Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Łuków Wójt Mariusz Osiak

Certyfikat:

ANC 14329

ważny do: 31 Maj 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: lubelskie

data wpisu do rejestru: 28 października 2013

miejscowość: Łuków

kod: 21-400

ulica: Świderska 12

telefon: 257982439

www: lukow.ug.gov.pl

NIP: 8251413488

REGON: 000537941

e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

Gmina Łuków położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego.Gmina Łukó - grafika

 

Swym obszarem otacza miasto Łuków i sąsiaduje z gminami Domanice, Wiśniew i Zbuczyn z województwa mazowieckiego oraz Wojcieszków, Stoczek Łukowski, Stanin, Trzebieszów, Ulan-Majorat, Radzyń Podlaski i Kąkolewnica Wschodnia z województwa lubelskiego.


 

Gmina Łuków - grafika
Gmina Łuków na tle Powiatu Łukowskiego


Gmina Łuków - grafika

 

 

W podziale fizyczno-geograficznym kraju teren gminy Łuków należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich oraz mniejszej jednostki w randze makroregionu - Niziny Południowopodlaskiej i jej mezoregionu - Równiny Łukowskiej, której granica niemalże pokrywa się z północną granicą gminy.


Gmina Łuków - mapa - kliknija aby powiększyć

 

 

 

 

Historia Gminy Łuków


Tereny, na których położona jest gmina Łuków, pierwotnie należały do Małopolski. Już w XIII wieku celem obrony najdalej na północny-wschód wysuniętych obszarów Małopolski powstała kasztelania łukowska. Z dokumentu Wojciecha Jastrzębca z roku 1418 wynika, że w skład ówczesnej parafii łukowskiej wchodziły takie wsie z terenu obecnej gminy jak Czerśl, Dminin, Gołąbki, Jeziory, Ławki, Łazy, Sięciaszka, Strzyżew, Szczygły i Świdry. Od 1474 r. do ostatniego rozbioru Polski gmina wchodziła w skład województwa lubelskiego. Z chwilą podziału terytorium Rzeczypospolitej pomiędzy trzech zaborców tereny obecnej gminy Łuków znalazły się w Galicji Zachodniej pod zaborem austriackim. W latach 1809-1815 obszar gminy należał do Księstwa Warszawskiego, a w latach 1815-1830 do Królestwa Polskiego. W czasie I wojny światowej, tj. w latach 1915-1917, okolice te znajdowały się pod okupacją niemiecką, by po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. wejść w skład powiatu łukowskiego w woj. lubelskim.


Gmina w obecnych granicach powstała w 1973 roku. W jej skład obok gminy Łuków weszły także gminy Gręzówka i Aleksandrów oraz w części gminy Nurzyna i Ulan. W 1975 r. gmina Łuków znalazła się w granicach nowo utworzonego województwa siedleckiego, jako autonomiczna jednostka administracyjna. Ponieważ tereny te były położone na pograniczu trzech historycznych krain, tj. Małopolski, Mazowsza i Podlasia,różna więc była przynależność gminy Łuków w administracji kościelnej w poszczególnych okresach dziejów. Obszar gminy od XII wieku należał do parafii w Łukowie, archidiakonatu radomskiego i diecezji krakowskiej. W 1790 r. omawiane tereny włączone zostały do diecezji chełmskiej, a w 1807 r. do nowo utworzonej diecezji lubelskiej. Po utworzeniu w 1818 r. diecezji janowskiej czyli podlaskiej znalazły się w niej również tereny należące do dekanatu łukowskiego. W 1867 roku na mocy ukazu carskiego Aleksandra II diecezja podlaska została skasowana i przyłączona do lubelskiej. Taki stan trwał do roku 1918, tj. do czasu reaktywowania diecezji podlaskiej.Pierwszą parafią w Łukowie, obejmującą także tereny gminy, była parafia pw. Przemienienia Pańskiego. W wyniku jej podziału powstawały kolejno: w 1920 r. parafia Podwyższenia Świętego Krzyża, w 1921 parafia w Zarzeczu Łukowskim, w 1938 r. parafia w Gręzówce i w 1984 r. parafie w Krynce i w Dąbiu. W 1997 roku kościół pw. Przemienienia Pańskiego uzyskał status kolegiaty.


 

Gmina Łuków - przetargi

Biardy - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Cmentarz wojskowy w Gręzówce

Gmina Łuków - przetargi

Dminin - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Gołąbki - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Gręzówka - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Jata - pomnik w  hołdzie żołnierzom AK

Gmina Łuków - przetargi

Jata - pomnik partyzantów polskich i radzieckich

Gmina Łuków - przetargi

Pomnik ks. Brzóski

Gmina Łuków - przetargi

Pomnik partyzantów

Gmina Łuków - przetargi

Łazy - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Role - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Rzymy - Rzymki - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Sięciaszka Druga - przydrożny krzyż

Gmina Łuków - przetargi

Sięciaszka Pierwsza - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Strzyżew -  - przydrożna kapliczka

Gmina Łuków - przetargi

Zarzecz Łukowski - kościółek

 

 

 

Przyroda naszej gminy


Rzeźba terenu gminy jest słabo zróżnicowana. Obszar gminy jest raczej płaską równiną, której wysokość n.p.m. waha się w granicach 150-180 m. Występują tu nieliczne pagórki żwirowo-piaszczyste i wydmy, będące pozostałością moren ze zlodowacenia środkowopolskiego. Wyraźniejsze obniżenie terenu występuje w dolinie Krzny Północnej i Krzny Południowej, biorących swój początek w bagnach rezerwatu Jata.Najcenniejszymi wartościami przyrodniczymi gminy są lasy. Zajmują one 33% powierzchni gminy i większość z nich jest zgrupowana w jednym kompleksie leśnym. Ze względu na bogactwo flory i fauny o dużym udziale gatunków rzadkich i chronionych znaczną część terenów gminy włączono do obszarów chronionego krajobrazu.Północno-zachodnie tereny gminy o obszarze 11.778 ha znajdują się w granicach Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, natomiast wschodnia część o obszarze 2.686 ha została włączona do Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.


Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Amonity


Wśród obiektów chronionych na terenie gminy zwracają uwagę rezerwaty przyrody:

Rezerwat geologiczny "Kra Jurajska" o powierzchni 8 ha, znajdujący się na łąkach wsi Gołaszyn. Rezerwat ten został ustanowiony dla ochrony unikalnego w skali światowej złoża amonitów. Pod warstwą ziemi znajduje się tu pokład czarnego iłu zawierającego skamieniałe muszle amonitów, małż, ramienionogów i otwornic. Według opinii naukowców odłamy kry w stanie nienaruszonym zostały przeniesione przez lodowiec z dalekiej Estonii. Iły te poza obszarem rezerwatu mogą być wykorzystywane do produkcji keramzytu, jednk dotychczas eksploatacja nie została podjęta. Zaznaczyć należy, że w przypadku podjęcia eksploatacji byłaby możliwość dokładnego zbadania i zaprezentowania znajdujących się tam skamielin.

 

Rezerwat "Jata" o powierzchni całkowitej 1117 ha, z czego 337 ha jest objęte ochroną ścisłą. Został ustanowiony w celu ochrony jodły w jej najdalszym północnym zasięgu. Osobliwością Jaty są wspaniałe bory jodłowe z udziałem świerka i sosny. Znaczna część drzewostanu to 100-160-letnie starodrzewy z przestojami jeszcze starszych dębów, jodeł, świerków i sosen.

 

Gmina Łuków - grafika

 

Gmina Łuków - foto

Rezerwat "Topór" o powierzchni 57 ha. Jego celem również jest ochrona jodły,Rezerwat "Las Wagramski" o powierzchni 5,37 ha - rezerwat florystyczny, powołany celem ochrony rzadkiej rośliny - wawrzynka główkowego.

 

Gmina Łuków - foto

Na terenie Gminy Łuków znajdują się także pomniki przyrody:

  • trzy dęby szypułkowe w Kol. Wagram,
  • szpaler dębowo-lipowy w Ryżkach,
  • zabytkowa aleja lipowa w Kownatkach,
  • aleja wielogatunkowa w Gręzówce.

 

 

 

 KONTAKT

 

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel./fax: (25) 798 24 39, 798 23 92
e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
godziny pracy: 7:30 - 15:30

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.