Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas






W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Poraj - Wójt Łukasz Stachera

Certyfikat:

ANC 13040

ważny do: 19 Maj 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: śląskie

miejscowość: Poraj

kod: 42-360

ulica: Jasna 21

telefon: 34 314 52 51

www: ugporaj.pl

NIP: 5771021735

e-mail: sekretariat@ugporaj.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:


galeria poraj   galeria poraj   galeria poraj


Gmina Poraj (do 1925 gmina Choroń) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Siedziba gminy to Poraj.


Położenie

Gmina Poraj leży w północnej części województwa śląskiego, 15 km na południe od Częstochowy oraz ok. 10 km na wschód od trasy szybkiego ruchu Gdańsk – Łódź – Częstochowa – Katowice – Cieszyn. Pod względem geograficznym gmina znajduje się w obrębie makroregionu Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa Warszawa – Katowice. Gmina Poraj posiada charakter turystyczno – rolniczy.

Gmina posiada:

  • własne ujęcie wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania
  • sieć wodociągowa w 8 sołectwach
  • sieć gazociągową w 5 sołectwach
  • sieć kanalizacyjną w części Poraja wraz z oczyszczalnią ścieków.

 

Historia

 

A wszystko zaczęło się tak...

14 kilometrów na południe od Częstochowy, przy linii kolejowej 
Warszawa - Katowice, nad rzeką Wartą, znajduje się miejscowość Poraj.

Początek powstania Poraja sięga zamierzchłej przeszłości. Na podstawie wykopalisk znajdujemy podstawe do przypuszczania, że nad brzegami Warty od niepamiętnych czasów znajdowały się siedziby ludzkie. Dowodem tego jest odkryte w 1956r. w Rakowie pod Częstochową, prahistoryczne cmentarzysko liczące przeszło 2500 lat. Mamy dane, że już w II wieku był prowadzony na naszych ziemiach wytop żelaza z miejscowych rud bagiennych w piecach zwanych "Dymarki". Istniało więc kopalnicto i hutnictwo o czym świadczy pewna ilość wsi w tej okolicy o nazwie "Kuźnice". Miejscowość poraj na widowni historycznej pojawia się w roku 1496, kiedy to pieczętujemy sie herbem "Poraj". Starosta krzepicki Stanisław z Kurozwęk syn Dobiesława z polecenia króla Jana Olbrachta, zakłada w małej osadzie, położonej wsród lasów, dwie mile na południe od Częstochowy stadninę koni, powierzając pieczę nad nią Rychcie Grzegorzowi synowi Macieja i Janowi Klamrze. Dla podkreślenia tak znacznej osobistości osada ta przyjmuje nazwe Poraj z nazwy herbu starosty Stanisława z Kurozwęk. W roku 1556n za króla Zygmunta zaprowadzony zostaje pierwszy z Polsce szlak pocztowy z Krakowa do Krzepic przez Olkusz, Koziegłowy, Częstochowę. W Poraju własnie ma być założona stanica wymiany koni pocztowych, którą zawiaduje Stanisław Borzicki poczthalter królewski.

Rozkwit Poraja rozpoczął się od czasu wybudowania kolei, zwanej wówczas "Warszawsko - Wiedeńska" w roku 1846. Poraj z początku wolno, potem nabierając "tempa" zaczyna się rozwijać i wchodzić na arene. Przy budowie kolei przez Poraj, wybudowano od razu stację o nazwie Poraj, postawiono budynki mieszkalne i  gospodarcze dla kolejarzy i ich rodzin. Wokół zabudowań kolejowych zaczęto stawiać domy, teren wówczas należał do majątku Choroń. Wkrótce po zniesieniu pańszczyzny a więc około 1863 – 1865 ośmiu gospodarzy z Choronia otrzymało tutaj działki lasu od właścicieli za serwituty.

Położony w rozległej prastarej dolinie rzeki Warty, otoczony lasami na terenie przeważnie podmokłym, w wielu miejscach przechodzącym w bagniska, o glebie nieurodzajnej   - Poraj nie miał warunków do rozwoju gospodarki rolnej .

Po uruchomieniu kolei żelaznej do Poraja zaczęła napływać ludność, która wybrała tutaj właśnie swoje miejsce na wypoczynek. Znaczna część ludności wynajmowała domki na letnisko. Powodem dla którego zjeżdżali letnicy, była piękna rzeka Warta, jej zakola, czysta woda, przybrzeżne ukwiecone  łąki z wieloma piaszczystymi plażami.
W 1862 roku w Poraju zostaje założona Poczta. W roku 1905 staraniem  „Macierzy Szkolnej” utworzona została pierwsza szkoła. W 1918 roku Spółka  „HANTKE” zorganizowała pierwszą szkołę stałą 4 – oddziałową. Dzieci uczyło się ok. 40.
     W początkowym okresie administracyjnie Poraj należy do gminy Choroń. Dopiero w 1920r. utworzono własną gminę. Zarząd gminy mieści się wówczas w domu prywatnym. Do 1 czerwca 1927 roku Poraj należał do powiatu będzińskiego. 
Dnia 2 czerwca tegoż roku Poraj został przydzielony do powiatu zawierciańskiego. 
W roku 1932 staraniem księdza dziekana Kańtocha wybudowano kościół i utworzono parafię. W roku 1938 powstał Komitet Budowy Szkoły. Otwarcie szkoły odbyło się 25 września 1939r. a już 20 lipca 1940 roku zamknięto szkoły w całym powiecie, ponownie otworzono 2 maja 1942 przy dwóch nauczycielach. Uczono tylko cztery roczniki. 17 stycznia 1945 Niemcy opuścili Poraj, wkroczyły wojska radzieckie. 3 Lutego 1945 roku została zwołana pierwsza konferencja nauczycielska pod przewodnictwem Jana Wyląga. Od dnia 5 lutego normalne zajęcia.

Komitet Budowy Szkoły rozpoczyna swą działalność i 27 października 1947r, została oddana do użytku nowa szkoła. W roku 1945 powstała Gminna Rada Narodowa, mieściła się w budynku prywatnym.    
Poraj zaczyna żyć, powstają fabryki okuć budowlanych, wózków dziecięcych, włókiennicze i inne. Wybudowano 9 bloków mieszkalnych dla pracowników górnictwa rud żelaza, które zamieszkuje ok. 200 rodzin, doprowadzony zostaje wodociąg z Częstochowy. 1 styczeń 1965. Ludność wyniosła 3,500 osób.
Lata 1963 – 1973 są pozytywnymi dla Poraja, buduję się nowe ulice, chodniki, nowe punkty oświetlenia ulicznego, w bardzo szybkim tempie rozwija się budownictwo mieszkaniowe indywidualne.



Turystyka


Podstawą atrakcyjności gminy Poraj pod względem zagospodarowania turystycznego jest SZTUCZNY ZBIORNIK ZAPOROWY NA RZECE WARTA oraz usytuowane wokół niego ośrodki rekreacyjne. Głównym celem budowy zbiornika było zgromadzenie wody przemysłowej dla zabiezpieczenia potrzeb Huty "Częstochowa" w Częstochowie. Z góry jednak przewidziano wykorzystanie zalewu dla celów rekreacyjnych. Lewy brzeg zalewu o łagodnym spadku w kierunku wody i z fragmentami piaszczystego podłoża, ze względu na zachowaną tu naturalność, tworzy znakomity teren rekreacyjny.
Zalew Porajski jest typowym zbiornikiem retencyjnym, zbudowanym w latach 1969-1977, poprzez przegrodzenie zaporą betonową pradoliny rzeki Warty. Zbiornik napełniono w latach 1979-1980.
Jest to największy akwen w regionie Częstochowskim. Powierzchnia lustra w zależności od stopnia spiętrzenia wody sięga 450-550 ha. Średnia pojemność wynosi ok.26 mln m3. Średnia głębokość: 6 m (maksymalna 12m). Długość wraz z cofką wynosi 6 km, a szerokość: 600-1200 m. Zasilają go rzeki: Warta, Ordonka, Boży Stok i Sarni Stok.
Od początku funkcjonowania Zalewu Porajskiego wzdłuż jego brzegów powstały osiedla domków kempingowych oraz ośrodki rekreacyjno- wypoczynkowe, które są bazą dla żeglarzy i wędkarzy.
Zalew Porajski jest ulubionym miejscem wypoczynkowym i rekreacyjnym dla mieszkańców Częstochowy, Zagłębia i Śląska.

Otaczające lasy wzbogacają walory mikroklimatu: obniżają wahania temperatur, podwyższają wilgotność. Las jako filtr zatrzymujący zanieczyszczenia i tłumiący hałas jest naturalnym regulatorem lokalnego klimatu. Jego wartośc podnoszą także olejki balsamiczne, którymi nasycone jest powietrze w borach sosnowych. Jeśli dodamy do tego dogodne usytuowanie w pobliżu Częstochowy, a także korzystne połączenia komunikacyjne z miastami Górnego Śląska, to wyjaśnia nam, dlaczego teren nad zalewem w Poraju jest miejscem masowego wypoczynku turystów w okresie letnim.

 

 

 1   2   4 


 6  

 

 

 

Pomniki przyrody

 

Aleja lipowa w Choroniu

 

 


KONTAKT

 


URZĄD GMINY PORAJ

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

tel. centrala (34) 314 52 51

 

godziny pracy urzędu:

 

 Poniedziałek   7oo - 15oo
 Wtorek   730 - 16oo
 Środa   7oo - 15oo 
 Czwartek   7oo - 15oo 
 Piątek   7oo - 143o

 

 

godziny przyjęć interesantów:

 

Wójt Gminy:  

Wtorek 1430 - 1530
Cztwartek 930 - 1030

 

 Sekretarz Gminy

w godzinach pracy urzędu

 

KOD TERYTORIALNY GMINY: 2409042


Wójt Gminy



Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera


tel. 314 52 51
fax. 314 50 06
e-mail: stachera@ugporaj.pl

Wójt Gminy Poraj przyjmuje petentów w sprawach skarg i wniosków w dniach: 

wtorek: 14.30-15.30 
czwartek: 9.30-10.30



RADA GMINY I RADNI - kadencja 2014-2018

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj

Andrzej Pawłowski

 

KOMISJE  RADY  GMINY  PORAJ

VII kadencji samorządu

2014 - 2018

       Komisja Rewizyjna

 

1.        LUDWIKOWSKI Andrzej – Przewodniczący Komisji

2.        KARKOCHA          Mariusz

3.        MIZERA                  Edward

4.        RAJCZYK                Zbigniew

5.        SZUSTAK               Krzysztof


 

Komisja ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji


1.      SAWICKI Sylwester - Przewodniczący Komisji

2.        SZUSTAK Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Komisji


3.        KLIMEK                 Tomasz

4.        KOZAK                   Jolanta

5.        LUDWIKOWSKI  Andrzej

6.        MIZERA                 Edward

7.        OCIEPKA               Teresa

8.        PAWŁOWSKI       Andrzej

9.        POLAK                   Zdzisława

10.     RAJCZYK               Zbigniew

11.     RODEK                   Małgorzata

12.     RZEPKA                  Katarzyna            

13.     SITEK                     Elżbieta

 

 

 

Komisja do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych

 

1.        KOZAK Jolanta– Przewodnicząca Komisji

2.        KARKOCHA Mariusz – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.        KAŹMIERCZAK       Katarzyna

4.        KLIMEK                      Tomasz

5.        OCIEPKA                    Teresa

6.        PAWŁOWSKI            Andrzej

7.        POLAK                        Zdzisława

8.        RODEK                       Małgorzata

9.        RZEPKA                     Katarzyna            

10.     SAWICKI                   Sylwester

11.     SITEK                          Elżbieta







.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.