Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria - NZOZ FLANDRIA

Certyfikat:

ANC 13831

ważny do: 27 Kwiecień 2018 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: kujawsko-pomorskie

data wpisu do rejestru: 28.05.2013

miejscowość: Inowrocław

kod: 88-100

ulica: Andrzeja 8

telefon: 52 357 47 95

www: www.flandria.pl

NIP: 5561451116

REGON:

e-mail: sekretariat@flandria.pl


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

 

 

GENEZA

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” powstało w latach 1995 – 1997 w Inowrocławiu dzięki środkom finansowym Rządu Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w tym kraju rolę oficjalnych kas chorych. Od 2010 r. funkcjonuje oddział „Flandrii” w Gdyni.


Obecny kształt i rola Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych (inaczej Chrześcijańskich Kas Chorych) w Belgii wynika z prawnego połączenia działań ruchów wzajemnościowych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Ich przesłaniem jest promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w duchu wzajemnej pomocy i solidarności. To zasadnicze przesłanie realizują poprzez:


  • aktywne uczestnictwo w polityce zdrowotnej i społecznej,
  • czuwanie nad zapewnieniem opieki zdrowotnej i usług społecznych dostępnych dla całej ludności,
  • zwiększanie możliwości rozwoju i integracji osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych,
  • promowanie postaw szacunku i odpowiedzialności każdego względem jego zdrowia,
  • przyczynianie się do utrzymywania przy życiu idei i walorów wzajemnej pomocy, solidarności i sprawiedliwości w społeczeństwie.


Realizację tych celów Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wzajemnościowe opierają na zaangażowaniu swoich członków oraz licznych wolontariuszy.


Od 1993 roku Chrześcijańskie Kasy Chorych (www.cm.be) wspierają projekty utworzenia stowarzyszeń wzajemnościowych w Europie Centralnej, Afryce i Ameryce Łacińskiej, w tym Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Przesłaniem działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, profesjonalnej pomocy wolontaryjnej oraz wspieranie możliwości samorealizacji poprzez udział w szerokiej ofercie działań społecznych i zdrowotnych. Działalność stowarzyszenia obejmuje:


  • wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
  • bogatą ofertę dla młodych wolontariuszy oraz wolontariuszy 45+ (szkolenia, spotkania integracyjne, udział w ciekawych przedsięwzięciach),
  • realizację programów i akcji profilaktycznych,
  • kompleksową informację na temat placówek i organizacji świadczących usługi i pomoc pacjentom, refundacji artykułów medycznych, świadczeń przysługujących pacjentom,
  • porozumienia o rabatach dla członków na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.


Wszystkim przedsięwzięciom stowarzyszenia przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości. Dlatego każdy może zostać członkiem SWP „Flandria” i współtworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego swojego i innych.

 

 

CZŁONKOSTWO

 

 

Elementem, który wyróżnia Flandrię spośród innych organizacji jest oferowanie KART CZŁONKOWSKICH i zachęta do AKTYWNEGO CZŁONKOSTWA.

 

SYMBOL SOLIDARNOŚCI

Karta ma mały format, mieści się w portfelu, a jej posiadanie ma dla nas szczególne znaczenie, gdyż stanowi symbol solidarności.

Każda karta to jeden człowiek, za którym stoi jakaś historia. Posiadaczami kart są bowiem zarówno:

-  wolontariusze (po odbyciu min. półrocznego, aktywnego wolontariatu),

- podopieczni (np. osoby długoterminowo chore, rodzice dzieci, którymi się opiekujemy),

członkowie klubów aktywności (np. seniorzy, rodziny z dziećmi, uczestnicy oferowanych przez nas warsztatów),

uczestnicy targów, warsztatów i innych imprez organizowanych przez nas lub w porozumieniu z innymi NGO.

 

POPARCIE DLA NASZYCH DZIAŁAŃ

Karta w wersji podstawowej kosztuje tylko 2 zł, a jej zakup to wyraz poparcia dla naszych działań, opartych o 3 filary:

wolontariat – zarówno w formie stałej (kluby aktywności), jak i wolontariat akcyjny (np. udział wolontariuszy w piknikach i festynach), a także w formie pomocy długoterminowej (wypełnianie luki pomiędzy publiczną a prywatną służbą zdrowia),

aktywny styl życia – realizowany poprzez akcje profilaktyczne, spotkania tematyczne, warsztaty o różnorodnej tematyce,

centrum doradztwa pacjentowi – projekt nad którym pracujemy, a który będzie stanowił bazę szpitali, instytucji świadczących pomoc, a także będzie udzielał informacji o procedurach i możliwościach, np. w uzyskiwaniu dofinansowania do zakupu sprzętu ortopedycznego.

 

MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE

Posiadacze karty, poza wyrażeniem poparcia, mają możliwość:

- bezpłatnego uczestnictwa w klubach aktywności,

- skorzystania z pomocy wolontaryjnej w trudnych sytuacjach życiowych,

- uzyskania dodatkowych rabatów u naszych partnerów medycznych,

- skorzystania z organizowanych badań profilaktycznych na preferencyjnych warunkach.

 

DODATKOWE RABATY

Ponadto karta występuje w wersji z dodatkową opłatą 15 zł, umożliwiając uzyskanie 10% rabatu w sklepach medycznych (na produkty nierefundowane i nie będące w aktualnej promocji).

Kartę otrzymasz:

- w sklepach medycznych,

- u koordynatora regionalnego,

- u lidera wolontariatu.

 

WZAJEMNA POMOC

Flandria jest ruchem wzajemnościowym i tak jak w psychologicznej regule wzajemności, tak i u nas obowiązuje zasada mówiąca o tym, że świadcząc sobie wzajemną pomoc tworzymy mechanizm adaptacyjny, umożliwiający podział pracy, wymianę dóbr i usług i tworzenie trwałej sieci współzależności (networking). Dzięki takim powiązaniom każdy z nas będąc sobą i realizując własne cele, staje się jednocześnie członkiem skutecznego zespołu (think tank).

Ponadto dzięki współpracy z belgijskimi kasami chorych, mamy możliwość transferu wiedzy i doświadczeń, stanowiąc część międzynarodowej społeczności.

Spółdzielnia Europejska powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Fundacji Wzajemnej Pomocy  i ich belgijskich partnerów: Escapo, De Lindeboom i Nationaal Hulpfonds. Organizacja ta powstała na gruncie mieszanki prawa europejskiego i krajowego. SCE „Flandria” będzie rozwijać działalność w zapoczątkowanych przez Stowarzyszenie regionach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim, a – w przyszłości – również w  innych regionach Polski. SCE “Flandria”  ściśle współpracuje ze strukturami SWP „Flandria”, w tym koordynatorami regionalnymi i wolontariuszami. W celu pokrycia kosztów działalności wolontaryjnej SCE “Flandria” prowadzi sieć sklepów medycznych oraz wypożyczalni sprzętu medycznego.

 

 

 

 


 

Adresy sklepów:

 


Bydgoszcz
ul. Świętojańska 6, tel. 52-345-43-97 

Gdynia
ul. Świętojańska 89,tel. 58-762-49-49

Inowrocław
ul. Świętego Ducha 20, tel. 52-353-22-15
ul. Poznańska 97 (przy Szpitalu), tel. 52-354-53-94

Toruń
ul. Lelewela 33 (BUMAR), tel. 56-661-69-16

Włocławek
ul. Chopina 59 (wejście od ulicy Starodębskiej), tel. 54-411-65-14

Zachęcamy tym samym wszystkich chętnych do wsparcia naszych działań, poprzez podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem i dołączenie do zespołu wolontariuszy!

 

 

 

KONTAKT

 

Fundacja Wzajemnej Pomocy (FWP)
ul. Andrzeja 8
88-100 INOWROCŁAW
tel. 52-355-24-16
fundacja@flandria.pl
Osoba do kontaktów: Janina Czerwińska – Prezes FWP


Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Flandria”
ul. Andrzeja 8
88-100 INOWROCŁAW
tel. 52-357-47-95
sekretariat@flandria.pl
Osoba do kontaktów: Ineza Skrzypiec-Sikorska – Dyrektor SWP

 

SCE “Flandria” Spółdzielnia Europejska z o.o.
ul. Andrzeja 8
88-100 INOWROCŁAW
tel. 52-355-24-16
biuro@flandria.pl
Osoba do kontaktów: Karolina Ziembova – koordynator  SCE "Flandria" Spółdzielnia Europejska z o.o.


Koordynatorzy regionalni:


 

Koordynatorzy regionalni:

 

Inowrocław:
Ewa Błońska  tel. 664-999-885 e-mail: e.blonska@flandria.pl

 

Bydgoszcz:
Agnieszka Ruczyńska tel. 664-631-470 e-mail: a.ruczynska@flandria.pl

 

Gdynia:
tel. Justyna Żywna 664-909-144 e-mail: flandria.gdynia@gmail.com

 

Poznań:
Aleksandra Skrzypek tel. 664-999-886 e-mail: poznan@flandria.pl

 

 

 

Toruń:
Małgorzata Urbańska  tel. 664-999-881 e-mail: m.urbanska@flandria.pl

 


  


.


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.