Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

ZAKĄTEK SMAKU Anna Wiśniewska działający w branży Hotelarstwo, gastronomia, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14645

przeczytaj więcej

Akademia Polonijna w Częstochowie działający w branży Uczelnie, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14643

przeczytaj więcej

BetaMed S.A. Prezes Beata Drzazga działający w branży Ochrona zdrowia i opieka społeczna, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14644

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Kąkolewnica - Wójt Zbigniew Ładny

Certyfikat:

ANC 13506

ważny do: 21 Marzec 2015 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: lubelskie

miejscowość: Kąkolewnica

kod: 21-302

ulica: Lubelska 5

telefon: 83 372 20 10

www: kakolewnica.lublin.pl

NIP: 5381341314

e-mail: gmina@kakolewnica.lublin.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Kąkolewnica

 

 

Gmina Kąkolewnica leży w północnej części powiatu radzyńskiego, 90 km od Lublina, przy drodze krajowej Białystok – Lublin i magistrali krajowej Berlin – Moskwa. Przez teren gminy przepływa rzeka Krzna i kanał Wieprz – Krzna. Zajmuje obszar 147 km2, na którym mieszka około 9 000 osób. Gmina ma charakter typowo rolniczy i rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W strukturze użytków dominują grunty orne oraz użytki zielone. Atutem gminy jest jej korzystne położenie przy drodze krajowej, co stwarza duże szanse rozwoju. Gmina zainteresowana jest rozwojem produkcji zdrowej żywności i agroturystyki oraz zaplecza dla inwestorów chętnych do działania przy wschodnim pasie przygranicznym.

Administracyjnie od 1 stycznia 1999r. gmina Kąkolewnica leży w województwie lubelskim i wchodzi w skład powiatu radzyńskiego. Dd dnia 1 stycznia 2011r. gmina Kąkolewnica Wschodnia zmieniła nazwę na Kąkolewnica. Jednocześnie 4 miejscowości (Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna i Rudnik) zmieniły nazwę na Kąkolewnica z podziałem na 23 ulice. Gmina Kąkolewnica sąsiaduje od południa z gminą Radzyń Podlaski, od wschodu z gminą Drelów, od północy z gminą Międzyrzec Podlaski, od północnego zachodu z gminą Trzebieszów, od zachodu z gminą Łuków oraz od południowego zachodu z gminą Ulan Majorat.

Gmina Kąkolewnica zajmuje obszar 14.771 ha, w tym użytki rolne 10.340 ha, stanowiące 70 % powierzchni ogólnej gminy. Lasy zajmują powierzchnię 3.650 ha, co stanowi 24,7 % powierzchni ogólnej.

Na terenie gminy znajduje się 17 wsi: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, Jurki, Kąkolewnica (z podziałem na 23 ulice), Lipniaki, Miłolas, Mościska, Olszewnica, Polskowola, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska i Żakowola Stara o łącznej liczbie około 9.000 mieszkańców.

Analizując sytuację ekonomiczną Gminy Kąkolewnica można stwierdzić, że jest to gmina o dominującej funkcji rolniczej i hodowlanej. Usługi i znikoma produkcja przemysłowa jest funkcją uzupełniającą. Produkcja rolna dominuje jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów. Stwierdza się że na terenie gminy działa około 300 podmiotów gospodarczych, w tym 3 spółdzielnie.

Funkcję ośrodka administracyjnego gminy pełni Kąkolewnica, gdzie znajduje się Urząd Gminy, Bank, Poczta, Policja. Na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły oświatowe (Kąkolewnica, Brzozowica Duża i Polskowola) 1 gimnazjum (Olszewnica) oraz 3 szkoły podstawowe (Grabowiec, Turów i Żakowola Poprzeczna). Ochroną zdrowia w gminie zajmują się 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: w Kąkolewnicy i w Polskowoli oraz 2 apteki w Kąkolewnicy i Polskowoli.

Niski poziom dochodów społeczeństwa sprawia, że wielu mieszkańców gminy korzysta z różnych form pomocy społecznej. Istotnym czynnikiem powodującym niskie dochody mieszkańców jest wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, niskie świadczenia emerytalne, rozdrobnienie gospodarstw rolnych i znaczne bezrobocie. Cały zakres zadań z zakresu opieki społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy.

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Zasięg działania tych placówek obejmuje całą gminę. W bibliotece funkcjonuje kawiarenka internetowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Szereg imprez kulturalnych swym zasięgiem obejmuje powiat i województwo.

Na terenie gminy znajduje się stadion sportowy z 500 miejscami siedzącymi oraz 2 hale sportowe. Sport rozwija się na bazie szkół, a w środowisku piłka nożna w Klubie „GROM” i strzelectwo sportowe  w ramach Klubu Strzeleckiego Ligii Obrony Kraju.

Główne atrakcje turystyczne gminy to: piękne lasy, zabytki sakralne, miejsca walki i męczeństwa oraz okolica kanału Wieprz – Krzna. Brak bazy turystycznej i odpowiedniej infrastruktury nie pozwalają na przyciągnięcie turystów i wczasowiczów.
 

 

HISTORIA

 

Kąkolewnica jest starą wsią królewską, położoną na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Należała do starostwa łukowskiego, dlatego też długo nie była parafią. Dzisiejsze granice gminy odpowiadają obszarowi starostwa.

Wielkie zmiany w wyglądzie wsi Kąkolewnica nastąpiły, kiedy dzierżawcą był Filip Nereusz Szaniawski. On to pobudował drewniany kościół. Przebudował centrum wsi. Chciał uczynić z Kąkolewnicy  miasto, bowiem wieś otrzymała prawa miejskie mocą decyzji Sejmu Wielkiego. Rozbiory przekreśliły ambitne plany starosty Szaniawskiego. Nastały lata niewoli.

Dawne starostwa kąkolewnickie, włącznie  po III rozbiorze do Austrii, przejął skarb austriacki. Po kampanii 1809 roku tereny te włączono do Księstwa Warszawskiego, a następnie po 1815 roku do Królestwa Polskiego. Departament siedlecki, do którego należała Kąkolewnica, zmieniono na województwo podlaskie, cyrkuły na obwody. Kąkolewnica należała do obwodu radzyńskiego. W roku 1837 nazwę obwodu zmieniono na powiat, a województwo podlaskie na gubernię podlaską. W roku 1844 gubernię podlaską złączono z gubernią lubelską. Po upadku Powstania Listopadowego starosta Jasiński obawiając się aresztowania za udział w walce przeciwko zaborcy opuścił Kąkolewnicę i udał się na emigrację. 15.X.1835 roku ukazem cara dobra zostały oddane jako majorat generałowi Teodorowi Paniutynowi. Jego rodzina władała Kąkolewnicą aż do roku 1915.

 

Mieszkańcy gminy Kąkolewnicy czynnie uczestniczyli w walce o niepodległą Ojczyznę. Walczyli w szeregach powstańców listopadowych (mogiły ich znajdują się w lasach turowskich na cmentarzu koło kaplicy Św. Antoniego). Walczyli też w Powstaniu Styczniowym.

 

W roku 1915 przez tereny gminy Kąkolewnica przemieszczają się oddziały I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego – on sam nocuje we dworze w Jurkach. Tegoż roku na terenie gminy zostaje stoczona bitwa pod Grabowcem. Polegli zostali pochowani na cmentarzu wojennym w Grabowcu.

 

Rok 1920 to kolejna data, która wpisała się w dzieje Kąkolewnicy. Jazda rotmistrza Jaworskiego stoczyła zwycięski bój z oddziałami bolszewickimi. Poległych pochowano na cmentarzu wojennym w Grabowcu.

 

W okresie międzywojennym wybudowano szkołę podstawową. W 1944 roku na terenie wsi mieścił się sztab II Armii Wojska Polskiego. Wówczas to na przełomie 1944 i 1945 doszło w pobliskim lesie „Baran” do masowych mordów żołnierzy AK.

 

Od 1975 roku w województwie bialskopodlaskim. Dzisiaj po reformie administracyjnej w powiecie radzyńskim – województwo lubelskie.

 

Dóbr Kultury wpisanych do rejestru Konwencji Haskiej na terenie gminy nie ma, natomiast występują jako zabytki:

  • Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Filipa Nerii w Kąkolewnicy Wschodniej, ze świątynią zbudowaną w 1870 roku, kaplica z 1906 roku, bramą- dzwonnicą z II poł. XIX w.  I plebanią z tegoż okresu,
  • Sanktuarium leśne pw. Św. Antoniego w Turowie, składające się z drewnianej kaplicy z 1830 roku, kaplicy murowanej z 1908 roku oraz dwóch kapliczek z 1908 roku,
  • Kościół pw. Św. Antoniego w Turowie z 1937 roku,
  • Drewniany kościół pw. Św. Apostoła w Polskowoli z 1921 roku.

 

 

 

WÓJT

 

mgr ZBIGNIEW ŁADNY
e-mail: wojt@kakolewnica.lublin.pl
Pełniona funkcja: Wójt Gminy
tel. (83) 372 20 40

 

 

 

SEKRETARZ

 

mgr inż. JACEK PIOTR ZGORZAŁEK
e-mail: sekretarz@kakolewnica.lublin.pl
Pełniona funkcja: Sekretarz Gminy
tel. (83) 372 20 88

 

 

 

SKARBNIK

 

mgr ANNA ŁADNA
e-mail: skarbnik@kakolewnica.lublin.pl
Pełniona funkcja: Skarbnik
tel. (83) 372 21 83

 

 

 

 

RADA GMINY

 

CAP ANDRZEJ
Pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Gminy
Wygnanka
tel. (83) 372-20-10

KOSIURA STANISŁAWA HALINA
Pełniona funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Rudnik
tel. (83) 372-20-10

SÓJKA WACŁAW
Pełniona funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Brzozowica Duża
tel. (83) 372-20-10
 
CZERWIŃSKI PIOTR TADEUSZ
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Turów

FORYSZEWSKI RADOSŁAW
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Polskowola

KŁOPOTEK ANTONI
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża

KOT WINCENTY JAN

Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica

LECYK GABRYEL WACŁAW

Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Brzozowica Duża

MAJCZYNA MARIUSZ PIOTR
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Kąkolewnica 

OCHNIO HENRYK
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Polskowola

PARCHOMIUK MARIA
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Jurki

PŁUDOWSKA MIROSŁAWA JADWIGA
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Olszewnica

POGONOWSKA TERESA
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Grabowiec

SIEDLANOWSKI STANISŁAW ANDRZEJ
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Żakowola Stara

ZALEWSKI STANISŁAW WIESŁAW
Pełniona funkcja: Członek Rady Gminy
Turów

 

 

Urząd Gminy Kąkolewnica


ul. Lubelska 5
21-302 Kąkolewnica
woj. lubelskie
 

tel. (83) 372-20-10, 372-20-48, fax (83) 372-20-49
GG: 41765211
e-mail: gmina@kakolewnica.lublin.pl

NIP: 538-13-41-314
REGON: 000543485

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w banku:
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział w Kąkolewnicy

18 9206 1019 4200 1658 2000 0080

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


Certyfikaty:

 


Kod banera:
[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Ada: Super towar!!!!!!!!!!!!!!!! Polecam
Waldemar J.: Rozmawiałem z bardzo miłą, serdeczną panią, która rzeczowo i profesjonalnie pomogła mi zgłosić akces - przystąpić do programu. Pełny profesjonalizm. Doskonała obsługa klienta na światowym poziomie, ale przede wszystkim mili serdeczni ludzie potrafiący dojrzeć świat z naszej perspektywy i szukający najlepszych dla klienta rozwiązań. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję i pozdrawiam.
Marek Lasocki: Wydaje mi się, że to ma sens. Prezentacje działalności ludzi przedsiębiorczych, instytucji, uczelni, gmin. Dzięki temu portalowi widać, że jesteśmy aktywni, tworzymy i idziemy do przodu. Prosimy o więcej zdjęć, niech portal będzie barwnym dowodem ludzkiej aktywności!
Grzegorz Biernasik: Tego właśnie potrzeba! Etyki, solidności. Prawdy. Tutaj sprawdzam kto jest kim.
Wójt, który zmienił oblicze wojsławickiej ziemi. R: Wójt, który zmienił oblicze wojsławickiej ziemi. Ratusz serce rynku, zegar i hejnał, życie tętni, zwiedzający goście i podziwiający naszą miejscowość. Od Kościoła do każdego zaułka, chodniki i parkingi z nowoczesnej kostki. obok skwerki, ławki i latem biało- czerwone kwiaty- To jego praca. Także odnowiony dom kultury dla młodzieży i nowy plac zabaw dla dzieci przy szkole. Na zakończenie starego roku, na placu targowym - zabawa Sylwestrowa dla młodzieży i starszych, wraz z Wójtem witali Nowy Rok. Miał czas dla wszystkich i na wszystko. Święto Narodowe- to głoszona przez Niego historia i nauka patriotyzmu dla młodszego pokolenia. Jest siewcą dobra, skromności, uśmiechu, szacunku, a przede wszystkim ciągła praca, żeby coś zmienić na lepsze. Wszędzie widoczny Jego wkład we wszystkich sołectwach- duży, nowy parking koło cmentarza. Dobre pomysły inwestycyjne są w dalszej realizacji na kolejny rok. Na szczęście nie zlikwidował starych ubikacji, które nie były budowane za króla Świeczkę, ale naszych wcześniejszych władz, które służyły mieszkańcom i pracownikom w tym czasie, gdy w sąsiednich miejscowościach powstawały nowe budynki Urzędów Gmin. Trudno i ciężko wyrazić słowa wdzięczności, szacunku oraz podziękować. DZIĘKUJEMY! Jesteś Naszym Wójtem. :)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.