Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o

Certyfikat:

ANC 13817

ważny do: 25 Czerwiec 2018 r.

branża: Gospodarka komunalna

województwo: zachodniopomorskie

miejscowość: Goleniów

kod: 72-100

ulica: Marii Konopnickiej 12,

telefon: 91 418 44 26

www: pgkgoleniow.pl

NIP: 8560000407

REGON: 810042260

e-mail: biuro@pgkgol.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

Dział Obsługi Technicznej (DOT)

Informacje ogólne

Kierownik: Bogusław Nalepa
St. Insp. d/s mechan.: Janusz Ginewski


Telefony:
e-mail: biuro@pgkgoleniow.pl

 

Dział Gospodarki Odpadami (DGO)

Informacje ogólne

Kierownik: Elżbieta Szmuc
Mistrz Włodzimierz Łuszczyński

Telefony:
Składowisko odpadów - 091-407-45-92
e-mail: biuro@pgkgoleniow.pl

 

Usługi

Dział gospodarki odpadami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie świadczy usługi zbierania transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie miasta i gminy Goleniów, Stepnica, Przybiernów.

Do głównych zadań działu należy:

 • wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
 • bieżąca eksploatacja składowiska odpadów
 • unieszkodliwianie, transport, utylizacja odpadów
 • składowanie odpadów na skłądowisku komunalnym
 • sklektywna zbiórka odpadów (stłuczka szklana, butelki po napojach typu PET, opakowania plastikowe)
 • skup surowców wtórnych (makulatura, opakowania szklane, puszki aluminiowe)

Harmonogramy na wywóz butelek plastikowych PET:

 • osiedle helenow.pdf
 • osiedle wolinska.pdf
 • osiedle drzymaly.pdf
 • lozienica.pdf

 

Wiadomości

P.G.K. Sp.z o.o. w Goleniowie z dniem 1.09.2004r. uruchomiła na terenie bazy spółki Punkt Skupu Surowców Wtórnych:

 • makulatura (gazeta, ulotki, książki, druki, karton)
 • opakowania szklane (słoiki, butelki po artykułach spożywczych - czyste umyte)
 • puszki aluminiowe (zużyte puszki po napojach)

Surowiec odpadowy musi być czysty, nie może zawierać zanieczyszczeń metalowych, olejowych i piasku.

Selektywna zbiórka odpadów.
Zbiór posegregowanych surowców z terenu miasta i gminy Goleniów z typowych pojemników odbywa się 1 raz w miesiącu w okresie zimowym, 2 razy w miesiącu w okresie letnim lub z pominięciem harmonogramu, na zgłoszenie w przypadku wcześniejszego zapełnienia. Od mieszkańców 6 sołectw wystawiane worki z surowcami odbierane są w ustalonym terminie 1 raz w miesiącu. Surowce odbierane są samochodami specjalistycznymi i przewożone na składowisko w Podańsku.
Zużyte opakowania plastikowe, po przebraniu i oddzieleniu zanieczyszczeń przewożone są do przytosowanego do tego celu obiektu celem przygotowania ich do sprzedaży-zgniatanie w prasie mechanicznej.

P.G.K. Sp.z o.o. w Goleniowie odbiera również odpady wielkogabarytowe od mieszkańców miasta w specjalnie oznakowanych i wystawionych na terenie miasta popjemnikach.

Ponadto mieszkańcy miasta i gminy Goleniów moga dowieźć własnym środkiem transportu odpady wielkogabarytowe do siedziby spółki oraz na składowisko odpadów w Podańsku, gdzie bezpłatnie moga przekazać te odpady celem unieszkodliwienia.

 

Składowisko odpadów w Podańsku

Składowisko odpadów w Podańsku przekazane zostało do eksploatacji 18.01.1994 roku posiada uszczelnione dno i skarpy. Pojemność skłądowiska wynosi 129 tys. m³ powierzchnia 2,3 ha objęte jest stałą kontrolą wpływu na środowisko, poprzez prowadzenie badań.
Przeszkolona, doświadczona obsługa zobowiązana jest do kontroli składu odbieranych odpadów. Nie odbiera się odpadów niebezpiecznych, łatwopalnych, radioaktywnych, wybuchowych, zakaźnych z zakładów medycznych i weterynaryjnych.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie deklaruje, że w ramach prowadzonej działalności zapewnia ciągłość świadczenia usług wywozu odpadów.

 

Dział Zieleni, Usług Cmentarnych i Pogrzebowych (DZUCiP)

Informacje ogólne

Kierownik: mgr inż. Marcin Lożek
Mistrz: mgr inż. Anna Ołdakowska

Telefony:
Pogotowie usług pogrzebowych - 604-934-004
Dom przedpogrzebowy - 419-03-40
e-mail: biuro@pgkgol.pl

Podstawową działalnością działu jest utrzymanie terenów zieleni Gminy Goleniów (parki, skwery, zieleńce,lasy komunalne,cmentarze ) i oczyszczanie miasta (parkingi, przystanki, chodniki).
W okresach zimowych odbywa sie również "Akcja zimowa" tj. odśnieżanie miasta.
Dział zajmuje się rownież całodobową pełną obsługą pogrzebów (zakup trumien, przewozy, wykupienie miejsca, pochówek), oraz administrowaniem cmentarzy Komunalnych w Goleniowie, Mostach, Borzysławcu, Rurzycy,Niewiadowie i Wierzchosławiu.
 

 

Usługi

Zakres świadczonych usług pogrzebowych

 • wypłata pozostałej kwoty zasiłku pogrzebowego następnego dnia po pogrzebie
 • nieodpłatne załatwienie zasiłku pogrzebowego
 • załatwianie formalności pogrzebowych całodobowo
 • przewozy na terenie kraju
 • przechowanie zwłok w chłodniach naszego przedsiębiorstwa
 • duży wybór akcesoriów pogrzebowych (trumny, obudowy, wieńce z szarfami, krzyże, tabliczki)
 • Przygotowanie i rozwieszenie klepsydr
 • sprzęt nagłaśniający
 • duży asortyment odzieży
 • profesjonalne przygotowanie osób zmarłych do pochówku
 • najem autobusu oraz busa
 • oprawa muzyczna ceremoni pogrzebowej (w kaplicy - organy, nad grobem - trąbka)
 • kremacja i ekshumacja zwłok
 • demontaż nagrobków do pochówku

Telefony kontaktowe czynne całą dobę
604-934-004
91 418-44-26
 

 

Zakres usług

 

lp symbol PKD przedmiot działalności
1. 38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
2. 39 00 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa zwiazana z gospodarką odpadami
3.  81  działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 
4.  49 41 Z  transport drogowy towarów 
5.  68 20 Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
6.  68 32 Z  zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 
7.  71 11 Z  działalność w zakresie architektury 
8.  96 03 Z  pogrzeby i działalność pokrewna 
9.  45 20 Z  konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
10.  52 10 B  magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 
11.  71 12 Z  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
12.  52 21 Z  działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
13.  02 10 Z   gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 
14.  02 40 Z  działalność usługowa związana z leśnictwem 
15.  33  naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
16.  35 1  wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 
17.  35 2  wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 
18.  41  roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
19.  42  roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
20.  43  roboty budowlane specjalistyczne 
21.  47  handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 
22.  53 20 Z  pozostała działalność pocztowa i kurierska 
23.  70  działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
24.  71 20  badania i analizy techniczne 
25.  73  reklama, badanie rynku i opinii publicznej 
26.  74  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
27.  77  wynajem i dzierżawa 
28.  82  działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 
29.  82 9  działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikiwana 
30.  85 5  pozaszkolne formy edukacji 
31.  85 60 Z  działalność wspomagająca edukację 
32.  90 0  działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 
33.  93  działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 
34.  96 09 Z  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
35.  01 11 Z 

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

 

36.  03 22 Z  chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
37.  16 23 Z  produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 
38.  35 30 Z  wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzowanych 
39.  36 00 Z  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
40.  37 00 Z  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
41.  46 73 Z  sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 
42.  46 74 Z  sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 
43.  46 77 Z  sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 
     

 

 

Usługi pogrzebowe

Całodobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 604-934-004
tel. 91 418-44-26

 

Świadczymy kompleksowe usługi pogrzebowo-cmentarne

 1. Wypłata zasiłku pogrzebowego - zaliczki w dniu załatwienia formalności pogrzebowych;
 2. Wypłata pozostałej kwoty zasiłku pogrzebowego, następnego dnia po pogrzebie;
 3. Nieodpłatne załatwianie zasiłku pogrzebowego;
 4. Załatwianie formalności pogrzebowych;
 5. Przewozy na terenie kraju;
 6. Przechowywanie zwłok w chłodniach naszego przedsiębiorstwa;
 7. Szeroki wybór akcesoriów pogrzebowych (odzież, trumny, obudowy, krzyże, tabliczki i wieńce z szarfami);
 8. Przygotowanie i rozwieszanie klepsydr;
 9. Sprzęt nagłaśniający;
 10. Profesjonalne przygotowanie osób zmarłych do pochówku;
 11. Pochówek w miejscach ziemnych, murowanych lub w kolumbarium (urny);
 12. Sprzedaż grobowców;
 13. Najem autobusu dla uczestników pogrzebu;
 14. Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej (w kaplicy organy, nad grobem trąbka);
 15. Demontaż nagrobków do pochówku;
 16. Kremacje;
 17. Ekshumacje - wydobycie zwłok lub szczątków z grobu lub z miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).

  Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

  Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem. Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina:
  • małżonek(a) osoby zmarłej,
  • krewni zstępni i krewni wstępni,
  • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
  • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

  Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Powiatowego Inspektor Sanitarny w Goleniowie po wydaniu decyzji przesyła ją wszystkim członkom rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Goleniów wydaje:
  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie
  ul. Pocztowa 36, 72-100 Goleniów
  Tel/fax: 0 91 418 23 22
  Po otrzymaniu zezwolenia, należy uzgodnić ekshumację zwłok z zarządcą cmentarza.

  Wniosek o ekshumację - pobierz
 18. Przepustki zezwalające na wjazd na teren cmenatrza;
 19. Nadzór nad postawieniem nagrobka;
 20. Opłata za miejsce pod grób;

Mieszkańcy miasta i gminy Goleniów, mający groby ziemne na Cmentarzach Komunalnych, wnoszą opłatę za miejsce pod grób na okres 20 lat . Po upływie tego terminu, chcąc zachować prawo do grobu należy dokonać ponownej opłaty na okres następnych 20 lat. W przypadku nie wniesienia obowiązującej opłaty grób może być zlikwidowany.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów, nr 28/2013 z dnia 12.02.2013r.
Opłaty za miejsce na cmentarzach komunalnych wynoszą za miejsce:
dziecinne - 113,78 zł; pojedyncze - 190,65 zł; rodzinne - 570,72 zł

Aktualność wniesionej opłaty można sprawdzić osobiście w biurze naszego przedsiębiorstwa, w pokoju nr.2 lub telefonicznie pod nr. telefonów 091-418-44-26 oraz e-mailem K.Szymanowicz@pgkgol.pl

Świadczymy usługi solidnie i kulturalnie
Zależy nam aby ostatnie pożegnanie było pełne godności i szacunku dla zmarłego i jego bliskich

 

Galeria

 

 
 
 

    

 

Kontakt

Adres:

72-100 Goleniów
ul. Marii Konopnickiej 12
woj. zachodniopomorskie

Telefony alarmowe:

1. Pogotowie usług pogrzebowych 604-934-004

Telefony kontaktowe w spółce:

1. Centrala telefoniczna 91 - 418-44-26
2. Fax 91 - 418-22-06
3. Sładowisko odpadów 91 - 407-45-92
4. Dom przedpogrzebowy 91 - 419-03-40

NIP:

856-000-04-07

Regon:

P-810042260-94000000
59-2-728-81161

Poczta elektroniczna:

 

 

1. Sekretariat biuro@pgkgol.pl
2. Prezes biuro@pgkgol.pl
3. Kadry i Płace biuro@pgkgol.pl
4. DOT biuro@pgkgol.pl
5. GDO biuro@pgkgol.pl
6. DZUCiP biuro@pgkgol.pl
7. Radca Prawny biuro@pgkgol.pl
     
     

 

 

 

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.