Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

www. Marek Bak .info działający w branży Brak kategorii, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14677

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Wieniawa

Certyfikat:

ANC 14646

ważny do: 30 Marzec 2019 r.

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 30 stycznia 2015

miejscowość: Wieniawa

kod: 26-432

ulica: Kochanowskiego 88

fax: 486730244

telefon: 486730001

www: www.gminawieniawa.pl

NIP: 7991434305

REGON: 000547388

e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 GMINA WIENIAWA
Zdjęcia nagłówkahttp://wieniawa.powiatprzysuski.eu/assets/header/ae1221693d5fa79770ae04da2a75909d.jpg


  

GMINA WIENIAWA - to gmina wiejska położona w poludniowej części województwa mazowieckiego, w powiecie przysuskim. Siedzibą gminy jest miejscowość Wieniawa. Przez miejscowość i gminę przebiega droga  krajowa nr 12. Gminę zamieszkuje niewiele ponad 5,5 tys osób. Gminę tworzy 21 jednostek pomocniczych - sołecw. Są to miejscowości: Brudnów, Głogów, Jabłonica, Kamień Duży, Kłudno, Kochanów Wieniawski, Komorów, Koryciska,  Plec, Pogroszyn, Romualdów, Ryków, Skrzynno, Sokolniki Suche, Sokolniki Mokre, Wieniawa, Wola Brudnowska, Wydrzyn, Zagórze, Zawady, Żuków. Wójtem Gminy jest od 01.12.2014 roku Krzysztof Sobczak a przewodniczącą Rady Gminy Grażyna Strzelczyk. Atutem gminy są walory przyrodniczo krajobrazowe, położoenie prze drodze krajowej, linia brzegowa Zalewu Domaniowskiego, ciekawa historia oraz czyste środowisko. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości należą do wspólnot parafialnych Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Wieniawie, Skrzynnie i Mniszku. Szansą  dla gminy jest rozwój drobnego, przyjaznego środowisku przemysłu, turystyki oraz rolnictwa i usług. 

 

Adres Korespondencyjny Urzędu

Podmiot: Urząd Gminy w Wieniawie
Adres:      ul. Kochanowskiego 88
                 26-432 Wieniawa

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek-Czwartek: 7:30 - 15.30

Piątek: 7:30 - 14:00

Dodatkowe Dane:
Nip: 799-143-43-05
Regon:000-547-388

Wójt Gminy Wieniawa - Krzysztof Sobczak
Z-ca Wójta - Krystyna Żurowska
Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska
Przewodnicząca Rady Gminy - Grażyna Strzelczyk

Dane Kontaktowe:

Telefon: 48 673 00 01
Fax: 48 673 02 44
Email: sekretariat@gminawieniawa.pl

Aktualności:

Strona www: gminawieniawa.pl
E-poczta: Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Dane na potrzeby wystawienia Faktur VAT:


Gmina Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

NIP: 601-008-14-34

REGON: 670-224-048

Wszelkie wpłaty/opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu


Bank Spółdzielczy w Przysusze o/ Wieniawa

66-9145-1040-2000-0055-2000-0001

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 730-1500

oraz w pozostałe dni tygodnia po uprzedniej konsultacji telefonicznej

 

Z-ca Wójta Gminy

Krystyna Żurowska

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 730 - 1530

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Grażyna Strzelczyk

przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 1000 - 1300

 

 
ul. Kasztanowa 1
26-432 Wieniawa
gmina: Wieniawa
powiat: przysuski 
województwo: mazowieckie

DEKANAT PRZYSUSKI
+48 48 673 00 35
 
 
 Proboszcz:

ks. kan. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz

Kapłani:

ks. mgr Krzysztof Andaś Wikariusz

    Msze Świete:

Niedziela i Święta: 07:00 , 08:30 , 10:00 , 12:00 , 17:00 
Święta zniesione: 09:00 , 12:00 , 18:00 (16.30 zima)
Dni powszednie: 06:30 , 07:00 ,

 


Opis: 

 

 

Rys historyczny: Wieniawa pierwotnie była wsią szlachecką, a w XIV w. stanowiła wła­sność Mikołaja dziekana kieleckiego. W drugiej połowie XV w. została nabyta przez Wieniawitów, którzy zaczęli swoją część wioski nazywać Wieniawą, a dla pozostałej zachowała się nazwa Kłodno (dziś Kłudno). Pierwotny kościół drewniany pw. NMP i św. Katarzyny; został zbudo­wany w 1264 r. przez ks. Hieronima Strzembosza. W początkach XIV w. Mikołaj, dziekan kie­lecki dobudował do istniejącego kościoła murowaną kruchtę, zakrystię i kaplicę św. Stanisława w stylu gotyckim. W drugiej połowie XIV w. zbudowano murowany kościół. W 1510 r. pro­boszcz Stanisław Młodecki cały kościół podniósł o 6 m i nadał mu styl renesansowy. Kościół był restaurowany w początkach XX w. Wnętrze zostało gruntownie restaurowane i odnowione w latach 1987-1999 staraniem ks. Jana Blicharza. Parafia należy do najstarszych w diecezji, bo erygowana została 13 kwietnia 1369 r. przez abp. Jarosława Skotnickiego. Kościół jest budowlą orientowaną. Znajduje się w nim obraz Matki Bożej Szkaplerznej, który jest czczony jako cu­downy. Jest to płótno naklejone na desce i pochodzące z końca XIV w. Obraz przywiózł z Rzy­mu ks. Młodeckiego w 1543 r.

 

Do parafii należą: Brudnów, Jabłonica, Kłudno, Kochanów, Plec, Pogroszyn, Ryków, Sokolniki Suche (część), Wieniawa, Wola Brudnowska, Zawady.

 

SKRZYNNO - Parafia pw. św. Szczepana 
___________________________________________________________________________ 


Skrzynno, ul. Radomska 7
26-432 Skrzynno p. Wieniawa
gmina: Wieniawa
powiat: przysuski 
województwo:mazowieckie

DEKANAT PRZYSUSKI
+48 48 674 63 50
henrykowka2000@o2.pl
+48 48 674 63 50
 Proboszcz:

ks. mgr Andrzej Kuleta

Kapłani:

ks. kan. dr Henryk Kołodziejczyk Rezydent

ks. mgr Piotr Popis (jun.) Wikariusz

    Msze Świete:

Niedziela i Święta: 08:00 , 09:30 , 11:00 , 12:30 
Święta zniesione: 08:00 , 10:00 , 18:00 
Dni powszednie: 08:00 , 18:00 ,

 


Opis: 

 

 

Rys historyczny: Skrzynno około 1120 r. było siedzibą kasztelanii przeniesionej ze Skrzyń­ska. Było własnością Łabędziów, wśród których wyróżnił się Piotr Włostowic. W XIII w. sta­nowiło własność biskupów poznańskich, a od 1288 r do XVIII w. w większości w posiadaniu cystersów z Sulejowa, w części miejscowych proboszczów. Miasto było lokowane przez Wła­dysława Łokietka w 1308 r. na prawie niemieckim. W XVIII w. cystersi sprzedali swoją część Szydłowskim. Utrata praw miejskich nastąpiła w 1869 r. Pierwszy kościół pw. św. Szczepana z XI w. prawdopodobnie był fundacji Piotra Włostowica. Parafia została erygowana przed 1384 r. Kościół kolejny w początkach XVI w. był murowany, lecz spłonął w 1575 r. Odbudowano go staraniem Pawła Dunina Zbożeńskiego. Do niego około 1615 r. dobudowano kaplicę pw. św. Barbary. W połowie XVI w. Duninowie przyjęli arianizm i kościół stał się zborem ariańskim. W 1567 r. odbył się tu synod ariański z udziałem ponad stu pastorów. Obecny kościół, z fundacji Macieja Wrzeciąża, wzniesiony był w latach 1626-1638 staraniem ks. Mateusza Urzeckiego z wykorzystaniem istniejącej kaplicy. W połowie XVII w. dobudowano dwie kapli­ce fundacji Modliszewskich. Konsekrował kościół w 1643 r. bp Tomasz Mikołaj Oborski. Świą­tynia była odnowiona w latach 1706-1777 przez cystersów z Sulejowa, restaurowana w latach 1896-1907 staraniem ks. Wincentego Krawczyńskiego, w latach 1986-1997 staraniem ks. Hen­ryka Kołodziejczyka. Kościół jest w stylu późnorenesansowym, jest orientowany, trójnawowy, bazylikowy, wzniesiony z kamienia.

 

Do parafii należą: Kamień, Komorów, Romualdów, Skrzynno, Sokolniki Mokre, Sokolni­ki Suche (od nr 21 do końca), Wydrzyn, Zagórze, Zbożenna, Żuków.

 

MNISZEK - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki 
___________________________________________________________________________


Mniszek 97
26-625 Mniszek p. Wolanów
gmina: Wolanów
powiat: radomski 
województwo:mazowieckie

DEKANAT PRZYSUSKI
+48 48 618 63 17
 
 
 Proboszcz:

ks. kan. Adam Stanisław Kuc

Kapłani:

ks. mgr Łukasz Adam Gospodarczyk Wikariusz

    Msze Świete:

Niedziela i Święta: 07:30 , 09:00 , 11:00 
Święta zniesione: 07:30 , 09:00 , 17:00 
Dni powszednie: 07:30 , 08:00 , 17:00(środa; 16.00 zima),

 


Opis: 

 

Rys historyczny: W Ciepłej (dziś na terenie parafii Wysoka) powstał ośrodek kościelny, prepozytura benedyktynów świętokrzyskich w drugiej połowie XII lub na początku XIII w. Ośrodek był prawdopodobnie fundacji książęcej Bolesława Wstydliwego. Po 1374 r. a przed rokiem 1408 translokowany został do Mniszka, który do połowy XV w. był własnością bene­dyktynów, a potem do 1819 r. cystersów z Wąchocka. Parafia powstała tu przed 1462 r. Ko­ściół drewniany spłonął w 1630 r., nowy drewniany zbudowany został w tymże roku przez ks. Andrzeja Gładysza przeora z Wąchocka. Rozebrano go w 1861 r. Obok niego zbudowana została w 1667 r. murowana kaplica pw. św. Józefa z fundacji Józefa Jana Odrowąż Kietlińskiego właściciela Korycisk. Obecny kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki, według projektu Antoniego Rucińskiego z Radomia, zbudowany był w latach 1862-1865 staraniem ks. Jakuba Stępniewskiego. Konsekrował kościół w 1868 r. bp Józef Michał Juszyński. Kościół jest jednonawowy.

 

Do parafii należą: Chałupki Łaziskie, Chronów Kol. Dolna, Chronów Kol. Górna, Chronów Wieś,Głogów, KaleńKonary, Koryciska, Łaziska, Mniszek, Ro­gowa, Wawrzyszów, Wawrzyszów Kol., Wymysłów, Zadąbrów.

 


Nagłówek


Urząd Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa, woj. mazowieckie

telefon telefon: (48) 673 00 01; faks fax:(48) 673 02 44

adres mailowy: sekretariat@gminawieniawa.pl 

BIP: www.bipwieniawa.wieniawa.pl

 

Informacje ogólne

 

NAZWA GMINY

WIENIAWA
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT PRZYSUSKI
KOD 26-432
MIEJSCOWOŚĆ Wieniawa 
ULICA  Kochanowskiego 88
KONTAKT  telefon: (048) 673 00 01
 telefax: (048) 673 02 44
 e-mail: ug_wieniawa@interia.pl
WÓJT GMINY  KRZYSZTOF SOBCZAK
 telefon: (048) 673 00 58
Przewodniczący Rady Gminy GRAŻYNA STRZELCZYK
 telefon: (048) 673 00 01
 Z-ca Wójta

Krystyna Żurowska

tel. 48 673 00 01

Skarbnik Gminy WANDA NOGAŃSKA
 telefon: (048) 673 00 65
GODZINY URZĘDOWANIA: 

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek-Czwartek: 7:30 - 15.30

Piątek: 7:30 - 14:00


 

 

  TELEFONY

REFERAT ORGANIZACYJNY
I SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko

Nr telefonu

 

Sekretarz Gminy

Tel. 48 383 37 80

 

Stanowisko ds. kadr, 
sekretariatu urzędu, Rady Gminy,

Tel. 48 673 00 01

Fax. 48 673 02 44

 

Inspektor ds. USC

Ewidencja Ludności,

Biuro dowodów osobistych,

Komendant OSP,

Tel. 48 383 37 79

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
opłata za wodę

Tel. 48 383 37 82

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko

Nr telefonu

 

Skarbnik Gminy

Tel. 48 673 00 65

 

Stanowisko ds. księgowości,

Podatek od środków transportowych

Tel. 48 383 37 81

 

Stanowisko ds. wymiaru podatku;

- leśnego, rolnego,

- od nieruchomości,

Tel. 48 673 00 45

 

Stanowisko ds. obsługi kasy

Tel. 48 383 37 84

 

Stanowisko ds. płac i rachunkowości

Tel. 48 383 37 82

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Stanowisko

Nr telefonu

 

Stanowisko ds. inwestycji,

zamówień publicznych,

gospodarki nieruchomościami

Tel. 48 383 37 78

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska,  melioracji, rolnictwa i leśnictwa

Tel. 48 383 37 78

 

Stanowisko ds. wojskowych, 
obrony cywilnej,

Tel. 48 383 37 78

 

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrot podatku akcyzowego,

Tel. 48 673 00 04

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko

Nr telefonu

 

Kierownik i pracownicy socjalni

 

Tel. 48 375 79 11

 

e-mail: gops.wieniawa@interia.pl

 

Stanowisko ds. realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Tel. 48 675 58 29

 

 

 

Wójt Gminy

Nowy wójt gminy Wieniawa wygrał... bo rozmawiał z ludźmi

mgr inż. KRZYSZTOF SOBCZAK
telefon: (048) 673 00 58

Szanowni Państwo

Urodziłem się 06 sierpnia 1978 roku. Od roku 2010 mieszkam w Komorowie w Gminie Wieniawa. Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. W latach 2004-2014 pracowałem w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze, gdzie zajmowałem się obsługą wniosków o dopłaty i służyłem pomocą dla rolników. Wraz z małżonką prowadzimy również niewielkie gospodarstwo sadownicze w Komorowie. Chciałbym aby moja praca dla Państwa w naszym wieniawskim samorządzie, była służbą temu, na czym najbardziej nam zależy: Naszemu wspólnemu dobru! Temu, co najważniejsze: rodzinie, bezpieczeństwu, równości i sprawiedliwości. Będę dążył do poprawy jakości życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

 

Przyjmowanie Interesantów:

Wójt Gminy Wieniawa mgr inż. Krzysztof Sobczak przyjmuje interesantów w każdy wtorek tygodnia w godz. 7.30 - 15.30 w pokoju nr 13 (II piętro) oraz w pozostałe dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Do zadań wójta należy:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 4. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 5. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. upoważnianie Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

 


Wójt Gminy Wieniawa

KRZYSZTOF SOBCZAK


telefon: (48) 673 00 58


Przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 7.30-15.30, oraz w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Przewodnicząca Rady Gminy

mgr GRAŻYNA STRZELCZYK

telefon: (48) 673 00 01

Przyjmuje interesantów w każdy czwartek, w godzinach 9.30-13.00

 

RADA GMINY WIENIAWA 


-   Grażyna Strzelczyk  -  Przewodniczący  - Wieniawa
-   Maria Wielgus - Wiceprzewodniczący - Wola Brudnowska
-   Jan Tarka   - radny - Kochanów Wieniawski
-   Grzegorz Augustyniak -   radny - Wieniawa 
-   Agnieszka Czyżykowska  -   radna - Jabłonica
-   Sylwester Kowalczyk  -   radny - Kłudno
-   Jan Kalwarczyk  -   radny - Zagórze 
-   Andrzej Kazała   -   radny - Wydrzyn
-   Marian Kwietniewski  -   radny - Koryciska 
-   Agnieszka Maj - Kowalska  -   radna - Żuków
-   Piotr Porczyński  -   radny - Skrzynno
-   Robert Korczyński -   radny - Sokolniki Suche
-   Rafał Gawor  -   radna - Pogroszyn  
-   Sławomir Brudnias - radny - Komorów 
-   Stanisław Życzyński  -   radny - Kaleń

 

URZĄD GMINY W WIENIAWIE
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa

Godziny Pracy Urzędu Gminy w Wieniawie

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek-Czwartek: 7:30 - 15.30

Piątek: 7:30 - 14:00

telefon telefon: 48 673 00 01
faks fax: 48 673 02 44
email e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl
BIP: www.bip.gminawieniawa.pl

Rachunek Bankowy Urzędu Gminy w Wieniawie

Bank Spółdzielczy Przysucha Oddział Wieniawa      66-9145-1040-2000-0055-2000-0001

 

 

 

 

 

.

 Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin i inwestycji w naszej Gminie. W razie jakichkolwiek zapytań, w celu uzyskania pomocy, służymy Państwu pod następującym adresem i numerami telefonów:


 

Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa 

 

 

 

 

 

Tel. 48 673 00 01

Fax. 48 673 02 44
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.