Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Przodkowo

Certyfikat:

ANC 14399

ważny do: 07 Maj 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: pomorskie

miejscowość: Przodkowo

kod: 83-304

ulica: Kartuska 21

telefon: 58 68 51 425

www: przodkowo.pl

NIP: 5891005383

e-mail: ug@przodkowo.pl ; kultura@przodkowo.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Herb

 

 

Gmina Przodkowo

 

Teren Gminy należy do Pojezierza Kaszubskiego. Hipsometria obszaru wyraźnie wskazuje na występowanie bardzo zróżnicowanych wysokości bezwzględnych, jako wynik akumulacyjnej działalności lodowca. Formę powierzchni stanowi zgrupowanie moren pomieczyńskich występujących w południowo – zachodniej części Gminy. W północnej części Gminy występują pojedyncze pagórki czołowo – morenowe. Innym zespołem form ożywiających ukształtowanie powierzchni są ciągi rynien, z których to największe: zespół rynnowy jeziora Tuchomsko, rynny rzeki Klasztornej Strugi, Trzech Rzek i Czarnej Strugi. Największą powierzchnię Gminy stanowi morena denna, na ogół falista. Innym elementem istotnym w charakterystyce warunków hydrograficznych obszaru są jeziora oraz występujące w dużej ilości „oczka polodowcowe”. Charakterystyczną cechą klimatu jest duża zmienność pogody. Pogoda kształtuje się głównie pod wpływem niżów atlantyckich, którym przeciwstawiają się masy powietrza kontynentalnego Europy wschodniej. Klimat terenów nadleśnictwa Kartuzy jest dość surowy, stosunkowo chłodny i wilgotny, o krótkim okresie wegetacyjnym skracanym późnymi przymrozkami wiosennymi i wczesnymi przymrozkami jesiennymi. Średnia roczna temperatura wynosi 6,50 C. Największą powierzchnię Gminy zajmują grunty orne /54%/ oraz użytki rolne /22,5%/. Największa ilość gleb w gruntach ornych należy do klasy V a w użytkach rolnych do klasy IVb. Są to gleby gliniaste, niekorzystne dla produkcji rolnej. Gmina Przodkowo charakteryzuje się bogatą i różnorodną florą i fauną. Najszerzej w gminie, ze względu na kwasowość gleb, rozprzestrzeniły się mchy, porosty, grzyby i glony. Mimo, że obszary bezleśnie w gminie Przodkowo stanowią większość powierzchni, to fauna zachowała charakter właściwy obszarom leśny,. Występują przede wszystkim gatunki środkowo – europejskie: dzik, dzięcioł, rzekotka a także ślimaki. Najpospolitszym gadem jest jaszczurka zwinka. Na wodach najczęściej zauważamy kaczki, łabędzie. Spośród dużych ssaków najliczniejsza jest populacja sarny, a także zając, dzik, królik i lis. W okolicach Smołdzina pojawiają się żurawie.

 

 

 

 

 

HISTORIA

 

Początki wsi Przodkowo datują się od XIII wieku – już wtedy był tu kościół. W pierwszej połowie XV wieku miejscowość weszła w skład posiadłości kartuzów, którzy mieli w Przodkowie papiernię, w XVI – XVII wieku dzierżawioną przez Ardenów.Ziemie dzisiejszej Gminy Przodkowo należały administracyjnie w okresie książąt pomorskich do kasztelani gdańskiej /istnieje przypuszczenie, że kościół we wsi Przodkowo oraz parafię założyli właśnie książęta pomorscy/. Gdy Krzyżacy zajęli w 1308 roku Pomorze Gdańskie, gmina podlegała komturii gdańskiej. W okresie Rzeczypospolitej Szlacheckiej /1466-1772/ większość wsi także należało do powiatu gdańskiego. Widać tu więc ciągłą grawitację terenu przodkowskiego do Gdańska. Na skutek zajęcia w 1772 roku Pomorza Gdańskiego przez Prusy, a w II rozbiorze Polski w 1793 roku – samego Gdańska, tereny Przodkowa weszły do nowej prowincji Prusy Zachodnie, do Kamery Wojny i Domen, w Kwidzynie, zwanej też Rejencją Zachodniopruską. W 1815 roku Przodkowo i jego okolice weszły w skład nowo utworzonej Rejencji w Gdańsku. Po nowym podziale administracyjnym Prus Zachodnich, zaczął funkcjonować powiat kartuski, któremu podlegały też /i do dziś podlegają/ tereny obecnej Gminy Przodkowo. Pod względem administracji kościelnej Kościoła Rzymskokatolickiego wsie i parafie Gminy Przodkowo zmieniały przynależność do diecezji kilkakrotnie. Początkowo teren ten przynależał do diecezji kołobrzeskiej. Gdy w 1124 roku utworzono biskupstwo włocławskie – do diecezji kujawskiej, zarządzanej przez archidiakona pomorskiego, rezydującego w Gdańsku. Kiedy w 1821 roku papież Pius VII przyłączył lewostronną /względem Wisły/ część Pomorza do diecezji chełmińskiej, parafia przodkowska weszła w skład tych obszarów. Od 1992 roku parafia Przodkowo należy do diecezji pelplińskiej. Obecna nazwa wsi Przodkowo utrwaliła się ostatecznie w XIX wieku, choć wieści o samej wsi widnieją już w źródłach krzyżackich wieku XIV. Z tego okresu można napotkać zapisy, dające się sprowadzić do etymologicznej postaci Seefeld – nazwy niemieckiej, wywodzącej się od rzeczowników see „jezioro” i feld „pole”, czyli niejako „Pole nad jeziorem”. Chodziło tu prawdopodobnie o Jezioro Księże. Wiele mieszkańców Przodkowa mówi na wieś Przedkowo. Takie też zapisy można spotkać najczęściej już od XVI wieku. Nazwa Przedkowo pochodzi prawdopodobnie od człowieka imieniem Przedek /zdrobnienie staropolskiego Przedstaw/, który dał początek wsi a może i był jej właścicielem. Ponieważ imię Przedek wyszło z użycia, nazwę wsi kojarzono z innymi rdzeniami wyrazowymi, takimi jak: prząść stąd Przodkowo i Prządkowo oraz przodek, stąd Przodkowo. Ta wersja utrwaliła się ostatecznie i do dziś dnia jest oficjalną nazwą wsi.

 

 

TURYSTYKA

 

Przodkowo to gmina, która zapewni turystom aktywny wypoczynek. W Tokarach nie lada atrakcja – Pole Golfowe. Dla miłośników gry uruchomiono 9 dołków, driving range, putting green i chipping green. Powstał klub sportowy Tokary Golf Klub. Zainteresowani mogą skorzystać z nauki gry w golfa, która odbywa się pod czujnym okiem trenera. Można uczestniczyć również w regularnie odbywających się turniejach i zawodach.

Pole golfowe Tokary


Przez gminę Przodkowo przebiega kilka szlaków pieszych i rowerowych. Piechurów i rowerzystów, dla których przygotowano bazę i wypożyczalnię rowerów na Hejtusie, z pewnością zaskoczą piękne i nieskażone kaszubskie krajobrazy, lasy, łąki i pastwiska.


Uczestnicy Rajdu Rowerowego


Do najważniejszych szlaków należą: - szlak konny śladami gen. Chodowieckiego Gdańsk – Berlin; - całoroczny szlak do turystyki pieszej, rowerowej a zimą do narciarstwa biegowego na trasie Chwaszczyno – Nowe Tokary – Czeczewo – Kawle Dolne – Trzy Rzeki - Pomieczyno – Hejtus – Sianowo Sanktuarium. Turyści skorzystać mogą również z pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej w Przodkowie z płytą główną boiska 22x44 m, dwiema salkami pomocniczymi, widownią na 530 miejsc siedzących oraz pełnym zapleczem sanitarnym.


Hala sportowo-widowiskowa w Przodkowie


Do dyspozycji są również dwie sale sportowe wybudowane przy Zespołach Szkół w Pomieczynie i Czeczewie. Przodkowo słynie z różnych imprez kulturalnych, takich jak festyny rodzinne, sobótki, dożynki, a także imprez sportowych tj. Turniej Sołectw, mecze piłki nożnej a także z występów zespołów folklorystycznych, kuligów w zimie, rajdów rowerowych i możliwości jazdy konnej po bezpiecznym terenie. Znajdzie się również coś dla miłośników dobrej kuchni. Wśród bogatej i zróżnicowanej oferty restauracji „Kania” na szczególną uwagę zasługują „Plince po przodkowsku” – danie regionalne i bardzo smaczne.

 

Szlak „Błękitny” 
Jest to szlak przeznaczony do turystyki pieszej i rowerowej. Rozpoczyna się w miejscowości Osowa /gm. Żukowo/. Następnie prowadzi przez miejscowości: Chwaszczyno – Tuchomek /wzdłuż jeziora Tuchomskiego/ - Warzenko – Tokary – Tokary Pnie – Kawle Dolne – Trzy Rzeki – Otalżyno – Pomieczyno – Hejtus – Sianowo /Sanktuarium Maryjne/. Osowa to miejscowość do której łatwo dotrzeć z Trójmiasta i okolic środkami komunikacji miejskiej. Na terenie gminy Przodkowo szlak rozpoczyna się w Warzenku. Trasa szlaku przebiega w różnorodnym krajobrazie. Wiedzie wzdłuż jezior, przez lasy, nieopodal uroczysk. Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane. Szlak prowadzi przez Pole Golfowe w Tokarach. Na trasie szlaku znajdują się zabytki architektury sakralnej. Wymienić tu należy jedną z niewielu świątyń drewnianych – kościół w Pomieczynie oraz Sanktuarium matki Boskiej w Sianowie /gm. Kartuzy/, do którego co roku udaje się wielu pielgrzymów. Na szlaku w miejscowości Pomieczyno znajduje się pomnik Ofiar Marszu Śmierci więźniów z obozu zagłady Stutthof. W rębie znajdują się wykopaliska archeologiczne pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Ciekawe zjawisko przyrodnicze znajduje się w miejscowości Trzy Rzeki. Jak wskazuje nazwa, trzy rzeki zlewają się tam w jedną rzeczkę. Szlak kończy się w Sianowie, gdzie łączy się ze szlakiem „Czerwonym”. Na trasie szlaku znajdują się trzy miejsca postojowe. Pierwsze z nich w Warzenku, drugie w Tokarach na polu golfowym, zaś trzecie w Pomieczynie. Łączna długość szlaku 26 km. Teren gminy Przodkowo – 14 km.


Szlak „Śladami gen. Daniela Chodowieckiego” 
Jest to szlak pieszo – konny. Docelowo prowadzić będzie z Gdańska do Berlina. Obecnie prowadzi przez najpiękniejsze krajobrazy województwa pomorskiego. Składa się z 12 odcinków dobrze oznakowanej trasy. Jeden odcinek prowadzi przez gminę Przodkowo. Na terenie gminy Przodkowo szlak rozpoczyna się w miejscowości Warzenko, do której dojeżdżamy z Tuchomia wzdłuż jeziora Tuchomskiego. Z Warzenka szlak prowadzi do Tokar. Tam na polu golfowym jest urocze miejsce postojowe, gdzie można zjeść ciepły posiłek i napoić konia. Następnie trasa prowadzi przez łąki, pola, wąwozy, młode słoneczne zagajniki i gęste dostojne lasy. Przez miejscowości Tokary Pnie, Kawle Dolne dotrzemy do Załęskich Piasków, gdzie znajduje się kolejne miejsce postojowe i noclegowe w gospodarstwie państwa Dombrowskich. Dalej trasa prowadzi przez Trzy Rzeki i Otalżyno. Tutaj kończy się teren gminy Przodkowo a trasa prowadzi przez Jeleńską Hutę do gminy Szemud. Szlak pieszo – konny śladami gen Chodowieckiego jest szlakiem łatwym, urozmaiconym niewielkimi wzniesieniami i wąwozami, które stanowią piękne punkty widokowe. Długość szlaku na terenie gminy – 19 km. 

 

 

ZABYTKI I CIEKAWE MIEJSCA

 

W Przodkowie zobaczyć można dużo zabytków. Architektonicznie najciekawszy jest neogotycki kościół św. Andrzeja, zbudowany z ciosanych kamieni /ukończony w 1878 roku/ z późnogotycką rzeźbą Madonny z XVI wieku oraz neobarokowy kościół pod wezwaniem św. Józefa w Pomieczynie.


Kościół pw. św. Andrzeja w Przodkowie


Kościół pw. św. Józefa w Pomieczynie


W Przodkowie i Pomieczynie zbiorowa mogiła więźniów obozu koncentracyjnego „Stutthof” zamordowanych przez hitlerowców w lutym 1945 w czasie tragicznego marszu ewakuacyjnego. W miejscowości Rąb na pięciu stanowiskach prowadzono badania archeologiczne. Cztery z nich to pozostałości cmentarzysk ludności pomorskiej. Na piątym znajdują się szczątki kurhanów kamiennych, które pochodzą prawdopodobnie z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Również tam codzinnie zwiedzić można Izbę Regionalną, która z pewnością przybliży historię życia kaszubów.


 W gminie zwiedzić można jedyne na terenie województwa Muzeum Pożarnictwa, a w nim stary sprzęt gaśniczo – ratowniczy, specjalne czasopisma i inne eksponaty.

 

 

 

 

 

 KONTAKT

 

Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21

83-304 Przodkowo

tel. +48 58 685-14-25
fax +48 58 685-13-61

NIP 589-10-05-383
REGON 000537148


Godziny Pracy Urzędu:

poniedziałek - środa 
7.30-15.30

czwartek
7.30-16.30

piątek  
7.30-14.30
.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.