Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Wódki Raciborskie” Andrzej Kostyk działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14658

przeczytaj więcej

Napisz

do nas






W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Moszczenica

Certyfikat:

ANC 12831

ważny do: 31 Grudzień 2020 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: małopolskie

data wpisu do rejestru: 12.12.2012

miejscowość: Moszczenica

kod: 38-321

ulica: Moszczenica

telefon: 183541300

www: gminamoszczenica.eu

NIP: 7381021958

REGON: 491892475

e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Położenie

 

Gmina Moszczenica jest gminą wiejską, położoną we wschodniej części województwa małopolskiego, w północnej części powiatu gorlickiego. Przez gminę przebiega droga krajowa '979' Tarnów-Gorlice, a także przepływa rzeczka Moszczanka. Jej obszar, to 37,6 km2 na którym zamieszkuje ponad 4720 mieszkańców (dane z 2004) w dwóch sołectwach: Moszczenica i Staszkówka. Gmina ma charakter rolniczy czemu sprzyja czyste naturalne środowisko. Użytki rolne zajmują 81% powierzchni, a leśne 14%.

 

Gmina Moszczenica znajduje się na geograficznym obszarze Pogórza Ciężkowickiego

wchodzącego w skład Pogórza Karpackiego. Najwyższym punktem wysokościowym jest wzgórze Mętlówka (437m n.p.m.) na terenie wsi Staszkówka, z którego to roztacza sie malowniczy widok na sąsiednie Pogórza, a także Beskid Niski, Beskid Sądecki oraz przy dobrej pogodzie w dali można dostrzec szczyty Tatr.  Górzyste ukształtowanie terenu, lasy o mieszanym drzewostanie z liczną zwierzyną i ptactwem oraz czyste powietrze stanowią zachętę dla turystów do odwiedzenia gminy Moszczenica. Dodatkowym atutem zapewne będzie również zdrowa ekologiczna żywność pochodząca z terenów gminy jak i możliwość spędzenia czasu z dala od miejskiego hałasu w jednym z gospodarstw agroturystycznych bądź ustronnych domkach letniskowych.

 

 

Gmina Moszczenica może stanowić też zainteresowanie dla miłośników historii bowiem na jej terenie  podczas I wojny światowej miały miejsce ciężkie walki tzw. “operacji gorlickiej”. Pozostałością są cztery cmentarze wojskowe o ciekawej architekturze powstałe w okresie międzywojennym na których spoczywają żołnierze różnych narodowości państw centralnych oraz ententy. Warto również odwiedzić miejsca sakralne jak np. z XVII wieku drewnianą kapliczkę na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy czy pokrzepić się wodą z cudownego źródełka przy Kościele w Staszkówce.

 

Poznanie i rozwój Gminy Moszczenica ułatwia dobrze rozwinięta sieć dróg. Obydwie miejscowości wchodzące w skład Gminy tj. Moszczenica i Staszkówka, posiadają dobre połączenia PKS i MZK zarówno z Gorlicami, jak i innymi większymi miejscowościami powiatu czy województwa. Przez Moszczenicę, przebiega linia kolejowa ze stacją PKP. Gmina posiada również rozbudowaną sieć telefoniczną, urzędy pocztowe, na jej terenie działa również Gminny Ośrodek Zdrowia. Obie miejscowości posiadają dobrze wyposażone szkoły podstawowe m.in. w internet.

Herb i Flaga Gminy

 

W polu błękitnym, na podwójnym nawiązaniu srebrnym takiż szkaplerz o skrajach złotych, przewieszony przez skrzyżowane wiosło z włócznią również złote.

Gdzie: gmina Moszczenica wchodzi w skład powiatu gorlickiego i składa się z dwóch wiosek: Moszczenicy (dawniej: Moszcznica Polska i Moszczenica Niemiecka) oraz Staszkówka. Pierwsza z nich liczy 3400 mieszkańców, a druga ok. 1450. Pierwsza lokowana była przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1348 (Moszczenica Polska), a drugą lokowano zapewne nieco wcześniej, ale pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi dopiero z roku 1382. Obydwie wioski należały do dóbr królewskich i wchodziły w skład klucza dóbr starostwa niegrodowego w Libuszy, które z kolei podlegało starostwu grodowemu w Bieczu (powiat biecki). Obydwie wioski od początku istnienia, posiadały kościoły parafialne. Patronem kościoła w Staszkówce nieprzerwanie od XIV wieku, był św. Wojciech Biskup Męczennik, stąd w herbie gminy atrybuty jego męczeńskiej śmierci: wiosło i włócznia. Natomiast wezwania, kolejnych czterech kościołów parafialnych w Moszczenicy uległo z biegiem lat wielokrotnym zmianom. I tak, pierwszy kościół nosił wezwanie śś. Szymona i Judy Tadeusza Męczenników (od poł. XIV wieku do 1665 roku); drugi — św. Trójcy (od 1666 do 1820 roku), a trzeci i czwarty — Matki Bożej Szkaplerznej.

Właśnie w tym kościele znajduje się łaskami słynący obraz z Matką Bożą Szkaplerzną, która trafiła tu prawdopodobnie na początku XVI wieku i jest on obiektem nieprzerwanego kultu okolicznej ludności, począwszy od przełomu XVI i XVII wieku. Stąd w herbie gminyszkaplerz składający się dwu płatków wełnianego sukna, połączonych z sobą dwoma tasiemkami, trzymany jest w prawej ręce przez Matkę Bożą z cudownego moszczenickiego obrazu.

Zachował się wizerunek pieczęci gminnej (rusykalnej) wsi Moszczenica z 2 poł. XIX wieku, ale zawiera on tylko legendę, brak natomiast znaku napieczętnego. Natomiast pieczęć gminy Staszkówka nie zachowała się do naszych czasów.

Ważną rolę na ziemi moszczenickiej odgrywał ród Staszkowskich herbu Bogoria, ale był on wyłącznie tenutariuszem (dzierżawcą) dóbr królewskich, dlatego ich herb nie mógł być uwzględniony przy projektowaniu herbu gminy.

Uzasadnienie barw: błękit, oprócz powyższego znaczenia, jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

FLAGA

 

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach: 5 : 8, dzielony w pas (poziomo) o proporcjach: 3 : 1. Pasy w barwach: żółty (szeroki) i błękitny (wąski). Pośrodku płata (centralnie) herb gminy Moszczenica.

Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy.

BANER

 

Banerem jest prostokąt o proporcjach: 1 : 4, dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 2 : 7. Gdzie górny pas w barwie żółtej z herbem gminy Moszczenica, a dolny szeroki pas dzielony w słup w proporcjach: 1 : 3 : 1, w barwach: błękitne (niebieskie) dwa skrajne pasy, a szeroki pas środkowy — żółty.

Znaczenie barw identyczne jak przy fladze.

PIECZĘĆ

 

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA MOSZCZENICA”, między napisem „GMINA” i „MOSZCZENICA” dwie sześciopromienne konturowe gwiazdki. Pośrodku liniowego wewnętrznego koła (pieczęci) godło z herbu gminy Moszczenica.

Opracowanie historyczno-heraldyczne i uzasadnienie — Włodzimierz Chorązki (Uniwersytet Jagielloński — Kraków)
Projekt graficzny — Alfred Znamierowski (Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny — Warszawa)

Kraków, 31 lipca 2006 roku

Sołectwa

 
 

Sołtys Wsi Moszczenica

Grzegorz Brach

 

Sołtys Wsi Staszkówka

Jan Gąsior

 

Rada Sołecka Wsi Moszczenica

1. Dziadzio Andrzej
2. Dziuban Beata
3. Gawlik Janina
4. Kijek Tadeusz
5. Mikrut Maria
6. Mruk Adam
7. Stec Rafał
8. Szymański Piotr
9. Tapek Zofia
10. Wołkowicz Edward

                        

Rada Sołecka Wsi Staszkówka

1. Konwent Władysław
2. Majcher Dariusz
3. Szczerba Stanisław
4. Szczerba Stefan
5. Waz Józef
6. Wiktor Stanisław

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Moszczenica

38-321 Moszczenica 524
    tel.: 18 354 13 00      
fax.: 18 354 10 85

Konto do opłaty skarbowej

BS Gorlice 59 8795 0005 2001 0002 1946 0001

strona www: www.gminamoszczenica.eu
e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu

Godziny Urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7:30 - 15.30

 

 

 
 

 

Wójt Gminy
mgr Jerzy Wałęga

Wójt Gminy Moszczenica przyjmuje petentów w następujących dniach:
poniedziałek: od 800 do 1600
środa: od 800 do 1500

   

 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica
Stanisław Szczerba

Przyjmuje petentów w każdy
piątek: od 0730 do 0930
pokój nr 11

 

 
 

Obrady ONLINE

Podobny obraz




Archiwalne transmisje



Rada Gminy Moszczenica 2018 - 2023

    
   1 DZIADZIO Żaneta Agnieszka
   2 HABAJ Alicja Stanisława
   3 KIJEK Daniel Stanisław
   4 BUGNO Jerzy Andrzej
   5 APOLLO Mieczysław Zygmunt
   6 BRACH Bogdan Józef
   7 BRACH Grzegorz Józef
   8 DĄBROWSKA-PODWIKA Lidia Stanisława
   9 GAJDA Roman Robert
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Moszczenica  10 GĘBAROWSKI Marek
   11 BATKO Adam
   12 GĄSIOR Sylwester Józef
 Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica  13 WĄSOWSKA Izabella Zofia
   14 MADEJ Mariola
   15 PASTERSKA Leokadia Barbara

 

W skład Urzędu Gminy wchodzi Urząd Stanu Cywilnego w Moszczenicy /symbol /USC/ w tym:

 

a) Kierownik USC

b) Zastępca Kierownika USC

 

 

 Moszczenica

38-321 Moszczenica  524

tel. (018) 3541300
fax. (018) 3541085

www.gminamoszczenica.eu
e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu

Urząd czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 
 
  mgr Jerzy Wałęga 
wojtgminamoszczenica.eu 
Wójt Gminy
tel. 18 3541300 
pok. nr 1
  Zofia Kamińska
kaminskagminamoszczenica.eu
Sekretariat, Dziennik Podawczy
tel. 18 3541300 wew. 12
pok. nr 2
  mgr Teresa Brągiel
sekretarzgminamoszczenica.eu
Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu Ogólno-Administracyjnego
tel. 18 3541300 wew. 13
pok. nr 3
  mgr Justyna Niemiec
niemiecgminamoszczenica.eu
Oświata, Sport
tel. 18 3541300 wew. 23
pok. nr 13
  mgr Jolanta Bielewicz
skarbnikgminamoszczenica.eu
Skarbnik Gminy,
Kierownik Referatu Planowania i Finansów
tel. 18 3541300 wew. 14
pok. nr 4
  mgr Ewa Czajka
czajkagminamoszczenica.eu
Główny Księgowy
tel. 18 3541300 wew. 15
pok. nr 5
  Katarzyna Grabowska
grabowskagminamoszczenica.eu
Księgowość budżetowa
tel. 18 3541300 wew. 15
pok. nr 5
  mgr Anna Dobek
dobekgminamoszczenica.eu
Kasa
tel. 18 3541300 wew. 15
pok. nr 5
  mgr Bożena Przybylska
przybylskagminamoszczenica.eu
Podatki
tel. 18 3541300 wew. 16
pok. nr 6
  Halina Szczerba
h.szczerbagminamoszczenica.eu
Kadry, Płace
tel. 18 3541300 wew. 16
pok. nr 6
  mgr Anna Gwóźdź
gwozdzgminamoszczenica.eu
Podatki
tel. 18 3541300 wew. 16
pok. nr 6
  mgr Andrzej Piecuch
piecuchgminamoszczenica.eu
Opłaty lokalne
tel. 18 3541300 wew. 16
pok. nr 6
  mgr Paweł Morańda
morandagminamoszczenica.eu
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego, Promocja
tel. 18 3541300 wew. 19
kom. 660782026 (sprawy pilne)
pok. nr 9
 cool  

mgr inż. Bogusław Kalisz
kaliszgminamoszczenica.eu
Informatyk, BHP, Działalność gospodarcza
tel. 18 3541300 wew. 19
pok. nr 9 http://nie-spamuj.eu/email.php

    mgr Natalia Mruk-Kucia
nmrukgminamoszczenica.eu
Obsługa Rady Gminy Moszczenica
tel. 18 3541300 wew. 21
pok. nr 11
  mgr Stanisław Tapek
tapekgminamoszczenica.eu
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Drogi, Inwestycje komunalne
tel. 18 3541300 wew. 22
pok. nr 12
        mgr inż. Piotr Gryboś
grybosgminamoszczenica.eu
Geodeta
tel. 18 3541300 wew. 22
pok. nr 12
  mgr Gabriela Ludwa
ludwagminamoszczenica.eu
Ochrona środowiska, Inwestycje komunalne
tel. 18 3541300 wew. 23
pok. nr 13
  Stanisława Szczerba
s.szczerbagminamoszczenica.eu
Zamówienia Publiczne, Ewidencja Ludności
tel. 18 3541300 wew. 24
pok. nr 14
  Andrzej Górski
gorskigminamoszczenica.eu
Obrona cywilna, Ochotnicze Straże Pożarne,
Zezwolenia alkoholowe

tel. 18 3541300 wew. 24
pok. nr 14

 

 

 

 .

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.