Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Gmina Wilków

Certyfikat:

ANC 13021

ważny do: 28 Maj 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: opolskie

data wpisu do rejestru: 28 stycznia 2013

miejscowość: Wilków

kod: 46-113

ulica: Wrocławska 11

fax: 774195511 w.13

telefon: 774195511

www: www.wilkow.pl

NIP: 7521359196

REGON: 531412770

e-mail: ug@wilkow.pl; informatyk@wilkow.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Gmina Wilków leży w północno-zachodniej części województwa opolskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Namysłowa - jednego z większych miast Opolszczyzny oraz w niedalekiej odległości od Bierutowa (woj. dolnośląskie).


W zasięgu administracyjnym Gminy znajduje się 12 sołectw:

 

Dębnik

 

Rada Sołecka

 

Teresa Kolińska-Markowska – Przewodnicząca

 

Władysław Dziedzic

 

Zbigniew Maliński

 

Sołtys – bez zmian

 

Młokicie

 

Rada Sołecka

 

Dorota Szymczyk-Bęben

 

Barbara Zielińska

 

Andrzej Konefał

 

Sołtys – bez zmian

 

Pielgrzymowice

 

Rada Sołecka

 

Romuald Ożga – Przewodniczący

 

Jacek Bułajewski

 

Urszula Szczęśniewska

 

Sołtys – bez zmian

 

Lubska

 

Rada Sołecka

 

Wiesław Wysocki – Przewodniczący

 

Danuta Tasińska

 

Justyna Bednarz

 

Sołtys – bez zmian

 

Wojciechów

 

Lesław Wachowski – Przewodniczący

 

Katarzyna Sikora

 

Sabina Mazur

 

Sołtys – bez zmian

 

Bukowie

 

Beata Marczenko – Przewodnicząca

 

Andrzej Bończak

 

Tadeusz Mozgowiec

 

Krzysztof Mozgowiec

 

Monika Pawłowska

 

Sołtys – Barbara Kuświk

 

Bukowie ul. Lipowa 100

 

46-113 Wilków

 

tel. 661698333; 77 419 33 23

 

Jakubowice

 

Rada Sołecka

 

Andrzej Gruca – Przewodniczący

 

Jakub Gruca

 

Natalia Świerczyńska

 

Sołtys – bez zmian

 

Idzikowice

 

Rada Sołecka

 

Agnieszka Smolarczyk-Walków – Przewodnicząca

 

Fryderyka Jończyk

 

Olga Promna-Cieszyńska

 

Mateusz Szczepaniak

 

Marek Zdyb

 

Sołtys – bez zmian

 

Pszeniczna

 

Rada Sołecka

 

Adam Małecki – Przewodniczący

 

Bożena Mamys

 

Krzysztof Szczot

 

Helena Łappo

 

Sołtys – bez zmian

 

Krzyków

 

Sołtys - Dawid Michniewicz

 

Krzyków 30b/2

 

46-113 Wilków

 

Rada Sołecka

 

Tomasz Kraus – Przewodniczący

 

Dariusz Sobalak

 

Andrzej Dyszyński

 

Wilków

 

Rada Sołecka

 

Jan Marel - Przewodniczący

 

Mirosław Jajdelski

 

Władysław Łuczek

 

Leszek Polakiewicz

 

Bogdan Środoń

 

Sołtys – bez zmian

 

Pągów

 

Sołtys - Tadeusz Szkudlarski

 

Pągów

 

ul. Szkolna 10

 

tel. 602465186; 77 419 59 28

 

Rada Sołecka

 

Maria Nawrot – Przewodnicząca

 

Waldemar Kowalik

 

Grzegorz Urbaniec 

Liczba stałych mieszkańców wg miejscowości – stan na 31.12.2014 r.

 

Pielgrzymowice 84

 

Miejscowość Liczba

 

Bukowie 702

 

Dębnik 47

 

Idzikowice 765

 

Jakubowice 237

 

Krzyków 259

 

Lubska 206

 

Młokicie 207

 

Pągów 444

 

Pszeniczna 214

 

Wilków 1052

 

Wilków-Barski Dwór 58

 

Wojciechów 322

 

Razem 4597

 

W tym kobiet: 2319 co stanowi 50,5%

 

Mężczyzn 2278 co stanowi 49,5%


 

Gmina Wilków szare tło 800_x.jpeg


Odległości od dużych miast:
- Wrocław - 55 km
- Opole - 65 km
- Katowice - 165 km
- Poznań - 200 km
- Kraków - 215 km
- Warszawa - 310 km

Odległości od przejść granicznych:
- granica Czeska (Głuchołazy) - 120 km
- granica Niemiecka (Zgorzelec) - 250 km

Odległości od lotnisk:
- Wrocław - 55 km
- Katowice - 165 km
- Poznań - 200 km
- Kraków - 215 km
- Warszawa - 310 km


Odległości od portów rzecznych:
- Wrocław - 55 km
- Opole - 65 km
- Kędzierzyn-Koźle - 110 km

 

Historia Gminy

Gmina Wilków położona jest na terenie  województwa opolskiego i powstała w obecnych  granicach  po ostatniej  reformie administracyjnej  kraju  w  roku  1973. Gmina stanowi część  historycznej Ziemi Namysłowskiej i znajduje się w  jej  północno -  zachodnim  rejonie.

Ziemia Namysłowska wchodziła w skład państwa Piastów od II połowy X wieku (około 990 r.) jako część składowa plemiennej dzielnicy śląskiej.

W roku 1138 wskutek podziału terytorialnego państwa Piastów zgodnie z zasadą Ziemia Namysłowska znalazła się w granicach samodzielnego księstwa śląskiego pod seniorem polskich książąt,  synem Bolesława Krzywoustego księciem Władysławem zwanym w historii Wygnańcem.

W roku 1248 księstwo śląskie zostało znów podzielone i Ziemia Namysłowska weszła w skład księstwa wrocławskiego.

W roku 1294 książe wrocławski Henruk V Gruby musiał oddać wschodnią część swego księstwa położoną po prawej stronie Odry, księciu głogowskiemu Henrykowi III łącznie z  Namysłowem  i  okolicą.

Po śmierci Henryka III dzielnica głogowska została podzielona między spadkobierców i w roku 1312 Namysłów z okręgiem przypadł Konradowi i Bolkowi. Książe Konrad od 1312 r. przybrał  tytuł  księcia  śląskiego  i  pana na Namyslowie.

W   1321r.  po  śmierci  brata  Bolka  Konrad otrzymał Oleśnicę i przybrał tytuł księcia Śląskiego i pana na Oleśnicy i Namysłowie dając początek  oleśnickiej  linii  Piastów Śląskich.

W roku 1323 po przegranej wojnie z królem Polski Władysławem Łokietkiem, Konrad musiał oddać na rzecz Bolesława Legnickiego Namysłów i Kluczbork utrzymując się przy Olesnicy.

W roku 1329 książe Bolesław Legnicki złożył hołd królowi czeskiemu i na mocy postanowienia układu trenczyńskiego z roku 1335 Namysłów z okręgiem znalazł się pod panowaniem czeskim. Po krótkim zastawie u króla Kazimierza Wielkiego w latach 1341 - 1348 został Namysłów wykupiony przez króla czeskiego i włączony do księstwa wrocławskiego w roku 1359.

W roku 1492 zmarł ostatni Piast linii oleśnickiej Konrad Biały i księstwo otrzymali czescy książęta.

W roku 1526 Śląsk znalazł się w ramach monarchii habsburskiej.

W roku 1741 Prusy wcieliły siłą Śląsk w skład swego państwa. Rozpoczął się okres systematycznej germanizacji polskiej ludności zamieszkującej okolice Namysłowa. Mimo bezwzględnej walki z polskością, upadku państwa polskiego w roku 1795, Polska ludność wiejska przetrwała na tej ziemi aż do wyzwolenia w lutym 1945 roku przez Armię Czerwoną.

Jak podają materiały źródłowe z XVIII i XIX w. zachodnia granica narzecza śląskiego w b. powiecie namysłowskim przebiegała na zachód od Głuszyny, Woskowic M., przez Bukowę Sląską, Strzelce, na zachód od Siemysłowa, Dąbrowy, Świerczowa, Miejsca i Bielic czyli bardzo blisko wschodniej granicy gminy Wilków.
Warto wspomnieć, że powstanie kościuszkowskie w roku 1794 znalazło oddźwięk w byłym powiecie namysłowskim w postaci kolportażu odezw powstańczych.

Postanowieniem traktatu wersalskiego w marcu 1921 roku odbył się plebiscyt na terenie Śląska, obejmując część gminy Domaszowice w sprawie przyłączenia części Śląska do Polski. Nie obejmował on obecnej gminy Wilków. Plebiscyt został przegrany przez ludność polską i czekała ona do wyzwolenia w roku 1945.

Opracowano
na podstawie "Kroniki Gminy Wilków"
R. Majcher Wrocław, 1977r

 

 

Herb i flaga

 

Herb Gminy Wilków - mini

 Herbem Gminy jest złota sześciopromienna gwiazda, której dół i boki obiega złoty wieniec pszeniczny. Z nad końców wieńca wyrastają po trzy sztuki rozet barwy ciemnoczerwonej ze złotym obrysem. Całość umieszczona jest w tarczy określanej jako francuska nowożytna, lekko modyfikowana - o polu barwy błękitnej.Elementem udostojnienia herbu jest błękitna mitra książęca w złotej konstrukcji z krzyżem, podpięta ciemnoczerwoną szarfą z napisem: Gmina * Wilków* Gmina - umiejscowiona ponad górną krawędzią tarczy herbowej.Bocznym elementem udostojnienia herbu są trzymacze umieszczone po obu stronach tarczy herbowej. Trzymaczami są czarne wilki kroczące na dwóch tylnych łapach, z rozwartymi pyskami, z których wiszą czerwone języki wśród garniturów błyszczących kłów i zębów. Wilki jedną przednią łapę wspierają na końcu górnej krawędzi tarczy, drugą podtrzymują pazurami bok tarczy.Tłem dla zespołu heraldycznego jest barwa popielu o lekkim zabarwieniu błękitem.(Herb gminy Wilków został odwzorowany z pieczęci Wilkowa zachowanej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu).

 


flaga 1 480_x.jpeg

Flaga gminy Wilków składa się w poziomie z czterech pasów.
Środkowy szeroki pas jest w barwie błękitu, jak pole tarczy.
Pas poniżej i pas powyżej pasa błękitnego są w kolorze ciemnego złota.
Nad górnym pasem złotym jest ciemnoczerwony wąski pas - pas czwarty.
Pośrodku pasa błękitnego może być umieszczona złota gwiazda sześciopromienna.
Przy układzie pionowym flagi pas złota jest zawsze przy drzewcu i po prawej stronie patrzącego, a cienki pas czerwieni - na zewnątrz.

 

Gospodarka


 

Gmina Wilków położona jest w północno - zachodniej części województwa opolskiego, z dala od dużych przemysłowych aglomeracji miejskich i uciążliwego przemysłu. W Gminie są bardzo dobre walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wskaźnik jakości wynoszący 90,8 punktów jest dnym z najwyższych w województwie.

 

Jest gminą typowo rolniczą, w której podstawową funkcją jest rolnictwo oparte o intensywną produkcję rolną. Przeważają w niej grunty o więcej niż dobrej przydatności do produkcji rolnej, a wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,13. 

 

Obecnie krajobraz Gminy urozmaicony jest przez park wiatrowy obejmujący 17 wiatraków.

 

Powierzchnia Gminy jest prawie płaska co nie stwarza problemów związanych z erozją gleb. Obszar Gminy to 10 057 ha ( tj. 101 km) co stanowi 1,07% powierzchni województwa.  W przełożeniu na poszczególne użytki przedstawia się następująco:

 

 

 

GospodarkaWykres1.jpeg 


Wykres 1: Procentowy udział poszczególnych użytków na terenie Gminy Wilków.

 

Głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo. Przewaga gleb pszenno-buraczanych powoduje, że w strukturze zasiewów dominują rzepak, zboża i buraki.vZ prowadzenia 549 gospodarstw rolnych  utrzymuje się ok. 1600 osób. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 12 ha. 


 

GospodarkaWykres2.jpeg
Wykres 2: Liczba gospodarstw rolnych z podziałem na obszar.

 


Ponadto działalnością rolniczą w gminie zajmują się : 

 

 • „AGRO-PLON”  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Głuszynie,
 • „ATTIS” Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Rolniczej  w Idzikowicach,
 • BM Kobylin Spółka z o.o. Zduny,  
 • „BUKOROL” Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe w Bukowiu,
 • „PAGRO” Spółka z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne  w Pągowie,  
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubskiej.

 

a obsługą rolnictwa:

 

 • „AGRO-EFEKT” Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne w Słupi,
 • Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Wilkowie,  
 • CZEMAR –SERWIS Wilków,  
 • „DAKAD” Spółka z o.o. w Wilkowie,
 • „EKO-SERWIS” Janusz Szczęśniak Wilków,
 • Młyn Gospodarczy w Idzikowicach,  
 • Piekarnia Józef Wójcik Wilków,  
 • STOMIL SANOK-DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.  Bogucin, 
 • Tartak w Lubskiej,
 • „Wytwórnia Pasz” sp. z o.o. w Wilkowie,
 • Zakład Obróbki Drewna DESTRAL w Krzykowie.

 

Na terenie gminy klasyfikacja gruntów przedstawia się następująco: 

 

 

GospodarkaWykres3.jpeg
Wykres 3 Procentowy udział poszczególnych klaso - użytków na terenie Gminy Wilków.


 

Sołectwa

Bukowie
Dębnik
Idzikowice
Jakubowice
Krzyków
Lubska
Młokicie
Pągów z przysiółkiem Pągówek
Pielgrzymowice
Pszeniczna

 

Gmina Wilków
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków 
NIP752-13-59-196
REGON531412770

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
NIP: 752-10-02-011
REGON: 000546087


Godziny pracy w Urzędzie:

poniedziałek - piątek 7.00 -15.00

Dyżury na stanowiskach pracy ds.:
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- wymiaru podatków i opłat,
- księgowości podatków i opłat,
- rolnictwa i gospodarki nieruchomościami,
- ochrony środowiska,
- planowania przestrzennego i budownictwa,
- działalności gospodarczej i zamówień publicznych
w poniedziałki do godz. 15.30.

Urząd Gminy w Wilkowie.jpeg

Wójt Gminy

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14.00 – 15.30

Radca Prawny udziela nieodpłatnie porad prawnych
mieszkańcom gminy w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-11.00.

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie
pełni dyżur w drugi czwartek każdego miesiąca w godzinach 8.00-9.00
(wejście A, I piętro, pokój 8)

Kasa Urzędu czynna w godz.  7.00-13.30
konto bankowe do opłat skarbowych nr:  16 8890 0001 0003 5477 2000 0003

77 419 55 11 - Sekretariat 
77 419 55 12 - Referat Finansowy 
77 419 55 13 - Referat Gospodarki Komunalnej 
77 419 55 14 - Gospodarka Nieruchomościami 
77 419 55 15 - Ewidencja ludności

 

Wewnętrzna numeracja telefonów w Urzędzie:
 • 11 - sekretariat
 • 13 - faks
 • 15 - kadry i oświata
 • 16 - ewidencja ludności, dowody osobiste, OC i sprawy wojskowe
 • 18 - księgowość, księgowość materiałowa
 • 19 - podatki
 • 20 - kasa
 • 21 - płace, księgowość jednostek oświatowych
 • 22 - Referat Gospodarki Komunalnej: inwestycje, drogi
 • 23 - zamówienia publiczne, działalność gospodarcza, gospodarka przestrzenna
 • 24 - gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska


Adresy poczty elektronicznej: 
ug@wilkow.pl - sekretariat
ug@wilkow.pl - Wójt Gminy
sekretarz@wilkow.pl - Sekretarz Gminy
skarbnik@wilkow.pl - Skarbnik Gminy
kierownik@wilkow.pl - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

 

 Rada Gminy


 

Kadencja  Rady Gminy w Wilkowie 
2014 - 2018

 

Rada2014-2018 (800x411).jpeg

 

 

 

Krzysztof Ostrowski - Przewodniczący Rady Gminy

 

Tomasz Kraus - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

Przemysław Bałachowski

 

Jan Binerat

 

Zbigniew Błaszczyk

 

Marek Bratosiewicz

 

Henryka Dirk

 

Grzegorz Hubicki

 

Edward Jaśnikowski

 

Magdalena Łambucka

 

Irena Marszałek

 

Tadeusz Podyma

 

Zbigniew Reczuch

 

Tadeusz Szkudlarski

 

Edward Szulakowski 


 

Wójt Gminy Wilków.jpeg

WÓJT GMINY
mgr  Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
Tel. 77 419 55 11
Fax. 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.plZgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) wójt jest organem wykonawczym gminy. 

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 

Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Zgodnie z art. 60 ww. ustawy wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy. 

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

 

Urząd Gminy w Wilkowie

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
NIP: 752-10-02-011
REGON: 000546087

Gmina Wilków

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków 
NIP: 752-13-59-196
REGON: 531412770

Godziny pracy w Urzędzie:

poniedziałek - piątek 7.00 -15.00

Dyżury na stanowiskach pracy ds.:
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- wymiaru podatków i opłat,
- księgowości podatków i opłat,
- rolnictwa i gospodarki nieruchomościami,
- ochrony środowiska,
- planowania przestrzennego i budownictwa,
- działalności gospodarczej i zamówień publicznych
w poniedziałki do godz. 15.30.

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
 • ug@wilkow.pl - sekretariat
ADRES SKRYTKI POCZTOWEJ NA ePUAP

                   

 

TELEFONY URZĘDU GMINY

 

 • 77 419 55 11 - Sekretariat
 • 77 419 55 12 - Referat Finansowy
 • 77 419 55 13 - Referat Gospodarki Komunalnej
 • 77 419 55 14 - Gospodarka Nieruchomościami
 • 77 419 55 15 - Ewidencja ludności

Wewnętrzna numeracja telefonów w Urzędzie:

 • 11 - sekretariat
 • 13 - faks
 • 15 - kadry i oświata
 • 16 - ewidencja ludności, dowody osobiste, OC i sprawy wojskowe
 • 18 - księgowość, księgowość materiałowa
 • 19 - podatki
 • 20 - kasa
 • 21 - płace, księgowość jednostek oświatowych
 • 22 - Referat Gospodarki Komunalnej: inwestycje, drogi
 • 23 - zamówienia publiczne, działalność gospodarcza,
 • 24 - gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna


.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.