Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

Agencja Interaktywna Krakweb.pl działający w branży Pozostałe branże usług niematerialnych, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 12322

przeczytaj więcej

EURORENOMA działający w branży Administracja, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 12319

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Kłody pod nogi, czyli problemy polskiego przedsiębiorcy

Czy prowadzenie firmy w Polsce jest trudne, skomplikowane, najeżone niebezpieczeństwami? Czy jednak warto podjąć ryzyko i znaleźć na rynku miejsce dla swojej firmy? Jak wynika z badania „Problemy polskich przedsiębiorców” przeprowadzonego przez TNS OBOP ponad 50 proc przedsiębiorców zauważa, że prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo utrudnione. 79 proc. z nich największe trudności dostrzega w skomplikowanych przepisach prawnych, a 55 proc. we współpracy z urzędami.
Kłody pod nogi
Foto: Kłody pod nogi
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 10 minut

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to niezwykle istotna gałąź gospodarki. Zapewnia miejsca pracy, jest źródłem innowacyjności i rozwoju. Jednak dla małych przedsiębiorstw różnorakie wpływy otoczenia – biznesowe, polityczne, prawne – są bardzo istotne. Długie procedury urzędowe, skomplikowane przepisy, obciążenia fiskalne, słabo rozwinięta infrastruktura to czynniki, które ograniczają rozwój tej dziedziny gospodarki.

Niemal co trzeci badany przedsiębiorca zauważa, że również klienci mogą stanowić źródło problemów. Większość przedsiębiorców (85 proc. ) spotyka się z nieterminowymi płatnościami ze strony swoich klientów. Dla ponad 60 proc. polskich firm zaległości ich klientów są przeszkodą w rozwoju przedsiębiorstwa, a nawet w prowadzeniu działalności. Niezapłacone faktury, bądź zatory płatnicze przyczyniają się do tego, że firma nie ma wystarczających środków finansowych na rozwój, inwestycje, marketing, niekiedy musi ograniczyć zatrudnienie, bądź szukać rezerw finansowych.

Dlatego istotnym elementem prowadzenia dzisiejszego biznesu jest zbieranie informacji na temat swoich klientów i partnerów w biznesie. Informacje te umożliwiają określenie ich wypłacalności, czyli zdolności kredytowej do zaciągania dalszych zobowiązań. 

Warto więc przyjrzeć się organizacjom, które wychodzą naprzeciw tym trudnościom, oferując wsparcie i doradztwo, pomagając w promocji etycznie działającej firmy, bądź organizacji. Taką pomocą są też programy gospodarczo-konsumenckie, które pozwalają wyłonić potencjalnych kontrahentów, czy partnerów biznesowych i rozszerzyć sieć swoich biznesowych połączeń.

Program Eurorenoma zamiast piętnować nierzetelnych przedsiębiorców i tworzyć bazy tych, z którymi współpraca może wiązać się z ryzykiem, stawia na promowanie tych, z którymi warto kooperować. To program polegający na wyróżnieniu pozytywnych przykładów organizacji. Jest to program gospodarczo-konsumencki oferujący szereg narzędzi stanowiących wsparcie dla firm, ale także dla instytucji, uczelni, urzędów, organizacji etc.

Jednym z nich jest Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych, stanowiący najbardziej aktualną informację o rzetelności, solidności i wiarygodności firmy, urzędu czy instytucji. Dzięki temu mamy pewność, że firma istnieje, a przedsiębiorca nie jest oszustem chcącym wyłudzić od nas towar lub usługę. 

Uczestnictwo w programie daje bowiem możliwość promocji i wymiany informacji na zasadach networkingu biznesowego. Jest to sieć trwałych kontaktów, ich pielęgnowanie i nawiązywanie znajomości z szerokimi kręgami przedsiębiorców, ale również z organizacjami z różnych branż. Networking to idea sprzyjająca efektywnej wymianie informacji i tworzenie życzliwej atmosfery biznesu. Działania networkingowe polegają na obopólnym rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą, udzielaniu wzajemnej pomocy. Kontakty networkingowe opierają się na zaufaniu i wzajemnym poparciu, dlatego w networkingu istotne jest budowanie długotrwałych relacji opartych na korzyściach dla obu stron.

Dzięki certyfikatowi organizacja, która po przystąpieniu do programu otrzymała ten dokument, zyskuje przewagę nad konkurencją oraz zaufanie klientów i kontrahentów.

Eurorenoma to program skupiający przedsiębiorców z różnych branż, samorządy, uczelnie wyższe. Projekt rozszerza sieć kontaktów przez współpracę z różnorakimi organizacjami biznesowymi, promuje firmy partnerskie w mediach i w Internecie. Dla partnerów projektu wartością jest poznawanie swoich biznesów oraz tworzenie sieci pomocy poprzez wzajemne rekomendacje. Uczestnicy Programu zobowiązują się do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych to dowód rzetelności i wiarygodności firmy i instytucji, a jego posiadanie pomaga kreować pozytywny wizerunek działalności, przyczynia się do wygrywania konkursów i przetargów, pozwala znaleźć wiarygodnych kontrahentów i partnerów, a przy tym równocześnie potwierdzić własną wiarygodność i wzbudzić zaufanie partnerów biznesowych. Może również stanowić argument w negocjacjach handlowych oraz zapewnia dodatkowe punkty UE przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Przecież bezpośredni wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa mają sami klienci, z którymi firma na co dzień współpracuje. Sprawdzenie wiarygodności i rzetelności przyszłego klienta czy dostawcy powinno być podstawą działania każdej organizacji. Korzyść, jaką dzięki temu osiągnie firma, jest ogromna – nawiązuje ona współpracę z rzetelnym partnerami w biznesie, którzy mogą stać się klientami na całe życie.


Strategia promocyjna samorządu terytorialnego

Jednak program Eurorenoma jest skierowany nie tylko do przedsiębiorców. Na podobnych zasadach skorzystać z niego mogą na przykład samorządy. Specyfika tego rodzaju organizacji jest oczywiście różna od działalności gospodarczej, ale przystąpienie do programu Eurorenoma także samorządom przynosi korzyści. Pozwala bowiem nawiązać stosunki transgraniczne, biznesowe, a także w nowoczesny sposób promować gminę czy region.

Budowanie strategii promocyjnej jest postrzegane jako czynnik rozwoju samorządu terytorialnego. Ze względu na zmiany systemowe po reformie administracyjnej prowadzenie i rozwijanie strategii promocji jest koniecznością. Przed samorządami pojawiły się nowe wyzwania. Samorządy obecnie dbają o swój wizerunek, a postawione przed nimi cele, takie jak przyciągnięcie turystów, inwestorów, czy nowych mieszkańców tworzą konkurencję. Przed samorządami rodzi się więc pytanie o to, w jaki sposób skutecznie kształtować swój wizerunek.

Instytucje samorządowe muszą szukać kanałów komunikacji, które tę komunikację czynią szybką, tanią i skuteczną. To właśnie Internet, który daje możliwości interaktywności, niskich kosztów, szeroki zasięg, stanowi medium optymalne.

Samorządy przystępujące do programu Eurorenoma mogą zaprezentować swoją organizację w katalogu instytucji rzetelnych i godnych zaufania. Pozwala to budować pozytywny wizerunek i przyciągać inwestorów. E-wizerunek instytucji, czy organizacji tworzony przy pomocy mediów elektronicznych, musi być świadomie kształtowany. Jeśli na początku nie będziemy kreować go programowo i konsekwentnie – może okazać się to zajęciem bardzo żmudnym i nie przynoszącym oczekiwanych efektów. Dlatego warto zdać sobie sprawę z jego wagi i świadomie go utrzymywać.

Centrum Nowej Technologii przeprowadziło badania, z których wynika, że 80 % badanych chętniej korzysta z ofert, które są dostępne w Internecie, a aż 92,5 % uważa, że to, jak organizacja prezentuje się w Internecie ma wpływ na ich wybór. Nieco ponad 56 % ankietowanych przyznało, że strona instytucji jest równie ważna, jak wizerunek poza siecią.

Samorządom i instytucjom wciąż jednak brakuje przeświadczenia o konieczności istnienia w Internecie. Statystyki pokazują, że zaledwie 15% użytkowników świadomie buduje swój wizerunek w sieci, a 52% organizacji posiada własne strony WWW. Warto zacząć kreować jak najszybciej, bowiem konkurencja może nas wyprzedzić i ugruntować swoją pozycję.

Biorąc się za kreację e-wizerunku organizacji warto zwrócić uwagę na to, by był on spójny z tym, jak instytucja prezentuje w świecie rzeczywistym. Specyfiką samorządów jest to, iż powinny one działać na rzecz obywateli, obowiązuje je pełna jawność działań, ich ciągłość oraz interakcja z otoczeniem. Mimo ewentualnych zmian personalnych rozwój należy traktować w perspektywie przyszłości i nie można pozwolić na to, aby przebudowywać strategię wraz ze zmianą osób rządzących. Należy zatem zaplanować nie jednorazową kampanię, ale kompleksowo opracowaną strategię, która przyniesie w długim okresie sukces.

Obecność danej instytucji w Rejestrze Eurorenoma pozwala nie tylko na dotarcie do ważnych grup docelowych i pozyskanie interesujących inwestycji, ale także na oszczędność czasu, interakcje z grupą docelową i możliwość sprzężenia zwrotnego. Rejestr bowiem nie jest tylko katalogiem, ale także swoistym forum wymiany i nawiązywania kontaktów handlowych, partnerskich. Ponadto w łatwy sposób jednostka zyskuje opinię nowoczesnej, korzystającej z zaawansowanych technologii, a także po prostu rzetelnej i godnej zaufania.

Tutaj również sprawdzają się rozwiązania charakterystyczne dla networkingu polegające na wzajemnym wsparciu, dzieleniu się doświadczeniami, rekomendacjach, wzajemnym zaufaniu i poszerzaniu sieci kontaktów. Mają one ponadto charakter współpracy transregionalnej zgodnej z wytycznymi unijnymi.


Czy naukę trzeba promować?

Także uczelnie wyższe stają obecnie przed nowymi wyzwaniami. Zmiany na polskim rynku pracy, zauważalny wzrost liczby szkół niepaństwowych, rosnące aspiracje edukacyjne sprawiają, że uczelnie muszą odnaleźć się na wolnym, konkurencyjnym rynku. Uczelnia chcąc sprostać konkurencji powinna sięgnąć po działania mające na celu informację i nakłonienie potencjalnego studenta do skorzystania z jej oferty. Warto przy tym zadbać o pozytywny wizerunek.

Potencjalny student jest bowiem klientem, którego trzeba przekonać, o którego należy skutecznie zabiegać. Oznacza to ukierunkowanie na rozpoznanie jego potrzeb i ich zaspokojenie.

Istotnym czynnikiem, który ma wpływ na to, czy uczelnia zdoła przyciągnąć nowych klientów – czyli potencjalnych studentów – jest szeroko rozumiana promocja. Zasadniczym celem działań promocyjnych jest informowanie i przekonywanie do skorzystania ze swojej oferty. Z drugiej strony w kontaktach z nimi uczelnia uzyskuje informacje o potrzebach i preferencjach swoich ewentualnych odbiorców. Dlatego tak ważna jest interakcja. W przypadku usług edukacyjnych istotne jest poznanie motywów wyboru danej uczelni. 

Aby na tym konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych osiągnąć sukces konieczne jest wypracowanie właściwej strategii działań promocyjnych. Oznacza to zatem wybór takiej strategii, która umożliwi zdobycie przewagi nad konkurentami i umocnienie pozycji w długim okresie. Uczelnie muszą budzić zaufanie, muszą się wyróżnić spośród potencjalnej konkurencji, muszą eksponować cechy nadające jej unikatowy, pozytywny charakter, aby przyciągnąć nowych kandydatów na studia.

W czasie rozpoczynającego się 1 października nowego roku akademickiego wiele uczelni odczuje niż demograficzny. Z prognoz resortu nauki wynika, że liczba studentów nadal będzie spadać.

W roku akademickim 2013/2014 studiowało w Polsce ok. 1,67 mln osób. Liczba ta sukcesywnie maleje i w ciągu najbliższej dekady może spaść do 1,25 mln – wynika z przedstawionych w lipcu danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Uczelnie są zmuszone do coraz intensywniejszej konkurencji, choć masowych likwidacji i konsolidacji szkół wyższych jeszcze nie ma. W tym roku z rejestru wykreślonych zostało 6 uczelni niepublicznych, a do resortu nauki wpłynęły wnioski o likwidację pięciu. Łącznie trwa postępowanie likwidacyjne wobec 25 uczelni niepublicznych na 328 istniejących.

Obecność danej uczelni w rejestrze to nie tylko potwierdzenie renomy i jakości instytucji oraz świadczonych przez nią usług, ale także możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej, nawiązania kontaktów i przyciągnięcia potencjalnych odbiorców.


Banki – instytucje zaufania

Jakie strategie marketingowe mogą zastosować banki i instytucje finansowe, by zatrzymać klientów? Gdy czasy były dobre banki w reklamach głównie bawiły klientów. Aktualny kryzys wymusił nieco zmianę tonu ze względu na ograniczenie budżetów na marketing. To z kolei zmienia strukturę wydatków reklamowych banków. Eksperci są zdania, że przychody i zyski banków spadną w przyszłym roku o około 10 proc. w porównaniu z rokiem obecnym. Analitycy przewidują, że banki skupią się na sprzedaży depozytów, kredytów konsumenckich, promocji kart kredytowych oraz nowej ofercie rachunków i wydanych do nich kart debetowych.

Z badań przeprowadzonych przez marketingowców opracowujących strategie promocyjne dla banków wynika, że oczekiwania klientów to obecnie tradycyjne relacje, rekomendacje, bliskość, współpraca z zaufanym doradcą.

Paweł Kowalewski, prezes agencji reklamowej Communication Unlimited doradza bankom budowanie strategii opartych o storytelling opowiadający poważną historię o tym, że instytucja trwa od lat, że to tradycja, rzetelność i bezpieczeństwo.

Z całą pewnością idea networkingu polegająca na wzajemnych rekomendacjach, budowania zaufania, sieci kontaktów to obecnie doskonałe narzędzie dotarcia do klienta dla instytucji finansowych. Tym bardziej, że wizerunek instytucji rzetelnej, godnej zaufania, uczciwej jest dla nich niezwykle istotny. Również dlatego, że po niedawnych głośnych aferach  instytucje finansowe, parabankowe są pod uważną obserwacją opinii społecznej. Dlatego zdaniem ekspertów w walce o pieniądze klientów banki powinny sięgnąć po narzędzia, które pozwolą podkreślić ich stabilność, uczciwość i bezpieczeństwo swojej oferty.

Takim narzędziem jest niewątpliwie wspomniany wcześniej program Eurorenoma oraz Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych. Uczestnictwo w programie daje możliwość wymiany informacji na zasadach networkingu biznesowego. Rejestr Renomowanych jest siecią trwałych kontaktów, pozwala na ich pielęgnowanie i nawiązywanie znajomości z szerokimi kręgami przedsiębiorców, ale również organizacji z różnych branż. Ponieważ networking sprzyja efektywnej wymianie informacji – pozwala budować zaufanie do banku poprzez rekomendacje zadowolonych klientów z różnych branż.

Jednak nie sama sieć kontaktów stanowi o skuteczności programu. Dla instytucji finansowych to raczej potwierdzenie ich uczciwości, rzetelności i wiarygodności jest niezwykle istotnym czynnikiem, a posiadanie Certyfikatu potwierdzającego te właściwości pomaga kreować pozytywny wizerunek.

Jest to narzędzie wspierające dialog pomiędzy najlepszymi, sprawdzonymi partnerami. A ilość odwiedzających portal EuroRenoma.pl zapewnia promocję, reklamę i możliwość dotarcia do szerokich kręgów odbiorców. Jest to skuteczne narzędzie zarówno dla przedsiębiorców, dla małych i średnich, jak i dla instytucji samorządowych, czy finansowych. Pomimo specyfiki każdej z tych dziedzin każda może wynieść dla siebie korzyści, rozszerzyć swoją działalność i wzmocnić swój pozytywny wizerunek – każda może postawić na sukces.

Tak jak kiedyś można było powiedzieć, że albo istniejemy w internecie, albo nas nie ma, tak obecnie można sparafrazować to stwierdzenie i zauważyć, że albo istniejemy w szeregach uczestników programu Euro Renoma, albo nas nie ma. 


Tagi:

 

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.