Euro Renoma - to Twój prestiż i wyróżnienie. Europejski Rejestr Renomowanych przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji.
certyfikat eurorenoma

Ostatnio

dołączyli

F H U AMJM - Andrzej Żelazko - Klimatyzacja Mobilna - Żelazko Auto-Serwis działający w branży Transport, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14723

przeczytaj więcej

Jarosławska Fundacja POMOCNA DŁOŃ działający w branży Organizacje (polityczne, związki zawodowe, inne), dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14697

przeczytaj więcej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych działający w branży Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, dołączył do programu Euro Renoma i otrzymał certyfikat o nr.: ANC 14710

przeczytaj więcej

Napisz

do nas


W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. Prezes Barbara Szeflińska

Certyfikat:

ANC 14491

ważny do: 24 Sierpień 2018 r.

branża: Ochrona zdrowia i opieka społeczna

województwo: wielkopolskie

miejscowość: Konin

kod: 62-510

ulica: Wyszyńskiego 1

telefon: 63 245 19 51

www: pogotowie-konin.net

NIP: 6652993390

e-mail: wcrm@pogotowie-konin.net


Pokaż certyfikat


Opis działalności firmy:

 

 

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.

 

 

 

 

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. 

„… uratowane życie ludzkie to najcenniejszy dar …”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy.

„ nie bądź osobą postronną, zostań RATOWNIKIEM”

 

Oferujemy Państwu:

 

 

- wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów w skład, których wchodzą: lekarze specjaliści Medycyny Ratunkowej, specjaliści Ratownictwa Medycznego, ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe. Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. są uprawnieni do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy,

- nasze szkolenia/kursy prowadzone są w klimatyzowanej sali wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt multimedialny,

- zajęcia praktyczne prowadzone są na jednych z najnowocześniejszych fantomach w Polsce,

- każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu/kursie,

- wystawiamy zaświadczenia zgodne z Kodeksem Pracy .

 

Zapraszamy do współpracy
tel. (063) 245-19-51
tel. kom. 660-730-465

 

Obszar działania Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o.:

Miasto Konin
Miasto i Gmina Golina
Miasto i Gmina Kleczew
Miasto i Gmina Rychwał
Miasto i Gmina Sompolno
Miasto i Gmina Ślesin
Gmina Grodziec
Gmina Kazimierz Biskupi
Gmina Krzymów
Gmina Kramsk
Gmina Rzgów
Gmina Stare Miasto
Gmina Skulsk
Gmina Wierzbinek
Gmina Wilczyn

 

Zarząd

Prezes Zarządu

Barbara Szeflińska
tel : 245-19-51

Kierownik ds. lecznictwa

lek. med. Sławomir Pietras
tel : 245-19-51

Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych

Bogdan Włodarczyk
tel : 278-40-36

Główny Księgowy

Dorota Laskowska
tel : 245-19-51 wew. 317

Zamówienia publiczne

Maria Borowska
tel : 245-19-51 wew. 318

Kierownik ds. medycznych

Robert Mazurek
tel : 246-76-80 wew. 303

Sekretariat

tel : (063) 245-19-51

 

Przedmiot działalności

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia, oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Do zadań Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o. należy w szczególności:

 • Udzielanie pomocy medycznej w miejscu wypadku lub zachorowania,
 • Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych zbiorowiskach ludzi jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez inne podmioty lecznicze,
 • Organizowanie i koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof i w innych akcjach jeżeli ich rozmiary przekraczają możliwości udzielenia poszkodowanym natychmiastowej pomocy medycznej przez właściwe terenowo oddziały pomocy doraźnej,
 • Przewóz osób chorych, którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji lub w innych uzasadnionych okolicznościach, oraz koordynowanie tych przewozów,
 • Prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym pomoc została udzielona,
 • Przekazywanie informacji właściwym instytucjom o pomocy udzielonej przez zespoły wyjazdowe Spółki,
 • Analiza i przekazywanie informacji odpowiednim organom i instytucjom,
 • Realizacja zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie pomocy medycznej
 • Organizowanie szkoleń,
 • Dokonywanie diagnostyki i napraw pojazdów mechanicznych.

 

Jak wzywać


Dyspozytor na podstawie zadanych ci pytań ustali powód wezwania, jego pilność oraz jaki rodzaj zespołu wysłać do realizacji wezwania.


Informacje które należy podać dyspozytorowi:

1. Co się stało - rodzaj zdarzenia (wypadek, zatrucie, poparzenie, itp),
2. Numer telefonu z którego się dzwoni i miejsce zdarzenia - adres,
3. W jakim stanie jest poszkodowany - przytomny/nieprzytomny, oddycha/nie oddycha.
4.Wiek i dane osoby poszkodowanej.

Numery służb ratowniczych:

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 - Połączenie jest bezpłatne i można je zrealizować z dowolnego telefonu komórkowego

Ważne !!! Dzwoniąc pod numer 112 należy podać nazwę miejscowości z której się dzwoni!


Pierwsza pomoc

 

Kurs kierowany jest do osób, które chcą w profesjonalny sposób nauczyć się udzielania PIERWSZEJ POMOCY.

Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI 2010r.

 

Program kursu:

 • bezpieczeństwo własne w trakcje udzielania pomocy,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK),
 • jak wezwać zespół ratownictwa medycznego,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem defibrylatora AED (BLS/AED),
 • układanie poszkodowanego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń

Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia:

 • zadławienie,
 • zawał mięśnia sercowego,oparzenie,
 • omdlenie,
 • drgawki,
 • duszność ( atak astmy),
 • krwotok,
 • urazy,

 

 

Doskonalenie ratowników medycznych/dyspozytowów medycznych


Witamy ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych na naszej stronie.
Zapraszamy do korzystania z form doskonalenia zawodowego przygotowanych przez Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. .

 • Seminarium I - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w innych krajach
  - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania
  - Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i dorosłych zgodnie z wytycznymi 2010 (wykład i ćwiczenia)
 • Seminarium II - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach, segregacja medyczna
  - Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowia
  - Odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia, podczas zaawansowanych czynnościresuscytacyjnych
 • Seminarium III - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Podstawy EKG
  - Odebranie nagłego porodu w warunkach pozaszpitalnych
  - Układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń
  - Techniki wykonywania zabiegów: cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka
 • Seminarium IV - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Bezprzyrządowe i przyrządowe zabezpeczenia drożności dróg oddechowych u osób dorosłych i dzieci (wykłady, ćwiczenia)
 • Seminarium V - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Postępowanie z pacjentem po urazie
 • Seminarium VI - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Nagłe zagrożenia życia u dzieci
  - Wkłucia doszpikowe za pomocą gotowego zestawu BIG
 • Seminarium VII - 8 godz. = 8 punktów edukacyjnych
  - Postępowanie z pacjentem po urazie (wykład, ćwiczenia)

 


Program "Bezpieczna Firma"


Program przeznaczony jest dla firm i instytucji oraz wszystkich podmiotów, które chcą  mieć w swoich szeregach pracowników. którzy po naszym przeszkoleniu nabiorą umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 • szkolenie pracowników z zakresu PIERWSZEJ POMOCY z użyciem defibrylatora AED,
 • postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia (zawał mięśnia sercowego, krwotok, oparzenia, drgawki, zadławienie, itp.),
 • stworzymy z osób przeszkolonych ZESPÓŁ PIERWSZEJ POMOCY,
 • pomożemy wybrać defibrylator AED i przeszkolimy osoby z jego użycia (Oferujemy również pomoc  w zakupie defibrylatora AED - dla firm.),
 • dołączymy Państwa firmę/instytucję do programu „ratuj z sercem” (wiąże się to z reklamą           w  Internecie  i mediach),
 • pomożemy zorganizować apteczkę pierwszej pomocy i przeszkolimy jak z niej korzystać,
 • opcja.

 

 

Program "Mały Ratownik"

„ MAŁY RATOWNIK ”
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. 

Realizuje program z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Zapraszamy do współpracy samorządy i podległe im placówki oświatowe.

 

Temat zajęć obejmuje:

ZASADY WZYWANIA SŁUŻB RATUNKOWYCH

PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

Celem kształcenia jest zapoznanie, pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczeń zdobędzie umiejętności jak:
- powiadomić służby ratunkowe
- udzielić pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia

Adresaci programu:
uczniowie szkół podstawowych

Metody nauczania:
wykład informacyjny, pokaz, ćwiczenia, instruktaż bieżący

Środki dydaktyczne:
ekran, rzutnik, laptop + prezentacja, fantom, prezentacja wyposażenia karetki

Prowadzący:
Ratownicy medyczni – pracownicy Spółki

Planowany czas zajęć:
ok. 50 minut

 

 

 

 e-learning WCRM Konin

Oferowane dla Państwa kursy e-learningowe, które są formą doskonalenia zawodowego są zgodne z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Informujemy, że zgodnie w/w rozporządzeniem ratownikowi medycznemu po ukończonym kursie przyznane zostanie 5 punktów edukacyjnych.

Na chwilę obecną nie ma ograniczeń w ilości zdobytych punktów edukacyjnych lub odbycia kursów w formie e-learningu. Tym samym zapraszamy do zdobywania i utrwalania wiedzy z Ratownictwa Medycznego razem z nami!

 

 

 

 

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp.z o.o

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Konin
Województwo: Wlkp
Kod pocztowy: 62-510
NIP: 665-29-93-390
List: wcrm@pogotowie-konin.net
Telefon: (0-63) 245-19-51 - Sekretariat (7:25-15:00)
Faks: (0-63) 243-42-42
Informacje: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)

Numery telefonów: 999 i 112

Dyspozytor: (0-63) 246-76-80

Iniekcje w domu pacjenta: (0-63) 246-76-80

Transport sanitarny: (0-63) 246-76-80

 

 


Certyfikaty:

 


Kod banera:

Inne z branży

[ zamknij ]

Opinie

i komentarze

Sprawdz moją strone profilową.Sam sprawdź lustra ł: Cieszę się, że odkryłem tę witrynka. Muszę podziękować zbyt te chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sie kazdy drobny fragment i mam lekturę oznaczone, aby spojrzec dzięki nowe informacje ԝ stronie internetowej sieci Web. Moge na prostu powiedzieć, jak ulżуć, aby znaleźć kogoś, który tak naprawdę ᴡie, na temat czym mówią w sieci. Odpowiednio wiesz, jak doprowadzić рroblem do światłɑ i zrobić go ważnym. Ꭰużej liczby jednostek musi tօ przyjrzeć і zrozumieć tę historię. Τo zaskakujące, żе nie zaakceptować jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnoścіą masz prezent. Bardzo dobra pisownia. Bez ԝątpliwości kocham tą stronę. Trzymać ѕię owego!
Zapraszam na moja stronę blog o wycieczkach: Artykuł genialny. Czekam na więcej
Zapraszam na moja stronę szafy Raumplus: Dobry, błyskotliwy, nowatorski - nic dodać, nic ująć. Oby więcej takich artykułów na stronach.
Zobacz geosyntetyki dachowe: Świetny artykuł. Interesujący, konkretny, życiowy. Nic dodać nic ująć.
A to moja strona doktorat: Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

Dodaj

Twoją opinię

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.