Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. działający w branży Przemysł, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14353

przeczytaj więcej

Sieć Pizzerii Biesiadowo działający w branży Hotelarstwo, gastronomia, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 13759

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Pińczów

Certyfikat:

ANC 12909

ważny do: 08 Maj 2022 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: świętokrzyskie

miejscowość: Pińczów

kod: 28-400

ulica: 3 Maja 10

telefon: 41 357 38 71

www: pinczow.com.pl

NIP: 6621761514

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl ; ewa.bawor@pinczow.com.pl ; monika.mlynczak@pinczow.com.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb

 

 

 

Gmina Pińczów to gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była wwojewództwie kieleckim.

Siedziba gminy to Pińczów.

Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 22 207 osób.

 

Gmina Pińczów

Miasto rozciągnięte jest nad rzeką Nidą, od północy jego zabudowę ogranicza Garb Pińczowski. Używane przez zapalonych karciarzy grających przez całą noc powiedzenie "w Pińczowie dnieje" znaczy, że jest bardzo późno, bo wschodzące słońce zasłonięte przez wzgórza pokazuje się tu później.
 
Najstarsza nazwa osady - Piędziczów oznaczała własność Piędzica, nazwanego tak od piędzi ziemi. Etymologia ludowa wywodzi nazwę od pięciu sów, które zobaczył polujący książę wiślicki, lub pieńców pozostałych po wyrębie drzew. 25 lutego 1428 r. w Lublinie, Władysław Jagiełło nadał nadnidziańskiej wiosce "Pyandzyczow" (Piędziczów) prawa miejskie. W 1429 r. staraniem biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego nastąpiła lokacja miasta na prawie magdeburskim. Duże znaczenie w rozwoju Pińczowa miał ruch reformacyjny. Mikołaj Oleśnicki sprzyjał protestantyzmowi. Kościół pauliński został zmieniony w zbór kalwiński. W budynku klasztornym powstało w 1552 r. słynne gimnazjum, którego wysoki poziom zyskał miastu miano "sarmanckich Aten". W latach 1555-61 istniała w Pińczowie protestancka drukarnia Daniela z Łęczycy. W 1562 r. na synodzie w Pińczowie powstał zbór mniejszy zwany arianami lub braćmi polskimi. W 1586 r. dobra pińczowskie kupił Piotr Myszkowski, biskup krakowski. Arianie zostali usunięci z miasta. Myszkowski założył tuż obok Pińczowa w 1592 r. Nowe Miasto Mirów. Dziedzicem majątku składającego się z 3 zamków, 3 miast i 78 wsi stał się bratanek biskupa Zygmunt Myszkowski. Utrwalił on odziedziczone dobra przez założenie ordynacji - majątku niepodzielnego opartego o zasadę majoratu.

U schyłku XVI w. działał w Pińczowie warsztat Santi Gucciego, nadwornego architekta Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Pińczów w XVI i XVII w. był miastem małym, ale znanym. W 1612 r. Nowe Miasto Mirów zostało do niego ostatecznie włączone. W 1630 r. powstała drewniana palisada otaczająca Pińczów. Obronność miasta wzmocniły cztery murowane bramy: Krakowska, Kielecka, Chęcińska i Nowokorczyńska. Ominęły Pińczów zniszczenia "potopu" szwedzkiego. W 1657 r. walczący po stronie króla szwedzkiego Karola Gustawa arianin Andrzej Gnoiński poddał się, widząc przygotowania do artyleryjskiego ataku na zamek. W I702 r., w czasie trwania wojny północnej, w pińczowskim zamku przebywał król szwedzki Karol XII po wygranej bitwie pod Kliszowem.

W 1701 r. powstała szkoła gimnazjalna będąca pod opieką Akademii Krakowskiej. W szkole tej kształcił się w latach 1760-65 Hugo Kołłątaj, późniejszy proboszcz pińczowski. W czasie konferencji barskiej w 1770 r. walczył w okolicach Pińczowa oddział Kazimierza Pułaskiego. W dniu rozpoczęcia insurekcji 24 III 1794 r. Kościuszko miał do dyspozycji tylko dwa garnizony wojskowe: Kraków i Pińczów.

W 1727 r. ordynację wraz z tytułem margrabiego, herbem i nazwiskiem odziedziczył po kądzieli Franciszek Wielopolski. Franciszek i jego syn Józef Jan Nepomucen prowadzili wystawny tryb życia. Ordynacja została okrojona z 12 do 3 kluczy. Lwią część majątku wraz z Pińczowem nabył Jan Bonawentura Olrych Szaniecki. Zniósł on na swoich dobrach pańszczyznę, a pińczowskich mieszczan uwolnił od uciążliwych obowiązków. Szaniecki w czasie powstania listopadowego był członkiem Rządu Narodowego. Klęska powstania zmusiła go do opuszczenia Polski, a jego majątek został skonfiskowany. Później klucz pińczowski wraz z miastem wykupił Aleksander Wielopolski, ponownie włączając go do ordynacji.

W okresie międzywojennym był Pińczów miastem powiatowym. W 1925 r. uruchomiono kolejkę wąskotorową z Hajdaszka przez Pińczów do Wiślicy. W czasie II wojny światowej Pińczów został zniszczony w 80% - w odwet za śmierć jednego z oficerów wojska niemieckie spaliły miasto. 10 VI 1944 r. oddział BCh Piotra Pawliny w udanej akcji na hitlerowskie więzienie, uwolnił 281 więźniów. Była to najskuteczniejsza tego typu akcja na Kielecczyźnie. W rejonie Pińczowa, Skalbmierza, Kazimierzy Wielkiej, Racławic i Proszowic at po Wisłę partyzanci przejęli władzę, tworząc Partyzancką Republikę Pińczowską (800 km ). Istniała ona od 26 VII do I 5 VIII 1944 r.

 

Turystyczne Miasto i Gmina Pińczów zaprasza

Bogata historia, nie skażona cywilizacją przyroda i liczne atrakcje turystyczne - wszystko to daje możliwość wielu niezapomnianych przeżyć, dostępnych dla wypoczywających tu gości.

Pięknie położony Pińczów, nazywany wcześniej polskimi Atenami, a dziś - nie bez powodu - "perłą Ponidzia", zachował wiele cennych zabytków, wkomponowanych w krajobraz. Obiekty warte odwiedzenia, to m.in.: sanktuarium Matki Boskiej Mirowskiej, gotycki popauliński zespół klasztorny, pałac Wielopolskich, drukarnia ariańska czy synagoga, sięgająca początków XVI w., a także symbol miasta i regionu - kaplica Św. Anny i wiele innych.

Jednym z najciekawszych obiektów w okolicy Pińczowa jest kościół w Zagości, którego najstarsza część pochodzi z 1154 r. i była pierwszą komandorią joannicką (spadkobiercy templariuszy) w Polsce.

Historia tego regionu zapisała się także w wielu innych miejscach, co upamiętniają wzniesione tam świątynie. Na terenie gminy znajdują się niewielkie miejscowości, które odegrały wa~ną rolę w historii Polski, jak np. Grochowiska, gdzie odbyła się Jedna z ważniejszych, najkrwawsza bitwa powstania styczniowego (18.III.1863 r.)

Gmina położona jest na terenie parków krajobrazowych, a liczne rezerwaty przyrody, gdzie żyje fauna i flora ciepłolubna, jakiej próżno by szukać na innych obszarach Polski, łagodny i jeden z naj cieplejszych klimatów w Polsce sprawią, że wypoczynek na ziemi pińczowskiej stanie się Państwa niezapomnianym przeżyciem.

Przejażdżka zabytkową ciuchcią, przelot lotnią, weekend spędzony w siodle lub spływ kajakiem po Nidzie to tylko niektóre z wielu możliwości spędzenia wolnego czasu, poznania uroków naszego regionu.

Nad wodą, na lądzie czy w powietrzu Pińczów jest zawsze atrakcyjnym miejscem do wypoczynku.

Historia

1400 -    po raz pierwszy pojawia się nazwa Pińczów. Średniowieczny dokument wzmiankuje "castrum Pandziczow" - zamek Pińczów - i należące do niego wsie.

1424 -    najprawdopodobniej w tym roku Pińczów wraz z zamkiem i okolicznymi wsiami zakupił Zbigniew Oleśnicki, bp krakowski, dla swego brata Jana zwanego Głowaczem. Niezwłocznie przystępuje on do rozbiórki zamku i budowy nowego.

1428 -    w dniu 21 września na zamku w Lublinie król Władysław Jagiełło nadaje przywilejem prawa miejskie dla Pińczowa.

1431 -    bp Oleśnicki funduje w mieście kolegium kanoników przy erygowanym rok wcześniej kościele parafialnym p.w. św. Jana.

1436 -    tenże biskup osadza w Pińczowie zakon Paulinów i powierza mu obowiązek kierowania parafią.

1449 -    fundator wydaje w Krakowie przywilej dla pińczowskiego klasztoru, bogato

go uposażając.

1450 -    majątek rodowy pińczowskiej gałęzi Oleśnickich składa się z miasta z zamkiem i 59 wsi, głównie w województwie sandomierskim.

1454 -    pierwsza wzmianka o oświacie pińczowskiej: rektorem miejscowej szkoły parafialnej był niejaki Stanisław.

1479 -    przywilej Kazimierza Jagiellończyka ustanawia dwudniowy jarmark na święto Filipa i Jakuba, tj. 1V.

1488 -    Zbigniew Oleśnicki młodszy, arcybiskup gnieźnieński i prymas, syn Jana Głowacza i bratanek kardynała, wystawia na zamku pińczowskim przywilej dla cystersów mogilskich.

1493 -    w mieście czynna jest łaźnia z łaziebnikiem Fabianem.

1546 -    bracia Oleśniccy - Mikołaj, Jan, Stanisław i Piotr - przejęli dobra pińczowskie od dzierżawiącego je dotychczas Jana Tęczyńskiego, burgrabiego krakowskiego.

1550 -    na zamku Mikołaja Oleśnickiego odbył się pierwszy zjazd różnowierczy.

1551 -    założone zostaje z inspiracji F. Stankara gimnazjum protestanckie, zwane później Akademią. Do roku 1565 uczyli w nim: Grzegorz Orszak, organizator szkoły i jej pierwszy rektor, Piotr Statorius - Francuz, po spolonizowaniu się przyjął nazwisko Stojeński, zorganizował szkołę w duchu humanizmu zachodnioeuropejskiego, drugi rektor; Jan Thenand - Francuz; Melchior z Krakowa, Krzysztof Przechadzka ze Lwowa, Marcin z Lublina (Lubelczyk), Erazm Gliczner, Jerzy Szoman ze Śląska oraz Franciszek Lismanin - spolonizowany Grek, były spowiednik królowej Bony, wybitny intelektualista i działacz reformacyjny.

1555 -    w dniu 1 V odbył się synod nazywany zwykle pierwszym jawnym zjazdem różnowierców małopolskich. W sumie odbyły się w Pińczowie 22 synody - ostatni w październiku 1563 roku.

1558 -    osiedlił się w mieście Daniel z Łęczycy, wędrowny drukarz różnowierczy. Prowadził tu swój warsztat przez pięć lat, do połowy 1562 r. stając się niejako urzędowym drukarzem kalwinistów małopolskich. W tym czasie wyszło z jego oficyny co najmniej 25 tytułów, a wśród nich dziełko z 1561 r. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Narratio simplex norac.

1559 -    podczas czerwcowego synodu odczytana została zebranym dopiero co napisana pieśń Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie...? Obecny przy tym Mikołaj Rej - który być może pierwszy raz zetknął się z poezją Kochanowskiego - miał podobno oddać mu (w wypowiedzi publicznej) pierwszeństwo przed sobą w literaturze polskiej. Ta piękna literacka legenda oparta jest na wspomnieniu Jana Zamoyskiego, późniejszego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, który jako 17-latek był wtedy obecny na owym synodzie.

1560 -    w styczniu umiera Jan Łaski, zamieszkały w Pińczowie reformator religijny. Pochowano go w kościele popaulińskim, który był natenczas zborem. Zmarły reformator był inicjatorem przetłumaczenia Biblii na język polski. Translacji dokonano w Pińczowie (głównie wysiłkiem profesorów miejscowego gimnazjum), a wydrukowano w 1563 roku w Brześciu Litewskim, za pieniądze Mikołaja Radziwiłła Czarnego (tzw. Biblia Brzeska albo Biblia Radziwiłłowska).

1562 -    w wyniku sporów wyznaniowych miasto staje się ośrodkiem ariańskim (w którym jednakże zwolennicy kalwinizmu mogli dalej działać swobodnie).

1564 -    latem miasto padło ofiarą zarazy.

1567 -    po 1 VI 1566 a przed 15 III 1577 umiera Mikołaj oraz jego żona Zofia, uważana kiedyś za pierwszą polską poetkę. Przypisywano jej bowiem autorstwo religijnej pieśni protestanckiej "Z ochotnem sercem Ciebie wysławiam Panie", zawierającej akrostych tworzący nazwisko: Zofia Oleśnicka z Pieskowej Skały.

1568 -    osiedla się tutaj Santi Gucci z Florencji, wybitny architekt i rzeźbiarz królewski. Zamieszkał także w Pińczowie Andrzej Baptysta, dworzanin późniejszego dziedzica miasta Zygmunta Myszkowskiego, krewny Santiego. Więzy krwi łączyły zapewne artystę z Piotrem Guccim, który sprzedał mu dom, a później ogród położony w Pińczowie. Ów Piotr miał także pochodzić z Florencji i być z zawodu kuśnierzem.

1576 -    z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o Żydach w Pińczowie, Oleśniccy

dali im plac pod cmentarz, kolejni dziedzice zezwolili zbudować synagogę i mieć własną szkołę.

1586 -    Jan i Andrzej Oleśniccy, synowie Mikołaja, w końcu roku sprzedali Pińczów biskupowi krakowskiemu Piotrowi Myszkowskiemu. Biskup dokonuje rekatolizacji Pińczowa, sprowadza wygnanych w połowie wieku Paulinów, rozpoczyna rozbudowę zamku Oleśnickich, na wschodnich obrzeżach Pińczowa zakłada Nowe Miasto Mirów w którym funduje kolegiatę (późniejszy kościół reformatów). Zmarł w kwietniu 1591 r. w Krakowie. Swoim spadkobiercom - bratankom pozostawił olbrzymi majątek w gotówce, trzy miasta oraz 78 wsi. Zygmunt otrzymał dwa poważne kompleksy dóbr: pińczowski i chroberski, zaś Piotr, wojewoda rawski, liczne dobra w województwie krakowskim.

1592 -    w dniu l lipca założony zostaje Mirów. Natomiast trochę później po stronie zachodniej Pińczowa powstaje dzielnica o przewadze funkcji produkcyjnych (folwark, browar). Autorem rozbudowy i przekształcenia miasta był Santi Gucci, pełniący oprócz funkcji nadwornego architekta rodziny Myszkowskich także obowiązki zarządcy ich dóbr, kierownika znanych warsztatów kamieniarskich, a także uczestnika sądów wójtowskich.

1593 -    Zygmunt Myszkowski funduje szkołę parafialną i powierza opiekę nad nią klasztorowi paulinów.

1598 -    Zygmunt i Piotr Myszkowscy uzyskali 4 VI adopcję od księcia mantuańskiego Wincentego do rodu Gonzagów. Wcześniej w 1596 r. bracia otrzymali od papieża Klemensa VIII tytuł margrabiów na Mirowie, który był związany z ich zamkiem o tej nazwie w Książu Wielkim.

1600 -    około tego roku umiera na Mirowie pińczowskim Santi Gucci.

1601 -    sejm Rzeczypospolitej zezwala braciom Myszkowskim na założenie ordynacji składającej się z ich rozległych dóbr, położonych głównie w województwie sandomierskim i krakowskim. Pierwszym ordynatem został Zygmunt, wtedy kasztelan wojnicki, a od 1603 r. piastujący urząd marszałka wielkiego koronnego.

1605 -    umiera Tomasz Nikiel, rzeźbiarz i przedsiębiorca budowlano - rzeźbiarski. Miał w mieście znaczny majątek: domy, ogrody, łąki, folwark, a na składzie w warsztacie m.in. marmury i alabaster. Wykonał on różne prace przeznaczone dla Pińczowa (na zamku Myszkowskich), Włocławka (przy katedrze), Bejsc (kaplica Firlejów) i Krakowa (posadzki i stopnie do ołtarza wielkiego w katedrze na Wawelu). Uznany jest za jednego z ważniejszych twórców z przełomu XVI/XVII w. na terenie Małopolski. Część swego majątku zapisał w testamencie pińczowskim paulinom, ustanowił też fundację dla szkoły parafialnej. - margrabia Zygmunt sprowadza do Pińczowa sześciu zakonników nieznanego jeszcze w Polsce zakonu reformatów. Dał im na Mirowie miejsce pod kościół, pobudował tymczasową kaplicę z tarcic, a sąsiedni dom rozszerzył i oddał na klasztor.

1615 -    umiera podczas podróży do Włoch margrabia Zygmunt. Za jego czasów miasto przeżywało świetność. Troszczył się bowiem o swój bogaty dwór i wspaniałość rezydencji. Pińczów otaczany szczególną opieką, stał się za jego czasów jednym z większych skupisk murarzy, kamieniarzy, sztukatorów i rzeźbiarzy, były tu dwie kolonie cudzoziemców - Włochów i Szkotów. Ordynat rozbudował zamek, na Wzgórzu Klasztornym wzniósł, na pamiątkę Jubileuszu 1600 r., kaplicę pod wezwaniem św. Anny. Dziełem warsztatu Santi Gucciego była najpewniej powstała wówczas słynna łaźnia oraz fontanna na rynku. Ordynata pochowano we wspaniałej kaplicy - mauzoleum rodu Myszkowskich, przez niego ufundowanej, a zrealizowanej w latach 1602-14, przy kościele Dominikanów w Krakowie.

1621 -    Jan, II ordynat, zostaje zabity w Warszawie, a ordynację przejmuje (do r. 1647) Ferdynand, starosta grodecki.

1637 -    Ferdynand Gonzaga Myszkowski, III ordynat podejmuje u siebie Cecylię Renatę, córkę cesarza Ferdynanda II. Cecylia śpieszyła z Wiednia do Warszawy na ślub z królem Władysławem IV.

1647 -    czwartym z kolei ordynatem zostaje Władysław, wojewoda krakowski. Był najmłodszym synem Zygmunta, marszałka wielkiego.

1647 -    przeorem klasztoru paulińskiego zostaje o. Augustyn Kordecki (do maja 1650 r.). Za czasów jego urzędowania rozpoczęto budowę nowych organów w kościele św. Jana. Zachowały się leż wiadomości o udzielanym przez niego ślubie i dwóch chrztach.

1652 -    od maja do października szalało morowe powietrze. Zmarły setki ludzi.

1657 -    w trzecim roku "potopu" król szwedzki zajmuje miasto 9 IV. W czerwcu uwalnia je od nieprzyjaciela król Jan Kazimierz i Stefan Czarniecki. W jakim stopniu Pińczów ucierpiał, nie wiadomo. Zachował się przekaz o spaleniu przez Szwedów kilku domów w pobliskim Podłężu, własności paulinów. Cenną pozostałością po "wizycie" Szwedów są dwa znakomite wizerunki Pińczowa wykonane przez gen. Eryka Dahlbergha. Jeden przedstawia piękną panoramę miasta, drugi widok zamku. W czasie tej wojny schroniło się w Pińczowie pod opiekę Myszkowskich 150 rodzin żydowskich z Rakowa, 200 z Wodzisławia i 200 z Szydłowca. Fakt zaważył na historii miasta, które stało się ośrodkiem rzemiosła i handlu, najludniejszym miastem woj. sandomierskiego oraz jednym z największych skupisk Żydów w dawnej Rzeczypospolitej.

1660 -    w sierpniu ponownie dało znać o sobie morowe powietrze.

1669 -    zmarł V ordynat, Franciszek, kasztelan bełski. Był hojnym dobrodziejem karmelitów w Lublinie, a zwłaszcza pińczowskich paulinów. Tym przeznaczył w testamencie 3000 zł w gotówce i swoje ubiory na ornaty. Polecił też wyzłocić wielki ołtarz w kościele klasztornym. Pochowany został w kościele św. Jana. Syn Franciszka, Stanisław Kazimierz, VI ordynat, umarł młodo w 1684 roku.

1671 -    w Skrzypiowie, połączonym z Pińczowem kilometrową groblą i mostem, osiada u Myszkowskich na dzierżawie, Jan Chryzostom Pasek, klasyk pamiętnikarstwa staropolskiego. Gospodarzył tu przez kilka lat, potem trzymał w dzierżawie inne dobra margrabiego. Od 1684 r. popadł w zatarg i spory sądowe z ordynatami.

1683 -    margrabia Stanisław Kazimierz sprowadza powtórnie i osadza na Mirowie Reformatów. Uroczystości z tym związane odbyły się 4 października w święto św. Franciszka Serafickiego, patrona zakonu.

1697 -    po odbyciu 15 września przez Augusta II koronacji w Krakowie, Józef Władysław Myszkowski, VII ordynat, przyjmował nowego władcę na zamku pińczowskim. Na nocleg udał się król do klasztoru ojców Paulinów.

1701 -    pod koniec tego roku margrabia Józef Władysław zorganizował uroczyste obchody stulecia założenia ordynacji pińczowskiej. Najważniejszym ich wydarzeniem było utworzenie kolonii akademickiej, 3-letniej średniej szkoły humanistycznej o kierunku retoryczno-klasycznym. Placówka ta została oddana pod zarząd Akademii Krakowskiej. Pierwszym dyrektorem został Stanisław Daszczyński. Na potrzeby szkoły ordynat wzniósł specjalny gmach, zwany potem Akademią.

1702 -    pod wsią Kliszów /ok. 10 km na północ od Pińczowa/ stoczona została 19 lipca bitwa między armią szwedzką Karola XII a wojskami sasko-polskimi Augusta II. W bitwie tej po raz ostatni wystąpiła husaria, jej dalszemu istnieniu położył kres rozwój broni palnej. Dnia 14 lipca przybył z Krakowa do Pińczowa król August II i stanął kwaterą w kamienicy na rynku. Nazajutrz dotarły tutaj regimenty piechoty saskiej, artyleria i tabory. Z rana dnia następnego odbył się przegląd tych jednostek. Wojsko koronne z hetmanem Lubomirskim zjawiło się 17 lipca. W tymże dniu cała armia stanęła w obozie pod Kliszowem. Bitwa zakończyła się ok. godz. 1630, zwycięski król szwedzki Karol XII, przy dźwiękach muzyki wojskowej, wkroczył do obozu saskiego. W tym czasie odbywał się odwrót wojsk koronnych, przez Pińczów ku Wiśle. Tu wieczorem 19 lipca miało miejsce pierwsze po bitwie spotkanie Lubomirskiego z Augustem II. Król polski wypowiedział jakoby kilka słów po francusku, powąchał, tabaki i pojechał dalej. Wojska szwedzkie dotarły do miasta 20 lipca. Utworzono na miejscu magazyn prowiantowy, transportowano tutaj kontrybucje i rekwizycje oraz składano łupy wojenne. Wymarsz Karola XII nastąpił dopiero 28 lipca, ale w mieście pozostawiono 3000 żołnierzy jako ochronę magazynów. Podczas swego tutaj pobytu Szwedzi zniszczyli stary cmentarz żydowski z końca XVI w., który położony był za murami miasta, nad Nidą, obok drogi do Krakowa. Został on wtedy opuszczony, a nowy założyli Żydzi przy ul. Słabskiej. Tradycja mówi też o tym, że w końcu XVIII w. margrabina Wielopolska poleciła szukać skarbów ukrytych rzekomo przez Szwedów na terenie zamku. Nic nie znaleziono, ale zamek rozebrano, tak że przestał on istnieć.

1707 -    wybuchła kolejna zaraza, zmarło 114 osób, a w roku następnym 335. Istniała tradycja mówiąca, że umarłych było 3000. Mieli to być głównie Żydzi, których zgonównie rejestrowały dokumenty klasztorne.

1727 -    zmarł margrabia Józef Władysław, ostatni z rodu Myszkowskich. Zakończył życie 12 maja w Szańcu, gdzie chorując spędził ostatnie swe lata. Pochowany został w klasztorze Kamedułów, który ufundował pod Szańcem. W 1844 r. trumna ze zwłokami przeniesiona została do kościoła w Młodzawach.

1729 -    po śmierci ostatniego Myszkowskiego, który nie zostawił następców, rozgorzał spór o dobra ordynata pomiędzy Jordanami a Wielopolskimi. Ostatecznie Trybunał Lubelski przysądził ordynację tym ostatnim. W ten sposób VIII ordynatem został Franciszek hrabia na Żywcu i Pieskowej Skale Wielopolski, margrabia na Mirowie i Pińczowie Gonzaga Myszkowski. Był ponadto wojewodą sieradzkim.

1738 -    pożar Mirowa. Wybuchł któregoś wiosennego dnia późnym popołudniem. Według tradycji kościół Reformatów został uratowany od ognia cudownie za sprawą Matki Bożej - swej patronki, św. Franciszka - patrona zakonu i św. Prospera, którego relikwie spoczywają w świątyni. Osoby te miały się ukazać nad kościołem podczas naprędce zorganizowanej przez zakonników procesji.

1757 -    naukę w miejscowej szkole - kolonii akademickiej rozpoczął siedmioletni Hugo Kołłątaj. Uczył się tutaj do 1761 r. i mając lat jedenaście odszedł do szkół w Krakowie. Po latach napisał żartobliwie o pobycie swoim w Pińczowie, że nauczył się wtedy czytać i źle pisać. Opinia ta nie przeszkodziła mu bynajmniej zostać później tutejszym proboszczem.

1771 -    w czasie konfederacji barskiej w mieście usadowili się i ufortyfikowali Rosjanie. We wrześniu poprzedniego roku w rejonie miasta działał oddział Pułaskiego.

1784 -    w październiku odbyło się niecodzienne otwarcie roku szkolnego w szkole średniej. Margrabia podejmował obiadem profesorów i księdza Kołłątaja (od tegoż roku proboszcza pińczowskiego).

1786 -    trzęsienie ziemi, które dotarło do miasta, nie wyrządziło żadnych szkód. Zaledwie mniejsze dzwonki taki wydawały odgłos, jakby nimi poruszała ręka ludzka. Rok wcześniej podobne zjawisko trwało 2 sekundy.

1787 -    w mieście mieszkało 3105 osób, w tym 1897 Żydów, czyli 61% ludności. Domów było 621. Był wtedy Pińczów najludniejszym miastem woj. sandomierskiego, jednym z największych skupisk ludności żydowskiej w Rzeczypospolitej, ośrodkiem handlu.

1794 -    w chwili wybuchu Insurekcji poparła powstanie stacjonująca w Pińczowie II Małopolska Brygada Kawalerii Narodowej. 22 maja przybył do miasta Kościuszko. Dał tu wypocząć mało zaprawionemu do marszów wojsku, a sam czekał na powrót hrabiego Wodzickiego, który miał dostarczyć Naczelnikowi zarekwirowane srebra kościelne oraz składkę z Galicji (trochę pieniędzy na potrzeby wojny dali pińczowscy Reformaci). W dwa dni później wojska powstańcze wyszły na Wodzisław i Jędrzejów.

1795 -    w wyniku ostatniego rozbioru Pińczów dostał się we władanie Austrii. Ziemie zabrane wtedy Polsce przez Habsburgów nazywano Nową Galicją.

1803 -    miejscowa szkoła średnia otrzymuje nazwę Cesarsko-królewskie gimnazjum pińczowskie.

1809 -    w czasie wojny polsko-austriackiej w mieście kwaterują oddziały płk. Gabelkhovena. 9 lipca dochodzi do utarczki z kawalerią polską, a 11 lipca zajmuje Pińczów straż przednia dowodzona przez Roźnickiego (pułk 5 jazdy). Wkrótce miasto staje się częścią Księstwa Warszawskiego.

1813 -    Jan Olrych Szaniecki, wybitny prawnik, przejmuje od Wielopolskich część ordynacji z Pińczowem i kilkoma kluczami. Był to człowiek wielkiej uczciwości i poświęcenia w działaniu na rzecz dobra publicznego. Niemałe pieniądze własne przeznaczył na szkoły pińczowskie. Gimnazjum uposażył bogatą biblioteką, zbiorami pomocy naukowych, kapitałami pieniężnymi; wyremontował gmach szkolny oraz przeznaczył część swego pałacu na pomieszczenie sal lekcyjnych. Zaopatrzył szkołę, a dla dziewcząt założył pensję, budując dla niej dom z ogrodem. Założył też kilka szkółek wiejskich. Zaś swoje prywatne zbiory książkowe udostępnił jako bibliotekę publiczną. Sprowadził też z Warszawy lekarza i osiedlił go w Pińczowie dla wygody mieszkańców. Nie były to wszystkie zabiegi Szanieckiego nad podniesieniem cywilizacji w swych majątkach. Zachęcał więc chłopów do zmiany kroju ubrań oraz zmiany nazwisk, np. Wilk na Wilczyński, Zając na Zajączkowski, Wróbel na Wróblewski, Zwierz na Zwierzyński. Przekonywał, że miejska panna nie pójdzie raczej za Wilka w sukmanie ale chętnie wyjdzie w pana Wilczyńskiego w surducie. Zniósł również liczne uciążliwości mieszczan pińczowskich na rzecz dziedzica.

1819 -    kasata klasztoru Paulinów pińczowskich.

1821 -    staraniem Szanieckiego otwarta zostaje poczta z ekspedycją i stacją konną przeprzęgową.

1831 -    wybucha w mieście epidemia cholery przywleczona do Królestwa Polskiego podczas Powstania Listopadowego przez wojska rosyjskie. Dziedzic Szaniecki organizuje komitet do walki z chorobą (z lekarzem na czele) oraz pomoc dla pokrzywdzonych. Plagę daje się powstrzymać. Szaniecki zamawia z tej okazji uroczyste nabożeństwo i wydaje ucztę z udziałem rektora szkoły, proboszcza, gwardiana od Reformatów oraz mieszkańców miasta. Wygłasza wtedy mowę o potrzebie walki z wrogiem i pochwałę wolności. We wrześniu, kiedy powstanie dogasało, weszły do Pińczowa będące w odwrocie oddziały piechoty dowodzonej przez gen. Samuela Różyckiego. Przybył też tutaj na krótko książę Adam Jerzy Czartoryski, do niedawna prezes Rządu Narodowego. Dnia 24 września wycofujący się w kierunku Krakowa Polacy stoczyli w pobliskim Michałowie ostatnią bitwę Powstania Listopadowego. Zabitych w niej zostało, lub wziętych do niewoli 1000 żołnierzy. Pińczów zajęli Rosjanie i miasto podpalili. Szaniecki udał się na emigrację. Nie objęła go carska amnestia, bo był posłem sejmowym, projektodawcą ustawy o pospolitym ruszeniu i inicjatorem Towarzystwa Przyjaciół Włościan. Jego majątek uległ konfiskacie i stał się własnością rządową. Dziedzic Pińczowa zmarł w Paryżu w 1840 roku.

1839 -    Pińczów zostaje wystawiony na licytację publiczną i zakupiony przez Tadeusza Bocheńskiego. Nabywca odsprzedaje go w październiku Wielopolskim, którzy już wcześniej weszli w posiadanie Folwarku Podmiejskiego.

1844 -    pińczowska szkoła powiatowa zostaje w całości przeniesiona do Kielc. O jej przywrócenie zabiegał latami dziedzic Aleksander Wielopolski, obiecując w zamian decydentom nawet to, że wybrukuje północną część rynku, aby uczniowie mieli wygodny dostęp do gmachu szkolnego. Starania margrabiego uwieńczył sukces i naukę wznowiono we wrześniu 1852 r.

1846 -    w październiku wybuchł w mieście bardzo groźny pożar.

1863 -    w Powstaniu Styczniowym uczestniczyło bardzo wielu Pińczowian.

1873 -    Konrad Wiszniewski, emerytowany profesor gimnazjalny, otwiera pierwszą publiczną czytelnię książek i czasopism (wyłącznie w języku polskim).

1877 -    30 grudnia 1877 r. zmarł w Dreźnie margrabia Aleksander Wielopolski.

1882 -    powstało w mieście stowarzyszenie Ochotniczej Straży Ogniowej. Święto strażackie obchodzono 21 kwietnia.

1882 -    Pińczów zamieszkiwało 6363 osoby, Chmielnik - 6329, Działoszyce - 5363, a Kielce - 10051.

1905 -    strajk szkolny w progimnazjum.

1914 -    podczas trwania kampanii kieleckiej Legionów, 21 stycznia pojawił się w mieście Józef Piłsudski. W końcu roku Pińczów staje się miastem frontowym. Rosjanie z artylerią lokują się na wzgórzach ciągnących się ku wsi Skowronno, a wojska austro-węgierskie w łąkach po prawej stronie Nidy. Wojna tu toczona miała charakter pozycyjny, polegała głównie na wzajemnym ostrzeliwaniu pozycji wroga.

1915 -    na początku marca stanowiska nad Nidą zajmuje I Brygada Legionów. Kwaterą Piłsudskiego był dwór w Grudzynach, kadry brygady z Edwardem Rydzem-Śmigłym ulokowano we dworze w Mierzwinie, a lekarz I batalionu Felicjan Sławoj - Składkowski rezydował w chłopskiej chacie w Turze.

1916 -    wznowiło działalność nieczynne od wybuchu wojny Publiczne Gimnazjum Realne. Jego dyrektorem został Ferdynand Śliwiński, austriacki urzędnik wojskowy, absolwent UJ, z zawodu nauczyciel - polonista.

1917 -    w 129 rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej odsłonięty został na placu przy ul. Magistrackiej obelisk ku jej czci. Autorem i wykonawcą pomnika był Antoni Piekoszewski, rzeźbiarz, właściciel warsztatu kamieniarskiego.

1918 -    na wiadomość o manifeście niepodległościowym Rady Regencyjnej odbyła się w niedzielę 13 października uroczystość patriotyczna. 31 października niewielki oddział Austriaków z garnizonu okupacyjnego rozbił magazyny i ze zrabowanym łupem zdążał w kierunku Buska. Koło Wełcza został zaskoczony i rozbrojony a żołnierze internowani. Reszta wojska stacjonującego w mieście także uległa demoralizacji, żołnierze masowo opuszczali koszary i uciekali. Rozpoczęto rozbrajanie żołnierzy i oficerów. Uczestniczyli w tym starsi uczniowie gimnazjum.

1920 -    fragment ze Sprawozdania Dyrekcji Gimnazjum: Rok szkolny 1920/21 zaczął się w czasie dość ciężkim z powodu toczącej się właśnie wojny z bolszewikami. Na naukę zgłosili się tylko uczniowie młodzi, starsi jako ochotnicy pozostali w szeregach...

1921 -    zniszczony wojną Pińczów liczył 7749 mieszkańców, podczas gdy w 1916 r. było ich 11755.

1924 -    Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski przybył do Pińczowa, by wziąć udział w uroczystości poświęcenia sztandaru 2 p.p. Legionów. W tym samym roku magistrat dostał na własność nowowybudowaną łaźnię. Budowę sfinansowało państwo, inicjatorem był doktor Pohorecki.

1925 -    otwarto linię kolejową wąskotorową na trasie Pińczów - Wiślica.

1928 -    w niedzielę 23 września przybył do Pińczowa kolejny prezydent - prof. Ignacy Mościcki. Powitanie przez władze miasta było o ósmej rano, potem prezydent wstąpił do kościoła witany przez proboszcza Aksamitowskiego, a po godzinie wraz ze świtą odjechał specjalnym pociągiem do Wislicy, by stamtąd udać się do wsi Czarkowy na odsłonięcie pomnika ku chwale Legionistów I Brygady.

1931 -    stacjonujący dotąd w mieście 2 Pułk Legionów przeniesiony został do Sandomierza. Fakt ten pogłębił kryzys gospodarczy miasta.

1933 -    powstała tu szkoła Szybowcowa im. gen. Berbeckiego. Jej kierownikiem został mianowany Kazimierz Plenkiewicz, zaliczany do czołówki szybowcowych pilotów wyczynowych. Tutaj uczyli się m.in. Stanisław Skalski, uczestnik bitwy o Anglię, Stanisław Góra, zdobywca Medalu Lilienthala i Marian Gorzelak, szybowcowy wicemistrz świata z 1956 r.

1935 -    uroczystości żałobne w związku ze śmiercią Józefa Piłsudskiego.

1939 -    Niemcy zajęli Pińczów 5 września, a następnie miasto splądrowali i podpalili. W ogniu zginęło wielu ludzi, kilkudziesięciu zostało zastrzelonych. Pożar pochłonął cenną bibliotekę, archiwum miejskie, dwie drukarnie, zasoby mieszkaniowe, sklepy, magazyny i inny dobytek.

1940 -    od maja datują się początki tajnego nauczania na poziomie szkoły powszechnej i średniej. Miasto przez cały okres okupacji było aktywnym ośrodkiem tej formy udzielania wiedzy.

1942 -    jesienią Niemcy rozpoczęli zagładę trzech i pół tysiąca Żydów pińczowskich. Wywożono ich do Jędrzejowa koleją, albo szli tam piechotą. Sporo zdołało się ukryć w mieście. Niemcy jednak przeszukiwali systematycznie domy, piwnice i zakamarki, a znalezionych rozstrzeliwali. Mimo tego wielu Żydom, pojedynczo lub nawet z rodzinami, udało się ocalić.

1943 -    tragedia pińczowskiej konspiracji - l lipca Niemcy zatrzymali za miastem czterech młodych ludzi, harcerzy z Szarych Szeregów, a następnie rozstrzelali na Zawięzieniu.

1944 -    latem wyzwolony został spod okupacji niemieckiej spory obszar Ponidzia wraz z terenami przyległymi. Dokonali tego partyzanci AK, BCh i AL. Od 24 VII do 12 VIII istniała tu tzw. Republika Pińczowska, zlikwidowana wskutek przewagi przez niemieckie oddziały frontowe.

1945 -    13 stycznia około północy do Pińczowa weszły wojska radzieckie.

1946 -    liczba mieszkańców miasta wynosiła zaledwie 3701 (w r. 1939 - 8650), a w pięć lat później spadła do 3587.

1952 -    rozpoczęła się budowa Zakładów Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" w Gackach. Złoża gipsu w tym rejonie są bardzo obfite. Po dziesięciu latach kombinat był gotów.

1954 -    przez dwa dni gościł w mieście pisarz Marian Brandys. Pobyt swój tutaj opisał w reportażu "W Pińczowie dnieje".

1956 -    do Pińczowa przypłynął (kajakiem po Nidzie) sławny pisarz Melchior Wańkowicz, gdzie był uroczyście przyjmowany. W parę lat później przyjechał z wykładem o bitwie pod Monte Cassino.

1958 -    od tej daty zaczyna się intensywna odbudowa, a potem rozbudowa miasta po latach powojennej stagnacji. W dniach 13-14 września odbyły się obchody 400-lecia istnienia gimnazjum. Szkole przywrócono imię H. Kołłątaja.

1962 -    w niedzielę 3 czerwca, w gmachu Szkoły Podstawowej odbyła się sesja naukowa w 60 rocznicę śmierci Adolfa Dygasińskiego. Po zakończeniu obrad uczestnicy odwiedzili Niegosławice, gdzie pisarz się urodził, Wiślicę, a na końcu obejrzeli Pińczów. Na zjazd przybyła wnuczka Dygasińskiego p. Waleria Saboczyńska z Częstochowy.

1963 -    w sierpniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku gimnazjalnego.

1966 -    od tego roku poczynając, Pińczów nabiera znaczenia jako miejscowość turystyczna.

1967 -    powstaje Muzeum Regionalne.

1979 -    w serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się praca naukowa "Pińczów i jego szkoły w dziejach" pod red. J. Wyrozumskiego. Jest to jak dotąd najnowocześniejsze ujęcie dziejów miasta. Księga ta była pokłosiem 400-lecia gimnazjum.

1979 -    odbyły się obchody 550-lecia założenia Pińczowa jako miasta.

1982 -    pińczowska Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła uroczyście stulecie swego istnienia.

1986 -    powstaje Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia z siedzibą w Pińczowie. W jego skład wchodzą Parki: Nadnidziański, Szaniecki i Kozubowski.

1989 -    w mieście zamieszkiwało 11650 osób.

1990 -    powołano Fundację Rozbudowy Szpitala Rejonowego w Pińczowie.

1991 -    rozpoczyna się budowa nowego szpitala miejskiego przy ul. Armii Krajowej (na Mirowie).

1992 -    w czerwcu odbyła się uroczystość koronacji obrazu Matki Boskiej Mirowskiej.

1994 -    w Liceum odbył się zjazd wychowanków szkoły połączony z odsłonięciem tablic pamiątkowych.

1997 -    w lipcu wylała na niespotykaną skalę Nida.

1997 -    I wizyta Jego Eminencji Ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w Pińczowie.

1998 -    Na Wzgórzu Zamkowym postawiono nowy Krzyż.

1999 -    Pińczów ponownie zostaje miastem powiatowym.

1999 -    Nadanie honorowego obywatelstwa Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Kazimierzowi Świątkowi.

1999 -    II wizyta Jego Eminencji Ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w Pińczowie.

2000 -    nowe tysiąclecie upamiętnił kamień, ustawiony z tej okazji na górze Zamkowej.

2001 -    Miejscowe Liceum Ogólnokształcące zorganizowało zjazd wychowanków dla upamiętnienia 450 - lecia protestanckiego gimnazjum humanistycznego i 300 - lecia kolonii akademickiej Uniwersytetu Krakowskiego. Przyjechało na spotkanie kilkaset osób.

2002 -    Uroczystość nadania nowego sztandaru dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

2002 -    III wizyta Jego Eminencji Ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w Pińczowie.

2002 -    Szkoła Podstawowa nr 1 obchodzi jubileusz 70 - lecia działalności w nowym gmachu, zbudowanym dla niej w roku 1931. Natomiast tradycje tej placówki oświatowej sięgają połowy XV stulecia.

 

 

 

Położenie geograficzne

Gmina Pińczów położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w rejonie zwanym Ponidzie, na wysokości 220-250 m n.p.m., na terenie Niecki Nidziańskiej.
Miasto położone jest 44 km na południe od Kielc i 90 km na północ od Krakowa.
Gmina Pińczów na charakter rolniczo- przemysłowy.

Klimat gminy zalicza się do rejonu Śląsko-Krakowskiego i dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej. Amplituda temperatur skrajnych wynosi tu 60 0C a średnia roczna temperatura zawiera się pomiędzy 7,5- 8 0C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia wieloletnia temperatura wynosi 17,6 0C. Najzimniej jest w styczniu, gdy średnia temperatura spada poniżej -3 0C.

Opady atmosferyczne w rozkładzie rocznym wynoszą 600 mm. Największe opady miesięczne notowane są w lipcu a najmniejsze w styczniu i lutym. Średnio rocznie notuje się 150 -160 dni z opadami. Średnio w roku notuje się 62 dni bezchmurnych i 122 dni całkowicie zachmurzonych.

Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Są to wiatry słabe - o średniej rocznej prędkości 5 m/s.


Zasoby ochrony środowiska

Na obszarze Gminy Pińczów występuje zespół Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w skład którego wchodzą:

  • Nadnidziański Park Krajobrazowy
  • Kozubowski Park Krajobrazowy,
  • Szaniecki Park Krajobrazowy

 

 

Komunikacja

Na terenie Gminy Pińczów nie występują drogi zaliczane do kategorii dróg krajowych. Długość dróg o znaczeniu wojewódzkim wynosi 11,3 km, są to drogi numer 766 i 767. Długość dróg o znaczeniu powiatowym wynosi 105 km, w tym tylko 83,2 km dróg posiada nawierzchnię ulepszoną. Ogólna długość dróg gminnych wynosi 85 km. Teren gminy obsługiwany jest komunikacją kołową pasażerską, która zapewnia połączenia bezpośrednie prawie wszystkich sołectw.

W gminie funkcjonuje linia kolejowa normalnotorowa, 1 tor zelektryfikowany w relacji Kielce (Sitkówka) - Busko Zdrój, oraz linia kolejowa wąskotorowa. W odległości 10 km przebiega szerokotorowa linia kolejowa LHS (Linia Hutniczo-Siarkowa) co może mieć ogromne znaczenie przy transporcie towarów na trasie Zachodnia Europa - Wschodnia Azja.


 

 

Władze Gminy

mgr inż Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Urodzony 4 grudnia 1959 roku w Pińczowie. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Mechanicznym oraz studiów podyplomowych na Akademii Świętokrzyskiej. Nauczyciel dyplomowany, recenzent podręczników do szkoły średniej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Pani Burmistrz

mgr inż Beata Kita - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej. Funkcję Zastępcy Burmistrza pełni od 11.03.2019 r. Poprzednio pracowała jako Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pińczowie od 2013 r.

 

mgr Marcin Kozłowski - Sekretarz Gminy, Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Obywatelskiego

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej. Z administracją publiczną związany od 15 marca 1996 roku. Funkcję sekretarza Gminy Pińczów pełni od 1 stycznia 2012 roku; wcześniej pracował jako Komendant Straży Miejskiej w Pińczowie

 

mgr Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji oraz Wyższej Szkoły Handlowej. Z Urzędem Miejskim w Pińczowie zawodowo związana od 1989 roku, funkcję Skarbnika Gminy sprawuje od 25 II 2003 roku.

 

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie kadencja 2018 - 2023.

 

I. Komisja Rewizyjna

1. Łaskawiec Marta - przewodnicząca

2. Mider Zdzisław - członek

3. Nogacki Leszek - członek

4. Koniusz Janusz - członek

 

II. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

1. Skubek Marek - przewodniczący

2. Wąsik Krzysztof - członek

3. Wykurz Aneta - członek

4. Robak Grażyna - członek

5. Różycki Henryk - członek

 

III. Komisja Przemysłu i Handlu

1. Saltarski Marcin - przewodniczący

2. Łaskawiec Marta - członek

3. Klasiński Kazimierz - członek

4. Skubek Marek - członek

 

IV. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

1. Różycki Henryk - przewodniczący

2. Nogacki Leszek - członek

3. Omasta Marek - członek

4. Jaklewicz Tomasz - członek

 

V. Komisja Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

1. Robak Grażyna - przewodnicząca

2. Wąsik Krzysztof - członek

3. Radkiewicz Jan - członek

4. Guza Bogumiła - członek

5. Soboń Maciej - członek

 

VI. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

1. Nogacki Leszek - przewodniczący

2. Guza Bogumiła - członek

3. Jaklewicz Tomasz - członek

4. Opoka Wiesław - członek

 

VII. Komisja Rolna

1. Mider Zdzisław - przewodniczący

2. Saltarski Marcin - członek

3. Juszczyk Krystyna - członek

4. Sarna Marek - członek

 

VIII. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Wykurz Aneta - przewodnicząca

2. Koniusz Adam - członek

3. Mider Zdzisław - członek

4. Radkiewicz Jan - członek

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Pińczowie 
28-400 Pińczów 
Ulica 3 Maja 10 

Tel. 41 23 45 100
Fax 41 23 45 101 

Mail: sekretariat@pinczow.com.pl

 

 

.


Certyfikaty:

 

Nagrody i osiągnięcia

Laur Michała Anioła

"Laur Michała Anioła" dla Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka za aktywny udział nauczycieli z placówek oświatowych w kursach i szkoleniach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018

 

PZW akt   PZW odznaka

Odznaka "Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego" w uznaniu zasług wniesionych w rozwój i upowszechnianie wędkarstwa dla Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka - marzec 2018

 

Lider Służby Zdrowia

Statuetka "Lider Służby Zdrowia" w ogólnopolskim konkursie "Wzorowa Gmina" - marzec 2018

 

DSC 2769 DSC 2767

Statuetki Laureatów XXIII Wojewódzkiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin zorganizowanego w ramach IX Europejskiego Tygodnia Sportu 2017 dla Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka oraz Moniki Młyńczak z Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. 

 

DSC 2766

I miejsce dla Gminy Pińczów w XXIII Wojewódzkim Sportowym Turnieju Miast i Gmin zorganizowanym w ramach IX Europejskiego Tygodnia Sportu 2017 dla Wszystkich

 

II miejsce VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich w XXII Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016 r. w Województwie Świętokrzyskim

 

Srebrny Żuraw 2014 Najlepsze Świętokrzyskie Inwestycje w kategorii "Obiekty bliskie mieszkańcom" dla kompleksu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie

 

Złota Siódemka Polskiego Samorządu 2014 dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie Za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju miasta i gminy wrzesień 2014

 

"Super Miasto Roku 2012/2013" Nagroda dla Gminy Pińczów w IX edycji plebiscytu "EURO-GMINA 2012/2013" województwa świętokrzyskiego maj 2013

 

II miejsce dla Gminy Pińczów "Święto Małych Ojczyzn" listopad 2010

 

"Miasto-Gmina Roku 2009/2010" czerwiec 2010 nagroda dla Gminy Pińczów w VI edycji plebiscytu "EURO-GMINA 2009/2010" województwa świętokrzyskiego

 

Wyróżnienie w kategorii "Bezpieczeństwo" V Plebiscyt "Euro-Gmina" 2008/2009 województwa świętokrzyskiego

 

Wyróżnienie w kategorii "Edukacja" dla Gminy Pińczów w plebiscycie "EURO-GMINA" województwa świętokrzyskiego.

 

Osobowość Roku Gminy Bystrzyce (Czechy) grudzień 2007 Wyróżnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w odbudowę pomnika ofiar I wojny światowej w Bystricy oraz długoletnią, bardzo dobrze rozwijaną współpracę zagraniczną

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.