Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Nowe Warpno

Certyfikat:

ANC 12857

ważny do: 22 Listopad 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: zachodniopomorskie

data wpisu do rejestru: 19 grudnia 2012

miejscowość: Nowe Warpno

kod: 72-022

ulica: pl. Zwycięstwa 1

fax: 913129713

telefon: 913129660

www: www.nowewarpno.pl

NIP: 8512772951

REGON: 811685438

e-mail: urzad@nowewarpno.pl;tokarski112@wp.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb

 

http://www.nowewarpno.pl/pliki/nowewarpno/obrazy/baner/4.jpg

 

Gmina Nowe Warpno – gmina miejsko-wiejskapołożona jest w województwie zachodniopomorskim w północno-zachodniej części powiatu polickiego. Siedzibą gminy jest miasto Nowe Warpno.

Jest to najmniej ludna gmina miejsko-wiejska w Polsce oraz najmniejsza pod względem ludności gmina województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo, obszar wiejski gminy (tzn. tereny poza miastem Nowe Warpno) jest najmniej ludnym takim obszarem na terenie gminy miejsko-wiejskiej w Polsce (liczy ok. 380 osób).

Według danych z 2009 roku gmina Nowe Warpno miała 1549 mieszkańców[1]

Do 31 grudnia 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego.

Miejsce w województwie (na 114 gmin):

  • powierzchnia 55.
  • ludność 114.

Gmina stanowi 29,7% powierzchni powiatu.

 

Nowe Warpno gm.png

 

Gmina Nowe Warpno położona jest w Województwie Zachodniopomorskim, w jego północno-zachodniej części. Jest jedną z czterech gmin Powiatu Polickiego (29,7 % powierzchni powiatu).

Powierzchnia gminy to 197 km 2, z czego samo miasto Nowe Warpno ma 25 km 2. Daje jej to 55 pozycję wśród 114 gmin województwa. Zdecydowaną większość gminy zajmują wody Zalewu Szczecińskiego 10 064 ha (51,1 %) i lasy Puszczy Wkrzańskiej 7 488 ha (38 %).

Pod względem ludności gmina zajmuje 114 miejsce w województwie, czyli ostatnie. Jest to najmniej ludna gmina w Polsce. Na obszarach wiejskich gminy żyje około 400 osób. Na jednego mieszkańca gminy przypada około 12 ha.

Gmina sąsiaduje z polskimi gminami: Police (granica lądowa), Świnoujście i Stepnica (w obu przypadkach granica biegnie przez wody Zalewu Szczecińskiego). Ponadto sąsiaduje z niemieckimi gminami powiatu Uecker-Randow.

Jest gminą miejsko-wiejską. Siedziba władz gminnych mieści się w mieście Nowe Warpno, najmniej ludnym mieście Polski. Jest to jedno z najstarszych miast Pomorza Zachodniego. Miasto składa się z dwóch dzielnic: Nowego Warpna - położonego na półwyspie Nowowarpieńskim i Podgrodzia - położonego na Półwyspie Podgrodzkim.

W skład gminy wchodzą dwa sołectwa:

  • Brzózki z miejscowościami Brzózki, Myślibórz Wielki, Myślibórz Mały, Mszczuje, Maszkowo i Popielewo
  • Warnołęka, która jest jedyną miejscowością tego sołectwa.

Nowe Warpno zachowało średniowieczny układ urbanistyczny. Na uwagę zasługuje ratusz ryglowy z XVII wieku i kościół późnogotycki oraz XVIII kościółek w dzielnicy Karszno.

Ponadto w gminie koło miejscowości Brzózki (Popielewo) znajduje się pałac myśliwski z XIX wieku, otoczony parkiem, w którym znajdują się unikatowe okazy drzew i krzewów.

Atrakcyjność turystyczną gminy stanowi jej położenie: duże akweny wodne i lasy. Warto nadmienić, że wody Zalewu Szczecińskiego nie są jedynymi wodami tej gminy. Oprócz zalewu są tu jeszcze cztery jeziora. Największe Jezioro Nowowarpieńskie, mające bezpośrednie połączenie z zalewem przez dwie cieśniny przy Ptasiej Wyspie (lub jak wolą inni Łysej Wyspie ) oraz trzy jeziora śródleśne: Jezioro Małomyśliborskie i Jezioro Myśliborskie Wielkie oraz Jezioro Piaski. Wody są II i III klasy czystości. Czystość wód Jeziora Nowowarpieńskiego uzależniona jest od czystości Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Miasto posiada sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków komunalnych, co niewątpliwie wpływa na czystość wód.

Wody Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego stwarzają doskonałe warunki do uprawiania jachtingu, windsurfingu, kitesurfingu, kajakarstwa.

Występuje tu wiele gatunków ryb, wśród których można wyróżnić takie jak: leszcz, szczupak, płoć, sandacz, okoń, miętus, węgorz, co jest niewątpliwym magnesem dla wędkarzy.

Gmina charakteryzuje się bardzo wysoką lesistością. Lasy należą do kompleksu Puszczy Wkrzańskiej i podlegają nadzorowi Nadleśnictwa Trzebież.

Na uwagę zasługują występujące jeszcze na terenie gminy torfowiska wysokie i przejściowe, fragmenty boru bagiennego oraz słone łąki.

Na większości terenów gminy występują kompleksy leśne roślinności naturalnej i półnaturalnej zlokalizowane na obszarze Puszczy Wkrzańskiej. Zbiorowiskami dominującymi na obszarze Puszczy Wkrzańskiej są bory mieszane, wilgotna subatlantycka dąbrowa, duże powierzchnie zajmują także bory sosnowe, olsy, łęgi olszowe i skrawkami subatlantycki grąd niski.

Lasy obfitują w jagody i grzyby. Bogaty drzewostan sprzyja miłośnikom pieszych wędrówek -szczególnie ostatnio modnego nordic walkingu, konnych lub rowerowych wycieczek. Obfitość zwierzyny spowodowała, że w okolice chętnie przyjeżdżają myśliwi. Na terenie gminy działają dwa koła łowieckie.

Cechą charakterystyczną gminy jest absolutny brak przemysłu, nie funkcjonują tu żadne zakłady, przez co w gminie jest bardzo czyste powietrze.

Położenie gminy wśród lasów Puszczy Wkrzańskiej oraz przy Zalewie Szczecińskim, spowodowało, że gmina ma charakter turystyczny. Walory turystyczno-krajobrazowe gminy oraz czystość środowiska stwarzają możliwości do rozwoju agroturystyki. Gospodarstwa takie powstają

w sołectwach. Zajmują się one m.in. hodowlą koni i udostępniają je chętnym do uprawiania hippiki.

Miasto Nowe Warpno zostało uznane za miejscowość o szczególnych walorach klimatycznych. Klimat ma wybitne cechy klimatu morskiego, co silnie zaznacza się w wilgotności powietrza, znaczną ilością opadów, długotrwałości zim i amplitudach temperatur. Charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością: mała amplituda roczna, sezonowa i dzienna temperatur powietrza, duża wilgotność i wietrzność, chłodniejsze lato oraz krótka i łagodna zima.

Na kształtowanie się zjawisk pogodowych niewątpliwy wpływ mają czynniki lokalne, t.j. duża ilość wód oraz zwarty obszar leśny Puszczy Wkrzańskiej.

 

Urząd Gminy Nowe Warpno

pl. Zwycięstwa 1; 72-022 Nowe Warpno

dni i godziny otwarcia Urzędu

poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00

pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

soboty są wolne

telefon

(91) 31 29 660 

fax

(91) 31 29 713

e-mail

urzad@nowewarpno.pl

adres strony internetowej

www.nowewarpno.pl

numer rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Gryfinie

Nr PL 40 9377 0000 0400 0512 2000 0010

Swift GBW CPLPP

Regon Urzędu Gminy

000528422

Regon Gminy

811685438

NIP Urzędu Gminy

851-00-18-463

NIP Gminy

851-27-72-951

Burmistrz Nowego Warpna

Władysław Kiraga

Zastępca Burmistrza Nowego Warpna

Mirosław Tokarski

Sekretarz Gminy

Halina Utrata

Skarbnik Gminy

Jolanta Jędrzejczak

Adres skrytki ePUAP

/y54m41icwo/skrytka

 

 

 

Urząd Gminy Nowe Warpno

pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
tel. 91 31 29 660
fax 91 31 29 713

Regon - 000528422
NIP - 851-00-18-463

e-mail: urzad@nowewarpno.pl

Dni i godziny otwarcia urzędu:
poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00
pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30
soboty są wolne

Numer rachunku bankowego:
Bank Pocztowy SA oddział w Szczecinie - Nr 04 1320 1830 3173 3548 2000 0001
Swift POCZ.PLP.4

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga
tel

tel. 091 / 312 96 60

e-mail

urzad@nowewarpno.pl

 

Z-ca Burmistrza Gminy
Mirosław Tokarski
tel.

tel. (91) 312 96 60 wew. 26, (91) 312 96 61

e-mail

urzad@nowewarpno.pl

 

Sekretarz Gminy
Halina Utrata
tel.

tel. (91) 312 96 60 wew. 26

e-mail

sekretarz@nowewarpno.pl

Skarbnik Gminy Nowe Warpno
Jolanta Jędrzejczak
tel.

(91) 312 96 60 wew. 18, (91) 312 97 02

e-mail

skarbnik@nowewarpno.pl

 

skład Rady Miejskiej w Nowym Warpnie VI kadencji

  1. Grzegorz Grochecki - Przewodniczący Rady Miejskiej
  2. Krystyna Czerwińska-Twarowska - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
  3. Jolanta Gotfryd - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
  4. Sylwia Klimko - członek Rady Miejskiej
  5. Maria Kobuszyńska - członek Rady Miejskiej
  6. Mirosław Krajewski - członek Rady Miejskiej
  7. Iwona Moskal - członek Rady Miejskiej
  8. Augustyn Rola - członek Rady Miejskiej
  9. Marcin Różański - członek Rady Miejskiej
10. Danuta Smużniak - członek Rady Miejskiej
11. Piotr Sornat - członek Rady Miejskiej
12. Marek Szczepański - członek Rady Miejskiej
13. Bożena Szostak - członek Rady Miejskiej
14. Krzysztof Szmidt - członek Rady Miejskiej
15. Bernadeta Szybylska - członek Rady Miejskiej

 

 

 

DANE ADRESOWE

Urząd Miasta i Gminy Nowe Warpno

pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno

tel. 91 31 29 660
fax 91 31 29 713

email: urzad@nowewarpno.pl

WAŻNE INFORMACJE

godziny otwarcia:

poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00
pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30
soboty są wolne

NIP Urzędu: 851-00-18-463
NIP Gminy: 851-27-72-951
Regon Urzędu Gminy: 000528422

Numer konta: 04 1320 1830 3173 3548 2000 0001

 

 

Pic 5

.

 


Certyfikaty:

 

Zapraszamy do zaglądania na naszą "ścianę chwały", co jakiś czas będziemy ją aktualizować aby pokazać Państwu co dobrego robimy dla naszej społeczności. 

1) Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego

2) Ranking pisma samorządowego Wspólnota

3) Wyróżnienie "Pasjonat Sportowej Polski"

4) Wyróżnienie "Perły Biznesu 2013"

5) Wyróżnienie "Lider Skuteczności"

6) Wyróżnienie w konkursie "Zielone miasta - w stronę przyszłości"


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)
Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.