Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

Olejarnia Krzysztof Gałkowski działający w branży Pozostałe gałęzie produkcji materialnej , dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14631

przeczytaj więcej

Karczma u Klagów Łącko 700 działający w branży Hotelarstwo, gastronomia, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14629

przeczytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14628

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Solina

Certyfikat:

ANC 12812

ważny do: 02 Styczeń 2015 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: podkarpackie

data wpisu do rejestru: 6 grudnia 2012

miejscowość: Polańczyk

kod: 38-610

ulica: Ul. Wiejska 2

fax: 134692321

telefon: 134692118

www: www.esolina.pl

NIP: 6881120195

REGON: 000687563

e-mail: urzad@esolina.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb

 

Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku
ul. Wiejska 2
38-610 Polańczyk
tel. (13) 4692118 lub 19
fax. (13) 4692321
urzad@esolina.pl

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku w PBS Sanok:
91 8642 1012 2003 1206 0654 0001

Historia Gminy 
Gmina Solina utworzona została z dniem 1 lutego 1977 roku. Siedziba gminnych organów władzy i administracji państwowej mieściła się w Solinie, w obiekcie Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, usytuowanym na Osiedlu Eksploatacyjnym w Solinie. 
W skład Gminy weszły wówczas : obszar znoszonej Gminy Wołkowyja, a ponadto z Gminy Olszanica obszary sołectw : Bóbrka, Bereżnica Niżna, Myczkowce, Solina i Zabrodzie, z Gminy Ustrzyki Dolne zaś obszary sołectw: Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Daszówka, Sokole, Teleśnica Sanna i Teleśnica Oszwarowa. 
Obszary z terenu Gminy Ustrzyki Dolne przeszły jednak nie na długo, bowiem już z dniem 1 lipca 1981 roku włączone zostały ponownie do Gminy Ustrzyki Dolne. 
W marcu 1990 roku siedziba gminnych organów władzy i administracji państwowej przeniesiona została do nowo wybudowanego, dla potrzeb tych organów, budynku mieszczącego się w Polańczyku. 
W dniu 27 maja 1990 r. przywrócony został ustrój samorządowy w gminach. Prawo nadało polskim samorządom nie tylko samodzielność, także i niezależność. Przyjęta została wówczas generalna klauzula kompetencyjna, iż do zakresu działania władz lokalnych należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone na rzecz innych organów. Takie określenie zakresu działania daje władzom lokalnym możliwość podejmowania działań innowacyjnych, stwarzających korzystne warunki rozwoju gminy.

Geografia Gminy 
Gmina Solina położona jest w województwie podkarpackim w centrum Bieszczad. Ponad 80% jej powierzchni zajmuje Wschodnio – Beskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – tereny leśne, z unikatowymi okazami bieszczadzkiej przyrody. Wyjątkowego uroku tym terenom dodają rozlewające się szeroko wody zaporowych zbiorników wodnych – większego, solińskiego, zajmującego 21 km2 i mieszczącego 500 mln m3 wody oraz mniejszego, myczkowieckiego, o powierzchni 2 km2, który mieści blisko 11 mln m3 wody. Obydwa bieszczadzkie śródleśne jeziora, o urozmaiconej linii brzegowej, wciśnięte między strome, wyrastające wprost z wody wzgórza z rozlicznymi zatokami i wyspami, tworzą malowniczy krajobraz. Zasilają je swymi wodami dwie czyste górskie rzeki – San i Solinka, ze swymi wieloma dopływami, które należą też do cennych walorów przyrodniczych terenów gminnych. 
70 % powierzchni Gminy Solina zajmują lasy. Ich największe kompleksy znajdują się w południowej części terenów gminnych, na zboczach Lipowca, Kamienia, Tołstej, Durnej, Berda, Wysokiego Horbu, Kiczery i innych szczytów, wznoszących się na wysokość prawie 750 m n.p.m. Są to głównie lasy bukowo-jodłowe, z domieszką szarej olchy, modrzewia, jawora, grabu i osiki. 
W gminie występuje klimat podgórski, z przewagą cech kontynentalnych, silnie bodźcowy, modyfikowany przez oddziaływanie Jeziora Solińskiego. Ocieplający wpływ zbiornika wodnego zaznacza się jesienią, a oziębiający na wiosnę. Panujący tu klimat cechuje się występowaniem bodźców klimatycznych o różnym natężeniu, od umiarkowanych do silnych – głównie w strefie brzegowej jeziora, częstym występowaniem mgieł (75 dni w roku) i silnych wiatrów (średnia roczna prędkość – 2,2 m/s). Dni gorących jest około 20 % w roku, dni bardzo mroźnych około 20-30%.


 Plik:Urząd Gminy Polańczyk.jpg

 

Dane tele-adresowe
RODZAJ GMINY
GW - Gmina wiejska
ADRES
ul. Wiejska 2
KOD
38-610
MIEJSCOWOŚĆ
Polańczyk
POWIAT
leski
WOJEWÓDZTWO
podkarpackie
TELEFON(Y)
(13) 469 21 18 lub 19
FAX
(13) 469 23 21
E-MAIL
urzad@esolina.pl

 

WÓJT GMINY
Sawiński Zbigniew
 
telefon
(13) 469 21 18
fax
(13) 469 23 21
e-mail
urzad@esolina.pl
kc.jpg (617 bytes)
 
WÓJT GMINY

 

PRZEW. RADY GMINY

Adamczyk Artur Stanisław

PRZEW. RADY GMINY 


RADA GMINY

Przew. Rady Adamczyk Artur Stanisław
Z-ca Przew. Rady Karwaj Janusz Marek
Z-ca Przew. Rady Szurgociński Ryszard Tadeusz
Radny Byczek Józef
Radny Kardasz Tadeusz
Radny Kinal Zbigniew Eugeniusz
Radny Kułak Dariusz
Radny Piotrowska-Michalska Alina
Radny Rafalski Henryk Władysław
Radny Starzyk Sylwester
Radny Szelągiewicz Marek
Radny Traciak Lidia
Radny Wacławski Józef
Radny Wasylewicz Lucyna
Radny Wronowski Tomasz Jan

 

 

  


Certyfikaty:
NAGRODY - WYRÓŻNIENIA
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2002 roku Plebiscyt o Puchar Prezydenta RP
Solina Najpopularniejsza Miejscowość Turystyczna 2004
Dyplom - złoty medal uhonorowanie za Wielkie Serce Kraków A.D. 2004
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2002 roku Plebiscyt o Puchar Prezydenta RP Solina Najpopularniejsza Miejscowość Turystyczna 2004 Dyplom - złoty medal uhonorowanie za Wielkie Serce Kraków A.D. 2004
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2005 roku Gmina Solina Laureat Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2005
w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska

Dyplom uznania dla Gminy Solina Siedemnaste miejsce w Złotej Setce Samorządów, po raz piąty
w Złotej Setce 2005
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2005 roku Gmina Solina Laureat Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" 2005 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska Dyplom uznania dla Gminy Solina Siedemnaste miejsce w Złotej Setce Samorządów, po raz piąty w Złotej Setce 2005
Certyfikat Urząd przyjazny dla petenta dla Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 2006 Podkarpacka Nagroda Samorządowa Gmina Solina Lider Samorządności w 2007

Podkarpacka Nagroda Samorządowa wyróżnienie dla Najlepszego Wójta 2007
Certyfikat "Urząd przyjazny dla petenta" dla Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 2006 Podkarpacka Nagroda Samorządowa Gmina Solina Lider Samorządności w 2007 Podkarpacka Nagroda Samorządowa wyróżnienie dla Najlepszego Wójta 2007
Wyróżnienie Nominowanego do nagrody im. Grzegorza Palki za działanie dla rozwoju Gminy Tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2009 Laureat Złotej Statuetki w Konkursie Gmina Fair Play 2009
Wyróżnienie Nominowanego do nagrody im. Grzegorza Palki za działanie dla rozwoju Gminy Tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2009 Laureat Złotej Statuetki w Konkursie Gmina Fair Play 2009
Gmina Wiejska Solina Lider kategorii Inwestor roku 2009 Wyróżnienie nominowanego do Nagrody im. Grzegorza Palki za budowanie prestiżu gminy i działania proinwestycyjne Certyfikat Polskich Internautów TOP 20
Gmina Wiejska Solina Lider kategorii Inwestor roku 2009 Wyróżnienie nominowanego do Nagrody im. Grzegorza Palki za budowanie prestiżu gminy i działania proinwestycyjne Certyfikat Polskich Internautów TOP 20

Certyfikat "Przejrzysta Polska" dla Gminy SOLINA
Gmina Solina to 1 z 19 podkarpackich samorządów, które otrzymały certyfikat "Przejrzysta Polska". 
Z początkiem 2005 r. Gmina Solina przystąpiła do uczestnictwa w akcji masowej adresowanej do jednostek samorządowych gmin i powiatów pn. PRZEJRZYSTA POLSKA. Przystępując do niej zobowiązaliśmy się do zrealizowania 6 zadań, które mają służyć wdrożeniu w naszej Gminie zasad : przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Po zaliczeniu ostatniego z realizowanych zadań Gmina Solina znalazła się w gronie 403 samorządów w Polsce i 19 na Podkarpaciu, które otrzymały certyfikat poświadczający ukończenie działań. 


 

Oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się podczas konferencji kończącej akcję "Przejrzysta Polska" w dniu 4 marca 2006 r. w Warszawie w siedzibie "Gazety Wyborczej". 


W ramach akcji zrealizowano następujące zadania : 


W ramach zasady przejrzystości opracowano 61 kart najczęściej wykonywanych usług, świadczonych przez Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz gminne jednostki organizacyjne. Wprowadzone karty usług zawierają zwięzły opis czynności i procedur danej usługi świadczonej dla klientów, a ich zasadniczym celem jest usprawnienie dostępu do usług oraz sprawne ich świadczenie. Karty usług dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Gminy Solina oraz w wersji drukowanej na poszczególnych stanowiskach pracy, z możliwością wzięcia ich do domu.


W ramach zasady braku tolerancji dla korupcji opracowano i wdrożono Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, który jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy w swojej codziennej pracy. Dostępny jest on na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz na stronie internetowej Gminy. 


W ramach zasady partycypacji społecznej Rada Gminy uchwaliła Kartę współpracy z działającymi na terenie Gminy organizacjami pozarządowymi. Obejmuje ona zespół reguł i priorytetów, na podstawie których buduje się współpracę z organizacjami. Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej Gminy. 


W ramach zasady przewidywalności opracowany został krótki materiał przybliżający Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Solina na lata 2004-2013, przyjęty uchwałą Rady Gminy Solina Nr XV/291/04 z dnia 8 lipca 2004 roku. Materiał ten przekazano mieszkańcom Gminy, w formie broszurki, do każdego gospodarstwa domowego. Dostępny jest on również na stronie internetowej Gminy. 


W ramach zasady fachowości wprowadzono procedurę naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, tj. w drodze konkursu oraz procedurę na pozostałe wolne stanowiska urzędnicze. Pełne teksty obydwu procedur opublikowane są na stronie internetowej Gminy Solina oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 


Natomiast w ramach zasady rozliczalności opracowano informator budżetowy pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?", który w przystępny sposób opisuje zasady finansowania samorządu gminnego, strukturę dochodów i wydatków w roku 2006 oraz w latach 2002-2004. Informator przekazany został mieszkańcom Gminy, dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy. 


PRZEJRZYSTA POLSKA

        Gmina Solina przystąpiła do projektu adresowanego do jednostek samorządowych gmin i powiatów pn. Przejrzysta Polska. Akcja ta organizowana jest przez "Gazetę Wyborczą", Fundację Agora, Fundację Batorego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Bank Światowy. Patronami medialnymi akcji są : TVP 1, TVP 3 i 1 PR Polskiego Radia. Celem tej akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności działania w samorządach, tak, aby przyczyniło się to do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy organizacji pozarządowych i mieszkańców chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, a także dążyć do wyeliminowania różnych form patologii. Organizatorzy akcji są przekonani, że receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze samorządowe 6 zasad rządzenia. 
Oto one : 
  • zasada przejrzystości,
  • zasada braku tolerancji dla korupcji,
  • zasada partycypacji społecznej,
  • zasada przewidywalności,
  • zasada fachowości,
  • zasada rozliczalności,

W każdej zasadzie jest do wykonania jedno zadanie obowiązkowe. Gmina podjęła się ponadto wykonania jednego zadania fakultatywnego pt. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie. 
Czas trwania akcji przewidziany został od stycznia do grudnia 2005 roku. Do sierpnia 2005 roku Gmina Solina zrealizowała następujące zadania :
Zasada przejrzystości

Opracowano Katalog Usług. Jest to opis, w formie kart, usług świadczonych mieszkańcom Gminy i klientom przez Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz gminne jednostki organizacyjne, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku i Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Solinie z/s w Polańczyku. Celem jego jest ułatwienie zainteresowanym osobom poruszania się po urzędzie. 
Katalog usług wprowadzony został zarządzeniem Wójta Gminy Solina / zarządzenie, załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 - do pobrania /. Katalog wraz z kartami usług / łącznie 61 / dostępny jest w wersji elektronicznej: karty usług, oraz w wersji drukowanej na poszczególnych stanowiskach pracy, z możliwością wzięcia do domu. O wprowadzeniu kart usług mieszkańcy Gminy zostali poinformowani przez wywieszenie stosownych zawiadomień na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach i osiedlach. 
Oczekujemy Państwa opinii o czytelności kart usług. Opinie można przekazać Sekretarzowi Gminy lub poszczególnym pracownikom ustnie, telefonicznie, pisemnie lub na adres e-mail : urzad@esolina.pl.
Zasada braku tolerancji dla korupcji

W ramach realizacji tej zasady opracowano i wdrożono Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku. Kodeks ten jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy Urzędu Gminy. Został on opracowany przez pracowników Urzędu Gminy, którzy złożyli następnie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i zobowiązaniu się do przestrzegania wartości i zasad w nim ujętych / tekst Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku . Tekst Kodeksu umieszczony został także na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy - I piętro/.
Zasada przewidywalności

Zadaniem obligatoryjnym Gminy, w ramach realizacji tej zasady, jest opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w Gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy. Gmina Solina posiada Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2013, przyjęty uchwałą Rady Gminy Solina Nr XV/291/04 z dnia 8 lipca 2004 roku. Przygotowanie Planu poprzedziły konsultacje społeczne, był on także przedmiotem obrad Komisji Rady Gminy rozpatrujących wnioski przedstawicieli społeczności Gminy Solina. Materiał przybliżający Plan Rozwoju Lokalnego przekazany został mieszkańcom Gminy - do każdego gospodarstwa domowego - w formie broszurki w sierpniu 2005 roku . Plan Rozwoju Lokalnego dostępny jest zaś na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://bip.solina.regiony.pl.
Zasada partycypacji społecznej


Celem tej zasady jest wypracowanie form współpracy z organizacjami społecznymi i innymi grupami obywatelskimi i wspólnie z nimi podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy. 
W ramach realizacji tej zasady zaproszono do Urzędu Gminy na dzień 8 listopada 2005 roku wszystkie działające na terenie Gminy organizacje pozarządowe i we współpracy z nimi opracowano Kartę współpracy oraz Regulamin ich dotowania.
Następnie Rada Gminy Solina na Sesji w dniu 15 listopada 2005 r., uchwałą Nr XXVVII/464/05 uchwaliła Kartę współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Regulamin dotowania podmiotów 


Zarządzeniem Nr 0151/90/II/2005 Wójt Gminy powołał Koordynatora współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi

Powołany zarządzeniem Nr 0151/91/II/2005 Wójta Gminy Solina z dnia 17 listopada 2005 r. Zespół Konsultacyjny opracował w dniu 28 listopada 2005 r.  Regulamin oraz ustalił harmonogram spotkań. 
Opinie w sprawie realizacji zasady partycypacji społecznej możecie Państwo przekazywać ustnie, telefonicznie lub pisemnie Sekretarzowi Gminy, bądź też w formie elektronicznej na adres : urzad@esolina.pl

Zasada fachowości


Realizując zasadę fachowości zadaniem samorządu jest prowadzenie polityki naboru i oceny pracowników w oparciu o kryterium fachowości i zaangażowanie w pracę. Dla samorządów uczestniczących w akcji "Przejrzysta Polska" zadaniem obligatoryjnym jest wprowadzenie procedury naboru na każdy wolny wakat. Na stanowiska kierownicze procedura winna zawierać wymóg przeprowadzenia konkursu. 
W odniesieniu do wolnych kierowniczych stanowisk urzędniczych Wójt Gminy Solina zarządzeniem Nr 0151/84/II/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. określił szczegółowe zasad i tryb przeprowadzania naboru / konkursu / kandydatów na te stanowiska 


Natomiast w przypadku wolnych stanowisk urzędniczych / pozostałych stanowisk merytorycznych / zarządzeniem Wójta Gminy Solina Nr 0151/85/II/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalony został Regulamin naboru kandydatów na te stanowiska 


Pełne teksty obydwu procedur są także opublikowane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku - I piętro. 

Zasada rozliczalności

W ramach realizacji tej zasady Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0151/97/II/2005 z dnia 01.12.05 wprowadził procedury tworzenie informatora budżetowego dla mieszkańców Gminy Solina. 
Ponadto opracowano książeczkę - Informator budżetowy dla mieszkańców: Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. 
Opracowanie to umożliwia mieszkańcom uzyskanie informacji o zaprojektowanym budżecie na 2006 rok i o rozliczeniu budżetu z lat poprzednich. 
Zadanie fakultatywne

Opracowanie systemu oznakowanie wewnętrznego w Urzędzie. Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0151/101/II/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. wprowadził procedurę aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy Solina z Siedzibą w Polańczyku 
Oczekujemy opinii mieszkańców Gminy w sprawie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy który można przekazywać Sekretarzowi Gminy lub na adres Urzędu Gminy w formie ustnej, telefonicznie: (013) 469 2118 (wew. 33), pisemnie: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk lub na adres email: urzad@esolina.pl 
Dokumentacja fotograficzna systemu oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy: 

Kod banera:
[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Waldemar J.: Rozmawiałem z bardzo miłą, serdeczną panią, która rzeczowo i profesjonalnie pomogła mi zgłosić akces - przystąpić do programu. Pełny profesjonalizm. Doskonała obsługa klienta na światowym poziomie, ale przede wszystkim mili serdeczni ludzie potrafiący dojrzeć świat z naszej perspektywy i szukający najlepszych dla klienta rozwiązań. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję i pozdrawiam.
Marek Lasocki: Wydaje mi się, że to ma sens. Prezentacje działalności ludzi przedsiębiorczych, instytucji, uczelni, gmin. Dzięki temu portalowi widać, że jesteśmy aktywni, tworzymy i idziemy do przodu. Prosimy o więcej zdjęć, niech portal będzie barwnym dowodem ludzkiej aktywności!
Grzegorz Biernasik: Tego właśnie potrzeba! Etyki, solidności. Prawdy. Tutaj sprawdzam kto jest kim.
Wójt, który zmienił oblicze wojsławickiej ziemi. R: Wójt, który zmienił oblicze wojsławickiej ziemi. Ratusz serce rynku, zegar i hejnał, życie tętni, zwiedzający goście i podziwiający naszą miejscowość. Od Kościoła do każdego zaułka, chodniki i parkingi z nowoczesnej kostki. obok skwerki, ławki i latem biało- czerwone kwiaty- To jego praca. Także odnowiony dom kultury dla młodzieży i nowy plac zabaw dla dzieci przy szkole. Na zakończenie starego roku, na placu targowym - zabawa Sylwestrowa dla młodzieży i starszych, wraz z Wójtem witali Nowy Rok. Miał czas dla wszystkich i na wszystko. Święto Narodowe- to głoszona przez Niego historia i nauka patriotyzmu dla młodszego pokolenia. Jest siewcą dobra, skromności, uśmiechu, szacunku, a przede wszystkim ciągła praca, żeby coś zmienić na lepsze. Wszędzie widoczny Jego wkład we wszystkich sołectwach- duży, nowy parking koło cmentarza. Dobre pomysły inwestycyjne są w dalszej realizacji na kolejny rok. Na szczęście nie zlikwidował starych ubikacji, które nie były budowane za króla Świeczkę, ale naszych wcześniejszych władz, które służyły mieszkańcom i pracownikom w tym czasie, gdy w sąsiednich miejscowościach powstawały nowe budynki Urzędów Gmin. Trudno i ciężko wyrazić słowa wdzięczności, szacunku oraz podziękować. DZIĘKUJEMY! Jesteś Naszym Wójtem. :)
marta: trzeba przyznać, że za rządów Włudzika coś się przynajmniej dzieje w gminie. Certyfikat jest ok/

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.