Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

Agencja Interaktywna Krakweb.pl działający w branży Pozostałe branże usług niematerialnych, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 12322

przeczytaj więcej

EURORENOMA działający w branży Administracja, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 12319

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Pomoc dla przedsiębiorców – Audyty

Zdaniem przedsiębiorców biurokracja w naszym kraju z roku na rok jest coraz większa i zjawisko to będzie się pogłębiać. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Maison Institute na zlecenie Centrum im. Adama Smitha 71% pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce sądzi, że obecnie biurokracja jest większa, niż kilka lat temu. Ponadto 67% z tej grupy nie przewiduje poprawy tej sytuacji. Równocześnie z wzrostem zatrudnienia w administracji publicznej nie idzie jednak skrócenie czasu załatwiania spraw urzędowych, co dostrzega 45% badanych.
POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – AUDYTY
Foto: POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – AUDYTY
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 6 minut

 

Rozrost biurokracji, częste i dokuczliwe kontrole, koszty zatrudnienia, wysokie obciążenia na rzecz budżetu oraz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej – to kwestie, które zdaniem przedsiębiorców negatywnie wpływają na prowadzenie działalności.

Szeroki zakres usług prowadzonych w ramach działalności gospodarczej skutkuje tym, że zasady kontrolowania tych przedsiębiorstw są w systemie prawnym równie szeroko rozrzucone. Każda kontrola przeprowadzana w firmie oznacza mniejsze lub większe zakłócenia w jej funkcjonowaniu.

Wielu przedsiębiorców z sektora MSP wskazuje jako najczęstszą przyczynę zakłócenia płynności finansowej firmy zbyt długą zwłokę fiskusa w zwrocie nadpłaconego podatku VAT.

W pierwszych trzech kwartałach 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. spadła liczba kontroli podatkowych wobec firm z sektora MSP w zakresie zwrotu VAT o 17,5 proc. (z 21 902 do 18 061 kontroli). Jednak w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. przedłużono czas przeprowadzania kontroli w 195 przypadkach więcej niż w tym samym okresie roku wcześniejszego.

Na jaką kwotę odmówiono wypłaty zwrotu VAT stosując zabezpieczenie?

Wyraźnie widać nagły wzrost kwoty zabezpieczenia na majątku firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, która wyniosła odpowiednio: 21 617 804 zł w 2011 r., 44 803 186 zł w 2012 r., i 129 401 718 zł w 2013 r.

W jaki sposób można wytłumaczyć nagły wzrost tej kwoty? Ministerstwo tłumaczy faktem kontroli pojedynczych podatników prowadzonymi przez urzędy kontroli skarbowej. Naczelnicy urzędów skarbowych dokonali zabezpieczenia majątku tych podmiotów na wniosek organów kontroli skarbowej.

Ministerstwo zwraca uwagę, że w latach 2012-2013 nie odnotowano przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę z sektora MSP w wyniku braku dokonania przez urzędy skarbowe zwrotu należnego podatku VAT.

Podsumowując, mimo spadku liczby kontroli skarbowej odnotowano wzrost liczby kontroli, których czas przeprowadzania uległ wydłużeniu. Ponadto wyraźnie widać wzrost, jakiemu uległa kwota majątku zabezpieczanego przez urzędników oraz liczba transakcji kwestionowanych jako pozorne.

Prawidłowość rozliczenia podatnika można sprawdzić w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej albo postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Kwestie kontroli poruszają też przepisy rozdziału 5 ustawy z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustalają one procedury prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, określają zasady ochrony przedsiębiorców przed nadmiernymi uciążliwościami związanymi z różnymi inspekcjami.

Czynności kontrolne mogą być dokonywane tylko w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy, bądź upoważnionego przez niego pracownika. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Dopiero za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli.

Aby kontrola przebiegła jak najbardziej sprawnie i szybko niewątpliwie warto znać przepisy dotyczące kontroli, czy inspekcji, swoje prawa i obowiązki, czy procedury odwoławcze. Tym bardziej, że organów kontrolujących jest znacznie więcej, niż tylko kontrola skarbowa.

Wykaz organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli podaje na przykład Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w swej publikacji z 2001 r Lista w momencie jej utworzenia zawierała 29 pozycji, ale należy zauważyć w chwili obecnej jest już niekatualna, a bardziej aktualnym i kompletnym zestawem jest publikacja Audyt z Renomą 2014.

Obecnie aż 40 organów może dokonywać kontroli w przedsiębiorstwach. Dodatkowo uprawnienia kontrolne wobec przedsiębiorców mają także instytucje, których przepisy ustawy swobodzie działalności gospodarczej nie dotyczą. Dlatego warto sięgnąć po kompleksowy poradnik poruszający kwestię różnego rodzaju kontroli i audytów - tak w wymiarze przepisów, jak i w codziennej praktyce kontrolnej.

Jest to pomocna publikacja, która uwzględnia praktycznie wszystkie rodzaje kontroli zewnętrznych (m.in. skarbowe, dewizowe, celne, Najwyższej Izby Kontroli, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy), z uwzględnieniem inspekcji specjalistycznych i branżowych (m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia, inspekcji handlowej, kontroli przedsiębiorstw energetycznych, nadzoru budowlanego itd.). Każde zagadnienie dotyczące kontroli odsyła do stosownego przepisu prawnego, w prawie polskim, bądź też – jeżeli stanowi to wymóg – w prawie unijnym. Ponadto publikacja zawiera gotowe formularze pism odwoławczych, skarg i zażaleń na decyzje organów kontrolnych oraz szereg praktycznych porad, jak bronić się przed ewentualnymi negatywnymi skutkami kontroli. Stanowi więc przydatne i praktyczne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy.

Jest swoistym przewodnikiem po świecie inspekcji, opracowanym w sposób przystępnego kompendium przedstawiającego i objaśniającego prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu i organu dokonującego kontroli. Znajdziemy w nim zarówno źródła kontrloli, opis ich przebiegu, a także skutki, takie jak decyzje administracyjne czy protokoły pokontrolne. Materiał zawiera również szeroko omówione procedury odwoławcze.

Audyt z Renomą stanowi pierwsze na rynku tak wnikliwe i innowacyjne opracowanie tematu, usprawniające zarządzanie każdym podmiotem i instytucją. Program jest zgodny zarówno z najnowszymi przepisami prawa polskiego, jak i z prawodawstwem Unii Europejskiej.

Jest to jedna z inicjatyw wychodzących na przeciw potrzebom polskiego przedsiębiorcy. Pozwala eliminować bariery dla przedsiębiorczości i pomaga w przypadku inspekcji czy audytów. Przedsiębiorca nie musi przedzierać się przez gąszcz przepisów prawnycn napisanych żargonem, ale może sięgnąć do publikacji, także w wersji on-line, która jest na bieżąco aktualizowana. W jednej publikacji opracowano szczegółowo kwestie kontroli w przedsiębiorstwie, czy organizacji, a odbiorca może z łatwością się dowiedzieć, jak taka kontrola będzie i powinna przebiegać: jak przyjąć inspektora, co należy mu udostępnić, czego nie trzeba udostępniać, jakie są zakresy kompetencji osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, kiedy muszą zapowiedzieć swoje działania, a kiedy mają prawo przyjść bez uprzedniej zapowiedzi. Tryb odwoławczy, zbiór przepisów prawnych, poradnik

- ściąga odnośnie audytów i kontroli.

Rozdział publikacji zakończony jest czytelnym podsumowaniem, zawierającym praktyczne porady i wskazówki dla kontrolowanych („pamiętaj, że!”).

Jako że tematyka kontroli jest w ścisły sposób powiązana z zagadnieniami gospodarczymi, przewodnik przedstawia również pełną ustawę o swobodzie gospodarczej wraz z komentarzami.

Tym, co decyduje o wyjątkowym charakterze publikacji Audyt z Renomą, jest sposób dostępu użytkownika do przedstawionych tu treści. Poza płytą CD z pełną wersją programu każdy nabywca otrzymuje również indywidualny kod dostępu do wersji on-line która jest na bieżąco aktualizowana przez zespół specjalistów prawników. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do Audytu z Renomą z każdego miejsca i o każdej porze, ze świadomością, że żadna zmiana przepisu go nie ominie! Jest to szczególnie ważne dla osób, które w krótkim czasie muszą podjąć jakąś ważną decyzję biznesową w oparciu o aktualne rozporządzenia i przepisy!

Sam wydawca tego przewodnika - firma Compendium Lex - stawia sobie za cel dbanie o polskich przedsiębiorców, polskie banki. Wspierają także samorządy i placówki służby zdrowia. Firma oferuje również poradnictwo prawne - także drogą elektroniczną, a dla zarejestrowanych użytkowników uruchomiono program bezpłatnej porady prawnej. To właśnie pomoc polskim firmom, instytucjom i organizacjom jest sprawą priorytetową, dlatego Compendium Lex wychodzi na przeciw tym potrzebom. Obecna sytuacja na rynku gospodarczym nie jest szczególnie sprzyjająca ludziom przedsiębiorczym, dlatego każde działania, które przyczyniają się do poprawy sytuacji polskich firm są warte zauważenia i podkreślenia. To właśnie sprawne, solidne i etyczne działania firm takich, jak Compendium Lex przynoszą poprawę sytuacji przedsiębiorstw i organizacji. Firma ta jest nie tylko pomocnym partnerem biznesowym, ale również przyjaznym miejscem pracy.

.

Tagi:

 

Opinie

i komentarze

Zenobia Nowacka: 5 stycznia był tam bal dla pracowników biedronki . Piękny budynek . Wszystko oceniam na 6+ Jedzenie super . bardzo smaczne . . Obsługa 1 klasa . Wszystko na wysokim poziomie . . Miejsce warte polecenia .
Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.