Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Środa Wielkopolska

Certyfikat:

ANC 13054

ważny do: 31 Marzec 2019 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: wielkopolskie

data wpisu do rejestru: 31.01.2013

miejscowość: Środa Wielkopolska

kod: 63-000

ulica: Daszyńskiego 5

fax: 61 286 77 00

telefon: 61 286 77 00

www: www.sroda.wlkp.pl

NIP: 7861636737

REGON: 631258193

e-mail: um@sroda.wlkp.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Herb 

Położenie
 

Gmina Środa Wielkopolska położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. Jest największą i jedyną miejsko – wiejską gminą Powiatu Średzkiego. Miasto - siedzibą gminy i powiatu - ma bardzo korzystne położenie geograficzne. Leży nie tylko w niewielkiej odległości od stolicy województwa -  Poznania, ale posiada również bardzo dobre połączenia komunikacyjne z wieloma innymi ośrodkami. Przez Środę przebiega kolejowa magistrala północ – południe oraz droga krajowa nr 11 łącząca środkowe wybrzeże Morza Bałtyckiego ze Śląskiem. Z układem miejskim Środy Wielkopolskiej droga ta łączy się za pośrednictwem 3 skrzyżowań jednopoziomowych przy ulicach: Kórnickiej, Niedziałkowskiego i Brodowskiej. Przez gminę przebiega również droga wojewódzka nr 432 Śrem - Środa Wielkopolska – Września, która łączy się z między innymi z drogą krajową nr 11. Wielkim atutem miasta jest budowana autostrada A2, której najbliższe węzły znajdują się w odległości 25 km od Środy. O 36 km oddalone jest międzynarodowe lotnisko Poznań – Ławica.

Środa Wielkopolska leży na terenach, które są tylko w niewielkim stopniu zróżnicowane pod względem wysokości nad poziomem morza. Najdłuższą rzeką gminy jest Moskawa. Jej dopływem jest Struga Średzka, która od strony południowo-zachodniej tworzy rozległe Bagna Średzkie - obszar chronionego krajobrazu, w którym spotkać można rzadkie i znajdujące się pod ochroną gatunki ptaków, między innymi: czaple, łabędzie nieme, perkozy, mewy śmieszki, czajki i remizy.

Jedynym reprezentantem wód powierzchniowych stojących jest sztuczny zbiornik wodny powstały w latach 1968–1971 przez spiętrzenie wód rzeki Moskawy w północnej części miasta Środa Wielkopolska. Ma on powierzchnię geodezyjną 47,7 ha. Jazy pozwalają na piętrzenie wody w celu nawadniania podsiąkowego lub ujęć bezpośrednich. Powierzchnia zalewu w zależności od napełnienia waha się w granicach 22,9 do 45 ha. Zbiornik powstał w celu zwiększenia retencji, a także dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i służb przeciwpożarowych. Akwen spełnia jednak głównie rolę zaplecza rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Na jego lewym brzegu, blisko zapory czołowej (jeszcze w granicach administracyjnych miasta Środa Wielkopolska), znajduje się ośrodek sportowy.

Lasy i zadrzewienia zajmują 6,70% ogólnej powierzchni gminy Środa Wielkopolska. Większość z nich koncentruje się w okolicy:

 • Urniszewa – Podgaju – Bieganowa w północno–zachodniej części gminy,
 • Ulejna w północnej części gminy,
 • Winnej Góry we wschodniej części gminy,
 • Nietrzanowa w południowej części gminy.

 


Galeria  Galeria  Galeria  Galeria  Galeria 

 

 

Podział administracyjny i populacja
 

Powierzchnia gminy Środa Wielkopolska wynosi 207,1 km2, z czego na miasto Środa Wielkopolska przypada 18 km2. Od 1999 roku Środa Wielkopolska jest jednym z 35 miast powiatowych województwa wielkopolskiego. Powiat Średzki zajmuje obszar 623,2 km2. Obszar gminy stanowi 33,23 % obszaru powiatu i 0,69 % obszaru województwa wielkopolskiego. Pod względem wielkości powierzchni ogólnej gmina zajmuje 21 miejsce w województwie wielkopolskim. Gminę tworzy miasto Środa Wielkopolska oraz 38 sołectw. W skład poszczególnych sołectw wchodzą następujące miejscowości:

 • Sołectwo Annopole - wieś Annopole;
 • Sołectwo Babin - wieś Babin;
 • Sołectwo Bieganowo - wsie Bieganowo, Zmysłowo, Turek;
 • Sołectwo Brodowo - wsie Brodowo, Nietrzanowo, Włostowo;
 • Sołectwo Brzezie - wieś Brzezie;
 • Sołectwo Chocicza - wieś Chocicza;
 • Sołectwo Chudzice - wieś Chudzice;
 • Sołectwo Chwałkowo - wsie Chwałkowo, Czartki;
 • Sołectwo Czarne Piątkowo - wsie Czarne Piątkowo, Grójec;
 • Sołectwo Dębicz - wieś Dębicz;
 • Sołectwo Dębiczek - wieś Dębiczek;
 • Sołectwo Janowo - wieś Janowo;
 • Sołectwo Januszewo - wieś Januszewo;
 • Sołectwo Jarosławiec - wsie Jarosławiec, Marcelin, Urniszewo;
 • Sołectwo Kijewo - wieś Kijewo;
 • Sołectwo Koszuty - wsie Brzeziny, Koszuty, Koszuty Huby;
 • Sołectwo Lorenka - wieś Lorenka;
 • Sołectwo Marianowo Brodowskie - Marianowo Brodowskie;
 • Sołectwo Mączniki - wieś Mączniki;
 • Sołectwo Nadziejewo - wieś Nadziejewo;
 • Sołectwo Olszewo - wsie Henrykowo, Olszewo;
 • Sołectwo Pętkowo - wsie Pętkowo, Strzeszki;
 • Sołectwo Pierzchnica -wsie Pierzchnica, Pierzchno;
 • Sołectwo Pławce - wsie Pławce, Staniszewo, Zdziechowice;
 • Sołectwo Połażejewo - wsie Połażejewo;
 • Sołectwo Romanowo - wsie Podgaj, Romanowo;
 • Sołectwo Rumiejki - wieś Rumiejki;
 • Sołectwo Ruszkowo - wieś Ruszkowo;
 • Sołectwo Starkówiec Piątkowski - wieś Starkówiec Piątkowski;
 • Sołectwo Szlachcin - wsie Szlachcin, Szlachcin Huby;
 • Sołectwo Tadeuszewo - wieś Tadeuszewo;
 • Sołectwo Topola - wieś Topola;
 • Sołectwo Trzebisławki - wieś Trzebisławki;
 • Sołectwo Ulejno – wieś Ulejno;
 • Sołectwo Winna Góra - wsie Ołaczewo, Winna Góra;
 • Sołectwo Zielniczki - wieś Zielniczki;
 • Sołectwo Zielniki - wieś Zielniki;
 • Sołectwo Żabikowo - wsie Żabikowo, Słupia Wielka.

W gminie Środa Wielkopolska faktycznie zamieszkuje 30 558 osób (dane na koniec roku 2007) . W mieście 22 000 osób a w części wiejskiej 8 558 osoby). Mieszkańcy miasta stanową 72% a części wiejskiej gminy 28% ludności. Liczba kobiet jest większa i stanowi 51 % (mężczyźni 49 %).

Według kryterium wielkości zaludnienia, wsie gminy można podzielić na następujące grupy:

 • wsie duże (powyżej 500 mieszkańców): Jarosławiec, Słupia Wielka,
 • wsie średnie (od 300 – 500 mieszkańców): Brodowo, Kijewo, Koszuty, Pławce, Szlachcin, Winna Góra,
 • wsie małe (od 150 – 300 mieszkańców): Babin, Bieganowo, Chwałkowo, Czarne Piątkowo, Mączniki, Nadziejewo, Pętkowo, Połażejewo, Starkówiec Piątkowski, Trzebisławki,
 • wsie bardzo małe (do 150 mieszkańców): Annopole, Brzezie, Brzeziny, Chocicza, Chudzice, Dębicz, Dębiczek, Grójec, Henrykowo, Janowo, Januszewo, Lorenka, Marianowo Brodowskie, Nietrzanowo, Olszewo, Ołaczewo, Pierzchnica, Pierzchno, Podgaj, Romanowo, Rumiejki, Ruszkowo, Staniszewo, Strzeszki, Tadeuszewo, Topola, Ulejno, Włostowo, Zdziechowice, Zielniczki, Zielniki, Zmysłowo, Żabikowo.

 

 

 

 

 

Historia
 

O istnieniu osad i skupisk ludzkich w okolicach Środy świadczą znaleziska archeologiczne z okresu młodej epoki kamiennej (2300-2000 lat p.n.e.). Odkryto między innymi ślady cmentarzyska prasłowiańskiego z epoki Kultury Łużyckiej w pobliżu dzisiejszego cmentarza w Środzie. Te i inne odkrycia świadczą o istnieniu ciągłości osadniczej na tych terenach.

Z przekazów historycznych dowiadujemy się, że pierwsze grodzisko znajdowało się prawdopodobnie na wzniesieniu pomiędzy dzisiejszą Kolegiatą, a Nowym Rynkiem. Na miejscu dzisiejszego ratusza, za Władysława Jagiełły w latach 1402-1413, został pobudowany gotycki zamek królewski, w którym gościł król w przejeździe do Krakowa.

Wzdłuż dzisiejszych ulic: Górki, Szamarzewskiego i Jażdżewskiego rozciągała się fosa, a za nią osada, która z czasem stała się targową. Plac targowy był w kształcie trójkąta. Na przełomie XVIII i XIX wieku zabudowali go Niemcy, wznosząc gmach poczty konnej ze stacją telegraficzną. Budynek ten do dziś nazywa się Starą Pocztą. W obrębie grodu książęta zakładali osady służebne do obrony i jako wyspecjalizowane grupy produkcyjne, jak: Mączniki (1240 r.), Zielniki (1399 r.), Kobylniki (1281 r.) i inne.

Prawdopodobnie w 1261 r. Środa otrzymała prawa miejskie. W XV wieku miasto było jednym z największych w Wielkopolsce. Nazwa w źródłach pojawia się poczynając od roku 1228. Człon Wielkopolska pojawił się w nazwie po roku 1967, celem odróżnienia jej od Środy Śląskiej.

Od 1454 r. aż do okresu rozbiorowego Środa była miejscem sejmików województw poznańskiego, kaliskiego, a później i gnieźnieńskiego. Senat obradował w miejscowej farze, a posłowie na cmentarzu przykościelnym. W często odwiedzanym przez szlachtę mieście rozwijał się handel i rzemiosło. Środa posiadała też własne dobra ziemskie, którymi były wsie Ruszkowo i Zielniki. Podczas "potopu" w 1655 r. miasto zostało wzięte szturmem przez wojska szwedzkie. Mimo zniszczeń, a dzięki odbywającym się w mieście sejmikom, utrzymało swoją zamożność.

Pod Środą, od strony Moskawy istniały mokradła trudne do przebycia. Moskawa w rejonie Środy zasilana jest dwoma strumieniami: Sporą i Źrenicą. Źrenica płynie doliną od Dębicza i Mącznik do wioski Źrenica (daw. Resnica, Reźnica), pod którą wpada do Moskawy. Spora płynie z zachodniej strony w kierunku Topoli, zatacza łuk między Żabikowem i Koszutami, a następnie wpada do Moskawy (daw. Maskawa, Maszkawa). Należy zaznaczyć, że faktyczną Moskawę mieszkańcy nazywają dziś Strugą Średzką, a Źrenicę - Moskawą. Zmiany w nazewnictwie dokonali w XIX w. Niemcy.

Pod zaborem pruskim Środa stała się ważnym miejscem walki o polskość, o wyzwolenie spod zaborcy. W 1848 r. zawiązał się tu największy na terenie Wielkopolski obóz powstańczy pod dowództwem płk A. Brzeżańskiego. Tu z początkiem kwietnia były skierowane główne siły wojsk pruskich. W Powstaniu Wielkopolskim Środa wystawiła 4 kompanie ochotników.

17 września 1939 r. na łąkach kijewskich gestapo zamordowało 21 uprzednio zmasakrowanych Polaków, a 20 października 1939 r. żandarmeria rozstrzelała na rynku 29 mieszkańców Polski.

19 września burmistrzem miasta, przejmując urząd od Kazimierza Kubickiego, został Niemiec Koerner, a starostą powiatowym Bierbach. W 1940 r. zamknięto kościół parafialny, w którym urządzono magazyn.

23 stycznia 1945 roku przyszło wyzwolenie dla Środy. Ukonstytuował się Tymczasowy Komitet Porządkowy na miasto i powiat, który po 5 dniach działalności został rozwiązany. Wówczas burmistrzem Środy mianowano Leona Kaźmierczaka. W międzyczasie zorganizowano także Milicję Obywatelską.

W 1964 r. wybudowano Szkołę Podstawową nr 3 im. Aleksandra Zawadzkiego - z 15 izbami lekcyjnymi, 3 pracowniami, salą gimnastyczną, świetlicą i stołówką. W 1965 r. natomiast w dawnym parku starościńskim (obecnie za targowiskiem) wybudowano Zoo, w którym można było zobaczyć między innymi: niedźwiedzia, lamę, czy świnię wietnamską. W tym samym czasie powstał plac zabaw i gier przy Szkole Podstawowej nr 1 (między ulicą Armii Czerwonej (Lipową) a Liceum Ogólnokształcącym).

Szczególny dla miasta okazał się rok 1967 - w którym obchodzono uroczystość 700-lecia nadania praw miejskich, wybudowano przystanek PKS przy ulicy Paderewskiego oraz łaźnię miejską przy ulicy Wiosny Ludów (obecnie jest to siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej), która dysponowała 5 wannami i 5 natryskami dla mężczyzn oraz 6 wannami i 4 natryskami dla kobiet.

W 1972 roku oddano na Moskawie zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 40 ha, który rozciąga się od Mącznik, koło Janowa (daw. nazwa Przykuty - Niemcy dokonali zmiany nazwy w XIX w.) i kończy zaporą w Środzie przy "Łazienkach". W odległych o 5 km od Środy Koszutach (nazwa od wyrazu koszut, tj. jeleń), w dworku po Zabłockich a później Rekowskich, utworzono Muzeum Regionalne Ziemi Średzkiej. Zgromadzono w nim liczne zbiory dokumentów historycznych regionu średzkiego.

 

 

Wybitni średzianie
 

Do wybitnych średzian zaliczyć można:

 • Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Ewarysta Estkowskiego
 • Maksymilina Jackowskiego
 • ks. Ludwika Józefa Kalasantego Jażdżewskiego
 • Stanisława Kozierowskiego
 • Józefa Konstantego Kusztelana
 • Ignacego Prądzyńskiego
 • Augustyna Szamarzewskiego
 • Ludwika Pawła Sczanieckiego
 • Włodzimierza Adolfa Wolniewicza

Gen. Jan Henryk Dąbrowski – urodził się w 1755 r. w Pierzchowcu koło Bochni. Jego ojciec był oficerem w wojsku Saksonii. W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej awansował na stopień generała majora. Po trzecim rozbiorze Polski wyemigrował na zachód Europy i przystąpił do tworzenia Legionów Polskich we Włoszech. Gdy Napoleon wkroczył na tereny polskie, Dąbrowski zorganizował w Wielkopolsce regularne wojsko polskie i wziął udział w walkach na Pomorzu. Po 1815 r. na stałe osiadł w Winnej Górze, gdzie zmarł w 1818 r.

Ewaryst Estkowski – urodził się w 1820 r. w Drzązgowie koło Gułtów. Mimo dużych przeciwności losu w 1819 r. udało mu się zdać egzamin dojrzałości i zostać nauczycielem w Wojciechowie pod Jaraczewem. Zaangażowanie po stronie powstańców Wiosny Ludów poskutkowało zakazem pracy w zawodzie nauczyciela. Wtedy to stał się organizatorem Towarzystwa Pedagogicznego Polskiego i publicystą w Szkole Polskiej. Pismo utrzymywało się przez 5 lat dzięki ogromnej pracy Estkowskiego i pomocy Ligi Polskiej oraz kurii biskupiej. Dla ratowania upadającego zdrowia latem 1856 r. wyjechał do uzdrowiska koło Frankfurtu nad Menem, gdzie jesienią tego samego roku zmarł.

Maksymilian Jackowski – urodził się w 1815 r. w Słupi koło Jarocina. Przeprowadził się do majątku koło Pobiedzisk w ówczesnym powiecie średzkim. Od roku 1873 był oficjalnym Patronem kółek rolniczych. W Środzie organizował fachowe kursy dla rolników - propagował postęp rolniczy oraz walkę o utrzymanie ziemi w rękach polskich. Był zwolennikiem pracy organicznej, w której uczestniczył prawie do końca życia. Zmarł w Poznaniu w 1905 r. W drugiej połowie XIX w. był jednym z najpopularniejszych Wielkopolan.

ks. Ludwik Józef Kalasanty Jażdżewski - urodził się w 1838 r. w Poznaniu. Studiował teologię w Poznaniu i w Gnieźnie. Doktorat zdobył na Uniwersytecie w Monachium. Po powrocie został proboszczem w Zdunach, a od 1890 r. w Środzie. Tu działał przez 21 lat. Dokonał przebudowy wnętrza Kolegiaty, był wybitnym kaznodzieją. Działał też na niwie politycznej. Od 1872 r. był posłem do parlamentu Rzeszy Niemieckiej. Tę funkcję pełnił przez blisko 40 lat. Na ogół zasiadał po stronie opozycji, broniąc polskich spraw.

ks. Stanisław Kozierowski – pochodził z Trzemeszna, gdzie urodził się w 1874 r. Wstąpił do seminarium duchownego, gdzie w 1899 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował krótko w różnych parafiach w Wielkopolsce i Westfalii. Na dłużej osiadł w Winnej Górze, gdzie działał przez 20 lat. Był jednym z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego. W okresie międzywojennym był docentem, a od 1938 r. profesorem tytularnym Wydziału Humanistycznego.

Józef Konstanty Kusztelan  obok księdza Szamarzewskiego i Wawrzyniaka najwybitniejszy działacz wielkopolski w walce z germanizacją życia na naszym terenie. Urodził się w 1843 r. w Strzeszkach. Wszechstronne studia zakończył doktoratem. Nauczał w szkołach Wielkopolski, jednak po zatargach z władzą pruską został wydalony ze szkół. W efekcie rozpoczął pracę w banku na stanowisku księgowego. Po powstaniu Banku Przemysłowców został prezesem rady nadzorczej.

Ignacy Prądzyński – urodził się w 1792 r. w Sannikach koło Kostrzyna. Wstąpił do wojska polskiego po powstaniu Księstwa Warszawskiego. Wziął udział w wojnie z Austrią oraz w moskiewskiej wyprawie Napoleona. W okresie Królestwa Polskiego pracował nad demarkacją granicy prusko-rosyjskiej na terytorium Wielkopolski oraz przy budowie Kanału Augustowskiego. Zapisał się chwalebną kartą w okresie Powstania Listopadowego, pod koniec którego był już w randze generała. Po upadku powstania był prześladowany i na kilka lat zesłany w głąb Rosji.

Augustyn Szamarzewski – urodził się w 1832 r. w Poczdamie. Stamtąd z rodziną przeprowadził się do Środy. Wstąpił do seminarium w Gnieźnie, a po wyświęceniu wrócił do Środy i tu działał aż przez 27 lat. Odnowił Kolegiatę i cmentarz, a w 1862 r. założył Towarzystwo Rzemieślnicze, które wyłoniło później Kasę Oszczędności i Pożyczki.

Ludwik Paweł Sczaniecki – urodził się w 1789 r. w Boguszynie pod Nowym Miastem. W 1809 r. wstąpił do wojska polskiego i został oficerem sztabowym. Brał udział w wyprawie Napoleona na Moskwę. Po powrocie z wyprawy zaangażował się w organizacjach patriotycznych. Po wybuchu Powstania Listopadowego zorganizował i dowodził jazdą kaliską. Pod koniec powstania był dowódca brygady. Po powrocie do Boguszyna wznowił działalność konspiracyjną, za co został aresztowany. Brał też udział w Wiośnie Ludów, walcząc jako szeregowy ułan. Zmarł w 1854 r. w Paryżu, w czasie podróży po zachodniej Europie.

Włodzimierz Adolf Wolniewicz – urodził się w 1814 r. W 1827 r. przeprowadził się do Dębicza pod Środą. Po studiach przejął majątek i zaczął udzielać się społecznie. Był prezesem Ligi Polskiej, a w 1850 r. założył pismo fachowe „Ziemianin”. Za działalność patriotyczną został zmuszony do emigracji na zachód Europy. Po powrocie, za udział w Powstaniu Styczniowym, został skazany na kilkuletnie więzienie. Zmarł w Źrenicy w 1884 r.

 

 

Zabytki
 

Środa jest stolicą historyczno–geograficznego regionu nazywanego Ziemią Średzką, który dałoby się scharakteryzować jako region w dorzeczu Moskawy, Strugi Średzkiej i Bardzianki.

 

Historyczną spuścizną tego regionu są liczne zabytki - pojedyncze obiekty lub zespoły o znaczeniu krajowym, do których zaliczyć należy: zespół obiektów wczesnopiastowskich w Gieczu i siedzibę donacji napoleońskiej J. H. Dąbrowskiego w Winnej Górze z kościołem – miejscem pochówku wodza Legionów. W centrum Środy znajduje się zespół obiektów związanych z funkcjonowaniem naszego miasta jako miejsca sejmików szlacheckich. Należą do nich: Kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP oraz 3 domki senatorskie z XVIII w. Stare miasto w obrębie dawnych obwarowań zachowało do dziś swą pierwotną siatkę ulic. Ich regularny układ szachownicowy zakłócony jest w części północnej (koło kościoła kolegiackiego) istnieniem starszej, zapewne przedlokacyjnej osady. Mury miejskie, zniszczone w 1655r., rozebrane zostały ostatecznie po 1797 r. Stary Rynek jest pozostałością rynku średniowiecznego miasta. Przebiegała przez niego droga łącząca Poznań z Pyzdrami.

Kościół kolegiacki, wzniesiony w latach 1423–28, w końcu XV w. lub na początku XVI w. rozbudowano przez dodanie naw bocznych i podwyższenie wieży.

Większość znaczących obiektów zabytkowych ziemi średzkiej stanowi architektura sakralna, miedzy innymi kościoły w: Dębnie pw. Wniebowzięcia NMP (gotycki, I połowa XV w.), Winnej Górze pw. Michała Archanioła (barokowy z 1766 roku), Nietrzanowie pw. Wszystkich Świętych (barokowy z 1666 roku), Mądrych pw. św. Jadwigi (neogotycki z 1897 roku) i Solcu pw. św. Katarzyny (neoromański z 1908 roku).

 

 

Rezerwaty przyrody
 

„Bagna Średzkie”


 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bagna Średzkie” został ustanowiony w dniu 20 czerwca 1995 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. W dniu 23 czerwca 2005 roku dokonano aktualizacji tej uchwały, dostosowując ją do nowej Ustawy o Ochronie Przyrody. Został on powołany w celu zapewnienia ochrony wielu gatunkom rzadkich ptaków wodnych i błotnych. Zajmuje teren o powierzchni 120,3 ha i jest położony w dolinie Strugi Średzkiej. Od strony południowej granicą jego jest szosa Poznań - Bytom, od północy jest to linia kolejowa. Od wschodu i zachodu granicę stanowią drogi dojazdowe do Środy Wielkopolskiej.

 

bagna

 

bagna

 

bagna

 

Prawie cały obszar charakteryzuje się stosunkowo wysokim stopniem uwilgotnienia, który jest jednak bardzo zróżnicowany w poszczególnych latach oraz porach roku. Prawie co roku w okresie wiosennym rzeka wylewa. Woda pokrywa wówczas znaczną część obszaru i, w zależności od dalszego przebiegu pogody, rozlewiska utrzymują się do kwietnia, a nawet maja. W okresie suszy dolina cieku zostaje mocno przesuszona, a spływ wody prawie całkowicie ustaje.

 

bagna4

 

Na terenie tym występują gleby torfowe zaliczane do klasy gleb bagiennych. Powstają one na terenach, gdzie grunt jest silnie nasycony wodą. Ponieważ silne uwilgotnienie gleby nie pozwala na przenikanie większej ilości tlenu w jej głębsze partie, zahamowane są procesy rozkładu dużej masy materii organicznej (roślinność) powstałej w okresie wegetacji. Nie dochodzi do procesu mineralizacji i nierozłożone części organiczne odkładają się w postaci torfu. Na początku ubiegłego stulecia na terenie tym wydobywano torf, czego dowodem są liczne torfianki o wielkości od 0,5 do 1,7 ha i głębokości dochodzącej do 1,5 m. Większość terenu zajmują podmokłe łąki kośne lub nieużytki w postaci szuwaru. Tylko niewielki fragment obszaru to grunty orne.

 

bagna

 

 

 

Burmistrz MiastaWojciech Ziętkowski 

tel. +48 (61) 286 77 00
fax +48 (61) 286 77 02
burmistrz@sroda.wlkp.pl 

Urodzony 11.08.1965 roku w Środzie Wielkopolskiej. 
Funkcję burmistrza pełni od 2002 roku, w latach 1998 - 2002 radny Rady Powiatu Średzkiego.
Żonaty, dwoje dzieci.

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy piątek. Ze względu na dużą ilość osób prosimy o dokonanie wcześniejszego zapisu
 w sekretriacie - nr tel. 061 286 77 00.


 

 

Kontakt

 

  


Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska

tel. (+48 61) 286 77 00
fax (+48 61) 286 77 02
e-mail: um@sroda.wlkp.pl 

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00. - 16.00.
Wtorek 7.00. - 15.00.
Środa 7.00. - 15.00.
Czwartek 7.00. - 15.00.
Piątek 7.00. - 15.00.

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego

tel. (+48 61) 286 77 70
fax (+48 61) 286 77 02
e-mail: um@sroda.wlkp.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00. - 16.00.
Wtorek 7.00. - 15.00.
Środa 7.00. - 15.00.
Czwartek 7.00. - 15.00.
Piątek 7.00. - 15.00.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Zamkowy - Ratusz
63-000 Środa Wielkopolska

tel. (+48 61) 286 77 71
fax (+48 61) 286 77 02
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00. - 16.00.
Wtorek 7.00. - 15.00.
Środa 7.00. - 15.00.
Czwartek 7.00. - 15.00.
Piątek 7.00. - 15.00.
Sobota 11.00. - 13.00.

NIP 786-16-36-737
Regon 631258193

Numer konta:
88 9084 0003 2211 0000 5975 0001

Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka 
Filia w Środzie Wielkopolskiej
ul.Szarytek 8/48 Galeria   Galeria   Galeria   Galeria   Galeria   Galeria   Galeria   Galeria

 

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.