Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Lututów

Certyfikat:

ANC 12876

ważny do: 03 Czerwiec 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: łódzkie

data wpisu do rejestru: 2 stycznia 2013

miejscowość: Lututów

kod: 98-360

ulica: Klonowska 8

fax: 438714052

telefon: 438714227

www: www.gminalututow.ntx.pl

NIP: 8321072579

REGON: 000540848

e-mail: lututow@gminy.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Logo Gmina Lututów - Strona główna

 

Gmina Lututów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim. W latach 1975-1998gmina położona była w województwie sieradzkim.

Siedziba gminy to Lututów.

Według danych z 30 czerwca 2004[1] gminę zamieszkiwało 4827 osób.

 

Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu wieluńskiego w guberni kaliskiej. 31 maja 1870[2] do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Lututów[3].

Gmina Lututów jest gminą typowo rolniczą, z przewagą gospodarstw indywidualnych. Dominuje produkcja wielokierunkowa, bez wyraźnej specjalizacji. Jest to region uprawy głównie zboża, zwłaszcza żyta, pszenicy i jęczmienia. Produkcja zwierzęca oparta jest na hodowli bydła mięsnego i loch. Rozwija się także pszczelarstwo.

W północnej części gminy, na obrzeżach Lasu Klonowskiego (SMOK) położone jest, na granicy z Gminą Klonowa, jezioro Ług.

 

Według danych z roku 2002[4] gmina Lututów ma obszar 75,13 km², w tym:

  • użytki rolne: 83%
  • użytki leśne: 12%

Gmina stanowi 13,04% powierzchni powiatu.

 

Historia Gminy Lututów


 

Lututów, którego pierwotna nazwa brzmiała LUTÓW, był średniowieczną osadą szlachecką w Ziemi Wieluńskiej. Pierwsze zapiski odnośnie tego obszaru pochodzą z 1371 roku. Nazwa Lututów brzmiała wówczas LUTHULDISTATH (Lutoldsztad), co należy tłumaczyć jako „miasto Lutolda” Lutold de Wierusz z Munstenbergu uważany jest powszechnie za założyciela osady, a miejscowość zawdzięcza mu swoją nazwę i herb. Dzięki staraniom Bieniasza Wierusza, Lututów na początku XV wieku (rok 1405 lub 1406) otrzymał prawa miejskie. Opis ówczesnego miasta znajduje się w „Lututowskiej Księdze Metrykalnej” z I połowy XVII wieku. Według tego źródła w Lututowie funkcjonowało wówczas: 24 jatki mięsne, 20-tu piekarzy, 20-tu szewców i 24 sukienników. 7 kwietnia 1407 roku król Władysław Jagiełło nadał miastu dokument zezwalający na odbywanie targów, które skupiały życie gospodarcze okolicy. Pomyślność Lututowa oparta była więc na rozwoju rzemiosła i rolnictwa. W roku założenia miasta Bieniasz Wierusz erygował i uposażył parafię w Lututowie, przy której w późniejszym czasie funkcjonowały szpital i szkoła elementarna.

Rozwój miast Ziemi Wieluńskiej, w tym również naszej miejscowości zostaje zahamowany w XVII wieku. O degradacji Lututowa zadecydował długotrwały proces na który składały się pożary, przemarsze wojsk, wojny, epidemie. W dokumentach z początku XVIII wieku mówi się o Lututowie już wyłącznie jako o wsi. Rok 1720 uważa się powszechnie jako datę utraty praw miejskich przez Lututów.

Wraz z ustanowieniem Królestwa Polskiego, w 1816 roku następuje próba erygowania miasta przez ówczesnego właściciela dóbr lututowskich, Alojzego Prospera Biernackiego. Mimo zabiegów zakrojonych na szeroką skalę próba ta zakończyła się jednak fiaskiem. Miał jednak Alojzy Biernacki jeszcze jedną nie mniej ważną zasługę dla naszej miejscowości. W roku 1817 własnym kosztem założył w Lututowie Niższą Szkołę Rolniczą dla 60-ciu uczniów. Była to pierwsza szkoła rolnicza na terenie Królestwa Polskiego. Bezpośrednim sukcesorem tradycji oświaty rolniczej na naszym terenie jest funkcjonujący obecnie Zespół Szkół Rolniczych o licznych profilach kształcenia stacjonarnego i zaocznego. Doskonałe wyposażenie w/w placówki spowodowało, że od roku 1998 utworzyła tu swój odział zamiejscowy Wrocławska Akademia Rolnicza. Jednak w związku ze zmianami strukturalnymi w samej uczelni w roku 2006 oddział zamknięto. 

Zabiegi następnego właściciela Lututowa - Stanisława Biernackiego - o przywrócenie miejscowości praw miejskich, uwieńczone zostały sukcesem. W roku 1843 Lututów zaliczony został do miast prywatnych V rzędu. Jednocześnie miasto otrzymało prawo do odbywania targów w poniedziałek i 110 jarmarków w roku.

15 czerwca 1863 roku miała miejsce pod Lututowem jedna z większych bitew Powstania Styczniowego. Wojska carskie pod dowództwem Pomierancowa rozbiły oddział powstańczy Antoniego Korotyńskiego. Rannych powstańców umieszczono we dworze Taczanowskich,a poległych pochowano we wspólnej mogile na lututowskim cmentarzu. Mogiła, jak i miejsce bitwy są otaczane czcią przez młodzież, władze i społeczność naszej gminy.

W 1870 roku wszystkie miasta Ziemi Wieluńskiej za wyjątkiem Wielunia zostały pozbawione przez władze carskie praw miejskich. Akt ten traktowany jest jako represje popowstaniowe władz rosyjskich. Lututów powtórnie utracił prawa miejskie i dotychczas ich nie odzyskał. Zachował jednak wygląd i charakter miasteczka bez praw miejskich.
Obecnie Lututów jest siedzibą władz gminy, parafii, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz wspomnianego wcześniej Zespołu Szkół Rolniczych. Od 1999 roku jest również siedzibą Rejonowego Banku Spółdzielczego, którego korzenie sięgają 1924 roku. W 2003 roku minęła setna rocznica utworzenia w Lututowie Ochotniczej Straży Pożarnej, przy której praktycznie od założenia działa orkiestra dęta towarzysząca wszystkim oficjalnym wydarzeniom państwowym i kościelnym.

 

Herb Gminy Lututów


  
Kozioł jest symbolem Lututowa od przynajmniej 600 lat. Najstarszym przedstawieniem, w którym występuje on jako symbol miasta, jest pieczęć Lututowa z roku 1532 (obecnie znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie), na której znajdują się litery LVTOLTOV, a pod nimi wizerunek kozła zwróconego w lewo.

 

 

Mapa Gminy Lututów

 

Wójt Gminy

Marek PikułaKontakt
Telefon:         043 87-14-227 / 602719430
Email:            marek.pikula.lututow@gmail.com

 

 

Sekretarz Gminy

Magdalena Kaźmierska


Kontakt
Telefon:      043 87 14 225
Email: magda.kazmierska.lututow@gmail.com

 

 

Skarbnik Gminy

Anna Karbowska


Kontakt
Telefon:         043 87 14 014
email:  skarbnik.lututow@gmail.com

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wardęga

Kontakt
Telefon:      43 87 14 177 / 783-994-278
Email: janwardega63@wp.pl


Informacja o Dyżurach Przewodniczącego

Rady Gminy w Lututowie

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 
dla mieszkańców gminy odbywają się
w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00 w Urzędzie
Gminy w Lututowie w pok. nr 25 I piętro.


Telefon kontaktowy : 438714177 lub 783-994-278

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Grzesiak
Marek Zgadzaj

 

 

 

Skład Rady Gminy

Imię i nazwisko Funkcja w radzie
Jan Wardęga Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Grzesiak      Wiceprzewodniczący Rady Gminy     
Marek Zgadzaj Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Olejnik Radny Rady Gminy
Grażyna Forjas Radny Rady Gminy
Józef Grzegorek  Radny Rady Gminy 
Piotr Kalus  Radny Rady Gminy 
Wojciech Kucharski             Radny Rady Gminy 
Dorota Pawlak  Radny Rady Gminy 
Ewa Perdek  Radny Rady Gminy 
Tomasz Perdek  Radny Rady Gminy 
Sławomir Różański  Radny Rady Gminy 
Barbara Sobczyk  Radny Rady Gminy 
Paweł Szremski  Radny Rady Gminy 
Grzegorz Wrzosek Radny Rady Gminy 

 

 

Urząd Gminy Lututów

Adres: ul. Klonowska 8
98-360 Lututów

Tel./Fax. (43) 871-40-52
E-mail: gmina.lututow@gmail.com / lututow@gminy.pl

Godziny urzędowania:
w każdą srodę od godz. 8:00 do 16:00
w pozostałe dni od godz. 7:00 do 15:00
 
Numer statystyczny 1018042

Nr KONTA BANKOWEGO
URZĘDU GMINY W LUTUTOWIE
RBS LUTUTÓW
36 9256 0004 0000 0039 2000 0050

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.
Krzysztof: Nasza Uczelnia posiada ten certyfikat i jesteśmy naprawdę zadowoleni. Jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.