Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Miasta Wejherowo

Certyfikat:

ANC 14650

ważny do: 06 Kwiecień 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: pomorskie

data wpisu do rejestru: 6 lutego 2015

miejscowość: Wejherowo

kod: 84-200

ulica: pl.Jakuba Wejhera 8

fax: 586721257

telefon: 586777000

telefon: 586777019

www: wejherowo.pl

NIP: 5881000993

REGON: 191675215

e-mail: miasto@wejherowo.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

 

 

 

Wejherowo blisko morza i Trójmiasta

Wejherowo jest położone w samym sercu Kaszub. Oddalone 25 km od Gdyni i znajdującej się tam bazy promowej, 30 km od miejscowości wypoczynkowych leżących w pasie nadmorskim (Jastrzębia Góra, Karwia) i 40 km od lotniska w Gdańsku Rębiechowie, stanowi doskonałą bazę wypadową do największych centrów wypoczynkowo-rozrywkowych Trójmiasta a stamtąd do państw nadbałtyckich. Przez miasto biegnie międzynarodowa trasa E-28 (droga krajowa nr 6) Gdańsk - Szczecin – Berlin, droga wojewódzka 218 Gdańska Oliwa-Krokowa oraz północna linia kolejowa Polski. Z Trójmiastem Wejherowo połączone jest poprzez Szybką Kolej Miejską (SKM) a z Gdańskiem i Sopotem dodatkowo obwodnicą trójmiejską.

 

 

Historia

ŚLADAMI PRZODKÓW

"To jest to, czego szukałem. Tak pod Białą ślub złożyłem, Tak nad Białą go wypełnię"

Według kronikarza o. Grzegorza Gdańskiego to zdanie wypowiedziane przez Jakuba Wejhera było początkiem dziejów Wejherowa. Źródła historyczne podają, że osada Wejherowska Wola (Weiherfrai) dająca początki miastu Wejherowo, została utworzona decyzją Jakuba Wejhera 28 maja 1643 roku.

Powstanie miasta związane było pośrednio z wyprawą króla Władysława IV pod Smoleńsk, w której przyszły założyciel Wejherowa brał udział. W czasie oblężenia białoruskiego miasteczka Biała w 1634 roku Jakub Wejher został przysypany gruzami na skutek wybuchu. Uczynił wtedy śluby, że jeśli wyjdzie z tej opresji cało, wybuduje w swych dobrach kościół ku czci Trójcy Przenajświętszej i założy klasztor. Dziewięć lat później, 28.05.1643 r., fundacja ta stała się początkiem założenia osady, która 13 stycznia 1650 r. zyskała lokacyjny przywilej miejski nadany przez króla polskiego Władysława IV. Miasto Wejherowo było jedynym na Kaszubach miastem prywatnym. Otrzymało prawo chełmińskie, które było ostatnią lokacją tego typu na Pomorzu.

 

 

W założonej w swych dobrach osadzie Jakub Wejher wzniósł w 1643 r. kościół Trójcy Przenajświętszej (farny, wielokrotnie przebudowywany) i w latach 1648-1651 kościół klasztorny pw. św. Anny - ojców franciszkanów, który przetrwał wraz z bogato wyposażonym wnętrzem z XVIII wieku. Zainicjował też budowę słynnej Kalwarii Wejherowskiej z 19 kaplicami zbudowanymi w latach 1649-1664. Kilka z nich wybudował na własny koszt, pozostałe ufundowali członkowie jego rodu i dworzanie. Obecnie jest ich 25, rozłożonych na morenowych wzgórzach po południowej stronie miasta. Najmłodsza z kaplic – Brama Oliwska powstała w XIX wieku, uważana jest powszechnie za 26. kaplicę Kalwarii Wejherowskiej.

Również historia ratusza sięga połowy XVII wieku. Pierwszy ratusz wybudowany z drewna przetrwał około stu lat i w jego miejscu wybudowano ratusz murowany, który przetrwał do 1906 roku. Ze względu na postępujące z biegiem lat zniszczenia i oberwanie sufitu, został on na początku bieżącego wieku rozebrany. Nowo wybudowany w stylu XVIII-wiecznej architektury ratusz, został oddany na siedzibę władz miejskich w 1908 roku. W 2003 roku ratusz przeszedł gruntowaną modernizację za co miasto Wejherowo otrzymało I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Najlepsza Modernizacja Roku 2004” wśród miast do 100 mieszkańców - w kategorii Zabytek. Dodajmy, że na wieży ratusza znajduje się zabytkowy dzwon ufundowany przez Jakuba Wejhera z inskrypcją założyciela miasta i jego małżonki Elżbiety z rodu Shaffgotsch.

Wejherowo należało kolejno do dziedziczących je rodów magnackich: Radziwiłłów, Sobieskich (m.in. Króla Jana III Sobieskiego) i Przebendowskich. Potem dobra wejherowskie przeszły w ręce angielskiego konsula w Gdańsku Aleksandra Gibsona, który w 1790 r. sprzedał włości rodzinie Keyserlingków.

Na początku XIX wieku, po wojnach napoleońskich, nastąpił rozwój miasta. Po zajęciu miasta przez Prusaków zmieniono jego nazwę na Neustadt (Nowe Miasto), które od 1818 r. stało się siedzibą landrata. Wejherowo było również siedzibą powiatu, który objął także miasto Sopot, Puck oraz Półwysep Helski. W roku 1887 na tym terenie powstały 2 powiaty. Podział ten utrzymał się do 1920 r. W 1928 r. powiaty wejherowski i pucki połączyły się znowu tworząc Powiat Morski. Obecnie powiaty wejherowski i pucki funkcjonują osobno. W czasie zaborów prowadzono stałą systematyczną politykę germanizacyjną. Wprowadzono język niemiecki do szkół i urzędów, zlikwidowano szkołę klasztorną (1824). Ludność kaszubska broniła się przed wynarodowieniem. Założone w 1857 r. gimnazjum (nazywane Gamaja) odegrało znaczącą rolę w utrzymaniu polskości na Kaszubach. Powstała tam tajna organizacja patriotyczna - Związek Filomatów. Kolportowano na terenie Wejherowa gazety polskie, m.in. Gazetę Gdańską. Podjęto działalność gospodarczą, m.in. powstał Bank Kaszubski, a w 1907 r. - spółdzielnia kupiecka. Zaczęły powstawać małe zakłady przemysłowe, m.in.: cegielnia, młyny, drukarnia, cementownia, fabryka cygar i papierosów, gazownia. Odbywały się zjazdy polskich towarzystw śpiewaczych.

Od 10 lutego 1920 roku rozpoczyna się nowy rozdział w historii miasta. Skończył się okres zaborów i Wejherowo znowu stało się polskie.

Duże zasługi dla Wejherowa położyli burmistrzowie Jan Owiński i Teodor Bolduan. Ten ostatni przeprowadził w Wejherowie szereg inwestycji. Był m.in. inicjatorem brukowania ulic, budowy kortów tenisowych, basenu i stadionu. Przyczynił się również do powstania w 1935 roku Teatru Kaszubskiego. Aktywnie działało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Związek Zachodni, Chóry Lutnia i Harmonia. Powstały nowe szkoły - Seminarium Nauczycielskie i Gimnazjum. Ponadto na terenie Wejherowa powstała (i działa po dzień dzisiejszy) specjalna szkoła dla głuchoniemych. Od 1921 roku wychodziła w Wejherowie "Gazeta Kaszubska". W mieście stacjonował od 1931 roku Pierwszy Morski Batalion Strzelców, który pod dowództwem płk. Kazimierza Pruszkowskiego walczył we wrześniu 1939 roku z hitlerowskim najeźdźcą.

W czasie II wojny światowej hitlerowcy zamordowali wielu działaczy niepodległościowych, przedstawicieli inteligencji i antyfaszystów. Las Piaśnicki kryje szczątki wielu tysięcy ofiar terroru hitlerowskiego (prawdopodobnie ok. 12 tys.). Jedną z ofiar jest błogosławiona s. Alicja Kotowska.

Wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej Wejherowo doczekało się 12 marca 1945 roku. Decyzja o rozpoczęciu budowy Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku spowodowała rozwój budownictwa mieszkaniowego w Wejherowie. Ale do dynamicznego rozwoju miasta przyczyniło się utworzenie samorządów lokalnych w 1991 roku a szczególny okres rozkwitu miasta nastąpił od pierwszych lat XXI wieku. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego prezydentem miasta jest Krzysztof Hildebrandt. Za jego kadencji nastąpił zdecydowany rozwój budownictwa mieszkaniowego w Wejherowie, wybudowano i zmodernizowano wiele kilometrów ulic w mieście, wybudowano halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 6, wybudowano Krytą Pływalnię, lodowisko i boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 8, rozbudowano i wykonano termomodernizację wielu szkół samorządowych, kompleksowo przebudowano i zmodernizowano ratusz oraz budynek administracyjny Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca oraz przebudowano i zmodernizowano siedziby instytucji samorządowych: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miasto za prezydentury Krzysztofa Hildebrandta wybudowało kilka boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz wiele placów zabaw i zespołów rekreacyjno-sportowych na osiedlach. Do najnowszych osiągnięć inwestycyjnych miasta należy zaliczyć kluczowe inwestycje, na które pozyskano fundusze z Unii Europejskiej: renowację Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizację Śródmieścia, w tym ul. Wałowej i Parku Miejskiego, a przede wszystkim budowę nowego Wielofunkcyjnego Domu Kultury, tzw. Filharmonii Kaszubskiej.

 

Dzieje Miasta Wejherowa


 

1634 - Jakub Wejher (1609-1657), wojewoda malborski, uczestnicząc w wyprawie wojennej króla Władysława IV przeciwko Moskwie, zostaje zasypany w podkopie w czasie oblężenia warowni Biała pod Smoleńskiem. W niebezpieczeństwie śmierci ślubuje, że po wydostaniu się z opresji wybuduje w swoich dobrach kościół na cześć Trójcy Świętej i św. Franciszka, i wszelkimi silami będzie szerzył chwałę Bożą.

28 maja 1643 - założenie osady Wejherowska Wola przez magnata pomorskiego Jakuba Wejhera. Wejherowska Wola jest jedynym na Kaszubach prywatnym grodem w całych Prusach Królewskich.

czerwiec 1643 - powstanie kościoła parafialnego ku czci Trójcy Świętej.

1647 - Jakub Wejher sprowadził do Woli Wejherowskiej franciszkanów (reformatów).

1648 - ufundowanie przez J. Wejhera kościoła p.w. Św. Anny i klasztoru oo. Reformatów.

1649 - biskup włocławski Mikołaj Albert Gniewosz wydaje zgodę na budowę kapliczek kalwaryjskich (Kalwarii Wejherowskiej).

1649 - o. Robert z Werden, cysters z Oliwy, na podstawie pomiarów Kalwarii Jerozolimskiej nanosi te same odległości między poszczególnymi kaplicami na Kalwarii Wejherowskiej. Pod każdą z kaplic zostaje także usypana garść ziemi z Ziemi Świętej.

13.01.1650 - król Jan Kazimierz nadaje osadzie przywilej miejski, potwierdzony w 1696 r. przez Jana III Sobieskiego.

18.03.1651 - poświęcenie kościoła pw. św. Anny.

19.03.1651 - o. Grzegorz Gdański odprawił pierwszą Mszę św. w nowo poświęconym kościele. Następnego dnia przeniesiono Człuchowa do grobowca pod kaplicą św. Jakuba (obecnie św. Józefa) ciała pierwszej żony Wejhera Anny Elżbiety Schafgotsch.

1651 - przy klasztorze rozpoczyna działalność szkoła dla młodzieży katolickiej i luterańskiej (do 1835 r.).

20.06.1654 - zalecenie powizytacyjne zawiera umieszczenie w bocznym ołtarzu obrazu przedstawiającego Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem, stojącą na księżycu. Najnowsze badania wykazały, że jest to obraz nieznanego autorstwa, pochodzący z II poł. XVII w. Jest to obraz olejny o wymiarach 194x81,7 cm, namalowany na płótnie. Przedstawia postać Matki Bożej, która na swej lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus. Siedzące na ramieniu Madonny Dzieciątko, trzyma w swojej prawej rączce czerwoną różę (wejherowianie ściśle łączą ze sobą różę z obrazu z różą urn umieszczoną w herbie miasta).

1655 - pierwsze nabożeństwo na Kalwarii.

1661-1678 - papieże Aleksander VII i Klemens X udzielili Kalwarii licznych odpustów, a Innocenty XI – w 178 r. wydał nowy indukt zyskania odpustów na Kalwarii Wejherowskiej "na zawsze".

1676 - właścicielem Wejherowa zostaje Książe Michał Kazimierz Radziwiłł.

1685 - dobra wejherowskie otrzymuje Jan III Sobieski od wdowy po Michale Kazimierzu Radziwille.

30.04.1686 - król Jan III Sobieski potwierdził w Warszawie przywileje miasta i Kalwarii, które otrzymały przydomek królewskie.

1714 - dobrami zarządza Jakub L. Sobieski.

1717 - powstanie i wydanie pierwszego modlitewnika kalwaryjskiego.

1720 - włości sprzedane Jerzemu Piotrowi Przebendowskiemu. Przebudowa kościoła farnego. Kościół i klasztor otrzymują nowy rokokowy wystrój.

1729 - miasto otrzymuje nowy ratusz - przebudowa. Dzisiejszy kształt nawiązujący do XVIII w. architektury Ratusz uzyskał w 1908r.

1754 - Hrabia Piotr Jerzy Przebendowski wybudował dzisiejszy klasztor i wydłużył kościół o chór organowy.

1773 - po I rozbiorze Wejherowo zostaje włączone do państwa pruskiego i przyjmuje nazwę Neustadt.

1774 - Ignacy Przebendowski syn Jerzego Przebendowskiego sprzedaje swoje dobra kuzynowi Józefowi Przebendowskiemu.

1790 - gdański kupiec Aleksander Gibson, który był właścicielem dóbr po Przebendowskich, sprzedaje je hr. Ottonowi A. Henrykowi D. Keyserlingkowi.

1818 - Wejherowo staje się ośrodkiem powiatu, który obejmuje także Sopot, Puck i Półwysep Helski.

1834 - rząd pruski wydał dekret o kasacie klasztoru, którego realizacja nastąpiła w 1872 r. Szkołę przejmują władze oświatowe, klasztor zamieniono na szkołę, a pierwszy budynek szkolny, stojący przed klasztorem, rozebrano.

1872 - mieszkańcy Wejherowa dla wygnanych zakonników wybudowali nowy klasztor (obecnie znajduje się w nim plebania Parajli św. Leona Wielkiego).

1875 - franciszkanie zostali zmuszeni do opuszczenia Wejherowa. Opiekę nad kościołem i Kalwarią przejęło duchowieństwo diecezjalne.

1885 - wnuk hr. Ottona - Henryk obejmuje rządy i zostaje starostą. Umiera w 1941 r.

1887 - powstanie na obszarze starego powiatu dwóch powiatów wejherowskiego i puckiego. Podział utrzymuje się do 1920 r.

Początek XX w. - powstanie budynków sądu i prokuratury.

1907-10 - budowa neogotyckiego pięciowieżowego kościoła.

1920-27 - Wejherowo powraca do Polski i jest siedzibą urzędu marynarki handlowej i powiatu morskiego.

1928 - powiaty wejherowski i pucki łączą się w jeden.

1939-40 - w Lasach Piaśnickich (10 km od Wejherowa) hitlerowcy wymordowali tysiące Polaków z Wejherowa, Gdyni, Gdańska, Pucka i innych miejscowości, w tym więźniów polskich przywożonych z Rzeszy. Wśród ofiar była błogosławiona Alicja Kotowska dyrektorka żeńskiego Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie. Wyniesiona na ołtarze w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny papieża Jana Pawła II podczas uroczystości w Warszawie. (Wśród ofiar był także burmistrz miasta Teodor Bolduan, zamordowany przez hitlerowców w lasach wejherowskich).

1945 - utworzenie odrębnego powiatu puckiego oraz nadanie praw miejskich Redzie i Rumi. Wejherowo stanowi siedzibę władz miasta i odrębnie funkcjonującej gminy.

04.10.1946 - Powrót franciszkanów do Wejherowa i przejęcie opieki nad kościołem i Kalwarią.

VI 1953 - Na Kalwarii modlił się razem z krakowskimi studentami ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

1953 - Wejherowo odwiedził Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i razem z zakonnikami oraz duchowieństwem diecezjalnym modlił się na kalwaryjskich wzgórzach. Kard. Stefan Wyszyński po raz drugi odwiedził Wejherowo uczestnicząc 28.05.1974 r. w uroczystościach odpustowych na Kalwarii w asyście biskupów chełmińskich i gdańskich.

 

Herb i Flaga

Herb miasta

Zgodnie z § 1 uchwały nr XX/211/92 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i załącznikach od Statutu: Herbem miasta Wejherowa jest biały krzyż rycerzy maltańskich w polu niebieskim otoczony wieńcem z liści wawrzynu, w środku zawierający czerwoną różę.

Pierwsza wzmianka opisowa o herbie Wejherowa pojawia się w dokumencie lokacyjnym dla miasta, podpisanym przez króla Jana Kazimierza w dniu 13 stycznia 1650 r. Prawdopodobnie nadał go miastu osobiście założyciel Wejherowa, Jakub Wejher.

Pierwszy graficzny wizerunek herbu o pełnej kolorystyce pochodzi z "Kroniki Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwacji w Wejherowie w latach 1633-1676" o. Grzegorza Gdańskiego (wyd. 1996 przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie).

 

 

 

Flaga

Flagę miasta przyjęto uchwałą Nr XXXII/386/93 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 1993 roku w sprawie ustalenia flagi gminy Miasta Wejherowa, która to uchwałę poprzedził konkurs plastyczny na projekt flagi.

Flagę wyznaczają dwa pionowo biegnące pasy: błękitny (niebieski) i biały, przy czym błękitny jest dwakroć szerszy i znajduje się przy drzewcu, a biały przy skrajni flagi. Na polu błękitnym pełniącym też rolę tarczy herbowej widnieją elementy herbu Wejherowa: krzyż maltański i róża.

 

 

Zgodnie z wytycznymi w eksykologii - nauki o flagach i herbach, błękit (barwa niebieska) jest symbolem wierności Bogu i królowi, jak też jest kolorem morza, z którym był związany ród Wejherów jak i samo Wejherowo. Barwa biała jest symbolem uczciwości, wierności tradycji i religijności, z której słyną Kaszubi.

Biały krzyż maltański (Zakonu p.w. św. Jana - Kawalerów Maltańskich) przypomina o duchowej więzi między Wejherowem - Jerozolimą Kaszub a Jerozolimą rzeczywistą (którą opiekowali się dawniej joannici). Wg. niepotwierdzonej interpretacji Jakub Wejher mógł być kawalerem maltańskim, co było wówczas wielkim wyróżnieniem i dołączył godło zakonu do herbu miasta celem zaakcentowania tego faktu.

Czerwona róża bądź jest symbolem Męki Pańskiej przedstawionej w cyklu kaplic kalwaryjskich, bądź też jest reminiscencją herbu fundatora (w herbie Wejherów widnieją trzy czerwone róże).

Wątpliwości nie ma za to do znaczenia wawrzynowego (laurowego) wieńca, który przypomina o zwycięskich kampaniach wojennych prowadzonych przez założyciela miasta.

W latach 1950-1992 w związku z omyłkowym tłumaczeniem łacińskiej wersji aktu lokacyjnego herb otaczano polem o żółtym kolorze.

 

 

Prezydent Miasta

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

Sekretariat Prezydenta Miasta
Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
I piętro, pokój 12
tel. (58) 677 70 19, (58) 677 70 20
fax: (58) 672 12 57
email: sekretariat@wejherowo.pl

Prezydent Wejherowa przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania tel. (058) 677 70 19


 

Krzysztof Mikołaj HILDEBRANDT

Prezydent Wejherowa od 1998 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także Studium Kierowników Projektów Europejskich.

Wejherowianin w trzecim pokoleniu. Działalność na rzecz Wejherowa jest jego pasją. Zmierza do tego, by Wejherowo było nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się miastem, które dbając o potrzeby współczesnych z szacunkiem odnosi się do tradycji i historii.

Krzysztof Hildebrandt aktywnie uczestniczy w życiu nie tylko Wejherowa, ale i Kaszub. Jest aktywnym członkiem kilku organizacji pozarządowych np. Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Szczególną estymą darzy Związki Kombatanckie. Interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jest twórcą Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. Inicjator utworzenia Straży Miejskiej i objęcia Wejherowa tzw. monitoringiem wizyjnym.

Włodarz, któremu na sercu leży rozwój dzieci i młodzieży nie tylko intelektualny, ale i fizyczny. Za jego kadencji powstały: kryta pływalnia, sztuczne lodowisko, hala sportowa, boiska wielofunkcyjne i ścieżka rowerowa.

Ważnym zadaniem w działalności samorządowej Krzysztofa Hildebrandta jest wykorzystanie środków unijnych i realizacja ważnych dla miasta inwestycji: m.in. renowacja Kalwarii Wejherowskiej, przywrócenie walorów historyczno – przyrodniczych Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego, rewitalizacja śródmieścia, termomodernizacja szkół. Inicjator budowy regionalnego centrum kultury, tzw. „Filharmonii Kaszubskiej”, która jest największą inwestycją miejską w ramach programu rewitalizacji realizowanego w latach 2008-2015.

Dobre zarządzanie i wiele trafnych decyzji podjętych od 1998 roku, daje moc pozytywnych, pośrednich działań, dzięki którym Wejherowo jest zdobywcą wielu prestiżowych tytułów, uzyskanych w trudnych ogólnopolskich zmaganiach konkursowych (16 tytułów).

Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz Wejherowa, Krzysztofowi Hildebrandtowi przyznano wiele odznaczeń, medali, orderów i tytułów, m.in. „Samorządowy Oskar”, „Orzeł Pomorski”, Statuetka Jakuba Wejhera, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Hildebrandt jest szczęśliwym ojcem dwójki dorosłych dzieci - Alicji i Artura oraz mężem Joanny. Szeroka działalność publiczna, samorządowa, społeczna i polityczna daje prezydentowi miasta ograniczony czas na pielęgnowanie hobby, jakim są sporty motorowodne. Od najmłodszych lat związany jest też z filatelistyką.

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 

Beata Rutkiewicz

Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta
Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
parte, pokój 9
tel. (58) 677 70 04, (58) 677 70 03
fax. (58) 677 70 50
email: sekretariatpk@um.wejherowo.pl

 

 

Zastępca prezydenta bezpośrednio nadzoruje działalność:

- Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, 
- Wydziału Spraw Lokalowych, 
- Architekta Miejskiego, 
- Samodzielnych stanowisk ds. planowania, 
- Zakładu Usług Komunalnych, 
- Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, 
- Miejskiego Zakładu Komunikacji, 
- Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 

Piotr Bochiński

Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej
Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
parter, pokój 9
tel. (58) 677 70 04, (58) 677 70 03
fax. (58) 677-70-50
email: sekretariatps@um.wejherowo.pl

Zastępca prezydenta bezpośrednio nadzoruje działalność:

 • Samodzielnego stanowiska ds. planowania,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 • Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, prowadzonych przez gminę. 

 

Skarbnik

Arkadiusz Kraszkiewicz
Skarbnik Miasta Wejherowa
ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo
II piętro, pokój 209
tel. (58) 677 71 59
email: skarbnik@wejherowo.pl

 


Do zadań Skarbnika należy:

 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • kierowanie pracą Wydziału Finansowego,
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

 • współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Prezydenta.

 

Sekretarz

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa
Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
I piętro, pokój 14
tel. (58) 677 70 20
fax. (58) 677 70 29
email: sekretarz@wejherowo.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 • opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Prezydentowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Prezydenta,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Prezydenta.

 

 

 

Rada Miasta

TOKŁOWICZ Bogdan Ludwik - Przewodniczący
KOZŁOWSKI Wojciech Andrzej- Wiceprzewodniczący
DREWA Marcin Paweł - Wiceprzewodniczący

BUDNIK Marek Stanisław
CZYŻEWSKI Bartłomiej Andrzej
FORMELA Paweł Grzegorz
GAFKA Jacek Kazimierz
GAJEWSKI Krzysztof Stanisław
GROTH Tomasz Jacek
JAROSZ Henryk
KANCZKOWSKI Henryk Leon
KANDZORA Ryszard Andrzej
KREFT Dariusz Stanisław
KUKOWSKI Czesław Józef
ŁUKOWICZ Maciej Sambor
ŁUPINA Mariusz Janusz
SCHMIDT Mateusz Jakub
SKOWROŃSKA Teresa Agnieszka
SKOWROŃSKI Grzegorz Dariusz
SZCZYGIEŁ Arkadiusz Wiesław
SZLAS Rafał BogusławKontakt

Plac Wejhera 8 - Ratusz Miejski

Informacja:

telefon: 58 677 70 00
fax: 58 672 12 57

Kontakt

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejski


Informacja:
telefon: 58 677 70 00
fax: 58 672 12 57

 

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt
Sekretariat Prezydenta Miasta
58 677 70 19, 58 677 70 20

Zastępca Prezydenta: Piotr Bochiński
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz

Sekretariat Zastępców Prezydenta
58 677 70 03, 58 677 70 04, fax: 58 677 70 50

Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara
58 677 70 20

Skarbnik Miasta: Arkadiusz Kraszkiewicz
58 677 71 59

Wydział Ogólno-Organizacyjny
58 677 70 30, 58 677 70 47 (fax)

Sekretariat Rady Miasta
58 677 70 26, 58 677 70 27

Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki
(Michał Jeliński)
58 677 70 37, 58 677 70 38

Zespół ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
(Renata Twarduś)
58 677 70 46

Komenda Straży Miejskiej
(Zenon Hinca)
986, 58 677 70 40, 58 672 64 49 (fax)

 

Ulica 12-go Marca 195 - Kancelaria Ogólna

Wydział Spraw Obywatelskich
(Mariola Pokraczyńska)
Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15
Dowody osobiste: 58 677 70 45

Wydział Finansowy
(Izabela Noetzel)
58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(Stanisław Brzozowski)
Sekretariat: 58 677 71 03

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki
(Mirosław Ziemann)
Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

Miejski Konserwator Zabytków
(Anita Jaśkiewicz-Sojak)
58 677 71 41

Wydział Spraw Lokalowych
(Aleksandra Borkowska)
58 677 71 25

Urząd Stanu Cywilnego
(Grzegorz Gaszta)
58 677 71 31

Działalność Gospodarcza
58 677 71 34, 58 677 71 36

Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(Andrzej Fedoruk)
58 677 71 37, 58 677 71 39, fax. 58 677 71 38


Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
(Dorota Popiołek)
58 672 19 66, 58 677 56 34 (fax), 58 736 29 22

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o
(Roman Czerwiński)
ul. Obrońców Helu 1
58 676 95 20, fax 58 676 95 21
Biuro Obsługi Klienta 58 676 95 50


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
(Czesław Kordel)
ul. Tartaczna 2
58 572 29 30, 58 572 29 32

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
(Jarosław Jedrzejewski)
ul. Sobieskiego 251
58 677 50 00, 58 672 47 97

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(Ewa Puchowska)
ul. Parkowa 2A/20
58 677 46 16, 58 672 47 26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(Anna Kosmalska)
ul. Kusocińskiego 17
58 672 41 70

Wejherowskie Centrum Kultury-Filharmonia Kaszubska
(Jolanta Rożyńska)
ul. Sobieskiego 255
58 672 27 75

Miejska Biblioteka Publiczna
(Danuta Balcerowicz)
ul. Kaszubska 14
58 677 65 70
Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

 

Kontakt dla mediów
Iwona Rogacka
prasa@wejherowo.pl
58 677 70 56Stronę (internetową) redaguje:
Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki
Zespół ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
58 677 70 56, 58 677 70 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

my blog; WaiDKocsis: Excellent weblog here! Also your site loads up fast! What host are you currently the utilization of? Can I become your associate link for your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol
My web-site ... HansJHilding: Great article, just what I was looking for.
FejsOpisy: świetna sprawa, polecę znajomym;)
Here is my website :: Unlocked Cell Phones: We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website providxed us with valuable info to work on. You've done a formidable job and ourr whole community will be thankful to you.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.