Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Komorniki

Certyfikat:

ANC 13000

ważny do: 18 Luty 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: wielkopolskie

data wpisu do rejestru: 24.01.2013

miejscowość: Komorniki

kod: 62-052

ulica: Stawna 1

fax: 61 810 79 85

telefon: 61 810 77 52

telefon: 61 810 77 51

www: www.komorniki.pl

NIP: 7773140250

REGON:

e-mail: sekretariat@komorniki.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Gmina Komorniki

 

 Herb

 

 

 

 

Gmina Komorniki jest jedną z 17 gmin składających się na powiat poznański położony w centralnej części województwa wielkopolskiego.

 
Granice gminy:
 • od południa – miasto Puszczykowo oraz gmina Stęszew,
 • od zachodu – gmina Dopiewo,
 • od północy – miasta: Poznań oraz Luboń,
 • od wschodu – gmina Mosina.


Obszar gminy wynosi 66,55 km kw., co stanowi 0,82% powierzchni województwa wielkopolskiego oraz 3,5% powiatu poznańskiego. Mieszka tu 21.398 mieszkańców (stan na dzień 31 maja 2013). Daje to gęstość zaludnienia 321,5 os./km kw. i oznacza, że ludność gminy to 6,2 % ogółu ludności powiatu poznańskiego.


Komorniki są jedną z najdynamiczniej rozwijających się demograficznie gmin Polski. Wynika to z faktu, że należy ona do najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin aglomeracji poznańskiej, co w dużej mierze spowodowane jest korzystnym położeniem komunikacyjnym: bliskość Poznania, dobrze rozwinięta komunikacja z Poznaniem ze szczególnym uwzględnieniem autostrady A2 wraz z lokalizacją zjazdu z autostrady w Komornikach, własna komunikacja autobusowa.


- mapka.jpg


Sieć komunikacyjna gminy, którą tworzą linie kolejowe i drogi, jest dobrze rozwinięta.


Wzdłuż północnej granicy biegnie linia kolejowa relacji Poznań-Rzepin ze stacją w Plewiskach, przez południową część gminy przebiega linia kolejowa relacji Poznań-Sulechów ze stacją w Szreniawie i z przystankami Wiry i Trzebaw-Rosnówko, a w części południowowschodniej – linia kolejowa relacji Poznań-Wrocław.


Przez gminę Komorniki przebiega trasa autostrady A2 Warszawa-Berlin oraz sieć dróg krajowych (w tym droga krajowa S5 Wrocław-Poznań z węzłem w Głuchowie, dalej biegnąca na północ jako S11 na linii Oborniki-Piła-Koszalin). Znajdują się tu również drogi wojewódzkie (m.in. nr 430 Poznań-Puszczykowo), powiatowe, gminne i wewnętrzne.


Skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław z autostradą A2 Berlin – Warszawa tworzy doskonałe warunki sprzyjające lokalizacji różnorodnych inwestycji gospodarczych. W północnej części gminy intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, w pasie autostradowym rozkwitła działalność gospodarcza, natomiast obszary południowe stanowią niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym i rekreacyjnym tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, urozmaicone jeziorami Rynny Rosnowsko-Jarosławieckiej. Ponadto sama Gmina umożliwia szeroki dostęp do obiektów sportowych, jak również licznych zajęć oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.


Zważywszy na te udogodnienia, wiele osób porzuca zatłoczone tereny miejskie osiedlając się na przedmieściach gminy oferującej swoim mieszkańcom nowy styl życia – połączenie aktywności zawodowej z wypoczynkiem:

 • z jednej strony przepiękne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i wiele wspaniałych jezior,
 • z drugiej strony ogromny miejski sąsiad, który gwarantuje dostęp do wszelkiego rodzaju usług, od banków po staromiejskie kawiarenki.

Biorąc pod uwagę potencjał społeczno-gospodarczy poszczególnych wsi: wielkość zasobów mieszkaniowych, wyposażenie w urządzenia i placówki usługowe, ośrodki produkcji rolnej, liczbę gospodarstw rolnych indywidualnych, liczbę podmiotów gospodarczych oraz miejsca pracy i zasoby siły roboczej można określić obecne funkcje poszczególnych wsi jako następujące:


 • KOMORNIKI – mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, usługi, ośrodek administracyjny gminy,
 • CHOMĘCICE – mieszkalnictwo, produkcja rolna, rekreacja i wypoczynek,
 • GŁUCHOWO – mieszkalnictwo, działalność gospodarcza,
 • PLEWISKA – mieszkalnictwo, usługi, działalność gospodarcza,
 • SZRENIAWA – mieszkalnictwo, muzealnictwo, rekreacja i wypoczynek, produkcja rolna i leśna,
 • ROSNOWO – mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek,
 • ROSNÓWKO – mieszkalnictwo, produkcja rolna, wypoczynek i rekreacja,
 • WIRY – mieszkalnictwo, produkcja rolna i leśna, usługi, rekreacja i wypoczynek,
 • ŁĘCZYCA – mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek, produkcja rolna i leśna,
 • WALERIANOWO – mieszkalnictwo, produkcja rolna, wypoczynek i rekreacja.


Gmina Komorniki, to również:

 • sprawna administracja,
 • dostępna nowoczesna infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
 • sieć kanalizacyjna na terenie całej gminy,
 • własna komunikacja autobusowa,
 • 50% utwardzonych dróg gminnych,
 • bogata oferta nowoczesnych obiektów sportowych,
 • wysoki odsetek środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje.


 - oczyszczalnia_5.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy

- oczyszczalnia_3.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy

 - 2013_lokalizacja.jpg

Droga krajowa nr 5

 - 2013_lokalizacja_2.jpg

Autostrada A2

 - szreniawa_korty.jpg

Kompleks boisk sportowych w Szreniawie

 - plewiska_stadion.jpg

Stadion piłkarski w Plewiskach

 


Herb

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Komorniki z dnia 16 lutego 1996 roku – wizerunek herbu: w polu żółtym (złotym) dąb zielony, owocujący, o wyrazistych korzeniach, między dwiema czerwonymi tarczami, z których prawa z orłem wielkopolskim, białym ze złotym dziobem i łapami, lewa z białą infułą ze złotym krzyżem i obramowaniem. Zielony, owocujący dąb o wyrazistych korzeniach symbolizuje żywotną, miejscową społeczność, mocno trwającej w miłości do swojej ziemi, której ośrodkiem są Komorniki, dawna własność biskupów poznańskich (infuła), leżące w Wielkopolsce (orzeł wielkopolski). Tożsamość ziemi rodzimej i regionu podkreśla czerwone pole infuły na wzór herbu wielkopolski.

- herb_komorniki.png


Flaga

Flaga Gminy Komorniki złożona z dwóch pasów, górnego zielonego i dolnego żółtego, jest odniesieniem do walorów krajobrazowych Gminy, gdzie zieleń symbolizuje chlubę Gminy – lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, a kolor żółty złoto zbóż, dziś uprawianych już w niewielkim stopniu, ale w przeszłości stanowiących podstawę utrzymania zamieszkałych tu komorników, których praca przynosiła dochód biskupstwu poznańskiemu (Komorniki były własnością biskupstwa poznańskiego od XIII w. aż do rozbiorów). Wąski pas biało-czerwony na styku obu barw nie tyle rozdziela dwie podstawowe barwy flagi, ile przez symboliczny zestaw bieli i czerwieni łączy miejscową społeczność ze swoją wielkopolską ziemią, będącą w przeszłości kolebką państwowości polskiej (biel i czerwień są zarówno barwami narodowymi, jak i Wielkopolski – czyli dawnej, starej Polski, Polonii Maior).

- flaga.jpg


Historia

Pierwsze ślady osadnictwa na obszarze  gminy  datowane są na ok. IX-VII tysiąclecie p.n.e., gdy na teren ten wkraczały pierwsze grupy społeczności mezolitycznych, zajmujących się łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem. W samych Komornikach odkryto ślady obecności człowieka z tzw. kultury pomorskiej. Granica zasięgu osadnictwa neolitycznego (druga połowa IV tysiąclecia p.n.e.) sięga linii Łęczyca - Wiry - Komorniki - Głuchowo. Od tego czasu osadnictwo na tym obszarze było już ciągłe.


- 20130705_glaz.jpg


Ewidencja archeologiczna pozwala sugerować, że w epoce brązu i na początku epoki żelaza (tzw. kultura łużycka) pojawiły się już względnie stabilne jednostki osadnicze, obejmujące osadę i cmentarzysko. Nie jest wykluczone, że posiadały one swego rodzaju prawo własności do eksploatowanego terenu.


Pierwsze wzmianki o Komornikach pochodzą z bulli papieża Innocentego II z roku 1136.


We wczesnym średniowieczu powstał prawdopodobnie gród w Głuchowie. Obecnie nie jest znana jego lokalizacja. Na przełomie XIII i XIV wieku wprowadzono na te tereny kolonizację na prawie niemieckim. Wiązała się ona z wyznaczeniem ścisłych granic gruntów, przeprowadzeniem regularnego podziału pól, tworzeniem wsi o zwartej zabudowie. Na bazie istniejącego już osadnictwa lokowano następujące wsie: Głuchowo (1301 r.), Komorniki (1286-1297), Plewiska (1335) i Wiry (1357). Większość terenów objętych granicami  Gminy Komorniki należała do biskupa poznańskiego, zatem tworzono tu głównie tzw. osady służebne.


W czasie zaborów rozwinęła się prywatna własność ziemska. W 1833 roku powstało wójtostwo Komorniki z siedzibą w Fabianowie, które swym zasięgiem obejmowało znaczną część dzisiejszego Poznania: Junikowo, Fabianowo, Kotowo, Ławicę, Marcelin, Rudnicze, Świerczewo, Żabikowo, a także Gołuski, Dąbrowę, Dąbrówkę, Gurowo, Skórzewo, Sobiesiernie, Twardowo, Wysogotowo oraz znaczną część obecnej Gminy Komorniki, ale bez Wir i Łęczycy.


W czasie zaborów ludność Ziemi Komornickiej zaciekle broniła się przed kolonizacją pruską. Jedynie w Łęczycy połowa gospodarstw przeszła w ręce niemieckie. Ostoją polskości pozostały Komorniki, gdzie w latach 80. XIX w. protestowano przeciwko rugowaniu języka polskiego ze szkoły. Jednym z gorliwych patriotów z tych terenów był Ksawery Malinowski, ksiądz tutejszej parafii w latach 1853 – 1881, uczestnik powstania listopadowego, językoznawca, propagator nowych technologii w rolnictwie, należał do współzałożycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857 r.) i Teatru Polskiego w Poznaniu. Za swoje zasługi dla krzewienia polskości i osiągnięcia naukowe PTPN wystawiło mu na mogile popiersie, które stoi do dziś przy kościele parafialnym w Komornikach.


W 1900 r. proboszczem Komornik został ksiądz Stanisław Gładysz, który wraz z Leonem Plucińskim założyli Koło Obywatelskie. Jego celem było budzenie poczucia narodowego wśród ludu wiejskiego. Ksiądz Gładysz przeciwstawił się komisji kolonizacyjnej. Sam kupił majątek w Komornikach i rozparcelował go między chłopów. Był również członkiem rady nadzorczej Spółki Parcelacyjnej Rolników.


W dwudziestoleciu międzywojennym patriotyczne poczynania kontynuowała organizacja sportowo-gimnastyczna „Sokół”, która skupiała postępową młodzież. W Komornikach liczyła ona ok. 30 członków. Zmierzch „Sokoła” zapoczątkowało powstanie organizacji „Strzelec”.


W okresie międzywojennym najwięcej ziemi należało do ks. Adama Czartoryskiego (Głuchowo, Wiry). Szreniawa była w rękach dr Glabisza, Plewiska posiadali Freudenreichowie, Chomęcice – Jordanowie a Komorniki – Żurowska.


Mieszkańcy Komornik różnili się od mieszkańców innych wsi strojem. Podstawowym ubiorem był zmodernizowany kolorystycznie strój szamotulski z domieszką stroju bamberskiego miejskiego i wiejskiego. Ubranie mówiło o przynależności do grupy społecznej, więc stroje były bogate w fasonie, kolorach i ozdobach.


Obecna Gmina Komorniki powstała w 1973r. i obejmuje wsie: Chomęcice, Głuchowo, Jarosławiec, Kątnik, Komorniki, Łęczycę, Plewiska, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawę, Walerianowo oraz Wiry i Wypalanki.


Mieszkańcy gminy zapraszają gości do odwiedzania ciekawych zabytków, do których należą: zespółkościelny w Komornikach, w którego skład wchodzi: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, który istniał tu już na pewno w XII w., w obecnym, neobarokowym kształcie istniejący od 1912 roku i plebania z początku wieku XX z neobarokowym szczytem; zespół kościelny w Wirach: neoromański kościół pw. św. Floriana z 1900 roku, wybudowany w miejsce drewnianego, istniejącego już w XIII w., neoromański dom parafialny (1906r.) i plebania z 1864 roku; zespół dworsko-folwarczny w Szreniawie (obecnie siedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego) z Mauzoleum Bierbaumów – założycieli i właścicieli majątku. W 2002r. mauzoleum wyremontowano i utworzono tam wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę Poznania i Wielkopolskiego Parku Narodowego. W Szreniawie, Komornikach, Plewiskach i Głuchowie przetrwały parki dworskie, skomponowane na początku lub w połowie XIX wieku w stylu angielskim.


- muzeum_szreniawa.jpg  - 2013_wieza.jpg
 - komorniki_kosciol_2.jpg  - 20130705_kosciolwiry.jpg

Do najciekawszych obszarów gminy należy uroczysko Kątnik, tak z przyrodniczego, jak i krajobrazowego punktu widzenia. Teren ten wyróżnia się obecnością starorzeczy o dnach porośniętych bardzo bogatą roślinnością tworzącą różnobarwne kobierce, a także kilku skupień pomnikowych drzew. Ponadto spośród gatunków rzadkich i bardzo rzadkich od kilku lat gnieździ się nad Wartą tracz nurogęś (jedyna lęgowa para w okolicy Poznania). Tylko tu gnieżdżą się: trzmielojad i pustułka, kania ruda, kropiatka i żuraw. W urwistych brzegach ujściowego odcinka Wirynki lęgnie się rzadki zimorodek. Spotkać też można bobry.Kalendarium

Historia Komornik i „Ogrodu Pamięci”

XII w. p.n.e. – pierwsze ślady osadnictwa na terenie Komornik (kultura łużycka)

Rok 1297 – lokacja wsi Komorniki dokonana przez biskupa poznańskiego Jana I

Lata 1833 – 1911 – utworzenie w Fabianowie Wójtostwa Gminy Komorniki (16 wsi)

Rok 1954 – powołanie Gromadzkiej Rady Narodowej w Komornikach

Rok 1973 – utworzenie Gminy Komorniki w granicach dzisiejszego terytorium

Rok 1996 (czerwiec) – nadanie herbu Gminie Komorniki

Rok 1996 (maj) – przekazanie Gminie Komorniki działki leżącej nad Wirynką przez założyciela TPZK

Rok 2000 (sierpień) – powstanie Krzyża Jubileuszowego, upamiętniającego 2000 lat chrześcijaństwa

Rok 2003 (marzec) – decyzja zarządu TPZK o urządzeniu „Ogrodu Pamięci” z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa

Rok 2003 (listopad) – zatwierdzenie przez Radę Gminy Komorniki uchwały nr 98 o utworzeniu „Ogrodu Pamięci”

Rok 2003 (listopad) – ustawienie dwóch głazów przez Prezesa TPZK i sołtysa wsi Komorniki z napisami: „Lokacja Komornik 1297”, „Chwała Powstańcom” oraz głazu upamiętniającego 85 rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Rok 2004 – ustawienie głazu w 100 rocznicę powstania Kółka Rolniczego w Komornikach

Rok 2004 (maj) – wmurowanie aktu lokacyjnego wsi Komorniki, aktu erekcyjnego budowy „Ogrodu Pamięci”, herbu gminy oraz posadzenie dębu

Rok 2004 (listopad) – odsłonięcie tablic pamiątkowych /głaz leżący/ z okazji 85 rocznicy powstania Armii Wielkopolskiej, 80 rocznicy obrony polskiego nieba

Rok 2005 (kwiecień) – złożenie przez prezesa TPZK kwietnika różanego z 27 róż w hołdzie Ojcu św. Janowi Pawłowi II

Rok 2005 (maj) – odsłonięcie tablicy – „Ogród Pamięci” oraz otwarcie rowerowego szlaku turystycznego

Rok 2005 (czerwiec) – nadanie nazwy rowerowemu szlakowi turystycznemu po Gminie Komorniki im. Jana Pawła II

 

 

 

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

tel. 61 8 107 751, 61 8 107 752, 61 8 100 631

fax. 61 8 107 985 

email: sekretariat@komorniki.pl
 

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek:          8:30 - 16:30
 • wtorek - piątek:     7:15 - 15:15

 Poszczególne wydziały przyjmują interesantów:

- w poniedziałki                     od 8:30 do 12:00 i od 14:00 do 16:00
- w pozostałe dni tygodnia      od 7:15 do 10:00 i od 12:00 do 15:00

 

GMINA KOMORNIKI

NIP 777-31-40-250

Regon 631258709

 

Konto bankowe Gminy Komorniki:

PEKAO SA O. Poznań

39 1240 1747 1111 0000 1848 8975

 

Rada Gminy

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
m.adamski@komorniki.pl; 601-92-47-47
Urszula Kolińska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Komorniki
u.kolinska@komorniki.pl; 608-180-926
Antoni Paszkowiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki
a.paszkowiak@komorniki.pl; 783-963-673 

Pozostali członkowie:


Małgorzata Degórska - m.degorska@komorniki.pl; 61651-70-23; 693-054-333
Jacek Depczyński - j.depczynski@komorniki.pl; 61 899-04-34
Adrian Hewusz - a.hewusz@komorniki.pl; 601-470-577
Paweł Kaczmarek - p.kaczmarek@komorniki.pl; 503-675-702
Henryk Kosmowski - h.kosmowski@komorniki.pl; 600-799-587
Mariola Łuczak - m.luczak@komorniki.pl; 61 8107-711
Piotr Napierała - p.napierala@komorniki.pl; 693-537-444
Julia Pankiewicz-Sobisiak - j.pankiewicz@komorniki.pl; 501-710-227
Wojciech Pietrzak - w.pietrzak@komorniki.pl; 607-799-865
Henryk Szkudlarek - h.szkudlarek@komorniki.pl; 667-171-522
Dorota Trocha - d.trocha@komorniki.pl; 504-227-405
Franciszka Wasilewska - f.wasilewska@komorniki.pl; 509-879-580

Dane urzędu:

Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, 61 8107 752, 61 8100 631
fax. 61 8 107 985

email: sekretariat@komorniki.pl

Wydziały Urzędu - dane teleadresowe.

Informujemy, że w trosce o jakość świadczonych usług rozmowy przychodzące i wychodzące z Urzędu Gminy Komorniki są rejestrowane.

Urząd jest czynny w dni robocze w godzinach:

poniedziałek: 8:30 - 16:30

wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

Skargi i wnioski:

Wójt Gminy Komorniki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14:00 - 16:45.

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerem telefonu: 61 8100 670.

Za koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków odpowiedzialna jest sekretarz Olga Karłowska | pok. 202 | II piętro

Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach:

poniedziałek: 8:30 - 16:15

wtorek - piątek: 7:30 - 15:00

Dane do faktur i rachunków:

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

NIP 777-31-40-250  REGON  631258709

Konto bankowe Gminy Komorniki (podatki, opłata skarbowa, pozostałe opłaty):

PEKAO SA O. Poznań

39 1240 1747 1111 0000 1848 8975

Wpłaty wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy:

56 1240 1747 1111 0000 1848 9057Gmina Komorniki


Certyfikaty:

 

Komorniki Sportową Gminą 2012
 

 

15 listopada 2012 roku w „Złotych Tarasach” w Warszawie odbyła się VII Gala Sportowej Polski podczas której Polski Klub Infrastruktury Sportowej wręczył wyróżnienia PRODUKT NA MEDAL 2013 oraz SPORTOWA GMINA 2012, a także statuetki AMBASADOR SPORTOWEJ POLSKI.

 

To już IV edycja wyróżnienia, którym uhonorowano do tej pory 131 miast oraz gmin z całej Polski. Wśród laureatów znalazły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji. W tegorocznej edycji konkursu kapituła wyróżniła 66 samorządów z całej Polski, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Wśród laureatów znalazła się już po raz trzeci Gmina Komorniki. W imieniu Wójta wyróżnienie odebrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach – Marcin Kaczmarek.

Zarząd Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej podczas otwarcia Gali podkreślał wielokrotnie, że bez wsparcia i zaangażowania ludzi sportu, mediów i biznesu niemożliwa byłaby realizacja program „budujemy Sportową Polskę”, dlatego też PKIS postanowił wykorzystać okazję, jaką była VII Gala Sportowej Polski, do złożenia wyrazów uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy od lat wspierają Klub i podejmowane przez niego działania. Honorowym, Złotym Medalem PKIS zostali uhonorowani – Irena Szewińska, Grażyna Rabsztyn oraz Jerzy Grochulski.

 

Podczas Gali wręczono po raz pierwszy statuetki AMBASADOR SPORTOWEJ POLSKI. PKIS w ten sposób chce wyróżnić firmy i ich szefów za wsparcie realizacji Programu „budujemy Sportową Polskę”. Tytułem oraz statuetką AMBASADOR SPORTOWEJ POLSKI zostali wyróżnieni przedsiębiorcy z terenu naszej gminy: firma Novol Sp. z o.o. z Komornik oraz pan Piotr Nowakowski - Prezes Zarządu i Piotr Olewiński - Wiceprezes Zarządu.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.