Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Certyfikat:

ANC 14120

ważny do: 06 Październik 2017 r.

branża: Kultura i sztuka

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 6 sierpnia 2013

miejscowość: Sierpc

kod: 09-200

ulica: Gabriela Narutowicza 64

telefon: 242752883

www: mwmskansen.pl

NIP: 7760004823

REGON: 007010881

e-mail: skansen@mwmskansen.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 


Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
SKANSEN

skansen


 

W 1975 roku stworzono w Sierpcu Park Etnograficzny, który początkowo funkcjonował jako oddział Muzeum Etnograficznego. Dopiero, w 1987 roku doszło do zespolenia obu placówek – Muzeum Etnograficznego oraz Parku Etnograficznego – i przemianowania ich na Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

Nowopowstający skansen w Sierpcu opierał się na założeniach, według których zabytkami nie były jedynie translokowane budynki, ale również układ przestrzenny oraz elementy wchodzące w jego skład, np. specyficzny dla danego terenu drzewostan. Tym samym, obok translokowanych budynków, ważnym stało się odtworzenie wnętrz, jak również mikro-pejzaży związanych bezpośrednio z rejonami, z których pochodzą konkretne zagrody, czy też elementy małej architektury: kapliczki, krzyże, etc. W początkowej fazie założeń w sierpeckim skansenie miało być prezentowanych 6 typów wsi: ulicówka, okolnica, widlica, wielodrożnica, owalnica i wieś łańcuchowa. W pierwotnych założeniach teren skansenu miał się rozciągać po obu stronach szosy prowadzącej z Sierpca do Torunia. Po jednej stronie tej szosy miały zostać odtworzone trzy najbardziej charakterystyczne dla osadnictwa mazowieckiego typy wsi: ulicówka, rzędówka i przysiółek drobnoszlachecki. Natomiast w sektorze, znajdującym się po drugiej stronie ulicy miała być odtworzona zabudowa pozostałych typów wsi. Z różnych względów zaniechano planów związanych z budową tego sektora.

 

Dotychczas na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odtworzona została typowa dla pouwłaszczeniowej wsi mazowieckiej wieś rzędowa. W jej skład wchodzi 9 zagród włościańskich z rejonu Mazowsza północno-zachodniego. W skansenie odtworzono również zagrodę z Rębowa, w skład której wchodzi wiatrak.

 

W Muzeum znajduje się również kilka samodzielnych zespołów architektonicznych, doskonale uzupełniających odtworzoną wieś rzędową. Są to:

 

  • Zespół karczemny z karczmą z Sochocina – jedynym tego typu obiektem zachowanym na obszarze Mazowsza północno-zachodniego, kuźnią z Żuromina i chałupą z Drwał.
  • Zespół dworski wraz z parkiem krajobrazowym, oraz zrekonstruowanym budynkiem dworu, z pięknymi wnętrzami, przygotowanymi z ogromną dbałością o szczegóły i zgodność historyczną. W skład zespołu dworskiego wchodzi również oryginalna siedemnastowieczna kaplica z miejscowości Dębsk.
  • Kościół wraz z dzwonnicą. Jest to osiemnastowieczna świątynia przeniesiona w 2007 roku z miejscowości Drążdżewo położonej niedaleko Przasnysza.

 

Otoczone warzywnymi i kwiatowymi ogródkami czy pasiekami chałupy oraz żyjące tu zwierzęta sprawiają wrażenie wsi wciąż tętniącej życiem. Wnętrza budynków przystosowane są do pełnionych przez nie funkcji i zmieniają się wraz ze zrywanymi kartkami kalendarza. Wyposażenie chałup wiejskich oraz wygląd samych zagród wskazuje na zróżnicowanie majątkowe ich właścicieli. Obok mieszkań zamożnych znajdują się chałupy ubogie, wyposażone tylko w najbardziej niezbędne sprzęty. Takie tło okazuje się być doskonałym do zaprezentowania codziennych wiejskich zajęć gospodarskich i polowych.

 

W okresie od 2004 do 2011 roku na terenie ekspozycji muzealnej wybudowano i odtworzono między innymi 11 budynków gospodarczych, translokowano XVIII – wieczny kościół z Drążdżewa.

 

W 2008r. nowym elementem skansenowskiego krajobrazu stały się obiekty wzniesione w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja kompleksu muzealno – wystawienniczego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Utrzymane w konwencji folwarku dworskiego z okresu przełomu XIX i XX w. tworzą zaplecze administracyjno – gospodarcze i dydaktyczne Muzeum. Wzorem stylu architektonicznego dla nowych obiektów były budynki inwentarskie ocalałe z majątku szlacheckiego Bojanowo, na terenie którego obecnie zlokalizowany jest skansen. W ramach realizacji projektu powstały m.in.: sale  szkoleniowe  i konferencyjne, pracownie muzealne, magazyny zbiorów, kasy i parkingi dla zwiedzających.

 

W nowych salach ekspozycyjnych pozyskanych w ramach rozbudowy  prezentowane są  obecnie ekspozycje stałe:

 

  • „Kolekcja rzeźby ludowej ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (2008r.).
  • „Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (2008r.).
  • „Wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX w.” (2010r.)

 

Inwestycja pozwoliła rozszerzyć ofertę edukacyjną i rekreacyjną Muzeum, usprawnić obsługę ruchu turystycznego i wzbogacić ekspozycje muzealne.

 

W 2010 roku został zakupiony i przeniesiony do Muzeum budynek mieszkalno-inwentarski charakterystyczny dla osadnictwa holenderskiego. Jego zestawienie planowane jest na 2012 rok. Obecnie prowadzone są prace nad przeniesieniem i zestawieniem dworu z Uniszek Zawadzkich, który będzie pierwszym oryginalnym obiektem reprezentującym budownictwo ziemiańskie odtworzonym na terenie Muzeum.

 

Do odtworzenia w skansenie zaplanowano również kolejny typ wsi. Jest to wieś przydrożna, w skład której, oprócz zagród włościańskich, wejdą także budynki plebańskie, karczma, kuźnia.


 

 

 

 

Muzeum Wsi Mazowieckiejw Sierpcu powstało, by zachować od zapomnienia kulturę i obrzędowość wsi mazowieckiej z końca XIX i początku XX wieku. Swoją misję realizuje poprzez gromadzenie, renowację, rekonstrukcję i udostępnianie dla zwiedzających obiektów małej i dużej architektury ludowej. Prowadzi również badania służące jak najwierniejszemu odtworzeniu folkloru Mazowsza północno-zachodniego. Dzięki temu powstało miejsce wyjątkowe, tajemnicze i intrygujące, żywe muzeum pośród pól i lasów. Usytuowanie na obrzeżach miasta, wśród łąk i lasów sprawia, że miejsce to ma niepowtarzalny klimat. Przekraczając bramy Muzeum można odnieść wrażenie pokonania granic miejsca i czasu. Skansen jest swoistym mikroświatem, w którym wspomnienia ożywają, tworząc spektakl historii i codzienności.


            Na ponad 60 haznajduje się kilkadziesiąt zabytków małej i dużej architektury. Zwiedzający oglądać mogą 10 zagród z końca XIX i początku XX wieku, XVIII-wieczny drewniany kościół z dzwonnicą, wiatrak z końca XIX wieku oraz kaplicę, których wystrój zmienia się zgodnie z kalendarzem świątecznym i zmianą pór roku. Ekspozycja została przygotowana w taki sposób, by pokazać zarówno różnice majątkowe gospodarstw, jak i odmienność wystroju wnętrz charakterystycznych dla konkretnych miejscowości. Warto zatrzymać się na chwilę również przy wystawach stałych w Galerii rzeźby (Kolekcja rzeźby w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu), Powozowni (Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) i Dworze ziemiańskim (Wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX wieku).


            Warto także odwiedzić oddziały zamiejscowe Muzeum, usytuowany w centrum miasta klasycystyczny Ratusz i Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Prezentowane tam są wystawy czasowe poświęcone nie tylko kulturze lokalnej, lecz również dorobkowi innych narodów. Organizowanych jest tam też wiele spotkań autorskich. Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży mogą okazać się wielką atrakcją.


            W bogatej ofercie Muzeum znaleźć można: imprezy plenerowe organizowane w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od kwietnia do września, zajęcia w muzealnej szkole dla dzieci i młodzieży, przejażdżki konno w siodle i bryczką, szkółkę jeździecką, organizację pikników, miejsca noclegowe, wynajem sal konferencyjnych, a także sprzedaż wydawnictw muzealnych.


 
 

 

 

„Pożegnaj wakacje z sierpeckim skansenem.

 

W przyrodzie wszystko ma swój czas i miejsce. Niekończący się cykl przemian pór roku bardzo silnie wpływał na egzystencję ludności zamieszkującej mazowiecką wieś. Rytm jej życia wyznaczał łańcuch siewu, wzrostu i zbioru plonów. Nadchodzi już wrzesień, a wraz z nim jesień. Czas ten był i pozostaje nadal wypełniony gorączkową pracą mającą na celu jak najszybszy zbiór i zmagazynowanie plonów. Należało bowiem zdążyć przed pierwszymi przymrozkami.Muzeum Wsi Mazowieckiejw Sierpcu pragnie przypomnieć wielkie bogactwo obyczajów jesiennych. W tym celu zaprasza już 1 września na imprezę plenerową „Wykopki w skansenie”. 


Sposób wykonywania wszystkich prac wiejskich regulowała tradycja. Istniał ścisły podział na zajęcia kobiece i męskie. Do kobiet należało wykopywanie ziemniaków z pomocą motyk. Mężczyźni wykonywali obowiązki związane z oporządzeniem pola, czyli bronowanie i orka. Z biegiem czasu, gdy upowszechniły się kopaczki konne przejęli oni i tę funkcję. Kobiety i dzieci zbierały i sortowały kartofle. Wszystkie te prace zwiedzający obejrzą podczas pokazów odbywających się na terenie muzealnej wsi. Każdy będzie mógł wziąć w nich czynny udział, a po zakończeniu zwiedzania upiec wykopane przez siebie ziemniaki w płonącym przez cały dzień ognisku. Dla zwiedzających przygotowane zostaną także prezentacje codziennych w okresie jesiennym zajęć gospodarskich: tkania na warsztacie tkackim, gręplowania, czesania i przędzenia wełny, młócenia lnu, kręcenia powrozów i wirowania śmietany w centryfudze.


Ogromną rolę w lecznictwie wiejskim pod koniec XIX wieku odgrywały zioła. Mimo iż podchodzono do niej z wielką rezerwą, zielarka była jedną z najważniejszych postaci na wsi. To od skuteczności jej zabiegów niejednokrotnie zależało zdrowie, z nawet życie ludzi. W chałupie z Dzierżążni zwiedzający dowiedzą się o niezwykłych właściwościach roślin rosnących niejednokrotnie w naszych ogródkach i na łąkach. Tu też turyści spróbują wybornego domowego kompotu.

 

Miłośników tradycyjnej kuchni i nie tylko również znajdą coś dla siebie. W zagrodzie z Izdebna sami ubiją w kierzance prawdziwe masło, by następnie posmakować go na pachnącym wiejskim chlebie. Ludność wiejska nie wyobrażała sobie zimy bez kapusty kiszonej, która obok ziemniaków i grochu stanowiła podstawę ich diety podczas mrozów. W chałupie z Czermna turyści poznają recepturę i sposób przygotowania pysznego przetworu, którego skosztują. Do swoich warsztatów powrócą wiejscy rzemieślnicy, by odkurzyć dawno zapomniane narzędzia i odsłonić przed zwiedzającym tajemnice pracy kowala, plecionkarza i szewca na początku XX wieku. Podczas skansenowskich imprez nie może zabraknąć kapeli ludowej. Muzykanci wykonają dla spacerujących znane przyśpiewki i piosenki. Na scenie amfiteatru odbędą się koncerty dwóch sierpeckich grup: Ludowego Zespołu Artystycznego KASZTELANKA i Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP. Podczas odbywającego się na polanie kiermaszu turyści zaopatrzą się w tradycyjne pieczywo i wyroby rękodzieła. Na terenie ekspozycji powstanie Kram Warzywny, na którym znajdą się warzywa i owoce z muzealnych upraw. Kursujące po terenie ekspozycji bryczki pozwolą ją poznać z zupełnie innej perspektywy. O godzinie 14.00 skansen zaprasza na mszę świętą w drewnianym kościele z Drążdżewa.


 


            „Wykopki w skansenie” to znakomity pomysł na pożegnanie wakacji. Moc atrakcji i piękne pejzaże muzealnej wsi pozwolą wypocząć i nabrać sił na nowe wyzwania. Bez wątpienia dzień spędzony w skansenie nie będzie czasem zmarnowanym. Warto odwiedzić skansen i przekonać się, że jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju, przestrzeń magiczna, i po prostu zakochać się.

 

Jarosław Asztemborski

Muzeum Wsi Mazowieckiejw Sierpcu.

 

 

 

„Początek jesieni w skansenie”

 

Wrzesień jest momentem granicznym, przełomowym. Dziś kojarzony z powrotem do szkolnych ław i za biurka w pracy, na dawnej wsi wiązany był z przejściem do kolejnego etapu w kręgu życia. Wydawać by się mogło, że rozpoczynająca się wtedy jesień była okresem wytchnienia dla ludności wiejskiej po trudach żniwnych. Zboże zżęto już bowiem, a słoma i siano wysychały w stodołach. Nic bardziej mylnego. To wtedy zbierano produkty, które zapewnić miały przeżycie rodzinie chłopskiej w okresie zimowym – owoce, kapustę, groch, len i rzepak, z których wytwarzano olej, a przede wszystkim ziemniaki.

            Już od świtu, gdy zaczynały rzednąć mgły na polach słychać było rżenie koni popędzanych przez gospodarzy i ciągnących kopaczki. Za nimi szły kobiety z dziećmi, mozolnie zbierając do koszy i mis kartofle. Praca trwała cały dzień. Na koniec należało jeszcze zbronować niwę, by wydobyć z ziemi ostatnie ziemne jabłka, jak je w staropolszczyźnie nazywano. Wieczorem natomiast gromadzono się przy wspólnym ognisku, w którym spalano łęty i chwasty pozostałe na roli. Gdy ono dogasało wydobywano z popiołu okopcone bulwy. Dźwięk wesołego trzaskania bierwion płonących w rozpalonym na skansenowskiej polanie ogniu i smak wydobytych z chrupiącej skórki ziemniaków pozwolił osobom uczestniczącym w imprezie „Wykopki w skansenie” przywołać bliższe i nieco bardziej odległe wspomnienia z dzieciństwa.

            Wydarzenie odbyło się 1 września wMuzeum Wsi Mazowieckiejw Sierpcu. Ponad 1500 zwiedzających zdecydowało się pożegnać wakacje w sierpeckim skansenie. Ostatnie promienie letniego słońca i przyjemnie wiejący wiatr wprawiały w dobry nastrój, sprzyjając spacerom oraz poznawaniu ekspozycji muzealnej. Na turystów czekało wiele atrakcji, wśród których znalazły się pokazy codziennych prac w polu i gospodarstwie, występy artystyczne na deskach amfiteatru, a także przejażdżki konne w siodle i bryczką. O godzinie 14.00 w zabytkowym kościele z Drążdżewa w ich intencji odprawiona została uroczysta msza święta.

W polach pracowały kopaczki konne, odbywała się też orka i bronowanie. Gospodynie z pomocą motyk wykopywały ziemniaki dzielnie wspierane przez turystów, którzy nie bali się pobrudzić. Podczas Wiejskiego Kiermaszu ziemiopłodów i zwierząt gospodarskich goście kupić mogli nie tylko warzywa i owoce z własnych upraw Muzeum, ale także królika, kaczkę, czy dorodną kurę. Również na stoiskach wystawców rozłożonych na polanie przy amfiteatrze znalazło się wiele interesujących produktów: rękodzieło użytkowe i artystyczne, regionalne potrawy, napoje oraz drewniane zabawki.

Każda z zagród odsłaniała inny element wiejskiej codzienności w początkach XX wieku. Przechadzając się drogą spotkać można było tkaczkę, zielarkę, kowala, plecionkarza, a także szewca. Zwiedzający spróbowali świeżo ubitego masła na tradycyjnym chlebie. Wielkim powodzeniem wśród turystów cieszył się również pyszny domowy kompot. W jednej z chałup odbywało się kiszenie kapusty. Gospodynie w asyście uczestników imprezy przygotowywały przetwór zgodnie ze wszystkimi prawidłami sztuki. Na efekt trzeba będzie jeszcze nieco poczekać. Chętni mogli jednak posmakować już wcześniej sporządzonego produktu, chwaląc jego walory smakowe. Pokazano także cały proces obróbki wełny – od strzyżenia, przez gręplowanie i czesanie, po jej przędzenie na kołowrotku. Dla turystów wystąpił Ludowy Zespół Artystyczny KASZTELANKA w widowisku folklorystycznym. Po nich na scenę wyszli członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Sierpca. Wykonując orkiestrowe aranżacje znanych utworów pokazali, że muzyka ta ma w sobie niebywałą moc.Fot.D Krześniak 


Fot.D Krześniak


 

Fot.D Krześniak


 

Fot.D Krześniak


Skansenowskie wykopki stanowiły już ostatnią imprezę tematyczną w tegorocznym kalendarzu. Nie oznacza to jednak, że w Muzeum nic nie będzie się działo. Wręcz przeciwnie. W szerokiej ofercie lekcji muzealnych, warsztatów i pokazów każdy powinien znaleźć dla siebie coś ciekawego. Muzealna wieś wciąż tętni życiem, zmieniając się nieustannie i odkrywając coraz to inne, piękniejsze oblicza. Warto ją poznawać o każdej porze roku.

 

Jarosław Asztemborski

Muzeum Wsi Mazowieckiejw Sierpcu

 

 

 

KONTAKT

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Tel./fax 24 275 28 83, 24 275 58 20
E-mail: skansen@mwmskansen.pl   
. 

„ZIMA W SKANSENIE” – TEN PROGRAM ATRAKCJI MA WIELE !

 

Choć w kalendarzu jeszcze jesień, nie ulega wątpliwości, że zbliżającą się zimę odczuwamy coraz silniej. Zapewne już niebawem goście odwiedzający skansen ujrzą pokryte warstwą śniegu słomiane dachy, zwisające z nich błyszczące sople i całe zagrody usłane śniegiem.

 

Atmosfera sierpeckiego skansenu zimą jest niezwykła. To właśnie tutaj można dostrzec piękno najchłodniejszej pory roku z wszelkimi jej atrybutami. Nienaruszone zaspy śnieżne usypane tak, jak ukształtował je wiatr, czysty śnieg i pokryte urokliwą warstwą białego puchu drzewa... Właśnie taki obrazek wyłania się zimową porą ze skansenu. A do odkrywania uroków zimy muzeum zaprasza poprzez udział w specjalnie przygotowanym programie - „Zima w skansenie”. To propozycja, która składa się z czterech wariantów, a każdy z nich dostarcza licznych atrakcji. Jedną z nich jest zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Boże Narodzenie na Mazowszu”, prezentowanej w zabytkowych obiektach na terenie skansenu.

 

Ekspozycja przybliży dawne zwyczaje związane z adwentem oraz świętowaniem Narodzenia Pańskiego na wsi, wprowadzając w świąteczny nastrój. Zwiedzający przeniosą się kilkadziesiąt lat wstecz by ujrzeć przygotowywania się do świąt i celebrowanie ich przez naszych przodków. Tematykę świąteczną podejmuje także prezentacja multimedialna, która szczegółowo przestawia bogatą obrzędowość Świąt Bożego Narodzenia. Warsztaty plastyczne będą doskonałą okazją do spróbowania sił przy własnoręcznym tworzeniu tradycyjnej ozdoby choinkowej lub karty okolicznościowej. Wiele emocji z pewnością wzbudzi kulig lub przejażdżka wozem, a przy ognisku uczestnicy programu upieką przywiezione kiełbaski. Każdy z pakietów programu edukacyjnego „Zima w skansenie” zawiera kilka spośród wymienionych atrakcji, zatem uczestnicy mogą skorzystać z oferty spełniającej ich potrzeby i podążającej w kierunku ich zainteresowań.

 

Muzealny program „Zima w skansenie” to nie tylko okazja do wnikliwego poznania muzealnej ekspozycji. To także czas na integrację, swobodny kontakt z kulturą ludową oraz interesujące warsztaty plastyczne. Dodatkowym atutem programu jest jego atrakcyjna cena, która poza pierwszym wariantem, zawiera także bilet wstępu do skansenu. Zachęcamy do skorzystania z zimowej oferty edukacyjnej wszystkie dzieci, młodzież szkolną wraz z wychowawcami oraz grupy zorganizowane. Szczegóły programów znajdują się na stronie www.mwmskansen.pl.

 

Agnieszka Jezierska – Chalicka


 

 

 

 

 


Wieś zginęła w szarych, śnieżystych mrokach, jakoby się rozlała, że ani nie ujrzał domów, płotów i sadów, jedne tylko światełka migotały ostro a gęściej niźli zwykle, bo wszędy się szykowano do wigilijnej wieczerzy. W każdej chałupie, zarówno u bogacza, jak i u komornika, jaki u tej biedoty ostatniej, przystrajano się i czekano z namaszczenie, wszędy stawiano w kącie od wschodu snop zboża, okrywano ławy czy stoły płótnem bielonym, podścielano sianem i wyglądano oknami pierwszej gwiazdy.”

Władysław Reymont, „Chłopi”

 

Dokładnie tak było na polskiej wsi sto lat temu. Podobnie jest i dziś. Niewiarygodne, jak wiele zwyczajów przetrwało wieki. Te, które towarzyszą nam dzisiaj, jak i te już nieco zapomniane obrazuje wystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu” prezentowana w
zabytkowych obiektach na terenie skansenu. W jednej z izb można ujrzeć darcie pierza, którym później wypełniano poduchy i pierzyny. W innej - gospodarza, mocującego choinkę na drewnianym krzyżaku oraz wykonane przez dzieci ozdoby, które lada chwila zostaną umieszczone na świerkowych gałązkach. Dziś bez udekorowanego drzewka trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia. Jednak przyzodobione świerkowe lub sosnowe drzewko, nazywane powszechnie „choinką” to niedawny atrybut Świąt, który dotarł do Polski około 150 lat temu. Dawniej w rogach izby umieszczano snopy zboża i głęboko wierzono, że wróżą one urodzaj w kolejnym roku. Nawiązaniem do tej tradycji są stojące w izbach snopy zbóż udekorowane światami, czyli ozdobami wykonanymi z opłatka. W ramach prezentowania bożonarodzeniowych obyczajów nie może zabraknąć też tradycyjnej, staropolskiej Wigilii – zarówno wieczerzy chłopskiej, jak i dworskiej. Jak nakazywał prastary obyczaj, wigilijna wieczerza to posiłek, który należało przygotować z darów bożych zebranych na polu, w ogrodzie, w lesie i w wodzie. Zwiedzając chałupy sprzed stu lat można przekonać się, jak bardzo wigilia ta różniła się od naszej współczesnej postnej wieczerzy. Ponadto podczas zwiedzania będzie można ujrzeć liczne rytuały towarzyszące przygotowywaniu wigilijnej kolacji. Czy wiemy dziś co oznaczał żelazny lemiesz od pługa wkładany pod wigilijny stół czy ławę, czy też nogi stołu obwiązane przez gospodarza łańcuchem, zanim wszyscy zasiedli do tego wyjątkowego posiłku? Nieodzownym elementem Świąt Bożego Narodzenia są oczywiście prezenty, na które dzieci oczekiwały w każdym z domostw. Zgodnie z tradycją układano je na ławie w warstwie siana tak, by dzieci znalazły je własnoręcznie.


Wystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu” to także kolędnicy, odwiedzający dawniej wiejskie chałupy; grupa z szopką, z gwiazdą, Trzej Królowie w błyszczących szatach i koronach, jak również inne grupy kolędnicze, uaktywniające się w okresie od 25 grudnia do 6 stycznia. W jednej z chałup prezentowana jest ekspozycja dotycząca święta Matki Boskiej Gromnicznej i zanikającego już dziś, archaicznego sposobu odlewania gromnic woskowych.


Elementy bożonarodzeniowej ekspozycji można podziwiać także we wnętrzu XVIII – wiecznego kościoła. W tym wypadku jej głównym elementem jest bożonarodzeniowa szopka, przypominająca o narodzeniu Pańskim; o czasie pojednania i miłości.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy, której towarzyszy niepowtarzalna atmosfera, zapach pięknie udekorowanej choinki oraz widok świątecznie przybranego stołu z siankiem pod obrusem… Ekspozycja „Boże Narodzenie na Mazowszu” jest prezentowana do końca lutego 2015 r.Agnieszka Jezierska – Chalicka

 

 

 

 

 

 

 

WIELKANOC W POCZTÓWCE ZAKLĘTA

Wielkanoc to czas, który sprzyja zacieśnianiu więzi rodzinnych oraz przekazywaniu życzeń. Wysyłane przed laty wielkanocne pocztówki odzwierciedlały tradycję i zwyczaje związane z tymi świętami. Niezwykle barwne, pełne symboli, dawały tyle samo radości tym, którzy je pisali, jak i adresatom.

Pierwsza kartka pocztowa została wydrukowana w Austrii w 1869 roku. Po upłynięciu 140 lat od jej wysłania,

ten niezwykły wynalazek komunikacji niewerbalnej w dużym stopniu uległ zapomnieniu, a funkcja kartek z użytkowej przekształciła się w kolekcjonerską. Obecnie pocztówki są jednak ważnym i cennym materiałem źródłowym dla badaczy przeszłości. Drukowane w różnych momentach historycznych, towarzyszące konkretnym okazjom i świętom kartki pocztowe cechuje duża różnorodność tematyczna.

„Pocztówkowy zawrót głowy” to tytuł wystawy, na której zgromadzono różnorodne kartki wielkanocne sprzed lat. Jest to jedna z wielu kolekcji pamiątek Mariana Sołobodowskiego – miłośnika sztuki i działacza społecznego. Cały zbiór liczy 470 pocztówek, natomiast w ramach ekspozycji podziwiać można ponad 200 z nich. Już na pierwszy rzut oka można spostrzec, iż są to kartki drukowane różnymi technikami, co więcej - najczęściej w niewielkich nakładach. Nawiązują zarówno do symboliki religijnej, jak i świeckiej. Już sam tytuł wystawy - „Pocztówkowy zawrót głowy” mówi sam za siebie. Pocztówki wielkanocne zdumiewają bogactwem kolorystyki, różnorodnością tematyczną i obfitością motywów.

Ich projektowaniem często zajmowali się powszechnie znani rysownicy i ilustratorzy. Mamy więc pocztówki – fotografie z portretami czy scenkami, których bohaterowie pozują z wielkanocnymi symbolami, pocztówki nawiązujące do folkloru regionalnego, te których głównymi bohaterami są zwierzęta, bądź dzieci oraz z tradycyjnymi motywami scen biblijnych.

Prezentowana w ramach wystawy kolekcja została podzielona na pięć grup. Pierwsza obejmuje zagadnienia związane z niezwykle barwną i bogatą obrzędowością wielkanocną, której dominantę stanowi przygotowywanie święconki oraz praktykowany do dziś śmigus dyngus. Trzon drugiej grupy tworzą trzy symbole Wielkanocy: kurczaczek, baranek i jajko. Trzecia grupa pocztówek związana jest bezpośrednio ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Następnie zwiedzający ujrzą małe pocztówkowe arcydzieła znanych ilustratorów książek dla dzieci: Jana Marcina Szancera, Marii Orłowskiej-Gabryś oraz Danuty Imielskiej-Gebethner. „Na ludowo” – tak w skrócie można ująć motyw przewodni piątej i zarazem ostatniej grupy pocztówek zgromadzonych na wystawie. Jedne zachwycają powagą i dostojnością, inne – za sprawą żartobliwego charakteru - wywołują na twarzy uśmiech. Wieśniaczka z naręczem palm, dzieci podziwiające z zachwytem stojącą na stole babkę wielkanocną, chłopiec polewający farbą wielkie jajo, czy też młodzieńcy, którzy oblewają panny wodą w Wielkanocny

Poniedziałek. Na wielu kartkach widnieją podpisy: Wesołego Alleluja lub Wesołych Świąt. Rozbieżność ta pojawiła się w

latach 70., kiedy rozpoczął się proces sukcesywnego odchodzenia od motywów religijnych na pocztówkach wielkanocnych.

Słowo Alleluja ma źródło w Biblii i jest znane we wszystkich językach świata judeochrześcijańskiego. W języku hebrajskim Hallelū-Jāh znaczyło „chwalcie Jahwe”. Sformułowanie bardzo często występowało w Psalmach, gdzie pełniło funkcję zaproszenia, by modlący się oddawali cześć Bogu. Podpisywanie kartek słowami Wesołych Świąt, a nie, jak wcześniej, Wesołego Alleluja było zatem naturalną konsekwencją zwrócenia uwagi na inne, nie religijne aspekty świąt. Zaczęto zauważać, że to także czas rodzinnych spotkań, integracji a nawet – uciechy i zabawy.

Wystawa zachęca, byśmy wśród wielkanocnych tradycji kultywowali także piękny zwyczaj wysyłania pocztówek-
tych drobnych pamiątek - które mimo upływu lat kryją w sobie piękno i beztroską radość naszych przodków.

Wbrew powtarzanemu często sloganowi: „Święta, święta i po świętach...” Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu trwa w radości wielkanocnej i zaprasza zarówno do zwiedzania ekspozycji wielkanocnej prezentowanej w dworze i chałupach wiejskich, jak również wystawy pt. ”Pocztówkowy zawrót głowy” eksponowanej w budynku „A” przy ul. Narutowicza. Obie wystawy będą prezentowane do końca maja bieżącego roku.

Agnieszka Jezierska - Chalicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Zbioru zbóż historia prawdziwa czyli  „Żniwa w  skansenie”

 

Przełom lipca i sierpnia mieszkańcy miast kojarzą zazwyczaj z wakacyjnym urlopem lub … skróconym czasem dojazdu do pracy. Tymczasem na wsi praca wre, gdyż żniwa rozpoczęły się na dobre. Liczy się każda para rąk. To czas wytężonej pracy, ale też doskonały czas integracji, połączenia sił, czas niesienia sąsiedzkiej pomocy i wsparcia.

„Żniwa w skansenie” to impreza, której głównym celem jest kultywowanie tradycji panujących od stuleci na mazowieckiej wsi. Impreza odbędzie się na 2 sierpnia br. i organizowana jest z myślą o wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć lub przypomnieć sobie „jak to drzewiej bywało”… Bo gdzie, jak nie w sercu mazowieckiej, rolniczej wsi, w środku lata można dziś usłyszeć chrzęst koszonego zboża czy głos przepiórki uciekającej z ostatniego pokosu ?... Odwiedzający skansen będą mogli ujrzeć zanikające współcześnie już nawet na wsiach tradycje prace żniwne. Bo na skansenie gospodarze wyruszają na żniwa, podczas których żyto kosi się kosą, a nie kombajnem, zboże podbierają sierpem i ustawiają stygi jak za dawnych lat.

Dodatkową atrakcją jest możliwość aktywnego uczestniczenia w pokazach i zajęciach warsztatowych. Dzięki temu każdy ze zwiedzających doświadczy klepania kosy, koszenia sierpem i kosą, kręcenia powróseł, czy też wiązania snopów. Nie sposób pominąć też młócenia zboża cepem, odwiewania ziarna wialnią, mielenia młynkiem do kaszy, czy też cięcia sieczki ręczną sieczkarnią. Pokazy prac i obrzędów żniwnych  z udziałem publiczności, w naturalnej scenerii, pośród pól i łanów zbóż przedstawią członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie z Kocierzewa oraz muzealni inscenizatorzy. W ramach widowiska obrzędowego na terenie jednej z zagród oraz przyległego do niej pola zwiedzający nie tylko poznają tradycyjny posiłek żniwiarza, składający się między innymi z pajdy domowego chleba z masłem i kaszy gryczanej  z okrasą, ale nawet będą mogli tych pyszności spróbować.

Ponadto przez cały dzień zwiedzający obserwować będą scenki obyczajowe w wykonaniu animatorów Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy.

Nawiązaniem do prac żniwnych będą pokazy pt.„Jak to ze zbożem było”, warsztaty wykonywania ozdób ze słomy prowadzone w izbie lekcyjnej oraz wspólne strojenie wieńca dożynkowego. Nadejście pory żniw nie oznaczało zaprzestania codziennych prac domowych i gospodarskich, zatem także w skansenie praca wre nie tylko na polach. W zagrodach gospodynie będą oddawać się swym obowiązkom: ubijaniu masła w kierzance, pęczkowaniu ziół pozyskanych z przydomowych ogródków, czy też tkaniu szmacianych chodników i wykonywaniu ozdób upiększających  izby. Także kowal, garncarz, szewc i wiejski plecionkarz zasiądą przy swych warsztatach i snuć będą opowieści o tych nieco zapomnianych dziś, choć pięknych zawodach. Spacer po terenie ekspozycji muzealnej umilą liczne degustacje. Na zgłodniałych czekać będzie pajda chleba z wiejskim masłem oraz kiszone w tradycyjny sposób w gliniaku ogórki, a dla spragnionych przewidziano degustację orzeźwiającej wody z miętą oraz wybornej kawy zbożowej.

Tradycyjnie o godzinie 14.00 w XVIII – wiecznym kościele z Drążdżewa zostanie odprawiona msza święta w intencji rolników oraz obfitych plonów. Ponadto, przez cały dzień obywać się będzie kiermasz pieczywa. Oferowane na stoiskach chleby, bułki i rogale niejednego zachwyciły już  naturalnym smakiem i pięknym zapachem. I nic dziwnego, gdyż wyrabiane są na naturalnych zakwasach i wypiekane w tradycyjny sposób. Poza bogatą ofertą pieczywa w ramach kiermaszu prezentowana będzie szeroka gama tradycyjnych potraw oraz wyrobów rękodzieła.

Na scenie amfiteatru będzie można usłyszeć muzykę inspirowaną polskim folklorem wielu regionów. A to za sprawą koncertu kapeli folk KURNA CHATA, która wykona ciekawe aranżacje, będące próbą połączenia tradycji z brzmieniami elektronicznymi.

Tradycyjnie nie zabraknie możliwości skorzystania z jazdy wozem lub w siodle, które od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem naszych gości. Na usytuowanej pośród zieleni polanie cały dzień palić się będzie ognisko zachęcające do pieczenia kiełbasek.

Zapraszamy do udziału w klimatycznej, rodzinnej imprezie nawiązującej do pięknego rytuału zbioru zbóż oraz wspólnej pracy jednoczącej ludność całej wsi. „Żniwa w skansenie”  już 2 sierpnia 2015 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Ceny biletów: ulgowy – 11 zł, normalny – 16 zł, bilet rodzinny ( 2 osoby dorosłe + dwoje dzieci do 16 r.ż.) – 43 zł.

 

Agnieszka Jezierska – Chalicka

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 Certyfikaty:

 

Certyfikat Europejska Gwiazda w Kategorii Obiekt Historyczny plebiscytu Lew Biznesu

 

Decyzją Europejskiego Centrum Jakości i Promocji, Administratora Programów Promocji Jakości oraz Zarządu Europejskiej Kapituły Jakości Usług Hotelarskich i Turystycznych, podczas uroczystej Gali, która odbyła się 20 czerwca Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu otrzymało Certyfikat Europejska Gwiazda w kategorii Obiekt Historyczny oraz tytuł Laureata Programu Promocji Jakości.


Nagroda „Lew Biznesu” jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych polskim przedsiębiorstwom. Tytuł co roku otrzymują firmy i instytucje, które dzięki stałemu podnoszeniu standardów osiągnęły najwyższą jakość proponowanych usług, a także wprowadziły nowoczesne rozwiązania służące ochronie środowiska naturalnego. Kapituła poddaje zgłoszone przedsiębiorstwa surowej kontroli w celu wyłonienia tych najbardziej wyjątkowych. Dołączenie do grona laureatów stanowi świadectwo dużego wkładu dyrekcji i pracowników w stałe podnoszenie wiarygodności i jakości usług.


Muzeum docenione zostało za ochronę dziedzictwa kultury ludowej Mazowsza. To wielkie wyróżnienie. Stanowi ukoronowanie ponad 40 lat wytężonej, niełatwej nieraz pracy kulturalno-oświatowej. Jest to również sygnał, że starania te przynoszą rezultat w postaci stale rosnącego grona przyjaciół skansenu, ludzi świadomych wartości tradycji i spuścizny duchowej regionu. Jednocześnie pełni funkcję swoistego katalizatora do podejmowania jeszcze większych wysiłków mających na celu wzbogacenie oferty muzealnej i uczynienie go bardziej interesującym oraz przyjaznym dla zwiedzających. Muzeum stać się ma miejscem, w którym obyczajowość wsi mazowieckiej odzyskuje swój dawny blask, a jej obrzędowość jest nadal kultywowana. Nadchodzące lata będą dla Muzeum czasem wielkich wyzwań, w których bez wątpienia otrzymany tytuł może być cennym wsparciem.

 

 

 

 

Ogólnopolska Nagroda Imienia Władysława Orkana dla Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

Redakcja Bieżuńskich Zeszytów Historycznych w składzie Wiktor Mieszkowski, Ewa Tatkowska i Jerzy Piotrowski, działająca przy Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej  w Sierpcu znalazła się w gronie laureatów X edycji Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana .


Nagroda przyznawana przez Instytut  Władysława Orkana, wręczana jest osobom oraz instytucjom, którzy swoją twórczością krzewią kulturę ludową i regionalne tradycje. Corocznie kapituła wyróżnia ludzi aktywnych i twórczych z różnych dziedzin kultury, sztuki i gospodarki, szczególnie przedstawicieli Polski regionalnej i lokalnej.


W tym roku uroczystość zorganizowana przez władze samorządowe Bieżunia została objęta honorowym patronatem  wicemarszałka sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.


Bieżuńskie Zeszyty Historyczne-wydawnictwo działające nieprzerwanie od 1994 roku, powstało z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Muzeum Romana Kochanowicza oraz doktora Stanisława Ilskiego. Przez  18 lat  udało się wydać 26 numerów wydawnictwa. Dzięki połączeniu sił redaktorów i autorów tekstów pracujących społecznie oraz bieżuńskich muzealników, światło dzienne ujrzało wiele ciekawych, nieznanych faktów z historii miasteczka i regionu, przedstawiono biografie ludzi tu żyjących i pracujących, zaprezentowano wspomnienia wojenne mieszkańców, historię bieżuńskiej medycyny, oświaty.


Przyznanie redakcji Bieżuńskich Zeszytów Historycznych powyższej Nagrody jest wyrazem docenienia wieloletniej pracy całego zespołu w odkrywaniu nieznanych kart historii Bieżunia i regionu  oraz jego dziedzictwa kulturowego.


 

 

 

 

Nagroda Specjalna oraz tytuł Mazowiecka Firma Dziesięciolecia w kategorii: działalność kulturalna dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

17 listopada br. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Konkursy mają charakter cykliczny i co roku adresowane są do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, zakładów opieki medycznej i firm działających na rynku medycznym oraz innych przedsiębiorstw, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.


Uroczystość z udziałem przeszło 600 gości, prowadzona przez Krzysztofa Ibisza oraz Joannę Jabłczyńską, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. Gości powitali gospodarze wieczoru – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług – Robert Składowski oraz w imieniu Prezydenta Pracodawców RP -Andrzeja Malinowskiego – Wiceprezydent Pracodawców RP, Robert Kusiak. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz.


Podczas gali wręczono nagrody Laureatom X Jubileuszowej edycji konkursu „Mazowiecka Firma Roku”, V edycji konkursu „Mazowiecka Gmina/Mazowiecki Powiat Roku”, VI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VII edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, oraz VI edycji konkursu„Perły Medycyny”.


Konkurs „Mazowiecka Firma Roku” już od dziesięciu lat nagradza i promuje firmy, które dążą do świadczenia usług i oferowania produktów na najwyższym poziomie. Firmy te kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności oraz profesjonalnym podejściem do klientów, tworzą przyjazne środowisko dla swoich pracowników zaangażowanych w działania i rozwój przedsiębiorstwa. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już dwukrotnie – w 2010 oraz w 2011 roku zostało „Mazowiecką Firmą Roku” w kategorii „Działalność kulturalna” i otrzymało statuetkę „Złotego orła”. Dwukrotnie też zdobyło Europejski Certyfikat „Rzetelna Instytucja” – w 2011 i 2012 roku.


 Zwycięstwo w obecnej jubileuszowej 10-tej edycji konkursu “Mazowiecka Firma Roku” i tytuł “MAZOWIECKA FIRMA DZIESIĘCIOLECIA” jest podsumowaniem i docenieniem działalności Muzeum, które w przeciągu 40 lat istnienia stało się jednym z ważniejszych ośrodków gromadzących, chroniących, a także prezentujących i popularyzujących kulturę Mazowsza północno-zachodniego. Nagrodę specjalną dla Muzeum oraz tytułMazowieckiej Firmy Dziesięciolecia w kategorii  „Działalność kulturalna”  odebrał dyrektor Muzeum – Jan Rzeszotarski.


 

 

 


Muzeum Wsi Mazowieckiej zostało laureatem II edycji plebiscytu miesięcznika „National Geographic Traveler” 

7 nowych cudów Polski.

Przed wakacjami miesięcznik “National Geographic Traveler” po raz drugi ogłosił plebiscyt na 7 nowych cudów Polski. O wejście do grona “cudownej siódemki” starały się 32 miejsca z całej Polski, których kandydatury zostały wytypowane przez samorządy, regionalne organizacje turystyczne i lokalnych patriotów. Kandydaturę Muzeum w Sierpcu zgłosił Urząd Marszałkowski w Warszawie.  Sędziami w tej rozgrywce byli czytelnicy Travelera oraz turyści odwiedzający nominowane miejsca, którzy swoje głosy oddawali drogą sms-ową od 25 czerwca do 30 września.


Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbyło się 23 października w Warszawie podczas uroczystej gali podsumowującej II edycję plebiscytu. Prowadząca spotkanie Redaktor Naczelna “National Geographic Traveler” Martyna Wojciechowska, podkreślała, że celem tego plebiscytu jest pokazanie, że  nie tylko dalekie, egzotyczne krainy są atrakcyjne turystycznie, ale także w Polsce mamy wiele pięknych i fascynujących miejsc zasługujących na szczególną uwagę.


Dzięki Państwa głosom Muzeum Wsi Mazowieckej w Sierpcu znalazło się na liście 7 nowych cudów Polski.  Dyplom potwierdzający to niezwykle ważne wyróżnienie z rąk Pani Martyny Wojciechowskiej odebrali dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jan Rzeszotarski oraz Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.


Obok Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w gronie laureatów znalazły się także:  Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu, Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, Fort Gerharda w Świnoujściu, Uzdrowisko Termalne Uniejów, Zamek Czocha i Jezioro Jeziorak.


Wszystkim, którzy oddali głos na sierpecki skansen serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Wyróżnienie w szóstej edycji konkursu “Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” za zorganizowanie imprezy: “Otwarcie Parku Dworskiego i Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

 

 

 

Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych

18 maja na uroczystej gali zorganizowanej w Hotelu Victoria w Warszawie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu otrzymało wyróżnienie – statuetkę TURYSTY Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych FilmAT- Film, Art &Tourism Festival. Znalezienie się w międzynarodowym gronie miejsc atrakcyjnych turystycznie było dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogromnym wyróżnieniem. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że Mazowsze to piękny region, posiadający wiele ciekawych, wartych obejrzenia miejsc. Jeśli plenery sierpeckiego Muzeum przyciągały i wciąż przyciągają kolejne ekipy filmowe (nie tylko rodzime), to z pewnością zachwycą także każdego odwiedzającego je gościa.

 

 

Certyfikat “Rzetelna Instytucja” roku 2012

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już po raz drugi wyróżnione zostało tytułem „Rzetelna instytucja”. Była to już II edycja programu „Rzetelni w biznesie”, którego celem jest wyróżnienie firm, instytucji i osób kierujących się w swojej działalności najwyższymi normami etycznymi, godnych zaufania i wywiązujące się ze wszystkich swoich zobowiązań zarówno wobec klientów i kontrahentów, jak i swoich pracowników. Tylko podmioty wyróżniające się wysokim poziomem oferowanych usług, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, za cel nadrzędny mając respektowanie norm etycznych mogły otrzymać certyfikat. Wyróżnieni są liderami swoich regionów doskonale wyczuwającymi potrzeby rynku i kształtującymi swoją ofertę w taki sposób, by jak najlepiej je wypełnić. Potrafią pozyskiwać fundusze strukturalne i wykorzystywać je doskonale. Wciąż inwestują w rozwój poprzez innowacje. Nagroda „Rzetelni w biznesie” ma promować laureatów i stawiać ich za wzór dla innych.

 

 

Medal Pro Mazovia

Odznaczenie przyznał MWM w Sierpcu podczas uroczystości jubileuszowych Marszalek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Medal „PRO MAZOVIA” jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym za szczególne osiągnięcia dla Mazowsza. Wyróżnienie to otrzymują podmioty, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

 

   

 

Mazowiecka Firma Roku 2010 oraz 2011

Dynamiczny rozwój pomimo kryzysu gospodarczego, sposób i metodyka zarządzania, jakość i rzetelność działań, odpowiednia innowacyjność oraz zmierzająca w dobrym kierunku nowoczesność sprawiły, że Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajęło I miejsce w Konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2010” oraz „Mazowiecka Firma Roku 2011” w kategorii działalność kulturalna. Zatem na ręce Dyrektora MWM w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dwukrotnie złożona została Statuetka „Orzeł Mazowieckiego Biznesu” oraz pamiątkowy Dyplom uznania.


Od początku istnienia konkursu patronat honorowy nad konkursami Konkurs „Mazowiecka Firma Roku” oraz „Mazowiecki Powiat/Mazowiecka Gmina Roku” sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Organizatorami Konkursów są Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. W składzie Kapituły Konkursów zasiedli przedstawiciele najważniejszych instytucji i urzędów rejonu Mazowsza. Celem konkursu „Mazowiecka Firma Roku” jest wyłonienie nowoczesnych przedsiębiorstw o dynamicznym rozwoju, a jednocześnie tych, którym nieobce są zasady etyki zawodowej. Z kolei Konkurs „Mazowiecki Powiat / Mazowiecka Gmina Roku” nagradza te samorządy, które w szczególny sposób umożliwiają rozwój przedsiębiorstw, stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o infrastrukturę oraz środowisko naturalne regionu, a także przeciwdziałają bezrobociu.

 

 Mazowiecka Firma Roku 2010 oraz 2011  Mazowiecka Firma Roku 2010 oraz 2011

 

Certyfikat “Rzetelna Instytucja” roku 2011

Program „RZETELNI W BIZNESIE” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję i wyróżnienie działalności czterech strategicznych obszarów: przedsiębiorczości, samorządności, medycyny oraz instytucji. Jego uczestnicy mogli ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolskim bądź europejskim w czterech projektach: „Rzetelni w Biznesie”, „Rzetelni dla Biznesu”, „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” oraz „Rzetelna Instytucja”.


Dynamiczny rozwój pomimo kryzysu gospodarczego, efektywna metodyka zarządzania, jakość i rzetelność działań, a także zmierzająca w odpowiednim kierunku innowacyjność sprawiły, że Europejski Certyfikat w kategorii „Rzetelna Instytucja” w roku 2011 otrzymały Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Certyfikat przyznawany jest instytucjom oraz jednostkom, które mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują. Odznaczenie to jest świadectwem niepodważalnej rzetelności i solidności. Legitymujące się nim firmy czy instytucje potwierdzają nie tylko swoją silną pozycję rynkową i przewagę nad bezpośrednimi konkurentami, ale także znaczący wpływ na jakość polskiej gospodarki w Europie.Nominację do Programu „Rzetelni w Biznesie” otrzymały podmioty, które w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązują się ze swoich zobowiązań, nie tylko w stosunku do klientów, czy kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Uhonorowane Certyfikatem zostały te firmy i instytucje, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności na rynku, nie zapominając jednak o respektowaniu zasad etycznych. Ponadto oferowane przez nie produkty czy świadczone usługi spełniają wszelkie normy, reprezentując najwyższy poziom.

 

 Rzetelna Instytucja 2011

 

II miejsce w V edycji konkursu “Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – WIERZBA”

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” ma na celu promocję najciekawszych zdarzeń muzealnych na Mazowszu. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: najciekawsza wystawa zorganizowana w roku 2010 na Mazowszu w obiekcie zamkniętym; najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w przestrzeni publicznej lub w plenerze, zorganizowana poza terenem muzeum; najciekawsze wydawnictwo muzealne.Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zdobyło II nagrodę za zorganizowanie wystawy pt. „Wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX wieku”.Muzeum otrzymało statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł.


W V edycji konkursu “Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – WIERZBA” o nagrody ubiegało się 40 projektów z całego Mazowsza. Laureatom nagrody wręczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Wicemarszałek – Marcin Kierwiński.

 

    Mazowieckie Wydarzenie Muzealne

 

Certyfikat Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Turystyczny Produkt Roku 2011 Województwa Mazowieckiego

Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono kilkadziesiąt produktów w następujących kategoriach: wydarzenie, impreza, obiekt, szlak i obszar.


Podczas oceny brano pod uwagę następujące elementy: atrakcyjność produktu i jego unikatowość, sezonowość, dostępność i różnorodność jego składników, finansowanie, stopień zainteresowania produktem (pokazujący dynamikę jego rozwoju), zgodność z dokumentami strategicznymi, wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny obszaru oraz przygotowanie wniosku.Po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych wniosków Kapituła nagrodziła Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu za różnorodność, atrakcyjność, całoroczność, szeroką ofertę oraz interaktywność i walory edukacyjne.

 

Muzeum otrzymało CERTYFIKAT Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jego konsekwencją jest zgłoszenie do ogólnopolskiej edycji Konkursu organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną.

 

 

 

Certyfikat „PROFESJONALNA FIRMA 2011”

Certyfikat Profesjonalna Firma to znak jakości przyznawany małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, które podczas wykonywania swoich przedsięwzięć wykazują się rzeczywistą fachowością działań.Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu spełniło wszystkie wymagania Polskiego Programu Certyfikującego „Profesjonalna Firma 2011”. Certyfikat jest potwierdzeniem pozytywnego wizerunku instytucji oraz podejmowania działań zgodnych z zasadami praworządności.Zaświadczenie jest też dowodem rzetelności i wiarygodności firmy.

 

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!
Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.