Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Miasto i Gmina Kłecko

Certyfikat:

ANC 12946

ważny do: 24 Luty 2017 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: wielkopolskie

data wpisu do rejestru: 14.01.2013

miejscowość: Kłecko

kod: 62-270

ulica: Dworcowa 14

telefon: 61 427 01 25

www: www.klecko.pl

NIP: 7841552210

REGON:

e-mail: klecko@klecko.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

Herb

 

 

 Gmina Kłecko to gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była wwojewództwie poznańskim.

Siedziba gminy to Kłecko.

Według danych z 30 czerwca 2004[1] gminę zamieszkiwało 7615 osób.

 

Kłecko – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kłecko. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.

Według danych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło 2648 mieszkańców[1].

Kłecko leży na Pojezierzu Gnieźnieńskim, między Jeziorem Kłeckim a Gorzuchowskim, połączonymi Małą Wełną. Ośrodek obsługi regionu rolniczego. Główny zabytek to gotycki kościół z 1. połowy XIV wieku, przebudowany w 1930. Na ulicy Gnieźnieńskiej znajduje się pomnik przyrody dąb "Zawisza"[2]. W Kłecku znajduje się również wysokiej klasy późnorenesansowy ołtarz główny wykonany przez Mateusza Kossiora, którego do miasta sprowadził Marcin z Kłecka, humanista wykształcony w Padwie.

 Kłecko z okolicą (podobnie jak Gniezno) leży na terenie dawnego jeziora plioceńskiego, na Nizinie Wielkopolsko - Kujawskiej, ale na najwyższej jej części, którą stanowi Wysoczyzna Gnieźnieńska.

 Krajobraz jej urozmaicają w niektórych miejscach dość znaczne zróżnicowania ukształtowania terenu, będące wynikiem długotrwałego działania lodowców, które pokrywały ten teren w epoce lodowcowej. W wyniku działania lodowców pozostały grube pokłady moren o miąższości od 40 - 200 m. Skutkiem ostatniego postoju lodowca na linii Pniewy - Poznań - Gniezno - Konin powstał pas charakterystycznych pagórków moreny czołowej, a wśród nich, w zagłębieniu terenu utworzyły się jeziora. Z tego czasu pochodzą oprócz gnieźnieńskich również obydwa jeziora pod Kłeckiem.  

W krajobrazie gminy, przeciętym dolinami rynnowymi rzeki Małej Wełny, występuje wiele wspaniałych akwenów:

J. Kłeckie - pow. 179 ha, J. Gorzuchowskie - pow. 94 ha, część J. Lednica (teren Lednickiego Parku Krajobrazowego), J. Działyńskie - pow. 26 ha, J. Biskupickie- pow. 24 ha, J. Mistrzewskie- pow.15 ha, J. Dębnickie - pow. 8 ha, J. Bakorce - pow. 7 ha (Lednicki Park Krajobrazowy), J. Linie - pow. 7 ha (teren LPK).

     Gmina Kłecko, obejmująca miasto i najbliższe okolice, rozciąga się w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego, w odległości: 16 km od Gniezna, 25 km od Wągrowca, 55 km od Poznania, należy do powiatu Gnieźnieńskiego.
Podzielona jest na 1 miasto (2 osiedla) i 23 wsie (21 sołectw). Sąsiaduje z gminami: Gniezno, Łubowo, Kiszkowo, Skoki, Mieścisko i Mieleszyn.

 

 W Kłecku warto zobaczyć rynek w części zabudowany domami kalenicowymi z XIX w. Obok rynku znajduje się kościół późnogotycki z XVI w.  (później prze­budowywany)  pw. Św. Jadwigi. We wnętrzu kościoła znajduje się renesansowy ołtarz w formie tryptyku z końca XVI wieku (z 1596r.) - dzieło Mateusza Kassiora z Poznania.

Inne ciekawe zabytki to:

Rynek w Kłecku

RYNEK W KŁECKU

 

 • Dębnica: kropielnica z XV w. w kościele z 1726r.
 • Działyń: spichlerz z XIX w.
 • Waliszewo: kościół drewniany z 1759r.
 • Zakrzewo: pałac neorenesansowy z 1867r.

Do rejestru zabytków wpisano także cztery podwor­skie parki wiejskie: wZakrzewie, Dziećmiarkach, Pomarzanach i Działyniu.

Na terenie Gminy znajdują się także miejsca pamięci narodowej, poświęcone bohaterskim obrońcom Ziemi Kłeckiej i Ojczyzny w latach 1918 - 1919 oraz 1939 - 1945.

      Kłecko to niewielkie miasteczko położone na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, w odległości 16 km na północny zachód od Gniezna, na starej niegdyś ważnej drodze z Gniezna do grodów nadnoteckich - Czarnkowa i Ujścia, a dalej do Kołobrzegu. Tereny na których powstało dzisiejsze miasto, zasiedlone były już w zamierzchłej przeszłości, o czym świadczą liczne znaleziska archeologiczne. W początkach IX wieku na podmokłych łąkach między Jeziorami Gorzuchowskim i Kłeckim, na północ od łączącej je rzeczki Mała Wełna powstał obronny gród, przy którym wykształciło się otoczone wałem podegrodzie. Niekorzystne warunki terenowe podgrodzia (bagnisty teren), a także zmieniające się stosunki gospodarcze doprowadziły już w okresie wczesnopiastowskim do zaniku podgrodzia i powstania nowej osady na terenie dzisiejszego miasta. Gród książęcy jako siedziba władzy książęcej pozostał na starym miejscu. Na pobliskich terenach istniały stare osady, między innymi Dębnica, wymieniana już w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136r., a później w Księdze Henrykowskiej z 1270r.

    W połowie XV wieku powstała w mieście pierwsza szkoła, a wzmianki o niej powtarzają się w latach 1521, 1522, 1728 i 1793. W tym czasie Kłecko należało do znaczniejszych miast w Wielkopolsce i na wyprawę malborską dostarczyło 10 zbrojnych, podobnie jak Ujście, Wronki, Jarocin i Wągrowiec. Przed rokiem 1502 wybudowano w Kłecku szpital dla ubogich mieszczan, w 1501r. Kłecko padło pastwą pożaru, a wkrótce nawiedziło je morowe powietrze. Szybko odbudowano miasto, a dowodem na to była wizyta Jana Łaskiego w 1521r., który zastał w Kłecku dwa nowo wybudowane kościoły św. Krzyża i św. Marcina. Dodać należy, że poza wymienionymi kościołami istniał też wzniesiony przed 1613r. na terenie dawnego grodu drewniany kościółek św. Barbary (obecnie boisko LKS "Lechita"). Zapewne po pożarze w 1510r. wybudowano na rynku (obecnie Plac Powstańców Wielkopolskich) murowany ratusz, o którym wspomina się w opisie miasta z 1793r. (za księdzem Józefem Dydyńskim - "Dzieje Kłecka" - 1858r).

     Począwszy od XVI w. aż do wojen szwedzkich rozwijało się w Kłecku rzemiosło - cech krawiecki, kowalski, szewski, rzeźniczy, kuśnierski, bednarski i ślusarski. Tradycja głosi, że w połowie XVII w. działało w Kłecku 100 sukienników. W tym czasie w mieście odbywały się cztery jarmarki rocznie. W 1655r. wkroczyły do miasta wojska szwedzkie pod wodzą Karola Gustawa, ale miasto nie poniosło strat. Natomiast w następnym roku zostało zniszczone w czasie powstania mieszczan pod przywództwem piwowara Tataka przeciw Szwedom, którzy spalili miasto. W dniu 07.05.1656r. między Dziećmiarkami, Sulinem, Dębnicą, Brzozogajem, Kłeckim i Czechami wojska polskie dowodzone przez Stefana CzarnieckiegoJerzego Lubomirskiego i Jana Sobieskiego stoczyły bitwę z oddziałem szwedzkim gen. Douglasa. Od tego czasu miasto znacznie podupadło i nie powróciło do dawnego poziomu. W 1811r. nastąpiła regulacja zabudowy i ulic.

     W wieku XIX miasteczko było ośrodkiem walki z germanizacją. Po roku 1866 powstała tu z inicjatywy biskupaPrzyłuskiego biblioteka pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo, a w drugiej połowie XIX wieku polski teatr amatorski. Najcenniejszym zabytkiem sztuki jest ołtarz w kościele parafialnym pod wez. Św. Jadwigi - tryptyk dzieła Mateusza Kossiora z 1596r. O znaczeniu miasteczka w przeszłości niech świadczy ufundowany przez kołodzieja Bartłomieja z Kłecka obraz "Madonny wśród aniołów", znajdujący się w kościele św. Małgorzaty w Poznaniu. Z Kłecka pochodzi znakomity historyk literatury polskiej Władysław Nehring (1830-1909), profesor i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Akademii Umiejętności. W. Nehring jest autorem - "Kursu literatury polskiej", monografii "Jan Kochanowski", edycji "Psałterza Floriańskiego" i "Kazań Świętokrzyskich". W 1868r. powstało w miasteczku działające po dzień dzisiejszy Towarzystwo Pożyczkowe dla Polaków, dziś Bank Spółdzielczy, działające również na terenach przyległych (obecnie gminy - Kiszkowo, Łubowo, Mieleszyn, Mieścisko). Pod koniec XIX wieku Kłecko uzyskało połączenie z Gnieznem dzięki budowie kolejki wąskotorowej - w 1894r., a w 1914r. kolei szerokotorowej.

     29 grudnia 1918r. kłeckowianie stanęli do powstania, w którym walczyła kompania kłeckowska pod dowództwem por. Edmunda Rogalskiego, początkowo licząca 70 żołnierzy, a w maju 1919r. przekształcona w batalion 507 żołnierzy. Kłeckowianie w styczniu i w lutym 1919r. walczyli pod Łopiennem, Mroczą i Wysoką. Poległo wówczas 9 powstańców. Wdzięczni mieszkańcy ufundowali Związkowi Powstańców Wielkopolskich sztandar i pamiątkową płytę na cmentarzu w Kłecku (akt fundacyjny pomnika i sztandaru znajduje się w zbiorach Izby Pamięci Narodowej w Kłecku). Dowódca kompanii E. Rogalski wydał własnym sumptem w 1936r. w Jarocinie książkę - "Kompania kłeckowska", a uczestnik kompanii Noskowiak - zbiór wspomnień zatytułowany "Naprzód wiara". Gerard Górnicki w 1978r. napisał sztukę pt. "Poszli ci, którzy powinni" wystawioną przez Teatr Wielki w Poznaniu w 60 rocznicę wybuchu powstania, a także powieść dotyczącą bohaterskiej obrony Kłecka w 1939r. "Miasto Króla".

     W dniach 8 - 9 września 1939r. Kłecko stanęło do walki z najeźdźcą hitlerowskim płacąc ogromną daninę krwi w dniach 9 i 10 września, po zajęciu miasteczka przez okupanta. Zginęło wówczas 312 osób. Dowódcą obrony cywilnej Kłecka był ppor. Jan Lapis. Zbrodni dokonali żołnierze 12 pułku Grenschutzu. Władze niemieckie, dążąc do germanizacji zdobytych ziem, już jesienią 1939r. rozpoczęły wysiedlanie ludności z terenu miasta i gminy. Do 1941r. w gminie Kłecko osiedlono łącznie 626 osób; tj.122 rodziny niemieckie. Ludność polska zmalała z 4030 osób do 3504 osób. Po 1941r. nasilenie akcji wysiedleńczej wyraźnie osłabło. Wolność nadeszła do miasteczka 21 stycznia 1945r. wraz z oddziałami pancernymi IV Armii Pancernej gen. Katukowa.

02 września 1960r. Rada Państwa  uhonorowała patriotyczny czyn obrońców z 1939r. nadaniem miastu Orderu Krzyża Grunwaldu III klasy, a w dniu 12 września 1970r. imię Obrońców Kłecka otrzymała tutejsza szkoła.

Miasto Kłecko 07 marca 1986r. przyjęto w skład członków Polskiego Komitetu Miast Męczeńskich - Miast Pokoju.

     27 maja 1990 roku odbyły się wybory samorządowe, w których mieszkańcy Gminy wybrali 24 radnych Rady Miasta i Gminy (8 z miasta i 16 z terenu gminy).

 

Początki...

Okolice dzisiejszego Kłecka zamieszkałe były już od wieków. Najstarsze znaleziska archeologiczne pochodzą z około V wieku p.n.e. i należą do tzw. kultury pomorskiej. Jednak największe znaczenie grodu w Kłecku przypada na X wiek. Wtedy było ono jednym z wielu, które powstały wokół Gniezna i spłeniały funkcje obronne. Gród ten znajdował się w pobliżu dzisiejszego Stadionu Miejskiego. W 1937 roku były tam prowadzone wykopaliska archeologiczne, które wykazały, że gród istniał do XIV wieku. 

 

Z dziejów gminy
fot01 
  fot02  fot03  fot04  

 

fot06    fot07    

Prawa miejskie

Prawa miejskie Kłecko uzyskało w 1255 roku, a nadał je książę kaliski Bolesław Pobożny. Oryginał aktu spłonął w XV wieku i dlatego akt nadania praw miejskich został potwierdzony przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Kolejne potwierdzenia pochodzą od królów: Zygmunta Starego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV i Jana Kazimierza. Po lokacji miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać. Powstawały liczne cechy skupiające kłeckich rzemieślników: krawców, sukienników, kowali, kuśnierzy, szewców. Jednak najwięcej osób trudniło się rolnictwem.
Kłecko, jak każde miasto, miało ratusz. Ostatnie wzmianki o kłeckim ratuszu pochodzą z 1794 roku, kiedy to pruski lustrator napisał, że był on (ratusz) bardzo zniszczony i w związku z tym wkrótce został rozebrany.

W 2005 roku miasto uroczyście obchodziło 750-lecie nadania praw miejskich.

Najazd Krzyżaków Kłecko wielokrotnie stawiało opór obcym wojskom. W 1308 roku broniło się przed Ślązakami pod dowództwem Bibersteina. W 1331 roku do miasta – nacierając wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Gorzuchowskiego – weszli Krzyżacy. Kłecko zostało wówczas splądrowane i spalone. W 1383 roku miasto zostało wciągnięte w bratobójcze walki pomiędzy wielkopolskimi rodami Grzymalitów i Nałęczów.

 „Potop szwedzki”

Osobny rozdział zapisało Kłecko w czasie „potopu szwedzkiego”. 7 maja 1656 roku pod Brzozogajem doszło do bitwy między oddziałami polskimi dowodzonymi przez Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego, a szwedzkimi pod dowództwem księcia Adolfa Jana. Jednym z pułków polskich dowodził Jan Sobieski, późniejszy król Polski. Stefan Czarniecki ułożył plan, który przewidywał przepuszczenie wojsk szwedzkich przez Kłecko i po podejściu ich do Małej Wełny koło wsi Brzozogaj zaatakowanie w czasie przeprawy, jednocześnie od tyłu i od czoła. Szwedzi zaatakowali jednak wcześniej, co spowodowało porażkę oddziałów Czarnieckiego. Opór przeciwko Szwedom zorganizowali także mieszczanie kłeccy pod dowództwem piwowara Tataka. Gdy Szwedzi przełamali opór, zemścili się strasznie na mieszczanach: grabili i zabijali, nawet tych, którzy schronili się w kościele.

Zabory

W 1793 roku Kłecko znalazło się pod zaborem pruskim. Do miasta zaczęli napływać koloniści nimieccy. Kłecczanie rozpoczęli walkę o zachowanie polskości. Powstawały pierwsze organizacje, które pomagały przetrwać w czasie utraty przez państwo polskie niepodległości. Ważną rolę odegrało Towarzystwo „Przemysłowców”, Katolickie Towarzystwo Robotników i Towarzystwo Śpiewacze „Jedność”. Organizacje te kształtowały postawy patriotyczne, propagowały i ocalały od zapomnienia polską kulturę i tradycję. Swoją działalność rozpoczął Bank Ludowy, który pomagał finansowo rolnikom, by mogli konkurować z Niemcami i nie musieli sprzedawać swoich gospodarstw w obce ręce. W 1905 roku uczniowie i ich rodzice włączyli się do strajku szkolnego, którego celem było przywrócenie nauki religii w języku polskim. Strajk w Kłecku trwał do 1906 roku. 

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i szybko ogarnęło całą Wielkopolskę. Dzień później przygotowania do walk rozpoczęły się w Kłecku. Komendantem został wybrany podporucznik armii niemieckiej Edmund Rogalski, późniejszy burmistrz Jarocina. 29 grudnia mieszkańcy obudzili się już w wolnym mieście. Wszystkie ważne urzędy były w rękach Polaków. Powstał też oddział powstańczy, który swoją pierwszą bitwę stoczył pod Łopiennem. Później oddział ten walczył m.in. pod Mroczą, Nakłem, Wyrzyskiem, Wysoką i Szubinem. Kłecczanie pamiętali o swoich powstańcach i na cmentarzu, we wspólnej mogile zostało pochowanych dziewięciu z nich. W 1925 roku ufundowano im pomnik, a przy drodze do nekropolii posadzono – ku ich czci – dziewięć lip.

Niepodległość

Życie w Kłecku w odrodzonej Polsce tętniło. Działały liczne organizacje kulturalne m.in. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Związek Harcerstwa Polskiego, Koło Powstańców Wielkopolskich. Pierwszym urzędującym burmistrzem był niejaki Kamieniecki, a ostatnim – Jan Garski. W tym też okresie przebudowano kamieniczki na Rynku a ks. Maksymilian Koncewicz w latach trzydziestych wyremontował kościół parafialny i dobudował do niego kaplicę oraz dostawił wieżę. Od tego czasu dwie wieże kościelne (kościoła katolickiego i ewangelickiego) górowały nad miastem. W 1973 roku kościół ewangelicki rozebrano. W okresie międzywojennym w Kłecku obok siebie mieszkali Polscy, Niemcy i Żydzi. Każde wyznanie miało swoją świątynię i cmentarz. Cmentarze niemiecki, żydowski i polski były położone blisko siebie i tę część miasta nazywano Kierkowo, od niemieckiego słowa Kirchhoff i żydowskiego Kirkut, oznaczającego cmentarz.

 Obrona Cywilna Kłecka

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Kłecko zaczęło przygotowywać się do obrony. Powołano Komendanta Obrony Cywilnej Kłecka którym został Jan Lapis, zaś jego zastępcą Tadeusz Kutzner. Armia niemiecka do Kłecka zbliżyła się 8 września. Tego też dnia doszło do pierwszej potyczki z Niemcami w trakcie której zginął 17-letni harcerz Sylwester Śliwiński. Był on pierwszym poległym obrońcą Kłecka. Na drugi dzień Niemcy przełamali opór obrońców i weszli do miasta. Ludność spędzono na Rynek, mordując po drodze wiele osób. Zginęli m.in. dwaj kolejni harcerze Walerian i Stanisław Mężyńscy. Na Rynku odbyła się selekcja mieszkańców. Podejrzanych o udział w obronie podzielono na dwie grupy. Jedną grupę rozstrzelano jeszcze tego samego dnia nad brzegami Małej Wełny. Druga grupa została stracona 10 września na terenie miejskiej strzelnicy. Dowódców obrony aresztowano i także rozstrzelano prawdopodobnie gdzieś w lasach pod Wągrowcem. Z kolei na Dalkach w Gnieźnie życie stracił inny obrońca Kłecka, tymczasowy burmistrz miasta we wrześniu 1939r. ks. Maksymilian Koncewicz. Szacuje się,  że w trakcie wojny zginęło ponad trzystu mieszkańców Kłecka.

W 1968 roku miasto Kłecko zostało odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy, a w 1989 roku na Rynku został odsłonięty pomnik ku czci poległych obrońców Kłecka. Ze względu na swoje bohaterstwo Kłecko często jest nazywane „Wielkopolskim Westerplatte”.

Kłecko - gmina miejsko - wiejska

GMINA KŁECKO

GMINA KŁECKO

 

Obszar (ogółem)  -131,89 km2

 •  miasto  -          9,61 km2
 • wsie    -     122,28 km2

 Liczba ludności (ogółem)   -  7 752 mieszkanców(31 grudnia 2012r.)

 • miasto - 2 725 mieszkańców
 • wsie    - 5 027 mieszkańców 

 

 

 

 

 Wzór flagi Gminy Kłecko przyjęty został przez Radę Miejską 22 kwietnia 2003r. i opisany jest w § 6 ust. 2 Statutu Gminy Kłecko :  "barwy Gminy określa jej flaga, koloru białego z „Herbem Gminy” w jej centrum, o wy­miarach właściwych dla flagi państwowej:
 • stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8,
 • stosunek wysokości herbu do szerokości flagi wynosi 3:5."

Herb

      


Herbem miejskim był od początku XVI w., a może i przed tymorzeł polski, ale bez korony, może na znak, że miasto jeszcze z czasów książęcych pochodzi. Najdawniejsza pieczęć pochodzi z początku XVI w. Ma ona w tarczy orła książęcego, a w otoku napis: Sigilum Civitatis Klecen, i jest wyciśnięta na dokumencie z  1576r..

Z końcem XVII w., w  1697r. sprawiło sobie miasto drugą pieczęć o zupełnie innym wyobrażeniu, mianowicie zamiast orła dało róg myśliwski pod czapką książęcą. Nowy herb jest częścią herbu ks. Radziwiłłów, którzy właśnie w XVII w. weszli w posiadanie m. Kłecka. W wieku XVIII musiano sporządzić nową już pieczęć i wrócić do dawnego herbu, orła książęcego w tarczy. Znajdujemy ją wyciśniętą w akcie z 1793r.. W drugiej połowie XIX w. wróciło miasto do dawnego herbu, ale z czasów Radziwiłłowskich i używało pieczęci z rogiem myśliwskim i mitrą,aż do ostatnich czasów.

     Współczesny Herb gminy Kłecko, a zatem i miasta, został przyjęty uchwałą Nr VI/61/90 Rady Miasta i Gminy Kłecko z dnia 15 grudnia 1990r. w sprawie ustalenia Herbu Gminy Kłecko i potwierdzony w  Uchwale nr VI/43/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kłecko - Ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85, poz. 1628 z 27 maja 2003 r.- obowiązujacej od dnia 11 czerwca 2003r.

 

 

Urząd Miejski Gminy Kłecko

 

 Burmistrz przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek: od godz.10.00 do 15.00, a jeżeli w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny, to przyjęcia odbywają się w tych samych godzinach w dniu następnym. Pozostali pracownicy przyjmują mieszkańców w godzinach pracy Urzędu.
Urząd jest czynny w dniach roboczych w następujących godzinach: 
 • poniedziałki                    -  8.00 - 16.00
 • od wtorku do piątku      -  7.00 - 15.00
 • soboty są dniami wolnymi od pracy.
Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę, święta i dni dodatkowo wolne od pracy.

Osoby kierujące Urzędem Miejskim

 Burmistrz    mgr Adam Serwatka
 Z-ca Burmistrza   dr Joanna Cieślińska 
 Sekretarz Gminy   mgr Eugeniusz Kołodziejczak
 Skarbnik Gminy   mgr Irena Czajka  

 

 

 

 

 

Urząd Miejski Gminy Kłecko - dane adresowe:

 • ul. Dworcowa 14
 • 62-270 Kłecko
 • tel. 61 4 270 125 (centrala)
 • e-mail: klecko@klecko.pl
 • fax  61 4 270 221
 • pow. gnieźnieński
 • woj. wielkopolskie
 
Urząd Miejski Gminy Kłecko 
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko
 •  tel.  61 4 270 125
 • fax. 61 4 270 221
 • e-mail:  klecko@klecko.pl

 Inne dane
 • NIP             784-15-52-210
 • REGON        000529427
 • rachunek podstawowy budżetu Gminy Kłecko:  
     Urząd Miejski Gminy Kłecko, BS Gniezno O/Kłecko
                    76 9065 0006 0070 0700 0130 0001

Urząd Miejski Gminy Kłecko - dane adresowe:

 • ul. Dworcowa 14
 • 62-270 Kłecko
 • tel. 61 4 270 125 (centrala)
 • e-mail: klecko@klecko.pl
 • fax  61 4 270 221
 • pow. gnieźnieński
 • woj. wielkopolskie

 

 

 

mgr Adam Serwatka - Burmistrz Gminy Kłecko
  
------------------------------------------------------------------
Siedziba i adres:
 
Urząd Miejski Gminy Kłecko
 
 
 
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko
  
------------------------------------------ 
tel.  61 4 270 125
fax. 61 4 270 221
e-mail:  burmistrz@klecko.pl
 
RADA MIEJSKA GMINY KŁECKO - wybrana w dniu 16 listopada 2014r. 

 

 

Borkowicz  Jan

KWW Jana Borkowicza

 

Polska Wieś

 

Przewodniczący Rady

Borkowski Stanisław

KKW SLD  Lewica Razem

 

 

Polska Wieś

Członek

Komisji Rolno-Gospodarczej

Chodyński  Bartosz Michał

   KWW Samorządna Gmina Kłecko

 

 

Dębnica

Wiceprzewodniczący 

Komisji Rolno-Gospodarczej

Cieślewicz Eugeniusz Czesław

KWW Samorządna Gmina Kłecko

 

 

Bojanice

Przewodniczący

Komisji Rolno-Gospodarczej

Gołochowicz  Waldemar  Jan

KWW Samorządna Gmina Kłecko

 

 

Kłecko

Przewodniczący

Komisji Oświatowo-Społecznej

Gręzicka  Marlena Anna

KWW Samorządna Gmina Kłecko

 

 

Kłecko

Wiceprzewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

Janiak Elżbieta

KKW SLD  Lewica Razem

 

 

Działyń

Wiceprzewodniczący Rady

Jaźwiec Jerzy Jacek

KWW Gospodarna Gmina Kłecko

 

 

Kłecko

Wiceprzewodniczący Rady

Kaczmarek Marcin Piotr 

KWW Samorządna Gmina Kłecko

 

 

Kłecko

Członek

Komisji Rewizyjnej

Kasprzyk Mariusz Stanisław

KWW Gospodarna Gmina Kłecko

 

 

Sulin

Członek

Komisji Oświatowo-Społecznej

Maćkowiak Ewa

KWW Adama Serwatki

 

 

Gorzuchowo

Wiceprzewodnicząca

Komisji Oświatowo-Społecznej

Stolarek Marcin Piotr

KWW Kłecko Twoja Gmina

 

 

Działyń

Członek

Komisji Rewizyjnej

Winiarski Roman Mateusz

KWW Samorządna Gmina Kłecko

 

 

Charbowo

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Witkiewicz Alina

KWW Gospodarna Gmina Kłecko

 

 

Komorowo

Członek

Komisji Oświatowo-Społecznej

Michał Stosio 

KWW Michała Stosio

wybory uzupełniające - 13.09.2015r.

 Kłecko

  Członek

Komisji Rolno-Gospodarczej

 Kroenke  Adam Jan
KWW Samorządna Gmina Kłecko

czerwiec 2015r. - wygaśnięcie mandatu

 Kłecko

 Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

my blog; WaiDKocsis: Excellent weblog here! Also your site loads up fast! What host are you currently the utilization of? Can I become your associate link for your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol
My web-site ... HansJHilding: Great article, just what I was looking for.
FejsOpisy: świetna sprawa, polecę znajomym;)
Here is my website :: Unlocked Cell Phones: We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website providxed us with valuable info to work on. You've done a formidable job and ourr whole community will be thankful to you.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.