Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Kondratowice

Certyfikat:

ANC 12879

ważny do: 07 Styczeń 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: dolnośląskie

data kontaktu: 24.01.2014

miejscowość: Prusy

kod: 57-150

ulica: Nowa 1

telefon: 713927681

www: kondratowice.pl

NIP: 9141196122

REGON: 931934940

e-mail: promocja@kondratowice.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb

 

Gmina Kondratowice

 

Gmina Kondratowice – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim.

Siedziba gminy to Kondratowice.

Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwało 4 562 osób.

 

 

Gmina Kondratowice

ul. Nowa 1 ; 57-150 Prusy
  
 (071) 39 276 81 - sekretariat
fax  (071) 39 260 21
 
e-mail: sekretariat@kondratowice.pl
 

NIP: 914-11-96-122
REGON: 931934940

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto 

Urzędu Gminy w Kondratowicach w banku:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
NR: 39 9588 0004 0000 1111 2000 0090

 

Według danych z roku 2002[2] gmina Kondratowice ma obszar 98,14 km², w tym:

 • użytki rolne: 84%
 • użytki leśne: 7%

Gmina stanowi 15,77% powierzchni powiatu.


 Powiat strzeliński granice gmin i miast Kondratowice.png

 

 Gmina Kondratowice wchodzi w skład powiatu strzelińskiego - położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Gminę zalegają gleby żyzne, głównie lessy - od pradziejów do dzisiaj jest to teren rolniczy o wysokiej kulturze rolnej -  z ogólnej powierzchni 9.814 ha, 8.223 ha to użytki rolne, w związku z tym zapraszamy INWESTORÓW związanych z przemysłem rolno - spożywczym i nie tylko, dla których Rada Gminy może zastosować zniżki podatkowe. Tereny predysponowane dla rozwoju turystyki i rekreacji znajdują się w południowej części gminy Kondratowice. Obejmują one północne partie Wzgórz Niemczańskich (Wzgórza Dębowe, Lipowe i Dobrzenickie) stosunkowo słabo zalesione o interesującej rzeźbie terenu i atrakcjach przyrodniczych. Przez teren gminy przebiega turystyczny szlak żółty biegnący przez Zarzycę - Wojcin - Żelowice. Planowana budowa retencyjnego zbiornika wodnego w Maleszowie przyczyni się do wykorzystania okolicznych terenów dla rozwoju funkcji rekreacji i wypoczynku.  
Z pewnością inwestycja ta zachęci inwestorów do rozwijania bazy rekreacyjno - wypoczynkowej. Między miejscowościami Kondratowice - Sienice znajduje się staw zagospodarowany przez Koło Wędkarskie "SZUWAREK" - jest to atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku. Na południu gminy rosną lasy  i sady jabłoniowe, są to tereny sprzyjające rozwojowi agroturystyki.  Występujące tu złoża granitu i bazaltu są eksploatowane  w kamieniołomach w Górce Sobockiej i Kowalskich. Działalność gospodarczą oprócz kamieniołomów prowadzą zakłady drzewne w Prusach i Podgaju oraz zakład produkcji rur i kształtek kanalizacyjnych - w Kondratowicach. Gmina została zwodociągowana i stelefonizowana. Powstało nowe wysypisko nieczystości stałych. Rozpoczęto budowę kanalizacji, a w następstwie oczyszczalni ścieków w Kondratowicach.

 

Wojciech Bochnak - Wójt Gminy


Wójt Gminy Wojciech Bochnak

 

Rada Gminy

 

Rada Gminy w Kondratowicach

 

Rada Gminy w Kondratowicach

1. Maria Karakow - przewodnicząca
2. 
Marta Famulska - wiceprzewodnicząca
3. 
 - wiceprzewodnicząca

 

Radni:

4. Tadeusz Grądys
5. Czesław Grzelka
6. Henryk Jasion
7. Wiesław Kasprzyszak
8.
 Agnieszka Kocik
9.
 Czesław Krawczyszyn 
10.
 Henryk Muchorowski 
11.
 Henryk Muszyński
12.
 Wiesław Skorupski
13.
 Daniel Strączek
14.
 Marcin Szczurowski
15.
 Andrzej Wołoszczak
Tadeusz Woszczak

 

 

Komisja Rewizyjna - roczny plan pracy na rok 2015

1. Muszyński Henryk - przewodniczący
2. Strączek Daniel - zastępca przewodniczącego
3. Kasprzyszak Wiesław
4. 
Kocik Agnieszka
5. 
Muchorowski Henryk
6. 
Skorupski Wiesław
7. Henryk Jasion

Komisja Budżetu i Gospodarki - roczny plan pracy na rok 2015
 
1. Grądys Tadeusz - przewodniczący
2. Wołoszczak Andrzej - zastępca przewodniczącego
3. Grzelka Czesław
4. Karakow Maria
5. Szczurowski Marcin
6. Woszczak Tadeusz

Komisja Rolnictwa - roczny plan pracy na rok 2015

1. Krawczyszyn Czesław -  przewodniczący
2. Muchorowski Henryk - zastępca przewodniczącego
3. Famulska Marta
4. Muszyński Henryk

Komisja ds. Społecznych - roczny plan pracy na rok 2015

1. Szczurowski Marcin - przewodniczący 
2. 
Kasprzyszak Wiesław - zastępca przewodniczącego 
3. 
Famulska Marta
4. 
Grądys Tadeusz
5. 
Grzelka Czesław
6. 
Jasion Henryk
7. 
Karakow Maria
8. 
Kocik Agnieszka
9. 
Krawczyszyn Czesław
10. 
Skorupski Wiesław
11. 
Strączek Daniel
12. 
Wołoszczak Andrzej
13. Woszczak Tadeusz

 

 

Wykaz sołectw i sołtysów na terenie gminy Kondratowice

Imię i nazwisko
sołtysa
Adres Telefon Nazwa sołectwa Miejscowości
wchodzące
w skład sołectwa
Tadeusz Woszczak Kondratowice,ul. Nowa
57-150 Prusy
71 39 261 21 Kondratowice - Edwardów Kondratowice, Edwardów
Andrzej Wyskwarski Karczyn
57-150 Prusy
71 39 261 89 Karczyn Karczyn
Andrzej Stój Podgaj
57-150 Prusy
71 39 361 88 Podgaj - Jezierzyce Małe Podgaj, Jezierzyce Małe
Artur Bartłomiejczyk Grzegorzów
57-150 Prusy
71 39 359 10 Grzegorzów - Brochocinek Grzegorzów, Brochocinek
Teresa Bałwako Prusyul. Słoneczna
57-150 Prusy
71 39 30 480 Prusy Prusy
Justyna Żychlińska Górka Sobocka
57-150 Prusy
  Górka Sobocka Górka Sobocka
Mieczysław Kobel Gołostowice
57-150 Prusy
71 39 264 74 Gołostowice - Skała Gołostowice, Skała
Edward Skorupski Janowiczki
57-150 Prusy
71 39 265 68 Janowiczki Janowiczki
Ludwik Białkowski Czerwieniec
57-150 Prusy
71 39 320 85 Czerwieniec Czerwieniec
Stanisława Butyńska Wójcin
57-150 Prusy
71 39 419 31 Błotnica - Wójcin Błotnica, Wójcin
Wanda Gomułkiewicz Strachów
57-150 Prusy
71 39 303 78 Strachów Strachów
Andrzej Wołoszczak Stachów
57-150 Prusy
792 530 822 Stachów Stachów
Waldemar Wachowski Zarzyca
57-150 Prusy
  Zarzyca Zarzyca
Janina Kuśmierek Maleszów
57-150 Prusy
71 39 265 42 Maleszów Maleszów
Halina Bukowska Księginice Wielkie
57-150 Prusy
71 39 258 34 Księginice Wielkie Księginice Wielkie
Janina Wnuczek Sadowice
57-150 Prusy
71 79 618 59 Lipowa - Sadowice Lipowa, Sadowice
Krzysztof Piekara Komorowice
57-150 Prusy
71 39 365 06 Komorowice Komorowice
Marian Żygadło Kowalskie
57-150 Prusy
71 39 304 28 Kowalskie - Żelowice Kowalskie, Żelowice
Henryk Muszyński Rakowice
57-150 Prusy
609 565 483 Rakowice Rakowice
Małgorzata Misiewicz

Białobrzezie 
57-150 Prusy

725 701 784 Białobrzezie Białobrzezie

 

Referaty

Wydział Finansowy (WF)

 • Stanowisko ds. wymiaru podatku - 
  Pani Agnieszka Majewska - Podinspektor ds. wymiaru podatków
   
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej - 
  Pani Dorota Klose - Referent ds. księgowości podatkowej

 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej - 
  Pani Teresa Matthaus - Referent ds. księgowości podatkowej 
   
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej - 
  Pani Anna Klose - Podinspektor ds. księgowości budżetowej
   
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej - 
  Pani Maria Szczerbaniewicz - Podinspektor ds. księgowości budżetowej
   
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej - 
  Pani Teresa Rozenek - Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Wydział Inwestycji (WI)

 • Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - 
  Pan Marian Pyczel - Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
   
 • Stanowisko ds. rolnictwa - 
  Pani Renata Skrzypczyk-Bednarska - Referent ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
   
 • Stanowisko ds. inwestycji, funduszy europejskich i promocji - 
  Pani Magdalena Karbownik - Referent ds. promocji, funduszy i zamówień publicznych
   
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych - 
  Pani Agnieszka Tuhy - Referent ds. funduszy i zamówień publicznych
   
 • Pracownicy obsługi i pracownicy interwencyjni:
  Pracownik obsługi – Pan Zygmunt Bartnicki – Palacz konserwator
   

 

Samodzielne stanowiska

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

 

 

 • Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (ED) – 
  Pani Agnieszka Zarówna - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i kadr (OR)- 
  Pan Paweł Silniewicz - Referent ds. obsługi Rady Gminy i kadr

 • Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych i ewidencji działalności gospodarczej (SK)- 
  Pani Teresa Korgul - Podinspektor ds. kancelaryjno – technicznych i ewidencji działalności gospodarczej

 • Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowej (WOP) - 
  Pan Stanisław Kabaciński Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

 • Radca prawny - Pani Alicja Szydłowska

 • Informatyk - Pan Alfred Feike
   
 • Planowanie przestrzenne - Pani Monika Łuczak

 

Teren Gminy Kondratowice leży na skraju obszarów, na których stwierdzono najstarsze ślady osadnictwa. Znaleziska archeologiczne wskazują na istnienie osadnictwa poczynając od neolitu. Z 27 jednostek osadniczych, na terenie gminy w 13 dotychczas stwierdzono archeologiczne ślady osadnicze, przy czym są takie miejscowości, gdzie dokładne badania wykazały kolejne osady, poczynając od neolitu, aż do średniowiecza.
Pierwsza pisana wzmianka rozpoczynająca historyczne dzieje pochodzi z 1203 r. gdzie wymieniono dzisiejsze Księginice Wielkie. Można więc powiedzieć, że jest to teren zamieszkały od bardzo dawna. Było to związane z dobrymi glebami w dolinach i na równinie.
Dzieje tego terenu były związane z dziejami Księstwa Wrocławskiego i samego miasta. Szczególnie znaną miejscowością była Górka, z której już w XII w., dostarczano granit do budowy wrocławskich świątyń.
Tak jak i w większości województwa wrocławskiego i tutaj wynarodowienie polskiej ludności nastąpiło już w XIX w. Śladami po niej aż do lat 1936 – 38 były nazwy miejscowe, których większość wskazywała na polskie pochodzenie. Dopiero w czasach hitlerowskich były one ostatecznie zniemczane.
W 1945 r. blisko 3 m-ce, od lutego do maja, był tu front, na szczęście jednak nie toczyły się tu większe walki, dzięki czemu zniszczenia wojenne nie były duże.
 
 
Zabytki

 

Białobrzezie

 

 

Wzniesiony w 1553 r. w II połowie XVIII w. i w 1886 r. modernizowany i w niewielkim stopniu rozbudowany. Zabytek został wzniesiony z kamienia i cegły, na planie prostokąta z silnym rozalitem w elewacji wschodniej. Posiadał trzy kondygnacje. Wokół okien znajdowały się renesansowe obramowania oraz relikty wykusza. Przy dworze usytuowany był rozległy park założony w latach 30-tych XIX w. W drzewostanie można spotkać lipy, buki, jesion wyniosły, kasztanowce, topolę czarną, platany klonolistne, głogi i robinie. Obecnie budynek znajduje się w ruinie.     

 

Komorowice

 

Został wybudowany jako siedziba rycerska w 1630 r., odnawiany w 1730 r., następnie rozbudowany w 1772 r. oraz na początku XX w. Jest to budynek położony na planie litery T, dwupiętrowy, pokryty dachami czterospadowymi. Elewacje pałacu ozdobione są gzymsami międzykondygnacyjnym i podokiennym na pierwszym piętrze oraz niby lizenami utworzonymi z jaśniejszego tynku. Na elewacjach zachowały się trzy kartusze, we wnętrzu niektóre stropy krzyżowe i kolebkowe.

 

Jezierzyce Małe

 

Barokowy pałac został wybudowany w I poł XVIII w., następnie przebudowany na początku  XX w. Jest to jednopiętrowa budowla z kamienia i cegły z czterospadowym dachem.  Od frontu duży ryzalit, w którym mieści się klatka schodowa i kilka pomieszczeń. Elewacja parkowa z pilastrami, portalem drzwiowym i boniowanymi pasami. Wokół pałacu znajdowały się ogrody ozdobne z układem ścieżek, ciekami, zbiornikami wodnymi, swobodnym układem zieleni wysokiej i wzgórkiem widokowym.

 

 

Lipowa

 

Pałac wzniesiony został na początku XVIII w. na planie prostokąta, przebudowany w XVIII w i w końcu XIX w. Wykazuje cechy renesansu i neorenesansu. Jest to budowla murowana, dwukondygnacyjna, pokryta dachem łamanym, dwuspadowym. Od strony północnej parterowa dobudówka. Od strony wschodniej i zachodniej ozdobne neorenesansowe szczyty. W elewacji południowej neobarokowy portal. Obramienia okien barokowe. Część pomieszczeń parteru nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami oraz sklepieniem krzyżowym. Elewacje podzielone gzymsami międzykondygnacyjnymi oraz wieńczącymi. Przy pałacu znajduje się park obsadzony lipami, klonami, platanami, dębami, jesionami, świerkami, topolami, brzozami, bukami oraz kasztanowcami.

 

 

Zarzyca

 

Zabytkowy kościół p.w. św. Andrzeja Boboli został wzniesiony w 1612 r.,  przebudowany w XVIII w, następnie restaurowany w latach 60-tych. Jest to budowla murowana w formie krzyża, ze stromymi dachami, krytymi gontem z sygnaturką drewnianą.

 

Żelowice

 

Kościół znajduje się na szczycie wzniesienia, ukryty wśród starodrzewia naturalistycznego parku. Powstał z dawnej kaplicy, która została przebudowana w latach 1860-65. Zabytek,     w stylu neogotyckim, wykonany z cegły, jest budowlą trójnawową. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego odremontowano w latach osiemdziesiątych z dużą dbałością o zachowanie starych elementów.

 

Zabytek został przebudowany w końcu XIX w. Jest     to założenie kwadratowe, murowane. W części środkowej podwyższone, z dwoma okrągłymi basztami na narożnikach od tyłu. Dachy czterospadowe, kryte blachą. W głównym wejściu znajduje się portal z tympanonem łukowym. Całość budynku zachowała się w dobrym stanie.

 

Kondratowice

 

Zespół pałacowy z folwarkiem powstał w połowie XVII w., następnie został przebudowany w II połowie XIX w. Jest to budynek jednopiętrowy z dachem czterospadowym. Elewacje ozdobione gzymsami między kondygnacyjnymi, wieńczącymi  i podokiennymi, a także częściowo boniowaniem. Główne wejście od wschodu z czterema pilastrami na pozornym ryzalicie, nad oknem piętra kartusz z datą budowy pałacu. Okna   w większości mają ozdobne obramienia. Do wejścia budynku prowadzi droga z kamiennym mostem na fosie. Od zachodniej strony znajduje się park o powierzchni 2 ha. Obecnie zabytek jest pięknie odrestaurowany.

 

Prusy

 

Renesansowy pałac został zbudowany w 1608 r., następnie przebudowany w XVIII w. Jest to założenie kwadratowe z dziedzińcem w środku, z ryzalitem od wschodu, otoczone fosą napełnioną wodą. Od frontu przez fosę przerzucony kamienny most prowadzący do bramy, nad którą umieszczony jest kartusz herbowy oraz rok budowy. Pałac zbudowany jest z cegły, otynkowany z narożami boniowanymi. Cały obiekt podpiwniczony, piętrowy. Zachowały się sklepienia kolebkowe. Wewnątrz znajdowała się kaplica ozdobiona freskami. Organy i ołtarz przeniesiono do kościoła parafialnego w Prusach. Obecnie budynek znajduje się w ruinie. Za parkiem rozciąga się krajobrazowy park, w drzewostanie można zaobserwować: lipy, dęby, jesiony, świerki, graby, topole, jawory, modrzew, miłorząb, buk, wierzba płacząca i sosna czarna. Kilka drzew świadczy o starym założeniu albo pozostałości pierwotnego lasu nad przepływającą tu Małą Ślężą.WARTO ZOBACZYĆ


 

Pałace i folwarki:
Zespół pałacowy z folwarkiem w Kondratowicach - Zespół pałacowy z folwarkiem powstał w  połowie XVII w., następnie został przebudowany w II połowie XIX w. Jest to budynek jednopiętrowy z dachem czterospadowym. Elewacje ozdobione gzymsami między kondygnacyjnymi, wieńczącymi i podokiennymi, a także częściowo boniowaniem. Główne wejście od wschodu z czterema pilastrami na pozornym ryzalicie, nad oknem piętra kartusz z datą budowy pałacu. Okna w większości mają ozdobne obramienia. Do wejścia budynku prowadzi droga z kamiennym mostem na fosie. Od zachodniej strony znajduje się park o powierzchni 2 ha. Obecnie zabytek jest pięknie odrestaurowany.


Pałac w Prusach:
Renesansowy pałac został zbudowany w 1608 r., następnie przebudowany w XVIII w. Jest to założenie kwadratowe z dziedzińcem w środku, z ryzalitem od wschodu, otoczone fosą napełnioną wodą. Od frontu przez fosę przerzucony kamienny most prowadzący do bramy, nad którą umieszczony jest kartusz herbowy oraz rok budowy. Pałac zbudowany jest z cegły, otynkowany z  narożami boniowanymi. Cały obiekt podpiwniczony, piętrowy. Zachowały się sklepienia kolebkowe. Wewnątrz znajdowała się kaplica ozdobiona freskami. Organy i ołtarz przeniesiono do kościoła parafialnego w  Prusach. Obecnie budynek znajduje się w ruinie. Za parkiem rozciąga się krajobrazowy park, w drzewostanie można zaobserwować: lipy, dęby, jesiony, świerki, graby, topole, jawory, modrzew, miłorząb, buk, wierzba płacząca i sosna czarna. Kilka drzew świadczy o starym założeniu albo pozostałości pierwotnego lasu nad przepływającą tu Małą Ślężą.


Renesansowy dwór w Białobrzezi:
Wzniesiony w 1553 r. w II połowie XVIII w. i  w 1886 r. modernizowany i w niewielkim stopniu rozbudowany. Zabytek został wzniesiony z kamienia i cegły, na planie prostokąta z silnym rozalitem w elewacji wschodniej. Posiadał trzy kondygnacje. Wokół okien znajdowały się renesansowe obramowania oraz relikty wykusza. Przy dworze usytuowany był rozległy park założony w latach 30-tych XIX w. W  drzewostanie można spotkać lipy, buki, jesion wyniosły, kasztanowce, topolę czarną, platany klonolistne, głogi i robinie. Obecnie budynek znajduje się w ruinie.


Pałac w Komorowicach:
Został wybudowany jako siedziba rycerska w 1630 r., odnawiany w 1730 r., następnie rozbudowany w 1772 r. oraz na początku XX w. Jest to budynek położony na planie litery T, dwupiętrowy, pokryty dachami czterospadowymi. Elewacje pałacu ozdobione są gzymsami międzykondygnacyjnym i podokiennym na pierwszym piętrze oraz niby lizenami utworzonymi z jaśniejszego tynku. Na elewacjach zachowały się trzy kartusze, we wnętrzu niektóre stropy krzyżowe i kolebkowe.


Pałac w Jezierzycach Małych:
Barokowy pałac został wybudowany w I poł. XVIII w., następnie przebudowany na początku XX w. Jest to jednopiętrowa budowla z kamienia i cegły z czterospadowym dachem. Od frontu duży ryzalit, w którym mieści się klatka schodowa i kilka pomieszczeń. Elewacja parkowa z pilastrami, portalem drzwiowym i boniowanymi pasami. Wokół pałacu znajdowały się ogrody ozdobne z układem ścieżek, ciekami, zbiornikami wodnymi, swobodnym układem zieleni wysokiej i wzgórkiem widokowym.


Pałac w Lipowej:
Pałac wzniesiony został na początku XVIII w. na planie prostokąta, przebudowany w XVIII w. i w końcu XIX w. Wykazuje cechy renesansu i  neorenesansu. Jest to budowla murowana, dwukondygnacyjna, pokryta dachem łamanym, dwuspadowym. Od strony północnej parterowa dobudówka. Od strony wschodniej i zachodniej ozdobne neorenesansowe szczyty. W  elewacji południowej neobarokowy portal. Obramienia okien barokowe. Część pomieszczeń parteru nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami oraz sklepieniem krzyżowym. Elewacje podzielone gzymsami międzykondygnacyjnymi oraz wieńczącymi. Przy pałacu znajduje się park obsadzony lipami, klonami, platanami, dębami, jesionami, świerkami, topolami, brzozami, bukami oraz kasztanowcami.


Pałac w Żelowicach:
Zabytek został przebudowany w końcu XIX w. Jest to założenie kwadratowe, murowane. W części środkowej podwyższone, z dwoma okrągłymi basztami na narożnikach od tyłu. Dachy czterospadowe, kryte blachą. W głównym wejściu znajduje się portal z tympanonem łukowym. Całość budynku zachowała się w dobrym stanie.


Kościoły:

Kościół parafialny p. w. Św. Wawrzyńca:
kościół gotycko – renesansowy, wzniesiony w XIII w., zasklepiony w 1497r. Jest to budowla złożona na planie prostokątaz kwadratowa wieżą od zachodu, oskarpowana z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Otwory okienne w  części południowej ostrołukowe, w części północnej eliptyczno – łukowe. Piękne portale; północny z końca XIII w. ostrołukowy z półkolumnami, południowa z przełomu XV/XVI w. dwuramiennym ściętym łukami, a zachodni (w wieży) – z łukiem odcinkowym, z neogotyckimi sterczynami nałożonymi na ścianę. Na ścianie południowej – zegar słoneczny. Wnętrze o układzie dwunawowym. Północna, starsza część, zbudowana w końcu XIII w., zasklepiona w 1497r. ma ona kwadratowe prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo – żebrowym oraz nawę krytą dwuprzęsłowym sklepieniem gwiaździstym. Nawa południowa ma sklepienie kolebkowe z lunetami. Ołtarze barokowe z XVIII w., chrzcielnica manierystyczna – początek XVII w., rzeźby św. Józef i główka aniołka – barokowe z końca XVII w., św. Grzegorz – początek XVIII w., obraz „Uwolnienie św. Piotra”- olej na płótnie z 1 poł. XVIII w., renesansowa płyta nagrobna z piaskowca z pocz. XVII w. Dwie kolumny z gotyckimi kapitelami z końca XIII w. Okno gotyckie z początku XIV w. Stalle i  drzwi manierystyczne z początku XVII w. Spizowy dzwon z początku XVI w. Wieża kościelna została dodana po II wojnie światowej.


Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żelowicach:
kościół znajduje się na szczycie wzniesienia, ukryty wśród starodrzewia naturalistycznego parku. Powstał z dawnej kaplicy, która została przebudowana w latach 1860-65. Zabytek, w stylu neogotyckim, wykonany z  cegły, jest budowlą trójnawową. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego odremontowano w latach osiemdziesiątych z dużą dbałością o  zachowanie starych elementów.

 

Kościół filialny p.w. św. Andrzeja Boboli w Zarzycy:
Zabytkowy kościół p.w. św. Andrzeja Boboli został wzniesiony w 1612 r., przebudowany w XVIII w, następnie restaurowany w latach 60-tych. Jest to budowla murowana w formie krzyża, ze stromymi dachami, krytymi gontem z  sygnaturką drewnianą.

 

 

Wojciech Bochnak


Gmina Kondratowice
ul. Nowa 1
57-150 Prusy

 ------- ug1.jpg

(071) 39 276 81 - sekretariat
fax  (071) 39 260 21

e-mail: sekretariat@kondratowice.pl

NIP: 914-11-96-122
REGON: 931934940

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
Urzędu Gminy w Kondratowicach w banku:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
NR: 39 9588 0004 0000 1111 2000 0090.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.