Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Biskupiec

Certyfikat:

ANC 13335

ważny do: 09 Czerwiec 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: warmińsko-mazurskie

data wpisu do rejestru: 27.02.2013

miejscowość: Biskupiec

kod: 11-300

ulica: Aleja Niepodległości 2

telefon: 89 715 01 39

www: www.biskupiec.pl

NIP: 7393752691

REGON:

e-mail: ratusz@biskupiec.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Herb

 

biskupiec 

 

Gmina Biskupiec leży na terenie Polski północno-wschodniej, w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego.

Krzyżują się tu dwie drogi tranzytowe - Nr-16, łącząca Białoruś z portami Gdańska i Gdyni, oraz nr 57 (najkrótsze połączenie Warszawy z przejściem granicznym w Bezledach na trasie do Kaliningradu).   Przez Biskupiec przebiega linia kolejowa Olsztyn-Czerwonka-Mrągowo-Mikołajki-Ełk. 

   Biskupiec posiada bezpośrednie połączenia komunikacją autobusową z wieloma miastami regionu i kraju (m. in. Augustów, Bartoszyce, Braniewo, Częstochowa, Gdańsk, Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Mrągowo, Olsztyn, Reszel, Suwałki, Szczytno, Warszawa, Węgorzewo). 

   Walorem Biskupca jest lokalizacja w niewielkiej odległości od atrakcyjnych turystyczneie miejsc, m.in.: Gierłoży - 57 km, Giżycka - 60 km, Mikołajek - 49 km, Mrągowa - 26 km, Olsztyna - 39 km, Reszla - 26 km, Szczytna - 38 km, Świętej Lipki - 36 km. 

   Jako składowa część regionu północno-wschodniego kraju, obszarów podejmowania różnorodnych działań i przedsięwzięć zogniskowanych wokół problematyki ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu, nasza Gmina włączona została w granice następujących obszarów:

System Obszarów Chronionych (SOCh) województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znaczna część terenu Gminy objęta jest ochroną jako obszar chronionego krajobrazu.
Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-Polska (stanowi element Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET). Jako najcenniejsze przyrodniczo obszary uznano wschodnią i południowo-wschodnią część Gminy. Dwa fragmenty omawianego obszaru uzyskały rangę obszarów węzłowych o znaczeniu międzynarodowym (Obszar Zachodniomazurski - w jego granice został włączony użytek ekologiczny - Łąki Dymerskie oraz Obszar Puszczy Piskiej - położony na wschód od drogi Kobułty-Popowa Wola półnaturalny krajobraz polny, a także jezioro Pierwój).
Zielone Płuca Polski - w granice tego obszaru wchodzi, obok województw podlaskiego, części województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, województwo warmińsko-mazurskie.
Zielone Płuca Europy - obejmują one swym zasięgiem oprócz terenów Polski (w tym województwa warmińsko-mazurskiego) tereny Litwy, Łotwy, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy.
Zielony Pierścień Bałtyku - obszar położony w obrębie nadbałtyckiej strefy pojeziernej, obejmującej tereny od Skandynawii poprze północno-zachodnie tereny Federacji Rosyjskiej, Estonię, Łotwę, Litwę, północną Białoruś, północną Polskę (w tym województwo warmińsko-mazurskie) po północne Niemcy.
Euroregion Niemen - stworzony na mocy porozumienia między Polską, Litwą, Białorusią i Federacją Rosyjską.
Euroregion Bałtyk - porozumienie zawarte przez Polskę, Danię, Litwę, Łotwę, Szwecję i Federację Rosyjską.

 

 

MAPA GMINY

 

 

 


 HISTORIA

 

 Historia miasta rozpoczyna się 17 października 1395 roku, kiedy to osada położona przy zamku zbudowanym przez biskupa Henryka III Sorboma uzyskała prawa miejskie. Zasadźcą miasta był Jan z Mokin. Związek suwerena i zwierzchnika Warmii, jakim był biskup Sorbom z historią i teraźniejszością miasta można dostrzec w herbie Biskupca. Przedstawia on zamek, jako gmach o spadzistym dachu z okalającymi go murami, z dwiema wieżami z blankami. Poniżej widoczna jest tarcza, na której przedstawione są obustronne schody. Tarcza ta była herbem rodzinnym biskupa Henryka Sorboma. Między tarczą i zamkiem umieszczony jest kapelusz biskupi - mitra, świadczący o godności biskupiej założyciela miasta. Od zamku biskupiego miasto wzięło swoją nazwę - Bischofsburg. 
   U swych początków Biskupiec był małym, ubogim miasteczkiem, otoczonym murami obronnymi z dwiema bramami - Reszelską i Szczycieńską. W środku grodu znajdował się rynek. Główny budynek - ratusz mieścił się w południowo-wschodniej części rynku. Miasto położone było peryferyjnie, z dala od dróg, które przemierzali kupcy oraz od tanich szlaków żeglugowych. Głównym zajęciem mieszkańców oraz głównym źródłem ich dochodów aż do połowy XIX w. była uprawa roli, zwłaszcza lnu oraz hodowla bydła.
   Biskupiec był najmłodszym i zarazem ostatnim z 12 miast Warmii. Jego pierwsi mieszkańcy pochodzili prawdopodobnie z gęściej zaludnionych okolic Barczewa i Reszla. 
   Dzieje Biskupca nierozerwalnie związane są z historią Warmii. Miasto wielokrotnie ogarniały epidemie dziesiątkujące ludność, również wielokrotnie w swej historii ulegało spaleniu. W 1414 r. gród poniósł ogromne straty w wyniku wojny "głodowej". Miasto zostało zniszczone i częściowo wyludnione, a następnie zanotowano stopniowy napływ osadników z Mazowsza, który trwał aż do XVII w.       Biskupiec był świadkiem i uczestnikiem rywalizacji Polski z Zakonem Krzyżackim. W wyniku działań wojny trzynastoletniej (1454-1466) całe miasto, wraz z zamkiem i kościołem legło w gruzach. Dla zamku było to wydarzenie nieodwracalne - spalonego nigdy już nie odbudowano. 
   Tragiczny los rozbioru Polski nie ominął Biskupca. W wyniku I rozbioru Polski (1772) Warmię wraz z Biskupcem zagarnęły Prusy. Od tego momentu rozpoczęła się historia miasta związana z państwem pruskim, a następnie z Rzeszą Niemiecką. 
   XIX w. w historii Biskupca to powrót do doświadczeń wojennych. Miasto znalazło się na trasie rosyjskiej kampanii Napoleona Bonaparte. W okresie od 28 maja do 24 czerwca 1812 roku kwaterowały tu wojska francuskie. W czasie tym miasto poniosło ogromne straty. 
   Od połowy XIX w. obserwuje się dynamiczny rozwój miasta, a tym samym początek jego kariery, jako lokalnego centrum administracji. W 1862 r. przeniesiono do Biskupca siedzibę powiatu reszelskiego. Był to istotny czynnik miastotwórczy. Znacznie wzrosła liczba mieszkańców. Spotęgowało to również rozwój infrastruktury miejskiej, m.in. rozbudowano sieć dróg kołowych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia XIX w. liczba mieszkańców miasta wzrosła o 1000 osób i wynosiła w 1900 r. 5250 osób. 
   Ważniejsze wydarzenia dla miasta i jego mieszkańców z tego okresu to:
rok 1865 - miasto otrzymało stację telegraficzną, 
rok 1898 - oddano do eksploatacji stację kolejową,
rok 1899 - uruchomiono prywatny agregat, dzięki czemu na ulicach
     rozbłysło światło, 
rok 1901 - ułożono twardą nawierzchnię na chodnikach i głównych ulicach
     miasta, 
rok 1909 - miasto otrzymało połączenie kolejowe z Czerwonką, Mrągowem i
     Szczytnem, 
rok 1910 - powstała własna elektrownia w Biskupcu, 
lata 1912-1913 - miasto otrzymało wodociągi i kanalizację.
  W okresie I wojny światowej Biskupiec nie był bezpośrednio narażony na działania wojenne, za to II wojna światowa przyniosła miastu zniszczenia. Z ważniejszych faktów z czasów II Wojny należy wspomnieć o istnieniu na tym terenie trzech obozów jenieckich: obozu "Anker", znajdującego się między dzisiejszymi ulicami Słowackiego, Ostre Koło i cmentarzem, obozu "Kraks" w pobliżu jeziora Kraks oraz obozu na terenie browaru.
   II Wojna Światowa skończyła się w Biskupcu w lutym 1945 roku. Przedstawiciele polskich władz przybyli do Biskupca już 4 kwietnia 1945 roku. Po zawieruchach wojennych miasto zaczynało budzić się do życia. I tak:
23 lipca 1945 r. - otwarto pierwszą po wojnie szkołę polską,
sierpień 1945 r. - uruchomiono elektrownię miejską,
wrzesień 1945 r. - uruchomiono tartak i młyn, 
październik 1945 - uruchomiono wodociągi i kanalizację,
1945 r. - otwarto szpital, który przekształcono później w placówkę     lecznictwa otwartego; również działalność rozpoczęło Państwowe     Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych, przekształcone w latach 
50-tych w Państwowy Ośrodek Maszyn,
1 listopad 1945 - nominację otrzymał pierwszy powojenny Burmistrz -
     Serwilian Rybacki, 
6 listopad 1946 r. - otwarto bibliotekę powiatową,
1947 r. - uruchomiono zakład mleczarski,
1947 r. - odbudowano linię kolejową Czerwonka-Mrągowo-Ełk, Biskupiec-
     Szczytno,
1951 r. - powstał Powiatowy Dom Kultury.
  Lata 50-te to dynamiczny rozwój zakładów przemysłowych w Biskupcu. W następnej dekadzie Biskupiec doczekał się awansu administracyjnego. 
   W 1962 roku dawny powiat reszelski z siedzibą w Biskupcu został przemianowany na powiat biskupiecki. W wyniku uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 6 grudnia 1972 r. w Olsztynie, w Powiecie Biskupiec utworzono 4 gminy: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno. Miasto Reszel z nowopowstałą gminą włączono do powiatu kętrzyńskiego. 
   W czerwcu 1975 roku, w wyniku reformy administracyjnej, zniesione zostały powiaty i od tego momentu Biskupiec stał się siedzibą Gminy Biskupiec z utworzonym Urzędem Miasta i Gminy. Lata 80-te to przede wszystkim rozwój bazy lokalowej służby zdrowia.
   W nowym kompleksie Zespołu Opieki Zdrowotnej otwarto nową Przychodnię Rejonową i Pogotowie Ratunkowe, a także nowe oddziały szpitalne. Lata 90-te to nowa rzeczywistość w historii Biskupca. W wyniku reformy samorządowej, Biskupiec stał się siedzibą gminnych władz samorządowych.

 

 

 ZABYTKI

 

Gminę Biskupiec charakteryzuje bogactwo i różnorodność materialnych zabytków kultury, co świadczy niewątpliwie o jej burzliwych dziejach. Cechą wyróżniającą jest rozproszenie po terenie całej gminy, co skłania do stosowania różnych form objazdowych wycieczek o dużym nasyceniu miejsc postoju. Brak szerszej informacji o wielu obiektach wynika z faktu, iż konkurują one z ogromnym dziedzictwem wysokiej klasy zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną są wsie, które zachowały czytelną formę historycznych widlic z rozszerzeniem pośrodku zabudowy wiejskiej oraz charakterystycznymi rozwidleniami ulic na obu końcach wsi. Do takich wsi można zaliczyć między innymi Biesowo, Bredynki, Kobułty, Najdymowo, Parlezę Wielką, Rasząg i Wilimy oraz unikalną w formie wieś Kamionka.

 

Zwiedzającym polecamy między innymi:

  Średniowieczny gotycki układ przestrzenny starego miasta (z rynku wychodzi pod kątem prostym osiem ulic: na północ, południe, wschód, zachód), lokacja w końcu XIV w., prawa chełmińskie- 1395 r.
  Dawny ratusz, ul. Pionierów 6, murowany -1895 r.
 

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, murowany, gotycki ok. 1580 r., wieża 1668 r., prezbiterium 1728 -1734 r., nawy boczne 1882 r., odbudowany 1903 r. i 1948-1949: fragment ogrodzenia murowany, barokowy, XVIII w.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela
11-300 Biskupiec; Plac Kościelny 1 tel. 715 22 02
Punkt Widokowy 

Zapraszamy do odwiedzenia Punktu Widokowego w wieży kościelnej kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Biskupcu. Z góry można podziwiać panoramę Biskupca, jak i okolic. 
Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest galeria ze zdjęciami historycznymi i tymi aktualnymi naszego miasta. 
Remont wieży kościelnej był elementem projektu unijnego pt. "Rewitalizacja Starego Miasta Biskupiec". 
Wejście na punkt widokowy jest możliwe poprzez wcześniejsze uzgodnienie z Informacją Turystyczną przy Placu Wolności 5C, tel. 89 715 47 42, bądź Biskupieckim Domem Kultury ul. Matejki 5, tel. 89 715 26 95. Korzystanie z punktu jest bezpłatne.  

 

Kościół ewangelicko-augsburski, murowany, pseudoromański 1842-1846 r., dzwonnica (campanilla) 1868-1872 r. Obecnie kościół katolicki p. w. Bł. Karoliny Kózkówny, odbudowany w latach 1988-1995 r., - sanktuarium fatimskie.)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Karoliny Kózkówny
11-300 Biskupiec; ul. Warszawska 13
tel. 715 31 41

 

  Wieża ciśnień murowana 1912-1913 r.
  Zespół kamieniczek przy ul.Floriańskiej, murowany XIX w.
  Zespół kamieniczek przy ul. Mazurskie Przedmieście, murowany XIX-XX w.
  Willa ul. Mickiewicza 24, murowana, secesyjna 1906r.
  Kapliczki, ul. Niepodległości, ul. Wojska Polskiego - neogotyckie, murowane XIX w.
  Dawny budynek Starostwa, ul. Al.Niepodległości 2, murowany 1908 r

Ponadto zapraszamy do odwiedzenia okolic Biskupca i polecamy uwadze:

  Kobułty - Kościół parafialny p.w. Św. Józefa murowany neogotycki 1897-1899 r.; zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego - pierwsza poł. XIX w.
  Rasząg - kościół filialny neoromański z kamienia polnego; z pocz. XX w.,
  Biesówko - kapliczka z dzwonniczką murowana 1825 r.;
  Wilimy - kapliczki przydrożne murowane XIX-XX w.; Krzyż przydrożny drewniany przedstawiający narzędzia męki pańskiej - 1932 r.;
  Bredynki - Kaplica filialna murowana neobarokowa -1891 r.
  Czerwonka - Kaplica filialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, murowana, neogotycka, 1920 r.; Kaplica, murowana, neogotycka, pocz. XX w.; Kapliczka przydrożna, murowana - XIX w
  Biesowo - neogotycki kościół z krzyżowo-żebrowym sklepieniem i witrażami. We wnętrzu można obejrzeć barokowy krucyfiks, 10 barokowych świeczników, rzeźbę Madonna z Dzieciątkiem, gotycko-renesansowy kielich z 1606 roku, zegar z XVIII wieku.
  Droszewo - dworek klasycystyczny z końca XVIII w.

 

 

Pracownia Jacka Idźkowskiego - rzeźby, płaskorzeźby, wystroje wnętrz, rzeźbienie elementów drzwiowych, konstrukcyjnych, rzeźbione szyldy, banery, szyldy z PCV - perspektywiczne wyklejanie z folii

Adres pracowni:
11-300 Biskupiec, ul Mickiewicza 4a/1
tel. (089) 715 24 05

 

 

 

Węgój - skansen maszyn rolniczych. Do obejrzenia: młockarnie, żniwiarki, pługi, kultywatory, sanie, żarna kamienne, siewniki ręczne, grabiarkę i dużo drobniejszego sprzętu. Większość maszyn znajduje się pod krytą trzciną wiatą, dla odwiedzających są ławki, mini plac zabaw dla dzieci, alejki. Skansen powstał dzięki inicjatywie stowarzyszenia "Nasz kawałek Warmii" oraz mieszkańców Węgoja.

 

Atrakcje

 

Gminę Biskupiec charakteryzuje bogactwo i różnorodność materialnych zabytków kultury, co świadczy niewątpliwie o jej burzliwych dziejach. Cechą wyróżniającą jest rozproszenie po terenie całej gminy, co skłania do stosowania różnych form objazdowych wycieczek o dużym nasyceniu miejsc postoju. Brak szerszej informacji o wielu obiektach wynika z faktu, iż konkurują one z ogromnym dziedzictwem wysokiej klasy zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.Niewątpliwą atrakcją turystyczną są wsie, które zachowały czytelną formę historycznych widlic z rozszerzeniem pośrodku zabudowy wiejskiej oraz charakterystycznymi rozwidleniami ulic na obu końcach wsi. Do takich wsi można zaliczyć między innymi Biesowo, Bredynki, Kobułty, Najdymowo, Parlezę Wielką, Rasząg i Wilimy oraz unikalną w formie wieś Kamionka.Zwiedzającym polecamy między innymi:

Zwiedzającym polecamy między innymi:

Średniowieczny gotycki układ przestrzenny starego miasta (z rynku wychodzi pod kątem prostym osiem ulic: na północ, południe, wschód, zachód), lokacja w końcu XIV w., prawa chełmińskie- 1395 r.
     Dawny ratusz, ul. Pionierów 6, murowany -1895 r.
     
Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela

Murowany, gotycki ok. 1580 r., wieża 1668 r., prezbiterium 1728 -1734 r., nawy boczne 1882 r., odbudowany 1903 r. i 1948-1949: fragment ogrodzenia murowany, barokowy, XVIII w.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela
11-300 Biskupiec; Plac Kościelny 1 tel. 715 22 02

Punkt Widokowy

W wieży Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Biskupcu Od 2010 r., można z góry podziwiać niesamowitą panoramę Biskupca i okolic. Remont wieży kościelnej był elementem projektu pt. "Rewitalizacja Starego Miasta Biskupiec" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Korzystanie z punktu jest bezpłatne. 
Wejście na punkt widokowy jest możliwe poprzez wcześniejsze uzgodnienie z pracownikiem Informacji Turystycznej przy Placu Wolności 5C, tel. 89 715 47 42.

 

 

Galeria Ziemi Biskupieckiej

Galeria Ziemi Biskupieckiej funkcjonuje od listopada 2014 r. Celem jej utworzenia było zgromadzenie w jednym miejscu eksponatów, fotografii i przedmiotów obrazujących zmiany, jakie zaszły na przestrzeni dziesięcioleci w Biskupcu i jego okolicach. Galeria powstała dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków własnych Gminy Biskupiec oraz dofinansowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Można w niej obejrzeć stare fotografie, przedmioty codziennego użytku, znaleziska archeologiczne, gazety, przedmioty związane z browarnictwem i inne ciekawe eksponaty. Wejście do Galerii Ziemi Biskupieckiej mieszczącej się w Domu Pracy Twórczej "SORBOMA" przy Placu Wolności 6a jest możliwe poprzez wcześniejsze uzgodnienie z pracownikiem Informacji Turystycznej przy Placu Wolności 5C, tel. 89 715 47 42.

 Kliknij, aby powiększyć ziemia2.jpg

 

Wystawa Aparatów Fotograficznych

aparat 150728

Kolekcjoner Pan Wiesław Borowski w Domu Pracy Twórczej "SORBOMA" przy Placu Wolności 6a prezentuje swoją kolekcję aparatów fotograficznych. Ekspozycja liczy 1100 egzemplarzy, a każdy aparat jest inny. Wystawa jest sławna w Polsce i za granicą. Odwiedzają ją wszyscy turyści i przejezdni. Jest to także niemała gradka dla samych Mieszkańców. Niejednokrotnie pisano o niej na łamach czasopism i gazet. Pan Wiesław i jego wystawa często gości także na szklanym ekranie. Dom pracy twórczej "SORBOMA",

codziennie w godz. 09.00-17.00, 

sobota, niedziela ( w okresie wakacji) w godz. 12.00-17.00

Plac Wolności 6a;
11-300 Biskupiec www.wieslawborowski.pl.tl tel. (89) 676 49 76

 

 

Kościół ewangelicko-augsburski

Murowany, pseudoromański 1842-1846 r., dzwonnica (campanilla) 1868-1872 r. Obecnie kościół katolicki p. w. Bł. Karoliny Kózkówny, odbudowany w latach 1988-1995 r., - sanktuarium fatimskie.)Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Karoliny Kózkówny
11-300 Biskupiec; ul. Warszawska 13
tel. 715 31 41.

 

Wieża ciśnień murowana 1912-1913 r.

Zespół kamieniczek przy ul.Floriańskiej, murowany XIX w.
    

Zespół kamieniczek przy ul. Mazurskie Przedmieście, murowany XIX-XX w.
    

Willa ul. Mickiewicza 24, murowana, secesyjna 1906r.
    

Kapliczki, ul. Niepodległości, ul. Wojska Polskiego - neogotyckie, murowane XIX w.
    

Dawny budynek Starostwa, ul. Al.Niepodległości 2, murowany 1908 r

Ponadto zapraszamy do odwiedzenia okolic Biskupca i polecamy uwadze:

Kobułty - Kościół parafialny p.w. Św. Józefa murowany neogotycki 1897-1899 r.; zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego - pierwsza poł. XIX w.
    

Rasząg - kościół filialny neoromański z kamienia polnego; z pocz. XX w.,

 

Biesówko - kapliczka z dzwonniczką murowana 1825 r.;
    

Wilimy - kapliczki przydrożne murowane XIX-XX w.; Krzyż przydrożny drewniany przedstawiający narzędzia męki pańskiej - 1932 r.;
    

Bredynki - Kaplica filialna murowana neobarokowa -1891 r.
    

Czerwonka - Kaplica filialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, murowana, neogotycka, 1920 r.; Kaplica, murowana, neogotycka, pocz. XX w.; Kapliczka przydrożna, murowana - XIX w
    

Biesowo - neogotycki kościół z krzyżowo-żebrowym sklepieniem i witrażami. We wnętrzu można obejrzeć barokowy krucyfiks, 10 barokowych świeczników, rzeźbę Madonna z Dzieciątkiem, gotycko-renesansowy kielich z 1606 roku, zegar z XVIII wieku.
    

Droszewo - dworek klasycystyczny z końca XVIII w.
Wykaz obiektów archeologicznych:

 

 

Wladze

 


Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

tel. +48 (0-89) 715 01 10
fax: +48 (0-89) 715 24 37
Konto Bankowe UWAGA od 01.01.2016r
PKO BP SA nr
43 1020 3541 0000 5302 0260 8172

   
Burmistrz:
Kamil Kozłowski
tel. (0-89) 715 01 39

ratusz@biskupiec.pl

 

 

   
Zastępca Burmistrza:
Katarzyna Nowakowska
tel. (0-89) 715 01 39

ratusz@biskupiec.pl

 

 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej
Szczerba Tadeusz
tel. (089) 715 01 22

ratusz@biskupiec.pl

 

   
Skarbnik:
Elżbieta Kaczmarczyk
tel. (0-89) 715 01 16

skarbnik@biskupiec.pl

 

   
Sekretarz Sekretarz Gminy:
Zbigniew Szal
tel. (0-89) 715 01 27

sekretarz@biskupiec.pl

 

   

 

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK-PIĄTEK: 7.30 - 15.30

Urząd Stanu Cywilnego - Przyjmowanie Interesantów (meldunki, dowody osobiste):
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 13.00
 

Kasa Urzędu Miejskiego:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 14.00

Przyjmowanie interesantów:
WICEBURMISTRZ: PONIEDZIAŁKI 14.00-16.00
Przewodniczący Rady Miejskiej: Poniedziałki 12.00-14.00
Radni: CZWARTKI 11.00-13.00

Godziny pracy Biura Informacji Turystycznej w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 08.00 - 16.00

 

 


 

Radni VII Kadencji Rady Miejskiej w Biskupcu

 

 

1.Bartycha Roman Bogdan - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
2.Dudzic Tomasz
3.Gacioch Paweł
4.Jagiełło Krzysztof
5.Janczara Krzysztof Stanisław
6.Jarmużewski Tomasz
7.Klik Narcyz Kazimierz
8.Krzyżewski Mirosław Jacek
9.Mikłaszewicz Józef
10.Miśkiewicz Małgorzata
11.Modlak Katarzyna Małgorzata
12.Olczak Ewa Jadwiga - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
13.Polak Józef
14.Szczerba Tadeusz - Przewodniczący Rady Miejskiej
15.Włoch Piotr Jacek

 

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

Komisja Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki, Opieki Społecznej i Zdrowia.

1. Modlak Katarzyna Małgorzata - Przewodnicząca
2. Olczak Ewa Jadwiga - Członek
3. Bartycha Roman Bogdan - Członek
4. Włoch Piotr Jacek - Członek
5. Gacioch Paweł - Członek
6. Janczara Krzysztof Stanisław - Członek
7. Jagiełło Krzysztof - Członek

 

Komisja Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej, Budowlanej, Gospodarki Terenami, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

1. Krzyżewski Mirosław Jacek - Przewodniczący
2. Miśkiewicz Małgorzata - Członek
3. Polak Józef - Członek
4. Mikłaszewicz Józef - Członek
5. Klik Narcyz Kazimierz - Członek
6. Jarmużewski Tomasz - Członek

 

Komisja Rewizyjna:

1. Mikłaszewicz Józef - Przewodniczący
2. Włoch Piotr Jacek - Członek
3. Polak Józef - Członek
4. Klik Narcyz Kazimierz - Członek
5. Jarmużewski Tomasz - Członek

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Biskupcu
Al. Niepodległości 2 
11-300 Biskupiec
tel. (0-89) 715 01 10
fax (0-89) 715 24 37
www.biskupiec.pl
ratusz@biskupiec.pl

 

 

Urząd Stanu Cywilnego - Przyjmowanie Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00 
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 13.00

Referat Spraw Obywatelskich(meldunki, dowody osobiste):
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00 
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 13.00

Kasa Urzędu Miejskiego:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00 
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 14.00

 

 

Przyjmowanie interesantów:
Burmistrz: PONIEDZIAŁKI 14.00-16.00
Informacja dot. zapisów pod nr. tel. 89 715 01 39

Przewodniczący Rady Miejskiej: PONIEDZIAŁKI 12.00-14.00

Radni: CZWARTKI 11.00-13.00

Godziny pracy Biura Informacji Turystycznej w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 08.00 - 16.00

 

Urząd Miejski w Biskupcu
al. Niepodległości 2, 
11-300 Biskupiec 
Tel. 89 715 01 10. 
fax. 89 715 24 37

Konto Bankowe UWAGA 
Od 1.01.2016 Przelewy prosimy kierować na konto
PKO BP SA nr
43 1020 3541 0000 5302 0260 8172


email: ratusz@biskupiec.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK-PIĄTEK: 7.30 - 15.30

Dni wolne od pracy w 2015 r.:
15 Maja 
24 Grudnia

 

 

 

 

 

http://invest.biskupiec.pl/images/tereny/07.jpg

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.
Krzysztof: Nasza Uczelnia posiada ten certyfikat i jesteśmy naprawdę zadowoleni. Jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.