Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Komorniki

Certyfikat:

ANC 13000

ważny do: 18 Luty 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: wielkopolskie

data wpisu do rejestru: 24.01.2013

miejscowość: Komorniki

kod: 62-052

ulica: Stawna 1

fax: 61 810 79 85

telefon: 61 810 77 52

telefon: 61 810 77 51

www: www.komorniki.pl

NIP: 7773140250

REGON:

e-mail: sekretariat@komorniki.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Gmina Komorniki

 

 Herb

 

 

 

 

Gmina Komorniki jest jedną z 17 gmin składających się na powiat poznański położony w centralnej części województwa wielkopolskiego.

 
Granice gminy:
 • od południa – miasto Puszczykowo oraz gmina Stęszew,
 • od zachodu – gmina Dopiewo,
 • od północy – miasta: Poznań oraz Luboń,
 • od wschodu – gmina Mosina.


Obszar gminy wynosi 66,55 km kw., co stanowi 0,82% powierzchni województwa wielkopolskiego oraz 3,5% powiatu poznańskiego. Mieszka tu 21.398 mieszkańców (stan na dzień 31 maja 2013). Daje to gęstość zaludnienia 321,5 os./km kw. i oznacza, że ludność gminy to 6,2 % ogółu ludności powiatu poznańskiego.


Komorniki są jedną z najdynamiczniej rozwijających się demograficznie gmin Polski. Wynika to z faktu, że należy ona do najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin aglomeracji poznańskiej, co w dużej mierze spowodowane jest korzystnym położeniem komunikacyjnym: bliskość Poznania, dobrze rozwinięta komunikacja z Poznaniem ze szczególnym uwzględnieniem autostrady A2 wraz z lokalizacją zjazdu z autostrady w Komornikach, własna komunikacja autobusowa.


- mapka.jpg


Sieć komunikacyjna gminy, którą tworzą linie kolejowe i drogi, jest dobrze rozwinięta.


Wzdłuż północnej granicy biegnie linia kolejowa relacji Poznań-Rzepin ze stacją w Plewiskach, przez południową część gminy przebiega linia kolejowa relacji Poznań-Sulechów ze stacją w Szreniawie i z przystankami Wiry i Trzebaw-Rosnówko, a w części południowowschodniej – linia kolejowa relacji Poznań-Wrocław.


Przez gminę Komorniki przebiega trasa autostrady A2 Warszawa-Berlin oraz sieć dróg krajowych (w tym droga krajowa S5 Wrocław-Poznań z węzłem w Głuchowie, dalej biegnąca na północ jako S11 na linii Oborniki-Piła-Koszalin). Znajdują się tu również drogi wojewódzkie (m.in. nr 430 Poznań-Puszczykowo), powiatowe, gminne i wewnętrzne.


Skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław z autostradą A2 Berlin – Warszawa tworzy doskonałe warunki sprzyjające lokalizacji różnorodnych inwestycji gospodarczych. W północnej części gminy intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, w pasie autostradowym rozkwitła działalność gospodarcza, natomiast obszary południowe stanowią niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym i rekreacyjnym tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, urozmaicone jeziorami Rynny Rosnowsko-Jarosławieckiej. Ponadto sama Gmina umożliwia szeroki dostęp do obiektów sportowych, jak również licznych zajęć oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.


Zważywszy na te udogodnienia, wiele osób porzuca zatłoczone tereny miejskie osiedlając się na przedmieściach gminy oferującej swoim mieszkańcom nowy styl życia – połączenie aktywności zawodowej z wypoczynkiem:

 • z jednej strony przepiękne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i wiele wspaniałych jezior,
 • z drugiej strony ogromny miejski sąsiad, który gwarantuje dostęp do wszelkiego rodzaju usług, od banków po staromiejskie kawiarenki.

Biorąc pod uwagę potencjał społeczno-gospodarczy poszczególnych wsi: wielkość zasobów mieszkaniowych, wyposażenie w urządzenia i placówki usługowe, ośrodki produkcji rolnej, liczbę gospodarstw rolnych indywidualnych, liczbę podmiotów gospodarczych oraz miejsca pracy i zasoby siły roboczej można określić obecne funkcje poszczególnych wsi jako następujące:


 • KOMORNIKI – mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, usługi, ośrodek administracyjny gminy,
 • CHOMĘCICE – mieszkalnictwo, produkcja rolna, rekreacja i wypoczynek,
 • GŁUCHOWO – mieszkalnictwo, działalność gospodarcza,
 • PLEWISKA – mieszkalnictwo, usługi, działalność gospodarcza,
 • SZRENIAWA – mieszkalnictwo, muzealnictwo, rekreacja i wypoczynek, produkcja rolna i leśna,
 • ROSNOWO – mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek,
 • ROSNÓWKO – mieszkalnictwo, produkcja rolna, wypoczynek i rekreacja,
 • WIRY – mieszkalnictwo, produkcja rolna i leśna, usługi, rekreacja i wypoczynek,
 • ŁĘCZYCA – mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek, produkcja rolna i leśna,
 • WALERIANOWO – mieszkalnictwo, produkcja rolna, wypoczynek i rekreacja.


Gmina Komorniki, to również:

 • sprawna administracja,
 • dostępna nowoczesna infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
 • sieć kanalizacyjna na terenie całej gminy,
 • własna komunikacja autobusowa,
 • 50% utwardzonych dróg gminnych,
 • bogata oferta nowoczesnych obiektów sportowych,
 • wysoki odsetek środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje.


 - oczyszczalnia_5.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy

- oczyszczalnia_3.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy

 - 2013_lokalizacja.jpg

Droga krajowa nr 5

 - 2013_lokalizacja_2.jpg

Autostrada A2

 - szreniawa_korty.jpg

Kompleks boisk sportowych w Szreniawie

 - plewiska_stadion.jpg

Stadion piłkarski w Plewiskach

 


Herb

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Komorniki z dnia 16 lutego 1996 roku – wizerunek herbu: w polu żółtym (złotym) dąb zielony, owocujący, o wyrazistych korzeniach, między dwiema czerwonymi tarczami, z których prawa z orłem wielkopolskim, białym ze złotym dziobem i łapami, lewa z białą infułą ze złotym krzyżem i obramowaniem. Zielony, owocujący dąb o wyrazistych korzeniach symbolizuje żywotną, miejscową społeczność, mocno trwającej w miłości do swojej ziemi, której ośrodkiem są Komorniki, dawna własność biskupów poznańskich (infuła), leżące w Wielkopolsce (orzeł wielkopolski). Tożsamość ziemi rodzimej i regionu podkreśla czerwone pole infuły na wzór herbu wielkopolski.

- herb_komorniki.png


Flaga

Flaga Gminy Komorniki złożona z dwóch pasów, górnego zielonego i dolnego żółtego, jest odniesieniem do walorów krajobrazowych Gminy, gdzie zieleń symbolizuje chlubę Gminy – lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, a kolor żółty złoto zbóż, dziś uprawianych już w niewielkim stopniu, ale w przeszłości stanowiących podstawę utrzymania zamieszkałych tu komorników, których praca przynosiła dochód biskupstwu poznańskiemu (Komorniki były własnością biskupstwa poznańskiego od XIII w. aż do rozbiorów). Wąski pas biało-czerwony na styku obu barw nie tyle rozdziela dwie podstawowe barwy flagi, ile przez symboliczny zestaw bieli i czerwieni łączy miejscową społeczność ze swoją wielkopolską ziemią, będącą w przeszłości kolebką państwowości polskiej (biel i czerwień są zarówno barwami narodowymi, jak i Wielkopolski – czyli dawnej, starej Polski, Polonii Maior).

- flaga.jpg


Historia

Pierwsze ślady osadnictwa na obszarze  gminy  datowane są na ok. IX-VII tysiąclecie p.n.e., gdy na teren ten wkraczały pierwsze grupy społeczności mezolitycznych, zajmujących się łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem. W samych Komornikach odkryto ślady obecności człowieka z tzw. kultury pomorskiej. Granica zasięgu osadnictwa neolitycznego (druga połowa IV tysiąclecia p.n.e.) sięga linii Łęczyca - Wiry - Komorniki - Głuchowo. Od tego czasu osadnictwo na tym obszarze było już ciągłe.


- 20130705_glaz.jpg


Ewidencja archeologiczna pozwala sugerować, że w epoce brązu i na początku epoki żelaza (tzw. kultura łużycka) pojawiły się już względnie stabilne jednostki osadnicze, obejmujące osadę i cmentarzysko. Nie jest wykluczone, że posiadały one swego rodzaju prawo własności do eksploatowanego terenu.


Pierwsze wzmianki o Komornikach pochodzą z bulli papieża Innocentego II z roku 1136.


We wczesnym średniowieczu powstał prawdopodobnie gród w Głuchowie. Obecnie nie jest znana jego lokalizacja. Na przełomie XIII i XIV wieku wprowadzono na te tereny kolonizację na prawie niemieckim. Wiązała się ona z wyznaczeniem ścisłych granic gruntów, przeprowadzeniem regularnego podziału pól, tworzeniem wsi o zwartej zabudowie. Na bazie istniejącego już osadnictwa lokowano następujące wsie: Głuchowo (1301 r.), Komorniki (1286-1297), Plewiska (1335) i Wiry (1357). Większość terenów objętych granicami  Gminy Komorniki należała do biskupa poznańskiego, zatem tworzono tu głównie tzw. osady służebne.


W czasie zaborów rozwinęła się prywatna własność ziemska. W 1833 roku powstało wójtostwo Komorniki z siedzibą w Fabianowie, które swym zasięgiem obejmowało znaczną część dzisiejszego Poznania: Junikowo, Fabianowo, Kotowo, Ławicę, Marcelin, Rudnicze, Świerczewo, Żabikowo, a także Gołuski, Dąbrowę, Dąbrówkę, Gurowo, Skórzewo, Sobiesiernie, Twardowo, Wysogotowo oraz znaczną część obecnej Gminy Komorniki, ale bez Wir i Łęczycy.


W czasie zaborów ludność Ziemi Komornickiej zaciekle broniła się przed kolonizacją pruską. Jedynie w Łęczycy połowa gospodarstw przeszła w ręce niemieckie. Ostoją polskości pozostały Komorniki, gdzie w latach 80. XIX w. protestowano przeciwko rugowaniu języka polskiego ze szkoły. Jednym z gorliwych patriotów z tych terenów był Ksawery Malinowski, ksiądz tutejszej parafii w latach 1853 – 1881, uczestnik powstania listopadowego, językoznawca, propagator nowych technologii w rolnictwie, należał do współzałożycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857 r.) i Teatru Polskiego w Poznaniu. Za swoje zasługi dla krzewienia polskości i osiągnięcia naukowe PTPN wystawiło mu na mogile popiersie, które stoi do dziś przy kościele parafialnym w Komornikach.


W 1900 r. proboszczem Komornik został ksiądz Stanisław Gładysz, który wraz z Leonem Plucińskim założyli Koło Obywatelskie. Jego celem było budzenie poczucia narodowego wśród ludu wiejskiego. Ksiądz Gładysz przeciwstawił się komisji kolonizacyjnej. Sam kupił majątek w Komornikach i rozparcelował go między chłopów. Był również członkiem rady nadzorczej Spółki Parcelacyjnej Rolników.


W dwudziestoleciu międzywojennym patriotyczne poczynania kontynuowała organizacja sportowo-gimnastyczna „Sokół”, która skupiała postępową młodzież. W Komornikach liczyła ona ok. 30 członków. Zmierzch „Sokoła” zapoczątkowało powstanie organizacji „Strzelec”.


W okresie międzywojennym najwięcej ziemi należało do ks. Adama Czartoryskiego (Głuchowo, Wiry). Szreniawa była w rękach dr Glabisza, Plewiska posiadali Freudenreichowie, Chomęcice – Jordanowie a Komorniki – Żurowska.


Mieszkańcy Komornik różnili się od mieszkańców innych wsi strojem. Podstawowym ubiorem był zmodernizowany kolorystycznie strój szamotulski z domieszką stroju bamberskiego miejskiego i wiejskiego. Ubranie mówiło o przynależności do grupy społecznej, więc stroje były bogate w fasonie, kolorach i ozdobach.


Obecna Gmina Komorniki powstała w 1973r. i obejmuje wsie: Chomęcice, Głuchowo, Jarosławiec, Kątnik, Komorniki, Łęczycę, Plewiska, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawę, Walerianowo oraz Wiry i Wypalanki.


Mieszkańcy gminy zapraszają gości do odwiedzania ciekawych zabytków, do których należą: zespółkościelny w Komornikach, w którego skład wchodzi: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, który istniał tu już na pewno w XII w., w obecnym, neobarokowym kształcie istniejący od 1912 roku i plebania z początku wieku XX z neobarokowym szczytem; zespół kościelny w Wirach: neoromański kościół pw. św. Floriana z 1900 roku, wybudowany w miejsce drewnianego, istniejącego już w XIII w., neoromański dom parafialny (1906r.) i plebania z 1864 roku; zespół dworsko-folwarczny w Szreniawie (obecnie siedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego) z Mauzoleum Bierbaumów – założycieli i właścicieli majątku. W 2002r. mauzoleum wyremontowano i utworzono tam wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę Poznania i Wielkopolskiego Parku Narodowego. W Szreniawie, Komornikach, Plewiskach i Głuchowie przetrwały parki dworskie, skomponowane na początku lub w połowie XIX wieku w stylu angielskim.


- muzeum_szreniawa.jpg  - 2013_wieza.jpg
 - komorniki_kosciol_2.jpg  - 20130705_kosciolwiry.jpg

Do najciekawszych obszarów gminy należy uroczysko Kątnik, tak z przyrodniczego, jak i krajobrazowego punktu widzenia. Teren ten wyróżnia się obecnością starorzeczy o dnach porośniętych bardzo bogatą roślinnością tworzącą różnobarwne kobierce, a także kilku skupień pomnikowych drzew. Ponadto spośród gatunków rzadkich i bardzo rzadkich od kilku lat gnieździ się nad Wartą tracz nurogęś (jedyna lęgowa para w okolicy Poznania). Tylko tu gnieżdżą się: trzmielojad i pustułka, kania ruda, kropiatka i żuraw. W urwistych brzegach ujściowego odcinka Wirynki lęgnie się rzadki zimorodek. Spotkać też można bobry.Kalendarium

Historia Komornik i „Ogrodu Pamięci”

XII w. p.n.e. – pierwsze ślady osadnictwa na terenie Komornik (kultura łużycka)

Rok 1297 – lokacja wsi Komorniki dokonana przez biskupa poznańskiego Jana I

Lata 1833 – 1911 – utworzenie w Fabianowie Wójtostwa Gminy Komorniki (16 wsi)

Rok 1954 – powołanie Gromadzkiej Rady Narodowej w Komornikach

Rok 1973 – utworzenie Gminy Komorniki w granicach dzisiejszego terytorium

Rok 1996 (czerwiec) – nadanie herbu Gminie Komorniki

Rok 1996 (maj) – przekazanie Gminie Komorniki działki leżącej nad Wirynką przez założyciela TPZK

Rok 2000 (sierpień) – powstanie Krzyża Jubileuszowego, upamiętniającego 2000 lat chrześcijaństwa

Rok 2003 (marzec) – decyzja zarządu TPZK o urządzeniu „Ogrodu Pamięci” z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa

Rok 2003 (listopad) – zatwierdzenie przez Radę Gminy Komorniki uchwały nr 98 o utworzeniu „Ogrodu Pamięci”

Rok 2003 (listopad) – ustawienie dwóch głazów przez Prezesa TPZK i sołtysa wsi Komorniki z napisami: „Lokacja Komornik 1297”, „Chwała Powstańcom” oraz głazu upamiętniającego 85 rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Rok 2004 – ustawienie głazu w 100 rocznicę powstania Kółka Rolniczego w Komornikach

Rok 2004 (maj) – wmurowanie aktu lokacyjnego wsi Komorniki, aktu erekcyjnego budowy „Ogrodu Pamięci”, herbu gminy oraz posadzenie dębu

Rok 2004 (listopad) – odsłonięcie tablic pamiątkowych /głaz leżący/ z okazji 85 rocznicy powstania Armii Wielkopolskiej, 80 rocznicy obrony polskiego nieba

Rok 2005 (kwiecień) – złożenie przez prezesa TPZK kwietnika różanego z 27 róż w hołdzie Ojcu św. Janowi Pawłowi II

Rok 2005 (maj) – odsłonięcie tablicy – „Ogród Pamięci” oraz otwarcie rowerowego szlaku turystycznego

Rok 2005 (czerwiec) – nadanie nazwy rowerowemu szlakowi turystycznemu po Gminie Komorniki im. Jana Pawła II

 

 

 

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

tel. 61 8 107 751, 61 8 107 752, 61 8 100 631

fax. 61 8 107 985 

email: sekretariat@komorniki.pl
 

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek:          8:30 - 16:30
 • wtorek - piątek:     7:15 - 15:15

 Poszczególne wydziały przyjmują interesantów:

- w poniedziałki                     od 8:30 do 12:00 i od 14:00 do 16:00
- w pozostałe dni tygodnia      od 7:15 do 10:00 i od 12:00 do 15:00

 

GMINA KOMORNIKI

NIP 777-31-40-250

Regon 631258709

 

Konto bankowe Gminy Komorniki:

PEKAO SA O. Poznań

39 1240 1747 1111 0000 1848 8975

 

Rada Gminy

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
m.adamski@komorniki.pl; 601-92-47-47
Urszula Kolińska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Komorniki
u.kolinska@komorniki.pl; 608-180-926
Antoni Paszkowiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki
a.paszkowiak@komorniki.pl; 783-963-673 

Pozostali członkowie:


Małgorzata Degórska - m.degorska@komorniki.pl; 61651-70-23; 693-054-333
Jacek Depczyński - j.depczynski@komorniki.pl; 61 899-04-34
Adrian Hewusz - a.hewusz@komorniki.pl; 601-470-577
Paweł Kaczmarek - p.kaczmarek@komorniki.pl; 503-675-702
Henryk Kosmowski - h.kosmowski@komorniki.pl; 600-799-587
Mariola Łuczak - m.luczak@komorniki.pl; 61 8107-711
Piotr Napierała - p.napierala@komorniki.pl; 693-537-444
Julia Pankiewicz-Sobisiak - j.pankiewicz@komorniki.pl; 501-710-227
Wojciech Pietrzak - w.pietrzak@komorniki.pl; 607-799-865
Henryk Szkudlarek - h.szkudlarek@komorniki.pl; 667-171-522
Dorota Trocha - d.trocha@komorniki.pl; 504-227-405
Franciszka Wasilewska - f.wasilewska@komorniki.pl; 509-879-580

Dane urzędu:

Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, 61 8107 752, 61 8100 631
fax. 61 8 107 985

email: sekretariat@komorniki.pl

Wydziały Urzędu - dane teleadresowe.

Informujemy, że w trosce o jakość świadczonych usług rozmowy przychodzące i wychodzące z Urzędu Gminy Komorniki są rejestrowane.

Urząd jest czynny w dni robocze w godzinach:

poniedziałek: 8:30 - 16:30

wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

Skargi i wnioski:

Wójt Gminy Komorniki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14:00 - 16:45.

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerem telefonu: 61 8100 670.

Za koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków odpowiedzialna jest sekretarz Olga Karłowska | pok. 202 | II piętro

Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach:

poniedziałek: 8:30 - 16:15

wtorek - piątek: 7:30 - 15:00

Dane do faktur i rachunków:

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

NIP 777-31-40-250  REGON  631258709

Konto bankowe Gminy Komorniki (podatki, opłata skarbowa, pozostałe opłaty):

PEKAO SA O. Poznań

39 1240 1747 1111 0000 1848 8975

Wpłaty wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy:

56 1240 1747 1111 0000 1848 9057Gmina Komorniki


Certyfikaty:

 

Komorniki Sportową Gminą 2012
 

 

15 listopada 2012 roku w „Złotych Tarasach” w Warszawie odbyła się VII Gala Sportowej Polski podczas której Polski Klub Infrastruktury Sportowej wręczył wyróżnienia PRODUKT NA MEDAL 2013 oraz SPORTOWA GMINA 2012, a także statuetki AMBASADOR SPORTOWEJ POLSKI.

 

To już IV edycja wyróżnienia, którym uhonorowano do tej pory 131 miast oraz gmin z całej Polski. Wśród laureatów znalazły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji. W tegorocznej edycji konkursu kapituła wyróżniła 66 samorządów z całej Polski, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Wśród laureatów znalazła się już po raz trzeci Gmina Komorniki. W imieniu Wójta wyróżnienie odebrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach – Marcin Kaczmarek.

Zarząd Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej podczas otwarcia Gali podkreślał wielokrotnie, że bez wsparcia i zaangażowania ludzi sportu, mediów i biznesu niemożliwa byłaby realizacja program „budujemy Sportową Polskę”, dlatego też PKIS postanowił wykorzystać okazję, jaką była VII Gala Sportowej Polski, do złożenia wyrazów uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy od lat wspierają Klub i podejmowane przez niego działania. Honorowym, Złotym Medalem PKIS zostali uhonorowani – Irena Szewińska, Grażyna Rabsztyn oraz Jerzy Grochulski.

 

Podczas Gali wręczono po raz pierwszy statuetki AMBASADOR SPORTOWEJ POLSKI. PKIS w ten sposób chce wyróżnić firmy i ich szefów za wsparcie realizacji Programu „budujemy Sportową Polskę”. Tytułem oraz statuetką AMBASADOR SPORTOWEJ POLSKI zostali wyróżnieni przedsiębiorcy z terenu naszej gminy: firma Novol Sp. z o.o. z Komornik oraz pan Piotr Nowakowski - Prezes Zarządu i Piotr Olewiński - Wiceprezes Zarządu.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!
Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.