Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Certyfikat:

ANC 12849

ważny do: 18 Grudzień 2017 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: wielkopolskie

stanowisko: dyrektor

e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

data wpisu do rejestru: 18.12.2012

zamawiający: Małgorzata Ludzkowska

miejscowość: Oborniki

kod: 64-600

ulica: Szpitalna 2,

fax: 61/29 73 079

telefon: 61/2973600

telefon: 61/2973617-sekretariat

telefon: 61/2973600

www: szpital.oborniki.info

Osoba decyzyjna: Małgorzata Ludzkowska

Osoba kontaktowa: Małgorzata Ludzkowska

NIP: 7871808424

REGON: 000306609

e-mail: szpital@szpital.oborniki.info


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 Image

 

 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600 - centrala, (61) 29-73-617 - sekretariat, fax: (61)29-60-079 
email: szpital@szpital.oborniki.info, strona www: http://szpital.oborniki.info 
NIP: 787-18-08-424, REGON: 000306609


O NAS

Image 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach z 6 podstawowymi oddziałami szpitalnymi. Jednostka prowadzi 10 poradni specjalistycznych oraz 5 pracowni diagnostycznych. 
Ponadto SP ZOZ organizuje na obszarze powiatu obornickiego system ratownictwa medycznego składający się z zespołów typu „S”, „P” i „T”. Średniorocznie w szpitalu hospitalizuje się blisko 6 tys. pacjentów oraz wykonuje ponad 1600 zabiegów operacyjnych. W poradniach ambulatoryjnych rokrocznie wykonuje się ponad 44 tys. porad. 
W latach 2001-2004 za kwotę blisko 8 mln PLN uzyskaną z obligacji wyemitowanych przez powiat obornicki wybudowano nowoczesnych blok operacyjny, centralną sterylizatornię oraz łącznik zapewniający bezproblemową komunikację pomiędzy budynkami szpitalnymi, w 2008 roku została oddana do użytku nowoczesna Izba Przyjęć. W roku 2009 została zakończona termomodernizacja budynków szpitala. W 2009 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego dzięki czemu powstał nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wyremontowana została Pracowania RTG. 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach z 8 podstawowymi oddziałami szpitalnymi. Jednostka prowadzi 10 poradni specjalistycznych oraz 5 pracowni diagnostycznych.
 
Ponadto SP ZOZ organizuje na obszarze powiatu obornickiego system ratownictwa medycznego składający się z zespołów typu S oraz P i typu T

Średniorocznie w szpitalu hospitalizuje się blisko 6 tys. pacjentów oraz wykonuje ponad 1600zabiegów operacyjnych. W poradniach ambulatoryjnych rokrocznie wykonuje się ponad 44 tys. porad.

W latach 2001-2004 za kwotę blisko 8 mln PLN uzyskaną z obligacji wyemitowanych przez powiat obornicki wybudowano nowoczesnych blok operacyjny, centralną sterylizatornię oraz łącznik zapewniający bezproblemową komunikację pomiędzy budynkami szpitalnymi, w 2008 roku została oddana do użytku nowoczesna Izba Przyjęć. W roku 2009 została zakończona termomodernizacja budynków szpitala

2009 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego dzięki czemu powstał nowoczesny oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz wyremontowana została Pracowania RTG.


PODSTAWOWA   OPIEKA   ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna, ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

lokalizacja: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2,
Budynek Administracji, wejście A

godz. przyjęć:
od piątku godz. 18:00 do poniedziałku godz. 8:00
oraz
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 18:00 - 8:00


lekarz POZ:
tel. 61 29 73 681
lub  kom. 795-173-162

pielęgniarka POZ:
tel. 61 29 73 683
lub  kom. 795-195-898 

 

Izba przyjęć

W dni robocze, od godz. 8 – 18 tel. 61 29 73 685 świadczenia są udzielane przez lekarzy rodzinnych. Od godz 18 w zwykłe dni oraz całodobowo w dni świąteczne udzielana jest pomoc w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W tych sytuacjach również wymagany jest dowód tożsamości i ubezpieczenia.

Przyjęcia do szpitala odbywają się w trybie:
     - Nagłym: pacjenci wymagają natychmiastowego postępowania terapeutyczno – diagnostycznego, stany zagrożenia życia,
     - Planowym: chorzy wymagający hospitalizacji z ustalonym wcześniej terminem przyjęcia.

Dział Pomocy Doraźnej obejmuje Oborniki: 
     Ambulatorium Działu Pomocy Doraźnej, 
     Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny „S”, 
     Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy „P”,

Wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego ( Pogotowia ) przyjmowane są wyłącznie przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Obornikach. Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy:
- zadzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 999 lub 112.

Po zgłoszeniu się dyspozytora medycznego należy podać:
     - dokładne miejsce zdarzenia: adres, lokalizacja, punkty orientacyjne,
     - powód wezwania – co się stało: rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych,
     - kto potrzebuje pomocy: imię i nazwisko poszkodowanego, wiek, płeć
     - kto wzywa do pomocy: imię i nazwisko osoby dzwoniącej, numer telefonu,
     - odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora medycznego,
     - wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: „ wezwanie przyjęte”.


PAMIĘTAJ !!! Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki.

Chirurgiczny


Z pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym - Urologicznym

Ordynator oddziału : lek. med. Robert Brdąkała
Tel. 061 29 73 620
Pielęgniarka oddziałowa : Hanna Muszyńska
Tel. 061 29 73 622


    Oddział Chirurgiczny zlokalizowany jest na parterze w głównym budynku szpitala. Posiadamy 29 łóżka do całodobowej opieki nad pacjentami przebywającymi w szpitalu . Oddział dysponuje salami wieloosobowymi . Pracuje na nim wykwalifikowany zespół specjalistów chirurgów, w tym 6 lekarzy specjalistów oraz znakomicie wyszkolony zespół pielęgniarski . Oddział pracuje w trybie całodobowym, codziennie pełniąc ostry dyżur. Wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej 
( stawów, kości, układu kostno- stawowego ). Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Diagnostyki Obrazowej oraz z Pracownią Endoskopii. W ubiegłym roku szpital zakupił nowoczesny sprzęt endoskopowy ( videoendoskop wraz z myjnią automatyczną oraz ultrasonograf z Dopplerem ), który pozwala na poszerzenie świadczonych usług medycznych. W zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego wykonujemy zabiegi gastroskopii i kolonoskopii. W ciągu miesiąca wykonujemy około 100 badań m. in. : 
    15 - 20 kolonoskopii, 
    10 - 15 gastroskopii,
    około 30 badań Tomografii Komputerowej, 
    około 30 badań USG. 

    Poprawę funkcjonowania chorych i szybki powrót do zdrowia i sprawności fizycznej zapewnia zespół fizykoterapeutów. Udzielają również niezbędnych informacji rodzinom chorych jak dalej kontynuować proces usprawnienia w warunkach domowych. Oddział zapewnia kontynuację leczenia w ramach prowadzonej Poradni Chirurgicznej, która przyjmuje pacjentów do kontroli po zabiegach operacyjnych, a także zajmuje się pacjentami wymagającymi chirurgicznego leczenia ambulatoryjnego. Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych w ramach opieki ambulatoryjnej na zasadach i w zakresie określonym w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
     Dzięki fachowej opiece medycznej całego zespołu lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, czas pobytu na oddziale skróciliśmy do niezbędnego minimum dorównując w tym względzie standardom europejskim. Troskliwa i serdeczna atmosfera jaką otaczamy pacjentów w czasie pobytu stwarza klimat zmniejszający stres i wpływa korzystnie na poprawę ich psychosomatycznego samopoczucia.
    Przy oddziale zlokalizowany jest blok operacyjny, na którym znajdują się dwie sale operacyjne. Blok operacyjny został wyremontowany i wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, co zapewnia prowadzenie bezpiecznych zabiegów operacyjnych i znieczuleń. Personel bloku operacyjnego to wykwalifikowani kadra z wieloletnim doświadczeniem z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, którzy czuwają nad bezpieczeństwem chorych podczas operacji. Lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki zajmują się przygotowaniem pacjentów do operacji i leczeniem pooperacyjnym oraz przeprowadzaniem znieczuleń. 
    W skład struktury bloku operacyjnego wchodzą :
        2 sale operacyjne,
        pokój anestezjologów,
        dyżurka pielęgniarska,
        śluza ( dla personelu, pacjentów ),
        myjnia.
    Wszystkie narzędzia, zestawy operacyjne oraz odzież jest centralnie sterylizowana.Centralna sterylizatornia jest wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę do dezynfekcji i sterylizacji, posiadamy dwie maszyny myjące. Wyodrębnić w niej można strefy : brudną, czystą i sterylną.
 
 

Wewnętrzny


Ordynator Oddziału : p.o.lek. med. Izabela Konieczna 
Tel. 61 29 73 639
Pielęgniarka oddziałowa : p.o. Smolarek Katarzyna 
Tel. 61 29 73 664
Dyżurka lekarska 
Tel.  61 29 73 635   
 Oddział wewnętrzny zlokalizowany jest na pierwszym piętrze w drugim budynku szpitala. 
    Posiadamy 13 sal zwykłych, na których znajdują się 44 łóżka i jedną salę intensywnej terapii, na której znajdują się dwa łóżka dla pacjentów najpoważniej chorych, w stanie zagrożenia życia, wymagający stałego monitorowania czynności życiowych. Na Oddziale pracuje wykwalifikowany personel w skład, którego wchodzi ordynator, 2 lekarzy II stopnia, 3 rezydentów oraz 18 pielęgniarek. Oddział pracuje w trybie całodobowym, codziennie pełnimy ostry dyżur. Zajmujemy się pełną gamę usług z zakresu chorób wewnętrznych i pełnym zapleczem diagnostycznym. Nasz Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt niezbędny w stanach zagrożenia życia. W tym roku szpital zakupił aparat do badań EKG metodą Holtera, dzięki któremu można ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie EKG metodą Holtera różni się od zwykłego spoczynkowego badania EKG czasem przeprowadzonego badania, trwa całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu. Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej. Aparat jest zdejmowany po 24 godzinach, a zapisy badania wprowadzane są do komputera i analizowane przez specjalistę.
 

Noworodkowo-dziecięcy


Koordynator oddziału pediatrycznego i pododdziału neonatologicznego : lek. med.  Katarzyna Nowicka - Komuniecka 
Tel. 61 29 73 621
Pielęgniarka oddziałowa : Aniela Smykowska 
Tel. 61 29 73 694
Tel. 61 29 73 627 - dyżurka pielęgniarska     Oddział Dziecięcy zlokalizowany jest w tylnej części budynku szpitala ( wejście od podwórza ). Na Oddziale Dziecięcym znajduje 16 łóżek. Leczymy dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia. Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel z zakresu chorób dziecięcych w skład, którego wchodzi ordynator oraz 9 pielęgniarek. Zespół lekarski świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie, zapewniając przy tym miłą i przyjazną dziecku atmosferę. Wykonujemy badania zarówno w nagłych wypadkach pediatrycznych, jak również leczymy i wykonujemy rozszerzoną diagnozę specjalistyczną. Głównie hospitalizowane są dzieci z powodu chorób układu oddechowego, moczowego. Na naszym oddziale istnieje możliwość pobytu matki z dzieckiem. Dzieci mogą pobawić się w pokoju zabaw oraz pooglądać telewizję. 
    Oddział Noworodkowy posiada 14 łóżeczek oraz 2 inkubatory zamknięte i 1 otwarty. Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem i wyszkolonym personelem. Zapewniamy pełną, specjalistyczną opiekę nad noworodkami. Wszelkich informacji o stanie noworodków udziela lekarz pediatra na Oddziale Dziecięcym.
   Personel oddziału promuje wyłącznie karmienie piersią, udzielając pomocy i wszelkich porad w trakcie pobytu matki i noworodka w naszym szpitalu, jak również po powrocie do domu w ramach porad telefonicznych lub bezpośrednich konsultacji.

Ginekologiczy-położniczy


Z pododdziałem patologii ciąży

p.o. Ordynatora oddziału : lek. med. Robert Meyer
Tel. 061 29 73 643
Pielęgniarka oddziałowa : Magdalena Gramza 
Tel. 061 29 73 629    Oddział Ginekologiczno - Położniczy zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku szpitalnego. Posiadamy 14 łóżek na oddziale położniczym i 11 łóżek na oddziale ginekologicznym oraz 2 stanowiska do porodu. Na oddziale pracuje 3 lekarzy ginekologów – położników w systemie 24 godzinnym oraz 12 pielęgniarek – położnych w systemie 12 godzinnym . Świadczymy usługi medyczne w pełnym zakresie i na najwyższym poziomie. Rocznie leczonych jest około 1200 pacjentek i przyjmujemy około 500 porodów. W Oddziale Położniczym przebywają pacjentki do porodu/po porodach i cięciach cesarskich wraz z dziećmi. Oddział dysponuje salami dwuosobowymi. Doświadczony personel udziela porad i wskazówek dotyczących karmienia i pielęgnacji noworodków. Na Oddziale Położniczym wykonujemy diagnostykę i leczenie ciąż zagrożonych poronieniem i porodem przedwczesnym ( badania USG brzuszne i pochwowe, badania kardiotokograficzne skurczów macicy i serca płodu ). Leczymy objawy „ zatrucia ciążowego” ( obrzęków, nadciśnienia, zmian w moczu ) oraz operacyjnie niewydolności szyjki macicy i guzów jajników w ciąży, jak również wykonujemy diagnostykę objawów cukrzycowych w ciąży. Wykonujemy porody zabiegowe, operacyjne ( położenie pośladkowe, cięcie cesarskie ), ze znieczuleniem przez Anestezjologa oraz z osobą towarzyszącą. 
    Oddział Ginekologiczny obejmuje swym zakresem badania diagnostyczne, laboratoryjne, hormonalne oraz gruczołów piersiowych. Zajmujemy się leczeniem i diagnostyką zmian patologicznych szyjki i trzonu macicy, jajników, guzów miednicy małej ( badanie USG, urografia, elektrokonizacja szyjki, diagnostyczne łyżeczkowanie szyjki i trzonu macicy ), elektrokoagulacja nadżerek oraz pobieranie wycinków do badań histopatologicznych. Wykonujemy diagnostykę i leczenie operacyjne guzów macicy, jajników i miednicy małej, zmian sromu i pochwy, leczenie operacyjne obniżenia i wypadania narządu rodnego, nie trzymania moczu oraz diagnostyka i leczenie operacyjne ciąży pozamacicznej. 
    Przy Oddziale Ginekologicznym znajduje się poradnia laktacyjna, która pomagaw dolegliwościach związanych z zapaleniem gruczołu piersiowego, dolegliwościach bólowych i innych związanych z karmieniem piersią . W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, poradnia „K” zaprasza kobiety w wieku 25-59 na bezpłatne badania pobierania cytologii.


Oddział Intensywnej Opieki Medycznej


p.o. kierownika oddziału : lek. med. Dauksza Andrzej 
Tel. 061 29 73 671
Pielęgniarka oddziałowa :  Maria Warnke
Tel. 061 29 73 660  Oddział Intensywnej Opieki Medycznej mieści się w łączniku budynku szpitala. Posiadamy  4 nowoczesnej i wysokospecjalistyczne  łóżka do całodobowej opieki nad pacjentami w sali intensywnego nadzoru. Opiekę nad chorymi przebywającymi na Oddziale sprawuje wykwalifikowana kadra, w tym Kierownik Oddziału oraz zespół pielęgniarski. W Oddziale przebywają pacjenci znajdujący się  w bardzo ciężkim stanie zdrowia, lub z bezpośrednim zagrożeniem życia. Utworzenie OIOM-u skutkować będzie istotnym podwyższeniem standardu hospitalizacji pacjentów w szpitalu oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.


ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
              p.o. ordynatora lek.med. Dariusz Nowak - specjalista ortopeda-traumatolog
              p.o. pielęgniarki - oddziałowej Agnieszka Pietz
Lekarze:
                   - lek.med. Michał Skoczek - specjalista ortopeda-traumatolog
                   - lek med.Artur Szabelski - specjalista ortopeda-traumatolog
                   - lek .med. Konrad Chudy - w trakcie specjalizacji

     Oddział posiada 1 miejsce akredytacyjne i prowadzi specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.   
     W oddziale pracuje 2 wykwalifikowanych rehabilitantów, 16 pielęgniarek.
     Oddział dysponuje 16 łóżkami i oferuje komfortowe warunki hospitalizacji.
     Profesjonalny i sprawny  personel pielęgniarski gwarantuje troskliwą opiekę pooperacyjną.
     Wykonujemy zabiegi z zakresu ortopedii:
          - protezoplastyka stawów biodrowych;
          - artroskopia stawów kolanowych;
          - leczenie operacyjne stawów rzekomych;
          - operacje korekcyjne i plastyczne stopy i ręki.
     Z zakresu  chirurgii urazowej:
          - zespolenia kości przy użyciu nowoczesnych systemów takich jak gwoździe śródszpikowe, zespolenia dynamiczne, stabilizatory zewnętrzne kości, płyty LCP;
          - zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii ręki.

     Oddział planuje wprowadzenie endoprotezoplastyki stawów kolanowych.
     W diagnostyce urazów i schorzeń narządu ruchu wykorzystujemy nowoczesne metody :
          - tomografia komputerowa;
          - ultrasonografia;
          - artroskopia.

     Rocznie wykonujemy około 800 zabiegów operacyjnych.
     Dysponujemy nowoczesnym sprzętem  do wykonywania operacji i prawidłowej rehabilitacji.
     Wszystko to pozwala na zmniejszenie czasu oczekiwania na zabiegi operacyjne, a także skraca pobyt  chorego w oddziale do koniecznego minimum.
     Odwiedziny chorych w oddziale codziennie od godz. 13.00 do godz. 19.00.
     Kwalifikacje chorych do planowych zabiegów operacyjnych w każdy wtorek od godz.13.00 do godz. 14.00 w sekretariacie oddziału; tel. 61/29-73-604

Ważne telefony:
-    61 29 73 641 – dyżurka pielęgniarek oddziałowa Agnieszka Pietz 
-    61 29 73 606 – ordynator lek. Dariusz Nowak
-    61 29 73 640- dyżurka lekarska


Dyrektor Naczelny
     Małgorzata Ludzkowska

     Tel. 061 29 73 650

Z-ca Dyrektora
     lek. med. Zbigniew Niestrata
     Tel. 061 29 73 617

Sekretariat Dyrekcji
     Iwona Kuźniak
     Tel. 61 29 73 617

Przełożona Pielęgniarek/pełnom. ds. jakości::
     Monika Michałowska
     Tel. 061 29 73 673 

 Telefony

Alarmowy 999

Centrala 61 29 73 600

Sekretariat – Dyrektorzy 61 29 73 617

Izba Przyjęć Medyczna 61 29 73 685

Poradnia chirurgiczna 61 29 73 611

Oddział Chirurgiczny – Ordynator 61 29 73 620
Oddział Chirurgiczny – dyżurna pielęgniarka 61 29 73 622
Oddział Chirurgiczny – dyżurny lekarz 61 29 73 623
Oddział Chirurgiczny – sekretarka 61 29 73 646

Blok Operacyjny - 61 29 73 675
Blok Operacyjny – pielęgniarka anestezjologa 61 29 73 633

Sterylizacja 61 29 73 663

RTG 61 29 73 630

Oddział Wewnętrzny – Ordynator 61 29 73 639
Oddział Wewnętrzny – dyżurna pielęgniarka 61 29 73 635
Oddział Wewnętrzny – sekretarka 61 29 73 636

EKG 61 29 73 638

USG 61 29 73 672

Oddział Dziecięcy – Ordynator 61 29 73 621
Oddział Dziecięcy – dyżurna pielęgniarka 61 29 73 627
Oddział Dziecięcy – sekretarka 61  29 73 694
Pododdział noworodkowy 61 29 73 628

Oddział Ginekologiczno – Położniczy - Ordynator 61  29 73 643 
Oddział Ginekologiczno - Położniczy - dyżurny lekarz 61 29 73 626
Oddział Ginekologiczno - Położniczy - dyżurna pielęgniarka 61 29 73 629

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Ordynator 61 29 73 606
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - dyżurny lekarza 61 29 73 640
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - dyżurna pielęgniarka 61 29 73 641
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - sekretariat  61 29 73 604

OIOM -sala chorych – 61 29 73 614
OIOM – dyż. Piel. - 61 29 73 660
OIOM – dyż. Lek – 61 29 73 671

Laboratorium 61 29 73 637
Kierownik Laboratorium 61 29 73 687

Gastroskopia 61 29 73 686

Prosektorium 61 29 73 651
 

 

 

 

   

Image
Image
Image
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)
Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!
Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.