Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Kazanów

Certyfikat:

ANC 14341

ważny do: 31 Maj 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

miejscowość: Kazanów

kod: 26-713

ulica: Partyzantów 28

telefon: 486766033

www: kazanow.pl

NIP: 8111715870

REGON: 670223793

e-mail: sekretariat@kazanow.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Gmina Kazanów

 

Herb

 

 

Gmina Kazanów (do 1954 gmina Miechów) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskimW latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.

Siedziba gminy to Kazanów.

 

HISTORIA

 

W XVI wieku znaczna część dzisiejszej gminy Kazanów należała do rodu Kazanowskich herbu Grzymała.


W roku 1566 Marcin Kazanowski – hetman polny koronny – uzyskał od króla Zygmunta Augusta przywilej na założenie miasta na gruntach wsi Miechów. Miasto Kazanów lokowane było na prawie niemieckim, uzyskało prawo organizacji jarmarków i targów. Kolejni właściciele Kazanowa – rodzina Głogowskich herbu Grzymała – rozpoczynają budowę kościoła parafialnego.


W wieku XVII właściciel Kazanowa Remigian Strzałkowski herbu Prawdzic uzyskał od króla Jana III Sobieskiego przywilej na założenie wszystkich cechów. Kolejnymi właścicielami miasta i okolicznych posiadłości byli Chomentowscy herbu Lis, Tarłowie herbu Topór, Giebułtowscy herbu Lis, Dunin-Wąsowiczowie herbu Łabędź, Chociszewscy herbu Junosza, Nowosielscy herbu Sas, Kochanowscy herbu Korwin, Domańscy herbu Laryssa, Skrzyńscy herbu Zaremba i Pruszakowie herbu Leliwa. W roku 1866, na mocy ukazu carskiego, miasto zyskało status „narodowego”. W tym samym roku utraciło prawa miejskie i zostało osadą. Mieszkańcy Kazanowa utrzymywali się z rolnictwa, znane są również tradycje rzemieślnicze – głównie szewskie i krawieckie.


W XIX wieku znaczną liczbę mieszkańców – dochodzącą do 45 % - stanowili Żydzi, zajmujący się przeważnie handlem i rzemiosłem. Największą liczbę mieszkańców – około 1500 – miał Kazanów na początku XX wieku. Kazanów był kilkakrotnie palony i niszczony w trakcie wojen, co przy położeniu z dala od głównych szlaków komunikacyjnych przyczyniło się do ubożenia ludności i stopniowej utarty znaczenia.Od 1972 roku Kazanów jest siedzibą gminy. Na dawnych dokumentach miejskich występuje herb Ostoja Obecnie prowadzone są badania w archiwach, które pozwolą ustalić historyczny herb Kazanowa. Historia gminy Kazanów, to oprócz dziejów samego miasteczka Kazanów, także dzieje dwóch parafii: kazanowskiej i odechowskiej. Sam Odechów (jako Nowy Targ) przez krótki czas (od 1537 roku) był miasteczkiem, ale była to lokacja nieudana i jedynym śladem „miejskości” jest wioska zwana Miasteczko. Cała zachodnia część gminy – jej sołectwa: Kowalków, Kowalków Kolonia, Wólka Gonciarska, Wólka Maziarska, Kopiec, Zakrzówek – Wieś, Zakrzówek – Kolonia, Ruda (Kosiorowa), Borów, Dębniak, Niedarczów Dolny – Wieś, Niedarczów Dolny – Kolonia, Niedarczów Górny – Wieś, Niedarczów Górny – Kolonia – należały i należą do parafii w Odechowie, które leży już w gminie Skaryszew. Dawne miasteczko Kazanów leży nad rzeczką Iłżanką lub Chotczą (Chodzieżą).


Na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta z 1566 roku zostało założone przez Marcina Kazanowskiego herbu Grzymała na gruntach wsi Miechów. Fakt ten potwierdzony został w radomskich księgach ziemskich pod rokiem 1588. Królewski przywilej nadawał Kazanowowi prawa magdeburskie oraz 3 jarmarki na: Trzech Króli, na dzień św. Trójcy i św. Franciszka. Miasto miało prawo do targów w sobotę. Jak piszą współcześni: „…prócz chwastów, bylicy i ostu dzikiego nic się nie rodzi”. Kazanów mocno ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego. Po potopie właścicielami miasteczka zostali Głogowscy. Ale przed 1683 rokiem miasto przejął już ród Strzałkowskich herbu Ostoja. Wystarali się oni u króla Jana III Sobieskiego o przywileje na założenie cechów w Kazanowie. Niestety miasteczko nie rozwijało się, liczba mieszkańców wahała się między 200-300 osób. Np. w latach 1662-1667 w Kazanowie mieszkało 226 osób w XVIII wieku. Po nich w ciągu stu lat było kilkunastu właścicieli: Głogowscy herbu Grzymała, Chomentowscy herbu Oksza, Giebułtowscy herbu Nowina, Tarłowie herbu Topór, Wąsowiczowie herbu Łabędź, Nowosielscy herbu Ślepowron i Kochanowscy herbu Korwin. Przedstawiciel tego ostatniego rodu był budowniczym nowego kościoła w roku 1863. wcześniej w roku 1798 zbudowano przy kościele szpital (przytułek), który jeszcze na początku XX wieku służył za organistówkę. W roku 1818 parafia kazanowska (Kazanów i Dębnica) liczyła 402 wiernych. W roku 1827 w Kazanowie było 83 domy drewniane, murowany kościół i drewniana bożnica. Miasteczko liczyło 601 mieszkańców, w tym: 205 Żydów. Nie wiadomo kiedy dołożono Kazanowowi czwarty jarmark na św. Marcina. Mimo tego miasteczko podupadło, zaniechano sobotnich jarmarków, a w połowie XIX wieku i targów. Niedługo potem ratusz oddano w dzierżawę. Na przełomie lat 1939-1940 pojawiła się bezimienna organizacja, której pierwszym organizatorem był Władysław Gołąbek "Boryna" z Kroczowa Mniejszego.


W 1942 roku weszła ona w skład BCh i przyjęła nazwę BCh "Ośki". W walce z hitlerowskim okupantem zasłynęli: Jan Sońta - "Ośka" Władysław Gołąbek - "Boryna" Józef Owczarek - "Posępny" Władysław Owczarek - "Bula" Tadeusz Wojtyniak - "Baca". Za działalność partyzancką miejscowej ludności, żandarmeria niemiecka spaliła w listopadzie 1941 roku wieś Pieńki Kazanowskie. Za zabicie niemieckiego żandarma hitlerowcy dokonali 18 marca 1942 roku egzekucji na mieszkańcach Kazanowa i okolic. W lasach przy trasie Kazanów - Kroczów Większy zostrezlali 16 Polaków i 16 Żydów.11 Lipca 1942 roku żandarmeria niemiecka z Iłży dokonała w Kazanowie i okolicach masowych mordów mieszkańców.


W 1945 roku w laskach za Kazanowem wzniesiono pomnik dla uczczenia pamięci zamordowanych 18 marca 1942 roku.W roku 1956 zainstalowano pierwsze telefony w Kazanowie. W roku 1957 nastąpiło otwarcie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kazanowie. W 1958 roku rozpoczęto budowę Domu Kultury w Kazanowie. W trakcie prac budowlanych postanowiono przeznaczyć budynek na szkołę. Inwestycję zakończono w roku 1971. W 1959 roku otwarto nową linię autobusową PKS łączącą Kazanów z Radomiem, w Kazanowie również w tym roku podłączono sieć elektryczną. W roku 1961 został oddany do użytku nowy budynek, w którym umieszczono prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Urząd Pocztowy, posterunek MO i bibliotekę publiczną. W 1962 roku uruchomiony został piętrowy dom towarowy, w którym na parterze mieszczą się sklepy, na piętrze - biura Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".W 1964 roku oddano do użytku mieszkańców bar "Nad Iłżanką". W roku 1966 uruchomiono pierwsze przedszkole w Kazanowie. W 1970 roku na miejscowym Cmentarzu odsłonięto pomnik ku czci partyzantów Batalionów Chłopskich pomordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej.W roku 1972 powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Kazanowie. 1 stycznia 1973 roku z dawnej Gromadzkiej Rady Narodowej Kazanowa, Kowalkowa oraz części sołectw GRN Odechów powstała gmina Kazanów. W roku 1985 Gminny Ośrodek Zdrowia zostaje przeniesioną do nowego budynku. W 1997 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy PSP w Kowalkowie. W 1999 roku wybudowano obiekt, w którym znalazły swoją siedzibę Państwowe Przedszkole i OSP w Kazanowie. W roku 2000 rozbudowano PSP w Kazanowie, a w roku 2001 oddano do użytku nową część PG w Kazanowie. Po reformie administracyjnej kraju Kazanów znalazł się w powiecie zwoleńskim województwa mazowieckiego.

 

Wójt Gminy Kazanów:

Pani  mgr Teresa Czesława Pancerz - Pyrka

tel. 48 67 66 033 wew.11 

tel. /048/67 66 035

  sekretariat@kazanow.pl

 

 

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 

w każdy  

poniedziałek w godz. 14.00 – 16.30,

i czwartek 8.30 - 10.30

 

Sekretarz Gminy Kazanów

mgr inż Marianna Sulima

tel./048/ 676-60-33 w.16

 

Wykaz radnych Rady Gminy w Kazanowie
Kadencja 2014 - 2018

1. Jamka Paweł – Przewodniczący Rady Gminy
2. Wlazłowska Lucja – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Dolega Bernard
4. Głowacki Waldemar
5. Hernik Maria
6. Jaśkiewicz Zbigniew Stanisław
7. Korczak Barbara
8. Matuska Krystyna
9. Mularczyk Stanisław
10. Pastuszka Jan
11. Puton Piotr
12. Senderowska Anna Zdzisława
13. Szczepanowski Jan
14. Wojtyniak Wiesław Adam
15. Woliński Szymon

 

 

 

KONTAKT

 

URZĄD GMINY W KAZANOWIE

26-713 Kazanów
Partyzantów 28

 

Sekretariat

tel. 048 676 60 33
fax. 048 676 60 55

sekretariat@kazanow.pl
 

Kontakty bezpośrednie ---------------------------------

 

Wójt Gminy  - Pani mgr Teresa Czesława Pancerz – Pyrka tel. 048 676-60-35

Sekretarz – Marianna Sulima tel. 048 676-60-33 wew 16

Skarbnik  – Jadwiga Gąbka 048 676-60-58

Referat finansów - inspektor tel. 048 676-60-33 wew 20

Urząd Stanu Cywilnego Kierownik USC tel. 048 676-60-33 wew 15

Referat gospodarki przestrzennej i rolnictwa tel. 048 676-60-33 wew 18


Stanowisko ds. Oświaty Inspektor  tel. 048 676-61-03

  

26-713 Kazanów

 

tel./048/ 6766033, fax./048/ 6766055

 

strona internetowa: www.kazanow.pl

 

                                                             www.ugkazanow.bip.org.pl

 

e-mail: sekretariat@kazanow.pl

 

  

 

konto bankowe: 19 9129 0001 0020 0240 0448 0001

 

 

 

 
 
.Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.