Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Certyfikat:

ANC 14612

ważny do: 03 Grudzień 2018 r.

branża: Uczelnie

województwo: małopolskie

data wpisu do rejestru: 3 grudnia 2014

miejscowość: Oświęcim

kod: 32-600

ulica: Kolbego 8

fax: 338429801

telefon: 338430691

www: uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl

NIP: 5492231652

REGON: 120073552

e-mail: sekretariat@pwsz-oswiecim.edu.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

pwsz-oswiecim

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu powstała w lipcu 2005. Jej utworzenie było wspólną inicjatywą władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, województwa małopolskiego i miasta Oświęcim. Patronat nad oświęcimską Uczelnią Wyższą objął Uniwersytet Jagielloński. W 2005 roku Związek Gmin i Powiatów Małopolski wyróżnił Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu nadając jej tytuł „Lider 2005” - najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce w 2005 roku. Od 2010 roku oświęcimska PWSZ - jako pierwsza polska uczelnia wyższa nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
Dzięki przyznanej Karcie Erasmusa (Erasmus University Charter), uprawniającej PWSZ do udziału w programie Lifelong Learning Programme, studenci oświęcimskiej Uczelni mogą studiować na zagranicznych uczelniach w: Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Słowenii i w Czechach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dysponuje dwoma nowoczesnymi budynkami: Collegium Primum oddanym do użytku w roku 2005 oraz Collegium sub Horologio, którego adaptacja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zakończyła się w roku 2010. Rektorat Uczelni mieści się w historycznym budynku pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz. 
Uczelnia dysponuje:  klimatyzowaną aulą na 300 osób, 2 klimatyzowanymi salami wykładowymi na 100 osób oraz salami na 120, 60, 50, 45, 30 i 20 osób. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. W Uczelni działa wydawnictwo, czytelnia multimedialna oraz dostępna dla mieszkańców Biblioteka z katalogiem on-line.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest organizatorem wielu przedsięwzięć. Organizuje i współorganizuje międzynarodowe kongresy, konferencje naukowe, panele dyskusyjne, festiwal filmowy, debaty oksfordzkie, pikniki, dni otwarte, szkolenia. 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dysponuje dwoma nowoczesnymi budynkami. Collegium Primum oddanym do użytku w roku 2005 oraz Collegium sub Horologio, którego adaptacja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zakończyła się w roku 2010.

Uczelnia dysponuje:

 • klimatyzowaną aulą na 300 osób,
 • 2 klimatyzowanymi salami wykładowymi na 100 osób
 • salami na 50, 45, 30 i 20 osób

Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Biurka wykładowców wyposażone są w sprzęt komputerowy współpracujący z wysokiej jakości projektorami i nagłośnieniem, a także z ekranami sterowanymi sygnałem radiowym. Pozostałe sale wyposażono w sprzęt przenośny: rzutniki, przenośne ekrany stojące, telewizory, odtwarzacze DVD i VHS.
W budynku Uczelni znajdują się ponadto: pokoje nauczycielskie, uczelniana biblioteka, czytelnia multimedialna i czytelnia prasy, stołówka studencka z zapleczem, szatnia, pokój samorządu studenckiego, punkt kserograficzny.

 

 

Ogólna liczba pracowników dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013 :

99 osób zatrudnionych na umowę o pracę ( 4 osoby z tytułem profesora zwyczajnego, 18 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora  nadzwyczajnego, 1 docent z tytułem doktora habilitowanego, 11 docentów z tytułem doktora, 27 wykładowców z tytułem doktora, 13 starszych wykładowców z tytułem doktora, 11 wykładowców z tytułem magistra, 7 asystentów oraz 7 lektorów) oraz 37 osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej.

Ogólna liczba pracowników administracyjnych i obsługi w roku akademickim 2012/2013:

39 osób ( w tym 10 osób obsługi budynku).

Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2013/2014:

1205 osób (
w tym studenci stacjonarni - 895 i niestacjonarni - 310)


Absolwenci PWSZ:

 • W roku 2008  –  318 absolwentów
 • W roku 2009  – 274 absolwentów
 • W roku 2010  – 242 absolwentów
 • W roku 2011 - 376 absolwentów
 • W roku 2012 - 332 absolwentów
 • W roku 2013 - 307 absolwentów

 

opis niedostepny 

REKTOR
prof. zw. dr hab. Witold STANKOWSKI


Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; profesor nauk humanistycznych; w latach 2008-2012 Dyrektor Instytutu Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, kierownik Zakładu Historii Europy w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2012 r. członek Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Gdańskim w 1989 r. Pracę doktorską pt.’’Wysiedlanie ludności niemieckiej z Pomorza Gdańskiego w latach 1945-1950’’ obronił z wyróżnieniem. Habilitował się w 2002 r.

Zajmuje się historią Niemiec, stosunkami polsko-niemieckimi, problematyką Unii Europejskiej, migracjami ludności.

Jest stypendystą Fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). W porozumieniu z parlamentem polskim i niemieckim przebywał na stażu w biurach poselskich parlamentu niemieckiego (stypendium Parlamentu Niemieckiego-Bundestagu). Jest także stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2000-2002 przebywał na stypendium im. Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung). Odbył staże naukowe w wielu placówkach naukowych polskich i niemieckich, m.in.: na Uniwersytecie im. Philippa w Marburgu; w Johann Gottfried Herder Institut w Marburgu; na Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie; w Institut für Zeitgeschichte w Monachium.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Laureat czwartej edycji konkursu im. Oskara Haleckiego „Książka historyczna roku” za książkę "Nie umrę śmiercią naturalną...: Janina Lech - harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina", która zwyciężyła w plebiscycie internautów. Dewiza życiowa to ‘‘bycie za wszelką cenę człowiekiem prawym’’.

W 2011 roku otrzymał nominację profesorską (profesor nauk humanistycznych) z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Dyżur: poniedziałek 13:30-14:30, czwartek 13:30-15:00
Collegium Primum, parter,  pokój 1.11, Biuro Rektora

opis niedostepny

PROREKTOR
dr Maciej Mączyński


Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; doktor nauk prawnych (specjalność: prawo konstytucyjne) oraz pedagog. Absolwent i wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor szeregu publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych (w szczególności - organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej).

Realizując zainteresowania prawem gospodarczym, piastował stanowiska syndyka masy upadłości oraz nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym dłużnika z wierzycielami. W ramach działalności organizacyjnej, pełnił m.in. funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice i Koordynatora Projektu Nowe Gliwice, obejmującego zwłaszcza utworzenie szkoły wyższej oraz pionierskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W obszarze działań społecznych współtworzył m.in. Europejskie Dni Tolerancji (główny organizator - Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej).

Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i obserwator procesów sądowych z ramienia tej Fundacji. Instruktor pływania i ratownik wodny - uhonorowany srebrną oraz złotą odznaką za zasługi dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dyżur: poniedziałek 10:00-12:00, piątek 10:00-11:00
Collegium Primum, parter,  pokój 1.11, Biuro Rektora 

opis niedostepny 

KANCLERZ
dr n. med. Katarzyna Matusiak


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Z Uczelnią Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu związana od lutego 2014 roku. Pracuje w Instytucie Pielęgniarstwa jako wykładowca, pełniąc początkowo funkcję Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego, a następnie Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa.

Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 Dziekan w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. We wczesnych latach kariery zawodowej pracowała na stanowisku pielęgniarki w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach oraz Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach – Ochojcu. Ogólny staż pracy zawodowej 17 lat.

WYKSZTAŁCENIE:

Z zawodu magister pielęgniarstwa.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej pt. „ Przydatność skali TISS-28 w Kardiochirurgicznym Oddziale Intensywnej Terapii Pooperacyjnej”. Rozprawa doktorska decyzją Rady Wydziału Lekarsko – Dentystycznego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach została wyróżniona.

Dr Katarzyna Matusiak ukończyła studia podyplomowe na kierunku: „Zarządzanie w firmie”, „Menedżer projektu badawczo – rozwojowego”, „Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Jest Auditorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN – N – 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

DODATKOWE INFORMACJE:

Od 2006 roku współpracuje z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

W latach 2006 – 2014 członek Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego ze specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki organizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Pełnione okresowo funkcje: wiceprzewodnicząca oraz przewodnicząca.

Uzyskane nagrody: 2014 nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, 2007, 2008 nagroda Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Współautor kilku programów kursów dla pielęgniarek i położnych zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, uczestnik licznych konferencji naukowych.

Główne obszary zainteresowań to pielęgniarstwo i medycyna, zagadnienia z zakresu zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi. 

opis niedostepny

KWESTOR
mgr Justyna Kuglin

Absolwentka  Akademii  Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Finanse i Bankowość. W latach 2004-2006 pracowała na stanowisku administracyjnym w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  Od roku 2006 związana zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Zatrudniona początkowo na stanowisku starszego referenta administracyjnego, następnie - od lutego 2007 starszego referenta ekonomicznego, a od 1 lipca 2008 roku –  specjalisty ds. finansowych i ekonomicznych. Od 2008 roku do jej obowiązków należało pełnienie zastępstwa pod nieobecność Kwestora. Była odpowiedzialna m.in. za dokonywanie kontroli finansowej, przygotowywanie i obieg dokumentów finansowych, sporządzanie dokumentacji dotyczącej płac, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, opracowywanie i przedkładanie sprawozdań finansowych PWSZ, nadzór nad księgowością analityczną i syntetyczną przychodów i kosztów budżetowych; kontrola gospodarowania majątkiem PWSZ oraz ocena ich efektywności ekonomicznej.  Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach branżowych, dotyczących m.in. kalkulacji kosztów kształcenia w uczelniach wyższych. Ukończyła kurs „Specjalista ds. finansów publicznych”. Jest społecznym kuratorem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

 

 

 opis niedostepny


SENAT

 Członkowie Senatu PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego kadencji 2012-2016:

1. prof. zw. dr hab. Witold Stankowski 
Rektor Uczelni

2. prof. zw. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
Delegat Uniwersytetu Jagiellońskiego

3. dr Maciej Mączyński
Prorektor  Uczelni

4. mgr Justyna Kuglin
p.o. Kanclerz, Kwestor Uczelni

5. dr Marcin Jaroszek
Dyrektor Instytutu Neofilologii

6. dr Krzysztof Żarna
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego

7. dr Joanna Stuglik
Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

8. dr Katarzyna Matusiak
Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa

9. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gabryś 
Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu

10. dr Artur Fabiś 
Dyrektor Instytutu Pedagogiki

11. doc. dr Bogdan Nowosad 
Przedstawiciel nauczycieli akademickich

12. dr Marian Krupa 
Przedstawiciel nauczycieli akademickich

13. dr Krzysztof Małysa 
Przedstawiciel nauczycieli akademickich

14. doc. dr Jacek Urbiński
Przedstawiciel nauczycieli akademickich

15. mgr Radosław Folga
Przedstawiciel nauczycieli akademickich

16. 
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

17. mgr Aleksandra Zając 
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
18. Kamil Kamiński  
Przedstawiciel studentów 
19. Patryk Koczur 
Przedstawiciel studentów 
20. Gabriela Marcińska 
Przedstawiciel studentów

21. Klaudia Komendera  
Przedstawiciel studentów

22. Natalia Grądalska 
Przedstawiciel studentów 


Osoby zapraszane:

1. mgr Mikołaj Miścicki 
Radca prawny

2. mgr Iwona Sobala 
Dyrektor Biblioteki


3. mgr Monika Bartosz 
Kierownik Działu Promocji-Rzecznik prasowy

4. 
Kierownik Działu Nauczania

 

 

Nasza Oferta

 

 
Studia licencjackie


Studia inżynierskie
Studia inżynierskie
 
Studia magisterskie 
Studia magisterskie


Studia pomostowe 
Studia pomostowe


 
Studia podyplomowe


 
Kursy

 

 Kontakt

opis niedostepny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8
tel. 33 843 06 91, 33 843 06 87, 33 842 98 01
faks 33 843 05 30
e-mail: sekretariat@pwsz-oswiecim.edu.pl 
NIP: 549-223-16-52, Regon: 120073552
(Kliknij mapę dojazdu - poniżej)

REKRUTACJA: tel. 33/ 842-98-13 wew. 205 

KONTO:
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Numer konta: 28 8110 0000 2001 0042 0912 0001
 
KONTO WPŁAT NA STUDIA NIESTACJONARNE:
ABS Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu
Numer konta: 28 8110 1023 2003 0042 0912 0010

KONTO OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA:
Numer konta: 98 8110 1023 2003 0042 0912 0011 /BS w Andrychowie/

Biuro Rektora PWSZ
tel. 33 842 98 05
e-mail: sekretariat@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Biuro Prorektora PWSZ
tel. 33 842 98 05
e-mail: sekretariat@pwsz-oswiecim.edu.pl 
 
Sekretariat Kanclerza PWSZ
tel. 33 842 98 01,
33 843 06 87, 33 843 06 91
e-mail: kanclerz@pwsz-oswiecim.edu.pl

Kwestor
tel. 33 842 98 18, 33 842 98 16
e-mail: justyna.kuglin@pwsz-oswiecim.edu.pl

Dział Promocji i Projektów
Rzecznik Prasowy 

tel. 33 842 98 10
e-mail: monika.bartosz@pwsz-oswiecim.edu.pl 
 
Dział Nauczania
tel. 33 842 98 13
e-mail: joanna.sadulska@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 33 842 98 19
e-mail: anna.cykarska@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Dział Organizacji i Kadr
tel. 33 842 98 12
e-mail: aleksandra.zajac@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Instytut Neofilologii
tel.33 842 98 15
e-mail: filologia@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Instytut Pedagogiki
tel.33 842 98 28
e-mail: pedagogika@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Instytut Pielęgniarstwa
tel. 33 842 98 04
e-mail: pielegniarstwo@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego
tel. 33 842 98 28
e-mail: politologia@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu
tel. 33 842 98 48
e-mail: wychowaniefizyczne@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji
tel. 33 842 98 07
e-mail: zarzadzanie@pwsz-oswiecim.edu.pl

Kwestura
tel. 33 842 98 18, 33 842 98 16

Biblioteka PWSZ
tel.   33 842 98 68
e-mail:   biblioteka@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Wydawnictwo PWSZ

tel. 33 843 07 98
e-mail: wydawnictwo@pwsz-oswiecim.edu.pl 

Jak trafić do siedziby PWSZ?


KOMUNIKACJA MIEJSKA
Dojazd do budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu autobusami MZK kursującymi na liniach miejskich i podmiejskich (z przystanków znajdujących się na terenie miasta Oświęcim - także z Dworca PKP):
 • 1 - "Społem”
 • 16 - Łazy
 • 18 - Poręba
 • 19 - Jawiszowice - PKP - Wilczkowice
 • 24 - Łęki Zasole
 • 25 - Łęki Zasole, Wilczkowice
 • 26 - Jawiszowice PKP
 • 27 - Jawiszowice Kółko
 • 28 - Łęki Zasole
 • 29 - Kaniówek
Stosunkowo niedaleko budynku Szkoły (przy ul. Więźniów Oświęcimia - przystanek przy Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau - obok kortów tenisowych) zatrzymują się autobusy o następujących numerach: 2, 3, 4, 5, 6, 9,10.

INFORMACJA:
 • Miejski Zakład Komunikacji –– informacja tel. 33 843 17 40
 • Polskie Koleje Państwowe –  informacja tel. 33 843 00 25
 • Dworzec PKP, ul. Powstańców Śląskich  16
Dojazd do Uczelni zapewniają także busy jadące z Wadowic i okolic, Krakowa, Bierunia, Kęt, Chełmka. 

Oświęcim leży na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, co znacznie ułatwia dotarcie do miasta. Blisko jest stąd do Krakowa (ok. 70 km), Wadowic (ok. 30 km), Katowic (ok. 35 km) czy Bielska-Białej (ok. 35 km), a także w Beskidy.

Do miasta dojechać można:
 • od Katowic: drogą E 75 w kierunku Tychów, a dalej drogą nr 44 do Oświęcimia;
 • od Bielska-Białej: trasą nr 1, na wysokości Pszczyny skręt w drogę nr 933 przez Brzeszcze do Oświęcimia
 • od Kęt: drogą nr 948
 • od Wadowic: drogą nr 28 do Zatora, następnie nr 44 do Oświęcimia; z Wadowic można też dojechać do Oświęcimia przez Kęty; Wadowice – Kęty: trasą nr 52 przez Andrychów. 

 

 opis niedostepny

 

 

.


Kod banera:
[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.