Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Głowno

Certyfikat:

ANC 13602

ważny do: 12 Czerwiec 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: łódzkie

data wpisu do rejestru: 12 kwietnia 2013

miejscowość: Głowno

kod: 95-015

ulica: Kilińskiego 2

fax: 427192008

telefon: 427191291

www: gmina-glowno.pl

NIP: 7331304861

REGON: 472057767

e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

https://www.gmina-glowno.pl/jpg,skory/default/images/contactTxt-v2.jpg

 

 

Gmina Głowno (do 1953 gmina Lubianków; 1953-54 gmina Antoniew) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, znajdująca się na zachód i na północ od Głowna.HERB


Herb gminy został oficjalnie zatwierdzony 12 listopada 2004r. Zielone wzgórze nawiązuje do nazwy gminy i jej rolniczego charakteru: wieża jest symbolem potęgi i bezpieczeństwa, ponadto nawiązuje do początków osadnictwa,grodu obronnego w widłach Mrogi i Mrożycy, a także herbu Roch Głowieńskich, właścicieli kilku okolicznych wsi: lilie pochodzą z herbu arcybiskupów gnieżnieńskich mających posiadłości na tym obszarze oraz do NMP, pod wezwaniem Narodzenia której znajduje się najstarszy w okolicy kościół w Waliszewie, skupiający w swej parafii większość miejscowości gminy Głowno. Barwy flagi nawiązują do barw zawartych w herbie gminy.

 

Herb Gminy Głowno 

Historia Gminy Głowno


            Obszar gminy był zamieszkały od paleolitu. W średniowieczu wchodził w skład aż pięciu powiatów: orłowskiego, brzezińskiego i łęczyckiego (woj. łęczyckie) oraz rawskiego i sochaczewskiego (ziemia rawska woj. rawskiego). Większość wsi należała do powiatu orłowskiego. Wchodzące w skład powiatu łęczyckiego Mąkolice (wzmiankowane w 1357 roku) i Wola Mąkolska (wzmiankowana 1511) były własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. W roku 1444 utworzono w Mąkolicach parafię z części terenów parafii Piątek i wybudowano kościół.

              Arcybiskupi posiadali jeszcze część wsi Boczki Domaradzkie, ale w połowie XIV w. sprzedali je szlachcie. Szlachta była właścicielem pozostałych wsi w obecnej gminie Głowno, z wyjątkiem części wsi Mięsośnia (wówczas Mięsosośnia) należącej do kościoła w Waliszewie. Z XIV wieku pochodzą informacje o istnieniu wsi Boczki Domaradzkie (1357), Domaradzyn (1387, powiat brzeziński), Jasionna (1386), Mięsośnia (1385), Popów (1391), Ziewanice (1386). W 1450 r. Domaradzyn podzielono na Duży (Stary) i Mały (Nowy). W XV wieku wyodrębniły się Ziewanice Borszyny (1427), a następnie Wola Glinnik, Boczki, Wola Ziewańska Glinnik (1448) i Ziewanice Gawronkowe - obecnie Gawronki (koniec XV w.). Wtedy pojawia się Popów Nowy (1417, zapewne obecny Popówek) i Popów Stary (zapewne obecny Popów).  Również w XV wieku z terenów wsi Ziewanice wyodrębniła się Wola Zbrożkowa (1434). W XVI wieku Wola Ziewańska Glinnik pojawia się już pod nazwą Ziewanice Glińskie. W XVI wieku występuje Popów Mniejszy (1511, zapewne obecny Popówek) i Popów Stary (1576, zapewne obecny Popów). Co najmniej XVI-wieczną metrykę mają Chlebowice (wówczas Cybulice) i Sopel (wówczas Ziewanice Sopliowe). Ostrołęka pojawia się w dokumentach na początku XV w. (potem w 1455), pozostałe wsie województwa rawskiego w XV i XVI w.: Rudnik (1411 jako Rudniki, potem 1438, obecnie część wsi Rudniczek), Ruchna (1446, obecnie część wsi Wola Zbrożkowa), Wola Lubiankowska (1470), Lubianków (1511), Kadzielin (1511), Kamień (1511),  W 1552 roku w akcie powtórnego utworzenia parafii Domaniewice zanotowano m. in. wsie: Kadzielin, Kamień, Ostrołęka, Ruchna, Wola Lubiankowska (wszystkie w powiecie rawskim, z wyj. Woli Lubiankowskiej wchodzącej w skład powiatu sochaczewskiego). Młodszą metrykę mają pozostałe wsie: Wymysłów (1792, obecnie część Albinowa), Karasica (przełom XVIII i XIX w.), Toporów (1842, obecnie część Kadzielina), Władysławów Popowski (1893), Albinów (1900), Różany (pocz. XX w.), Antoniew (1915), Dąbrowa (1915, obecnie część Antoniewa), Władysławów Bielawski (1915),  Bronisławów (1921), Karnków (1921), Helenów (1915), Feliksów (1915), Rudniczek (1921), Różyce (1929), Konarzew (1935, obecnie część Woli Zbrożkowej), Piaski Rudnickie (1935 jako Rudnik Parcele), Patyki, (1935, część Ziewanic). Reforma pruska z 1796 roku spowodowała, że większość wsi znalazła się w powiecie brzezińskim (od 1842 roku okręgu brzezińskim powiatu rawskiego), a od 1849 roku, na skutek przesunięcia granic powiatów przez zaborcę rosyjskiego, w okręgu sochaczewskim powiatu sochaczewskiego. W 1867 roku prawie wszystkie ziemie gminy weszły do nowo utworzonego powiatu łowickiego (należały wówczas do gmin: Bielawy i Łyszkowice) i przetrwały w nim aż do reformy z 1975 roku, kiedy zlikwidowano powiaty.

                W okresie międzywojennym prawie cały obszar gminy należał do gminy Lubianków, z wyjątkiem wsi Ziewanice, Kamień, Toporów, Kadzielin, które w 1849 roku pozostawiono w powiecie brzezińskim (w 1859 roku, kiedy stworzono gminy, wsie te znalazły się w gminie Bratoszewice). W 1954 roku zlikwidowano gminy, a na ich miejsce powstały gromady. W latach 1955-1959 obszar gminy podzielony był na pięć Gromadzkich Rad Narodowych w Lubiankowie, Popowie, Antoniewie,Boczkach Domaradzkich i Mąkolicach . Z dniem 1 stycznia 1960 roku zlikwidowano GRN w Boczkach Domaradzkich i Mąkolicach, a ich obszary włączono odpowiednio do GRN Antoniew i Popów. 1 lipca 1968 roku zostały zlikwidowane GRN Lubianków i Antoniew a utworzono GRN z siedzibą w Głownie, która obejmowała tylko tereny wiejskie .1 stycznia1973 roku w wyniku kolejnego podziału administracyjnego zlikwidowano GRN w Popowie, powstała Gminna Rada Narodowa z siedzibą wGlownie poszerzając swoje granice o wsie Kamień i Kadzielin. W wyniku reformy samorządu terytorialnego w 1990 utworzono Radę Gminy Głowno,która swoim zasięgiem objęła dotychczasowy teren GRN Głowno. W roku 1994 na wniosek mieszkańców wieś Zabrzeźnia Parcela została włączona do obszaru miasta Głowna. Obecnie w skład gminy wchodzi 33 miejscowości . Od zachodu idąc, są to : Feliksów, Mąkolice, Wola Mąkolska, Jasionna, Władysławów Popowski, Mięsośnia, Dąbrowa, Popów Głowieński, Karnków, Domaradzyn, Popówek Włościański, Chlebowice, Karasica, Bronisławów, Glinnik, Boczki Domaradzkie, Boczki Zarzeczne, Antoniew, Ziewanice, Gawronki, Helenów, Wola Zbrożkowa, Władysławów Bielawski, Konarzew, Kamień, Kadzielin, Ostrołęka, Lubianków, Różany, Rudniczek, Piaski Rudnickie, Albinów i Wola Lubiankowska.


Rekreacja


Na terenie Gminy Głowno jest wiele miejsc godnych odwiedzenia i poznania. Czyste środowisko i malownicze okolice zachęcają do poznawania historii oraz zwiedzania okolicznych terenów. Mimo że gmina nie posiada zorganizowanej bazy turystycznej zachęcamy do odwiedzenia najciekawszych miejsc naszego terenu. Z cłą pewnością należy do nich kościół p.w. św.Wojciecha w Mąkolicach, którego budowę rozpoczął Arcybiskup Wojciech Jastrzębiec a ukończył jego następca Wincenty Kot w 1444 r. W latach 1866-79 dobudowano Kaplicę pn.-zach.pod wezwaniem św.Rocha.W roku 1890 dobudowano kaplicę pd-wsch pod wezwaniem Św. Wojciecha. Kościół był restaurowany w latach 1921-23 i ok.1938r.Na uwagę zasługuje również wnętrze kościoła w którym zachowało się wiele zabytków Dawna szkoła w Mąkolicach zbudowana w 1849 r dziś wykorzystywana jako Łowicka Izba Ludowa.


Na cmentarzu w Mąkolicach groby o znaczeniu historycznym to kwatera żołnierzy 57 Pułku Piechoty Armii Poznań, poległych w 1939 r. We wsi Boczki Domaradzkie jest pomnik w formie granitowego kamienia poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke Dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich poległemu 12.09.1939 roku.Ponadto występuje wiele pojedyńczych obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków.


Walorami rekreacyjnymi gminy są

  • bliskość aglomeracji łódzkiej,
  • tradycje wypoczynku na tym terenie,
  • możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
  • możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
  • naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie rzeki Mrogi.
  • duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
  • gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
  • możliwość wypoczynku z małymi dziećmi i zwierzętami domowymi,
  • możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
  • możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.


Przez gmine przebiega granica geobotaniczna pomiędzy Krainą Mazowiecką i Krainą Wielkopolsko-Kujawską należącymi do Pasa Wielkich Dolin. Na terenie gminy znajduje się kilka kompleksów leśnych, które zajmują 1169 ha. Największy z nich to "Karnków" o powierzchni 180 ha.Ciekawe drzewostany liczące 80-90 lat, zawierające jesiony, lipy, dęby, graby, buki oraz wiązy znajdują się w parkach dworskich w Domaradzynie i Lubiankowie. Na obszarze gminy znajduje się 10 pomników przyrody.

 

 

 WŁADZE GMINY

 

Wójt Gminy - Marek Jóźwiak 

  sekretariat@gmina-glowno.pl

 Sekretarz Gminy - Jolanta Szkup
  sekretarz@gmina-glowno.pl

Skarbnik Gminy - Cezara Stokowska 
  stokowska.cezara@gmina-glowno.pl

 

 

Rada Gminy

Lista radnych Rady Gminy Głowno VII kadencji 2014 - 2018

 

 

Nr

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Chałubiec Jarosław 

Członek

2

Cybulski Jerzy

Członek

3

Dałek Mieczysław

I Wiceprzewodniczący

4

Dąbek Eligiusz

Członek

5

Deka Jolanta

Członek

6

Doardo Marzena

Członek

7

Kałuża Piotr

Członek

8

Kierus Piotr

Członek

9

Kulawczyk Dorota 

Członek

10

Łukasik Łukasz

Przewodniczący

11

Mikołajczyk Władysław

Członek

12

Olejniczak Radosław

Członek

13

Rubaszewski Dawid

Członek

14

Soczyńska Beata   

II Wiceprzewodniczący

15

Zgierski Marek

Członek

 

 

Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email sekretariat@gmina-glowno.pl

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, 
opłat skarbowych, za wypisy, za wode itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861


 

Kontakt
 

 

Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email sekretariat@gmina-glowno.pl

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, 
opłat skarbowych, za wypisy, za wode itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861


 

Stanowiska: 

Wójt Gminy - Marek Jóźwiak 
  sekretariat@gmina-glowno.pl

Sekretarz Gminy - Jolanta Szkup
  sekretarz@gmina-glowno.pl

Skarbnik Gminy - Cezara Stokowska 
  stokowska.cezara@gmina-glowno.pl

Radca prawny - Iwona Urban 
  urban.iwona@gmina-glowno.pl

mł. referent ds. wymiaru podatków i kasy - Urszula Olejniczak
  figura.urszula@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. windykacji należności - Dorota Śliwkiewcz 
  sliwkiewicz.dorota@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Alina Dałek 
  dalek.alina@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Mirosława Cechulska 
  cechulska.miroslawa@gmina-glowno.pl

mł. referent ds. księgowości budżetowej - Marzena Wójcik 
  bialek.marzena@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej - Agnieszka Michalska 
  zaczek.agnieszka@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa Rady Gminy i obrony cywilnej - Ireneusz Furga 
  furga.ireneusz@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. obywatelskich i kadrowych - Krystyna Rutkowska 
  rutkowska.krystyna@gmina-glowno.pl

mł. referent ds. ewidencji gruntów - Piotr Antczak
 antczak.piotr@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. infrastruktury technicznej - Kazimierz Piestrzeniewicz 
  piestrzeniewicz.kazimierz@gmina-glowno.pl

mł. referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi - Maciej Olejniczak
 olejniczak.maciej@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. gospodarki wodnej - Stanisław Urbanowicz 
  urbanowicz.stanislaw@gmina-glowno.pl

Inspektor ds. kancelaryjnych, Sekretariat - Aneta Jankowska 
  jankowska.aneta@gmina-glowno.pl

Informatyk - Tomasz Białek 
  bialek.tomasz@gmina-glowno.pl


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax (42) 719-26-46
e-mail: gops.glowno@vp.pl
Kierownik GOPS - Edyta Kaczmarska
Pracownik GOPS - Joanna Michalik
Pracownik GOPS - Zdzisława Kośmider
Pracownik GOPS - Agnieszka Bakalarz

 

 

 


 

 

 

Biblioteka Publiczna w Bronisławowie
oraz
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

95-015 Głowno
Bronisławów 10 
tel. (42) 719-15-11
e-mail: oukkultury@wp.pl
e-mail: bibliotekawz@gazeta.pl

 

Godziny pracy:

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA W BRONISŁAWOWIE
Pon.           8.00   -     16.00
Wt.          10.00   -     18.00
Śr.             8.00   -     16.00
Czw.        10.00   -     18.00
Pt.           10.00   -    18.00

 

OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W BRONISŁAWOWIE
Pon.            8.00   -     16.00
Wt.           10.00   -     18.00
Śr.              8.00   -     16.00
Czw.         10.00   -     18.00
Pt.             10.00   -    18.00

 

 

 

Zespół Szkół w Lubiankowie:
Dyrektor: Agnieszka Czubiak
95-015 Głowno
Lubianków 45
tel./fax (42) 719-14-85
http://zslubiankow.pl
e-mail: splubiankow@wp.pl

 

 

 


 

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Mąkolicach:
Dyrektor: Wioletta Przyżycka
95-015 Głowno
Mąkolice 96
tel./fax (42) 719-55-45
http://zspmakolice.szkoly.lodz.pl
e-mail: zspmakolice@gmail.com

 

 

 


 

 

 

Zespół Szkół w Popowie:
Dyrektor: Krzysztof Fortuna
95-015 Głowno
Popów 25
tel./fax (42) 719-55-33
http://www.szkolapopow.pl/index.html
e-mail: popow@szkolapopow.pl


 

SISMS - BLISKO


.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.