[-po nazwie liczba mieszkańców na 31.12.2010r] 

Bejsce-758

Brończyce-153

Czyżowice-340

Dobiesławice-284

Grodowice-240

Kaczkowice-229

Kijany-162

Królewice-335

Morawianki-213

Morawiany-281

Piotrkowice-322

Prokocice-156

Stojanowice-201

Sędziszowice-298

Uœciszowice-165

Zbeltowice-139

Razem 4276

Bejsce sš gminš rolniczš i uprawa ziemi jest głównym zajęciem jej mieszkańców. Brak przemysłu i dogodny klimat sprzyjajš produkcji zdrowej żywnoœci i rozwojowi agroturystyki. Na żyznych glebach uprawia  się warzywa gruntowe, zboża, tytoń, fasolę, roœliny okopowe   i pastewne. Bliskoœć Krakowa, który zapewnia rynek zbytu płodów rolnych jest atutem dla rozwoju przechowalni i handlu


 

URZĄD GMINY W BEJSCACH

 28-512 BEJSCE 242

Numery telefonów:   (041) 35 11 010; (041) 35 11 610;

 

Numery wewnętrzne:

Wójt Gminy --------------- 23

Sekretarz Gminy------------ 24

Skarbnik Gminy ------------ 31

Przewodniczący Rady ------ 37

Kierownik ref. OSO -------- 35

Kierownik ref. BIDR --------28

Kierownik GOPS ------------26

Referat Rolnictwa----------- 30

Informatyk------------------ 30

 

Fax: (041) 35 11 010 wew. 22

e-mail: ugbejsce@poczta.onet.pl

NIP: 662 - 14 - 73 - 689

Regon: 000531909

 


 

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
- Marzec Stanisław


Zastępcy Przewodniczšcego Rady Gminy:
- Józefczyk Ryszard
- Górak Bożena Ewa


Członkowie Rady:


- Dšbrowski Jarosław Kazimierz
- Grudzień Beata Barbara
- Wójcik Magdalena Katarzyna
- Ziętara Ewelina Sylwia
- Stalmach Andrzej Józef
- Skowron Urszula Lucyna
- Minior Andrzej Paweł
- NiedŸwiedŸ Adam Marian
- Parada Jarosław
- Zuwała Łukasz Piotr
- Kasiak Renata
- Dziubek Ryszard Maciej

 

WÓJT GMINY
Józef Zuwała
- pokój nr 20

******************************************

SEKRETARZ GMINY
mgr Ilona Beruœ

******************************************


SKARBNIK GMINY
Katarzyna Klasińska
- pokój nr 32

*****************************************

 

Urząd Gminy Bejsce

 

            

 

 

Budynek Urzędu Gminy w Bejscach

URZĄD GMINY BEJSCE

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES: 
Bejsce
28-512 BEJSCE

NIP: 662 14 73 689
REGON: 000531909

KONTAKT:
Telefon 041 35 11 010
Fax 041 35 11 610 w. 22
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

Wójt:
Józef Zuwała
Telefon 041 35 11 010 wew. 23
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

SEKRETARZ: 
Ilona Beruś
Telefon 041 35 11 010 wew 24
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

SKARBNIK:
Katarzyna Klasińska
Telefon 041 35 11 010 wew. 31
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

Urząd Gminy w Bejscach pracuje od poniedziałku do piątku
w godz.7 00 - 15 00
oraz przyjmuje petentów w/w godzinach.

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.