Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Jedlnia-Letnisko

Certyfikat:

ANC 12969

ważny do: 22 Marzec 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 17 stycznia 2013

miejscowość: Jedlnia Letnisko

kod: 26-630

ulica: Radomska 43

fax: 483848470 w.222

telefon: 483848470

www: www.jedlnia.pl

NIP: 7962908568

REGON: 670223787

e-mail: sekretariat@jedlnia.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Historia
 

Zanim powstała Jedlnia Letnisko, tereny nad Gzówką były zamieszkane od dawna. “Słownik etymologiczny miast i gmin" przy opisie Jedlnia Letnisko podaje, że w 1387 r. Władysław Jagiełło miał tu swój łowiecki folwark i w tymże roku, specjalnym przywilejem, uwolnił mieszkańców od danin, czyniąc ich łowcami królewskimi, pomocnymi przy polowaniu.


W 1865 r. na na obrzeżach Puszczy Kozienickiej, jako część letniskowa jednej z najstarszych osad myśliwsko – bartniczych, powstała miejscowość o nazwie Mokrzec. W latach 1884 - 1886 wybudowano tu linię kolejową na trasie Zagłębie - Radom – Dęblin, a przy niej stację Jedlnia. Spowodowało to intensywny rozwój osiedla.

 


1869 r. chłopi ze wsi Huta Piotrowicka (obecnie Aleksandrów) i Piotrowic (założonych w czasach średniowiecznych), otrzymali w drodze darowizny sześciomorgowe działki, położone po obu stronach drogi łączącej szosę kozienicką (trakt Radom - Kozienice) ze wsią Słupica. Tu podobno zaczęli stawiać swe pierwsze domy. Na pewno jednak nie była to część drogi stanowiąca dziś ul. Słupicka, bo najstarsi mieszkańcy tej części osady twierdzą, że przed I wojną światową teren ten nie był zabudowany i służył za pastwiska.


W pierwszych latach bieżącego stulecia, z inicjatywy dr. Żerańskiego, lekarza kolejowego z Radomia, a następnie dr. Płużańskiego, którzy poznali się na walorach uzdrowiskowych terenów wokół stacji PKP, zaczęła rozwijać się szybko Jedlnia. Przyczyniła się do tego również Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, przeznaczając część terenów zalesionych na działki budowlane. Pierwsi osadnicy, przeważnie kolejarze z Radomia, poczęli budować domy mieszkalne w okolicy stacji.W 1905 r. wybudowano kaplicę murowaną o wym.: 6,5 x 12,5 m, a 28.04.1921 r. erygowano parafię. Proboszczem został ks. Władysław Korpikiewicz. W 1927 r. do kaplicy dobudowano część drewnianą kościoła o wym.:10,5 x 15,0 m w stylu zakopiańskim. Stylowy zakopiański kościół jest prawdziwą perełką Jedlni - został on zakwalifikowany do zabytków klasy “O".


W 1917 r. miejscowość otrzymała nazwę Jedlnia Letnisko. Do powstania pierwszego członu nazwy przyczynił się rejent Marcin Kaliszczak. Drugi człon - Letnisko, dodał Ludwik Żerański. Od tego czasy zaczęły powstawać przepiękne drewniane wille, zwiększała się ilość stałych mieszkańców Jedlni.


1920 r. została utworzona szkoła powszechna. W tym okresie czasu Jedlnię zamieszkiwało ok.500 osób. W okolicy stacji powstały dwa nieduże zakłady przemysłowe: fabryka elementów ceramicznych dla przemysłu elektrycznego oraz tartak, istniejące do dziś.


Przed wybuchem II wojny światowej ilość mieszkańców wynosiła ok. 1 tysiąca, a w roku 1940 – 2364. Jedlnia Letnisko znajdowała się wtedy w gminie Gzowice powiatu radomskiego w dystrykcie radomskim. W czasie II wojny światowej osiedle wprawdzie nie uległo znacznemu zniszczeniu, ale hitlerowcy jednak na terenie samej Jedlni zamordowali około 40 osób, a w okolicznych lasach ponad 250. Upamiętnia je pomnik ku czci ofiar terroru hitlerowskiego wybudowany w 1981 r. oraz groby na cmentarzu i w okolicznych lasach Jedlni Letnisko.1960 r. Jedlnia Letnisko, osiedle w powiecie radomskim, liczyło 3036 mieszkańców, a w 1963 r. już3281 mieszkańców.

1976 r. na rzece Gzówce powstał sztuczny zalew o powierzchni około 40 hektarów.

1978 roku Jedlnia Letnisko została stolicą gminy o powierzchni 65,57 km kw.

Obecnie Jedlnia Letnisko liczy ok. 3700 stałych mieszkańców (cała gmina ponad 11 tysięcy). Liczba ta w okresie letnim zwiększa się nawet do kilkunastu tysięcy – zarówno dzięki działkowiczom, przebywającym okresowo na terenie naszej miejscowości, jak i turystom.

[Powyższe informacje pochodzą z przewodnika historyczno - krajoznawczego "Pionki i okolice" Stanisława Alfreda Traczyka i “Słownika etymologicznego miast i gmin".]

 

Gmina w pigułce
 

I. Nazwa gminy: Jedlnia-Letnisko
powiat: radomski
województwo: mazowieckie

II. Powierzchnia gminy: 65.57 km2

III. Liczba mieszkańców: 12.036 (31. 12. 2011r.)

IV. Miejscowości wchodzące w skład gminy wraz z liczbą mieszkańców:

1. Aleksandrów – 296 mieszkańców
2. Antoniówka – 524 mieszk.
3. Cudnów – 359 mieszk.
4. Dawidów – 135 mieszk.
5. Groszowice – 1.080 mieszk.
6. Gzowice – 380 mieszk.
7. Gzowice-Folwark – 80 mieszk.
8. Gzowice-Kolonia – 111 mieszk.
9. Jedlnia-Letnisko – 3.883 mieszk.
10. Kolonka – 33 mieszk.
11. Lasowice – 336 mieszk.
12. Maryno – 193 mieszk.
13. Myśliszewice – 459 mieszk.
14. Natolin – 193 mieszk.
15. Piotrowice – 233 mieszk.
16. Rajec Poduchowny – 905 mieszk.
17. Rajec Szlachecki – 934 mieszk.
18. Sadków – 568 mieszk.
19. Sadków Górki – 328 mieszk.
20. Siczki – 288 mieszk.
21. Słupica – 471 mieszk.
22. Wrzosów – 247 mieszk.

V. Status prawny:
Gmina Jedlnia Letnisko jest w myśl ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. podstawową jednostką samorządu terytorialnego, składającą się ze wspólnoty mieszkańców zamieszkujących jej terytorium.Organem ustawodawczym gminy jest piętnastoosobowa Rada wybierana przez ogół mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.Organem wykonawczym gminy jest Wójt, sprawujący władzę przy pomocy Urzędu Gminy. Jest on wybierany przez ogół mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym. Wójtem zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość ważnie oddanych głosów spośród wszystkich kandydatów. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości, zarządza się II turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Wójtem Gminy jest Piotr Leśnowolski.

Więcej w dziale: “Urząd Gminy"

VI. Największe zakłady pracy:

 • P.P.H.U. “Pod Różami" Jedlnia Letnisko
 • Gminna Spółdzielnia “S. Ch."
 • Ceramika Gzowice

VII. Rolnictwo /charakterystyka gospodarstw rolnych, ilość, średnia powierzchnia, gospodarstwa specjalistyczne/:
Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 5479 ha, na którą to składa się 1544 indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 1 ha. Gleby charakteryzują się średnią przydatnością rolniczą. Przewaga ilościowa gruntów kl. IV i V. Uprawy polowe okopowo- zbożowe. Gospodarstwa specjalistyczne ze wskazaniem na chów trzody chlewnej i bydła.

VIII. Współpraca z samorządami:
W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

IX. Integracja z Unią Europejską / inicjatywy europejskie /:
Spotkania z sołtysami, z przedstawicielem Powiatowej Inspekcji Weterynarii w sprawie obowiązujących przepisów z zakresu postępowania ze zwłokami zwierząt. Szkolenia rolników we wszystkich sołectwach odnośnie wypełniania wniosków płatności obszarowej organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

X. Organizacje działające na terenie Gminy:

 • Koło Emerytów
 • Klub Seniora
 • Stowarzyszenie Miłośników Jedlni - Letnisko
 • Stowarzyszenie Pozytywny Format
 • Towarzystwo Przyjaciół Wrzosowa
 • GKS "Jodła" Jedlnia-Letnisko
 • Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

Położenie, klimat
 

Gmina Jedlnia Letnisko jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa mazowieckiego, w obrębie mezoregionu Równiny Radomskiej, który z kolei jest częścią Niziny Mazowieckiej. Jej obszar wynosi65,57 km2, w tym lasy zajmują 13,5 % ogólnej powierzchni. W skład gminy wchodzi 21 wsi sołeckich. Według najnowszych danych gminę zamieszkuje 11.155 mieszkańców, z czego 3669 to mieszkańcy jej stolicy – Jedlni Letnisko.
Skały górnokredowe podłoża na obszarze gminy pokryte są utworami czwartorzędowymi, głównie ze zlodowacenia środkowopolskiego w postaci glin zwałowych, żwirów, piasków, a miejscami luźnych piasków eolitycznych. Rzeźba jest mało urozmaicona – maksymalne deniwelacje sięgają 25 m. Gleby zaliczane są do IV, V i VI klasy bonitacyjnej, a więc są niskiej jakości – przeważnie są to gleby bielicowe.


Położoną na skraju Puszczy Kozienickiej miejscowość cechuje specyficzny mikroklimat. Jedlnię otaczają wspaniałe lasy Puszczy Kozienickiej. Rezerwat przyrody (Kozienicki Park Krajobrazowy) - utworzony na pow. 86,88 ha, obejmuje stare drzewostany naturalnego pochodzenia, w wieku 140 - 200 lat, porastające prawy brzeg zalewu (zbiornika wodnego, spiętrzonego na bazie rzeki Gzówki w 1976r. – zajmującego powierzchnię 40 ha) w Jedlni Letnisku. Lasy Puszczy Kozienickiej są lasami mieszanymi - dominuje sosna zwyczajna, dęby, brzozy, jodły i grabie. Nad brzegiem zalewu rośnie największy w puszczy jawor. W rezerwacie znajduje się ogółem 172 gatunków roślin, drzew i krzewów. Bytuje tu też wiele drobnych ssaków – wiewiórek, ryjówek aksamitnych, nietoperzy, zajęcy, lisów i borsuków. Nad zalewem znajdują się dwa źródełka mocno zmineralizowanej wody.Stosunki klimatyczne charakteryzuje średnia temperatura roku wynosząca 7,8 stopnia C i średnie roczne opady 590 mm. Teren odwadniany jest przez Pacynkę (dopływ Mlecznej) i Zagożdżonkę (dopływ Wisły).


Sztuczny zalew został zbudowany w 1976 roku na Gzówce i zajmuje powierzchnię 40 ha. Nad zalewem znajdują się piaszczyste i trawiaste plaże oraz dwa kąpieliska otoczone pomostami. Jest przystań wodna oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego. W zalewie złowić można płoć, okonia. szczupaka, karpia, amura czy karasia. Dlatego co roku ściągają tu wędkarze z całej Polski, by wziąć udział w zawodach.


Gmina Jedlnia Letnisko od zachodu graniczy z miastem Radom, od północy z gminami Jastrzębia i Pionki, od wschodu z gminą Pionki, od południa z gminą Gózd. Przez jej teren przebiega międzyregionalna droga krajowa Radom – Lublin – Chełm i regionalna droga wojewódzka Radom – Kozienice oraz linia kolejowa Radom – Dęblin.


 


Region fizyczno geograficzny - Nizina Mazowiecka, Równina Radomska, Jedlnia Letnisko w woj. mazowieckim.


 


Krajobraz monotonny-nizinny, jako rezultat zlodowacenia. Na obszarze Jedlni Letnisko występuje mikroklimat.


Połączenie komunikacyjne
Przebiega droga nr 122 Radom - Kozienice i linie kolejowe Radom - Dęblin Radom z Jedlnia Letnisko łączy linie autobusowe " J".

 

 
 

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko 
ul. Radomska nr 43 
26-630 Jedlnia-Letnisko 
tel. 48 384-84-70 do 75
fax 48 370 38 26

e-mail: sekretariat@jedlnia.pl

Nr rachunku bankowego:
48 9141 0005 0117 0107 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Pionkach oddz. Jedlnia-Letnisko

 

 

 - urzad_gminy_2.jpg 


Godziny urzędowania

-poniedziałki

 godz. 8.00 –16.00

  -wtorki, środy, czwartki, piątki

 godz. 7.30 – 15.30

Telefony wewnętrzne:

 

Referat Organizacji i Nadzoru

 • Sekretariat Wójta Gminy (tel. 200, 220, 221, fax 48 370 38 26)  
  e-mail: sekretariat@jedlnia.pl
 • Biuro Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy (tel. 112)
  e-mail: biuro@jedlnia.pl
 • Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacji i Nadzoru - Maria Drózd (tel. 200)
  e-mail: maria.drozd@jedlnia.pl
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej (tel. 119)
  Tel. 119
  - wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - ewidencja działalności gospodarczej (CIDG),
  - sprawy obronne, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p-poż. i BHP.
 • Redakcja Gminnego Portalu Internetowego i BIP e-mail: redakcja@jedlnia.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego (tel. 100) 
  e-mail: usc@jedlnia.pl
  Tel. 100
  - rejestracja: urodzeń, małżeństw, zgonów,
  - dowody osobiste.
 • Sprawy Obywatelskie i Ewidencji Ludności (tel. 102)
  Tel. 102
  - prowadzenie ewidencji ludności,
  - rejestr wyborców.

Referat Finansowy

 • Skarbnik - Kierownik Referatu Finansowego - Marcin Norożnik (tel. 209)
  e-mail: skarbnik@jedlnia.pl
 • Referat Finansowy (tel. 201,)
 • Referat Finansowy - Podatki i Opłaty (tel. 203, 205 )

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Aneta Mosionek (tel. 104) 
  e-mail: aneta.mosionek@jedlnia.pl
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 103,104, 105, 109)
  Tel.  103
  - wycinka drzew,
  - rachunki za odbiór odpadów komunalnych,
  - decyzje środowiskowe,
  - opieka nad bezdomnymi zwierzętami (interwencje),
  - ochrona środowiska (interwencje),
  - gospodarka wodna na gruntach,
  - wpisy do rej. działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  - zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych,
  - odpady komunalne i niebezpieczne.
  Tel. 104
  - akty własności ziemi,
  - dzierżawa gruntów,
  - zaświadczenia o pracy w rolnictwie,
  - warunki techniczne przyłączy wod-kan,
  - awarie sieci wod-kan,
  - rachunki za wodę i ścieki.
  Tel. 105
  - remonty, utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne,
  - decyzje o zajęciu pasa drogowego,
  - decyzje o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń.

  Tel. 109
  - stany wodomierzy,
  - rachunki, rozliczenia za wodę i ścieki,
  - informacje o podłączeniu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
  - awarie i przerwy w dostawie wody,
  - umowy, dostarczanie wody i odbiór ścieków,
  - aktualizacja danych odbiorców,
  - wezwania do zapłaty wod-kan.

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych

 • Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych - Mariusz Ruszkowski (tel. 107)
 • Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych (tel. 108)
  Tel. 107
  - zomówienia publiczne,

  - inwestycje i nadzór.
  Tel. 108
  - inwestycje i nadzór.

  Tel. 228
  - decyzje o warunkach zabudowy,

  - zaświadczenia o funkcji terenu,
  - nadawanie numeru porządkowego nieruchomości,
  - zagospodarowanie przestrzenne,
  - wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego,
  - decyzje celu publiczneg
  - podział nieruchomości.


 • Architekt (tel. 110) 
  Poniedziałek:
   10.00 - 13.00

  Środa           : 10.00 - 13.00.

Referat Edukacji, Kultury i Sportu

 • Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu - Emilia Romanowska  (tel. 207) 
  e-mail: emilia.romanowska@jedlnia.pl 
  Tel. 207
  - stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym,
  - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
  - koordynacja funkcjonowania placówek oświatowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (48) 381 88 85, (48) 381 88 86)
  e-mail: gops@jedlnia.pl, gops1@jedlnia.pl
 • Psycholog (pt 9.00-11.00) 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
 • 500-106-118 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
 • 500-106-064 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Stacja uzdatniania wody w Aleksandrowie

 • tel. 48 384-84-78

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni-Letnisku

 • tel. 48 384 89 08

 

Wójt Piotr Leśnowolski
 

- wojt.jpg

 

Piotr Leśnowolski uzyskał mandat w powtórzonych wyborach na Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko w dniu 28 sierpnia 2011 roku zdobywając 3334 głosy. Zaprzysieżony został na uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 2 września 2011 roku. Piotr Leśnowolski jest mieszkańcem Jedlni-Letnisko. Ma 52 lata,  legitymuje się wykształceniem wyższym ekonomicznym, ukończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej. Był dyrektorem oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu. Żona - Halina jest pielęgniarką. Mają 4 dzieci. Od września 2011 r. członek Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

 

Radni Gminy

 

Skład Rady Gminy

kadencji 2014-2018 według okręgów i komitetów wyborczych:

Okręg 1 -   Kaim Mieczysław  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 2 -   Ciupińska Monika  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 3 -   Krakowiak Jan  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 4 -   Dąbrowska Monika  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 5 -   Drózd Jadwiga  (KWW Czas na Zmiany)
Okręg 6 -   Bartkiewicz Beata  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 7 -   Borkowski Robert  (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg 8 -   Baran Katarzyna  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 9 -   Zgutka Lech  (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)
Okręg 10 - Grad Bożena  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 11 - Rzeszowski Karol  (KW Nasze Groszowice)
Okręg 12 - Podsiadła Monika  (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)
Okręg 13 - Pasek Renata  (KW Czas na Zmiany)
Okręg 14 - Piaseczny Piotr  (KWW Razem dla Gminy)
Okręg 15 - Szczęsny Jerzy  (KW Czas na Zmiany)

Piotr Dąbrowski - Referat Organizacji i Nadzoru UG Jedlnia-Letnisko


 

Sołectwa i Sołtysi
 

- soltys.jpg


1. Aleksandrów – Halina Wasiak
2. Antoniówka – Marianna Mąkosa
3. Cudnów – Zuzanna Sikora
4. Dawidów – Jan Machnio
5. Groszowice – Kazimierz Wosztyl
6. Gzowice Kolonia – Danuta Senator
7. Gzowice Folwark – Dorota Wrześniak
8. Gzowice – Antoni Kucharski
9. Jedlnia-Letnisko – Anna Łabentowicz
10. Lasowice – Piotr Piaseczny
11. Maryno – Beata Tomaszewska
12. Myśliszewice – Monika Podsiadła
13. Natolin – Wojciech Telus
14. Piotrowice – Magdalena Marchewka
15. Rajec Poduchowny – Lech Zgutka
16. Rajec Szlachecki – Jan Stanios
17. Siczki – 
18. Słupica – Jerzy Warchoł
19. Sadków Górki – Grażyna Jakubiak
20. Sadków - Jan Marchewka
21. Wrzosów – Ewa Małek 

 

 

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!
Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.