Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Moszczenica

Certyfikat:

ANC 12831

ważny do: 29 Grudzień 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: małopolskie

data wpisu do rejestru: 12.12.2012

miejscowość: Moszczenica

kod: 38-321

ulica: Moszczenica

telefon: 183541300

www: gminamoszczenica.eu

NIP: 7381021958

REGON: 491892475

e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Położenie

 

Gmina Moszczenica jest gminą wiejską, położoną we wschodniej części województwa małopolskiego, w północnej części powiatu gorlickiego. Przez gminę przebiega droga krajowa '979' Tarnów-Gorlice, a także przepływa rzeczka Moszczanka. Jej obszar, to 37,6 km2 na którym zamieszkuje ponad 4720 mieszkańców (dane z 2004) w dwóch sołectwach: Moszczenica i Staszkówka. Gmina ma charakter rolniczy czemu sprzyja czyste naturalne środowisko. Użytki rolne zajmują 81% powierzchni, a leśne 14%.

 

Gmina Moszczenica znajduje się na geograficznym obszarze Pogórza Ciężkowickiego

wchodzącego w skład Pogórza Karpackiego. Najwyższym punktem wysokościowym jest wzgórze Mętlówka (437m n.p.m.) na terenie wsi Staszkówka, z którego to roztacza sie malowniczy widok na sąsiednie Pogórza, a także Beskid Niski, Beskid Sądecki oraz przy dobrej pogodzie w dali można dostrzec szczyty Tatr.  Górzyste ukształtowanie terenu, lasy o mieszanym drzewostanie z liczną zwierzyną i ptactwem oraz czyste powietrze stanowią zachętę dla turystów do odwiedzenia gminy Moszczenica. Dodatkowym atutem zapewne będzie również zdrowa ekologiczna żywność pochodząca z terenów gminy jak i możliwość spędzenia czasu z dala od miejskiego hałasu w jednym z gospodarstw agroturystycznych bądź ustronnych domkach letniskowych.

 

 

Gmina Moszczenica może stanowić też zainteresowanie dla miłośników historii bowiem na jej terenie  podczas I wojny światowej miały miejsce ciężkie walki tzw. “operacji gorlickiej”. Pozostałością są cztery cmentarze wojskowe o ciekawej architekturze powstałe w okresie międzywojennym na których spoczywają żołnierze różnych narodowości państw centralnych oraz ententy. Warto również odwiedzić miejsca sakralne jak np. z XVII wieku drewnianą kapliczkę na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy czy pokrzepić się wodą z cudownego źródełka przy Kościele w Staszkówce.

 

Poznanie i rozwój Gminy Moszczenica ułatwia dobrze rozwinięta sieć dróg. Obydwie miejscowości wchodzące w skład Gminy tj. Moszczenica i Staszkówka, posiadają dobre połączenia PKS i MZK zarówno z Gorlicami, jak i innymi większymi miejscowościami powiatu czy województwa. Przez Moszczenicę, przebiega linia kolejowa ze stacją PKP. Gmina posiada również rozbudowaną sieć telefoniczną, urzędy pocztowe, na jej terenie działa również Gminny Ośrodek Zdrowia. Obie miejscowości posiadają dobrze wyposażone szkoły podstawowe m.in. w internet.

Herb i Flaga Gminy

 

W polu błękitnym, na podwójnym nawiązaniu srebrnym takiż szkaplerz o skrajach złotych, przewieszony przez skrzyżowane wiosło z włócznią również złote.

Gdzie: gmina Moszczenica wchodzi w skład powiatu gorlickiego i składa się z dwóch wiosek: Moszczenicy (dawniej: Moszcznica Polska i Moszczenica Niemiecka) oraz Staszkówka. Pierwsza z nich liczy 3400 mieszkańców, a druga ok. 1450. Pierwsza lokowana była przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1348 (Moszczenica Polska), a drugą lokowano zapewne nieco wcześniej, ale pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi dopiero z roku 1382. Obydwie wioski należały do dóbr królewskich i wchodziły w skład klucza dóbr starostwa niegrodowego w Libuszy, które z kolei podlegało starostwu grodowemu w Bieczu (powiat biecki). Obydwie wioski od początku istnienia, posiadały kościoły parafialne. Patronem kościoła w Staszkówce nieprzerwanie od XIV wieku, był św. Wojciech Biskup Męczennik, stąd w herbie gminy atrybuty jego męczeńskiej śmierci: wiosło i włócznia. Natomiast wezwania, kolejnych czterech kościołów parafialnych w Moszczenicy uległo z biegiem lat wielokrotnym zmianom. I tak, pierwszy kościół nosił wezwanie śś. Szymona i Judy Tadeusza Męczenników (od poł. XIV wieku do 1665 roku); drugi — św. Trójcy (od 1666 do 1820 roku), a trzeci i czwarty — Matki Bożej Szkaplerznej.

Właśnie w tym kościele znajduje się łaskami słynący obraz z Matką Bożą Szkaplerzną, która trafiła tu prawdopodobnie na początku XVI wieku i jest on obiektem nieprzerwanego kultu okolicznej ludności, począwszy od przełomu XVI i XVII wieku. Stąd w herbie gminyszkaplerz składający się dwu płatków wełnianego sukna, połączonych z sobą dwoma tasiemkami, trzymany jest w prawej ręce przez Matkę Bożą z cudownego moszczenickiego obrazu.

Zachował się wizerunek pieczęci gminnej (rusykalnej) wsi Moszczenica z 2 poł. XIX wieku, ale zawiera on tylko legendę, brak natomiast znaku napieczętnego. Natomiast pieczęć gminy Staszkówka nie zachowała się do naszych czasów.

Ważną rolę na ziemi moszczenickiej odgrywał ród Staszkowskich herbu Bogoria, ale był on wyłącznie tenutariuszem (dzierżawcą) dóbr królewskich, dlatego ich herb nie mógł być uwzględniony przy projektowaniu herbu gminy.

Uzasadnienie barw: błękit, oprócz powyższego znaczenia, jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

FLAGA

 

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach: 5 : 8, dzielony w pas (poziomo) o proporcjach: 3 : 1. Pasy w barwach: żółty (szeroki) i błękitny (wąski). Pośrodku płata (centralnie) herb gminy Moszczenica.

Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy.

BANER

 

Banerem jest prostokąt o proporcjach: 1 : 4, dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 2 : 7. Gdzie górny pas w barwie żółtej z herbem gminy Moszczenica, a dolny szeroki pas dzielony w słup w proporcjach: 1 : 3 : 1, w barwach: błękitne (niebieskie) dwa skrajne pasy, a szeroki pas środkowy — żółty.

Znaczenie barw identyczne jak przy fladze.

PIECZĘĆ

 

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA MOSZCZENICA”, między napisem „GMINA” i „MOSZCZENICA” dwie sześciopromienne konturowe gwiazdki. Pośrodku liniowego wewnętrznego koła (pieczęci) godło z herbu gminy Moszczenica.

Opracowanie historyczno-heraldyczne i uzasadnienie — Włodzimierz Chorązki (Uniwersytet Jagielloński — Kraków)
Projekt graficzny — Alfred Znamierowski (Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny — Warszawa)

Kraków, 31 lipca 2006 roku

Sołectwa

 

Rada Sołecka Wsi Moszczenica

Rada Sołecka Wsi Staszkówka

 1. Dziadzio Andrzej
 2. Dziuban Beata
 3. Gawlik Janina
 4. Kijek Tadeusz
 5. Mikrut Maria
 6. Mruk Adam
 7. Stec Rafał
 8. Szymański Piotr
 9. Tapek Zofia
 10. Wołkowicz Edward
 1. Konwent Władysław
 2. Majcher Dariusz
 3. Szczerba Stanisław
 4. Szczerba Stefan
 5. Waz Józef
 6. Wiktor Stanisław

Sołtys Wsi Moszczenica

Sołtys Wsi Staszkówka

Grzegorz Brach

Ryszard Szczerba


 

Urząd Gminy Moszczenica
38-321 Moszczenica 524
    tel.: 18 354 13 00      
fax.: 18 354 10 85

Konto do opłaty skarbowej

BS Gorlice 59 8795 0005 2001 0002 1946 0001

strona www: www.gminamoszczenica.eu
e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu

Godziny Urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7:30 - 15.30

 

Władze Gminy

 

Wójt Gminy
mgr Jerzy Wałęga

Wójt Gminy Moszczenica przyjmuje petentów w następujących dniach:
poniedziałek: od 800 do 1600
środa: od 800 do 1500

   

 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica
Stanisław Szczerba

Przyjmuje petentów w każdy
piątek: od 0730 do 0930
pokój nr 11

 

Rada Gminy Moszczenica 2014 - 2018

 

  Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica
Stanisław SZCZERBA
  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica
Edward DOBEK
  Mieczysław Zygmunt APOLLO
    Adam BATKO
    Bogdan Józef BRACH
    Grzegorz Józef BRACH
    Lidia Stanisława DĄBROWSKA-PODWIKA
    Marek Bogdan DZIADZIO
    Roman Robert GAJDA
  Marek GĘBAROWSKI
    Jerzy Krzysztof KUNA
    Kazimierz Jan MRUK
    Jan Piotr RUMIN
    Marta SZCZERBA
    Daniel Łukasz WĄSOWSKI

 

 Komisje Rady Gminy Moszczenica VII Kadencja 2014-2018

 

Komisja rewizyjna

Roman Robert Gajda   Przewodniczący Komisji
Jerzy Krzysztof  Kuna   Członek Komisji
Adam Batko   Członek Komisji
Jan Piotr Rumin   Członek Komisji

 

Komisja budżetu i mienia komunalnego

Marek Gębarowski   Przewodniczący Komisji
Marta Szczerba   Członek Komisji
Roman Robert Gajda   Członek Komisji
Marek Bogdan Dziadzio   Członek Komisji
Grzegorz Józef Brach   Członek Komisji

 

Komisja oświaty, kultury, służby zdrowia i opieki społecznej

Marek Bogdan Dziadzio   Przewodniczący Komisji
Lidia Stanisława Dąbrowska-Podwika   Członek Komisji
Kazimierz Jan Mruk   Członek Komisji
Bogdan Józef Brach   Członek Komisji
Mieczysław Zygmunt Apollo   Członek Komisji
Edward Dobek   Członek Komisji
Daniel Łukasz Wąsowski   Członek Komisji
Jan Piotr Rumin   Członek Komisji
Jerzy Krzysztof Kuna   Członek Komisji
Marta Szczerba   Członek Komisji

 

Komisja inicjatyw gospodarczych, rolnictwa i środowiska

Mieczysław Zygmunt Apollo   Przewodniczący Komisji
Marek Gębarowski   Członek Komisji
Grzegorz Józef Brach   Członek Komisji
Edward Dobek   Członek Komisji
Lidia Stanisława Dąbrowska-Podwika   Członek Komisji
Adam Batko   Członek Komisji
Kazimierz Jan Mruk   Członek Komisji
Bogdan Józef Brach   Członek Komisji
Daniel Łukasz Wąsowski   Członek Komisji

 

Komisje Rady Gminy Moszczenica

VII Kadencja 2014-2018

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Roman Robert Gajda             

Przewodniczący Komisji

Jerzy Krzysztof  Kuna

Członek Komisji

Adam Batko

Członek Komisji

Jan Piotr Rumin

Członek Komisji

 

 

 

KOMISJA BUDŻETU I MIENIA KOMUNALNEGO

 

Marek Gębarowski

Przewodniczący Komisji

Marta Szczerba

Członek Komisji

Roman Robert Gajda

Członek Komisji

Marek Bogdan Dziadzio

Członek Komisji

Grzegorz Józef Brach

Członek Komisji

 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Marek Bogdan Dziadzio

Przewodniczący Komisji

Lidia Stanisława Dąbrowska-Podwika

Członek Komisji

Kazimierz Jan Mruk

Członek Komisji

Bogdan Józef Brach

Członek Komisji

Mieczysław Zygmunt Apollo

Członek Komisji

Edward Dobek

Członek Komisji

Daniel Łukasz Wąsowski

Członek Komisji

Jan Piotr Rumin

Członek Komisji

Jerzy Krzysztof Kuna

Członek Komisji

Marta Szczerba

Członek Komisji

 

KOMISJA INICJATYW GOSPODARCZYCH, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

 

Mieczysław Zygmunt Apollo
Przewodniczący Komisji
Marek Gębarowski
Członek Komisji
Grzegorz Józef Brach
Członek Komisji
Edward Dobek
Członek Komisji
Lidia Stanisława Dąbrowska-Podwika
Członek Komisji
Adam Batko
Członek Komisji
Kazimierz Jan Mruk
Członek Komisji
Bogdan Józef Brach
Członek Komisji
Daniel Łukasz Wąsowski
Członek Komisji

 

  
Struktura Urzędy Gminy Moszczenica

  W skład Urzędu wchodzą referaty:

 

1.      Referat Planowania i Finansów /symbol PF/

         w tym:

 1. Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy),
 2. Główny Księgowy Urzędu,
 3. stanowiska do spraw księgowości budżetowej,
 4. kasjer,
 5. stanowisko do spraw księgowości podatkowej,
 6. stanowisko do spraw wymiarów podatków,
 7. stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej,
 8. stanowisko do spraw wynagrodzeń,
 9. stanowisko do spraw opłat lokalnych, czynszów.

 


 

W skład Urzędu Gminy wchodzi Urząd Stanu Cywilnego w Moszczenicy /symbol /USC/ w tym:

 

a) Kierownik USC

b) Zastępca Kierownika USC

 

 

 Moszczenica

38-321 Moszczenica  524

tel. (018) 3541300
fax. (018) 3541085

www.gminamoszczenica.eu
e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu

Urząd czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 .

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.