Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Certyfikat:

ANC 12849

ważny do: 18 Grudzień 2017 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: wielkopolskie

stanowisko: dyrektor

e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

data wpisu do rejestru: 18.12.2012

zamawiający: Małgorzata Ludzkowska

miejscowość: Oborniki

kod: 64-600

ulica: Szpitalna 2,

fax: 61/29 73 079

telefon: 61/2973600

telefon: 61/2973617-sekretariat

telefon: 61/2973600

www: szpital.oborniki.info

Osoba decyzyjna: Małgorzata Ludzkowska

Osoba kontaktowa: Małgorzata Ludzkowska

NIP: 7871808424

REGON: 000306609

e-mail: szpital@szpital.oborniki.info


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 Image

 

 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600 - centrala, (61) 29-73-617 - sekretariat, fax: (61)29-60-079 
email: szpital@szpital.oborniki.info, strona www: http://szpital.oborniki.info 
NIP: 787-18-08-424, REGON: 000306609


O NAS

Image 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach z 6 podstawowymi oddziałami szpitalnymi. Jednostka prowadzi 10 poradni specjalistycznych oraz 5 pracowni diagnostycznych. 
Ponadto SP ZOZ organizuje na obszarze powiatu obornickiego system ratownictwa medycznego składający się z zespołów typu „S”, „P” i „T”. Średniorocznie w szpitalu hospitalizuje się blisko 6 tys. pacjentów oraz wykonuje ponad 1600 zabiegów operacyjnych. W poradniach ambulatoryjnych rokrocznie wykonuje się ponad 44 tys. porad. 
W latach 2001-2004 za kwotę blisko 8 mln PLN uzyskaną z obligacji wyemitowanych przez powiat obornicki wybudowano nowoczesnych blok operacyjny, centralną sterylizatornię oraz łącznik zapewniający bezproblemową komunikację pomiędzy budynkami szpitalnymi, w 2008 roku została oddana do użytku nowoczesna Izba Przyjęć. W roku 2009 została zakończona termomodernizacja budynków szpitala. W 2009 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego dzięki czemu powstał nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wyremontowana została Pracowania RTG. 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach z 8 podstawowymi oddziałami szpitalnymi. Jednostka prowadzi 10 poradni specjalistycznych oraz 5 pracowni diagnostycznych.
 
Ponadto SP ZOZ organizuje na obszarze powiatu obornickiego system ratownictwa medycznego składający się z zespołów typu S oraz P i typu T

Średniorocznie w szpitalu hospitalizuje się blisko 6 tys. pacjentów oraz wykonuje ponad 1600zabiegów operacyjnych. W poradniach ambulatoryjnych rokrocznie wykonuje się ponad 44 tys. porad.

W latach 2001-2004 za kwotę blisko 8 mln PLN uzyskaną z obligacji wyemitowanych przez powiat obornicki wybudowano nowoczesnych blok operacyjny, centralną sterylizatornię oraz łącznik zapewniający bezproblemową komunikację pomiędzy budynkami szpitalnymi, w 2008 roku została oddana do użytku nowoczesna Izba Przyjęć. W roku 2009 została zakończona termomodernizacja budynków szpitala

2009 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego dzięki czemu powstał nowoczesny oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz wyremontowana została Pracowania RTG.


PODSTAWOWA   OPIEKA   ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna, ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

lokalizacja: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2,
Budynek Administracji, wejście A

godz. przyjęć:
od piątku godz. 18:00 do poniedziałku godz. 8:00
oraz
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 18:00 - 8:00


lekarz POZ:
tel. 61 29 73 681
lub  kom. 795-173-162

pielęgniarka POZ:
tel. 61 29 73 683
lub  kom. 795-195-898 

 

Izba przyjęć

W dni robocze, od godz. 8 – 18 tel. 61 29 73 685 świadczenia są udzielane przez lekarzy rodzinnych. Od godz 18 w zwykłe dni oraz całodobowo w dni świąteczne udzielana jest pomoc w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W tych sytuacjach również wymagany jest dowód tożsamości i ubezpieczenia.

Przyjęcia do szpitala odbywają się w trybie:
     - Nagłym: pacjenci wymagają natychmiastowego postępowania terapeutyczno – diagnostycznego, stany zagrożenia życia,
     - Planowym: chorzy wymagający hospitalizacji z ustalonym wcześniej terminem przyjęcia.

Dział Pomocy Doraźnej obejmuje Oborniki: 
     Ambulatorium Działu Pomocy Doraźnej, 
     Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny „S”, 
     Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy „P”,

Wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego ( Pogotowia ) przyjmowane są wyłącznie przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Obornikach. Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy:
- zadzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 999 lub 112.

Po zgłoszeniu się dyspozytora medycznego należy podać:
     - dokładne miejsce zdarzenia: adres, lokalizacja, punkty orientacyjne,
     - powód wezwania – co się stało: rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych,
     - kto potrzebuje pomocy: imię i nazwisko poszkodowanego, wiek, płeć
     - kto wzywa do pomocy: imię i nazwisko osoby dzwoniącej, numer telefonu,
     - odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora medycznego,
     - wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: „ wezwanie przyjęte”.


PAMIĘTAJ !!! Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki.

Chirurgiczny


Z pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym - Urologicznym

Ordynator oddziału : lek. med. Robert Brdąkała
Tel. 061 29 73 620
Pielęgniarka oddziałowa : Hanna Muszyńska
Tel. 061 29 73 622


    Oddział Chirurgiczny zlokalizowany jest na parterze w głównym budynku szpitala. Posiadamy 29 łóżka do całodobowej opieki nad pacjentami przebywającymi w szpitalu . Oddział dysponuje salami wieloosobowymi . Pracuje na nim wykwalifikowany zespół specjalistów chirurgów, w tym 6 lekarzy specjalistów oraz znakomicie wyszkolony zespół pielęgniarski . Oddział pracuje w trybie całodobowym, codziennie pełniąc ostry dyżur. Wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej 
( stawów, kości, układu kostno- stawowego ). Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Diagnostyki Obrazowej oraz z Pracownią Endoskopii. W ubiegłym roku szpital zakupił nowoczesny sprzęt endoskopowy ( videoendoskop wraz z myjnią automatyczną oraz ultrasonograf z Dopplerem ), który pozwala na poszerzenie świadczonych usług medycznych. W zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego wykonujemy zabiegi gastroskopii i kolonoskopii. W ciągu miesiąca wykonujemy około 100 badań m. in. : 
    15 - 20 kolonoskopii, 
    10 - 15 gastroskopii,
    około 30 badań Tomografii Komputerowej, 
    około 30 badań USG. 

    Poprawę funkcjonowania chorych i szybki powrót do zdrowia i sprawności fizycznej zapewnia zespół fizykoterapeutów. Udzielają również niezbędnych informacji rodzinom chorych jak dalej kontynuować proces usprawnienia w warunkach domowych. Oddział zapewnia kontynuację leczenia w ramach prowadzonej Poradni Chirurgicznej, która przyjmuje pacjentów do kontroli po zabiegach operacyjnych, a także zajmuje się pacjentami wymagającymi chirurgicznego leczenia ambulatoryjnego. Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych w ramach opieki ambulatoryjnej na zasadach i w zakresie określonym w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
     Dzięki fachowej opiece medycznej całego zespołu lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, czas pobytu na oddziale skróciliśmy do niezbędnego minimum dorównując w tym względzie standardom europejskim. Troskliwa i serdeczna atmosfera jaką otaczamy pacjentów w czasie pobytu stwarza klimat zmniejszający stres i wpływa korzystnie na poprawę ich psychosomatycznego samopoczucia.
    Przy oddziale zlokalizowany jest blok operacyjny, na którym znajdują się dwie sale operacyjne. Blok operacyjny został wyremontowany i wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, co zapewnia prowadzenie bezpiecznych zabiegów operacyjnych i znieczuleń. Personel bloku operacyjnego to wykwalifikowani kadra z wieloletnim doświadczeniem z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, którzy czuwają nad bezpieczeństwem chorych podczas operacji. Lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki zajmują się przygotowaniem pacjentów do operacji i leczeniem pooperacyjnym oraz przeprowadzaniem znieczuleń. 
    W skład struktury bloku operacyjnego wchodzą :
        2 sale operacyjne,
        pokój anestezjologów,
        dyżurka pielęgniarska,
        śluza ( dla personelu, pacjentów ),
        myjnia.
    Wszystkie narzędzia, zestawy operacyjne oraz odzież jest centralnie sterylizowana.Centralna sterylizatornia jest wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę do dezynfekcji i sterylizacji, posiadamy dwie maszyny myjące. Wyodrębnić w niej można strefy : brudną, czystą i sterylną.
 
 

Wewnętrzny


Ordynator Oddziału : p.o.lek. med. Izabela Konieczna 
Tel. 61 29 73 639
Pielęgniarka oddziałowa : p.o. Smolarek Katarzyna 
Tel. 61 29 73 664
Dyżurka lekarska 
Tel.  61 29 73 635   
 Oddział wewnętrzny zlokalizowany jest na pierwszym piętrze w drugim budynku szpitala. 
    Posiadamy 13 sal zwykłych, na których znajdują się 44 łóżka i jedną salę intensywnej terapii, na której znajdują się dwa łóżka dla pacjentów najpoważniej chorych, w stanie zagrożenia życia, wymagający stałego monitorowania czynności życiowych. Na Oddziale pracuje wykwalifikowany personel w skład, którego wchodzi ordynator, 2 lekarzy II stopnia, 3 rezydentów oraz 18 pielęgniarek. Oddział pracuje w trybie całodobowym, codziennie pełnimy ostry dyżur. Zajmujemy się pełną gamę usług z zakresu chorób wewnętrznych i pełnym zapleczem diagnostycznym. Nasz Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt niezbędny w stanach zagrożenia życia. W tym roku szpital zakupił aparat do badań EKG metodą Holtera, dzięki któremu można ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie EKG metodą Holtera różni się od zwykłego spoczynkowego badania EKG czasem przeprowadzonego badania, trwa całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu. Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej. Aparat jest zdejmowany po 24 godzinach, a zapisy badania wprowadzane są do komputera i analizowane przez specjalistę.
 

Noworodkowo-dziecięcy


Koordynator oddziału pediatrycznego i pododdziału neonatologicznego : lek. med.  Katarzyna Nowicka - Komuniecka 
Tel. 61 29 73 621
Pielęgniarka oddziałowa : Aniela Smykowska 
Tel. 61 29 73 694
Tel. 61 29 73 627 - dyżurka pielęgniarska     Oddział Dziecięcy zlokalizowany jest w tylnej części budynku szpitala ( wejście od podwórza ). Na Oddziale Dziecięcym znajduje 16 łóżek. Leczymy dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia. Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel z zakresu chorób dziecięcych w skład, którego wchodzi ordynator oraz 9 pielęgniarek. Zespół lekarski świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie, zapewniając przy tym miłą i przyjazną dziecku atmosferę. Wykonujemy badania zarówno w nagłych wypadkach pediatrycznych, jak również leczymy i wykonujemy rozszerzoną diagnozę specjalistyczną. Głównie hospitalizowane są dzieci z powodu chorób układu oddechowego, moczowego. Na naszym oddziale istnieje możliwość pobytu matki z dzieckiem. Dzieci mogą pobawić się w pokoju zabaw oraz pooglądać telewizję. 
    Oddział Noworodkowy posiada 14 łóżeczek oraz 2 inkubatory zamknięte i 1 otwarty. Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem i wyszkolonym personelem. Zapewniamy pełną, specjalistyczną opiekę nad noworodkami. Wszelkich informacji o stanie noworodków udziela lekarz pediatra na Oddziale Dziecięcym.
   Personel oddziału promuje wyłącznie karmienie piersią, udzielając pomocy i wszelkich porad w trakcie pobytu matki i noworodka w naszym szpitalu, jak również po powrocie do domu w ramach porad telefonicznych lub bezpośrednich konsultacji.

Ginekologiczy-położniczy


Z pododdziałem patologii ciąży

p.o. Ordynatora oddziału : lek. med. Robert Meyer
Tel. 061 29 73 643
Pielęgniarka oddziałowa : Magdalena Gramza 
Tel. 061 29 73 629    Oddział Ginekologiczno - Położniczy zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku szpitalnego. Posiadamy 14 łóżek na oddziale położniczym i 11 łóżek na oddziale ginekologicznym oraz 2 stanowiska do porodu. Na oddziale pracuje 3 lekarzy ginekologów – położników w systemie 24 godzinnym oraz 12 pielęgniarek – położnych w systemie 12 godzinnym . Świadczymy usługi medyczne w pełnym zakresie i na najwyższym poziomie. Rocznie leczonych jest około 1200 pacjentek i przyjmujemy około 500 porodów. W Oddziale Położniczym przebywają pacjentki do porodu/po porodach i cięciach cesarskich wraz z dziećmi. Oddział dysponuje salami dwuosobowymi. Doświadczony personel udziela porad i wskazówek dotyczących karmienia i pielęgnacji noworodków. Na Oddziale Położniczym wykonujemy diagnostykę i leczenie ciąż zagrożonych poronieniem i porodem przedwczesnym ( badania USG brzuszne i pochwowe, badania kardiotokograficzne skurczów macicy i serca płodu ). Leczymy objawy „ zatrucia ciążowego” ( obrzęków, nadciśnienia, zmian w moczu ) oraz operacyjnie niewydolności szyjki macicy i guzów jajników w ciąży, jak również wykonujemy diagnostykę objawów cukrzycowych w ciąży. Wykonujemy porody zabiegowe, operacyjne ( położenie pośladkowe, cięcie cesarskie ), ze znieczuleniem przez Anestezjologa oraz z osobą towarzyszącą. 
    Oddział Ginekologiczny obejmuje swym zakresem badania diagnostyczne, laboratoryjne, hormonalne oraz gruczołów piersiowych. Zajmujemy się leczeniem i diagnostyką zmian patologicznych szyjki i trzonu macicy, jajników, guzów miednicy małej ( badanie USG, urografia, elektrokonizacja szyjki, diagnostyczne łyżeczkowanie szyjki i trzonu macicy ), elektrokoagulacja nadżerek oraz pobieranie wycinków do badań histopatologicznych. Wykonujemy diagnostykę i leczenie operacyjne guzów macicy, jajników i miednicy małej, zmian sromu i pochwy, leczenie operacyjne obniżenia i wypadania narządu rodnego, nie trzymania moczu oraz diagnostyka i leczenie operacyjne ciąży pozamacicznej. 
    Przy Oddziale Ginekologicznym znajduje się poradnia laktacyjna, która pomagaw dolegliwościach związanych z zapaleniem gruczołu piersiowego, dolegliwościach bólowych i innych związanych z karmieniem piersią . W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, poradnia „K” zaprasza kobiety w wieku 25-59 na bezpłatne badania pobierania cytologii.


Oddział Intensywnej Opieki Medycznej


p.o. kierownika oddziału : lek. med. Dauksza Andrzej 
Tel. 061 29 73 671
Pielęgniarka oddziałowa :  Maria Warnke
Tel. 061 29 73 660  Oddział Intensywnej Opieki Medycznej mieści się w łączniku budynku szpitala. Posiadamy  4 nowoczesnej i wysokospecjalistyczne  łóżka do całodobowej opieki nad pacjentami w sali intensywnego nadzoru. Opiekę nad chorymi przebywającymi na Oddziale sprawuje wykwalifikowana kadra, w tym Kierownik Oddziału oraz zespół pielęgniarski. W Oddziale przebywają pacjenci znajdujący się  w bardzo ciężkim stanie zdrowia, lub z bezpośrednim zagrożeniem życia. Utworzenie OIOM-u skutkować będzie istotnym podwyższeniem standardu hospitalizacji pacjentów w szpitalu oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.


ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
              p.o. ordynatora lek.med. Dariusz Nowak - specjalista ortopeda-traumatolog
              p.o. pielęgniarki - oddziałowej Agnieszka Pietz
Lekarze:
                   - lek.med. Michał Skoczek - specjalista ortopeda-traumatolog
                   - lek med.Artur Szabelski - specjalista ortopeda-traumatolog
                   - lek .med. Konrad Chudy - w trakcie specjalizacji

     Oddział posiada 1 miejsce akredytacyjne i prowadzi specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.   
     W oddziale pracuje 2 wykwalifikowanych rehabilitantów, 16 pielęgniarek.
     Oddział dysponuje 16 łóżkami i oferuje komfortowe warunki hospitalizacji.
     Profesjonalny i sprawny  personel pielęgniarski gwarantuje troskliwą opiekę pooperacyjną.
     Wykonujemy zabiegi z zakresu ortopedii:
          - protezoplastyka stawów biodrowych;
          - artroskopia stawów kolanowych;
          - leczenie operacyjne stawów rzekomych;
          - operacje korekcyjne i plastyczne stopy i ręki.
     Z zakresu  chirurgii urazowej:
          - zespolenia kości przy użyciu nowoczesnych systemów takich jak gwoździe śródszpikowe, zespolenia dynamiczne, stabilizatory zewnętrzne kości, płyty LCP;
          - zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii ręki.

     Oddział planuje wprowadzenie endoprotezoplastyki stawów kolanowych.
     W diagnostyce urazów i schorzeń narządu ruchu wykorzystujemy nowoczesne metody :
          - tomografia komputerowa;
          - ultrasonografia;
          - artroskopia.

     Rocznie wykonujemy około 800 zabiegów operacyjnych.
     Dysponujemy nowoczesnym sprzętem  do wykonywania operacji i prawidłowej rehabilitacji.
     Wszystko to pozwala na zmniejszenie czasu oczekiwania na zabiegi operacyjne, a także skraca pobyt  chorego w oddziale do koniecznego minimum.
     Odwiedziny chorych w oddziale codziennie od godz. 13.00 do godz. 19.00.
     Kwalifikacje chorych do planowych zabiegów operacyjnych w każdy wtorek od godz.13.00 do godz. 14.00 w sekretariacie oddziału; tel. 61/29-73-604

Ważne telefony:
-    61 29 73 641 – dyżurka pielęgniarek oddziałowa Agnieszka Pietz 
-    61 29 73 606 – ordynator lek. Dariusz Nowak
-    61 29 73 640- dyżurka lekarska


Dyrektor Naczelny
     Małgorzata Ludzkowska

     Tel. 061 29 73 650

Z-ca Dyrektora
     lek. med. Zbigniew Niestrata
     Tel. 061 29 73 617

Sekretariat Dyrekcji
     Iwona Kuźniak
     Tel. 61 29 73 617

Przełożona Pielęgniarek/pełnom. ds. jakości::
     Monika Michałowska
     Tel. 061 29 73 673 

 Telefony

Alarmowy 999

Centrala 61 29 73 600

Sekretariat – Dyrektorzy 61 29 73 617

Izba Przyjęć Medyczna 61 29 73 685

Poradnia chirurgiczna 61 29 73 611

Oddział Chirurgiczny – Ordynator 61 29 73 620
Oddział Chirurgiczny – dyżurna pielęgniarka 61 29 73 622
Oddział Chirurgiczny – dyżurny lekarz 61 29 73 623
Oddział Chirurgiczny – sekretarka 61 29 73 646

Blok Operacyjny - 61 29 73 675
Blok Operacyjny – pielęgniarka anestezjologa 61 29 73 633

Sterylizacja 61 29 73 663

RTG 61 29 73 630

Oddział Wewnętrzny – Ordynator 61 29 73 639
Oddział Wewnętrzny – dyżurna pielęgniarka 61 29 73 635
Oddział Wewnętrzny – sekretarka 61 29 73 636

EKG 61 29 73 638

USG 61 29 73 672

Oddział Dziecięcy – Ordynator 61 29 73 621
Oddział Dziecięcy – dyżurna pielęgniarka 61 29 73 627
Oddział Dziecięcy – sekretarka 61  29 73 694
Pododdział noworodkowy 61 29 73 628

Oddział Ginekologiczno – Położniczy - Ordynator 61  29 73 643 
Oddział Ginekologiczno - Położniczy - dyżurny lekarz 61 29 73 626
Oddział Ginekologiczno - Położniczy - dyżurna pielęgniarka 61 29 73 629

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Ordynator 61 29 73 606
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - dyżurny lekarza 61 29 73 640
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - dyżurna pielęgniarka 61 29 73 641
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - sekretariat  61 29 73 604

OIOM -sala chorych – 61 29 73 614
OIOM – dyż. Piel. - 61 29 73 660
OIOM – dyż. Lek – 61 29 73 671

Laboratorium 61 29 73 637
Kierownik Laboratorium 61 29 73 687

Gastroskopia 61 29 73 686

Prosektorium 61 29 73 651
 

 

 

 

   

Image
Image
Image
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.