Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Wiązowna

Certyfikat:

ANC 13359

ważny do: 22 Październik 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 1 marca 2013

miejscowość: Wiązowna

kod: 05-462

ulica: Lubelska 59

fax: 227890120 w.300

telefon: 227890120

www: www.wiazowna.pl

NIP: 5320000234

REGON: 013268994

e-mail: urzad@wiazowna.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

Herb

 

 

 

Gmina Wiązowna leży w centrum województwa mazowieckiego w odległości 25 km na południowy-wschód od Warszawy.

Przez jej tereny przebiegają dwie drogi międzynarodowe: Nr 17 Warszawa - Lublin - Lwów i Nr 2 Warszawa -Terespol - Grodno - Moskwa, które łączą się na północnym skraju gminy. Teren gminy obsługują trzy linie stołecznej komunikacji podmiejskiej.

  

Gminę Wiązowna zamieszkuje 10 802 osób (stan z 31.12.2012 r., w końcu 2007 r. było 9200 osób), a jej powierzchnia wynosi 10215 ha. Lasy zajmują około 32%, użytki rolne - 57%, tereny zabudowane, drogi i nieużytki - 11%. Obszar gminy podzielony jest na 26 sołectw i 4 osiedla mieszkaniowe.Bogactwem Wiązowny jest przyroda; ponad 70% jej obszaru objęte jest różnego rodzaju formami ochrony. Są to rezerwaty przyrody, Mazowiecki Park Krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, które obejmują swoim zasięgiem większość terenów leśnych, łąkowych i polnych położonych w centralnej i południowej części gminy. Ochroną rezerwatową objęte są również rzeki Świder i Mienia wraz z dolinami (pow. 238 ha).Wiązowna to gmina głównie pozarolnicza; funkcjonuje tu około 900 zakładów prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną. Jedynie 10-15% ludności utrzymuje się z rolnictwa. Bliskość Warszawy i zbieg dróg międzynarodowych stwarza warunki dla inwestycji związanych z obsługą ruchu samochodowego - osobowego, jak i towarowego (np. motele, zaplecze logistyczne). Wiązowna to teren bardzo atrakcyjny dla mieszkalnictwa. Dobrze rozwinięta jest sieć wodociągów zasilanych z czterech stacji uzdatniania wody. Północna i centralna część gminy jest zgazyfikowana - ponad 30% gospodarstw domowych korzysta z gazu ziemnego z sieci gazowej. Ciągle modernizowane są sieci energetyczne.Gmina wybudowała oczyszczalnię ścieków i przystąpiła do kompleksowej kanalizacji.W dwóch nowoczesnych ośrodkach zdrowia (w Wiązownie i Gliniance) prowadzone są Zespołowe Praktyki Lekarzy Rodzinnych.W ramach Gminnego Centrum Informacji prowadzi się poradnictwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając wsparcia osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji i nie są w stanie samodzielnie z niej wyjść. Dodatkowo zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu Wójta realizuje Pełnomocnik Wójta ds. Społecznych. 

 

HISTORIA

 

Dzieje historyczne ziem gminy Wiązowna

Wiązowna to stara, książęca wieś nad Mienią, powstała pośród mateczników Puszczy Dębskiej już w XIV w.
Pierwsza pisemna wzmianka o wsi leżącej w ziemi warszawskiej, parafii Zerzeń, pochodzi z roku 1414. W 1483 zadłużony książę warszawski Bolesław V (1454-1488) za 600 florenów sprzedał wieś “Wyazowno” z młynem i okolicami kasztelanowi warszawskiemu Janowi z Radzimina (ok.1440-1499). Wojciech Radzymiński, kasztelan czerski, prawnuk Jana, w 1589 r. był kolatorem drewnianego kościoła wzniesionego w 1580 r. i nowo erygowanej parafii p.w. św.Wojciecha w tejże miejscowości.

W rękach rodu Radzimińskich majątek ziemski od rz. Czarnej po Świder pozostawał do 1630 r., tj. aż do śmierci Adriana Radzimińskiego (1595-1630) starosty liwskiego. Przez kolejne lata włodarzem terenów nad Mienią i Świdrem była wdowa po Adrianie, Zofia z Daniłowiczów: 1.vo Radzimińska, 2.vo. Sapieha, 3.vo.Opalińska, a po niej córka Zofii i Łukasza Opalińskiego (1581-1654), marszałka wielkiego koronnego, Katarzyna (ur. 1637), zamężna: 1.vo za Zbigniewem Firlejem, starostą lubelskim; 2.vo za Janem Rozdrażewskim, wojewodą inowrocławskim. Pod koniec XVII w. dobra ziemskie “Wiązowna” stały się własnością Lubomirskich herbu Szreniawa z Małopolski. Przez cały XVIII w. majątek “Wiązowna” był własnością: Jana Kazimierza Lubomirskiego (zm. 1737), starosty bolimowskiego, jego żony Urszuli z Branickich (ok.1697-1776) i córki Marii Karoliny (ok.1730-1795) eks-małżonki Karola Stanisława Radziwiłła (1734-1790). W czasach Lubomirskich dwór wiązowski wraz z nowo wytyczonym parkiem angielskim pełnił rolę letniego salonu.
Autorem powstałego ok.1778 r. zespołu pałacowo-ogrodowego był najprawdopodobniej architekt Szymon Bogumił Zug. Po śmierci księżnej Marii zadłużoną ekonomię “Wiązowna” odziedziczył jej siostrzeniec Jan Alojzy Potocki, który 30.06.1790 sprzedał ją płk. Józefowi baronowi de Maltzahn.

W XIX w. majątkiem ziemskim “Wiązowna” i gminą zarządzali jej właściciele: Ferdynand de Maltzahn, Michał Rydecki, Tadeusz hr. Mostowski, Rozalia Kempner, Stanisław Brykczyński, Julian Władysław Michał Domański. W latach 1864-1877 rozparcelowano dobra ziemskie “Wiązowna”. Zespół pałacowo-ogrodowy (dziś pod ochroną konserwatora przyrody) w latach 1880-1959 był letniskiem przemysłowców warszawskich: pp. Szlenkierów, Neumanów.

Tradycja z XIX w. mówi, że nazwa wsi pochodzi od więzów, czyli kajdan. W Wiązownie oraz w sąsiednich wioskach Majdan i Majdanek podobno osiedlano niegdyś przestępców. Mówi się, że zapisani byli w specjalnej księdze wiszącej na łańcuchach w dawnym pałacu wiązowskim. Inne źródła podają, że nazwa wsi pochodzi od gatunku drzew - wiązów, które niegdyś rosły tu w dużych ilościach. Dziś zachowały się one głównie na wysokim brzegu Świdra i w miejscowym parku.

W czasie kampanii wiosennej 1809 r. książę Józef Poniatowski miał w Wiązownie swoją czasową kwaterę. Stąd po zwycięskiej bitwie pod Ostrówkiem wydał odezwę do ludności polskiej w zaborze austriackim.
Podobnie jak inne obszary Mazowsza, tak i okolice Wiązowny były miejscem licznych potyczek i bitew: w 1831 r., i 1863/64 r. Na wydmach wznoszących się na zachód od Wiązowny można odnaleźć jeszcze dziś szczątki XX-wiecznych linii obronnych: z 1920 r., 1939 r. i 1944 r.

Zabytkowy cmentarz w Wiązownie założony w 1773 r. ma świadków tych wydarzeń, m.in.: mogiłę powstańców z 1863 r. i groby żołnierskie z 1920 r. oraz lat 1939-1945.
W Wiązownie zachował się w dobrym stanie klasycystyczny kościół wzniesiony w latach 1794-1797, prawdopodobnie wg planów arch. S.B. Zuga, fundacji Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej. Świątynię wielokrotnie odnawiano i konserwowano, m.in.: w 1883 r. oraz w latach 1922-24, 1945-1947, 1965-1972, 1997-2001.

Nie tylko Wiązowna może się szczycić bogatą historią. Około 1557 r. jedna z dotychczasowych wsi prywatnych położonych na prawym brzegu Świdra uzyskała prawa miejskie. Założono tu również parafię i zbudowano murowany kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Od imienia organizatora i właściciela - Wawrzyńca Dobrzynieckiego, któremu przysługiwał tytuł podstolego czerskiego - miasto zostało nazwane Wawrzyńczewem. Tak rozpoczął się złoty okres późniejszej Glinianki. Na początku XVII wieku istniała tu szkoła parafialna oraz szpital. Rozwojowi miasta sprzyjało dogodne położenie przy traktach prowadzących do Warszawy. Jednak zniszczenia wojenne stały się zapowiedzią stopniowego upadku Glinianki, która prawa miejskie utraciła na początku XIX w.

 

 

Wykaz zabytków

 

 

GLINIANKA 
Zespół kościelny w tym:
- kościół św. Wawrzyńca, pierwotny wzniesiony ok. poł., XVI w. obecny ok. poł. XVIII w.
- dzwonnica z XVIII w. 

Zespół dworsko-parkowy:
- dworek,
- oficyna,
- park

 

 

Zabytkowy, drewniany kościół w Gliniance – zbudowany w 1763 roku
Fot. Ryszard Szczęsny

 

GRÓDEK
Zespół dworsko-parkowy, a w tym:
-dwór,
- zabudowania gospodarcze,
- park z 1880-90; RADIÓWEK
-osiedle wzniesione w latach 1948-1949


WIĄZOWNA
Zespół kościelny św. Wojciecha w tym:
- kościół pierwotny wzniesiony w 1580r. Obecny wzniesiony w 1788r. z kasy Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej, klasycystyczny
- dzwonnica,

Zespół pałacowo-parkowy a w tym:
- pałac z II poł. XIX w.,
- park krajobrazowy, założony ok. połowy XIX w.

 

Kościół Parafii Wiązowna pod wezwaniem św. Wojciecha wybudowany w latach 1794-1797
Fot. Ryszard Szczęsny

 


Park w zespole dworsko-parkowym o pow. 4,5 ha założony ok. 1900r. Krajobrazowy, 
Cmentarz o pow. 2 ha założony w początkach XIX w. powiększony w 1949 i 1975r.

ZAMAJDAN OLSZYNY
Park o pow. 4,2 ha założony w końcu XIX w.


Fragment parku przy letniej rezydencji Lubomirskich przebudowanej na przełomie XIX/XX w. przez Szymona Neymana
Fot. Ryszard Szczęsny

 

 

Samorząd Gminy Wiązowna

Wójt Gminy Wiązowna

 

Sekretariat Wójta Gminy Wiązowna
Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
pok. 205
tel. 22 512 58 01
e-mail: sekretariat@wiazowna.pl

 
 
1-Janusz-Budny

 

 

Rada Gminy Wiązowna

Na pytania dotyczące pracy Rady Gminy oraz jej uchwał odpowiada
Paula Woźnica pok. 207
tel. 22 512 58 33 kom. (ws. rady) 603 209 701
email: p.woznica@wiazowna.pl

 

Stanisław-Bogucki

Stanisław Bogucki
Kopki, Lipowo, Malcanów

STRONA RADNEGO
 
Andrzej-Cholewa

Andrzej Cholewa
Izabela, Michałówek

STRONA RADNEGO
 
Marzena-Dach

Marzena Dach
Majdan

STRONA RADNEGO
 
107

Robert Dąbrowski
Góraszka, Stefanówka

STRONA RADNEGO
 
Wojciech-Doman

Wojciech Doman
Bolesławów, Czarnówka, Rzakta

STRONA RADNEGO
 
Renata-Falińska

Renata Falińska
Pęclin, Kąck
Przewodnicząca Rady Gminy

STRONA RADNEGO
 
Magdalena-Koczorowska-Szlassa

Magdalena Koczorowska-Szlassa
Wiązowna Kościelna

STRONA RADNEGO
 
Krzysztof-Kołakowski

Krzysztof Kołakowski
Kruszówiec, Wola Ducka, Wola Karczwska

STRONA RADNEGO
 
Mariola-Kublik

Mariola Kublik
Wiązowna Gminna, Os. Parkowe

STRONA RADNEGO
 
Anna-Lech

Anna Lech
Dziechciniec, Rudka, Żanęcin

STRONA RADNEGO
 
Bogumiła-Majewska

Bogumiła Majewska
Wiązowna Kościelna

STRONA RADNEGO
 
Rafał Nejman

Rafał Nejman
Emów, Radiówek

STRONA RADNEGO
 
Irena-Nowak

Irena Nowak
Glinianka, Glinianka II, Poręby
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

STRONA RADNEGO
 
Aleksandra Rutkowska-

Aleksandra Rutkowska
Zakręt

STRONA RADNEGO
 
Leszek-Sobota

Leszek Sobota
Duchnów, Boryszew

STRONA RADNEGO
 

 

 

wysłane WIĄZOWNA- rozkład strony
 

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
tel. 22 512 58 00, fax 22 512 58 02
e-mail: urzad@wiazowna.pl

Kierownictwo Urzędu

1-Janusz-Budny
 

Janusz Budny  – Wójt Gminy
pok. 205
sekretariat: tel. 22 512 58 01
email: sekretariat@wiazowna.pl

Zakres zadań: reprezentacja gminy na zewnątrz; kierownik urzędu gminy; zwierzchnik dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Wójt nadzoruje pracę: Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Inwestycji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

93-Tomasz-Kostyra
 

Tomasz Kostyra – Zastępca Wójta Gminy
pok. 202
tel. 22 512 58 01
e-mail: t.kostyra@wiazowna.pl

Zakres zadań: zastępowanie wójta podczas jego nieobecności, nadzór nad: Dziennym Domem „Senior –WIGOR”, Wydziałem Planowania Przestrzennego, Oświatą Gminną.

90-Anna-Rosłaniec
 

Anna Rosłaniec – Sekretarz Gminy
pok. 203
tel. 22 512 58 03
kom. 603 685 510
e-mail: a.roslaniec@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników urzędu; kierownik urzędu w czasie nieobecności wójta; redaktor naczelna czasopisma samorządowego „Powiązania”. Nadzór nad pracami: Wydziału Administracyjnego, Wydziału Spraw Społecznych, Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązownie.

71-Alicja-Matuszewska
 

Alicja Matuszewska – Skarbnik Gminy
pok. 101
tel. 22 512 58 04, fax. 22 512 58 59, kom. 600 347 202
e-mail: a.matuszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: realizacja polityki finansowej gminy; nadzór nad majątkiem gminy i pracami Wydziału Finansowego i Wydziału Podatków.

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)
Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.