Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Leśna

Certyfikat:

ANC 12659

ważny do: 23 Kwiecień 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: dolnośląskie

data wpisu do rejestru: 23 października 2012

miejscowość: Leśna

kod: 59-820

ulica: Rynek 19

fax: 757242368

telefon: 757211239

www: www.lesna.pl

NIP: 6130004850

REGON: 000528586

e-mail: sekretariat@lesna.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Leśna, miejscowość położona na pograniczu śląsko-łużyckim, w pobliżu granicy z Czechami, uzyskała prawa miejskie przed 1329 rokiem.

W okresie powojennym główną zmianą w dotychczasowej strukturze miasta była realizacja wielorodzinnego osiedla w południowej części obszaru śródmiejskiego. Pomimo pewnego przeskalowania – osiedle składa się z budynków pięciokondygnacyjnych, tylko częściowo zniszczyło ono pierwotną strukturę miasta i na szczęście nie objęło rynku.

Aktualnie największą wartością historyczno-kulturową miasta jest rynek z ratuszem i kompletną zabudową pierzei, częściowo starszą (z XVII wieku) – w układzie szczytowym, z podcieniami, częściowo młodszą, XIX-wieczną, lecz dostosowaną gabarytami i detalami do charakteru zespołu oraz zabudową przyległych ulic (Sienkiewicza i Żeromskiego), a także kościół pw. Chrystusa Króla z XVI wieku.

W centrum Rynku stoi budynek ratusza miejskiego z 1699 roku przebudowany w 1779 roku oraz w połowie XIX w. Godne uwagi są również dwa kościoły – parafialny św. Jana Chrzciciela - z lat 1852- 1853, osadowiony na górce obok cmentarza. Drugi – to kościół poewangelicki – Chrystusa Króla. Obecny jego kształt pochodzi z lat 1709 – 1719. W ściany zewnętrzne kościoła wmurowano

Nagrobki rycerskie z lat 1551 – 1700. Ponadto w ścianie zewnętrznej obok zakrystii ustawiony jest krzyż pokutny z wyrytym narzędziem zbrodni.

Pierwsze wzmianki o Leśnej pochodzą z 1144 roku. Prawa miejskie nadał w 1329 roku książę Henryk Jaworski. XV w. w wyniku wojen husyckich, epidemii, pożarów i powodzi nie był dla mieszkańców Leśnej szczęśliwym okresem. Wzrost zamożności nastąpił w XVII – XIX w., kiedy to rozwijała się produkcja sukna i płótna. Wyroby miejscowych rzemieślników znane były nawet w tak odległych krajach jak: Hiszpania i Portugalia. Po drugiej wojnie światowej odebrano Leśnej prawa miejskie nadając je ponownie w 1962 roku.

 

Środowisko przyrodnicze

Klimat

Klimat Pogórza Izerskiego kształtuje się pod wpływem mas powietrza napływających znad Atlantyku i Skandynawii, rzadziej znad północnej Afryki i południowej Europy. Jest to zatem klimat o dominujących cechach oceanicznych, umiarkowanie chłodny i wilgotny. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, najcieplejszym lipiec, przy czym rozkład temperatur pozostaje w związku z wysokością: przeciętnie co 100 m temperatura obniża się o 0,5oC. Suma opadu rocznego wynosi od 870 do 1020 m. Maksimum opadowe wypada w lipcu, minimum w lutym. Śnieg utrzymuje się ok. 50 dni. Dominują wiatry zachodnie: zimą z południowego zachodu, latem z północnego zachodu. Najkorzystniejsze warunki pogodowe panują we wrześniu i w lutym – marcu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,4oC. Okres wegetacyjny [ z temperaturą powyżej 5oC] trwa około 30 tygodni, a lato termiczne [ temperatura powyżej 15oC] – około 11 tygodni.

Gleby

Występuje zdecydowana przewaga gleb średnich (IV klasa) – 54,5% powierzchni użytków rolnych i dobrych (III klasa) – 37,2%. Najlepsze gleby występują w obrębach wiejskich: Grabiszyce Dolne, Kościelnik Górne, Kościelnik Średni i Szyszkowa, a najsłabsze w obrębie: Świecie, Podbiedna, Stankowiec i Wolimierz.

Hydrologia

Cały obszar Gminy Leśna leży w dorzeczu górnego odcinka rzeki Kwisy. Charakteryzuje się on zmiennymi przepływami wody, co przy gwałtownych i długotrwałych opadach latem, lub szybkim tajaniu śniegów wiosną stwarza groźbę powidzi. Dla zapobieżenia powodziom wybudowano na Kwisie dwa zbiorniki retencyjne: Leśniański i Złotnicki, które spełniają również istotną funkcję rekreacyjną oraz krajobrazową. Na terenie gminy Kwisę zasila szereg potoków, największymi z nich są dopływy lewobrzeżne: Bruśnik, Miłoszowski Potok i Grabiszówka.

Na terenie gminy występują wody podziemne:
 • warstwowe – w osadach holoceńskich (zwierciadło wody od 0 do 2 m),
 • szczelinowe – w osadach pleistoceńskich (zwierciadło wody na większych głębokościach).

Zbiorniki Leśniański i Złotnicki winny podlegać szczególnej ochronie przed zanieczyszczeniem.

Surowce mineralne

Na terenie gminy występują następujące rodzaje skał:
 • Metamorficzne, pochodzące z wieku prekambryjskiego – gnejsy, granitognejsy, granity, łupki kwarcowo-łyszczykowe, łupki amfibolitowe i skały kwarcowe;
 • Wulkaniczne, pochodzące z okresu trzeciorzędowego – bazalty i tufy bazaltowe;
 • Osadowe, pochodzące z okresu trzeciorzędowego – osady ilastopiaszczyste (ze znacznym udziałem iłów kaolinowych) i utwory żwirowe oraz pochodzące z okresu czwartorzędowego – żwiru i piaski wodnolodowcowe, a także utwory gliniaste.

Według innej klasyfikacji, surowce występujące na terenie gminy można podzielić na zwięzłe, okruchowe oraz ilaste.

Na terenie Gminy Leśna udokumentowano następujące złoża surowców mineralnych:
 • Miłoszów – bazalt,
 • Grabiszyce Średnie – bazalt,
 • Stankowice – kruszywo naturalne,
 • Smolnik – bentonit,
 • Leśna/Miłoszów – bentonit,
 • Liściasta Góra – bazalt,
 • Grabiszyce Górne – kruszywo naturalne.

Cztery pierwsze złoża były już eksploatowane w przeszłości, natomiast w przypadku pozostałych – eksploatacji dotąd nie podjęto.

Na terenie Miasta i Gminy Leśna znajduje się 14 pomników przyrody, z czego 12 dotyczy przyrody ożywionej, a 2 nieożywionej.

Pomniki przyrody ożywionej to drzewa, które wyróżniają się z otoczenia ciekawą formą, rozmiarami, czy wiekiem. Najwięcej z nich – pięć znajduje się na terenie przedszkola w obrębie Smolnik, obsługującego głównie miasto Leśna, a trzy wokół Zamku Czocha w Stankowicach – Suchej. Również trzy pomniki przyrody ożywionej znajduje się na terenie miasta Leśna.

Dwa obiekty są pomnikami przyrody nieożywionej. Są nimi wulkaniczne stożki zbudowane ze skały bazaltowej, położonej na południowy zachód od Leśnej, na terenie obrębów wiejskich: Smolik [stożek perkuna] i Miłoszów [stożek Światowida], w odległości ok. 800 m od siebie.

 

Lp. Nr rej. Nazwa Lokalizacja Podstawa prawna
1. 552 Choinka kanadyjska Tsuga cana densis Leśna – ul. Świerczewskiego 42 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola, przy ogrodzeniu, 3 m od ulicy) -
2. 544 Cis pospolity Taxus baccata Leśna – Świerczewskiego 4, z Rynku 50 m w kierunku Miłoszowa, między wejściami 4C i 4D -
3. 558 Cis pospolity Taxus baccata Stankowice – ogród z kamienną altaną przed wejściem (50m) od zamku Czocha (po prawej stronie) -
4. 550 Cyprysik groszkowy Chamaecypasis pisifera Leśna – ul. Świerczewskiego 42, 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 12 m od części narożnej budynku obok piaskownicy) Rozporządzenie nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13.05.1994 r. (Dz.U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21 poz. 116 z 25.05.1994 r.)
5. 554 Sosna wejmutka Pinus strobus Leśna – ul. Świerczewskiego 42 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 25 m od części narożnej budynku)
6. 562 Bluszcz pospolity Hedera helix Stankowice – wschodnia część parku przy zamku Czocha, na wysokości drugiej przypory od strony północnej -
7. 555 Buk pospolity Fagus silvatica Leśna – ul. Świerczewskiego 42 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola – 25 m od części narożnej budynku) -
8. 548 Dąb czerwony Quercus rubra Leśna - ul. Świerczewskiego 14 250 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok nieczynnego żłobka, przy ogrodzeniu i bramie posesji) -
9. 553 Dąb szypułkowy Quercus robur Leśna – ul. Świerczewskiego 42 750 m w kierunku Miłoszowa (w parku obok przedszkola, w narożniku ogrodzenia, 80 m od budynku, 2,5 m od ulicy) -
10. 545 Klon jawor Acer pseudoplatanus Leśna – ul. Kościuszki 9 przy szkole podstawowej nr 1 w narożniku ogrodzenia (mur i siatka) 20 m od budynku szkoły -
11. 556 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Stankowice – ok. 2 km od Leśnej, 250 m od stacji paliw, 750 m od zamku Czocha (po lewej stronie na ostrym zakręcie drogi) -
12. 557 Miłorząb dwuklapowy, miłorząb japoński Ginko biloba Stankowice – ogród z kamienną altaną przed wejściem (50 m) do zamku Czocha (po prawej stronie) -
13. 87/767 Skała bazaltowa – stożek wulkaniczny Stożek Perkuna Miłoszów - ok. 2,3 km na południowy zachód od stacji kolejowej Leśna Rozporządzenie nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13.05.1994 r. (Dz.U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21 poz. 115 z 25.05.1994 r.)
14. 88/768 Skała bazaltowa – stożek wulkaniczny Stożek Światowida Miłoszów - ok. 3 km na południowy zachód od stacji kolejowej Leśna

Rozporządzenie nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13.05.1994 r. (Dz.U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21 poz. 115 z 25.05.1994 r.) 

Oprócz wymienionych powyżej pomników przyrody na terenie gminy występują obiekty o wymiarach pomnikowych. Wśród drzew kwalifikowanych do objęcia ochroną występują: lipa drobnolistna (Tilia cordata), buk pospolity (Fagus Sylviatica), dąb szypułkowy (Quercus robur), kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum), miłorząb japoński (Gingo Biloba), jodła jednobarwna (Bies Concolor), cyprysik Lawsonia (Chamaecyparis Lawsoniana), wiąz szypułkowy (Ulmu Lewis), sosna wejmutka (Pinus Strobus), jodła biała (Bies Alba), sosna czarna (Pinus Nigra), choinka kanadyjska (Tsuga Canadensis), klon jawor (Acer Pseudoplatanus), wiąz górski (Ulmu Glabara) oraz grab pospolity (Carpinus Betulus).

Obszar chronionego krajobrazu

Uchwałą XXXVII/339/93 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29.06.1993 r. utworzony został obszar chronionego krajobrazu obejmujący najbliższe otoczenie najcenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów Kwisy w rejonie miasta Leśna i wsi Stankowice, Złotniki Lubańskie i Złoty Potok. Obszar chronionego krajobrazu w całości wchodzi w skład planowanego Leśniańsko-Złotnickiego Parku Krajobrazowego.

Obiekty planowane do objęcia ochroną prawną

Na obszarze gminy występują obszary cenne pod względem przyrodniczym, które zostały wyróżnione w inwentaryzacji przyrodniczej. Należą do nich następujące tereny:

 1. Las Miłoszowski i Góra Bobrzycka 380 ha
 2. Kompleks Leśny i Dolina Potoku Bruśnik 210 ha
 3. Przełomowy odcinek Kwisy 175 ha
 4. Wąwóz Kwisy k. Złotnik Lubańskich 102 ha
 5. Wulkany 125 ha
 6. Łąki k. Pobiednej 57 ha
 7. Dolina Grabiszówki 38 ha
 8. Las Bukowy na Górze Liściastej 25 ha

Ponadto na terenie gminy planuje się utworzenie Leśniańsko-Złotnickiego Parku Krajobrazowego wokół jezior zaporowych na rzece Kwisie. Obszar tego parku na terenie Miasta i Gminy Leśna zajmowałby powierzchnię ok. 800 ha położoną w Kościelniku Górnym, Złotnikach Lubańskich, Złotym Potoku i mieście Leśna

 

Gmina Leśna zajmuje powierzchnię 104,47 km2, w tym 8,65 km2 to powierzchnia miasta, pozostały obszar to tereny wiejskie. Udział gminy w ogólnej powierzchni powiatu lubańskiego wynosi 31,2%. W skład gminy wchodzi 13 sołectw i 17 miejscowości.


Miasto i Gmina Leśna obejmuje obszar 10 448 ha, z czego 866 ha przypada na miasto Leśna, a pozostałe 9 582 ha na teren gminy.

Głównym elementem wpływającym na rozmieszczenie sieci osadniczej w gminie jest czynnik hydrologiczny. Zdecydowana większość wsi położona jest wzdłuż obu brzegów Kwisy oraz jej dopływów: Grabiszówki, Miłoszowskiego Potoku i Bruśnika. Poza dwoma wyjątkami – Pobiedną i Złotnikami Lubańskimi, które powstały jako osady górnicze o charakterze miejskim i mają zabudowę skupioną, pozostałe jednostki osadnicze Gminy Leśna odznaczają się zabudową rozproszoną, rozciągniętą wzdłuż cieków i dróg, które im towarzyszą.

Oprócz Pobiednej, miejscowości mającej w znacznej mierze charakter nierolniczy (zamieszkałej przez 1 366 osób), największą wsią gminy są Grabiszyce (833 mieszkańców), które ze względu na wielkość, jak i rozproszenie zabudowy zostały podzielone na trzy obręby (Dolne, Średnie i Górne). Oprócz Grabiszyc większymi wsiami w Gminie Leśna są: Miłoszów (747 mieszkańców) i Świecie (617 mieszkańców), 7 wsi jest średniej wielkości (mają od 200 do 500 mieszkańców), a 6 wsi można określić jako małe (poniżej 200 mieszkańców).

W skład gminy wchodzi 13 sołectw, których powierzchnia ujęta została w tabeli poniżej:

 

 

LP SOŁECTWO POWIERZCHNIA w ha
1 Bartoszówka 165
2 Grabiszyce Dolne 1968
3 Kościelniki Górne 428
4 Kościelniki Średnie 352
5 Miłoszów 1060
6 Pobiedna 467
7 Smolnik 597
8 Stankowice 1205
9 Szyszkowa 818
10 Świecie 1340
11 Wolimierz 466
12 Zacisze 214
13 Złotniki Lubańskie 334
14 Złoty Potok 168
Razem 9582
miasto Leśna 866
OGÓŁEM 10448

 

 

Zamek Czocha

Położone w wioseczce Sucha tuż nad Jeziorem Leśniańskim zamczysko Czocha, to niewątpliwie sztandarowy hit turystyczny Pogórza Izerskiego. Od czasu, gdy obiekt przestał z początkiem lat 90-tych odstraszać przybyszów funkcją niedostępnego wojskowego domu wypoczynkowego, odzyskał wreszcie należne mu miejsce pośród sudeckich atrakcji. Powabu dodają mu legendy i tajemnice, o których przez 50 lat nie wolno było pisać.

Od cisów do Czochy

Jak przypuszczają historycy, na miejscu obecnego zamku istniał gród. Jego nazwa prawdopodobnie wiązała się z licznie występującymi w okolicy cisami, co potwierdzałaby jedna z późniejszych nazw zamku – Cissa. Inni badacze wskazują jednak na wymienianą w 1329 roku w odniesieniu do tego zabytku nazwę castrum Caychow, co spolszczano jako Czajków i lansowano jeszcze do niedawna. Jak było naprawdę nie dowiemy się zapewne nigdy. Faktem jest, iż na przestrzeni stuleci z Cisy i Caychowa zrobiła się Tzchocha, a po wojnie Czocha.

Zamek jako taki wybudowany został prawdopodobnie w połowie XIII wieku. Jedni przypisują jego założenie królowi czeskiemu Wacławowi II, inni - Wacławowi III, a jeszcze inni brandenburskim margrabiom Askańczykom. Najczęściej spotyka się jednak wersję o królewskiej proweniencji zamczyska. Pierwsze dziesięciolecia Czochy, to funkcjonowanie obronnej placówki na granicy Łużyc z polskim Śląskiem. Wtedy zamek posiadać miał trzy kondygnacje, kamienną wieżę i mnóstwo zakamarków. Później jednak, wraz z uzależnieniem się Śląska od korony Czeskiej, budowla straciła tę funkcję, stając się po prostu wspaniałą rezydencją. Kilkanaście lat władał nim, jak i sporą częścią Łużyc Górnych, piastowski książę Henryk Jaworski, żonaty z córką czeskiego króla Wacława II, Agnieszką. Potem twierdza przechodziła z rąk do rąk ważnych, głównie łużyckich rodów. Najdłużej w jego historii zapisał się ród łużyckich magnatów von Nostitz. Nostitzowie objęli Czochę w 1453 roku i władali tutaj z przerwami przez 250 lat.

Jeden ze słynniejszych Nostitzów, Krzysztof, przeszedł do historii jako inicjator poszukiwań złota oraz pan troszczący się o los swych podwładnych, były to przecież niespokojne czasy wojny 30-letniej; pozostałościami eksploracji są Złotniki i Złoty Potok. Wtedy, w pierwszej połowie XVII wieku umocniono Czochę i otoczono wspaniałymi ogrodami.

Przebudowa

Nowy właściciel Czochy nie poprzestał na kupnie. Wyłożywszy astronomiczną sumę 4 mln marek postanowił zamek odbudować i przebudować. Zadanie to powierzył znanemu architektowi Bodo Ebhardtowi, którego dziełem były m.in. przebudowa zamku Grodziec i projekty zapór na Kwisie. Za tak wielkie pieniądze Ebhardt przebudował obiekt, za wzór mając jego XVIII-wieczne wizerunki. Największe zmiany poczyniono wewnątrz zamku, starając się jednak zachować ducha dawności. Perłą była wielka biblioteka Gütschowa, urządzona w stylu angielskim a zawierająca 25 tys. ksiąg. Dziś Czocha jest więc elektycznym zamczyskiem, dość harmonijnie łączącym relikty gmachu gotyckiego i barokowego w nową niezwykle malowniczą całość.

Wielka kradzież skarbów Czochy

Podczas ostatniej wojny zamek w ogóle nie ucierpiał. Niemal do ostatnich chwil Gütschow przebywał w rezydencji, otoczonej legendarnymi zbiorami sztuki rosyjskiej (tzw. skarbem carów). Nie wiadomo też do końca czy – pochodzący z Lubania – równie legendarny konserwator zabytków Prowincji Śląskiej Günter Grundmann, który w przeróżnych zakamarkach Śląska poukrywał niemieckie zbiory muzealne i kolekcje dzieł sztuki wobec zbliżającego się frontu, nie skorzystał ze skrytek zamku Czocha.

Faktem jest, iż najpierw na zamku pojawili się Sowieci, nie dokonując jednak większych zniszczeń, poza spaleniem paru obrazów, podeptaniem ich i wrzuceniem do studni; potem nastała władza polska.

To, co działo się w Czosze na przełomie 1945 i 1946 roku, to wręcz modelowy przykład sposobu traktowania Ziem Odzyskanych przez pazernych neofitów władzy. Dzięki pracy lubańskiego pasjonata Janusza Skowrońskiego, owiane zmową milczenia wypadki zostały ostatnio publicznie wyjawione.

Urzędnicy, którym powierzono „Dziki Zachód”, mieli zająć się m.in. zabezpieczeniem kosztowności i dzieł sztuki pozostawionych przez Niemców. Wobec ogromu bogactwa jakie znajdowali, często jednak sponiewierali się i zamiast przekazywać skarby do zbiorów państwowych, których centrum stanowił Wawel, po prostu kradli je i znikali. Na zamku Czocha w wielu skrytkach znaleziono dzieła, których spis robi wrażenie do dziś. Było tu m.in. prawie 300 ikon, pozłacanych i wysadzanych drogimi kamieniami, komplety srebrnych zastaw stołowych, każdy na kilkadziesiąt osób. Wszystko liczono na skrzynie i kufry.

Największej kradzieży zamkowych skarbów dokonał, według historyka z Lubania, burmistrz Leśnej, Kazimierz Lech. Usunięty właśnie przez miejscową PPR ze stanowiska 1 lutego 1946 roku spakował manatki i z zamkową bibliotekarką znającą dobrze zakamarki obiektu, Krystyną von Saurma, wyjechał z Leśnej –ciężarówką wypełnioną kosztownościami Czochy. Jak udało się im przekroczyć granicę, można jedynie przypuszczać. Znalazłszy się w amerykańskiej strefie okupacyjnej, burmistrz Leśnej skutecznie zniknął z pola widzenia historii.

Tego samego dnia z częścią zdeponowanego na posterunku skarbu zamkowego równie skutecznie „rozpłynęli się” miejscowi stróże prawa: komendant i jego zastępca z posterunku MO w Leśnej. Z kosztownościami zniknął z Leśnej także zastępca burmistrza. W okolicach Wałbrzycha zatrzymano drugą ciężarówkę pełną skarbów Czochy. Znajdował się w niej m.in. szef referatu kultury i sztuki z magistratu w Lubaniu Kazimierz Orlicz. Zatrzymanie ciężarówki i wytoczenie pokazowego procesu złapanym i rzekomym szabrownikom (nie obeszło się bowiem bez oskarżeń niesłusznych) nie uchroniono jednak skarbu przed grabieżą. Zdeponowany w archiwum miejskim w Jeleniej Górze, stał się łupem kierownika miejscowego muzeum, Zygmunta Wereszczyńskiego, który znanym obyczajem „wyparował” razem z dziełami sztuki. To, co obejrzysz na zamku dziś, zwiedzając jego wnętrza jest więc jedynie marną, a i tak robiącą wrażenie resztką jego dawnego bogactwa.

Zamek Czocha nie miał może po wojnie największego szczęścia, ale i tak można mówić w jego przypadku o jakimś szczęściu na tle dziejów Dolnego Śląska. Podczas, gdy większość zamków i pałaców Ziem Odzyskanych zrujnowano kompletnie, Czocha zachowała się do dziś w całkiem niezłym stanie jako budowla i zespół ciekawych wnętrz. Stało się tak, dlatego, iż obiektem po wojnie zainteresowało się wojsko.

Przez pewien czas zamek stanowił ośrodek dla politycznych uchodźców z Grecji.

Najdłużej, bo do 1996 roku był jednak ośrodkiem wypoczynkowym pracowników sił zbrojnych. Od paru lat w początkach czerwca odbywają się Dni Zamku Czocha. W trakcie weekendu obejrzeć można walki rycerskie, wybory zamkowej królewny, posłuchać naukowych wywodów i zwyczajnie pobiesiadować.

Czocha jak każdy szanujący się zamek ma legendy. Nocą zamkowymi murami przechadza się Biała Dama, brzęcząc monetami nieznanej waluty. Czasami spotkać można też Czarnego Rycerza. Najbardziej mroczne podania wiążą się jednak ze studnią, którą znajdziesz na dziedzińcu niedaleko wejścia do kawiarni „Grota”. Nazwa – Studnia Niewiernych Żon, każe domyślać się ponurej tajemnicy. Legenda studni sięga czasów, gdy nie lekceważono zdrady małżeńskiej i surowo ją karano. Panowie na Czosze przez stulecia wrzucać mieli do 40-metrowej czeluści damy, co do których wierności żywili jakoweś podejrzenia. Aby piętno zdrady wypalić doszczętnie rozwścieczeni rycerze nie poprzestawali na wrzucaniu cudzołożnic do studni. Dzieci z nieprawego łoża także nie miały prawa nacieszyć się życiem. Zamurowywano je żywcem w zamkowych ścianach. Do dziś co wrażliwsi słyszą ponoć niemowlęce łaknie.

 

Jezioro Leśniańskie

 - jezioro_lesnianskie.jpgSzalejąca regularnie górska Kwisa skłoniła pruskie władze do przeprowadzenia szeregu inwestycji hydrotechnicznych. W 1900 roku rozpoczęto w malowniczej przełomowej dolinie rzeki wielkie budowy. Kwisa płynie niemalże wprost na północ z okolic Świeradowa, ale za Gryfowem gwałtownie skręca na zachód i kierunek ten zachowuje aż do Leśnej, za którą znów skręca na północ. Na przedpolach Leśnej powstała piękna, kamienna tama wysokości 35 m i długości 135 m oraz elektrownia wodna, a za tamą jezioro zwane Leśniańskim lub Czocha. Jezioro może pomieścić 15 mln m3 wody. Lewy brzeg jeziora jest lepiej zagospodarowany. Prawy – gdzieniegdzie dziki. Jezioro wije się wśród zalesionych usianych skałkami wzgórz, wolne jest od tłumów, stwarzając fantastyczne warunki do wypoczynku.
Jezioro Złotnickie

 - jezioro_zlotnickie.jpg120-hektarowy brat Jeziora Leśniańskiego. Drugi z pięknych zbiorników w przełomowej dolinie Kwisy. Jezioro powstało po spiętrzeniu wód rzeki w latach 20. Obecnego stulecia. Tama jest dużo mniej imponującą budowlą niż zapora w Leśnej (ma tylko 23 m wysokości), ale z pewnością należy do obiektów wartych zainteresowania. Pomiędzy tamą złotnicką a Jeziorem Leśniańskim Kwisa płynie uroczą zieloną doliną, gdzie eldorado mają wędkarze. Wijąc się wzdłuż zalesionych zboczy przełomu, Jezioro Złotnickie przypomina zresztą bardziej szeroką rzekę niż zbiornik. Lewy brzeg zbiornika ma charakter bardziej rekreacyjny. Prawy to skałki, zieleń i cisza. Nazwa zbiornika pochodzi od leżącego w jego sąsiedztwie dawnego miasteczka Złotniki.

 

 

 

Na terenie miasta i gminy Leśna znajduje się 14 pomników przyrody, z czego 12 dotyczy przyrody ożywionej, a 2 – nieożywionej.

Pomniki przyrody ożywionej to drzewa, które wyróżniają się z otoczenia ciekawą formą, rozmiarami, czy wiekiem. Najwięcej z nich – pięć znajduje się na terenie przedszkola w obrębie Smolnik, a trzy wokół zamku"Czocha” w Stankowicach – Suchej. Również trzy pomniki przyrody ożywionej znajdują się na terenie miasta Leśna.

Dwa obiekty są pomnikami przyrody nieożywionej. Są nimi wulkaniczne stożki zbudowane ze skały bazaltowej, położone na południowy zachód od Leśnej, na terenie obrębów wiejskich: Smolnik (Stożek Perkuna) i Miłoszów (Stożek Światowida), w odległości około 800 m od siebie.

Obszary kwalifikowane do ochrony:

Obszary wartościowe pod względem przyrodniczym i zasługujące na ochronę:

 • Las Miłoszowicki i Góra Bobrzycka,
 • Kompleks Leśny i Dolina Potoku Bruśnik,
 • Przełomowy Odcinek Kwisy,
 • Wulkany,
 • Wąwóz Kwisy koło Złotnik Lubańskich,
 • Łąki koło Pobiednej,
 • Dolina Grabiszówki,
 • Las Bukowy na Górze Liściastej.

 

 

Miasto i gmina Leśna położone są w województwie dolnośląskim, w południowej części powiatu lubańskiego, przy granicy z Republiką Czeską. Jednostka ta graniczy z następującymi gminami: Platerówka, Lubań, Olszyna i miasto Świeradów Zdrój z powiatu lubańskiego oraz gminami Gryfów Śląski i Mirsk z powiatu lwóweckiego.

Gmina Leśna jest obszarem rolniczym z istotnym udziałem funkcji przemysłowej (Pobiedna) i rekreacyjnej (Jezioro Leśniańskie, Jezioro Złotnickie). Miasto Leśna jest ośrodkiem przemysłowo – usługowym o lokalnym znaczeniu.

W obszar administracyjny miasta i gminy Leśna wchodzi 14 sołectw.

Ilość mieszkańców miasta i poszczególnych sołectw

 

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców
1 Bartoszówka 67
2 Grabiszyce 807
3 Kościelniki Średnie i Górne 447
4 Miłoszów 725
5 Pobiedna 1.269
6 Smolnik 441
7 Stankowice 364
8 Szyszkowa 458
9 Świecie 607
10 Wolimierz 307
11 Zacisze 128
12 Złotniki Lubańskie 197
13 Złoty Potok 90
Ogółem Gmina 5 939
Miasto Leśna 4 660
OGÓŁEM 10 599

 

Powierzchnia miasta i poszczególnych sołectw.

 

LP SOŁECTWO POWIERZCHNIA w ha
1 Bartoszówka 165
2 Grabiszyce Dolne 1968
3 Kościelniki Górne 760
4 Miłoszów 1060
5 Pobiedna 467
6 Smolnik 597
7 Stankowice 1205
8 Szyszkowa 818
9 Świecie 1340
10 Wolimierz 466
11 Zacisze 214
12 Złotniki Lubańskie 334
13 Złoty Potok 168
Razem 9582
miasto Leśna 866
OGÓŁEM 10448

 

 Urząd Miejski w Leśnej,

Rynek 19, 59-820 Leśna, pow. lubański, woj. dolnośląskie, 
tel.: 75 721 12 39, 75 721 14 19, 75 721 14 35, fax: 75 724 23 68, email: sekretariat@lesna.pl.

 

Samorząd
 

Burmistrz Leśnej:
MIROSŁAW MARKIEWICZ

Z-ca Burmistrza Leśnej:
GABRIELA PIJANOWSKA

Sekretarz  Gminy: 

ANNA STELZER

Skarbnik Gminy: 

BOGUMIŁA TOMASZEWSKA

 

 

 

RADNI RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ VII KADENCJI

 

Marczyński Stanisław - Przewodniczący Rady

Kusibab Marek- Wiceprzewodniczący Rady

 

Borysiewicz Małgorzata

Burlik Eugeniusz

Cichocka-Kurdziko Beata

Dudziński Piotr

Dziekan Witold

Hałas Anna

Hejda Piotr

Kajzer Marzena

Kęska Teresa

Kopka Łukasz

Roob Grażyna

Solski Krzysztof

Straszak Walter

 

 

  KOMISJA REWIZYJNA:

 

 1. Hejda Piotr – Przewodnicząca Komisji;

 2. Burlik Eugeniusz;

 3. Cichocka-Kurdziko Beata;

 4. Dudziński Piotr;

 5. Roob Grażyna.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

 

 1. Roob Grażyna – Przewodnicząca Komisji;

 2. Dziekan Witold;

 3. Hejda Piotr;

 4. Kopka Łukasz;

 5. Kusibab Marek

 6. Solski Krzysztof

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ:

 

 1. Teresa Kęska – Przewodnicząca Komisji;

 2. Borysiewicz Małgorzata;

 3. Cichocka -Kurdziko Beata;

 4. Hałas Anna;

 5. Kajzer Marzena;

 6. Kopka Łukasz;

 7. Straszak Walter.

 

 

 

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski 
ul. Rynek 19
59-820 Leśna
tel.
    + 48 75 72 11 239 - centrala
    + 48 75 72 11 419 - centrala
    + 48 75 72 11 435 - centrala

sekretariat@lesna.pl 
www.lesna.pl

.

 

 

Informacje Podstawowe

Podmiot Urząd Miejski w Leśnej
Adres Rynek 19, 59-820 Leśna
Telefon 75 72 11 239, 75 72 11 419, 75 72 11 435
Fax 75 72 42 368
Adres e-mail instytucji sekretariat@lesna.pl
Informacje Podstawowe www.lesna.pl

NIP: 613-000-48-50 

Numer rachunku bankowego: 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030

Urząd Miejski czynny: poniedziałki - w godz. 8.00 - 17.00, wtorki - czwartki - w godz. 7.30 - 15.30, piątki - w godz. 7.30 - 14.30

 

 

 .


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.