Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

IM Iwańscy działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14714

przeczytaj więcej

Firma Usługowo - Budowlana FIL - BUD - Zbigniew Ziarkowski działający w branży Budownictwo, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14713

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. Prezes Barbara Szeflińska

Certyfikat:

ANC 14491

ważny do: 24 Sierpień 2018 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: wielkopolskie

miejscowość: Konin

kod: 62-510

ulica: Wyszyńskiego 1

telefon: 63 245 19 51

www: pogotowie-konin.net

NIP: 6652993390

e-mail: wcrm@pogotowie-konin.net


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.

 

 

 

 

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. 

„… uratowane życie ludzkie to najcenniejszy dar …”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy.

„ nie bądź osobą postronną, zostań RATOWNIKIEM”

 

Oferujemy Państwu:

 

 

- wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów w skład, których wchodzą: lekarze specjaliści Medycyny Ratunkowej, specjaliści Ratownictwa Medycznego, ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe. Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. są uprawnieni do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy,

- nasze szkolenia/kursy prowadzone są w klimatyzowanej sali wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt multimedialny,

- zajęcia praktyczne prowadzone są na jednych z najnowocześniejszych fantomach w Polsce,

- każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu/kursie,

- wystawiamy zaświadczenia zgodne z Kodeksem Pracy .

 

Zapraszamy do współpracy
tel. (063) 245-19-51
tel. kom. 660-730-465

 

Obszar działania Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o.:

Miasto Konin
Miasto i Gmina Golina
Miasto i Gmina Kleczew
Miasto i Gmina Rychwał
Miasto i Gmina Sompolno
Miasto i Gmina Ślesin
Gmina Grodziec
Gmina Kazimierz Biskupi
Gmina Krzymów
Gmina Kramsk
Gmina Rzgów
Gmina Stare Miasto
Gmina Skulsk
Gmina Wierzbinek
Gmina Wilczyn

 

Zarząd

Prezes Zarządu

Barbara Szeflińska
tel : 245-19-51

Kierownik ds. lecznictwa

lek. med. Sławomir Pietras
tel : 245-19-51

Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych

Bogdan Włodarczyk
tel : 278-40-36

Główny Księgowy

Dorota Laskowska
tel : 245-19-51 wew. 317

Zamówienia publiczne

Maria Borowska
tel : 245-19-51 wew. 318

Kierownik ds. medycznych

Robert Mazurek
tel : 246-76-80 wew. 303

Sekretariat

tel : (063) 245-19-51

 

Przedmiot działalności

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia, oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Do zadań Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o. należy w szczególności:

 • Udzielanie pomocy medycznej w miejscu wypadku lub zachorowania,
 • Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych zbiorowiskach ludzi jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez inne podmioty lecznicze,
 • Organizowanie i koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof i w innych akcjach jeżeli ich rozmiary przekraczają możliwości udzielenia poszkodowanym natychmiastowej pomocy medycznej przez właściwe terenowo oddziały pomocy doraźnej,
 • Przewóz osób chorych, którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji lub w innych uzasadnionych okolicznościach, oraz koordynowanie tych przewozów,
 • Prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym pomoc została udzielona,
 • Przekazywanie informacji właściwym instytucjom o pomocy udzielonej przez zespoły wyjazdowe Spółki,
 • Analiza i przekazywanie informacji odpowiednim organom i instytucjom,
 • Realizacja zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie pomocy medycznej
 • Organizowanie szkoleń,
 • Dokonywanie diagnostyki i napraw pojazdów mechanicznych.

 

Jak wzywać


Dyspozytor na podstawie zadanych ci pytań ustali powód wezwania, jego pilność oraz jaki rodzaj zespołu wysłać do realizacji wezwania.


Informacje które należy podać dyspozytorowi:

1. Co się stało - rodzaj zdarzenia (wypadek, zatrucie, poparzenie, itp),
2. Numer telefonu z którego się dzwoni i miejsce zdarzenia - adres,
3. W jakim stanie jest poszkodowany - przytomny/nieprzytomny, oddycha/nie oddycha.
4.Wiek i dane osoby poszkodowanej.

Numery służb ratowniczych:

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 - Połączenie jest bezpłatne i można je zrealizować z dowolnego telefonu komórkowego

Ważne !!! Dzwoniąc pod numer 112 należy podać nazwę miejscowości z której się dzwoni!


Pierwsza pomoc

 

Kurs kierowany jest do osób, które chcą w profesjonalny sposób nauczyć się udzielania PIERWSZEJ POMOCY.

Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI 2010r.

 

Program kursu:

 • bezpieczeństwo własne w trakcje udzielania pomocy,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK),
 • jak wezwać zespół ratownictwa medycznego,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem defibrylatora AED (BLS/AED),
 • układanie poszkodowanego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń

Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia:

 • zadławienie,
 • zawał mięśnia sercowego,oparzenie,
 • omdlenie,
 • drgawki,
 • duszność ( atak astmy),
 • krwotok,
 • urazy,

 

 

Doskonalenie ratowników medycznych/dyspozytowów medycznych


Witamy ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych na naszej stronie.
Zapraszamy do korzystania z form doskonalenia zawodowego przygotowanych przez Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. .

 • Seminarium I - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w innych krajach
  - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania
  - Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i dorosłych zgodnie z wytycznymi 2010 (wykład i ćwiczenia)
 • Seminarium II - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach, segregacja medyczna
  - Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowia
  - Odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia, podczas zaawansowanych czynnościresuscytacyjnych
 • Seminarium III - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Podstawy EKG
  - Odebranie nagłego porodu w warunkach pozaszpitalnych
  - Układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń
  - Techniki wykonywania zabiegów: cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka
 • Seminarium IV - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Bezprzyrządowe i przyrządowe zabezpeczenia drożności dróg oddechowych u osób dorosłych i dzieci (wykłady, ćwiczenia)
 • Seminarium V - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Postępowanie z pacjentem po urazie
 • Seminarium VI - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Nagłe zagrożenia życia u dzieci
  - Wkłucia doszpikowe za pomocą gotowego zestawu BIG
 • Seminarium VII - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Postępowanie z pacjentem po urazie (wykład, ćwiczenia)

 


Program "Bezpieczna Firma"


Program przeznaczony jest dla firm i instytucji oraz wszystkich podmiotów, które chcą  mieć w swoich szeregach pracowników. którzy po naszym przeszkoleniu nabiorą umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 • szkolenie pracowników z zakresu PIERWSZEJ POMOCY z użyciem defibrylatora AED,
 • postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia (zawał mięśnia sercowego, krwotok, oparzenia, drgawki, zadławienie, itp.),
 • stworzymy z osób przeszkolonych ZESPÓŁ PIERWSZEJ POMOCY,
 • pomożemy wybrać defibrylator AED i przeszkolimy osoby z jego użycia (Oferujemy również pomoc  w zakupie defibrylatora AED - dla firm.),
 • dołączymy Państwa firmę/instytucję do programu „ratuj z sercem” (wiąże się to z reklamą           w  Internecie  i mediach),
 • pomożemy zorganizować apteczkę pierwszej pomocy i przeszkolimy jak z niej korzystać,
 • opcja.

 

 

Program "Mały Ratownik"

„ MAŁY RATOWNIK ”
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. 

Realizuje program z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Zapraszamy do współpracy samorządy i podległe im placówki oświatowe.

 

Temat zajęć obejmuje:

ZASADY WZYWANIA SŁUŻB RATUNKOWYCH

PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

Celem kształcenia jest zapoznanie, pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczeń zdobędzie umiejętności jak:
- powiadomić służby ratunkowe
- udzielić pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia

Adresaci programu:
uczniowie szkół podstawowych

Metody nauczania:
wykład informacyjny, pokaz, ćwiczenia, instruktaż bieżący

Środki dydaktyczne:
ekran, rzutnik, laptop + prezentacja, fantom, prezentacja wyposażenia karetki

Prowadzący:
Ratownicy medyczni – pracownicy Spółki

Planowany czas zajęć:
ok. 50 minut

 

 

 

 e-learning WCRM Konin

Oferowane dla Państwa kursy e-learningowe, które są formą doskonalenia zawodowego są zgodne z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Informujemy, że zgodnie w/w rozporządzeniem ratownikowi medycznemu po ukończonym kursie przyznane zostanie 5 punktów edukacyjnych.

Na chwilę obecną nie ma ograniczeń w ilości zdobytych punktów edukacyjnych lub odbycia kursów w formie e-learningu. Tym samym zapraszamy do zdobywania i utrwalania wiedzy z Ratownictwa Medycznego razem z nami!

 

 

 

 

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp.z o.o

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Konin
Województwo: Wlkp
Kod pocztowy: 62-510
NIP: 665-29-93-390
List: wcrm@pogotowie-konin.net
Telefon: (0-63) 245-19-51 - Sekretariat (7:25-15:00)
Faks: (0-63) 243-42-42
Informacje: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)

Numery telefonów: 999 i 112

Dyspozytor: (0-63) 246-76-80

Iniekcje w domu pacjenta: (0-63) 246-76-80

Transport sanitarny: (0-63) 246-76-80

 

 


Certyfikaty:

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Maciej Mazur: Ostatnio mieliśmy wyświetlany na Euro-Renomie taki dodatkowy baner reklamowy. Dzięki dużej ilości odsłon staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Polecam!
Tadeusz P.: Euro Renoma jest dla ludzi inteligentnych, mądrych i sprytnych. Można się promować i zdobywać (sprawdzonych i rzetelnych!) partnerów i inwestorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Za symboliczną opłatę, otrzymujemy tak wiele korzyści.
Stefan Królikiewicz: Doskonała rzecz. U nas sprawdza się od lat. Dzięki EuroRenomie i temu programowi, moja firma nawiązała sporo nowych kontaktów, tak w kraju jak i za granicą. Dzięki pomocy z Euro-Renomy, dzisiaj wchodzimy na nowe, egzotyczne rynki. Dziękujemy.
Andrzej Bednarz: Euro Renoma to wspaniała inicjatywa, pozwalająca wypromować się solidnym i godnym zaufania przedsiębiorcom. Jesteśmy w rejestrze od niedawna, korzystamy z materiałów Akademii Euro Renomy i dzięki temu się rozwijamy. Wspaniała sprawa!
Plamka: Miło wspominam Akademię Polonijną, szkoła naprawdę fajna.

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.