Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Wódki Raciborskie” Andrzej Kostyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14658

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Miejska Chojnów reprezentowana przez Burmistrza Jana Serkiesa

Certyfikat:

ANC 13703

ważny do: 06 Listopad 2020 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: dolnośląskie

data wpisu do rejestru: 6 maja 2013

miejscowość: Chojnów

kod: 59-225

ulica: Plac Zamkowy 1

telefon: 768188285

www: um.chojnow.eu; chojnow.eu

NIP: 6941001727

REGON: 390647446

e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu ; gazeta@chojnow.net.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

  

 

Chojnów

 

 

Historia miasta

Miasto Chojnów na mapie historycznej istnieje już 748 lat. Pierwsza wzmianka pojawiła się bowiem w roku 1272. Osada „Haynow", „Hajnovia", „Hajnau"  jak pierwotnie ją nazywano, swoich początków dopatruje się w II wieku naszej ery. Wykopaliska świadczą o śladach wpływów prowincjonalno - rzymskich, a potem osadnictwa wczesnośredniowiecznego.  Nazwa topograficzna przyszłego „civitas" określała tereny porośnięte choiną czy też sosną. W 1288 roku Chojnów oficjalnie nazwano miastem. Dokument został wydany przez legnickiego księcia Henryka V Brzuchatego. Pierwszym oficjalnym kasztelanem został Bronisław. Pełne prawa miejskie Chojnów uzyskał w 1333 roku.

Wieki średnie to dla miasta okres historycznych wzlotów i upadków. Chojnów zamieszkiwany był głównie w tym okresie przez ludność polską. Był to czas nadania pierwszych praw od XIII do XIV wieku. Świadczą o tym dokumenty, w których liczba imion niemieckich jest czterokrotnie mniejsza. Dzięki licznym przywilejom w XIV i na początku XV wieku miasto rozkwitło. Prawo składu, eksploatacji złota, handlu solą przyczyniło się do rozwoju Chojnowa.

Jednak najistotniejszym walorem średniowiecznej osady stał się cech tkaczy. Wielu mieszkańców miasta i okolic zajmowało się hodowlą owiec, tworząc lokalną bazę surowcową dla rozwoju sukiennictwa. Bogaty cech sukienników w XVI wieku miał w posiadaniu własne młyny wodne, a także budynek, w którym mieściła się maszyna do obróbki sukna.

Prężny rozwój przerwały klęski spowodowane pożarami w latach 1318 i 1428. Pożar z połowy XV wieku łączy się z najazdem wojsk husyckich i rzezią mieszkańców. Z pogromu uratowało się zaledwie 15 mieszczan, którzy ukryli się w kościelnej wieży. Zniszczona osada potrzebowała pół wieku, by ponownie stać się bogatym ośrodkiem miejskim. Istotne było wsparcie książąt, którzy zwalniali mieszczan z podatków, na rzecz odbudowy swoich domów czy zakładów pracy. Niestety na początku wieku XVI kolejny pożar zniszczył większą część miejskich zabudowań. Wsparcie m.in. od papieża Juliusza II i króla Czech Władysława II Jagiellończyka przyczyniło się do szybkiego rozwoju Chojnowa.

Wiek XVII to okres, który zapisał się w historii miasta niepomyślnie. Zaraza w 1613 roku pochłonęła 713 ofiar. Obce wojska plądrowały domy mieszczan. Kwaterowanie  armii cesarskich i szwedzkich także wyczerpało miejscowość gospodarczo i ekonomicznie. Kolejne pożary w połowie wieku XVII zniszczyły kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ratusz oraz 140 domów.

 

Szlak „Wysokiej drogi", który był istotą wymiany towarów, przestał się liczyć gospodarczo z powodu zaniku handlu w tym okresie. Wojny, pożary, bankructwo, grabieże, w efekcie wyludnienie sprawiły, że gród został zniszczony i zdegradowany. Był to bardzo trudny wiek dla Chojnowa, który stał się jednym z najbardziej wyludnionych miast na Śląsku.

Kolejne stulecie okazało się bardziej pomyślne. Odżyły dawne tradycje rzemieślnicze. Na nowo rozwijał się handel. Nastąpił także pomyślny czas dla sukiennictwa. W 1762 roku otworzono Zawodową Szkołę Sukienniczą, a kilka lat później wybudowano magazyn wełny. Liczba ludności wzrastała. Odbudowywano domy, remontowano kamienice, przebudowano ratusz. Na ulicach pojawiły się lampy oraz zupełna nowość - brukowane krawężniki.

Pierwsze lata XIX wieku, przekreśliły dotychczasowy dorobek Chojnowa. W 1804 roku miasto nawiedziła katastrofalna powódź. W niedługim czasie przemarsz wojsk Napoleona Bonaparte, przyczynił się do gospodarczego zastoju w mieście. W drugiej połowie XIX wieku Chojnów podobnie jak inne miasta śląskie wkroczył w fazę uprzemysławiania. Zbudowano w mieście cukrownię, fabrykę rękawiczek, papiernię oraz zakłady wyrobów blaszanych. Rozwój przemysłu przyśpieszyło wybudowanie w 1845 roku linii kolejowej z Legnicy do Bolesławca.

Zainicjowano inwestycje o charakterze komunalnym, w 1848 roku Chojnów został skanalizowany, otrzymał także instalację gazową, a następnie elektryczność. Liczba ludności stale rosła.  Rozpoczął się etap rozbudowy. Od 1860 roku przebudowano i wzniesiono na nowo liczne domy w Rynku i na sąsiednich ulicach.

Do wybuchu I wojny światowej, miasto dobrze prosperowało. Kolejne lata były niekorzystne, zwłaszcza czas działań na frontach, podczas II wojny światowej. W 1945 roku zniszczeniu uległo 30%  zabudowań w Chojnowie. Wyludniony i zniszczony ośrodek miejski został wyzwolony przez wojska 52 Armii Radzieckiej pod dowództwem generała Korotiewa.  Miejscowość przez krótki czas nazywano Gajewicko. W 1946 roku przyjęto historycznie uzasadnioną formę - Chojnów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabytki Chojnowa


 

Rynek

 

Centrum Chojnowa tworzy Rynek wraz z fontanną i figurą Tkacza. Historia jednej z najważniejszych części miasta sięga wieku XVI. Wcześniejsze budowle niestety nie przetrwały. Obecny kształt i zabudowa mają ponad 250 lat. Chojnowski Rynek jest jednym z najdłuższych na Śląsku. Ma kształt rozciągniętego trójkąta.

Chojnów w XIV wieku słynął z rzemiosła tkackiego. Rola sukiennictwa i tkactwa w grodzie nad Skorą była bardzo ważna, dlatego symboliczna postać Tkacza na Rynku przypomina o dawnych latach świetności miasta.

Pomnik Tkacza został wykonany z brązu przez absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Michała Jackowskiego. Artysta, rzeźbiarz pochodzi z Białegostoku, a jego 2,5- metrowe dzieło prezentuje się pięknie i oryginalnie. Postać Tkacza trzyma tkaninę, na której widnieje herb miasta Chojnowa. Po tkaninie w dwóch strumieniach spływa woda - symbol życia. Przy fontannie są także dwie istotne dla historii miasta daty. Pierwsza to rok 1333 nadanie praw miejskich a druga to 2012, czyli rok ukończenia rewitalizacji Rynku.

Dziś Rynek jest centrum życia kulturalnego i społecznego miasta. Pomnik Tkacza, fontanna, nowa szata roślinna, ławeczki i lampy ozdabiają to miejsce dodając mu uroku, zwłaszcza w słoneczne dni.

 

Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła


Początki budowli kościoła były drewniane, jego najstarsze części pochodzą z I połowy XIV wieku. Świątynia przez wieki była rozbudowywana. W 1452 roku w kościele został pochowany książę chojnowski Henryk X. Kilka lat później ufundowano kaplicę południową św. Katarzyny  i św. Andrzeja, która należała do cechu sukienników. Kaplica północna była kaplicą grobową rodu – Bożywojów.

W XVI wieku dobudowano do Domu Bożego zakrystię. Okres wojny trzydziestoletniej spowodował wielkie zniszczenia. Świątynie spustoszył pożar. Do odbudowy przyczynił się „Ludwik, książę na Legnicy, Brzeg, Złotoryi i Chojnowie".

Okres kampanii napoleońskiej nie był pomyślnym czasem dla bazyliki. Świątynia stała się szpitalem. Druga połowa wieku XIX rozpoczęła okres odnowy Domu Modlitwy w Chojnowie. Początek wieku XX przyniósł gruntowną renowację.

„Duży" kościół (jak nazywany jest przez mieszkańców) to trzynawowa bazylika zbudowana z cegły. Uwagę przykuwa czworoboczna wieża. We wnętrzu znajdują się: barokowa chrzcielnica, wczesnobarokowa ambona, barokowy ołtarz z obrazem „Zmartwychwstanie" autorstwa G. Ostermayera.

Kościół posiada liczne epitafia i płyty nagrobne wmurowane wewnątrz i na zewnątrz świątyni. Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła jest jednym z najpiękniejszych zabytków Chojnowa.

 

 

 

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP


Świątynia, która ma ponad 100 lat, w naszym mieście nazywana jest przez mieszkańców – małym kościołem. Kamień węgielny został poświęcony 5 lipca 1909 roku przez proboszcza parafii. Neoromańska budowla powstała wskutek przybywających  wiernych w mieście, w którym dotychczas był tylko  kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

W prezbiterium można podziwiać witraże z wyobrażeniami: św. Karola Boromeusza, papieża Grzegorza Wielkiego, apostołów Piotra i Pawła, św. Augustyna i św. Franciszka z Asyżu. Przepięknie wyglądające malowidła w kościele są zainspirowane Litaniami do Najświętszej Marii Panny oraz Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W centralnym miejscu sufitu znajduje się Matka Boska Apokaliptyczna wśród aniołów i czterech rajskich rzek. Bliżej ołtarza znajduje się chrystusowa alegoria baranka. Płaskorzeźby i rzeźby mają odwołanie do tajemnic różańca, zgodnie z ich podziałem. Na wierzy kościelnej, zawieszono aż trzy dzwony, jeden z nich ma 420 lat. Obok świątyni znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena – patrona mostów.

Wzniesiony w latach 1909 – 1911 Dom Boży jest jednym z najmłodszych zabytków Chojnowa.

 

Baszta Tkaczy


Gotycka budowla na ulicy Tkackiej to chojnowska Baszta Tkaczy. Swoją nazwę otrzymała w historycznym spadku od tkaczy, którzy zamieszkiwali tę część miasta i byli zobowiązani do obsadzania baszty, gdy zbliżało się jakieś zagrożenie dla mieszkańców i miasta.

Wzniesiona jest na planie kwadratu z cegły. Uległa zniszczeniu podczas pożaru w roku 1651. Odbudowana została po 40 latach, a w kolejnych stuleciach przechodziła liczne remonty. W latach 1905-1906 poddano ją gruntownej renowacji. W trakcie prac rozebrano zniszczoną, szachulcową nadbudówkę i zastąpiono nową. Wnętrze baszty podzielono stropami i wybudowano klatkę schodową. Po renowacji przeznaczona została na siedzibę muzeum, które otwarto  w 1908 roku. Do wysokości attyki baszta mierzy 15 m. Na jej elewacji wschodniej widoczne są zarysy muru obronnego, wysokości 5,5 m i grubości 1,9 m. Dziś w Baszcie można oglądać zdjęcia Chojnowa z dawnych lat, gobeliny i obrazy. Z góry możemy zobaczyć malowniczą panoramę miasta, a gdy pogoda pozwoli widać zamek Grodziec i góry.

Zamek Piastów Legnicko – Brzeskich

Zamek zbudowany w drugiej połowie XIII wieku za czasów Henryka V. W XIII i XIV wieku był siedzibą kasztelanii. W 1428 roku został zniszczony przez husytów. W latach 1546-1547 został przebudowany w stylu renesansowym dla księcia Fryderyka III przez północnowłoskiego architekta Franciszka Paara. Z czasów jego przebudowy pochodzi portal z popiersiami księcia Fryderyka III i jego żony, jedno z najwybitniejszych dzieł śląskiego renesansu.

 

 

 

Zdewastowany w czasie wojny trzydziestoletniej i opuszczony po wygaśnięciu Piastów, popadł częściowo w ruinę. Około 1690 roku został odbudowany. W latach 1708-1767 w jednym z jego skrzydeł mieściła się kaplica pod wezwaniem Błogosławionej Marii Panny. Był wielokrotnie niszczony przez pożary. Po pożarze w 1767 roku rozebrano większą część zamku i towarzyszące mu zabudowania, pozostawiono jedynie skrzydło północno-zachodnie, obniżone o jedną kondygnację. W 1831 roku zamek został wykupiony przez miasto. Był siedzibą szkoły katolickiej, administracji miejskiej i sądu. W 1933 roku przekazany muzeum,  które reaktywowano w 1959 roku. W latach 1990-1995 na zamku prowadzono badania archeologiczne. Odkryto wówczas relikty trzech wież, fragmenty muru obwodowego, studnię  i kilkadziesiąt renesansowych kafli. 

Dziś wystawy stałe w Muzeum Regionalnym w Chojnowie to bogate i różnorodne kolekcje pamiątek przeszłości. Można obejrzeć wiele ciekawych eksponatów. Renesansowe kafle, sgraffita, broń biała i palna, kamieniarka, makiety, meble, malarstwo, grafika, zegary, ceramika, szkło, monety, dokumenty z odległych nam czasów są historycznym świadkiem poprzednich epok, które możemy oglądać w dawnym Zamku Piastów legnicko – brzeskich.Park Śródmiejski im. Józefa Piłsudskiego 

 

Park Śródmiejski to drugi co do wielkości park w Chojnowie. Położony jest on w centrum miasta nad Skorą, obok Urzędu Miasta i Muzeum Regionalnego w Chojnowie. W parku znajduje się amfiteatr oraz aż 15 drzew uznanych za pomniki przyrody. Jego piękno to przede wszystkim układ drzew. Malownicze alejki w parku każdą porą roku są urokliwe i czarujące.

W „Małym" Parku  znajduje się chojnowski grab pospolity „Siedmiu Wspaniałych". Nazwa ta pochodzi od liczby konarów. „Siedmiu Wspaniałych" zajęło 2 miejsce w głosowaniu na Dolnośląski Pomnik Przyrody.

Pomimo że Park Śródmiejski jest 5-krotnie mniejszy od Parku Piastowskiego to jego położenie i szata roślinna zachwycają.

W 2018 roku jedną z najważniejszych inwestycji w mieście były "Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie". Środki na ten cel pozyskała w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Projekt budowlany został zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. Układ komunikacyjny jest nawiązaniem do historycznego przebiegu ścieżek parkowych, został on zmodyfikowany i dopasowany do aktualnych uwarunkowań. Powstałe alejki posiadają dwa typy nawierzchni. Główny ciąg komunikacyjny wykonany został z kostki betonowej z betonowym krawężnikiem.

Pozostałe ścieżki i place wykonane zostały z nawierzchni mineralnej z obrzeżem betonowym. Nawierzchnia mineralna jest przepuszczalna dla wody i powietrza. Stosowana jest m.in. na alejkach parkowych, ścieżkach rowerowych czy na placach zabaw. W elementach wyposażenia pojawiły się 52 ławki z oparciem, 37 koszy na śmieci, 10 koszów na psie odchody, stojak na rowery, 2 tablice informacyjne oraz nowy plac zabaw dla dzieci.

 

 

 

Dom Schrama

Dom Schrama to najstarszy i najwartościowszy budynek w naszym mieście. Dom w stylu renesansowym zbudował  dla siebie Hans Schram w 1544 roku. W swojej bogatej historii budynek był m.in. domem mieszkalnym, hotelem, restauracją,  kantyną w czasie II wojny światowej.

Na elewacji frontowej zachował się bogato zdobiony portal z monogramem Hansa Schrama i jego żony. Dawny „Dom Chemika" przeszedł wiele remontów i renowacji. W XVIII wieku został przebudowany. W 1933 roku restaurowany, a w kolejnych latach poddany został licznym remontom. Ostatnia renowacja była w latach 2010-2011.

Odnowiona elewacja i odrestaurowany portal zabytkowej kamienicy nadały nowy szyk budynkowi.  W środku znajdują się m.in. sala klubowa, sala konferencyjna, biura, sala koncertowa z półokrągłą sceną, szatnia, pokoje gościnne z łazienkami.

Odrestaurowana zabytkowa kamienica jest nie tylko historyczną budowlą, ale przede wszystkim spełnia dla miasta wiele funkcji kulturalnych i  społecznych. 

 

 

„Dom Kata" i Mury Obronne

Budowla wzniesiona przy murze miejskim na początku  XVII wieku. Przebudowywana była w wieku XIX. Był to prawdopodobnie budynek, który służył jako areszt lub więzienie. Kilkakrotnie był remontowany, jednak dziś jego stan jest w rozsypce. Budynek łączy się bezpośrednio z murem obronnym miasta.

Bezpieczeństwo mieszkańców Chojnowa w średniowieczu zapewniały mury obronne wzniesione w pierwszej połowie XIV wieku. Linia pojedynczego pierścienia wzmocniona była basztami i chroniono głęboką fosą, wypełnioną wodą. Dostęp do miasta strzegły dwie bramy: Górna - Bolesławiecka, Dolna - Legnicka.

Ponadto istniały dwie furty pełniące funkcje gospodarcze. Zamek wkomponowany w linie obronną murów, bronił miasto w południowo-zachodnim narożniku. Fortyfikacje Chojnowa poddano w XV wieku remontowi, wzmacniając ich obronność przez dobudowanie cylindrycznych występów, umożliwiających obronę flankową.

Pomimo to mury obronne nie stanowiły dostatecznej przeszkody dla regularnych wojsk oblegających miasto. Brak odpowiednich funduszy na ich rozbudowę i modernizację spowodował, że już w XVI wieku pełniły one jedynie rolę zabezpieczającą miasto przed włóczęgami i rabusiami.

Fortyfikacje, które od XVII wieku straciły ostateczną swą wartość obronną, uległy rozbiórce w kolejnych stuleciach. Po pożarze miasta w 1767 roku pruska komora królewska wydała pozwolenie pogorzelców na rozbiórkę murów do wysokości 4 metrów nad ziemią. W 1768 roku dokonano rozbiórki Bramy Legnickiej, a w XIX wieku, podobny los spotkał Bramę Bolesławiecką. Zasypaniu uległy również fosy okalające miasto. Do dziś zachowały się jedynie bardzo nieliczne odcinki dawnego pierścienia murów. W północno- zachodnim narożniku starego miasta możemy oglądać ich najokazalszy fragment, który zachował się w połowie swej pierwotnej wysokości.

 


Chojnowski Dworzec Kolejowy

Wybudowany w 1909 r. w charakterystycznym dla ery wilhelmińskiej stylu eklektycznym, łączącym elementy renesansu północnego, baroku, a nawet secesji. W 2017 roku Miasto Chojnów zawarło porozumienie z PKP S.A. w kwestii wydzierżawienia pomieszczeń dworca na cele publiczne. Umowa stała się podstawą do kolejnych porozumień, których efektem jest nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Inwestycję przeprowadziła warszawska firma SKB S.A.

Koszt modernizacji to około 10 mln zł netto, sfinansowany ze środków PKP S.A. oraz budżetu państwa. Wykonano wiele prac mających na celu przywrócenie obiektowi jego świetności. Wymieniono instalacje, przeprowadzono roboty dachowe. Oczyszczona została ceglana elewacja i dolna kamienna część obiektu. Uzupełniono ubytki oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Drzwi wejściowe poddane zostały pracom konserwatorskim, podobnie jak historyczne elementy wyposażenia gmachu. Pełna modernizacja krystalizuje się także wewnątrz budynku.

 

Nowy dworzec ma wiele udogodnień, a do najistotniejszych z punktu widzenia osób korzystających z PKP to ciepła i bezpieczna poczekalnia, w której zamontowano już miejsca siedzące. Pomieszczenia dworca są zagospodarowywane zgodnie z projektami.

Warto podkreślić, że zachowano zabytkowy charakter budynku. Historyczny, ponad 100. letni dworzec prezentuje się bardzo okazale w nowoczesnej odsłonie przy zachowaniu jego wiekowego formatu, to atut podnoszący atrakcyjność nie tylko tego miejsca, ale i miasta.

 

 

RynekRozpoczęta w październiku 2010 roku rewitalizacja Rynku w Chojnowie, przebiegała pod nazwą „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Grottgera, Ściegiennego, Legnicka (do ul. Reja) – etap I kosztowała blisko 6 mln zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego objęło 69.99% kosztów kwalifikowalnych czyli 3 952 803.91 zł, miasto dołożyło ponad 2 mln zł.

 

 

Geneza powstania projektu związana była bezpośrednio z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2007- 2013. i nawiązuje do dziejów miasta, którego rozwój związany był z kupiectwem i rzemiosłem. Obszar zabytkowego rynku został ukształtowany na skutek rozwoju handlu wokół historycznego traktu kupieckiego Via Regia zwanego także Wysoką Drogą, stąd jego niespotykany na Dolnym Śląsku trójkątny kształt.

 

W wykonawstwie zachowano stylistykę dawnych ławek, koszy, krat okołodrzewnych, a także słupów oświetleniowych.

 

Niewątpliwie atrakcyjnym elementem jest fontanna w centrum której stoi tkacz – postać, podobnie jak cały projekt, nawiązująca do historycznego wątku z dziejów miasta.

 

Kompozycję zieleni w Rynku oparto na regularnym układzie drzew i formach ozdobnych z kwitnących krzewów oraz bylin wzbogaconych roślinami sezonowymi.

 

Zupełnie zmienione jest oświetlenie – zarówno jego rozmieszczenie, jak i stylistyka. W większości są to lampy kinkietowe, instalowane na frontach kamienic. Całości dopełniają cztery lampy stojące w centralnym miejscu rynku, nawiązujące stylem do tych z przełomu XIX i XX wieku.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Park o charakterze plantów miejskich XIX w.

ul. Królowej Jadwigi

Nr rej. 519/L

 

Park Śródmiejski to drugi co do wielkości park w Chojnowie. Położony jest on w centrum miasta nad Skorą, obok Urzędu Miasta. W parku znajduje się amfiteatr.

 

 

Muzeum Regionalne Plac Zamkowy 3

 

 

 

 

Placówki kulturalne

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (MOKSiR) ul. Małachowskiego 7

 

Rozbudowany i wyremontowany w 2015 roku obiekt mieści kręgielnię, salę fitness, salę taneczną, salę muzyczną, pracownie: ceramiczną, plastyczną, teatralną oraz kino 3D.

 

Centrum Edukacyjne Pl. Zamkowy 2

 

Mieści się tu Miejska Biblioteka Publiczna i Społeczne Ognisko Muzyczne.

 

Muzeum Regionalne Plac Zamkowy 3

 

Dom Schrama Rynek


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Chojnowie
Plac Zamkowy 1
59-225 Chojnów


 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30- 15.30
Wtorek:  7.30 - 16.30
Środa: 7.30- 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Serkies 

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies (szerokość: 160 / wysokość: 215)
Burmistrz Miasta Chojnowa

 

Jan Serkies 
Burmistrz Miasta Chojnowa

 

Wybory bezpośrednie na podstawie USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy.

 

Wybrany ponownie w wyborach bezpośrednich w dniu 17.11.2014 r. - w I turze.
Liczba oddanych głosów - 3249, co stanowi 68,16% wszystkich oddanych głosów

 


 

Burmistrz Miasta Chojnowa - zakres kompetencji 

Burmistrz Miasta wykonuje zadania określone ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w szczególności:

1/ kieruje bieżącymi sprawami miasta,
2/ reprezentuje miasto na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących miasta,
3/ wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
4/ powołuje Zastępcę Burmistrza,
5/ udziela pełnomocnictwa,
6/ wykonuje zadania terenowego szefa obrony cywilnej,
7/ mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów
8/ sprawuje nadzór nad działalnością:
a/ Sekretarza Miasta,
b/ Skarbnika Miasta,
9/ sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami oraz stanowiskami samodzielnymi:
- Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta,
- Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
- samodzielne stanowisko radcy prawnego,
- samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego,
10/ W czasie nieobecności Burmistrza zastępuje go Sekretarz Miasta.

 

Sekretarz Miasta    Brygida Mytkowska

Zakres kompetencji 

1. Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Miasta należy w szczególności:
1/ organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez         poszczególne komórki organizacyjne,
2/ prowadzenie spraw gminy w zakresie upoważnienia dokonanego przez Burmistrza,
3/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
4/ przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
5/ organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy,
6/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7/ prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
8/ nadzór i koordynacja zadań wynikających z ochrony danych osobowych,
9/ analizowanie i opiniowanie projektów porozumień w sprawach przejmowanych przez gminę zadań zleconych i opracowywanie wystąpień w tej sprawie,
10/ organizowanie współpracy Urzędu z Radą Miejską,
11/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w poszczególnych wydziałach w zakresie realizacji zadań i przestrzegania ich zgodności z aktami normatywnymi,
12/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.
2. Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami oraz stanowiskami samodzielnymi:
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia,
- samodzielne stanowisko - redaktor naczelny "Gazety Chojnowskiej", - samodzielne stanowisko ds. informatyki.
3. Sekretarz Miasta pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
4. Sekretarz Miasta przy załatwianiu spraw używa symbolu SE.

 

Sekretariat Urzędu – pok. 6 –  I piętro – tel. 768188285

Burmistrz Miasta –  Jan Serkies  

Sekretarz Miasta - Brygida Mytkowska

Inspektor ds. administracyjnych i promocji - Renata Andreasik

 Biuro Radców  Prawnych – pok. 6C – I piętro - tel. 768188285

Radca Prawny -  Lilianna Konopska

Radca Prawny -  Ewa Hałaczkiewicz

 Wydział Spraw  Obywatelskich – pok. 1 – parter - tel. 768188505

Inspektor ds. ewidencji ludności –  Elżbieta Górna

Inspektor ds. dowodów osobistych - Maria Pachura

 Wydział Spraw  Obywatelskich – pok. 5 – parter - tel. 768188505

Inspektor ds. informacji i dodatków mieszkaniowych -  Małgorzata  Nowakowska

 Rada Miejska – pok. 4 – parter - tel. 768188285

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej -  Barbara Kuta

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Skowroński

 Wydział Finansowo - Budżetowy – pok. 2 – parter

Skarbnik Miasta -  Dariusz Subocz  – pok. 3 – tel. 768188285 w. 117

Inspektor ds. budżetu i podatków  -   ...................................... – pok. 2C – tel. 768188213

Inspektor ds. budżetu i podatków  -   Monika Roznowska – pok. 2C – tel. 768188230

Inspektor ds. budżetu i podatków  -   Joanna Łysiak  – pok. 2C – tel. 768188210

Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowej -   Ewa Szlęk – pok. 2E – tel. 768180000

Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowej -   Anna Stępień – pok. 2A – tel. 768702755

Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowej -   Wirginia Krawców – pok. 2A – tel. 768188239

Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowej -   Anna Krasowska – pok. 2A – tel. 768188232

Inspektor ds. budżetu - kasjer -   Waldemar Kamień – pok. 2B – tel. 768188231

Inspektor ds. płac - Elżbieta Kozioł – pok. 2D – tel. 768188212

Inspektor ds. budżetu i podatków  -   Marzena Sałamaj  – pok. 2D – tel. 768188212

 Wydział Rozwoju  Gospodarczego Miasta - II piętro - tel. 768186681

Naczelnik - Tomasz Głąbicki - pok. 14A

Inspektor ds. gospodarki  komunalnej i mieszkaniowej – Jarosław Świadkiewicz - pok. 13A 

Inspektor ds. infrastruktury miejskiej – Artur Krakowski  - pok. 13A 

Inspektor ds. zamówień  publicznych – Joanna Wiszniewska - pok. 14 

Podinspektor ds. infrastruktury miejskiej – Marta Marzec - pok. 14

Inspektor ds. infrastruktury miejskiej – Jerzy Machel - pok. 10

 Wydział  Gospodarki  Gruntami i Ochrony Środowiska - II piętro - tel. 768186684

Naczelnik -  Danuta Wojciechowicz - pok. 12B

Inspektor ds. ochrony  środowiska i reagowania kryzysowego – Jadwiga Malik - pok. 12

Inspektor ds. gospodarki  gruntami - Ewa Gadowska - pok. 12A

Inspektor ds. gospodarki  gruntami i pozyskiwania środków pozabudżetowych - Alicja Wróbel  - pok. 12A 

 Wydział  Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia - pok. 9 – I piętro - tel. 768188463

Inspektor ds. kadr - Margareta Krześniowska

Inspektor ds. oświaty,  kultury i zdrowia - Mirosława Kamińska

 Redakcja "Gazety Chojnowskiej" – pok. 8A – I piętro - tel. 768186683

Redaktor naczelny - Emilia Grześkowiak

 Informatyka  - pok. 8C – I piętro - tel. 768186683

Specjalista ds. informatyki - Barbara Mras

 Sala Posiedzeń  - pok. 11 -  II piętro

 

 

Skład Rady Miejskiej VIII kadencji (2018 - 2023)  1. Jan Skowroński - Przewodniczący Rady Miejskiej

  2. Barbara Kułacz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  3. Danuta Barna

  4. Krystyna Czapska

  5. Krzysztof Grzech

  6. Ryszard Kopacki

  7. Mariusz Kowalczyk

  8. Piotr Kulczyc

  9. Marek Łukaszewski

10. Andrzej Matuszewski

11. Jerzy Poznar

12. Łukasz Ptak

13. Antoni Skalski

14. Bona Szaban

15. Paulina Tarkowska-Bielak


W każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.30, Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Skowroński

przyjmuje interesantów w biurze rady, pokój nr 4.

 

 

 RODZAJ: gmina miejska
 POWIAT: legnicki ziemski
 WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie
 ADRES:  pl. Zamkowy 1
 KOD:  59-225
 MIEJSCOWOŚĆ:  Chojnów
 KONTAKT:   (+48 76) 81 88 285 (sekretariat )
  (+48 76) 81 87 515

  e-mail:urzad.miejski@chojnow.net.pl

urzad.miejski@chojnow.eu

um.sekretariat@chojnow.eu

 WWW:  chojnow.eu 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 OBSZAR MIASTA:   532 ha
 LICZBA LUDNOŚCI: 14.082 mieszkańców (21.12.2010 r.)

 LICZBA RADNYCH:

 15
 BURMISTRZ   mgr JAN SERKIES

Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnowie czynna: 
poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 8.00 do 14.45,
wtorek - od godz. 8.00 do 15.45
piątek - od godz. 8.00 do 13.45

Konto bankowe: 
PKO BP SA nr 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920

Międzynarodowy nr konta bankowego
URZAD MIEJSKI W CHOJNOWIE
PL13 8644 0000 0001 4906 2000 0020
SWIFT Code: POLUPLPR

 

 .


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.