Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Szczutowo

Certyfikat:

ANC 13143

ważny do: 11 Marzec 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 11 lutego 2013

miejscowość: Szczutowo

kod: 09-227

ulica: Lipowa 5a

fax: 242767196

telefon: 242767167

www: www.szczutowo.nowybip.pl

NIP: 7761182805

REGON: 000548382

e-mail: gmina@szczutowo.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

Powierzchnia: 112,62 km

Liczba mieszkańców: 4463 (k. 2300, m. 2163)

Gmina Szczutowo to gmina wiejska położona w centrum kraju na pograniczu województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego w powiecie sierpeckim. Gmina stanowi 13,2% powierzchni powiatu. Obejmuje 25 sołectw i 30 miejscowości. Jest to gmina o rzadko spotykanych naturalnych walorach, rekreacyjno- wypoczynkowych. Czysta woda-różnorodność ryb i ptactwa, rozległe obszary leśne, a w nich obfitość grzybów, jagód i zwierzyny, brak przemysłu i jego wpływów- wszystko objęte urzędowo strefą chronionego krajobrazu- to atuty Gminy Szczutowo.


Skrwa Prawa o niezwykłych walorach krajobrazowych z obecnością licznych siedlisk bobrów stanowi przyrodniczą osobliwość wschodniej granicy gminy. Położone obok siebie- oddzielone tylko droga wojewódzką nr 560- dwa jeziora stanowią podstawę zasobów wodnych gminy. 300- hektarowe Jezioro Urszulewskie otoczone lasami pełne smakowitych ryb, zaspokaja gusta najbardziej wytrawnych amatorów świeżego powietrza, ciszy, spokoju. Te przyrodnicze atrakcje uzupełnia i powiększa 100- hektarowe Jezioro Szczutowskie. Wysoka lesistość gminy jest dopełnieniem obrazu turystyczno-rekreacyjnych walorów- 3 500 hektarów lasów. Bogaty świat zwierzęcy, niespotykane ilości grzybów i jagód są magnesem nie tylko dla miejscowych, ale turystów z całego kraju. Mikroklimat tworzony obecnością jezior i lasów jest spełnieniem dla poszukujących odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Sprzyja temu także określone zainteresowanie będące pochodną miejscowych zasobów naturalnych. Liczne zajazdy, motele, Stanica Harcerska, ośrodek wypoczynkowy- tworzą dobrze rozwinięta bazę noclegowo- gastronomiczną.


Dominującą funkcja gminy Szczutowo jest rolnictwo. Cały obszar rolniczego użytkowania przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Dominuje uprawa zbóż. W produkcji zwierzęcej największe znaczenie ma produkcja mleka i chów trzody chlewnej. Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe (340 uczniów), 2 gimnazja (278 uczniów), hala sportowa i biblioteka publiczna.


Do głównych inwestycji ostatniej dekady należą m.in.:

 • Budowa wodociągów na terenie gminy;

 • Budowa kanalizacji sanitarnej;

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczutowie i Gójsku;

 • Budowa boisk sportowych Szczutowie i Gójsku;;

 • Budowa placów zabawa w Gójsku i Szczutowie;

 • Rozbudowa i modernizacja budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zespołu opieki zdrowotnej w Gójsku i Szczutowie;

Najważniejsze inwestycje planowane w latach 2013-2015:

 • Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie;

 • Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku;

 • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum Gójska;

 • Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w miejscowościach Podlesie, Blinno, Szczutowo, Wola Stara, Mierzęcin pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.


Historia administracji gminy Szczutowo sięga 1864 roku. Mocą ustawy z 2 marca utworzona zostaje dość duża na ówczesne czasy gmina Szczutowo. Odmienne były jednak granice gminy, obejmujące swoim zasięgiem 55 miejscowości. Była to wówczas największa gmina w powiecie rypińskim woj. warszawskiego. Reforma administracji z 1938 roku włącza powiat rypiński (w tym również gminę Szczutowo) do województwa pomorskiego wyłączając z jej terytorium kilka miejscowości . Po wyzwoleniu Szczutowa z dnia 19 stycznia 1945 roku przez szereg lat kształtuje się nowa koncepcja ustrojowa państwa. Podział terytorialny kraju z 1954 roku dokonuje kolejnych zmian granic gminy. Gmina tym razem należy do województwa warszawskiego, jednocześnie wyłącza się z jej obszaru kolejnych 6 miejscowości. W 1975 roku gmina Szczutowo staje się częścią utworzonego województwa płockiego.


Od dnia 1 stycznia 1999 roku gmina Szczutowo znajduje się w granicach administracyjnych nowo powstałego województwa mazowieckiego powiatu sierpeckiego.


W dniu 16 listopada 1998 roku Samorząd Gminy ustanowił herb gminy Szczutowo.


Na terenie Gminy znajdują się spora liczba zabytków, głównie sakralnych, m.in.:

 • kościół parafialny w Szczutowie- drewniany z XV w. ;

 • kościół filialny w Bliznie- drewniany, wzniesiony w 1720 r. ;

 • cmentarz w Szczutowie z mogiłą powstańców z 1863 r. ;

 • kościół parafialny w Gójsku 1906 r

                      


  BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA

- Zajazd,,OAZA" przy drodze krajowej nr 10, w Całowni
(26 miejsc noclegowych; 180 miejsc konsumpcyjnych;)
tel. (024) 274-14-70;

- Zajazd,,KASZTELAN" przy drodze wojewódzkiej nr 560 w BIałasach
(20 miejsc noclegowych; 100 miejsc konsumpcyjnych;)
tel. (024) 275-61-63

- Ośrodek Wypoczynkowy w Szczutowie (pole namiotowe ze stanowiskami do coraveningu i 200 namiotów;)
tel. 608 233 933

- Stanica Komendy Hufca ZHP w Sierpcu (baza noclegowa dla zorganizowanych grup młodzieżowych)

BAZA TOWARZYSZĄCA


- 2 agendy pocztowe;
- 4 centrale telefoniczne zabezpieczające pełen dostęp do połączeń teleinformatrycznych;
- 2 ośrodki zdrowia z gabinetem stomatologicznym i dwiema aptekami;
- handel i usługi dla ludności w około 120 punktach działalności gospodarczej;
komisariat policji;
- halę sportową z pełnym zapleczem;
- zabytki sakralne - 3 kościoły, 2 cmentarze rzymsko-katolickie;

 

 

Jezioro Urszulewskie

Jezioro Urszulewskie jest położone na pograniczu powiatów rypińskiego i sierpeckiego. Niektórzy mówią, że tutaj zaczyna się już Kraina Mazurskich Jezior. Trudno jednak wypatrzyć akwen, jadąc samochodem. Jest schowany za drzewami. Wielu przejeżdżających nawet nie podejrzewa, że właśnie minęli zajmujący 300 hektarów zbiornik. Na środku jeziora przebiega granica pomiędzy dwoma województwami: mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

 

Jezioro Urszulewskie ma pochodzenie polodowcowe, rynnowe. Znajduje się tu strefa ciszy. Wpływają do niego cztery cieki, wypływa rzeka Urszulewka, która swój bieg kończy w Skrwie.

Nie jest zbyt głębokie (maksymalnie 6 metrów). Trzeba uważać, szczególnie po wschodniej stronie jeziora. Głębokość przy brzegu wynosi 0,5-0,8 metra i raptem spada do 4 metrów. Na środku jeziora znajduje się piaszczysta wyspa, schowana pod metrową wodą.

Jest połączone strugą wodną z Jeziorem Szczutowskim.

 

 

Jezioro Szczutowskie

Jezioro Szczutowskie stanowi jeden z dwóch akwenów, które znajdują się w gminie Szczutowo. Położone jest na obszarze krajobrazu chronionego Przyrzecze Skrwy Prawej”. Zajmuje obszar 100 hektarów, ma wydłużony kształt i niektórzy twierdzą, że to taki większy staw. Przyznam się, że chciałabym mieć taki „staw” za oknem. Jak sama nazwa wskazuje, nad tym jeziorem znajduje się gminna wieś. Wiele domów mieszkańców Szczutowa położonych jest tuż przy brzegu. To na zachodniej stronie jeziora, natomiast na wschodzie położona jest wieś Blizno. Przez lata było zanieczyszczane ściekami, jednak odkąd pobudowano w Szczutowie oczyszczalnię, sytuacja zaczęła się zmieniać .Akwen zasila okresowo pięć cieków melioracyjnych. Jeden z nich łączyJezioro Szczutowskie z Jeziorem Urszulewskim.

 

Tatarak i trzcina

Jezioro jest płytkie i do tego zamulone. Największym jego mankamentem jest to, że nie jest łatwo dostępne. Ponad 90% linii brzegowej porasta roślinność: trzcina pospolita, pałka wąskolistna, manna wodna i tatarak, i trzeba nieźle się nagimnastykować, aby znaleźć dojście do wody. Do tej pory Jezioro Szczutowskie nie było zagospodarowane dla potrzeb rekreacji i turystyki, ale powoli sytuacja ta ulega przemianom. Powstaje plaża przy restauracji „Przystań”. Ma się też tam pojawić sprzęt wodny.

 

Wiadomość dla wędkarzy

Wielkiej ryby tutaj nie znajdziecie, ale szansa złowienia płotki, węgorza, szczupaka, leszcza, lina, krąpia i okonia jest całkiem spora. Jako zanęta polecana jest gotowana kukurydza i konopia wędkarska. Niektórzy do tej ostatniej dodają cukier waniliowy.

 

 

Ptasie zagłębie

 

Kiedy siedziałam na pomoście od strony Słupi, słuchając opowieści o rybach, zza krzaków wypłynęła rodzina łabędzi - dwa dorosłe i piątka młodych. Przepłynęły tuż przed nami, dumnie strosząc skrzydła i wyciągając długie szyje. A później zakręciły i powróciły w trzciny. Przypominało to trochę pokaz mody. „Podziwiajcie, jesteśmy piękne” - zdawały się mówić ptaki.

 

Łabędzie to codzienny widok nad Jeziorem Urszulewskim i Szczutowskim. Podpływają blisko brzegów. Podobnie jak kaczki, które gniazdują w trzcinach. Najczęściej widać krzyżówki i łyski, ale są też i inne gatunki. Jak w pobliżu każdego akwenu nie brakuje także czapli i kormoranów. Na podmokłych terenach okolicznych łąk często żerują bociany. Jeśli ma się szczęście, można zobaczyć bociana czarnego.

 

Niezapomniane widoki i raj dla fotografów zaczynają się późnym latem, kiedy ptaki zbierają się do odlotów. Klucze gęsi, łabędzi i kaczek odbywają próbne loty.

 

 

Wędka i robaki

 

Jezioro Urszulewskie i Jezioro Szczutowskie to raj dla wędkarzy. W ich wodach licznie występują płotki, okonie, leszcze, wzdręgi, sandacze, węgorze i szczupaki. Sposobów na złowienie taaaakiej ryby jest bardzo dużo. Wędkarze (broń Boże nazywać ich rybakami!) mają tajemne metody - specjalne zanęty i przynęty. Ostatnio w modzie są muchy robacznice, ale starzy „wyjadacze” twierdzą, że nie ma jak robaczki – białe i czerwone.

 

Koniecznie też trzeba po złowieniu pierwszej ryby w sezonie pocałować ją i wypuścić z powrotem do jeziora. Bez względu na to jak wielka by nie była. Wędkarza, który tego nie uczyni, czekają same nieszczęścia, a i kolejnych brań nie powinien się spodziewać.

Na wędkę od czasu do czasu można także złapać ... raki, chociaż znacznie częściej przecinają one żyłki.

 

 

 

 

Urząd Gminy Szczutowo

 Urząd Gminy Szczutowo

ul. Lipowa 5a
09-227 Szczutowo
powiat sierpecki
woj. mazowieckie

tel: 24 276 71 67
fax: 24 276 71 96

E-mail: gmina@szczutowo.pl

Godziny urzędowania:  7:15 - 15:15

NIP: 776-11-82-805

Nr rachunku bankowego:
70 9015 0001 1300 0101 2000 0060


 

Wójt Gminy Szczutowo

 

 

Andrzej Twardowski

 

tel. 24 276 71 67 w. 102

 

 wojt@szczutowo.pl

 

 

 

Sekretarz Gminy Szczutowo

 

 

mgr inż. Bogdan Kaczorowski

 

tel. 24 276 71 67 w. 112

 

sekretarz@szczutowo.pl

 

 

 

Skarbnik Gminy Szczutowo

 

 

mgr Hanna Domagalska

 

tel. 24 276 71 67 w. 108

 

skarbnik@szczutowo.pl 

Przewodniczący Rady Gminy Szczutowo

 

Pan Dariusz Pilarski

 

przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy  pok. Nr 7

 

w każdy wtorek w godz. 13:00-15:30

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczutowo

 

Pan Zbigniew Szlomkowski

 

przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy pok. Nr 7

 

w każdy czwartek w godz. 14:00-15:00.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.