Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Sienno

Certyfikat:

ANC 12708

ważny do: 06 Listopad 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 6 listopada 2012

miejscowość: Sienno

kod: 27-350

ulica: Rynek 36/40

fax: 483786134

telefon: 483786011

www: www.sienno.pl

NIP: 8111250649

REGON: 000542899

e-mail: ug@sienno.pl ; wojt@sienno.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

Gmina Sienno jest najdalej wysunięta na południe gminą Województwa Mazowieckiego. Położona na skraju województwa mazowieckiego w powicie lipskim, bezpośrednio sąsiaduje z województwemświętokrzyskim z powiatem ostrowieckim. Gmina Sienno zajmuje powierzchnię 147 tyś. km2 z czego ponad 20% zajmują lasy i zamieszkuje ją ok. 6100 mieszkańców w 36 sołectwach.

Sienno znajduje się dobrym położeniu komunikacyjnym - posiada bezpośrednie połączenie z Iłżą i Lipskiem drogą wojewódzką 747, z Radomiem –droga woj.747, krajową 9 oraz Ostrowcem Św.-droga powiatową 3536W.

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Sienno.

Gmina Sienno ma bardzo bogata historię, sięgającą XIV w. Ok. 1375 roku zbudowano pierwszy drewniany kościół. W latach 1431-1441 na miejscu spalonego kościoła wzniesiono murowany w stylu neogotyckim, którego fundatorem był Dobiesław Oleśnicki zaś konsekracji dokonał biskup Zbigniew Oleśnicki ustanawiając parafię sienieńską. Przy kościele powstał klasztor paulinów. Pamiątką po tym wydarzeniu jest gotycka tablica erekcyjna z piaskowca, przedstawiająca fundatorów i patronów świątyni. Kościół ten częściowo został zniszczony podczas I-wszej wojny światowej a następnie odbudowany w latach 30-tych. Jest wspaniałym przykładem sakralnej architektury neogotyckiej.

Sienno uzyskało prawa miejskie ok. roku 1430 zaś utraciło je po powstaniu styczniowym w 1869 r.

Z Sienna pochodzili wybitni członkowie rodu Oleśnickich herbu Dębno, m.in. biskup krakowski kardynał Zbigniew Oleśnicki, doradca Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka, uczestnik bitwy pod Grunwaldem oraz arcybiskup gnieźnieńskiJakub z Sienna.

Okolice Jaworu Soleckiego były miejscem walk w powstaniu styczniowym,w którymmieszkańcy Sienna i okolic licznie uczestniczyli. Jawor Solecki jest miejscem śmierci pułkownika Dionizego Czachowskiego.

W Siennie kilka lat spędził ks. prof. Włodzimierz Sedlak, twórca polskiej szkoły bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni. przyczyniając się do utworzenia tuż po II wojnie szkół średnich funkcjonujących do dzisiaj. W liceum ogólnokształcącym w Siennie urządzono izbę pamięci poświęconą ks. prof. W. Sedlakowi, w której można obejrzeć wiele ciekawych
i nieznanych eksponatów.

Siennobyło znacznym skupiskiem ludności żydowskiej. W czasie II wojny światowej w Siennie znajdowało się getto, w którym Niemcy zgromadzili ponad 1000 osób przed deportacja do obozu zagłady w Majdanku w 1942r. Na terenie Gminy Sienno działały liczne oddziały Armii Krajowej
i Batalionów Chłopskich. Za udział w tych organizacjach zginęło wielu mieszkańców gminy.

Gmina Sienno jest gminą rolniczą z coraz intensywniej rozwijającym się kierunkiem upraw sadowniczych. Bogactwem i walorem Gminy Sienno jest niczym nie skażona przyroda i czysty klimat, pozwalający na spokojny odpoczynek i obcowanie z przyrodą.

Potencjałem Gminy Sienno są dobra kultury i pomniki przyrody oraz liczne obiekty objęte ochroną konserwatorską. Pomnikami przyrody są:

 1. Lipa drobnolistna w wieku ok 360lat, znajdująca się na placu przy kościele Św. Zygmunta
  w Siennie
 2. 2 dęby szypułkowe wieku 170 i 270 lat znajdujące się w parku zabytkowym w Krzyżanówce oraz w Adamowie.
 3. 3 jesiony wyniosłe w wieku 150 lat występujące w parku zabytkowym w Krzyżanówce.

Dziedzictwem kulturowym jest:

 1. Kościół pw. Św. Zygmunta w Siennie, drewniany wzniesiony ok. 1375r. przez króla Władysława Jagiełłę. Obecnie gotycki murowany ufundowany przez Dobiesława Oleśnickiego z cegły, w II połowie XVI w. zamieniony w zbór kalwiński, restaurowany w poł XIX w. odbudowany po zniszczeniach wojennych przez Oskara Sosnowskiego.Nawa czteroprzęsłowa, wielobocznie zamknięte prezbiterium i przylegająca zakrystia ze skarbczykiem na piętrze. Wnętrze gotyckie, wyposażenie gotyckie i barokowe. Organy z XIX w., przy kościele zabytkowa murowana dzwonnica i przykościelny cmentarz.
 2. Pomnik pułkownika Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim. Na utwardzonym podłożu postawiono kamienny pomnik w kształcie kolumny, zwieńczona metalowym krzyżem. Na płaszczyźnie kolumny wykuta płaskorzeźba orła w koronie nad dwiema skrzyżowanymi kosami i wieńcem laurowym.

Wśród obiektów wpisanych do Centralnego Rejestru Zabytków znajdują się:

 1. Cmentarz ewangelicki w Gozdawie,
 2. Cmentarz ewangelicko-augsburski  z II poł XIX w. wn Hieronimowie,
 3. Cmentarz ewangelicko-augsburski IIpoł XIX w. w Kadłubku,
 4. Cmentarz ewangelicko-augsburski IIpoł XIX w. w Nowej Wsi,
 5. Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta w Siennie wraz z dzwonnicą
 6. Cmentarz rzymsko-katolicki z XVII w. w Siennie
 7. Cmentarz żydowski 1795-1942 w Siennie
 8. Zespół dworski w Woli Siennieńskiej –Krzyżanówce z I poł XIX w. w skład którego wchodzi pałac i park.

Atrakcjami turystycznymi i kulturalnymi bez wątpienia są Dni Kultury Sienna w dniach 2-3 maja oraz Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych im. J.Stępniakowskiego organizowany corocznie
w sierpniu oraz dożynki gminne.

Działający w Siennie Gminny Ośrodek Kultury skupia swoją działalność na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i starszych. Odbywają się zajęcia plastyczne taneczne, teatralne. Przy GOK w Siennie działają zespoły: „U MAXA”, Chór Integracji Międzypokoleniowej, Chór „Graziosso”.

Nowotworzona przy udziale środków Unii Europejskiej baza sportowo-rekreacyjna, przyciąga wielbicieli zdrowego stylu życia i sportu. Co roku odbywają się „Biegi uliczne dookoła Sienna”
o puchar Wójta Gminy.  Na terenie gminy Sienno swoja siedzibę ma także Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” Sienno, istniejący od 1955r.  Klub posiada jedną sekcję piłki nożnej, w której trenuje 70-ciu zawodników w 3 kategoriach wiekowych tj. trampkarze, juniorzy starsi i seniorzy. Drużyna seniorów
z powodzeniem występuje na boiskach Tymex Ligi Okręgowej.

Atrakcją Sienna jest Rynek odnowiony ze środków Unii Europejskiej, który szczególnie ładnie prezentuje się po zmroku.

Przez Gminę Sienno przebiega międzynarodowy Bursztynowy Szlak Greenways”, który docelowo łączył Gdańsk z Budapesztem.

Na terenie Gminy Sienno coraz mocniej buduje się turystyka rowerowa. Przez teren gminy przebiega obecnie:

 • Szlak żółty:Stara Wieś– Bąkowa – Kowalków – Ciecierówka -Jasieniec Iłżecki o długości39,7 km
 • Szlak czerwony:Rzeczniów- Sienno - Kochanówka - Wólka Modrzejowa - Grabowiec - Podkońce - Płósy - Rzechów -Rzeczniów o długości 39 km
 • Szlak zielony:Nowa Wieś- Podkońce -Iłża o długości 16,7 km

Można w sposób indywidualny lub grupowy, przy wykorzystaniu mapki komponować samodzielnie trasy wycieczek rowerowych według zainteresowań, tematyki wycieczki, długości trasy czy ograniczonego czasu wyjazdu np.:

 1. Śladami rodu Oleśnickich: Sienno - Lipsko - Solec nad Wisłą - Piotrawin (dalej:Sandomierz, Święty Krzyż, Kraków)
 2. Śladami walk narodowo-wyzwoleńczych: Lipsko - Chotcza - Dąbrowa - Jawor Solecki - Grabowiec - Dębowe Pole
 3. Śladami różnorodności kultur:
 • wyznania mojżeszowego: Ciepielów - Lipsko - Solec nad Wisłą - Sienno
 • osadnictwo niemieckie: Gozdawa - Janów - Kadłubek - Ludwików - Stara Wieś

Strategiczne położenie Sienna na trasie prowadzącej do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego powoduje znaczny rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej na terenie gminy.

W Gminie Sienno nieustannie prowadzone są inwestycje mające na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców:

 • budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie (ukończony IV etap)
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem we wsi Tarnówek  (dotychczas istniejąca sieć w miejscowości Sienno i Stara Wieś)
 • instalacje solarne

Ostatnie inwestycje w Gminie Sienno:

 • „Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Kochanówce” operacja dofinansowana w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ze środków Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sienno” zadania zrealizowane w ramach działania  321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” ze środków Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich  PROW 2007-2013.
 • „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kochanówce”  zadanie współfinansowane
  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • „Przebudowa drogi gminnej w Jaworskiej Woli –etap II”  zadanie dofinansowane ze środków na wyłączenie z produkcji rolnej w ramach EFRROW,
 • „Doposażenie oddziału przedszkolnego w Gminie Sienno” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL 2007-2013 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”,
 • Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie,
 • Remont zaplecza socjalnego świetlicy w Wyględowie.

 

 

Wójt Gminy Sienno- Mariusz Strąk

Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018:

Roman Markiewicz -Przewodniczący Rady Gminy Sienno

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

- Beata Ćwik

- Krzysztof Sieczka


Pozostali radni:

Kazimierz Boniatowski

Cecylia Małaczek

Jadwiga Gajos

Ewa Mazur

Andrzej Małaczek

Julian Siwek

Lidia Łepecka

Małgorzata Dygas-Gruszczyńska

Agnieszka Kaczor

Andrzej Lipiec

Sylwia Borek

Antoni Ćwikliński

 

Urząd Gminy Sienno

27-350 Sienno ul. Rynek 36/40

tel. (48) 3786011, (48) 3786018, fax. (48) 3786134, email: ug@sienno.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.