Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Certyfikat:

ANC 14096

ważny do: 08 Październik 2018 r.

branża: Samorządy terytorialne

województwo: mazowieckie

data wpisu do rejestru: 31 lipca 2013

miejscowość: Sokołów Podlaski

kod: 08-300

ulica: Wolności 23

fax: 257817460

telefon: 257817401

www: www.powiat-sokolowski.pl

NIP: 8231426482

REGON: 711581647

e-mail: sekretariat@powiat-sokolowski.pl ; marianna.kobylinska@powiat-sokolowski.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

                  


Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

 

Powiat Sokołowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego. Położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w sąsiedztwie powiatów: ostrowskiego, siedleckiego, siemiatyckiego, węgrowskiego i wysokomazowieckiego. Granicę północną i wschodnią stanowi jedyna nieuregulowana w Europie, rzeka Bug. Głównymi szlakami komunikacyjnymi w powiecie są drogi krajowe: nr 62 Węgrów – Sokołów Podlaski – Drohiczyn, Nr 63 Siedlce – Sokołów Podlaski – Ceranów – Nur oraz wojewódzkie: nr 667 Sokołów Podlaski – Małkinia, Nr 695 Kosów Lacki – Ceranów.

 

 

 

 

 

Administracyjnie w skład powiatu wchodzi 9 jednostek samorządowych. Są to miasta: Kosów Lacki i Sokołów Podlaski oraz gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń. Zajmują one powierzchnię 1.132km2, tj. 3,1% ogólnej powierzchni województwa mazowieckiego. Powiat sokołowski zamieszkuje około 57 tysięcy osób. 73,5% ogólnej powierzchni zajmują użytki rolne, co nadaje powiatowi typowo rolniczy charakter. Grunty leśne zajmują 22% obszaru powiatu, a prawie 50% powierzchniowo obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawie chronionych. W całości ziemie powiatu wchodzą w skład obszaru geologicznego Zielonych Płuc Polski, a znaczna część lasów stanowi otulinę Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. W powiecie są również nowo wyznaczone obszary programu Natura 2000. Ponadto na obszarze powiatu znajdują się: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Siedlecko – Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 110 pomników przyrody i 6 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 137,92 ha.

 

 

 

 

 

Nie tylko środowisko naturalne jest wielkim bogactwem ziemi sokołowskiej. Interesująco przedstawia się też krajobraz kulturowy powiatu, na kształtowanie którego wielki wpływa mieli przedstawiciele znamienitych rodów: Radziwiłłów, Krasińskich, Ossolińskich, Ogińskich, Doria – Dernałowiczów. Nic więc dziwnego, że niektóre założenia rezydencjonalne na terenie powiatu posiadają rangę krajową. Zaliczamy do nich pałac w Sterdyni, będący wczesnym przykładem stosowania wzorców palladiańskich kraju oraz pałac w Patrykozach, stanowiący jedną z najdoskonalszych realizacji założeń romantycznych w Polsce. Również fundowane świątynie odznaczają się oryginalnymi rozwiązaniami architektonicznymi, np. kościół p.w. Trójcy Świętej w Wyrozębach. Na terenie powiatu zachowało się ponadto wiele kościołów drewnianych, np. w Sawicach, Rogowie, Grodzisku, Skibniewie czy Rozbitym Kamieniu. Obraz dziedzictwa kulturowego uzupełniają liczne dwory wraz z parkami, stanowiska archeologiczne, młyny, wiatraki oraz kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Bogactwem kulturowym powiatu sokołowskiego są też twórcy ludowi, którzy pielęgnują tradycje pogranicza Mazowsza i Podlasia.

 

 

 

 

 

Środowisko naturalne i bogaty krajobraz kulturowy sprzyjają wypoczynkowi na terenie powiatu sokołowskiego. Nieocenioną bazę turystyczną stanowią w powiecie liczne gospodarstwa agroturystyczne, w których można nie tylko odpocząć ale skosztować wyśmienitej kuchni regionalnej. Dania tej kuchni przygotowywane są z ekologicznych gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie powiatu. Jazda konna, kuligi, przejażdżki bryczkami, eskapady rowerowe, wyprawy łódką po rzece Bug, kąpiele wodne, wędkarstwo, wieczorne ogniska czy wycieczki do lasów pełnych grzybów i sezonowych owoców leśnych stanowią główne atrakcje oferowane gościom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównymi zamierzeniami władz samorządowych powiatu sokołowskiego, realizowanymi konsekwentnie od 2002 roku, są inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz rozwój i promocję regionu. Samorząd powiatowy skutecznie pozyskuje na te cele środki finansowe dostępne w ramach wielu programów pomocowych. Podejmowane przez władze działania są więc szansą na społeczno – gospodarczy rozwój powiatu sokołowskiego określonym misją: „Powiat Sokołowski terenem szczególnie przyjaznym dla inwestorów i odwiedzających – otwartym na Unię Europejską”.

 

 

 

 

 

 

HISTORIA POWIATU

 

W czasach przedrozbiorowych miasto Sokołów Podlaski wchodziło w skład ziemi drohickiej województwa podlaskiego. Do 1867 roku Sokołów i jego okolice stanowiły część składową powiatu siedleckiego. Powiat sokołowski utworzony został 17.01.1867 roku wkrótce po powstaniu Guberni Siedleckiej z jej północnej części.


W obszarze administracyjnym powiatu znajdowały się: miasto Sokołów Podlaski, osady: Kosów Lacki i Sterdyń oraz gminy wiejskie: Chruszczewka, Grochów, Jabłonna, Korczew, Kowiesy, Kudelczyn, Olszew, Repki, Sabnie, Sterdyń i Wyrozęby. Powiat przecinały w różnych kierunkach następujące linie komunikacyjne: linia kolejowa Małkinia - Siedlce, drogi Sokołów - Nur, i Sokołów - Drohiczyn. Obszar powiatu wynosił ok. 1.230 km2. W roku 1868 powiat zamieszkiwało 48 tyś. ludności. Liczba mieszkańców jednak szybko rosła i osiągnęła w 1913 r. blisko 90 tyś.


Powiat położony na Wysoczyźnie Siedlecko - Podlaskiej, posiadał na ogół urodzajne gleby, co wpływało na rozwój przemysłu związanego z rolnictwem. Do większych zakładów przemysłowych Powiatu z przełomu XIX i XX wieku, zaliczyć należy: Cukrownię w Elżbietowie, obecnie w granicach administracyjnych miasta Sokołowa Podlaskiego, gorzelnie w Ceranowie, Paulinowie, Bartkowie oraz młyny motorowe w Sokołowie i Przeździadce. Ludność miejska, poza rolnictwem trudniła się handlem i uprawianiem rzemiosła z przewagą kuśnierstwa i szewstwa. Ludność wiejska trudniła się wyłącznie rolnictwem. W powiecie znajdował się jeden większy zakład ogrodniczy Jakuba Giewartowskiego, położony w Krynicy gm. Kowiesy. W roku 1877 na terenie powiatu było 26 szkół, z tego 3 w Sokołowie Podlaskim (1 męska i 2 żeńskie). Siedzibą władz i urzędów powiatowych jak i państwowych było miasto Sokołów Podlaski.


W latach 1914-1918 powiat sokołowski tak jak całe Królestwo Polskie znalazł się w centrum burzliwych wydarzeń l wojny światowej. Przez teren powiatu przechodziły dwukrotnie wojska radzieckie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. powiat nadal stanowił stałą jednostkę administracyjną wchodzącą w skład utworzonego województwa lubelskiego. Ludność powiatu sokołowskiego rozpoczęła mozolną pracę nad umacnianiem fundamentów zjednoczonej Polski. Wiele dziedzin życia wskutek wrogiej polityki zaborców uległa zaniedbaniu, wielka wojna światowa dopełniła dzieła zniszczenia. Szczególne miejsce w tych działaniach zajęła odbudowa systemu oświaty. Powstały nasze szkoły podstawowe, których liczba w 1936-1937 wzrosła do 77. Rozpoczęły działalność także dwie szkoły średnie w Sokołowie Podlaskim tj. Gimnazjum prowadzone przez księży salezjanów oraz Szkoła Handlowa Zawodowa.Odbudowa i rozbudowa zbiorowego życia polskiego w powiecie sokołowskim od chwili odzyskania niepodległości poczyniła znaczne postępy. Szereg organizacji i stowarzyszeń zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólno państwowym rozwijało żywą działalność kulturalno-oświatową, gospodarczą i społeczną. Naczelne miejsce wśród tych organizacji zajmowały kółka rolnicze, rozporządzające 46 jednostkami organizacyjnymi wytrwale i skutecznie pracującymi nad podniesieniem kultury rolnej. Pod ich wpływem gospodarstwa rolne przeszły stopniowo do bardziej nowoczesnych sposobów uprawy roli. Organizacjami spełniającymi doniosłą rolę społeczną, wychowującymi młodzież i kształtującymi jej charaktery były: Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej liczące - 27 kół oraz Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej - liczące 13 kół. Szeroko rozwinęły działalność koła gospodyń wiejskich, które prowadziły działalność ważną z punktu widzenia społecznego zmierzającą do podniesienia chat wieśniaczych i gospodarstw wiejskich na wyższy stopień kultury i cywilizacji. Prężnie działały jednostki samoobrony przed częstymi klęskami żywiołowymi. Ożywiła swą działalność powstała w 1881 roku w Sokołowie Podlaskim Ochotnicza Straż Pożarna, która rozrosła się do 22 jednostek organizacyjnych. Akcję propagowania rozwoju fizycznego prowadziły: Hufiec Harcerski i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół", a przysposobienia wojskowego 25 oddziałów strzeleckich. Na szczególne podkreślenie zasługuje rozwój Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - rozporządzającej 18 kołami.


Stale wzrastające uświadamianie ludności powiatu na płaszczyźnie gospodarczej przyczyniło się w dużym stopniu do rozwoju spółdzielczości, będącej jednym ze środków samoobrony przed wyzyskiem pośredników i niesumiennych kupców. Najbardziej rozwinęła się spółdzielczość handlowa, reprezentowana przez 15 spółdzielczych stowarzyszeń spożywczych i 1 spółdzielnię rolniczo-handlową. Na drugim miejscu znalazła się spółdzielczość przetwórcza licząca 12 spółdzielni mleczarskich i piekarnie spółdzielcze.


Niemalże w przeddzień II wojny światowej na skutek reformy administracyjnej z dniem 1.04.1939 r. powiat sokołowski został wyłączony z województwa lubelskiego i przyłączony do województwa warszawskiego.


Druga wojna światowa zostawiła znaczne piętno na ziemiach powiatu. Podczas okupacji prężnie działała Armia Krajowa. Jej główne ośrodki działania to rejon Puszczy Sterdyńskiej i lasów rucheńskich. Wieloma akcjami partyzanckimi dowodzili „Wichura" Henryk Oleksiak i bracia Pieniakowie znani lokalni bohaterowie. Na terenie powiatu działała delegatura Rządu Londyńskiego, który reprezentował Franciszek Krysiak - mieszkaniec wsi Dzięcioły Bliższe, gmina Sterdyń - organizator i dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Sterdyni. Na terenie gminy Sterdyń partyzanci dokonali nieudanego zamachu na starostę powiatowego rządu okupacyjnego -Ernesta Grammsa. Największych zniszczeń mienia tych ziem dokonał przechodzący w 1944 r przez teren powiatu front.


Po wyzwoleniu rozpoczęto odbudowę ze zniszczeń wojennych. Zainicjowano elektryfikację wsi, w nowych realiach politycznych odbudowywano kulturę i oświatę. W okresie powojennym prężnym ośrodkiem nauczania oprócz miasta Sokołów Podlaski, była Sterdyń. Działało tam utworzone jeszcze w okresie okupacji Samorządowe Gimnazjum Sterdyńskie.

Starostwo powiatowe

 

 

STAROSTA SOKOŁOWSKI
Leszek Iwaniuk
tel.:(025)781-74-01
nr pokoju:102
e-mail: starosta@powiat-sokolowski.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

WICESTAROSTA SOKOŁOWSKI
Marta Sosnowska
tel.:(025)781-74-02
nr pokoju:102
e-mail: wicestarosta@powiat-sokolowski.pl

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ
Iwona Sokołowska
tel.:(025)781-74-06
nr pokoju:108
e-mail: sekretarz@powiat-sokolowski.pl

 

 

 

 

 

 

Skarbnik – Małgorzata Krawiecka


 

 

Organy powiatu

Rada Powiatu Sokołowskiego:

Jarosław Puścion - Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Robert Strzała – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Minarczuk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Godlewski Jan

Olszewska Teresa

Czarnocki Bogdan

Dąbrowska Teresa

Domański Ryszard

Iwaniuk Leszek

Jańczuk Wojciech

Koć Marian

Kraska Ewa

Misiak Jarosław

Jacek Odziemczyk

Oleszczuk Longina

Wróblewski Sławomir

Żochowski Zdzisław
 

KONTAKT

 

STAROSTWO POWIATOWE W SOKOŁOWIE PODLASKIM


Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23
tel: (25) 781-74-00
fax: (25) 781-74-60 lub (25) 781-74-50
BIP: www.sokolowpodlaski.asi.pl
e-mail: sekretariat@powiat-sokolowski.pl
e-mail: integracja@powiat-sokolowski.pl


MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI


Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23
tel: (25) 787-26-21
fax: (25) 787-25-75
www: www.sokolowpodl.pl
BIP: bip.sokolowpodl.pl
e-mail: um@sokolowpodl.pl


GMINA BIELANY


Adres: 08-311 Bielany, ul. Słoneczna 2
tel: (25) 787-80-11
fax: (25) 787-80-13
BIP: bielany.bumsoft-2.pl
e-mail: ugbielany@poczta.onet.pl


GMINA CERANÓW


Adres: 08-322 Ceranów
tel: (25) 787-07-0
fax: (25) 787-07-79
BIP: www.ceranow.asi.pl
e-mail: ugc@pf.pl


GMINA CERANÓW


Adres: 08-322 Ceranów
tel: (25) 787-07-01
fax: (25) 787-07-79
BIP: www.ceranow.asi.pl
e-mail: ugc@pf.pl


GMINA JABŁONNA LACKA


Adres:
tel: (25) 787-10-23
fax: (25) 787-11-49
BIP: jablonnalackagw.e-bip.pl
e-mail: jablonnalacka@onet.pl


MIASTO I GMINA KOSÓW LACKI


Adres: 08-330 Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2
tel: (25) 787-91-05
fax: (25) 787-90-38
www: www.kosowlacki.pl
BIP: jablonnalackagw.e-bip.pl
e-mail: samorzad@kosowlacki.pl


GMINA REPKI


Adres: 08-307 Repki, ul. Parkowa 7
tel: (25) 787-50-29
fax: (25) 787-50-66
BIP: repkigw.e-bip.pl
e-mail: urzadgminyrepki@pro.onet.pl


GMINA SABNIE


Adres: 08-331 Sabnie, ul. Główna 73
tel: (25) 787-41-90
fax: (25) 787-41-60
BIP: sabniegw.e-bip.pl
e-mail: sabnie@pro.onet.pl


GMINA STERDYŃ


Adres: 08-320 Sterdyń, ul. Kościuszki 6
tel: (25) 787-01-00
fax: (25) 787-00-04
www: www.sterdyn.nwg.pl
BIP: sterdyngw.e-bip.pl
e-mail: ug_sterdyn@pro.onet.pl


GMINA SOKOŁÓW PODLASKI


Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piękna 2
tel: (25) 781-26-10
(25) 787-73-50
e-mail: gmsokpodl@poczta.onet.pl

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.