Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

SPZOZ Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED działający w branży Ochrona zdrowia i opieka społeczna, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14555

przeczytaj więcej

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa EKONOMIZER Sp. z o.o. Prezes Wiesław Walendzik działający w branży Pozostałe gałęzie produkcji materialnej , dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14554

przeczytaj więcej

FILAR Tadeusz Borkowski działający w branży Nieruchomości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14553

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Moszczenica

Certyfikat:

ANC 12831

ważny do: 12 Grudzień 2014 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: małopolskie

data wpisu do rejestru: 12.12.2012

miejscowość: Moszczenica

kod: 38-321

ulica: Moszczenica

telefon: 183541300

www: gminamoszczenica.eu

NIP: 7381021958

REGON: 491892475

e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Położenie

 

Gmina Moszczenica jest gminą wiejską, położoną we wschodniej części województwa małopolskiego, w północnej części powiatu gorlickiego. Przez gminę przebiega droga krajowa '979' Tarnów-Gorlice, a także przepływa rzeczka Moszczanka. Jej obszar, to 37,6 km2 na którym zamieszkuje ponad 4720 mieszkańców (dane z 2004) w dwóch sołectwach: Moszczenica i Staszkówka. Gmina ma charakter rolniczy czemu sprzyja czyste naturalne środowisko. Użytki rolne zajmują 81% powierzchni, a leśne 14%.

 

Gmina Moszczenica znajduje się na geograficznym obszarze Pogórza Ciężkowickiego

wchodzącego w skład Pogórza Karpackiego. Najwyższym punktem wysokościowym jest wzgórze Mętlówka (437m n.p.m.) na terenie wsi Staszkówka, z którego to roztacza sie malowniczy widok na sąsiednie Pogórza, a także Beskid Niski, Beskid Sądecki oraz przy dobrej pogodzie w dali można dostrzec szczyty Tatr.  Górzyste ukształtowanie terenu, lasy o mieszanym drzewostanie z liczną zwierzyną i ptactwem oraz czyste powietrze stanowią zachętę dla turystów do odwiedzenia gminy Moszczenica. Dodatkowym atutem zapewne będzie również zdrowa ekologiczna żywność pochodząca z terenów gminy jak i możliwość spędzenia czasu z dala od miejskiego hałasu w jednym z gospodarstw agroturystycznych bądź ustronnych domkach letniskowych.

 

 

Gmina Moszczenica może stanowić też zainteresowanie dla miłośników historii bowiem na jej terenie  podczas I wojny światowej miały miejsce ciężkie walki tzw. “operacji gorlickiej”. Pozostałością są cztery cmentarze wojskowe o ciekawej architekturze powstałe w okresie międzywojennym na których spoczywają żołnierze różnych narodowości państw centralnych oraz ententy. Warto również odwiedzić miejsca sakralne jak np. z XVII wieku drewnianą kapliczkę na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy czy pokrzepić się wodą z cudownego źródełka przy Kościele w Staszkówce.

 

Poznanie i rozwój Gminy Moszczenica ułatwia dobrze rozwinięta sieć dróg. Obydwie miejscowości wchodzące w skład Gminy tj. Moszczenica i Staszkówka, posiadają dobre połączenia PKS i MZK zarówno z Gorlicami, jak i innymi większymi miejscowościami powiatu czy województwa. Przez Moszczenicę, przebiega linia kolejowa ze stacją PKP. Gmina posiada również rozbudowaną sieć telefoniczną, urzędy pocztowe, na jej terenie działa również Gminny Ośrodek Zdrowia. Obie miejscowości posiadają dobrze wyposażone szkoły podstawowe m.in. w internet.

Herb i Flaga Gminy

 

W polu błękitnym, na podwójnym nawiązaniu srebrnym takiż szkaplerz o skrajach złotych, przewieszony przez skrzyżowane wiosło z włócznią również złote.

Gdzie: gmina Moszczenica wchodzi w skład powiatu gorlickiego i składa się z dwóch wiosek: Moszczenicy (dawniej: Moszcznica Polska i Moszczenica Niemiecka) oraz Staszkówka. Pierwsza z nich liczy 3400 mieszkańców, a druga ok. 1450. Pierwsza lokowana była przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1348 (Moszczenica Polska), a drugą lokowano zapewne nieco wcześniej, ale pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi dopiero z roku 1382. Obydwie wioski należały do dóbr królewskich i wchodziły w skład klucza dóbr starostwa niegrodowego w Libuszy, które z kolei podlegało starostwu grodowemu w Bieczu (powiat biecki). Obydwie wioski od początku istnienia, posiadały kościoły parafialne. Patronem kościoła w Staszkówce nieprzerwanie od XIV wieku, był św. Wojciech Biskup Męczennik, stąd w herbie gminy atrybuty jego męczeńskiej śmierci: wiosło i włócznia. Natomiast wezwania, kolejnych czterech kościołów parafialnych w Moszczenicy uległo z biegiem lat wielokrotnym zmianom. I tak, pierwszy kościół nosił wezwanie śś. Szymona i Judy Tadeusza Męczenników (od poł. XIV wieku do 1665 roku); drugi — św. Trójcy (od 1666 do 1820 roku), a trzeci i czwarty — Matki Bożej Szkaplerznej.

Właśnie w tym kościele znajduje się łaskami słynący obraz z Matką Bożą Szkaplerzną, która trafiła tu prawdopodobnie na początku XVI wieku i jest on obiektem nieprzerwanego kultu okolicznej ludności, począwszy od przełomu XVI i XVII wieku. Stąd w herbie gminyszkaplerz składający się dwu płatków wełnianego sukna, połączonych z sobą dwoma tasiemkami, trzymany jest w prawej ręce przez Matkę Bożą z cudownego moszczenickiego obrazu.

Zachował się wizerunek pieczęci gminnej (rusykalnej) wsi Moszczenica z 2 poł. XIX wieku, ale zawiera on tylko legendę, brak natomiast znaku napieczętnego. Natomiast pieczęć gminy Staszkówka nie zachowała się do naszych czasów.

Ważną rolę na ziemi moszczenickiej odgrywał ród Staszkowskich herbu Bogoria, ale był on wyłącznie tenutariuszem (dzierżawcą) dóbr królewskich, dlatego ich herb nie mógł być uwzględniony przy projektowaniu herbu gminy.

Uzasadnienie barw: błękit, oprócz powyższego znaczenia, jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

FLAGA

 

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach: 5 : 8, dzielony w pas (poziomo) o proporcjach: 3 : 1. Pasy w barwach: żółty (szeroki) i błękitny (wąski). Pośrodku płata (centralnie) herb gminy Moszczenica.

Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy.

BANER

 

Banerem jest prostokąt o proporcjach: 1 : 4, dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 2 : 7. Gdzie górny pas w barwie żółtej z herbem gminy Moszczenica, a dolny szeroki pas dzielony w słup w proporcjach: 1 : 3 : 1, w barwach: błękitne (niebieskie) dwa skrajne pasy, a szeroki pas środkowy — żółty.

Znaczenie barw identyczne jak przy fladze.

PIECZĘĆ

 

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA MOSZCZENICA”, między napisem „GMINA” i „MOSZCZENICA” dwie sześciopromienne konturowe gwiazdki. Pośrodku liniowego wewnętrznego koła (pieczęci) godło z herbu gminy Moszczenica.

Opracowanie historyczno-heraldyczne i uzasadnienie — Włodzimierz Chorązki (Uniwersytet Jagielloński — Kraków)
Projekt graficzny — Alfred Znamierowski (Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny — Warszawa)

Kraków, 31 lipca 2006 roku

Rada Sołecka Wsi Moszczenica (20 luty 2011)

Komisja skrutacyjna w składzie

Przewodniczący Komisji – Kijek Daniel
Z-ca przewodniczącego – Dobek Edward
Sekretarz komisji – Gębarowski Marek

Komisja stwierdziła, że w zebraniu wiejskim uczestniczyło 103 mieszkańców, w głosowaniu tajnym wzięło udział 97 osób, głosów ważnych oddano 94, nieważnych 3.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu na członków Rady Sołeckiej wsi Moszczenica wybrano:

 1. Mikrut Maria 77 głosów

 2. Kijek Tadeusz 90 głosów

 3. Dziuban Beata 75 głosów

 4. Wołkowicz Edward 71 głosów

 5. Dziadzio Andrzej 89 głosów

 6. Stec Rafał 79 głosów

 7. Tapek Zofia 85 głosów

 8. Mruk Adam 76 głosów

 9. Gawlik Janina 61 głosów

 10. Szymański Piotr 62 głosy

Sołtys Wsi Moszczenica

Komisja jw. stwierdziła, że w zebraniu wiejskim uczestniczyło 103 mieszkańców, w głosowaniu tajnym wzięło udział 97 osób, głosów ważnych oddano 97, nieważnych głosów nie było.

Maria Gębarowska 96 głosów

 

Rada Sołecka Wsi Staszkówka (27 luty 2011)

Komisja skrutacyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji – Gąsior Jan
Z-ca przewodniczącego – Smalec Janina
Sekretarz komisji – Piecuch Andrzej

Komisja stwierdziła, że w zebraniu wiejskim uczestniczyło 86 mieszkańców, w głosowaniu tajnym wzięło udział 86 osób, głosów ważnych oddano 86, nieważnych 0.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu na członków Rady Sołeckiej wsi Moszczenica wybrano:

 

 1. Wiktor Stanisław 81 głosów

 2. Szczerba Stanisław 61 głosów

 3. Majcher Dariusz 54 głosy

 4. Waz Józef 52 głosy

 5. Szczerba Stefan 50 głosów

 6. Konwent Władysław 43 głosy

 

Sołtys Wsi Staszkówka

Komisja stwierdziła, że w zebraniu wiejskim uczestniczyło 86 osób, w głosowaniu tajnym wzięło udział 86 osób, głosów ważnych oddano 84, nieważnych 2.

Szczerba Ryszard 64 głosów

 

Urząd Gminy Moszczenica
38-321 Moszczenica 524
    tel.: 18 354 13 00      
fax.: 18 354 10 85

Konto do opłaty skarbowej

BS Gorlice 59 8795 0005 2001 0002 1946 0001

strona www: www.gminamoszczenica.eu
e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu

Godziny Urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7:30 - 15.30

 

 

Wójt Gminy
mgr Jerzy Wałęga

Wójt Gminy przyjmuje petentów w następujących dniach:
poniedziałek: od 8:00 do 16:00 
środa: od 8:00 do 15:00

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Barbara Warzecha

Przyjmuje petentów w każdy
piątek: od 13:00 do 15:00 
pokój nr 11

 

Rada Gminy Moszczenica  2010-2014


1. Barbara Bożena Warzecha - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Ryszard Barczyk - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

3. Mieczysław Zygmunt Apollo 

4. Adam Batko 

5. Bogdan Józef Brach 

6. Grzegorz Józef Brach 

7. Lidia Stanisława Dąbrowska-Podwika 

8. Edward Dobek 

9. Marek Bogdan Dziadzio 

10. Roman Robert Gajda 

11. Jan Kazimierz Gąsior 

12. Marek Gębarowski 

13. Wanda MariaGodek 

14. Stanisław Szczerba 

15. Stanisław Witkowski 

 

Komisje Rady Gminy

 

KOMISJA REWIZYJNA

Gąsior Jan Kazimierz

Przewodniczący Komisji

Brach Grzegorz Józef

Członek Komisji

Batko Adam

Członek Komisji

Gębarowski Marek

Członek Komisji

KOMISJA BUDŻETU I MIENIA KOMUNALNEGO

Gębarowski Marek

Przewodniczący Komisji

Gajda Roman Robert

Członek Komisji

Dziadzio Marek Bogdan

Członek Komisji

Godek Wanda Maria

Członek Komisji

Szczerba Stanisław

Członek Komisji

Gąsior Jan Kazimierz

Członek Komisji

Barczyk Ryszard

Członek Komisji

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Godek Wanda Maria

Przewodniczący Komisji

Szczerba Stanisław

Członek Komisji

Brach Bogdan Józef

Członek Komisji

Dąbrowska – Podwika Lidia Stanisława

Członek Komisji

Dziadzio Marek Bogdan

Członek Komisji

Dobek Edward

Członek Komisji

Apollo Mieczysław Zygmunt

Członek Komisji

Barczyk Ryszard

Członek Komisji

Witkowski Stanisław Józef

Członek Komisji

KOMISJA INICJATYW GOSPODARCZYCH, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Apollo Mieczysław Zygmunt

Przewodniczący Komisji

Dąbrowska – Podwika Lidia Stanisława

Członek Komisji

Brach Bogdan Józef

Członek Komisji

Brach Grzegorz Józef

Członek Komisji

Batko Adam

Członek Komisji

Dobek Edward

Członek Komisji

Gajda Roman Robert

Członek Komisji

Witkowski Stanisław Józef

Członek Komisji

 

 

Wójt Gminy Moszczenica

mgr Jerzy Wałęga

 

 

Skład Rady Gminy Moszczenica

1.

Apollo Mieczysław

2.

Barczyk Ryszard

3.

Dobek Edward

4.

Dziadzio Marek

5.

Godek Wanda

6.

Gajda Roman

7.

Brach Bogdan

8.

Gębarowski Marek

9.

Brach Grzegorz

10.

Dąbrowska-Podwika Lidia

11.

Batko Adam

12.

Witkowski Stanisław

13.

Szczerba Stanisław

14.

Warzecha Barbara

15.

Gąsior Jan

 

 

Struktura Urzędy Gminy Moszczenica

  W skład Urzędu wchodzą referaty:

 

1.      Referat Planowania i Finansów /symbol PF/

         w tym:

 1. Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy),
 2. Główny Księgowy Urzędu,
 3. stanowiska do spraw księgowości budżetowej,
 4. kasjer,
 5. stanowisko do spraw księgowości podatkowej,
 6. stanowisko do spraw wymiarów podatków,
 7. stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej,
 8. stanowisko do spraw wynagrodzeń,
 9. stanowisko do spraw opłat lokalnych, czynszów.

 

2.      Referat Ogólno - Administracyjny /symbol OA/

         w tym:

 1. Kierownik Referatu (Sekretarz Gminy),
 2. stanowisko do spraw kadrowych,
 3. stanowisko do spraw obsługi sekretariatu, osób bezrobotnych,
 4. stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i jej organów,
 5. stanowisko do spraw zamówień publicznych, meldunków 
  i dowodów osobistych,
 6. stanowisko do spraw wojskowych, obrony cywilnej, bhp 
  i pożarnictwa,
 7. stanowisko do spraw oświaty, kultury, zdrowia, sportu i turystki,
 8. stanowisko do spraw informatyki,
 9. Pełnomocnik do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 10. Pełnomocnik do spraw Kancelarii Tajnej i Informacji Niejawnych,

 

3.      Referat Gospodarki Komunalnej /symbol GK/

         w tym:

 1. Kierownik Referatu,
 2. stanowisko do spraw mienia komunalnego, gospodarki nieruchomościami i drogownictwa,
 3. stanowisko do inwestycji, remontów, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska,
 4. stanowisko do spraw cmentarza komunalnego,
 5. stanowisko do spraw geodezji,
 6. stanowiska obsługi (konserwator, sprzątaczka pracownicy gospodarczy).

 

W skład Urzędu Gminy wchodzi Urząd Stanu Cywilnego w Moszczenicy /symbol /USC/ w tym:

 

a) Kierownik USC

b) Zastępca Kierownika USC

 

 

 Moszczenica

38-321 Moszczenica  524

tel. (018) 3541300
fax. (018) 3541085

www.gminamoszczenica.eu
e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu

Urząd czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

 


Certyfikaty:
                   
 

Kod banera:
[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Wojciech Michna: Program promocyjny Euro Renoma ujmuje konsekwentnym odświeżaniem wizerunku podmiotów i instytucji (moja firma cztery razy w ciągu roku aktualizowała stronę na portalu), doskonałym pozycjonowaniem stron i niską ceną! Rekomenduję z pełną odpowiedzialnością.
Barbara Stefanska: Tym, co decyduje o wyjątkowym charakterze publikacji Audyt z Renomą, jest sposób dostępu użytkownika do przedstawionych tu treści. Poza płytą CD z pełną wersją programu każdy nabywca otrzymuje również indywidualny kod dostępu do wersji on-line która jest na bieżąco aktualizowana przez zespół specjalistów prawników. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do Audytu z Renomą z każdego miejsca i o każdej porze, ze świadomością, że żadna zmiana przepisu go nie ominie! Jest to szczególnie ważne dla osób, które w krótkim czasie muszą podjąć jakąś ważną decyzję biznesową w oparciu o aktualne rozporządzenia i przepisy!
Krzysztof Wackiewicz: Najwspanialszy program ! Wyszliśmy z kryzysu i wszystko jest OK! dziękujemy! Ktoś tutaj kiedyś napisał:..."Wys­pa nadziei w morzu niejakości ."... - Tak właśnie uważam . To co robi rejestr, to co Państwo robicie, to wspaniała rzecz.
Beata i Mariusz R. WESELE 19.07.2014: Hotel Arsenał- Łabędy- Gliwice Max profesjonalna obsluga, do kazdego klienta podchodzaca z usmiechem od ucha do ucha, tanie hotele, spelniaja kazda prosbe, jedzenie przepyszne! Wymarzone miejsce na wesele. Super managerka. Max zadowolenia:) Sala przepieknie urzadzona, podswietlenia scian, piekne wnetrze sali jak i przepieknie zaprojektowany ogrod i wszystko gustownie urzadzone, dbaja bardzo o klienta, wszystko jest klarowne, zadnych ukrytych kosztow. Przyznamy ze opinie ta wystawiamy z wielka przyjemnoscia. Opiszemy po kolei: 19.07.2014 r. wyprawilismy wesele wraz z poprawinami w hotelu Arsenał. Szukalismy sali na wesele 1,5 roku wstecz, przyznam ze bylo ciezko. Za kazdym razem kiedy sala nam sie podobala, cos innego pozostawialo wiele do zyczenia. Od momentu wejscia do Hotelu Arsenal zakochalismy sie w sali i obsludze. Nigdzie indziej w Polsce nie spotkalismy sie z tak profesjonalnym podejsciem do klienta. Po rozmowie z manager hotelu- P. Karolina Kowcz dowiedzielismy sie wszystkich informacji, na kazde zadane pytanie byla konkretna odpowiedz. Kiedy przeszlismy do pytan o menu weselne, Pani manager poprosila szefa kuchni, ktory przedstawil jak to wyglada od obiadu, deser, zimna plyte i kolacje. Zapewnial ze nikt nie wyjdzie z wesela glodny (gdyz zaznaczylismy nasze rodziny lubią "pojeść") i tak tez faktycznie bylo, jedzenie bylo wytworne i nie do przejedzenia! Rozmawialismy rowniez z cala obsluga hotelowa a nawet wlascicielem hotelu. Musimy podkreslic ze wszyscy byli usmiechnieci, sympatyczni, pogodni, przemila atmosfera az chcialo sie tam przebywac! Czuc bylo ze zrobia wszystko ku zadowoleniu klienta! Po spotkaniu wiedzielismy juz ze to jest to miejsce! Ze tam wlasnie odbedzie sie nasze wymarzone wesele:) Spisalismy umowe kolejnego dnia i wplacilismy symboliczna zaliczke na poczet rezerwacji miejsca. Roznie to bywa po podpisaniu jakiejkolwiek umowy- wiadomo jak to umowa zlecenie ma sie pewne obawy, a tutaj pelen w dalszym ciagu profesjonalizm! Jestesmy z zagranicy, nie mielismy duzo czasu na zalatwianie roznych spraw w kraju odnosnie wesela. Pani manager utrzymywala z nami staly kontakt mailowy, pytala czy potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy, na wszelkie pytania i prosby odpowiadala natychmiastowo. Przesylala zdjecia z ustawiania stolow po kolory nakryc, po miejsca noclegowe dla gosci. Mielismy poczucie ze nie musimy w ogole sie martwic o hotel, ze wszystko jest dopiete na ostatni guzik, kazdy szczegol byl omowiony. Zyskali nasze pelne zaufanie! Pamietam ze w sumie bylismy w hotelu moze 3-4 razy przed weselem i za kazdym razem jak tam jechalismy, robilismy to z wielka przyjemnoscia! I z wielka przyjemnoscia bedziemy tam wracac i teraz! Dzien wesela i poprawiny to najwspanialszy dla nas czas, bylismy spokojni ze goscie nasi zostana ugoszczeni po krolewsku! Cala impreza przebiegla w swietnej atmosferze. Goscie podchodzili do nas i zachwalali jedzenie, usmiechniatych i profesjonalnych kelnerow, przepiekna sale i ogrod a takze piekne pokoje hotelowe. Mowili ze jedzenia jest az za duzo (nie do przejedzenia) wysmienicie doprawione, wytwornie podane, ze jedzenie i wyglad sali bije wszystkie wesela na jakich byli dotychczas na glowe-bez porownania! Nam osobiscie bardzo przypadly do gustu ryby przepieknie podane na platerze! Widzialam ze goscie wyciagali aparaty i robili im zdjecia:) Oraz profesjonalne show jakim byl udziec pieczony z ogniami i dobrana swietnie przez hotel muzyka (z janosika). Wszystko bylo tak piekne tego dnia, gustowne, smaczne, profesjonalne i wytworne ze nie moglabym nie napisac wraz z mezem moim pozytywnej opinii na temat hotelu Arsenał. Jezeli planujecie wesele z calego serduszka polecamy to miejsce i gwarantujemy 100 % zadowolenia! A przyznam ze jestesmy bardzo wymagajacy:) Gdybysmy podejmowac decyzje mieli jeszcze raz byly to HOTEL ARSENAŁ! :D Naprawde nie moglismy sie niczego negatywnego doszukac! Zmienilibysmy jedynie orkiestre, wybralismy w ciemno no i niestety, gdybysmy sie cofneli wstecz na pewno zdecydowali bysmy sie na jakas polecona nawet przez hotel. Dlatego od razu uprzedzam ze "orkiestra" - jak mozna tak w ogole powiedziec,( bo wszystko puszczala z plyty jak dj) "MOTIV" to strata pieniedzy, nie wzialabym jej nawet za darmo! Ale wrocmy do bardzo pozytywnej strony. Piszac ta opinie, chcielibysmy podziekowac wszystkim pracownikom HOTELU ARSENAŁ, podziekowac bardzo serdecznie jeszcze raz za WSZYSTKO! Mam nadzieje ze w przyszlosci wszystkie hotele, zlecenia i uslugi beda traktowane z takim profezjonalizmem i sympatycznym pomocnym podejsciem! Wielkie, wielkie DZIEKUJEMY!!!!!! Beata i Mariusz R.
tomek: polecam

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.